24 óra, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

Családi nap Dorogon, a Palatinusz tónál Testet-lelket felüdítő csa­ládi napra várják szomba­ton a dorogiakat. Részletes program a 2. oldalon. VI. ÉVFOLYAM 178. SZÁM KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Népfőiskolái Társaság alakult Tatán Tatán megújítják a népfő­iskolái hagyományokat. Cikkünk a 3. oldalon. Fát ültettek a jubileumon - Tíz éve látogattak először tatai fiatalok a németországi Marburgba, és a németek visszaadták a vizitet. A jubileum alkalmából a német és magyar fiata­lok együtt ültettek fát a tatai Cseke-tó partján. Megemlékeztek a nemrég elhunyt Szénczi Ág­nesről is, aki a testvérvárosi kapcsolat megteremtésében és fenntartásában szerzett érdemeket. Gratulált a finn elnök Finnország vendége tegnap óta a magyar kormányfő. Horn Gyula megbeszélést folytatott Marni Ahtisaari államfővel, aki gratulált az EBESZ elnökét adó Magyarországnak az európai biztonságért kifejtett tevékeny­ségéhez, és fontos mérföldkő­nek nevezte az EBESZ közvetí­tésével formálódó csecsenföldi rendezést. A két politikus ismertette egymással az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos várakozásait. Martti Ahtisaari megerősítette, hogy Finnország januártól az EU tagjaként is kész segíteni hazánknak a csat­lakozásban. Horn Gyula hétfőn tárgyalt vendéglátójával, Paavo Lippo- nen miniszterelnökkel. Ma részt vesz és felszólal az EBEE ün­nepi szimpóziumán. A Fényes fürdőn a főidényben hollandokkal teljes a létszám Tintel úr tatai paradicsoma Köszönjük, jól vagyunk. Szereljük Magyarországot! fotó: k. t. j ..A Nap Hírei E sztergom - Hétfőn este rendkívüli testületi ülést tartott a városházán az esz­tergomi képviselő-testület. Egyebek között az EDÁSZ- részvények sorsát, a KVSZ-vagyon ügyét, Kom- távhő-anyagiakkal kapcso­latos kérdéseket valamint egy tatai ingatlan eladását vitatták meg. Azonosították a halottat ­Mint arról már hírt adtunk, pénteken késő délután Tata­bányán, a Hármas-híd kör­nyékén egy vízbe fulladt nő holttestére bukkantak. Az idős asszony kilétét megál­lapította a rendőrség. Halá­lának körülményei még tisz­tázatlanok. Citeratábor Komáromban- Idén immár tizenötödik alkalommal rendeznek nemzetközi citeratábort Komáromban, az Ady Endre Művelődési Házban. Augusztus 5-től 12-ig is­merkedhetnek az érdeklő­dők a népi hangszer meg­szólaltatásának fortélyaival. Jan Tintel úr, a Philips-cég egykori szállításvezetője - ma már nyugdíjas - tizenöt éve parkolt le először a Fényes fürdő kempingjében. Azóta ti­zenöt éven keresztül ide jár, s erről a szokásáról nem is kíván lemondani. Szerinte itt ugyan nincsenek luxuskörülmények, kellene egy diszkó a fiatalok­nak, a háttérben, ahol nem za­var senkit, nagyobb tisztaság, minőségibb vizesblokkok, de különben maga a paradicsom. Cor Bron sógora hozzáteszi, hogy a magyar konyha a leg­jobb, különösen a bableves. Spanyolország? -Áj, no! Drága. Adria: Tömegturizmus. Balaton: piszkos s rabló. Cor Bron banktisztviselő még csak tizennegyedszer üdül a Fényes fürdőnél. Otthona tíz percnyire van a tengerparttól. „Ott csupa homok lesz az em­ber, a víz sós, s itt sokkal ked­vesebb mindenki.” Most kilencen vannak itt Jan Tintel családjából. Előfordult, hogy sokkal többen voltak, de a lánya férjhez ment és éppen gyermeket vár. Nem jöhetett. Viszont volt öttusázó fia, Rene, aki a pilisvörösvári edzőtábor­ban tanult meg kiválóan ma­gyarul, idén elhozta indonéz kedvesét. Két éve ott voltak, de Magyarország és a Fényes fürdő többet ér. Nem írnám le, mert tudom, hogy milyen gyö­nyörű ország Indonézia, de kö­vetelik, hát tessék: Magyaror­szág szebb. Amikor először itt járt Tintel úr, még vízumkényszer volt, a terület nyolcvan százalékát el­foglalták az NDK-sok. Ma a te­rület a hollandoké. (kádár) Az auyatej -világnapján - Az anyatej valóban élet, erő, egészség, és ezen kívül a kis csecsemők számára az egyetlen táplálék, az első találkozásuk a vüággal. Minden édes CSeppje maga a boldogság... (Jegyzetünk a 3. oldalon.) Gyújtogattak a Pilisben A múlt pénteki Pilisszentiván kö­zelében pusztító erdőtűzzel kap­csolatban Dobó István, a Pilisi Parkerdő Rt. igazgatója el­mondta: az eddigi felmérések szerint összesen 11,4 hektárnyi értékes erdő vált a lángok marta­lékává, amelynek 70 százaléka feketefenyő, a többi pedig tölgy és cser, közöttük 90 éves óriások is voltak. A védett természeti te­rületen veszélybe került a világon egyedül itt tenyésző növényritka- ság, a pilisi len is. A kár az eddigi felmérések szerint hozzávetőleg 30 millió fo­rint. Ennél jóval nagyobb tűzkár keletkezhetett volna, ha a gyor­san kivonuló tűzoltókat nem se­gíti a légből a helikopteres szol­gálat, amely MI-2-es géppel víz- bombákkal vette célba a tűzgó- cokat. A szolgálatot a Pilisi Park­erdő Rt. riasztotta, mert a tűzol­tók a speciális terepviszonyok között nehezen boldogultak. A légitűzoltó szolgálat 800 literes tartályból öntötte a vizet a tűzre, egy horgásztóból mentve fordu­lónként az utánpótlást. Munkájuk többszáz hektár erdő megmenté­sét eredményezte. A rendőrség eddigi vizsgálatai szerint a tűz keletkezését nagy valószínűséggel szándékosság idézte elő, a 8-10 tűzgócot valaki feltehetően gyorsan egymás után lobbantotta lángra. Tanuljunk együtt, ha egyedül nem megy... Pótvizsga előtt Tatabányán Menet közben is be lehet kapcsolódni A nyár a pihenés, a kikapcso­lódás boldog, gondtalan idő­szaka. Azoknak a gyerekek­nek, akik a tanév folyamán az iskolában sikerrel vették az akadályokat, megfelelő dol­gozatokat írtak, jól feleltek. Akik viszont akkor nem akar­tak tanulni, most kényszerül­nek rá. Pótvizsgára készül­nek, amelynek muszáj sike­rülnie. Mert annak, aki ezen is megbukik, osztályt kell ismé­telnie. Tatabányán, A Közműve­lődés Házában már hagyo­mány, hogy tanfolyamot szerveznek a pótvizsgára uta­sított gyerekek számára. Zömmel a megyeszékhelyről és a környékéről érkeznek az érdeklődők. A hétfőn kezdő­dött kurzuson az alsó tagoza- j tosokat magyar nyelvből, a felsősöket matematikából, kémiából és történelemből korrepetálják a nevelők. Au- | gusztus 18-ig tizenöt órán át foglalkoznak velük. A szervezők szerint kisebb az érdeklődés, mint tavaly j ilyenkor. Nem biztos, hogy j azért, mert idén kevesebben j buktak meg, mint az elmúlt j évben... Ha valaki most dönt úgy, hogy szeretne bekapcso­lódni, kipróbálni, hátha együtt, más gyerekekkel könnyebb tanulni, mint egye­dül, még nem maradt le sem- I miről. Szeretettel várják A | Közművelődés Házában. Muzulmán katona lövésre készen. Boszniában hétfőn folytatódtak a súlyos összecsapások a boszniai és a krajinai szerbek illetve a muzulmán reguláris erők és a hor- vát csapatok között. . fotó: feb/reuters 107 határsértő A zöldhatáron is nagy forgalom volt a múlt hét végén: 107 ha­társértőt fogtak el a határőrök. Vasárnap hajnalban a szlovák zöldhatáron, Hidasnémeti köze­lében próbált két szlovák em­bercsempész kivinni Magyar- ország területéről 45 jugoszlá- vot, köztük 20 gyermeket egy átalakított, Avia típusú kisbu­szon. Két karon ülő gyermeket azonnal a miskolci kórházba kellett szállítani, mert rosszul lettek a melegtől. Az ember- csempészek állítólag 10 ezer koronát kértek személyenként a Bulgárián, Románián keresztül hazánkba érkezett - feltehetően koszovóiak - átjuttatásáért. Vámosszabadinál törököt fogtak egy kamionban. Tizen­három társa korábban már el­hagyta a járművet. A határőrök őket a Duna árterében találták meg, s. vették őrizetbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom