24 óra, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-27 / 304. szám

24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1994. december 27., kedd Hírek - érdekességek Túszdráma - újabb halál ALGÍR: Újabb halállal járt az algériai repülőtéren lejátszódó túszdráma. A francia rádió szem- és fültanúkra hivatkozva meg­erősítette, hogy vasárnap este 23 óra körül az elrabolt francia re­pülőgépben több lövés dördült el. Kinyílt a gép ajtaja, és egy test zuhant ki. A helyszínre érkezett mentők megállapították, hogy a légikalózok egy utas holttestét hajították a kifutópályára. * * * PÁRIZS: A Marseille melletti Marignane légikikötőben szállt le hétfőn hajnalban a fegyveres kommandó által szombaton elra­bolt francia repülőgép. Francia hatóságok tájékoztatása szerint a gépnek azért kellett Dél-Franciaországban leszállni, mert üzem­anyag-készlete nem lett volna elég Párizsig. Az A300-as gép fe­délzetén 172 utas és a személyzet tag tartózkodik. A légikalózik eddig három utast végeztek ki, a legutóbbit vasárnap este, a gép felszállása előtt. „Áldott karácsonyt” „Áldott karácsonyt” kívánt, magyarul is, vasárnap II. János Pál pápa, amikor a vatikáni Szent Péter bazilika erkélyéről 54 nyel­ven mondta el karácsonyi jókívánságait. A pápa karácsonyi üze­netét és hagyományos „Urbi et Orbi” áldását mintegy 50 ezer ember hallgatta a Szent Péter téren. A szertartást öt földrész 63 országában közvetítette élő adásban a televízió. A pápa szombat éjfélkor, vasárnap hajnalban a magánkápolnájában és vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilikában pontifikáit három miséjének, valamint karácsonyi üzenetének központi témája a család volt. Csecsenföldi helyzetkép MOSZKVA: Borisz Jelcin elnökletével hétfőn ülést kezdett az orosz nemzetbiztonsági tanács, amely a várakozások szerint dönt arról, hogy Moszkva folytassa-e a katonai akciót, vagy felújítsa a tárgyalásokat a csecsen vezetéssel. Jelcin elnök elemzőszolgálata előzőleg eljuttatta az államfőhöz a békés rendezésre vonatkozó tervet. Közben Csecsenföldön viszonylagos nyugalomban telt el a hétfőre virradó éjszaka. Zelimhan Jandarbijev csecsen alelnök szerint nem támadták az orosz harci gépek a várost, és nem válto­zott lényegesen a főváros körüli frontokon sem a helyzet. (Lap­zártakor érkezett: megalakult a csecsen kormány). * * * GROZNIJ: Közben az orosz kormány sajtószolgálata közölte, hogy hétfőn megalakult a „csecsen nemzeti újjászületés kormá­nya”, amelynek miniszterelnöke Szalambek Hadzsijev, a csecsen demokratikus ellenzék egyik vezetője lett. Előzőleg Borisz Jelcin elnök a nemzetbiztonsági tanács ülésén bejelentette, hogy befeje­ződött a csecsenföldi akció első szakasza, s a következő cél a ha­talmi szervek újjáalakítása. „Megműtötte” magát... MANILA: Egy 21 éves manilai férfi saját kezűleg - borotvával - „operálta” magát nővé, mert nem volt pénze orvoshoz fordulni. A 21 éves fülöp-szigeteki fiatalemberre unokatestvére talált rá, amint az „operáció” után vérbe borultan üvöltött lakásában. A fi­atalembert, aki a „műtét” előtt állítólag házilagos érzéstelenítést alkalmazott, azonnal kórházba szállították. Ő azonban ellenezte, hogy az orvosok visszavárják azt, amit levágott. A Today című lap szerint a fiatalember elmondta, hogy „külsőleg is” nő kívánt lenni, de nem tudta megfizetni a túlságosan drága műtétet, amely- lyel nemet cserélhetett volna. Halottat postán LONDON: A kórházi költségek emelkedése, úgy tűnik, min­denütt gondot okoz. Az történt ugyanis, hogy egy vidéki kórház­ban meghalt egy újszülött s a kis testet boncolásra Cardiffba kel­lett küldeni. A kórház mérlegelt, számolt: a mentő és a hullaszál­lító sokba kerülne. Úgy döntöttek tehát, hogy megtakarítják a szállítási költséget és a küldeményt - természetesen koporsóba téve - göngyölegként postára adják. A csomag annak rendje-módja szerint meg is érkezett... Még decemberben Bramac cserép és tartozékai gyár ár -10 % Bramac fólia gyári ár -10% Velux tetőablak gyári ár -10 % Schiedel kémény gyári áron, valamint bajai nyílászárók nagy kedvezménnyel a volt Sztráda Áruház melletti építőanyagkereskedésben. Telefon: 34/337-394 59353 sikkEns festékek gépi színkeverése ésAUTÓFÉNYEZÉS Cím: MAJOROS TAMÁS Tatabánya II., Skrován út 20. Rádiótelefon: 06-60/374-731 „ Újabb expedíció a „Komszomolec”-hez Orosz tudományos expedíció indul december közepén a Nor­vég-tengerre, az 1989-ben el­süllyedt atom-tengeralattjáró katasztrófájának színhelyére. A „Komszomolec” atom-tengera­lattjáró 1989 áprilisában süly- lyedt el a Norvég-tenger nem­zetközi vizein, a Medve-sziget­től 180 kilométerre délre, olyan területen ahol sűrű a hajóforga­lom, és élénk halászati tevé­kenység folyik. A személyzet 69 tagjából 42 ember odave­szett. A nukleáris hajtóművön kívül veszélyforrást jelent az 1700 méteres mélységben fekvő hajótestben maradt két atomtöltetű torpedó-robbanó­fej, és 20 hagyományos tor­pedó. A helyszínen egyébként már három éve, 1991 óta foly­nak vizsgálatok. 1991-92-ben a központi hajótervező intézet tudósai azt állapították meg, hogy a hajó belsejébe hatolt víznek a szerkezeteket korro- deáló hatása nem idézheti elő sem a hagyományos, sem a nukleáris torpedók felrobbaná­sát, és radioaktív szennyezés sem fenyeget. 1993-94 folya­mán a „Keldis akadémikus” ku­tatóhajó távirányítású kame­rákkal felvételeket készített a hajó belsejéről, és sugárzásmé­réseket végzett. A vizsgálat azt állapította meg, hogy a hajóroncs nem jut­tat radioaktív anyagot a ten­gerbe. A decemberben induló újabb expedíciót az északi-ten­geri flotta küldi. Feladata: a víz, a mélytengeri üledék és a mik- roplankton sugárszennyezett­ségének mérése, nemcsak a ka­tasztrófa színhelyén, hanem a helyi mélytengeri áramlatok ál­tal érintett egész területen a Medve-szigettől a Feröer-szige- tekig és Izlandig. A világtenge­rek mélyén - kevésbé forgal­mas vizeken - további négy el­süllyedt atom-tengeralattjáró nyugszik, közöttük kettő ame­rikai. A kormányfő jókívánságai Horn Gyula miniszterelnök gyerekekkel találkozott de­cember 24-én, szombaton a Budapesti Kongresszusi Köz­pontban. Jókedvűen együtt tapsolt a jövő reménységeivel, egy nehéz év végén, egy nehéz év előtt... Ünnep után névnapok: István és János Az Éva névnap a „spórolós szülők” keresztneve. Egybeesik karácsony estéjével, így a név­nap és a karácsony együtt ér­tendő - ajándékozásban is. De ez a legkevesebb. Mégis a leg­szebb nap, éppen azért, mert egybeesik a karácsonnyal. De mi van az ünnepkör má­sik két híres névnapjával, a Já­nossal és az Istvánnal? Kettőt kerestünk meg közülük, akik amúgy „hétköznapi” emberek, csak névnapjuk köti őket erő­sen a karácsonyi ünnepekhez. Komjáthy János a tatai ZÉTA igazgatóhelyettese. Negyvenhét éves, bajszos, sza­kállas fiatalember, aki reggel hatkor már benn van a munka­helyén, s este hatkor még álta­lában telefonál. Néha két készü­léken egyszerre.- Nyékládházi vagyok, Szarvason jártam a mezőgazda- sági technikumba, s 1967-ben kezdtem a Zöldért Vállalatnál, Veszprémben. Tizenkét éve ke­rültem a tatai Áfészhoz, a zöld­ség-gyümölcs felvásárlás terü­letére. Mikor a tatabányai Zöl­dért megszűnt, átvette a tatai áfész a zöldség-gyümölcs ellá­tás egy nagy szeletét a megyé­ben. Amikor aztán a Generál is beszüntette ebbéli tevékenysé­gét, kiszélesedett, kiteljesedett telepünk ellátó szerepe. Nos, itt vagyok én alkalmazásban, s elmondhatom, hogy hatalmas területet látunk el ma már. Én főleg az árubeszerzést irányí­tom, s feladatom a rendelések áttekintése, a szerződéskötések, kapcsolattartás a termelőkkel. Az idei forgalom félmilliárd körüli lesz - elképzelhető, mennyi munkával jár a tevé­kenységünk. Mindennap három órakor kelek, mert a zöld­ség-gyümölcs piac már csak ilyen! Még az a szerencse, hogy Komjáthy János igen víg kedé­lyű ember, aki imád főzni. A halászlé és a kocsonya a szakte­rülete. Remekel, hiszen az egész család - szülőktől uno­káig - vendég a János-napon.- Szeretek horgászni, csend­ben elmélyülni, így született már a toliamból a Horgászújság számára novella is. De mind­erre igen kevés idő jut, mert otthon is segíteni kell, a felesé­gem Budapestre jár naponta dolgozni, elképzelhető a meg­terhelése. Sebaj, a karácsony számunkra meghosszabbodik, mert a János névnap amolyan „toldalék” a családi ünnephez! Hegyi István tősgyökeres ta­tabányai, felesége mésztelepi lány. Van egy 18 éves fia, Zol­tán, egy 16 éves, ő Robi és na­gyon szeret horgászni, s van a legkisebb, Orsolya, aki még alig töltötte be a hatodik évet. Hegyi István most már több mint két éve - megnyitása óta - a BP benzinkútnál dolgozik, a Kaiser’s mellett. Pedig nem igazán ez a szakmája.- Negyvenéves leszek ha­marosan -mondja, mintha le­galábbis a száz felé közeledne.- Szobafestő az eredeti szakmám. A Komépnél tanul­tam, dolgoztam, majd a Teleki Gyula Lakásszövetkezetnél. Megnősültem, nem volt lakás, lépni kellett. Tíz évet aláírtam a bányában, le is szolgáltam-dol- goztam kilencet. Én ugyanis a B-aknán nagyon jó csapatot fogtam ki. Mivel közösségi ember vagyok, itt nagyon jól megértettük egymást. Aztán mikor a vízbetörés bekövetke­zett, szétszóródtunk, másfél évig folyton ide-oda dobáltak, ezt nagyon meguntam. Nyolc­vannégytől elmentem felszol­gálónak a Bánhidai lakótelepre, a Kékrókába. Hét évig ment a dolog, de aztán sok lett nekem a magáról megfeledkezett ittas emberekből. Szerencsére adott volt a lehetőség, ezért elmen­tem benzinkutasnak. Nem könnyű mesterség ez, hőségben és fagyban állandóan kint szol­gálni - nem éppen az álmok álma - mondja. — Na és István-napkor mi lesz?,- Éjszakás leszek, éppen a névnapomon reggel végzek. Mivel nagyon szeretek főzni, a haverok már tudják, hogy ha jönnek, lesz finom kaja. Hogy mi, azt még nem tudom, de lesz. Különben azt jobb, ha tő­lem tudja meg, hogy halászlét, pörköltet, gulyást csak férfiak tudnak főzni! Aztán éppen egy férfi „hobbi-szakácstól” kell meg­tudnom - gyorsan közre is adom, asszonytársaim okulá­sára -, hogy a marhahúsból fövő étkekbe parafadugót (!) kell dobni, sokkal hamarabb megpuhul a hús. Ezt mondta Hegyi István. S mert úgy adó­dott, hogy a vele történt beszél­getés és a cikk írása közötti időben éppen gulyást főztem, kipróbáltam a parafadugót. BEVÁLT! Jó fél órával ha­marabb porhanyós, finom lett a hús! Nos, az István-napon jó tár­saságban, kellemesen töltött napon töltődött új energiával a benzinkutas. Ádám Éva Jusztin Tibor Irgalmatlan szélben, agyonfagyva is ki kell tartani a benzin kutasnak. Különösen, ha hölgy jön az „önkiszolgáló” kúthoz! KÖSZÖNÖM HIRDETMÉNY A nagyigmándi ÚJ ÉLET MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET r értékesíti az alábbi ingatlanait: A MOCSAI POLGÁROK- SZŐLŐTELEPI 3 db, egyenként 1 000 nm-es BAROMFI­ISTÁLLÓT, hozzá tartozó szociális épülettel, telekkel, víz- és TÁMOGATÁSÁT! villanyvételezési lehetőséggel- JÓKAI-MAJORI 1 db, 100 férőhelyes, magtárpadlásos TEHÉN­ISTÁLLÓT telekkel, víz- és vi I lány vételezési lehetőséggel Roboz József- FÁCÁNMAJORI GÉPMŰHELYT hozzá tartozó telekkel, energia­61063 polgármester vételezési lehetőséggel Érdeklődni a szövetkezet irodájában lehet. euoe A beérkező árut ellenőrizni kell, tételesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom