24 óra, 1994. április (5. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-11 / 84. szám

Dr. Pongrácz Tibor - Banán - Önökkel az utak felújításáért, a telefonhálózat bővítéséért (X) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA 1? Kampányhírek - választóknak „Élőké a világ, nyugodjék a halott.,, (La Fontaine) 1994. április 11., hétfő Leó napja Latin eredetű név, jelen­tése: oroszlán. További névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Le­ona, Szaniszló, Teó. Katolikus naptár: ApCsel 4,23-31. Zsolt 2. Jn 3,1-8. Református: Jer 3,11-13. Fii 2,111. Evangélikus: lPét 1,2225. Ef 1,1-10. Ortodox: Zsid 7,26-8,2. Jan 10,9-16. A Nap kel: 6 óra 4 perc­kor, nyugszik: 19 óra 27 perckor. A Hold kel: 5 óra 57 perc­kor, nyugszik: 20 óra 12 perckor. Várható időjárás: Tovább folytatódik a fel­hős, borús idő. Többfelé csapadék várható, de a dél­utáni órákban már felsza­kadozik a felhőzet. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. A nappali hő­mérséklet 9-14 fok lesz. Lapot rendelhet - telefonon... Már telefonon is jelezheti előfizetési igényét a 24 Órára terjesztési részlegünknél. Mun­katársunk rövid időn belül fel­keresi Önt. Kérjük, telefonál­jon: 34/310-390. Véradás. Április 12-én Már- kushegyen lesz véradás 12-től 15 óráig az előző évben hasz­nált helyiségekben. Dr. Freund Tamás Április 12-én, kedden 19 órakor Héregen, a Kultúrházban dr. Freund Tamás országgyűlési képviselő és jelölt ismerteti az SZDSZ választási programját. A vendég: Gál Zoltán Megyei kampánynyitó nagy­gyűlést rendez a Magyar Szoci­alista Párt április 12-én, kedden 16 órakor Oroszlányban, a Mű­velődési Központ és Könyvtár­ban. A fórum vendége Gál Zol­tán frakcióvezető lesz, a házi­gazda Keleti György. Szalay Gábor A Szabad Demokraták Szö­vetsége megyei 1. számú válasz­tási kerületének képviselője­löltje, Szalay Gábor tart válasz­tási fórumot április 12-én, ked­den 17 órakor Tatabányán, a KPVDSZ Művelődési Házban. Dr. Benya László Április 12-én, kedden 19 órai kezdettel a szomódi könyvtár­ban dr. Benya László, a megye 2. számú választási kerületének kereszténydemokrata képvise­lőjelöltje tart választói gyűlést. Dr. Haller és vendégei Április 12-én, kedden 17 órakor tart választási fórumot HBO-mozi. Április 11. (hétfő): 17.30 Álomjáték (am. bűnügyi film). 19.30 Kincses sziget (am. kalandfilm). 21.45 A nevem Bill W. (am. film­dráma). 23.25 Utcai bűnügyek (am. akciófilm). Traffipax. Ma, április 11-én Komárom-Esztergom megyé­ben a Dorogot és Esztergomot összekötő útra valamint Tata­bánya területére tervezik telepí­teni a traffipax gépjárművet. dr. Haller Zoltán, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjelöltje. A gyűlés ven­dége Juhász Gábor a BIT alel- nöke, Pál László, az MSZP or­szággyűlési képviselője és Sán­dor László, az MSZOSZ Egész­ségbiztonsági Önkormányzat elnöke lesz. Szűcs György Komárom-Esztergom megye 5. számú választási körzet füg­getlen országgyűlési képviselő- jelöltje, Szűcs György tart vá­lasztói nagygyűlést április 12-én, kedden este hat órai kez­dettel. Az Esztergom-Kertvá- rosban, a Féja Géza Klubkönyv­tárban tartandó fórum vendége Juhász József, az IPOSZ alel- nöke lesz. Dr. Papp Imre Április 12-én, kedden 18.30- kor Vérteskethelyen, a Művelődési Házban tart válasz­tói gyűlést dr. Papp Imre, a Ke­reszténydemokrata . Néppárt, megyei 3. számú választási kör­zetének országgyűlési képvise­lőjelöltje. Kocsis István A Független Kisgazdapárt nagygyűlést tart Banán, a Kul­túrházban április 12-én, kedden 19.30- kor. Á fórum előadója dr. Rótt Nándor parlamenti képvi­selő és Kocsis István, a párt képviselőjelöltje lesz. Szuperexpressz LŐVÉR NYÁR előzetes: április 15-én, 19 órakor KOVÁCS KATI és KONCZ TIBOR műsora a Lővérben. Belépődíj: 250 Ft. Ön hív, mi megyünk! 5 évesnél nem régibb használt bűtort kp-ért veszünk vagy vásár­lásába beszámítjuk. 34/335-979. Dr. Dobi Imre fogadóórája A 16. számú választókerület önkormányzati képviselője, dr. Dobi Imre fogadóórát tart ápri­lis 12-én, kedden 18 órától Ta­tabányán, a kertvárosi művelő­dési házban. A fogadóóra vendége lesz az ANFEL-KÁBELKOM képvi­selője, aki az érdeklődőket tájé­koztatni fogja a kábelrendszer átépítésének terveiről és a gya­korlati tudnivalókról. Dr. Dobi Imre várja a hozzá forduló állampolgárokat. TFM! TFM! MÚLT, JELEN, JÖVŐ!! Fantasztikus időutazás (reg­resszió) a csodálatos NARA- YAGGY-Y segítségével! Hit erősítés, önbizalomfejlesz­tés! A szünetekben bármely - akár végzetes - betegség gyógyítása! IV. hó 16-17! 9-19 óráig! 2600 Ft/fő! Tata, Művelődési Központ! Szeretettel vár: GULYÁS GYÖRGY TFM gyógyász és oktató A KDNP Tálon A Kereszténydemokrata Néppárt megyei 4. számú vá­lasztási kerületének képviselő- jelöltje, dr. Ferenczy Miklós tart választói gyűlést Táton, a Mű­velődési Házban április 12-én, kedden 18 órai kezdettel. Maczó Tatán Április 12-én, kedden 18 órai kezdettel választási nagygyűlést tart a Független Kisgazdapárt Tatán, a Jávorka Sándor Mező- gazdasági Szakközépiskolában. A fórum előadója G. Nagyné dr. Maczó Agnes és Sárossiné Nagy Ildikó, a párt megyei 2. számú választókörzetének országgyű­lési képviselőjelöltje lesz. Kalo Jenő Komárom-Esztergom megye 5. számú választási kerületének fideszes országgyűlési képvise­lőjelöltje, Kalo Jenő április 12-én, kedden 16 órától Kesz- tölcön a Művelődési Házban, majd 18 órától Piliscséven, a Művelődési Házban tart bemu­tatkozó lakossági fórumot. Ányos Vince Az NDSZ országgyűlési kép­viselőjelöltje, Ányos Vince ápri­lis 12-én, kedden 19 órakor tá­jékoztatást tart az NDSZ prog­ramjáról Gyermelyen, a falu­központban. Gyászközlemények Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Szabó Vince temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, s fájdalmunkban őszinte együttérzéssel osz­toztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, özv. Czunyi Zsigmondné temetésén megjelentek, sír­jára virágot, koszorút he­lyeztek és gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és tisztelték, hogy id. Morgós János életének 63. évében rövid betegség után elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúz­tatása 1994. április 12-én, 15 órakor lesz Tatán, a Környei úti temetőben. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy id. Kishonti Pál életének 81. évében el­hunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása 1994. április 12- én, 15 órakor lesz Eszter­gomban, a szentgyörgyme- zei temetőben. A gyászoló család Megrendelem a 24 ÓRA c. Komárom-Esztergom megyei napilapot. Megrendelő neve:.........................................................., ... f A Címe:............................................................... (város, község) í «pj ........... , ,i: .?? (utca, házszám) Az előfizetési díjat (1 hóra 375 Ft) a címemen jelentkező díjbeszedőnél kiegyenlítem. Kelt:. A 24 ÓRA - nélkülözhetetlen aláírás ssa el a fenti megrendelőlapot az alábbi címre: 24 Óra Szerkesztősége 2801 Tatabánya, Főtér 4., Pf.: 141. Hírek, események MINTEGY 120 hektárnyi területen vetnek zabot a dióspusz­tai nemzeti ménesnél dolgozók Tata határában. Ezen a terüle­ten lévő 200 ló részére gondoskodnak ily módon őszi-téli ta­karmányról. Fotó: Kiss T. J. Közösségi televíziók TATABÁNYA. 20.00 TKTV Képes Hírek; Holocaust emléknap; Megújul a Szelim barlang; Nemzetközi alternatív zenepedagógiai konferencia; Felszállás csak az első ajtón!; József Attila vers- és próza­mondó verseny; Mítosz és való­ság; Premier plán - kulturális ajánló; Rádiókabaré - Tavaszi hadjárat - előzetes. TATA. 19 órától MOZAIK, benne: kulturális ajánlat; sport; telefonos játék; vöröskeresztes találkozó; növényvédelmi ta­nácsadás. 19.30-tól MTV-1 Híradó. 20 órától TATAI HÍR­ADÓ. Kb. 20.20 órától VÁ­LASZTÁS 94. Képviselőjelöl­tek bemutatkozása. OROSZLÁNY. Az Orosz­lány Városi Televízió április 11-ei adásának tartalomjegy­zéke. Szerkesztő: Kondor Fe- rencné. Műsorvezető: Ber- náthné Simon Andrea. HÍR­CSOKOR; EUROFITTEN -a IV-es iskolában; SEGÍTHE­TÜNK? - fókuszban a gyer­mek; AZ MDF JELÖLTJE: dr. Pongrácz Tibor; MILYEN AZ IDEÁLIS TV? - Bánó és Szeg­vári Oroszlányban; AZ ERŐMŰ-BÁNYA INTEGRÁ­CIÓRÓL - stúdióbeszélgetés; VENDÉGDALLAMOK. Adá­sukat április 12-én 9 órakor az OVTV, 15 órakor a HBO csa­tornáján ismétlik meg. ESZTERGOMBAN rendkí­vüli adás lesz a Városi Televí­zióban. Bemutatkoznak az or­szággyűlési képviselőjelöltek április 11-én, este 6 órától. KÖRNYÉN a falutévé 11-én 19 órától jelentkezik műsorával. Hirdetések Az ÉDÁSZ RT kisbéri ki- rendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1994. áp­rilis 13-án, 8-15 óráig áramszünetet tart Császár és Szákszend egész terüle­tén. A hálózat élet- és va­gyonbiztonsági szempontból folyamatosan feszültség alatt állónak tekintendő. Kérjük az érintettek megér­tését! Az ÉDÁSZ RT oroszlányi kirendeltsége értesíti Tisz­telt Fogyasztóit, hogy 1994. április 14-én, 8-15 óráig áramszünetet tart az alábbi területen: Oroszlány-falu, Borbála-telep. A hálózat élet- és vagyonbiztonsági szempontból folyamatosan feszültség alatt állónak te­kintendő. Kérjük az érintet­tek megértését! Az ÉDÁSZ RT. oroszlá­nyi kirendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy te­lefonhálózat építése miatt időszakos áramszünetet tart az alábbi területeken, na­ponta 8-16 óráig: április 11- 12-én: Oroszlány, Borbála, Bem, Radnóti, Gábor Á. és Dózsa Gy. u. április 13-15- én: Határ u. 40. számig, Arany J. u. 29-től felfelé, József A., Ady, Karinthy, Csokonai, Jókai és Szep­tember 6. u. 74. számig. A hálózat élet- és vagyonbiz­tonsági szempontból folya­matosan feszültség alatt ál­lónak tekintendő! Kérjük az érintettek szíves megértését! Az ÉDÁSZ RT oroszlányi kirendeltsége értesíti Tisz­telt Fogyasztóit, hogy 1994. április 11-15-ig, naponta 8- 16 óráig áramszünetet tart a munka menetétől függően, a hálózat szerelése miatt az alábbi területen: OROSZ­LÁNY, Landler, Bem, Zichy, Jázmin, Ciklámen, Tulipán, Szegfű u. A hálózat élet- és vagyonbiztonsági szempontból folyamatosan feszültség alatt állónak te­kintendő! Kérjük az érintet­tek szíves megértését! Az ÉDÁSZ RT tatabányai üzemvezetősége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1994. április 14-én áram­szünetet tart az alábbi terü­leteken: 9-12 óráig Tatabá­nya - Kandó, Csokonai, Hé- der, Aradi út, valamint Gál I. lakótelep 800-as épületek. 12-16 óráig Ady, Mátyás kir., Lehel, Temesvári, Bem, Tátra, Arany, Gárdonyi, Mikes és Aradi utcákban. A hálózat élet- és vagyonbiz­tonsági szempontból folya­matosan feszültség alatt ál­lónak tekintendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! Az ÉDÁSZ Rt. tatabányai üzemvezetősége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1994. április 15-én, 13-16 óráig áramszünetet tart az alábbi területeken: Tatabá­nya, Táncsics út 47-109., Csaba út, Kertalja út. A há­lózat élet- és vagyonbizton­sági szempontból folyama­tosan feszültség alatt álló­nak tekintendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! Az ÉDÁSZ RT komáromi kirendeltsége értesíti Tisz­telt Fogyasztóit, hogy áram­szünetet tart az alábbi terü­leteken: április 12-én, 8-16 óráig Naszály - Szabadság u., Grébicsi u., Bem u., Rá­kóczi út által határolt terü­let; április 13-án, 8-16 óráig Naszály - Rákóczi u., Zrínyi u., Kossuth u., Petőfi u., Jó­kai u. és Almáspuszta; ápri­lis 14-én, 8-16 óráig Duna- almás - Kültelek, Szőlősor, Újtelep u., Almási út 100-tól Almásfüzitő felé eső telepü­lésrész, Urasági dűlő, Füzi- hegy. A hálózat élet- és va­gyonbiztonsági szempontból feszültség alatt állónak te­kintendő. Kérjük az érintet­tek szíves megértését! Komárom-Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti á szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARÁSZ ANNA. Olvasószerkesztők: GYIMES ZSOLT, MISKEI FERENC, MÓROCZ KÁROLY, TÓTH ILONA, VEIZER TAMÁS, JUSZTIN TIBOR (fotó) Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom—Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Főtéri. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya. Pf: 141. Telefon: (34)310-811,311-991. Ügyeleti telefon: (34)310-468. Telefax:(34)311—010. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketing, hirdetés és reklámvezető: VIDA LÁSZLÓ. Szerkesztő: PRUZSINA ISTVÁN CSABA. Telefon és fax: 34/316-055. Telex: 27-243. Terjesztés vezető: Vámosi László, Telefon: (34)311-010. Tetjeszti: a kiadó. Előfizethető a kiadó teijesztési részlegénél (2800 Tatabánya Előd Ve­zér u.4), valamint a területi ügynökségeknél (Jutási Csaba, 2900 Komárom Jedlik Á. üt 8. Telefon és fax: (34)340-357, Pulai Ottó. 2800 Tatabánya V. Mártírok útja 81./A. Telefon: (34)316-499/37, Csapó Károly, 2510 Esztergom Jókai utca 8. Telefon: (33)314-634 Fax: (33)313-091, Nagy László, 2807 Kisbér Sport utca 51. Telefon: : (34)352-675) és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a Postabank Tatabánya 369-98900/052-01017-7007 ASM Tatabánya pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 375 Ft. negyedévre 1125 Ft, fél évre 2250 Ft. A teijesztéssel kapcsolatos észrevételeket szíveskedjenek a következő telefonszámon be­jelenteni: (34)310-390. Kéziratokat nem őrzünkmeg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tanalmáért felelősséget nem vállalunk. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. ISSN 0863-9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom