24 óra, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-13 / 265. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Diabétesz világnap „Elszántság, újra csak el­szántság, és mindig csak el­szántság.” (Danton) 1993. november 13., szombat Szaniszló és Szilvia napja Szaniszló szláv eredetű név, jelentése állhatatossá­gával dicsőséget szerzett. Szilvia a latin Silvius név (jelentése: erdei) női párja. Virága: begónia. További névnapok: Ár­kád, Bulcsú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, Megyer, Miklós, Szólón. Katolikus naptár: Bölcs 18.14- 16.19,6-9. Zsolt 104,2-3.36-43. Lk 18,1-8. Re­formátus: 3Móz 10. lKor 4.1- 5. Evangélikus: Mt 24,43-51. Ez 37,15-28. Orto­dox: 2Kor 11,1-6. Lk 9,1-6. A Nap kel: 6 óra 46 perc­kor, nyugszik: 16 óra 11 perckor. A Hold kel: 7 óra 24 perc­kor, nyugszik: 16 óra 32 perckor. 1993. november 14., vasárnap Aliz és Klementina napja Aliz az Alice francia név (jelentése: nemes szépség) magyar ejtés szerint Virága: fehér kála. További névnapok: Er­zsébet, Huba, ozafát, Ju- kundusz, Szidónia, Vanda. Katolikus naptár: Péld 31,10-13.19-20.30-31. Zsolt 127. ITessz 5,1-6. Mt 25.14- 30. Református: 3Móz 11.1- 28. Zsolt 139. Evangé­likus: Mt 25,31-46. Zsolt 119,49-56. Ortodox: Ef 2.14- 22. Lk 8,41-56. A Nap kel: 6 óra 47 perc­kor, nyugszik: 16 óra 09 perckor. A Hold kel: 7 óra 24 perc­kor, nyugszik: 16 óra 32 perckor. Várható időjárás: Az évszakhoz képest hi­deg időre számíthatunk. Szórványosan várható eső, helyenként havas eső, és ha­vazás is előfordulhat. A kora délutáni órákban mindössze 2-6 fok között alakul a hő­mérséklet. A következő na­pokban tovább folytatódik az erősen felhős idő. Immáron harmadszor rende­zik meg az ENSZ Egészségügyi Világszervezete ajánlására a di­abétesz világnapot. A világnap időpontjával az elmúlt évtől kezdődően ezen a napon - no­vember 14-én - az inzulin egyik fölfedezőjének, Sir Federick Banting kanadai orvosnak állí­tanak emléket. E hagyományt teremtő kez­deményezés világszerte ked­vező fogadtatásban részesült. A diabéteszről - közismertebb nevén a cukorbajról mint ko­runk új népbetegségéről figye­lemfelhívó megemlékezéseket, tudományos orvosi tanácskozá­sokat és betegtalálkozókat ren­deznek ezen a napon. Becslések szerint a világon mintegy 60 millió cukorbeteg él. Hazánkban a lakosság 5 szá­zalékát - félmillió embert - érinti ez a betegség. További közelítéssel: megyénkben ti­zenötezerre tehető a cukorbete­gek száma. Az előfordulás gyakorisága és a veszélyeztetettség miatt e népbetegség méretű kór nép­egészségügyi és társadalmi szempontból megkülönböztetett figyelmet érdemel. Az orvostudomány mai állása Az általános iskolák nyolca­dikosainak dönteniük kell, merre tovább. Őket, és szüleiket várják a tatabányai Árpád Gim­názium és Pedagógiai Szakkö­szerint a diabétesz élete végéig elkíséri a beteget. A gyógyítás kifejezés helyett ennél a beteg­ségnél a gondozás szó haszná­lata a helyénvaló. A szakszerű gondozással hosszú ideig tü­netmentessé tehető, késleltet­hető az alapbetegség kialaku­lása. Csak a szakszerűen gon­dozott betegnek van esélye az oly súlyos szövődmények és következményeinek (pl. a vak­ság, a lábamputálás) kivédésére. A diabétesz világnap alkal­mából rendezendő megemléke­zés az idén Tatán lesz az edző­táborban, ma, 14 órai kezdettel. Rendezői a Komárom-Eszter- gom Megyei Önkormányzati Hivatal, az Állami Népegész­ségügyi és Tisztiorvosi Szolgá­lat Komárom-Esztergom Me­gyei Intézete és a Komá­rom-Esztergom Megyei Cukor­betegek Egyesülte. A program házigazdája a tatai Cukorbete­gek Klubja. Köszöntőt mond majd dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. A diabétesz világnap gondolatait dr. Békefi Dezső, a megyei kór­ház osztályvezető főorvosa, di- abetológus, a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja tol­mácsolja. - ko-ta ­zépiskola épületébe (Fő tér 1.) november 15-én, hétfőn délután fél ötre. Az intézmény igazga­tója tájékoztatja az érdeklődő­ket az itt folyó oktatásról. Pop-Tár A tatabányai pop- és rockze­nei élet fontos eseménye lesz a zenei vásár november 20-án, A Közművelődés Házában, az in­tézmény és a PERON zenemű­kiadó szervezésében. A Petőfi Rádióban november 17-én, szerdán este héttől a Pop-Tár című műsorban beszélgetése­ket, interjúkat hallhatnak az ér­deklődők. Az együtteseket - a tatabányai Grogén és a The Klick, a székesfehérvári Start tagjait, és a szólistákat - a tatai Balogh Annát, a komáromi Hajdú Ilonát és az oroszlányi Kercsmár Zsoltot Felkai Mik­lós és Cserteg István „kapta” mikrofonvégre. A műsort Mol­nár Éva szerkesztette. Szuperexpressz Fax, telefonos, Canon tip. olcsón eladó. Te­lefon: 34/317-045. Használt műszaki áruk kp-s átvétele. SPRINT MŰSZAKI, Tatabánya, KONZUM udvar. 311-183/46. LOVAS PRESSZÓ Tatán ismét működik 1993, november 13- tól. Hétköznap, vasárnap bárzene, péntek szombat műsoros disco. Nyitva: 20 órától. Asztalfoglalás: 381-726. MARINA SHOPBAN minden gyermek- és felnőttdzseki, valamint overall 10 % árengedménnyel kapható 3 na­pig. GáHtp. 221. ÖNNEK MALACA VAN, ha nálunk vásárol bőrös félsertést, megnyerj az új évi malacát, a KONZUM-i és a gáti TONCSI boltokban. Várom megrendelőimet! Szolid ár. Ön hív, mi megyünk. Használt bútort kp-ért veszünk. Díjmentes becslés. Tel.: 34/335— 979. Pianínót vennénk. Tel.: 34/378-089. TEJIPARI SZAKEMBEREK FIGYELEM! Az ARANYKOCSI RT (Kocs, Kossuth L. u. 1.) állást hirdet december hónapban induló 8 000-10 000 liter tejet feldolgozó tejüze­mébe üzemvezetői beosztásra. Az állás be­töltéséhez szükséges teltétel: szakirányú végzettség (egyetem, főiskola, minimum technikusi végzettség) legalább 5 éves tej­iparban eltöltött szakmai gyakorlat, vezetői rátermettség. Jelentkezni lehet: 1993. no­vember 20-ig az ARANYKOCSI RT irodájá­ban, Kocs, Kossuth L. u. 1. Bővebb felvilá­gosítást a 371-258-as vagy a 371-233-as telefononszámon az rt igazgatójánál lehet kérni. VÖRÖS PAPAGÁJ Szuper meglepetések! Sztriptíz, olasz éte­lek. DJ. NUTRIA. Tel.: 380-772. Vennék törött, illetve totálkáros Audi 80-ast. Hirdetések Az ÉDÁSZ RT eszter­gomi üzemvezetősége érte­síti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. november 17- 18-án, 9-10 óráig és 15-16 óráig áramszünetet tart Ba­saharc és Pilismarót egész területén, valamint 9-16 óráig Szamárhegy, Döbön- kút, Gyurgyalag, Kerektó, Bánatkútalja területen. A hálózat élet- és vagyonbiz­tonsági szempontból folya­matosan feszültség alatt ál­lónak tekintendő. Kérjük az érintettek megértését! Az ÉDÁSZ RT komáromi kirendeltsége értesíti Tisz­telt Fogyasztóit, hogy az alábbiak szerint áramszüne­tet tart: 1993. november 15- én (hétfő), 8-16 óráig - Zöldfa utca és környéke 1993. november 16-án (kedd), 8-16 óráig - Antal Iván utca - Diófa utca - Etelka-telep 1993. novem­ber 17-én (szerda), 8-16 óráig - Temető sor - Komá­romi út és környéke 1993. november 18-án (csütörtök) 8-16 óráig - Antal Iván út - Etelka-telep 1993. novem­ber 19-én (péntek) 8-16 óráig - Előre út és környéke - Zöldmező utca. A hálózat élet- és vagyonbiztonsági szempontból folyamatosan feszültség alatt állónak te­kintendő. Kérjük az érintet­tek szíves megértését! ✓ Pályaválasztóknak - az Árpádban LLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEK kívánunk szerezni viszonteladóknak és magánszemélyeknek azzal, hogy világszínvonalú papír- és hab tap étáinkat 20% kedvezménnyel árusítjuk november 15-december 17-ig a gyár területén raktárunkból és mintaboltunkból Címünk: KESZTA-DUNAWALL TAPÉTAGYÁRTÓ KFT 2518 Leányvár, Vaskapupuszta Telefon/fax: (33)331-750 Vevőszolgálat telefon: 1684-482 POSTÁNKBÓL * Z^\ Jogos észrevétel... Azt, hogy a 24 Óra című lap­ban panaszos levél jelent meg a tatabányai OFOTÉRT-ról, már nem is csodáljuk, mivel a sze­génység olyan fokra hágott, amit mi, a bolt dolgozói nap mint nap szomorú szívvel érzé­kelünk. Nincs olyan óra, hogy szemüvegcserés nyugdíjas ne mondaná vissza a megrendelést, mivel még az SZTK-s vényt sem tudja kifizetni. A költsége még csak növekszik, ha saját keretet hoz. Miután környeze­tünkben, az ún. „KGST”-piaco- kon viszonylag olcsó, 200-300 forintért vásárolhatnak keretet, rendre ezeket hozzák be üveg behelyezésre. Felsőbb utasításra ilyen ho­zott keretbe, csak a tulajdonos felelősségére csiszolhatjuk be a lencsét. Ilyen volt lapjuk no­vember 4-ikei számában megje­lent panaszos levél írójának az ügye is. Panaszolja a levélíró, hogy flegmán beszéltek vele. Ezt visszautasítjuk. Többször elmagyarázta a bolt dolgozója, hogy csak az említett feltételek mellett veheti át a munkát. Mi­után nem értette meg a vevő, miről van szó, Önökhöz fordult. Sajnáljuk, hogy Önök elmu­lasztották megkérdezni a másik felet, mert így panasz és válasz egy lapon lett volna. Boltunk dolgozói igen sok „szociális” jellegű munkát végeznek térí­tésmentesen, hiszen sok esetben látják, hogy ki se tudnák fizetni a javítási tételek előírt árát. Kiinger Lajosné, OFOTÉRT, Tatabánya Nyelvtanulás - családlátogatással A Tatabányai Kereskedelmi Szakközépiskola németül ta­nuló diákjainak lehetőségük van eredeti nyelvi környezetben gyakorolni a németet. Ä kerisek kapcsolatot alakítottak ki az aa- leni kereskedelmi iskolával. Megállapodtak, hogy a diákok oda-vissza alapon látogatást tesznek egymás városában. Kölcsönösen ismerkednek a he­lyi nevezetességekkel, és ez jó alkalom egyúttal a magyarok­nak nyelvtudásuk elmélyítésére. A tanulókat itt is, ott is a csalá­dok látják vendégül. Idén feb­ruárban már lezajlott egy-egy osztály számára a kölcsönös „családlátogatás”. Most, októ­berben két osztálynyi német fia­tal töltött néhány napot Tatabá­nyán és környékén. A magyar vendéglátók a jövő héten kere­sik fel a szép fekvésű, kedves várost, Aalent. Képünkön a „ke- riben” tartott búcsúesten Lothar Iletschko, a német tanulók osz­tályfőnöke köszöni meg a ven­déglátást a magyar diákoknak és Szalai Imrének, az iskola igazgatójának. Mindkét iskola vezetői bíz­nak abban, hogy ez a kapcsolat rendszeressé válik. HBO-mozi. Szombat (no­vember 13.): 17.30 Tapsi Hapsi és vendégei: Batman (rajzfilm). 17.30 Állati élet: A sarki ludak (angol természetfilm). 18.30 Dallas (am. dráma). 20.50 Halá­los fegyver (am. akciófilm). 22.40 Halálos fegyver 2. (am. akciófilm). 0.30 Emmanuelle 11. rész (fr. erotikus film). Vasárnap (november 14.): 8.00-9.30 Tapsi Hapsi és ven­dégei. 17.30 Ä kalózkirály (am. kalandfilm). 19.20 Hooper, a kaszkadőr (am. akciófilm). 21.00 Rózsák háborúja (am. vígjáték). 23.00 A rémmesék könyve (horror). Köszönet a szponzoroknak. A tatabányai Széchenyi iskola pedagógusai és diákjai köszö­nik, hogy támogatták az iskola rendezvényeit: Galla Mar­ket-Felsőgalla, Birka csárda, Detrik és Zovics kft., H&G be­téti társaság, Újvárosi Gabi ve­gyesbolt, TIT-BIT édesség nagyker, F&F betéti társaság. Véradás. November 16-án délután kettőtől este hatig Vér­tesszőlősön, a művelődési ház­ban véradás lesz. Traffipax. Ma, november 13-án Komárom-Esztergom megyében Tarján, Héreg, Gyermely, Szomor, holnap, no­vember 14-én Tatabánya terüle­tére tervezik telepíteni a traffi­pax gépjárművet. Fogadónapok Tatán. Kerti Katalin polgármester és dr. Papp Kálmán jegyző november 15-én, pénteken, 8-12 óra kö­zött, Simon Sándor alpolgár­mester november 26-án 12-14 óra között, Dóba György általá­nos alpolgármester november 29-én 12-16 óra között tartja fogadónapját hivatalos helyisé­gében, Tata, Kossuth tér 1. Gyászközlemény Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy id. Zettisch Mihály hosszan tartó betegség után 70 éves korában el­hunyt. Temetése 1993. november 14-én, 15 óra­kor lesz a kecskédi teme­tőben. A gyászoló család Havazott, de máris olvad Péntekre virradó éjszaka megkezdődött a havazás a Du­nántúl középső és északi részén. A Meteorológia Szolgálat előre­jelezte, hogy a délnyugat felől érkező légtömegek havat „hoz­nak” majd. A havazásnak per­sze leginkább a gyerekek örül­nek. így aztán hamar előkerül­tek szánkók, miként az a ké­pünkön is látható. A jobb és gyorsabb teljesítményű bobok azonban még „pihennek”. Bo­bozáshoz ugyanis vastagabbra hízott hótakaróra van szükség. Az Útinform tájékoztatása sze­rint a havazás változó intenzi­tású, és csak a szántóföldeken marad meg, az utakon többnyire elolvad a hó. Komárom—Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő-helyettes: MADÁRASZ ANNA. Olva­sószerkesztők: GYIMES ZSOLT. MISKEI FERENC, MOROCZ KÁROLY, TÓTH ILONA, VEIZER TAMÁS, JUSZTIN TIBOR (fotó) Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 34/310-811,311-991. Ügyeleti telefon: 34/310-468. Telefax: 34/311-010. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketing, hirdetés és reklámvezető: VIDA LÁSZLÓ. Szerkesztő: PRUZSINA ISTVÁN CSABA. Telefon és fax: 34/316-055. Telex: 27-243. Terjeszti: a Magyar Posta Vállalat. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Hírlapelőfizetési ésf Lapellátási Irodánál (HELIR), 1990 Budapest XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 375 Ft, negyedévre 1125 Ft, egy évre 4140 Ft. : Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. ISSN 0863-9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom