24 óra, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1993. október 1., péntek Kis múlt, nagy népszerűség A sörgyárat „örökbe fogadta” a Heineken (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Szentirmay András, a Komáromi Sörgyár Rt. igazga­tója tájékoztatta az újságírókat. Beszélt a múltról, a jelenről és a jövőről. A Komáromi Sörgyárban 1988-ban készült el az első saját gyártmányú sör, de a városban már a XVI.-XVII. század kör­nyékén főztek „sert” a serfőző házakban. Mégpedig jó minő­ségűt, különben nem terjedt volna el országszerte a komá­romi „ser” híre. Kiváló sörtör­ténészek a tanúk rá, hogy úgy­szólván nem íródott olyan sör­történelmi mű, amelyben ne esne több-kevesebb szó róluk. 1983. május 26-án alakult gazdasági társaság a sörgyár felépítésére és üzemeltetésére. A beruházási munkálatok végül két részletben fejeződtek be. Alighanem egyedülálló módon először a palackozó részleg épült meg. Teljesítménye elis­merésre méltó: óránként 24 ezer félliteres üveget tölt meg sörrel. Természetesen nem állt kihasz­nálatlanul, amíg a sörfőző meg nem épült. 1987 augusztusától több mint 16 ezer hektoliter szlovák tanksört, Kőbányai Vi­lágost és borsodi Rákóczi sört palackoztak vele. Furcsán hangzik, ám igaz: a Komáromi Sörgyárból elsőként nem komá­romi sör került a piacra. A fő­zőházban csak 1988. január 1-jén kezdődött a próbaüzem, május 31-ig az immár jól ismert és közkedvelt Fregatt sör ké­szült itt, s először május 1-jén lehetett nagyobb mennyiséget vásárolni belőle. Följegyezték: a próbaüzem során főzött sörből 46 ezer forint eredményre tettek szert. 1988. július 1-jén kez­dődhetett meg a sörgyárban a rendes termelés. A beruházás egyébként összesen 835 millió forintba került. A sörgyár 1988. október 1-től önálló jogi sze­mély lett. Ezzel egy időben megszűnt a gazdasági társaság, és megalakult a Komárom Me­gyei Sörgyár Részvénytársaság. Az alapítók közül a Kömyei Mezőgazdasági Kombinát és a Sárisápi téesz kilépett, belépett viszont 25 millió forinttal az Országos Kereskedelmi és Hi­telbank. A részvénytársaság alaptőkéje 845 millió forint, eb­ből 820 millió a nem pénzbeli (berendezés, úgynevezett álló­eszköz), 25 millió a pénzbeni betét. 1990-től a cég neve Ko­máromi Sörgyár Rt. A részvénytársaság nem csu­pán több osztalékot képes fi­zetni, mert a vállalkozási nyere­ségadó-kedvezményt igénybe veheti, de arra is van lehető­sége, hogy növelje az eredetileg 250 ezer hektoliterre tervezett évi főző- és erjesztési kapaci­tást. Ennek köszönhetően 1993-ban előreláthatólag 50 ezer hektó híján félmillió hekto­liter sör készül Komáromban. A palackfejtő üzem is korszerűsö­dött: számos gépet cseréltek ki modernebbre, s a növekvő igé­nyek kielégítésére üzembe he­lyezték 1991-ben az óránként 25-30 ötvenliteres hordó meg­töltésére képes berendezést. Vegyes vállalattá 1991-ben alakult a cég. Ez év júliusában 33.3 százalékos alaptőke-eme­léssel együtt a Heineken Bre­wery komáromi sörgyári rész­vényeket vásárol, és a Komá­romi Sörgyár Rt. birtokosa lesz. Természetesen ez azzal jár, hogy megkezdődik a világhírű Arnstel sör gyártása is Komá­romban. A Heineken a világ második legnagyobb sörgyári vállalkozása. Több mint másfél száz országban van jelen, Kö- zép-Európában Magyarorszá­gon elsőként. A részvénytársaság kilátását számottevően javítja vegyes tu­lajdonúvá alakulása, az alap­tőke megnagyobbodása és ter­mészetesen a világszerte elis­mert, nagy tapasztalatú Arnstel cég technikai, technológiai és kereskedelmi kultúrájának a hasznosítása. Mindennek kö­szönhetően nagyobb léptékű termelési és piaci tervek megva­lósításába foghat. Ennek egyik hazai jele: a Komáromi Sörgyár termékei immár az egész or­szágban ismertté váltak, az Arnstel sör meghódította a fővá­rost, s mind több fogy belőle. A gyárat pilseni típusú sör gyártására tervezték. Négyféle saját gyártmányú és kétféle li- cenc alapján készülő sört főz­nek Komáromban. Ezek közül egyre inkább a minőségi ital a kelendőbb. Nem is csupán hatá­rainkon innen, de határainkon túl is: 1990-ben a Monde Selec­tion versenyben hívta fel ma­gára a figyelmet a komáromi sör. A Fregatt és az Aranytallér nemzetközi elismerésben része­sült, aranyérmet nyert. A Nem­zetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron pedig a Fregatt nyert dijat. Ismert termékük, a Tallé- ros, a Matróz, az Aranytallér, a Kapsreiter sört kétféle formá­ban készítik; az egyik a Pils tí­pusú. Az Aranybarna Kapsrei­ter szintén osztrák licenc szerint készül. Az Arnstel sör minősé­gére az eredeti holland cég fel­ügyel. A cég felfelé ívelő pályafutá­sát jelzi, hogy 1988-ban 219 ezer, míg 1992-ben 381 ezer hektoliter sört értékesítettek. A létszámuk ez idő alatt 231-ről 292-re emelkedett. 1300 sörö­zőjük várja a nagyérdeműt. Pénteken, szombaton és va­sárnap koncertekkel, mazsoret- tekkel, sportprogramokkal, sramlival, Lagzi Lajcsival és számos neves sztár fellépésével várja a közönséget a gyár a ko­máromi strand előtt. Minitherm-20 kombinált gázkazán a gyártótól Kiváló minőség, rövid határidő Cím: DE-SOL RT Tatabánya, Dózsa Gy. út 1. Tel.: 34/310-042 A hirdetett gázkazán engedélyszámai: ÁEEF: 11207-Gye/1991. KERMI: 141-1736/1990. MEEI: 211-07883 22187 A JOKER CSEMEGE AJÁNLATA (Dorog, Mária út 10. Bajna, Hősök tere) Tomi Kristály 2,4 kg 349 Ft Tomi Sztár 2,4 kg 379 Ft Weisser Riese 2,4 kg 520 Ft Persil 2,4 kg 629 Ft Silán 1 I 129 Ft Silán 4 I 369 Ft Donett 1 I 87 Ft Csillag mosogató 69 Ft Prill mosogató 109 Ft Sofix padlóápoló 169 Ft Csillag padlóápoió 132 Ft Csillag ablaktisztító 69 Ft Blue Star 600 ml 169 Ft Opti bútortisztító 199 Ft Clin ablaktisztító 109 Ft 21958 ENGEDMÉNYES ARANYVASAR 14 karátos honosított aranyékszerek 20-40 % ÁRENGEDMÉNNYEL! Nyaklánc: 1 690 Ft-tól, karlánc : 1980 Ft-tól, medál: 480 Ft-tól, gyűrű: 1 980 Ft-tól, fülbevaló 1 100 Ft-tól. MINDENKI, aki 5 000 Ft fölött vásárol EZÜST NYAKLÁNCOT kap ajándékba/. TATABÁNYÁN: október 4-én, hétfőn, A Közművelődés Házában 10-17 óráig OROSZLÁNYBAN: október 5-én, kedden, Városi Művelődés Központban 10-13 óh KOMÁROMBAN: október 5-én, kedden, a Csokonai Művelődési Központban 14-17 óráig''' Október 3-án véget ér a Komáromi Mezőgazdasági Rt. rendkívüli borvásárlási akciója. Ezen időpont után is folytatódik a haszonbérlői borok értékesítése valamivel kisebb mértékű kedvezmény mellett a boldogasszonypusztai pincészetnél: Fajta Ft/I Zalagyöngye 35 Zöldveitelini 40 Rizlingszilváni 45 Rajnai rizling 45 M. Ottonel 48 Piros tramini 50 Kékfrankos 50 GARANTÁLT MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁRON! Nyitva tartás: munkanapokon 8-15 óráig Legkisebb vásárolható mennyiség: 40 liter Ezzel egy időben saját termelésű számlás boraink árai is 5 Ft-tal nőttek literenként! 22781 ONINVEST PÉNZÜGYI KFT. MEGYEI ÜZLETKÖTŐK LISTÁJA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Érvényes: 1993. október 1-15. között Tisztelt Ügyfeleink! Az Oninvest Kft. ügyfelei biztonsága érdekében havonta 2 alkalommal (1-15. és 15-31.) közzéteszi az üzletkötőinek érvényes listáját és üzletkötési szabályzatát. Kérjük, csak az alábbiakban közöltek szerint kössön üzletet, saját biztonsága ér­dekében esetleges eltérő gyakorlat esetén hívja föl központunkat, hogy a belső ellenőrzést elvégezhessük. Mi Önt szolgáljuk ki, az ügyfél biztonsága a mi bizton­ságunkat is jelenti. 1. Üzletkötő: Pénzt nem vehet át, nem kezelhet, szerződést nem írhat alá. Szerepe kizárólag az Ön tájékoztatása és az üzletkötés előkészítése. 2. Bank-befizetés: A pénzügyi-befektetés Ön részéről történő befizetése kizárólag a Budapest Bank Rt. legközelebbi, helyi fiókjában történhet az Oninvest BBRT 209-23082 és Hunimpex BBRT 209-88885-20677 számlájára a bankban kap­ható, mellékelt formátumú bankbefizetési bizonylattal. Más mód (készpénz át­adás, pénztárbevételi tömb stb.) érvénytelen. 3. Aláírások: A pénzügyi-befektetési szerződések kizárólag sorszámozott, szoros elszámolású szerződéseken, az ügyvezető igazgatók (Plaszkony Attila, Töl­gyesi György) eredeti aláírásával és egyes számú körpecsétjével ellátva érvé­nyesek. Más szerződés, aláírási és bélyegzőhasználati mód érvénytelen. Szer­ződés köthető még közvetlenül a budapesti központi irodánkban is. 4. Kifizetések: Az ügyfél részére esedékes profitok kifizetése és a futamidő vé­gén a tőke visszafizetése csak és kizárólag központi pénztárunkban történik az esedékesség hónapjainak utolsó munkanapján 9-16 óra között. Személyes megjelenés elmaradása esetén az esedékes profitokat automatikusan postai vagy banki átutalással juttatjuk el ügyfelünk szerződésben megjelölt címére (számla számára). A tőke kifizetésekor személyes megjelenés szükséges a fu­tamidő lejártakor budapesti központi irodánkban, a futamidő meghosszabbít­ható helyi irodáinkban. KÖZPONT: ONINVEST PÉNZÜGYI KFT (Budapest) Telefon: 266-3217, 266-3218 INTERNATIONAL TRADE CENTER (608 iroda) Fax: 266-3280 1051 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 12. Telex: 22-2070 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE: FERRY KFT Tatabánya 06-34/336-821 B B Rt iil/mAai sm,vOf¥ t“-» siklassál*!!!'-' B B Rt jóváírási tRxmms O l> IS L A S T R A MEGTALÁLTA MÁR IGAZ BARÁTJÁT? I la nem, legfőbb ideje, hogy ellátogasson hozzánk. És ismerje meg az Opel Aslrát. Ismerje meg kategóriájában egyedülálló biztonsági rendszereit, gazdag motorválasztékát. Várjuk Önt az Opel teljes típusválasztékával! Márkakereskedésünk egyedi ajánlata magánszemélyeknek: aki 1993-09.15. és 10. 15. között Astrát, Corsát vagy Vectrát rendel, ajándékot kap: az Astrához riasztót, a Corsához üléshuzatot, a Vectrához riasztót és szőnyeget. Kedvező lízing- és hitelfeltételekkel várjuk minden vásárlónkat. Egyéni részletfizetéses vásárlás esetén a kezelési költséget átvállaljuk. OPEL-©­AZ ÖN OPEL MÁRKAKERESKEDŐJE: VÉRTESALJA-FORRÁS KFT. 2800 TATABÁNYA Erdész u. 1. Tel./Fax: 34/310-135

Next

/
Oldalképek
Tartalom