24 óra, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-10 / 84. szám

„Három dolog soha nem tér vissza: a kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap.” (Daumer) 1993. április 10., szombat Zsolt napja Ősmagyar név, jelentése fejedelem. Védőszent: Zodi- cus római vértanú katona (+ 303). További névnapok: Ezé- kiel, Fulvia, Marianna, Po- lidor, Radamesz. Katolikus naptár: Nagy­szombat: Napi igék: Róm 6,3-11; Lk 24,1-12. Refor­mátus: Mal 1; Lk 24,1-12. Evangélikus: 1 Pt 3,18-22; Lk 23,50-56. Görög katoli­kus: Kiv. 12,1-11. Ortodox: Nagyböjt 6. szombatja: Lá­zár szombatja. Szt. Terenti- osz, Pompeiosz, Maximosz, Makáriosz és Afrikánosz vértanúk napja. Zsidó: Ni­szán hónap 19. Chaul hám- mauéd, félünnep 3. napja. A Nap kel: 5 óra 06 perc­kor, nyugszik: 18 óra 26 perckor. A Hold kel: 23 óra 18 perckor, nyugszik 7 óra 06 perckor. 1993. április 11., vasárnap Leó és Szaniszló napja Latin eredetű név, jelen­tése: oroszlán. Védőszent: Nagy Szent Leó pápa, egy­háztanító (+ 461). További névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Le­ona, Teó. Katolikus naptár: Hús- vétvasárnap. Szent Sza­niszló püspök és vértanú em­léknapja. Napi igék: ApCsel 10,34.37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9. Református: Mai 2; Lk 24,13-35. Evangélikus: Mk 16,1-8; Lk 24,1-12. Gö­rög katolikus: Jn 1,1-17. Or­todox: Nagyböjt 6. vasár­napja: Virágvasárnap. Szt. Antipasz pergamoszi püs­pök vértanú napja. Zsidó naptár: Niszán hónap 20. Chaul Hámmauéd, félünnep 4. napja. A Nap kel: 5 óra 04 perc­kor, nyugszik: 18 óra 28 perckor. A hold kel: -, nyug­szik: 8 óra 01 perckor. 1993. április 12., hétfő Gyula napja Ősmagyar méltóságnév. További névnapok :BaId- vin, Csaba, Csanád, Kons­tantin, Oxána, Sába, Sebő, Szilárd, Zenina, Zénó. Katolikus naptár: Hús­véthétfő. Napi igék: ApCsel 2,14-22-32; Mt 28,8-15. Re­formátus: Mai 3; Lk 24,36-53. Evangélikus: Ézs 25,8-9; Lk 24,13-35. Görög katolikus: Jn 1,18-28. Orto­dox: Szt. Vazul párioni püs­pök hitvalló napja. Zsidó: Niszán hónap 21. Pészach 7. napja. A Nap kel: 5 óra 02 perc­kor, nyugszik: 18 óra 29 perckor. A Hold kel: 0 óra 10 perc­kor, nyugszik: 9 óra 02 perckor. Várható időjárás: Felsza­kadozik a felhőzet, több lesz a napsütés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA 0'',~£SZTtRc’0'* Az egészségesebb életvitelért A kisgyermekkor az az idő­szak, amikor az ember legfogé­konyabb a külvilág ingereire, amikor kialakulnak a különböző szokások alapjai. Ezért lénye­ges, hogy mit lát, mit tapasztal a csemeténk otthon és az óvodá­ban. Nagyon fontos például, hogy mit kap enni, elegendő zöldséghez, gyümölcshöz, tej­termékhez jut-e a szervezete minden nap vagy csak szalon­nát, zsíros kenyeret ebédel vagy vacsorázik. Jó lenne tudni, hogy miből mennyire van szüksége ahhoz, hogy megfelelően fej­lődjön, hogy sem túl-, sem alul­táplált ne legyen. Hogy az óvónők és az élel­mezésvezetők tájékozódhassa­nak ezekről a kérdésekről, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet továbbkép­zést szervezett az oroszlányi Táncsics úti óvodában. A kon­zultációt Németh Gyuláné óvo­dai szakértő vezette, aki az egészséges életmódra nevelés munkaközösség és a vendéglátó oroszlányi intézmény irányí­tója. A tatabányai Sárberki Óvo­dából Kocsisné Virág Zsuzsa, Taizs Jánosné és Major Gá- borné vett részt a konzultáción, ők tudósítottak bennünket az ott szerzett tapasztalataikról. Először dr. Németh Olga, a tatabányai Állami Egészség- ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkatársa tartott előadást az óvodáskorú gyerekek napi kaló­riaszükségletéről, a tápanyagok összetételéről, a betegségek és a táplálkozás összefüggéseiről. Utána reformételekből ösz- szeállított bemutató volt. Nem­csak „nézelődtek” a résztvevők, hanem megtanulták az ételké­szítés különböző fortélyait is, sőt, kóstolni is lehetett. Jó lenne, ha az élelmezésve­zetőknek külön is szerveznének olyan továbbképzéseket, ame­lyeken az egészséges ételek be­szerzésének, tárolásának, elké­szítésének módjával ismerked­hetnek meg. Sőt, egy tanácsadással össze­kötött ételbemutató talán a szü­lők számára sem lenne érdekte­len... F orgalomkorlátozások A Tatabányai Közúti Igazga­tóság előrejelzése szerint a 16. héten a következő forga­lom-korlátozások várhatóak megyénkben. A 10-es számú főúton, Nyergesújfalun útkorszerűsítés miatt sávszűkítésre és 40 kilo­méteres sebességkorlátozásra számítsanak az arra közleke­dők. Ugyancsak itt gázvezetéké­pítés miatt félpályás útelzárás­sal is találkoznak az autósok. A forgalmat jelzőlámpa irányítja a szabadon hagyott egyik sáv­ban. A 11-es számú főúton, Esztergomban a Bajcsy Zsi­linszky úton április 8-tól fél pá­lyán haladhatnak csak a közle­kedők, mivel az utat felbont­ják. A forgalmat jelzőlámpa irányítja. A 10-es főút 83-as kilomé­terszelvényében megsüllyedt a burkolat, amíg ezt a hibát ki nem javítják, addig az arra ha­ladó autósok sebességkorláto­zásra és félpályás útszűkületre számítsanak! Bakonyszombathelyen út­felbontás miatt ugyancsak fél­pályás forgalomkorlátozásra és 40 kilométeres sebességcsök­kentésre számítsanak az autó­sok! Tisztelt Olvasóink! Bizonyára emlékeznek tavaly év végi mozaikjátékunkra, melynek főnyereménye egy Suzuki Swift volt. A nagy sikertől felbuzdulva idén is folytatjuk játékunkat. Ebben a hónapban egyik szponzorunk, a tatai ELEKTRON Shop nevének betűit közöljük öt alkalommal. Minden esetben feltüntetjük, hogy hányadik rész került közlésre. Ezeket a mozaikokat kell kivágniuk és összegyűjteniük Önöknek. Az utolsó rész közlésekor a következő szöveg lesz olvasható a kiollózandó mezőben: "A mozaikjáték utolsó része". Ezek után nincs más dolguk, mint az eddig összegyűjtött mozaikrészeket egy levelezőlapra felragasztani és postán feladni a címünkre: 2801 Tatabánya, PL: 141. Lehetőség van arra is, hogy a Fő tér 4. alatt, a bejárat mellett lévő újságos standnál hirdetőirodánkban elhelyezett "24 ÓRA gyűjti, feliratú dobozokba dobják be szelvényeiket, még a postaköltséget is megspórolhatják. Játékunk résztvevői között értékes és h<_ ajándékokat sorsolunk ki. A fődíj egy SZÍNES < Fontos tudniuk, hogy mennyiségi korié nincs. Érdemes tehát minél több 24 Órá-t vár növelve ezzel is a nyerési esélyüket. Játsszanak velünk! Ragadják meg a kíná. lehetőséget! Sok szerencsét kívánunk mindannyiuknak: a 24 Óra Kiadója és Szerkesztőse Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 15. heti lottósor­soláson a következő számokat húzták ki: 36, 44,47,49, 90 Olvasóink figyelmébe! A 24 Óra legközelebbi száma a húsvéti ünnepek után, április 13-án, kedden jelenik meg. „Nem én kiáltok” A tatabányai Népház-Játék- szín Galériájában 15-én, csütör­tökön 18 órákor nyílik meg B. Müller Magda fotókiállítása, „Nem én kiáltok” címmel. A kiállítást Jordán Tamás nyitja meg, majd a megnyitót követően a Költészet Napja al­kalmából a Népház-Játékszín Kamaraszínházában Jordán Tamás előadói estjére kerül sor. Jószolgálat Két hete Tatabányán, a Hu­nyadi kórház buszmegállójában Bokor Sándor olvasónk ott fe­lejtette meggyszínű kézitáská­ját, benne nélkülözhetetlen, pó­tolhatatlan iratokkal. Ezúton is kéri a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében címére, vagy a szerkesztőségünkbe ju­tassa vissza a fontos iratokat. Locsolóbál Húsvét első napját az immár hagyományos locsolóbállal is megünneplik Bánhida lakói. A Puskin Művelődési Ház­ban április 11-én, vasárnap este 7 órától másnap hajnalig rophat­ják a táncot a résztvevők, s a le­gények akár innen indulhatnak locsolkodni... A zenét a Party-party együt­tes szolgáltatja, s fellép az Opál társastánc csoport is. Reklám- Tetszem én magának? - kérdezi az utcán egy gyönyörű, fiatal nő az alacsony, kopasz, fogatlan, csont és bőr férfit.- Ó, de mennyire!- Akkor jöjjön fel hozzám egy italra.- Boldogan! Az ízlésesen berendezett la­kásban az első koccintás után a nő így szól alkalmi ismerősé­hez:- Vetkőzzön le, mindjárt jö­vök! A férfi izgatottan dobálja le magáról a ruháját, mire a nő be- kisfiúval. Hírek, események Alkalmi szolgáltatás HBO-mozi! Április 10. Szombat: 17.30 Állati élet: A leopárd és a gepárd. Angol ter­mészetfilm. 18.40 A vadak ura. Amerikai kalandfilm. 20.45 Nico. Amerikai akciófilm. 22.30 Rod Stewart-koncert Los Angelesből. 23.35 Ninika. Francia-olasz bűnügyi film. Vasárnap: 17.30 1001 nyu­szimese. Amerikai rajzfilm. 19.00 FBI akadémia. Amerikai vígjáték. 20.30 Batman, a dene­vérember. Amerikai fantaszti­kus kalandfilm. 22.40 Bosszú­vágy 3. Amerikai akciófilm 0.15 Mozimánia: Clint East- wood. Amerikai dokumentum­film. Hétfő: 17.30 Tarka, a vidra. Angol kalandfilm. 19.10 Dani­elle tánti. Francia vígjáték. 21.00 A szarvasvadász. Ameri­kai dráma. 24.00 A nyaraló. Magyar film. Tatai locsolóbálra invitálták a helybélieket vasárnapra a Ma- gyary Zoltán Művelődési Köz­pontba. A mulatni vágyókat bi­zonyára kissé lelombozza hír, a locsolóbál technikai okok miatt elmarad. Tatai fogadónapok Kerti Katalin polgár­mester április 19-én 13- 16, Dóba György alpol­gármester április 26-án, 13 - 16, Simon Sándor alpol­gármester április 30-án, 8 -10, Dr. Pap Kálmán jegyző pedig április 19-én, 13 - 16 óráig tartják foga­dónapjukat hivatali helyi­ségükben. Traffipax! Ma, április 10-én, Komárom-Esztergom megye területén az alábbi he­lyekre és időpontokban tervezik telepíteni a traffipax gépjármű­vet: 06 - 18 óráig Tbánya V., Győri u.-100-as út, 18-06 óráig Tbánya VI. 8135-ös u.-Néphadsereg u. Holnap, április 11-én, 06- 18 óráig Tbánya II„ Dankó P. u.-Árpád u„ 08 - 06 óráig Tbá­nya I., Ságvári u.-Semmelweis u. Holnapután, április 12-én, 06 - 18 óráig V. Győri u.-Köz­társaság u., 18-06 óráig Tbá­nya V., Összekötő út-Győri u. A közlekedési osztály a mű­sorváltozás jogát fenntartja. Ilco klub. Kedden, Húsvét után az első munkanapon dél­után 3-tól Tatabányán, A Köz- művelődés Házában tartja kö­vetkező foglalkozását az Ilco klub, a béldaganatosok közös­sége. Dr. Boros József sebész­főorvos a stomaterápiás gondo­zásról tart videoképes előadást, majd a stomaterápiás nővér ta­nácsait hallgathatják meg az érintettek. Gyászközlemény Fájó szívvel tudatjuk, hogy Nagy Miklós volt MAV-dolgozó életének 76. évében el­hunyt. Temetése 1993. április 10-én (ma), 15 órakor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család Hirdetések Az ÉDÁSZ RT kisbéri ki- rendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. ápri­lis 14-én és 16-án, 8-15 óráig áramszünetet tart az alábbi helyeken: Nagyigmánd egész területén, kivéve: Dobi, Pá­pai, Bajcsy és Bocskai utcák. 1993. április 15-én, 8-15 óráig: Kisigmánd, Nagyig­mánd egész területén. A há­lózat élet- és vagyonbizton­sági szempontból folyamato­san feszültség alatt állónak tekintendő. Kérjük az érin­tettek szíves megértését! Az ÉDÁSZ RT oroszlányi -ndeltsége értesíti Tisztelt pasztáit, hogy 1993. ápri- Wn, 7—15 óráig áram- aetet tart az alábbi helye- Bokod, Jókai és Kiss A hálózat élet- és va- biztonsági szempontból imatosan feszültség alatt nak tekintendő. Kérjük rintettek szíves megérté­it! Az ÉDÁSZ RT tatai ki- rendeltsége értesíti Tisztelt fogyasztóit, hogy 1993. ápri- s 13-14-én, 8-14 óráig ímszunetet tart az alábbi helyeken: Tata, Újhegy VIII- IX. dűlő. A hálózat élet- és vagyonbiztonsági szempont­ból folyamtosan feszültség alatt állónak tekintendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! LOCSOLÓ DISCO az Arizonában, 11-én vasár­nap. Tel.: 10-880. ROBIN HOOD Disco Club Bajnán, szomba­ton és vasárnap is várja ked­ves vendégeit. Értesítjük T. Fogyasztóin­kat, hogy április 17-én (szombaton), 8-16 óráig Oroszlány, Nyíres- és Né­meth dűlő, valamint Császár Homokhegy, Újszőlő terüle­tén vízóraleolvasást és víz­mérőcserét végzünk. Kérjük szíveskedjenek a fenti idő­pontban a helyszínen tartóz­kodni! Északdunántúli Regi­onális Vízművek Oroszlányi Üzemegysége FODRÁSZOK FIGYELEM! Jól bejáratott üzletembe fod­rászokat keresek. Érdek­lődni: a 32-884-es telefonon. Értelmiségi pályán dolgo­zik és ki szeretné egészíteni jövedelmét? Jelentkezzen! Tel.: 33/13-460. Komárom—Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kiadni Kft. Felelős vetítő: az ügy ,™ ANNA. Olvasószerkesztők: C.YIMES ZSOLT. MISKEI FERENC. MOROCZ KÁROLY. TÓTH ILONA, VEIZER TAMÁsT JUSZTIN"TIBORTk . Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő—helyettes: MADARÁSZ M. Kft Komárom—Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V.. Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya. PL: 141. Telefon: 34/10-81 I. 11-991. Ügyeleti telefon: 34/10-468. i 34/11-O10. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketing, hirde­tés és reklámvezető: VIDA LÁSZLÓ. Szerkesztő: TÓTH TIHAMÉR. Telefon és fax: 34/16-055. Telex: 27-243. Terjeszti: a Magyar Posta Vállalat. Előfizethető bárme.’v hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzletei­ben. a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELiR). 1990 Budapest XIII.. Lehel u. 10/a.. közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR Postabank it. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 Ft., negyedévre 957 Ft., egy évre 3388 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. ISSN 0863-9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom