24 óra, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

1993. március 13., szombat SPORT SPORT SPORT 15 Az érem színe változó Az OB II. 8. fordulójában a Viscosa Budapesten a Pénz­ügyőrrel mérkőzött, míg a 9. fordulóban a páratlan számú mezőny miatt szabadnapos volt. A Pénzügyőr hazai pályán 12 mesterjelölttel ült asztalhoz, a Viscosa 8 mesterjelölt és 4 I. osztályú sakkozójával szemben. Ennek ellenére, ha szoros küz­delemben is, de végig vezetve a Viscosa szerezte meg a győ­zelmet 6,5-5,5 arányban. A Pénzügyőr elleni pontszerzők: győzött: Rigán, Meixner, iij. Gál, Bereczki, döntetlent ját­szott: Simon, Tomisa Béla, Rakó, László Imre, Ferencz. A bajnokság állása: 1. MAFC 71, 2. Tabán 67,5, 3. Viscosa 59+(Szabadnapos), 4. MMG AM 52+Sz, 5. Vízügy 51+Sz, 6. Pénzügyőr 48,5+Sz, 7. Láng Vasas 47,5+Sz,8. Fót 47+Sz, 9. Mat(t)ador II. 45+Sz, 10. Ta­mási 27,5+Sz, 11. Mór 23+Sz. Labdarúgó NB III. A sikeres rajt reményében Az NB III. Nyugati csoport­jában szereplő megyei csapata­ink közül a Viscosa hazai kör­nyezetben, az Esztergom pedig idegenben szerepel a hét végén. A bajnoki táblázat alapján az esztergomiak rajtolhatnak ked­vezőbb pozícióból, annak elle­nére, hogy gondok vannak a csapat háza táján. Távozott az együttesből Fogarasi, Szobosz- lai és még néhány erősség. A távozások oka, mint megtudtuk, az egyesület pénzhiánnyal küszködik - a pályát is eladta a bázisvállalat - és a távozóknak a munkalehetőséget sem sike­rült biztosítani. A Szondi Velence - Eszter­gom találkozó szombaton 14.30- kor kezdődik. A mérkő­zés játékvezetője Csorba. Ker­tes László edző elsősorban a sa­ját nevelésű fiatalokra számít és pontszerzést vár csapatától. A Viscosa egyelőre kieső he­lyen áll, Varga János edző azonban bízik játékosaiban. Prohászka befejezte a labdarú­gást, viszont erősítésnek számít az Esztergomi Vasastól érkezett Fogarasi, Szoboszlai és Csapu- cha. Számításba vették Balogh József kapus megszerzését is. A felkészülési időszakban kimon­dottan jó formát árult el a csa­pat. A Magyar Viscosa - Duna- varsány találkozó vasárnap 14.30- kor kezdődik, a találkozó játékvezetője: Tamássy. Varga edző az első tavaszi mérkőzésen győzelmet vár együttesétől. Csejtei Nyíregyházára látogat a TSC A hét végén az utolsó körrel folytatódik a férfi röplabdabaj­nokság. A csapatok magukkal hozzák az eddig elért pontszá­maikat és a hátralévő tíz mérkő­zés eredményeivel alakul ki a bajnokság sorrendje. A TSC együttese szombaton Nyíregyházára látogat az újonc együttes otthonába, kezdés 15 órakor. Fekete Zoltán edző elmon­dása szerint van miért törlesz­teni, mert előzőleg két alka­lommal is vereséget szenvedtek a mostani vendéglátóktól, és ez keserű leves volt számukra. A létfontosságú mérkőzésen a visszavágás reménye fűti csapa­tomat. Nincs sérült, komplett csapattal utazunk. Szombaton 7 órakor a városi sportcsarnoktól van az indulás, majd a sárberki SPAR üzlet­háznál van a következő meg­álló. Aki a mérkőzést szeretné megtekinteni, együtt utazhat a csapattal. Cs. I. Vízcsere A tatabányai sátortetős uszoda, a buborék március 13 és 16 között vízcsere mi­att zárva tart Kosárlabda NB I. Labdarúgó NBII. Szombaton a Komló ellen Egy héttel ezelőtt mégis meg­lepetéssel szolgált a Tatabánya SC NB I.-es női kosárlabdacsa­pata azzal, hogy a székesfehér­váriak elleni utolsó meccsüket elvesztették. A szakvezetők, de a szurkolók közül is többen el­könyvelték, hogy a rájátszás so­rozat páros mérkőzéseiből a TSC kerül ki győztesen, bizto­sítva ezzel helyét az 5-8-ban. Azzal, hogy a TSC kikapott az ötödik találkozón, másik há­rom csapattal (a Komló, az Al- bacomp, és a Danubius Inspirál) alkotott újabb négyes csoportot. Ennek a négy együttesnek igen­csak nehéz a helyzete, ugyanis közülük csak egy őrizheti meg NB I-es tagságát, a többi kiesik az élmezőnyből. Szombaton a rájátszással, il­letve a komolyabb helyekre pá­lyázóknak az osztályozóval folytatódik a bajnokság. Ezek szerint a Tatabánya a Komlóval alkotva párost, itthon kezdi meg a pontvadászatot. A küzdelem szintén három nyert meccsig tart. Mózes Emil, a TSC szakosz­tályvezetője a találkozó előtt hangsúlyozta, hogy ez az utolsó lehetősége a csapatnak, hogy bentmaradjon az NB I.-ben. A mérkőzés szombaton 11 órakor kezdődik Tatabányán a sport­csarnokban. (t. a.) II. Amstel-kupa március 20-án Karate Komáromban A fő támogató, a Komáromi Sörgyár Rt. segítségével a Ko­máromi Shotokan Karate SE idén is megrendezi országos férfi, női, ifjúsági, kadett, junior karate bajnokságát. Tavaly több mint kétszáz versenyzővel, kö­zel nyolcszáz érdeklődő előtt színvonalas versenynek adott otthont a Feszty Általános Is­kola. Idén március 20-án, szombaton 10 órától, a tavalyi helyszínen ismét láthatják az érdeklődők az ország minden tájékáról résztvevő versenyző­ket, akik három korcsoportban ifi (14-15), kadett (16-17), ju­nior (18-21) mérik össze tudá­sukat. A karate mindkét verse­nyágában küzdenek: lesz KATA formagyakorlat, mely képzeletbeli ellenfelekkel vívott harc, melyben a talajtomához hasonlóan pontozással állapít­ják meg a sorrendet, ahol a bí­rók, a gyakorlatok keménysé­gét, mélységét, pontosságát, s főleg azt, hogy a versenyző el tudja-e hitetni, hogy ő valóban harcol, nézik. Lesz KUMITE, mely maga a valóságos küzde­lem, ahol minden mérkőzés vagy három pontig (hat félpont) vagy két percig tart. A verseny­zőknek nem szabad egymás fe­jét eltalálni (csak jelezni kell a technikát), de testre elcsattan­nak kemény ütések. Az ízülete­ket, tarkót, szemet nem szabad támadni. Nem lehet sérülést okozni, mert akkor a másik nyer. A verseny rendezője a Komá­romi Shotokan Karate SE, de anyagi fedezet nélkül nem vált volna lehetővé ez a verseny, melynek előteremtésében sokat segített Kocsis Tibor (Új Kocsis Vendéglő tulajdonosa) és Kiss Géza őrnagy, a Komáromi Pol- tári Védelemtől. Az ő segítsé­gükkel jutott el az SE elnöke a további szponzorokhoz: Hungá­ria Biztosító Rt.-hez, GMV Komárom, Komárom Városi Polgármesteri Hivatal, Gázin­ger Szerviz, Multy Copy Kft., Hungaromix Kft. 24 ÓRA, Hungarogrän Rt. Komáromi Su­ters, Sokam-TRADA Kft., s még két magánszemély, dr. Kiss Antal ügyvéd, és Faragó György vállalkozó áldozatkész­ségét bizonyítja ez a bajnokság. A verseny fő védnöke Dr. Krajczár Gyula Komárom pol­gármestere. Az előzetes infor­máció szerint idén még na­gyobb versenyre van kilátás, mint tavaly. Reméljük ezzel a versennyel ismét hímevet szerzünk a vá­rosnak, megyénknek, s remek hangulatot, kemény, de sport­szerű küzdelmeket, jó szórako­zást biztosítanak a nézőknek. Tízéves a Csari Esztergomban Stílszerűen Porga-döntő Ünnepel Esztergom, éppen a márciusi napok idején, de nem­csak a 48-as forradalom évfor­dulóját. Ez az ünnep, amiről most szó van, a sportnak szól. Annak, hogy éppen tíz éve ad­ták át rendeltetésének az Esz­tergomi Városi Sportcsarnokot, amely a helyiek sportos bázisa és kedvelt „otthona” lett. A vá­rosban a Porga-kupa teremlab- darúgó-toma a legnépszerűbb, amely szorosan kötődik a sport­csarnokhoz. Tíz éve itt zajlanak a küzdelmek, 40-60 csapattal. Stílszerűen, a kupa döntője szervesen illeszkedik az ünnepi programba. A születésnapon ez lesz a sláger, a sok egyéb mel­let. Mindez vasárnap lesz, az előzetes hírek szerint nagy kö­zönség és ismert vendégek előtt. A XV. Jubileumi Porga-kupa teremlabdarúgó-torna döntője március 14-én, vasárnap 9 óra­kor kezdődik az Esztergomi Vá­rosi Sportcsarnokban. A döntő résztvevői: Csonttörők (Eszter­gom), Sportcsarnok (Dorog), Tengó Bár, Tölgy Bár. Az idén a kupán 56 csapat indult, a leg­jobbak kerültek a vasárnapi döntőbe. Az ünnepi eseményso­rozat programja: március 14. Pellinger-kupa serdülőtoma döntője. Március 14-én, a Már­cius 15-kupa diáklabda- rúgó-toma, amelyen 25 csapat vesz részt. És a fő ünnepi prog­ram: a Porga-kupa fináléja. A találkozó menetrendje: 8.45-kor Sorsolás. 9-kor első mérkőzés, 9.30-tól második mérkőzés, 10-től mérkőzés a harmadik he­lyért, 10.30-kor döntő, 11.30 ünnepélyes eredményhirdetés. 12-kor lesz a 10 éves a Csari, múltat bemutató kiállítás meg­nyitása. Sok ismert személy lesz ott az ünnepségen. Többek között Gallov Rezső, az OTSH elnöke, dr Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Partali László, az MTSH igaz­gatója, dr. Könözsy László, Esztergom polgármestere, dr. Leitner József, a MDSSZ el­nöke. énte Futás az Eötvös-kupáért A Tatai Eötvös József Gimnázium szervezésében, március 14-én, 14 órai kezdettel Öreg-tó körüli futóversenyt rendeznek, a megye összes középfokú iskolájának résztvételével. A szervezők kéréssel fordulnak az iskolaigazgatókhoz, hogy ha idejük és felkészültségük engedi, személyesen is vegyenek részt a versenyen, továbbá mozgósítsák tanár társaikat és a diákokat. Kö­zös cél, hogy minél többen teljesítsék a 7 kilométers távot, az együt­tes sportolással elősegítve a megyei középiskoláinak „egymásra ta­lálását”. A verseny elsődleges célja a futás népszerűsítése, sport­kapcsolatok ápolása és hagyományteremtés, újszerű versenyzési le­hetőség biztosítása, felkészülési állomás az atlétikai idényre. A verseny színhelye, a Lovarda előtti tisztás. Jelentkezés, öltözködés, fürdés az Eötvös József Gimnáziumban. Versenytáv: minden indu­lónak egy kör a tó körül (7200 m). Cseis Minden eldőlhet már a nyitányon? Vasárnap: Dorogi Bányász - Tatabányai SC Hosszú idő után ismét bajnoki mérkőzést játszott az ősszel a Tatabányai SC és a Dorogi Bá­nyász. Akkor a vendégcsapat győzött 3-2-re egy kitűnő mérkőzésen. Most is hasonlóra számíta­nak a szurkolók. Valószínűleg megszületik az idei nézőcsúcs, hiszen a megyeszékhelyről is sokan választják kellemes kikapcsolódásnak a hét végén a rangadót. Kiss T. József felvétele a békés pillanatokban, a TSC-Dorog meccs előtt készült. Ami kuriózum, a balra lévő Csanálosi és a bíró jobbján álló Sikesdi Gábor (a csapatkapitányok) a pályán kívül nagyon jó barátok. Szinte egy­ütt nevelkedtek, együtt fociztak éveken át fiatal korukban. Most ellenfélként állnak ismét egy­mással szemben. Mindketten csapatuk sikerét remélik. A hét végén útjára indul a labda a bajnokság második vonalában is. A Nyugati-csoportban már rangadóra is sor kerül, hiszen a tabella má­sodik helyezettje a hatodikat fogadja otthonában. A Dorogi Bányász-Tatabányai SC összecsapás vasárnap, március 14-én 14.30-kor kezdődik. A találkozót Bozóky játékvezető dirigálja, partjel­zői Fazekas és Holczimmer lesznek. A tatabányai stadion öltözőfolyosója meglehe­tősen csendes volt, amikor Csapó Károly vezető­edzőt kerestük, hogy a tavaszi szezon első mér­kőzéséről, annak esélyeiről mondja el vélemé­nyét.-A megyei rangadókon minden papírforma felborulhat - mondotta -, ez így volt ősszel is és lehet, hogy most sem lesz másképp. Ismerve a dorogi vezetők és játékosok mentalitását, biz­tosra veszem, kiválóan felkészültek a tavaszi folytatásra. Úgy érzem mi is mindent megtet­tünk, azért, hogy kifogástalan állapotban legyen a gárda. Ezért a pillanatnyi forma dönthet a ran­gadón. Véleményem szerint az az együttes fog nyerni, amelyik helyzeteit jobban ki tudja hasz­nálni. Akaratban -meggyőződésem-, hogy mindkét együttes tagjai a maximumot nyújtják majd. Nem szabad úgy kezelni ezt a meccset, mint egyet a sok közül, hiszen a jó rajtra min­denki különös hangsúlyt fektet, a nyitánynak va­rázsa van. Ezt követően a szakvezető az esélyekről szólt. Kiemelve, hogy a kék-fehérek milyen elképzelé­sekkel vágnak neki a tavaszi szezonnak.- Hogy esélyünk maradjon a dobogóra kerü­lésre minden pont megszerzése számít. így, Do­rogon is fontos lenne. Elkeseredve azonban ak­Csapó Károly gondterhelt kor sem leszek, ha nem sikerül, de tudom, játé­kosaim megtettek mindent a sikerért. Az összecsapás előtt Sebőkre és Lakosra nem számíthat a tatabányaiak trénere. Sebők még mindig orvosi kezelés alatt áll és Lahos sincs tel­jesen rendbe orerációját követően. A TSC várható összeállítása: Markó-Tokaji, Udvardi, Csanálosi, Matics-Szabó, Ignácz, Máté, Deák-Plotár,Pop.A kispadon Szicsó,He­gedűs, Horváth, Lukács és Gábrics vár bevetésre. A tatabányiak egy emberöltő óta „hivatalban” lévő gyúrója, Sándor Imre, alias Tubi lakonikus tömörséggel komentálta a várható eseményeket.- Igaz, mi nem néztünk egész évben tigris-ké­pet -jegyezte meg Tubi -, de három szem szil­vával, kis tört krumplival, így is megyeijük őket. Ha nem sikerülne, akkor majd jövőre. A társaság edzése után Ferling Béla technikai vezetőt is arra kértük mondája el véleményét.-Nem szeretnék jósolni a találkozóra - kezdte. - Én annak örülök, hogy a Dorog és a Ta­tabánya között ismét jó, baráti a kapcsolat. Aki kilátogat a mérkőzésre, szerintem nem fog csa­lódni. A két csapatnak amúgy is lesz, lehet közös ellenfele, a pálya. Petrik József Dorogon remek a hangulat, hiszen a megye legjobb spotolóinak ünnepségén három kategóri­ában is érmes helyen végeztek a Bányász focis­tái. Reszeli Soós István vezetőedző a második, Sikesdi Gábor, a csapatkapitány a harmadik lett az előkelő rangsorban. Az NB Il-ben 2. helyen álló, feljutásért küzdő futballcsapat érte el a lag- nagyobb sikert. A megye legjobb '92-es együttese címet érde­melte ki. Ezek után, érthetően elégedetten nyilat­kozott Reszeli Soós István.- Jól esik az elismerés Dorogon mindenkinek, de kötelez is minket. Az ünneplés azonban csak röpke lehet, hiszen kezdődik a bajnokság, ne­künk most erre kell koncentrálni. Nem akármi­lyen meccs lesz a Tatabánya ellen. Többbször láttam őket játszani a felkészülési időszakban, és határozottan állítom, hogy rengeteget fejlődött a csapat. Kiváló focistái vannak, köztük Ignácz Já­nos, aki nálunk lett „felnőtt” játékos. Tudása meghatározó a TSC-nél, most bizonyítani akarja, hogy helyesen döntött, amikor visszament Tata­bányára. Rátérve a nagy mérkőzésre, én nem túl­fűtött hangulatú meccsre hangolom játékosaimat. Csak annyi a kérésem, hogy győzzünk, mint minden találkozón, ezen is követelmény szá­momra. Bizonyítani akarjuk, hogy komolyan gondoljuk az NB I-et. Remélem, hogy a közön­ség jelenlétével és buzdításával a csapat mellett „szavaz”, türelmesen, de optimistán szorít a Bá­nyászért. Csuha András, a DBSC ügyvezető elnöke is azzal kezdte, hogy ez az elismerés nagy lökést adhat a csapatnak.- Ez csak egy meccs a tizenöt közül, mi min­Reszeli Soós István: ütött az óra den talákozón a győzelem reményével lépünk pá­lyára. Most is, de hozzáfűzöm, hogy a TSC min­denkire veszélyes, ügyes kis csapat. Nagyon jó a kapcsolatunk a Tatabánya vezetésével, olyan, amelyre soha nem volt még példa. Drukkolunk is nekik a bajnokságban, de ezen a meccsen nem dominálhatnak az érzelmek. Nekünk feltétlenül győznünk kell. Simon László, a Bányász kiváló kapusa a pá­lyák rossz állapotára panaszkodott, majd a kö­vetkezőket mondta.- Azért azt hozzáfűzöm, hogy a csapat min­dent megtett, zokszó nélkül végeztük a kemény munkát. Egyértelmű célunk a feljutás, ezért min­dent meg is teszünk. A TSC nem lesz könnyű dió, hiszen számára létkérdés ez a meccs. Itt arra gondolok, ha nálunk kikapnak, elszáll minden esélyük a feljutást illetően. Jól ismerem a TSC focistáit, ők is engem, ez előny is meg hátrány. Egy góllal mindenképpen jobbak leszünk náluk. Dorogon nincs sérült, Reszeli Soós Istvánnak kellemes gondjai vannak. A várható összeállítás: Simon (Belányi)-Jeszenszky, Harmat, Kasza, Borsos-Sikesdi, Csapó, Garas-Zalomir, Balog, Szatmári. Cserék: Sirghea, Huszák, Guba, Tóth. Péntek Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom