24 óra, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-08 / 160. szám

» 1992. július 8., szerda ELLAK napja A Nap kel: 4,56-kor, nyugszik: 20,42-kor. A Hold kel: 14,59- kor, nyugszik: 0,32-kor. Várható időjárás: ele­inte változóan, még többnyire felhős lesz az ég. Helyenként zápor- eső, zivatar is előfor­dul. Szerdán egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap. Gyakran megerősödik az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. ÜJ IGAZGATÓ. A lábat- lani önkormányzati képvi­selő-testület döntése értel­mében az Arany János Ál­talános Iskola igazgatója szeptembertől Fesztóry Ta- másné. Fitotúra Szombaton fél kilenctől A Közművelődés Házától Ta­tabányán gyógynövénytú­rára indulhatnak az érdek­lődők. Az Életreform klub rendezvényére bárki jelent­kezhet, aki szeretne közeli ismeretséget kötni az élő természetben gyűjthető gyógyhatású medicinákkal. A túrát avatott szakember vezeti, dr. Nagy Géza észak­komáromi főgyógyszerész szeméi yébep. Front van Front halad át országun­kon. Ennek következtében a mentősöknek egyre több dolga akad, hisz a frontok­ra érzékenyek mindig is a veszélyeztetettek közé tar­toztak. Az elmúlt napokban megnövekedett a keringési rendellenességekkel kórház­ba szállított emberek szá­ma. A szokottnál több köz­úti és üzemi balesethez kel­lett kisietniük a mentősök­nek. Benzin a földben A szombathelyi volt szovjet laktanya területén — az ország­ban elsőként — megkezdték a vegyi tisztítást. Erre a célra 17 millió forintot szán az önkor­mányzat, amiből tízmillió fo­rintot a Környezetvédelmi és frerülgtfejlesztési Minisztéri­umtól kapott. A munkát az s tény sürgeti, hogy. a talajban ötvenezer kiló benzin halmozó­dott fel kötött állapotban, nyolcezerkétszáz kilónyi pedig a talajvízen úszik és lassan el­éri a közeli kutakat. Sátortábor munkanélkülieknek Július 19—26-áig az MSZP Városi Szervezete és az Esztergomi Ifjúsági Ter­mészetjáró Egyesület pilis- maróti nomád sátortáborá­ba várja azokat a munka- nélkülieket, vagy nagycsa­ládosokat, akiknek a gyer­mekei számára más nyara­lási lehetőség nem adódik. A tábor az alváshoz, étke­zéshez, főzéshez teljes fel­szereléssel áll a jelentkezők rendelkezésére. A jelentke­zőknek mindössze az étke­zésüket kell megoldaniuk. Érdeklődni, jelentkezni lehet Csernusné Láposi El­zánál a (33) 13-050-es tele­fonszámon. Presszó a magasban — Tatán A hófehérre festett kar­csú villanyoszlopok lámpa­fényében még inkább szikrá­zott minden az ünnepélyes megnyitón Tata központjá­ban, az oly sok vihart ki­váltó híres-hírhedt Tó mozi előtti borzalmas buszváró teraszán, ahol a tervezett­nél jóval később, de azért mégiscsak megnyitották a vendéglátóipari egységet, ami leginkább egy szabadté­ri cukrászdához hasonlít, Vendégcsalogató előnye, hogy az Ady Endre utca teljes forgalma belátható boltíves korlátái biztonságot nyújtó védelmében. Hátrá­nya viszont, hogy alatta áll­nak meg a helyi- és hely­közi autóbuszjáratok, me­lyek — főleg az indulásnál — csak úgy ontják maguk­ból a gázolajjal teli füstöt, mely felfelé hömpölyögve Lovastábor Badacsonytomajban A Közművelődés Háza szervezésében idén már a máso­dik alkalommal szervezték meg Badacsonytomajban a lo­vagolni szerető gyerekek részére a lovastábort. Idén 35 gyermek és 5 kísérő felnőtt július 6—14-éig ismerkedhet meg a lovaglással és a lóápolással. Salamon Hugótól, a Ház igazgatójától megtudtuk, hogy minden évben szerveznek táborokat. Idén azért szerveztek lovastábort, miért a fiatalok és a szüleik részéről erre volt igény. Salamon úr elmondta még azt is, hogy ebben az év­ben már nem lesz ilyen jellegű táborozás, de jövőre ismét szeretnének „összehozni” egyet. Pop-rock kazettapályázat A Peron Music második alkalommal hirdeti meg kazettapályázatát Komárom- Esztergom megye pop-rock előadóinak, zenekarainak A pályázat célja, hogy a feltörekvői tehetséges elő­adóknak „lépcsőt” biztosít­son a sikerhez való eljutás­hoz, a nyilvánossághoz. A pályázaton résztvevők közül a kiadó kiválasztja azokat az előadókat, zene­karokat, melyek felkerülnek a Rock-Channel 2. kazettá­ra. A legjobb pályázók be­mutatkozhatnak a Magyar Rádióban, és a kiadói Rock- fesztiválon. A Rock-Chan- nel 2. kazetta 1992 decem­berében jelenik meg. A pályázatnak az alábbia­kat kell tartalmaznia: — két dalt, szerzeményt tar­talmazó audiókazettát (fel­vétel minősége nem befo­lyásolja a döntést); — az előadók nevét, címét, a pá­lyafutás rövid leírását; — dalszöveget és az előadó fo­tóját. Mindezek beküldhetők a következő címre: Peron - Music kazettapályázat. 2800 Tatabánya, Pf.: 1298 (vagy személyesen leadhatók A Közművelődés Háza titkár­ságán, Tatabánya, Szent (Borbála tér.). Határidő: 1992. augusztus 15. Sofőrbravúr Tatáról utazott Naszály felé „Kendős utazó” fedőnevet választó olvasónk Péter, Pál apostolok ünnepének délután­ján, a háromnegyed hármas busszal. — A Fényes bejárónál megálltunk, aztán indulásnál lélegzet-elállító pillanatoknak voltam tanúja — meséli a hölgy, aki elől állt és jól látta, hogy egy kerékpáros a busz előtt karnyújtásnyira átkarikázott a másik oldalra. Nem tudja hogyan sikerült, de a buszvezető valami hihetetlen bravúrral elkerülte az összeütközést. — Hála és köszönet a vezető mesterségbeli remeklé­sének. Az Ikarus rendszáma AEU 788 volt — teszi hozzá a hölgy, aki nem árulta el. miért titkolja nevét. — efká — Mohos-rügyek... Az esztergomi ART Fotó­stúdió ezúttal Sepsiszent- györgy fotóművészeinek kí­nál bemutatkozó lehetősé­get a szabadidő központban. Aki teheti, tekintse meg a Rügyek és a Mohos Fotó­klub elgondolkodtatóan gaz­dag élményanyagú tárlatát. Csak egyetérthetünk a meg­hívó alján lévő invitálással: „Hozza el ön is barátait, legyünk újra együtt!” bizony cseppet sem kelle­mes. A vállalkozókat és a vendégeket mindez egyelő­re nem érdekli, nekik tet­szik az ötlet megvalósítása, melynek ellenzői — ez tény — vereséget szenved­tek. De kit érdekel ez most már? A hanglemezbolt mű­ködik, a terasz is „bein­dult”, ahol lila székeken bárki eltöltheti szabadidejé­nek egy részét; függetlenül attól, hogy egyetértett-e ko­rábban a beruházás megva­lósításával, vagy sem. A megnyitót beharangozó hí­rünkben azt írtuk, hogy „Tuti a telt ház”, s ebben nem is tévedtünk, mert a kellemes nyári estén üres hely — ez még a távolból is látható volt — valóban nem akadt. A kérdés az, hogy így lesz-e ezután is, ami már közel sem tuti, Tuti csak a TUTI Fúvós Party Zenekar volt, mely­nek tagjai (képünkön) jó ze­nével szórakoztatták a „premieren” megjelent nagy­érdeműt. — ásti — Egy hasábon: Robban a kazán? — Harminc éve va­gyok a szakmában, tu­dom, hogy a műszaki vizsga lejártával a ka­zán akár fel is robban­hat — mondja Paréj Béla a császári parket­taüzem dolgozója. Szavaiból kiderül, hogy cégét ez év januárjában privatizálták. Azóta nincs munkaszerződé­sük, érdekképviseletü­ket nem látja él senki. Az illetékes hatóság június 17-ig adott enge­délyt az olvasónk fel­ügyeletére bízott kazán üzemeltetésére. A főnök az engedély lejárta után is azt az utasítást adta, hogy a kazánnak üze­melnie kell. — Mit tegyen ilyenkor a dolgozó?—kérdezi ol­vasónk. — Ha ellenáll, elbocsátják. Ha engedel­meskedik, akár fel is robbanhat a kazán. Nem érezzük a rend­szerváltás óta sem sze­mélyünk, munkánk ga­ranciáit. Mit tegyünk? Olvasónk kérdése lóg a levegőben ... Dino, a szaurusz 180 millió éves dino­szaurusz-maradványokra bukkantak Kína dél­nyugati részén, Szecsuán tartományban, a helyi főváros, Csungking kö­zelében. Helyi lapértesü­lések szerint vállalkozó kedvű kínai üzletembe­rek a felfedezésből ko­moly bevételre számíta­nak. Az ásatások helyén múzeumot szándékoznak nyitni, s azt remélik, hogy a lelet élénk ér­deklődést vált ki mind a kínaiak, mind a külföldi túristák körében. — ÖTVEN KERTVÁROSI NYUGDÍJAS Tatabányáról Tatára kirándult. A Horgásztanyán kitűnő időben fogadta a vendégeket Horváth József horgászegyesületi titkár — új­ságolta Huszty Levente, az egyesület tudósítója. A nyugdí­jasok megtekintették az 1929-es alapító tagok fényképeit a tanya belső helyiségében, megismerkedtek a vendéglátók múltjával. A halászlé után a vendégek személyre szóló emlékver­seket kaptak, majd sétáltak a tó körül és megnézték az angolparkot. Szép nap volt — mondták a búcsú perceiben. PÉNTEKEN, július 3-án megjelent számunkban a 7. oldalon található Sobieski- emléktúra című hír téves információt tartalmaz. He­lyesen így szól a téves mon­dat : „Kulturált körülmé­nyek között szórakoztak az evezősök és a Komáromi Sörgyár Rt., s a Komáromi Mezőgazdasági Kombinát jóvoltából külön programo­kon is részt vettek.” TRAFFIPAX! Július 8-án Komárom-Esztergom me­gyében Tata területére ter­vezik telepíteni a traffipax- gép járművet. A közlekedési osztály a „műsorváltoztatás” jogát fenntartja. Hatoslottó 6 találatos szelvény nem volt; 5 plusz 1 találatos szelvény (2 darab) nyere­mény egyenként 921919 fo­rint; 5 találatos szelvény (127 darab) nyeremény 21 778; 4 találatos szelvény (4413 darab) nyeremény 836; 3 találatos szelvény (68 125 darab) nyeremény 68 forint. A 6 találatos — nettó — nyereményösszeg 36 229 372 forint. A MEGYE RENDÖRKAPITA- NYAINAK fogadónapja július­ban1; ^ Tatabányai Rendőrkapi­tányság vezetője, Győrvári Kál­mán rendőr ezredes, július 21- én, kedden 9—1(2 óráig. Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Kemenszki István rendőr alezredes, július 22-én, szerdán 8—12 óráig. Komáromi Rendőrkapitányság vezetője, Szabó Károly rendőr őrnagy, július 22-én, szerdán 9—12 óráig. Tatai Rendőrkapitányság ve­zetője, Rigó Erik rendőr alez­redes, július 16-án, csütörtökön 9—12 óráig. Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője, Varga József rendőr őrnagy, július 3C-án, csütörtö­kön 9—12 óráig. Á nők is... A 161 esztendős Garrick Club tagsága elsöprő több­séggel megszavazta, hogy ezentúl hölgyeket is been­ged a bárjába. A klub Lon­don egyik legpatinásabb ilyen intézménye. Néhány londoni klub, mint például a Reform, már korábban megnyitotta kapuit a höl­gyek számára, míg mások a hagyományokhoz híven, még most is kizárják a szebbik nem képviselőinek látogatását. Országos rendőrakció ' Július 11-12-én ismét or­szágos közlekedési rendőr­akció lesz. Szakács Károlytól a Megyei Rendőr-főkapi­tányság őrnagyától megtud­tuk, szombaton, 11-én 6—12 óráig, vasárnap, 12-én 15— 21 óráig az országos teljes állomány — „aki él és mo­zog” — az ittas vezetőket, a gyorshajtókat, és a sza­bálytalan, és érvénytelen okmányokkal közlekedőket szeretnék „kiszűrni” a köz­úti forgalomból. Olvasóink nyári leg-jei Vitai Pál ezt írta felhívásunkra: „Tatán, a Ki­hívás napján tényleg a hat hónapos Roland nevű gyermekem volt a legfiatalabb résztvevő, aki reggel 8-tól már egy pontot kapott azért, hogy egy ügyes szerkezet segítségével 15 percig folyamatosan ugrált... * Ugyancsak Tatáról a Horváth családtól kaptunk egy leg-hírt. Azt írják magúkról, ma már visszavo­nultan élnek, de nem is olyan régen a megyénket képviselve a legnépesebb tömegsportoló család kü- Iöndíját is elnyerték. Főleg Berci jeleskedett a hosz- szútávok leküzdésében, fgy például IFussd körül az országot felhívás nyomán családi összefogással — 1250 kilométeres eredmény született. * Tatabányáról Takács Józsefné jelentkezett fény­képes levéllel, melyben azt írja, és bizonyítja, hogy 32 országból származó, ezerdarabos szappangyűjte­ményt mondhat magáénak. Továbbra is várjuk kedves olvasóink leg-jeit. — mi — Komárom - Esztergom megy« napilap. Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft Fetetős vezeti: az ügyvezetó igazgató. • Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARÁSZ ANNA Olvasószerkesztők: GYIMES ZSOLT MÖROCZ KÁROLY TÓTH LONA, VEIZER TAMÁS. • Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom - Esztergom Megyei Irodája, kodavezetó: VASS MHÁjY Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V.. Fő tér 4.1. emelet. Postadm: 2801 Tatabánya Pf.: 141. Telefon: 34/30-053, 10-811, 11-991 Ügyeleti telefon: 34/10-468. Telefax: 34/11-010. • Hirdetési iroda: Tatabánya V., Előd vezér u. 10. Marketing, Nrdetés és reklámvezető: VDA LÁSZLÓ. Szerkesztő: TÓTH THAMÉR. Telefon és fax: 34/16-055. Telex. 27-243. • Reklámszedés: BARJÁK COMPUTER DESIGN Kft., Tatabánya I., Dózsa György út 34. Telefon és fax: 34/17-644. • Terjeszti: a Magyar Posta Válalat. Előfizettptő bármely hírlapkézbe stő postahivatalnál, a hírtapkézbeslőknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Hírlapelőfizetési és Lapelátási Irodánál (HELP), 1990 Budapest XII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELP Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dq egy hónapra 245 Ft., negyedévre 735 Ft, egy évre 2940 Ft. • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. • Készül a Komárom - Esztergom Megyei Nyomda és Kiadó Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. » ISSN 0863-9J.68

Next

/
Oldalképek
Tartalom