24 óra, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-20 / 145. szám

Apróhirdetés Apróhirdetés A Banhidai lakótelepen 2 szo­ba + 2 félszobás lakást vásá­rolnék Kp augusztusi beköl­tözéssel. Jelentkezés a 34/33- 625-os telefonon, 18—20 óra kozott Eladó Tatához közeli zártkert­ben 460 negyzetméteres állat­tartó épület Más célú haszno­sításra is. hozzá tartozó szán­tóval. megközelíthető aszfalto­zott utón. Víz, villany van Ér­deklődni' 34/83-299 1+2 félszobás lakás sürgő­sen eladó Irányár 660000 Ft 34/33-065 ______________ E ladó Bánhidai ltp-en jó fek­vésű magasfoldszinti. erké­ly es tehermentes, 2 szoba hallos lakás Érdeklődni 34/38-869, 19-től_________ Elcserélnénk Gál Itp 404 fsz 3. 2 szoba hallos + garázs tehermentes öröklakásunkat, kertes családi házra. Érdek­lődni a fenti címen, Henzer. 3 szobás családi ház. biztos havi jövedelemmel reális áron eladó, Georgi Róbert. Bárso­nyos Petőfi út 4, Érdeklődni a helyszínen vagy ievélben 1 szobás osszkomfortos, bú­torozatlan, öröklakás hosz- szabb távra kiadó. .Jó he­lyen!" jeligére a Kiadóba, Ta­tabánya, Pf.: 141. Talabányán összkomfortos 1 + 2 félszobás, telefonos lakás + garázs eladó Érdeklődni egész nap 34/16-329. Talán 2 szoba hallos, ossz­komfortos, telefonos örökla­kás kedvező áron eladó Má­jus 1. út 26 I, Ih 2/3. 34/84- 695, 17 után. Budapesten, kellemes kör­nyezetben, négyszintes ház­ban I. emeleti, kétszobás, gáz­fűtéses, erkélyes öröklakás 2 millió Ft-ért eladó Telefon 06/1/1551-371 (üzenetrögzí­tői ___________________ 1 szoba hall + 2 félszobás la­kás eladó. Érdeklődni lehet na­ponta 15 óra után Cím Ifjú­munkás út 49. 4/1 Eladó 1 1/2 szobás lakás kis kerttel, mellékhelyiséggel vagy elcserélhető 1 1/2 szobás, ét­kezős lakásra II. emeletig Ta­tabánya VI., Sziklai S. út 20/4 Eladó felújított 2 szoba-hallos erkélyes, telefonos lakás, alagsori üzlethelyiség bérleti jogával vagy anélkül Tatabá­nya, Dózsákért, Réti út 85 4/2. Érdeklődni: 34/16-033 Tata belvárosában 65 négy­zetméteres, összkomfortos, telefonos lakás hosszabb idő­re kiadó Érdeklődni: egész nap. Komlód. Perczel út Bau­mann. 34//70-068 Dózsakertben 57 négyzetmé­teres, kettőszobás. Ili emeleti teljesen felújított lakás eladó Érdeklődni a 34/38-740-es te­lefonszámon lehet 18—20 óráig, Cialádi ház üzlettel olcsón el­adó Telefon: 34/39-653 Építési telek eladó. Érdeklőd­ni: Baj, Petőfi út 22. Elcserélném 65—70 négyzet- méteres tömblakásra vagy el­adnám somogyi birtokomat Balatonhoz közel. Egy család megélhetését biztositó 3 hold fold. szőlővel, gyümölcsössel. 2 szobás berendezett lakással, mezőgazdasági épületekkel Telefon: 34/33-496. _______ E ladó 300 négyszögöl szőlő régi présházzal, pincével, fel­szereléssel Héreg, Fő út 129 Telefon: 34/72-723 1. emeleti 1 + 2 fél szoba hallos, erkélyes osszkomfor­tos lakás eladó Tatabánya V. Mártírok út 92. '1/1. 17—20 óráig Egyszobás garzon eladó vagy kétszobásra cserélném Ér­deklődni: Tatabánya, Gál Itp 525 IV29______________ S zomód, Homoki dűlőben 350 négyszögöl termő szőlő eladó Szomód, Várhegy u, 21 Eladnám berekfürdői száz négyzetméter alapterületű, fé­lig kész családi házamat (gyógyfürdő közelében), eset­leg tatabányai másfél szobás­ra cserélném Minden megol­dás érdekel Érdeklődni min­dennap Réti u 19 3 emelet T/a. ___________________ I ngatlanközvetítés Tata Egy­ség u. 24 . telefon 34/83-031 Nyitva egész nap Tatai 115 négyzetméteres tár­sasház eladó vagy tomblakás- ra elcserélném, esetleg családi házra (2 szobás) behatárolt terület (Thúri Gy . Május 1 út. Gesztenyefasor), tomb ma- gasfoldszint I emelet Garázs szükséges! Érdeklődni Hama- ri Dániel 16/C az esti órák­ban Vértesszölösön 2 szintes kertes családi ház eladó Mű­hely, üzlet, rendelő kialakítha­tó Telefon: 34/32-904. Újonnan épült 28 négyzetmé­teres bolt (jelenleg virág aján­dék) + telekrésszel eladó. Nagysáp, Szabadság tér 1. Központi fűtéses családi ház 80 %-os készültséggel eladó 1,5 millióért. Érdeklődni Oroszlány, Balassi B. u, 14, Lakást építeni szándékozók fi­gyelem! Tető-ráépítéssel lehe­tőség nyílik két öröklakás épí­tésére Esztergomban, a Mon­teverdi utcában, a város leg­szebb részén. Jelentkezését „Panorámás kilátás" jeligére Esztergom, Pf, 37 címre ké­rem. Tatán, a Május 1. úton eladó 2 szoba hallos, tehermentes öröklakás. Irányár: 1450000 Ft. Érdeklődni: 18 óra után a helyszínen, Borsosné, Tata, Május 1. út 32/1. |/1 vagy a 34/80-615-os telefonszámon Dózsakertben eladó kétszo­bás, telefonos lakás Érdek­lődni: Tatabánya, Réti u. 5 III/3., telefon: 34/3B-67B. 1 szobás garzonomat elcse­rélném másfél szobásra. Tata­bánya, Gál Itp 501 2/9 Tatabányai egy szoba ossz­komfortos, földszinti, távfűté­ses lakás eladó vagy július 1- jétől kiadó. Telefon 06-22/50- 471, Katona Tatán 3 szoba osszkomfortos felújított családi ház üzleti célra kialakított helyiséggel ga­rázzsal, gazdasági épülettel el­adó. Komáromi u. 109 , tele­fon 34/80-948 Nyergesüjfalun 2 szobás kertes családi ház eladó Zalka M. u. 19._______________ Kétszobás, komfortos családi ház különálló szoba-konyhával eladó Érdeklődni Németh Ká­roly, Szóny, Nádor út 4 Mityó Bolt. Eladó 52 négyzetméteres, egy és félszobás, osszkomfortos félház. garázs, pince. Érdek­lődni Komárom, telefon: 34/41-368. _____________ E ladó Esztergomban 1 szo­bás, hőtárolókályhás örökla­kás. Telefon: 06/1/158-3773, este Tokod-Altárón, József Attila u 5 alatt kétlakásos házrész el­adó Érdeklődni a helyszínen. Magyar Vilmosnál vagy ievél­ben. JÁRMŰ VW Passat 1800 i., katalizáto­ros 380 ezer forintért eladó. Ugyanitt Citroen Visa 1800 D 270 ezer forintért sürgősen el­adó. Érdeklődni: Környe, Kun B út 7., délután, NAPFÉNYTETŐ 21-én vasárnap ismét lesz EN­GEDMÉNYES napfénytetóvásár és beszerelés a helyszínen 7900 Ft ÁFÁ-val, 2 év garanci­ával együtt Sorszámokat reg­gel 8 órától osztunk. Érdeklőd­ni az AUTÓSBOLTBAN A SZTRÁDÁNÁL 34/38-969 Garázsban tartott 2107-es La­da reális áron eladó Érdeklőd­ni. 34/82-728. 16 óra után Sátras utánfutó eladó Érdek­lődni: 16 óra után a 34/23-716 vagy Tatabánya. V, Kulich tér 5 1/2_________________ Megkímélt, garázsban tartott PX-es Wartburg 65000 km-rel eladó Telefon 34/31-682 Nagyméretű, könnyű utánfutó alkatrészként eladó. Tatabánya VI., Bakony út 5. Telefon: 34/81-272, _____________ E ladó Suzuki segédmotor Gál Itp 707 6/14 18 óra után Billenős IFA sürgősen, olcsón eladó Tatabánya, Réti út 73 2/1 ______________ 3 éves, frissen vizsgáztatott Dacia TLX piaci értékének megfelelő áron eladó. Érdek­lődni. 34/81 -702-es telefonon. Dacia Combi 2.5 éves extrák­kal eladó. Műszaki vizsga 94 novemberig Érdeklődni 33/61-188, munkaidőben, 33/55-734 18 órától FIAT UNO 1,3 D 1985-os, 5 sebességes nap- fenytetós grafitszurke jó álla­potban, reális áron eladó. Ér­deklődni: Komárom (Szőny), Hóvirág út 40 Eladó 6 éves IZS kisteherautó, 93-ig érvényes műszakival Héreg, Fő út 129 Telefon 34/72-723. _____________ 1 988-as Fiat Regatta DS el­adó. Tata, Mikovényi út 11: EM-es 4 éves Trabant 2 éves karosszériával reális áron el­adó Érdeklődni munkanap 34/50-069-es telefonon Opel Comodore 70000 Ft. Fiat 131 Mirefiore extrákkal. 165000 Ft-ért eladó Érdek­lődni Bököd, Malom u. 12. Eladó 1.4 literes, katalizátoros, metálfényű, '89-es évjáratú, extrákkal felszerelt, 323-as lu­xus típusú Mazda első kézből, kevés kilométerrel, olcsón. Nagysáp, Szabadság tér 1 8 éves tórótt 2105-os Lada és S 51 Simson eladó. Tarján, Rákóczi út 37., 16 óra után. Zöld kártya Vizsga 7—22-ig, szombat 8— 12-ig. Komárom, Igmándi 65 telefon 34/40-490. Géringer szerviz Továbbá nyugati-keleti gk. javítás, eladás. 18 havi részletre is! 5 éves fixplatós IFA sürgősen eladó Érdeklődni: Oroszlány. Táncsics M. út 13. 4/12. Eladó egy Ikarus 255-os au­tóbusz Telefon 34/31-277 320-as BMW friss műszaki­val 250-es Suzuki (hatsebes- séges) olcsón eladó Cím Esztergom. Balassa Bálint u 25. ___________________ 7 éves Talbot furgon friss mű­szaki vizsgával 310000 Ft-ért eladó. Az ÁFA visszaigényel­hető! Érdeklődni: Kisbér, Szé­chenyi u 16. telefon: 93. 9— 16-ig_________________ M egkímélt Skoda 120-as tar­talék alkatrészekkel reális áron eladó. Érdeklődni: 34/80-626, 16 óra után Eladó 6 és fél éves benzines Golf. Irányár 600 ezer Ft Ér­deklődni: 34/84-353. 4 éves Wartburg kombi friss műszakival, új rendszámmal vonóhoroggal felszerelve, ke­vés kilométerrel, eladó. Érdek­lődni: Kisbér, Szabadság út 42/A , 16 óra után 4 éves Kamaz jó állapotban el­adó. Érdeklődni 34/61-789-es telefonon GN-es Trabant Hycomat jó ál­lapotban. 43 ezer Ft-ért eladó Sárisáp, Fő út 17. ZH rendszámú Trabant eladó Érdeklődni: Oroszlány, Jázmin u 7 . 15 óra után Sürgősen eladnám extrákkal felszerelt, felújított állapotban levő 1200-es Lada szgk-mat Irányár: 60000 Ft, Érdeklődni: Atkáriéknál, Dorog, Pataksor- alsó 36 16—21-ig VEGYES REDŐNY, RELUXA készítés, javítás 37-216, Robi Gazos kukoricafőző eladó Te­lefon 34/35-137 Cipóvásár Tatán, a THAC pá­lya melletti cipóboltban Női, férficipók szandálok gyerek­cipők olcsóbban DIAKETKEZTETES a Fehér Ló étteremoen. Tata­bánya, November 7. tér 7. Fél adag menu 35 Ft-ért, azonkívül bő választék és előfizetéses ételek Esküvők, rendezvények jutányosán. Teremdíj nincs Hangulatos zene minden este Várom vendégeimet Saller M Gyula, vendéglős! Jól jövedelmező munkát aján­lok. Válaszborítékért tájékoz­tatót küldök. Cím: Horváthné, Tatabánya, Kert út 17 RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNY billenccsel sódert, homokot, termőföldet, stb szombat, va­sárnap is szállítunk Földgép­pel hulladék tereprendezés pince, ülepítő, árok kiszedés stb Gyors Pontos! Telefon 34/37-143 vagy 34/37-122. Vaszoncipők 420 Ft-ért 34— 46-os méretekben, tornacipő (24—46) 590—850 Ft-ért, gyermekszandálok 550 Ft-ért a Modell Diszkontban, Tatabá­nya. Killián krt 10. Nyitva H—P 9—17 óra, szombaton 9—12 óra. 120 kg-os hízók eladók 78 Ft/kg. esetleg bőrös félsertés­ként is. Tatabánya VI, Szőlő­domb út 137 Telefon 34/30- 031. Az Ifjúmunkás úton 16 négy­zetméteres üzlethelyiség bér­leti joga eladó Érdeklődni Ta­tabánya, Sárberki Itp 324. 1/5., 18 óra után. Gyór-Székeslehérvár főút mellett büfének épülő épület, nagy telekkel eladó Kisbér, Pf 51 ________________ Esk üvőkön zeneszolgáltatást vállalunk. 34/38-784, Angol és francia nyelvtanárt keresek Tatán vagy kornyé­kén. Ajánlatokat: hétfőtől min­dennap délután 18 órától a 84- 521-es telefonon kérek. Hideg, meleg kizárva ha van redőnye, reluxája! 34/39-247 SÓDER, HOMOK SZÁLLÍTÁS a legolcsóbban 34/84-545 Tölgyfa, padlóba vágva olcsón eladó, amíg a készlet tart. Ér­deklődni Komárom (Szőny), Hóvirág út 40 Eladó nehéztestű kancaló Agostyán, Kossuth út 1’3 Te- lefon: 34/83-149_________ M űkő, gránit, márvány sírem­lékek nagy választékban Ka­szás József kőfaragó Tatabá­nya ll„ Károlyi M út 19 Tele- fon: 34/39-481 ___________ J ó vérvonalból törzskönyve­zett németjuhász kiskutyák el­adók Érdeklődni: Tatabánya VI . Dr. Vitális út 20 4/1 Sar- kadi Angelika. PARTI PARTI vasárnap a tarjám Tölgyfa Csárdánál látszik Ingyenes pó- ni-kocsizás gyerekeknek. Festék, Mosópor jelentős árengedménnyel Vér- tesszőlőson, a Spektrum Ház­tartásiban Nyitva 7—19-ig Még vasárnap is 8—14-ig 34/30-793. ______________ Ta cskó kiskutyák eladók Tata. Lumumba út 18. 34/83-573. TELEVÍZIÓ javítás. Telefon: 34/38-740, Lu­kács Imre. BERNI PÁSZTOR kiskutyák import német és svájci elődöktől, törzskönyvez­ve eladók. Telefon 34/38-934 Versenykerékpár eladó Kecskéd, Vasút út 21 Dunavarsányi nyúlketrec 64 férőhelyes 500 Ft/férőhely áron, Trabant 601 frsz. nélkül és AEG 7,5 cm kézi gyalugép pótkéssel eladó Cím Hulman Jenó. 2067 Nagyegyhaza, Is­kola út 4 Szatócsbeit Tatabánya. Vennék vagy bérelnék garázst Újváros­ban (Tata felől). Eladó Lilla vitn- nes hűtő. mélyhűtő, állóhútó mérleg, szeletelő, kávédaráló (garanciásak) Mindennap 6— 21-ig„ Huba vezér 12 Berni pásztor 1 eves szuka, győztes szülőtől eladó Érdek­lődni Tatabanya VI, Garibaldi 6 A MATERIÁL KFT szerelőipari üzletágánál védőcsövek, veze­tékek, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, fénycsövek, lámpa­testek és egyéb villanyszere­lési anyagok vásárolhatók. Te­lefon: 34/11-672. Tatabánya II.. Búzavirág út 8. 1 db fagylalttároló kézikocsi mozgóárusitás céljára 120000 Ft-ért eladó Érdeklődni: Bö­köd, Malom u. 12. Háremszálas interlockkal munkát vállalok. Mór, Mátyás út 98 Jól jövedelmező bedolgozói munkát keres7 Válaszboríté­kért tájékoztatom! Ikladi Jó- zsefné, 2543 Suttő Vásártér u B AKCIÓ! Munkanapokon 8—15 óráig TAKARMÁNYKUKORICA 800 Ft/mázsa és TAKAR­MÁNYBORSÓ 1060 Ft/mázsa értékesítés. Amíg a készlet tart. AGRO—SOLUM KFT Ko­márom, Városmajor u 30. Búvárszivattyúk orosz, lengyel, membrános ja­vítása, tekercselése. Mechler Ferenc, Tát, Petőfi u 15 tele­fon: 33/31-411/243-as mellék Lágyfagylaltgép NDK kétkaros, újszerű, 1 éves garanciával eladó. Érdeklődni, telefonon. 33/31-077 8—20­jO ___________________ 8 5 négyzetméteres faház és bolti berendezés külön is el­adó Érdeklődni: 33/31-911-es telefonon, 17—18 óra kozott Büki szövetkezeti udulő|og 200 ezerért eladó. Érdeklődni: Nagy Ferenc, Dorog, Balassa út 22. ____________ Tat abányán főútvonalon, be­vezetett üzlethelyiség kiadó Érdeklődni 34/36-530-as tele­fonon Információs, közvetítő jellegű, otthon végezhető különösebb szaktudást nem igénylő jói jö­vedelmező munkát ajánlok Ér­deklődni Velőti Józsefné Oroszlány, Bánki Donát 20 IV/13 Bontott alkatrész-üzlet nyílt Oroszlányon, Illyés Gy. u. 9 sz alatt, keleti és nyugati típu­sokhoz (Audi. VW) Barkaso- sok figyelem! VW és Dacia motor kapható! Mindenkit sze­retettel várok! Kovács Imre au­tóbontó. Eladó 1 db fejőgép. 4 db 210 x 100-as szigetelt vasajtó 15 db 150 x 130 boltíves vasab­lak. 1 db 5 tonnás (billenős) műszaki nélküli pótkocsi Nagy Tibor, Tata, Fényes dúló. HAZASSAG 38/167/65 barna hajú, kék szemű, nőtlen fiatalember tar­tós kapcsolat céljából megis­merkedne kizárólag független hölggyel. Nem dohányzók e- lónybe. „Együtt könnyebb" je­ligére a Kiadóba Tatabánya, Pf 141. 28 éves jóképű fiatalember tit­kos egyuttlétekre (kellemes órákra) lakással rendelkező teltkarcsú hölgyet keres 30— 45 éves korig „Éden" jeligére a Kiadóba Tatabánya, Pf.: 141. 49 évesen keresem azt a jó megjelenésű férfit, aki társa lenne egy csinos, barna hölgynek. Leveleket „Igényes" jeligére a Kiadóba kérem. Ta­tabánya, Pf 141 56 éves, 170 cm magas hölgy megismerkedne 56—60 éves korú férfival Piros szegfű" jeligére a Kiadóba. Tatabánya, Pf 141 38/160/46 hölgy megismer­kedne házasság céljából kor­ban hozzáillő független, intelli­gens férfival, aki rendezett életet él Családszerető, bar­kácsoló típusú, nem dohányzó fényképes levelet „Vidám ter­mészetű" jeligére a Kiadóba, Tatabánya, Pf.: 141, 25/185 szakmunkás keresi korban hozzáillő lány ismeret­ségét Tatabányáról és környé­kéről, Én dohányzom. „Nyár" jeligére a Kiadóba, Tatabánya, Pf.: 141, _______________ 3 6/180 2 gyermekét egyedül nevelő apa keresi, korban hozzá illő hölgy társaságát. Családot, falusi életet szeretők előnyben „Úgy kell egy kis boldogság" jeligére a Kiadóba. Tatabánya, Pf. 141. 30 éves 168 cm magas 65 kg súlyú vagyok. Elvált, egyedül élek. egy gyermekem van. Ke­resem a korban hozzám illő hölgyet, házasság céljából. Egy gyermek nem akadály „Fehér szegfű" jeligére a Ki­adóba, Tatabánya, Pf.: 141. Házzal, kocsival rendelkező 52 éves, káros szenvedélytől mentes, elvált technikus 35— 45 év közötti rendes, független hölgyet keres, házasság céljá­ból. Fényképes levélre vála­szolok „A termeszét szere- tete" jeligére a Kiadóba, Tata­bánya. Pf. 141 EGYEDÜLÁLLÓ? DUÓ Partner Házasságkozvetíő! Kérje tájé­koztatónkat válaszbélyeggel! 9002 Győr, Pf.: 431. Telefon: 96/14-394. _____________ E gyedülálló 154/48, barna, 53 éves nő megismerkedne korban hozzáillő férfival, 60 éves korig Kölcsönös szimpá­tia esetén esetleg házasság. Esztergomiak előnyben! A le­veleket „Sárga rózsa" jeligére, Esztergom, Pf.: 37 címre ké­rem 31 éves, kislányát egyedül nevelő csinos nő keresi társát, magas, jó megjelenésű, eg­zisztenciával rendelkező férfi személyében. 40 éves korig Fényképes levelet várok! A le­veleket „Telefon” jeligére, Tata, Pf. 210-be kérem. ALLAS Felveszek műkőkészítő vagy kőfaragó szakmunkást. Gránit csiszolásában jártas előny ben Kaszás József kőfaragó Tatabánya II. Károlyi M út 19 A tetai "Centis" méteráru el adót felvesz Jelentkezni lehet Tata, Ady E út 16-ban, VI 22 én, 16 órától. 2 db heréit pej bekocsizva. be­lovagolva és 1 két és fél éves Izabella fakó csódor eladó Nagy Tibor, Tata, Fényes dúló Angolból tanítást és korrepe­tálást vállalok Érdeklődni. 06/33/11-222, 20—21-én, 19—20-ig. Eladó 2 db fejőstehén, 1 db üsző. Kocs, Dózsa u. 13. Nyugati autóvásárlását ügyin­tézéssel. nyelv- és helyisme­rettel segítem, jutányos költ­ségtérítésért. Telefon: 34/80- 830. __________________ K F-500 tip faipari körfűrész eladó. Érdeklődni. Viscosa- gyár, Nyergesujfalu, telefon 33/55-418. Végzős fodrászlányt alkalmaz nék. Tatabánya. Erdész út 4/C Kőműveseket bel- és külföldi munkára felveszünk. Építőipari vagy kereskedelmi végzettsé­gű szakembert keresünk, épí­tőanyag-kereskedés vezeté­séhez Jelentkezés. Tatabá­nya, Deák út 14 Domino GM telephelyén vagy 16-222/12- 72. számon. Fózni tudó kézilányt délutáni, esti elfoglaltságra felveszek. Jelentkezni a Szakszervezetek Háza éttermében. Az Arany János Általános Is­kola alkalmazna kémia—bár­mely szakos tanárt augusztus 15-től. Tatabánya V, Killián krt. 58. Telefon: 34/10-577 A Korona etterem szakácsot keres. Tata. Shell-kút Telefon: 34/80-366 Felvételre keresünk műanyag üzemünkbe géplakatos, elekt- rolakatos-vagy elektroműsze­rész szakmunkást 35 éves ko­rig három műszakra, szakve­zető beosztásba Műanyagipa­ri gyakorlat előnyt jelent Bér megegyezés szerint. Jelent­kezni lehet: KEMOBIL Szövet­kezet, Tata. Agostyáni út 53 Rémai György üzemvezető- helyettesnél A MATERIÁL KFT felvesz szer­kezeti lakatos-hegesztő szak­munkást Érdeklődni lehet személyesen. Tatabánya II,, Búzavirág út 8. Telefon: 34/11- 672, Pócze József. Lánggal |ó minőségű hegesz­tést készítő két szakmunkást (hegesztő, csőszerelő, lakatos stb.) változó munkahelyre es ónálló munkavégzésre felve­szünk, Szegmens BT Nagyig- mánd, Kadarka út 15., telefon 374 GYÁSZKÖZLEMÉNYEK Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, Hencz Józsefné temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és gyászunkban őszinte szívvel osztoztak A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, Pozsár István hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára a kegyelet virágait helyezték és mély gyászunkban őszinte, együttérző szívvel osztoztak A gyászoló hozzátartozók Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, Körmendi Péter temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, s gyászunkban őszinte szívvel osztoztak A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. Erdős Jenő hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára virágot, koszorút he­lyeztek és gyászunkban őszinte szívvel osztoztak A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, Cserneczky Gyula ny. áll. alezredes temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély gyászunkban őszinte, együttérző szívvel osztoztak A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Lasánszky Béla tatai lakos 68 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1992. június 22-én, 15 órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. A gyászoló család fii Mély Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze- rették. hogy a drága Férj, szerető édesapa, nagypapa, gyermek és jó testvér. Bajusz András villamosmérnök 53 éves korában, türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt Temetése 1992. június 23-án, 14 órakor lesz Tatabányán, az új­telepi temetőben (új ravatalozó). A gyászoló család----------------------------------------------------------­-------­M ély Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisz- telték és szerették, hogy a drága Feleség, szerető édesanya, nagy­mama, dédmama és jó rokon, Varga Rudolfné született Gajárszki Erzsébet életének 74. évében, türelemmel viselt hosszú betegség után el­hunyt. Temetése 1992. június 22-én, 15 óra 30 perckor lesz Ta­tabányán, a síkvölgyi temetőben. A gyászoló család “-gSÍROK ÚJRAVÁLTHATÓK TATÁN, az ALMÁSI ÚTI TEMETŐBEN (A katolikus részben) KÉRJÜK, AKINEK ITT SÍRJA, KRIPTÁJA VAN egyeztetésre és újraváltásra 1992. december 31-ig szíveskedjék jelentkezni. A meg nem válton és lejárt sírok, kripták 1993 január 1-től értékesítésre kerülnek Ügyintézést a temető üzemeltetője a LIBITINA KFT végzi. (A volt Petrovics dísztemetkezés, Dobos János. Virág és koszorú üzlet) Cím: Tata, Hajdú u. 36-ban. Telelőn + lax: 34/81-817 Nyitva: hétfőtől péntekig 8—17 őréig, szombaton 8—12 óráig 929 Központi hirdetésfelvevő helyünk: Tatabánya V., Előd vezér u. 10. Telefon és fax: 34/1 6-055 BENZIN ÉS DIESEL üzemű gépjármüvek KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA és MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA munkanapokon 7—13 óráig Komáromi Autójavító Vállalat Komárom, Báthorl u. 1. Telefon: 34/40-371 2604 TATAN SVÁJCI KILÓSRUHA-VÁSÁR A HELYŐRSÉGI KLUBBAN (Ad,y Endre u. 12—14.) JUNIUS 22—23. Nyitva: hétfőn 9—17 óráig __J<edden_9——16_^rái2_^944_ STIHL. HUSQVARNA, SOLO ÁL KO LÁNCFŰRÉSZGÉP VASÁR a ROTÁCIÓ KFT-nél Díjtalan üzembe helyezés üzemeltetési szaktanácsadás garancia szerviz Lánckészilés, gépi láncélezés, alkatrész-ellátás Alkatrész Szaküzlet, Tata, Vértes út 8. Telefon: 34/83-108 Kisgép szerviz Vértesszőlős, Valusek út 1/A Telefon: 34/30-829 2929, AUTÓSOK FIGYELEM! A WILLTSÓ Aulósügynökség eladókat és vevőket egyaránt szeretettel vár nyári autós akcióján. Feltételeink változatlanok. 200 ezer forintos hiú. ‘lehetőség, gyors, korrekt ügyintézés. Egyes nyugati autók akciós áron történő árusítása 59000 Ft-tól! Nálunk az eladónak és vevőnek egyaránt megéri! Várjuk Ügyfeleinket Kisbéren, a Széchényi üt 24. szám alitt. Telelőn: 34/44-359 2926 io 24#RAE 1992. június 20., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom