24 óra, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-17 / 65. szám

Apróhirdetés LAKÁS, INGATLAN Vérteskethelyi 1010 négyzetméteres megkez­dett építési telek némi építő­anyaggal nagyon olcsón eladó. Érdeklődni: Császár, Rákóczi u. 32. _________________ S ürgősen, olcsón eladó csa­ládi ház. Tatabánya VI., Szőlő­domb 65. Vennék kis kertes házat Tata­bányán vagy 2 szoba hallos Bánhidai lakótelepi lakásomra cserélném értékegyeztetéssel. Érdeklődni: 34/11-423. Eladó a Panoráma üt mellett 720 négyzetméteres telek. Víz, villany megoldható. Érdeklőd­ni: a 34/15-674-es telefonszá­mon, 17—19 óráig. Tala belvárosban 2 szobás ta­nácsi bérlakásomat tatai két és fél vagy háromszobásra cserélném. Érdeklődni a 34/17-466-os telefonszámon lehet. Oroszlányban két és fél szoba összkomfortos, tehermentes lakás eladó vagy legalább másfél szobásra cserélhető. Érdeklődni: a 34/17-466-os telefonon. Eladó 2,5 szobás, igényes la­kás Tatán, Gesztenyefasor 41. IV. Ih. III/7. alatt. Érdeklődni: 17 óra után. A Killián körtéren földszinti, kétszobás lakást vennnék, mely kisvendéglővé alakítható. „Kisvendéglő" jeligére a Ki­adóba, Tatabánya, Pf.: 141. Kínálunk 1—2—3 szobás öröklakásokat Tatabányán. Garázst Sárberekben, családi házakat, hétvégi telkeket a megye egész területén. Ingat­lanközvetítés — értékbecslés. SZÖVINK KFT, Tatabánya, Győri u. 33. 34/11-129. OTP-« öröklakásokat, valamint Kossuth-kerti sorházrészt for­galmaz cégünk. Egyes laká­sokhoz szociálpolitikai kiemelt, vagy általános törlesztési tá­mogatású hitel, valamint válla­lati támogatás vehető igénybe. Érdeklődni: SZÖVINK Kft, Ta­tabánya, Győri u. 33. Telefon: 34/11-129. ________ E ladó egy kétszintes, 180 négyzetméter alapterületű családi ház. A földszint ven­déglátó helyiséggé kialakítva Érdeklődni: 34/61-008-as tele­fonon, 16—20 óráig. 3 szobát családi ház eladó Ács, Újvilág u. 6. alatt. Érdek­lődni: Ács, Dózsa Gy. u. 95. Szönyben kis családi ház el­adó. Érdeklődni a helyszínen (Budai Nagy A. u. 11.), 17— 18 óra között. Komárom, Hunyadi János u. 8. alatt 100 négyzetméteres családi ház 250 négyszögöles telken eladó. Irányár: 2 millió Ft. Érdeklődni: március 20— 24. között a fenő címen. Bábolnán, Széchenyi lakótele­pen földszinti lakás sürgősen eladó. Érdeklődni: Borsos, m. ép. fsz. 2._________ Eladó K omárom, Csillag-telep 6/B. 3/2. alatti lakás. Talán 600 négyszögöl beken­ted szőlő, gyümölcsös, prés­házzal, teljes felszereléssel el­adó. Személygépkocsit beszá­mítok. Telefon: 34/80-497. Tala Tóparton büfé, valamint Dunaalmáson 250 négyszögöl üdülőtelek (faház, víz, villany van) eladó. Érdeklődni: 17- és 19-én 14—18 óráig, 34/81- 069-es telefonon. JÁRMŰ Skoda 120 l eladó. Érdekel: Co, Argon, traktor. Telefon: 34/81-629, Tizévé«, garázsban tartott Da­cia és tízéves Lada 1200-as eladó. Telefon: 34/16-785, 9—17-ig._____________ O pel Rekord 2,0 E injektoros eladó. Érdeklődni délután, a 34/19-144-es telefonszámon lehet. Üzemképtelen roncs Fiat 127- es személygépkocsit veszek forgalmival. Háberfelner Lász­ló, Bakonyszombathely, Dózsa u. 52._______________ 1 ,6 dízel Ford Escort eladó. Érdeklődni: Tatabánya VI., Szőlődomb 100. Eladó Ikarus 211 típusú 37 személyes autóbusz, 1992. augusztusig érvényes forgalmi engedéllyel (bérfuvaroztatásra is vizsgáztatva). Érdeklődni: Fellner Jakab Középfokú Iskola Tatabánya, Sárberek. Telefon: 34/10-501, 10-755. ______ A ro, Dacia, Volga típusú gép­kocsik bizományi értékesíté­sét (8 éves korig) rövid hatá­ridőn belül vállaljuk. Győri Au­tójavító Vállalat, Budai u. 4. Te­lefon: 06-96/11-533, Bő Fe­renc vagy Déczi A., Komárom, Tatai út 13. Opel Kadett Caravan 1,3 S (1983-as évjárat) kitűnő álla­potban 250000 Ft-ért eladó. Mogyorósbánya, Alkotmány út 17. IFA olcsón sürgősen eladó. Érdeklődni: Raffael Zoltán, Ba- konybánk, Béke u. 4. Aro 4 x 4 benzines eladó. Te­lefon: 34/81-845. VEGYES REDŐNYKÉSZÍTÉS Reluxa, harmonikaajtó korrekt, helyi gyártónál! 34/12-151. FIGYELEM! Minden szerdán ingyenes gép­jármű átvizsgálást végzünk. Ta­tabánya VI., Néphadsereg 72. REDŐNY, RELUXA készítés árengedménnyel. 34/10-003.____________ 4 0 % Árengedmény! AKCIÓ! Használtruha-vásár a Styl-nél, amíg a készlet tart. Styl-butik, Tatabánya, Komáro­mi u. 16. Eladó amerikai Briggs motor­ral _szerelt 380/220-as áram­fejlesztő, sürgősen. Érdeklőd­ni: Császár, Rákóczi u. 32. Tatabánya-Újvárosban 40 négyzetméter területű, önálló telefonvonallal rendelkező iro­da bérbe adó. Érdeklődni lehet a 34/17-466-os telefonszá­mon. Angol — orosz és más tár­gyakból tanítást, korrepetálást vállalok. Érdeklődni: T. M., Ta­tabánya, Dózsa út 64. IV/2., szombat—vasárnap 16—18 óráig. 300 Ft/q a balinkai szén + fu­var. Nyugdíjas tüzelőutalvány beváltható. 34/23-051-es üze­netrögzítős telefon. Kozmetikus szakképesítést szerezhet másfél év alatt. A képzés tandíjköteles, felső korhatárhoz nem kötött. Tele- fon: 34/60-808. _________ Ü zlethelyiség bérleti joga át­adó. Telefon: 34/18-003, dél­után 14—19-ig. Kérem annak a Wartburgos- nak a jelentkezését, aki 1992. március 7-én, szombaton a tatai piacnál felírta annak a ko­csinak a rendszámát, amely megnyomta a CGY 362 mikro- buszt. 34/73-656._______ A z M 1-es autópálya Győr fe­lőli oldalán, a 83-as km-szel- vénynél lévő most épült üzlet berendezéssel együtt, családi okok miatt sürgősen eladó. Érdeklődni: Tatabánya, Mártí­rok u. 69. II/2., 18 órától. Atléta- és izomtrikó vásár csak 158 forintért. További kí­nálatunk: elasztikus kerék­párosmezek, nadrágok, kara­te- és judóruhák, Puma sport- ruházat. Diáksport-bolt Kon- zum emelet. Proli módon bevezetett, két megyében már üzemelő vállal­kozás terjeszkedés miatt kor­rekt partnert keres. 1,2 milli­óval. 2801 Tatabánya, Pf.: 1214. „Irodarendszer”. Új állapotban lévő 1 1/2 éves Hajnal szekrénysor 35000 fo­rintért eladó. Érdeklődni: Tata­bánya, Sárberki Itp. 409. IV/15:, 18 óra után. Fajtatiszta kutya—macska kölykoket vásárolok. 06-1 - 127-7698, 06-1-1488-620, 06-1-1488-627 üzenetrögzítő is. Egy szenzációs ajánlat, ame­lyet nem hagyhat figyelmen kí­vül: az intenzív csigatenyész­tés. Lehetőséget kínálunk Ön­nek, hogy bekapcsolódjék di­namikusan fejlődő ágazatunk­ba. Tenyésztési programunk biztonságos, a nagyhozamú kettős hasznosítású (hús és tojás) angol hibrídcsigára épül. Komplett, zárttartásos techno­lógiát, tenyészcsigát, csigatá­pot adunk és ho^zú távra ter­mékértékesítési szerződést kötünk. Kérje részletes tájé­koztatónkat! Wanger and Co. Budapest 1112 Bod P. lejtő 6. Telefon: 06-1-185-9154, 06- 1-161-0615. Fogadóórák: szerdán, csütörtökön 9—16 óráig. Nyugati—keleti autók adás­vétele. Autóbontás. Komárom, Igmándi út 63. Új aufósboll nyílt! Nyugati— keleti autóalkatrész raktárról il­letve rendelésre. Olcsó árak, jó minőség! Komárom, Kalmár köz 12. 12 havi részletre is! Nyugati­keleti autók javítása, műszaki vizsga, motorgenerál, karam­bolos gépkocsik javítása. Ná­lunk a legolcsóbb! Géringer Szerviz, Komárom, Igmándi út 65. 2 mázsáig mérő mérleg sú­lyokkal és 2 db fekete-fehér TV eladó. Érdeklődni: Orosz­lány, Kun B. út 18. Újdonságok az Oroszlány, Kun B. u. 37. sz. boltban: táska, ajándék, szerszám. Nyitva: kedd—péntek 8—12-ig, 14— 18-ig, szombat—vasárnap 12-ig. Mindenkit várunk! Géplonat ötvözött alumínium­ból megrendelhető. 2,5 mm- es huzalból 101,90 Ft/négy- zetméter, 2,8 mm-es huzalból 115 Ft/négyzetméter. Hor­ganyzott kivitelben 2,2 mm-es huzalból 105,50 Ft/négyzet­méter. Gépfonatgyártó KKT, Oroszlány, Bokodi u. Nyitva, szombaton és vasárnap is. Te­lefon: 34/61-132. Dr. Ambrus Ilona gégész főor­vos rendelése március 17— április 7-e között szünetel. ÁLLÁS Jó kereseti lehetőséggel fel­vesz a Palatin Kft esztergomi húsboltjába nagy gyakorlattal rendelkező hentest és cseme- gést (férfi — női) azonnali be­lépéssel. Jelentkezni lehet: Tarján, Kossuth tér 1. alatt, te­lefon: 34/72-648, vagy Eszter­gomban, a Kun Béla lakótelepi húsboltunkban. Magyar — amerikai kft ango­lul beszélő titkárnőt keres. Számítástechnikában jártas­ság előny. Kiemelt bérezés. Jelentkezés: „Export — im­port" jeligére a Kiadóba, Tata­bánya, Pf.: 141. Dieseles gyakorlattal rendel­kező autószerelőt felveszünk. KOMIR, 34/11-833. W Q Hirdetésfelvétel délután, hétvégén is □ Reklámgrafika— tervezés, kivitelezés Tatabánya, Dózsa György út 34. Borjak Computer Design kft. + FAX: 34/17-644 FIGYELEM! FIGYELEM! Várjuk a Konzum Bizományiba! I 5000 Ft feletti vásárlás esetén OTP-re előleg befizetés nélkül vásárolhat ! szekrénysorokat, ülőgarnitúrákat, heverőket és különböző műszaki cikkeket. I , Cfm: Konzum BÁV Rt Győri u. 1/a. Telefon: 34/11-444. 1?06 I ÚJRA AXIS AKCIÓ! Tavaszi női cipővásár március 17—18-án, 9—18-ig. Esztergom, Fürdő Szállóban. Áraink: 600—1900,- Ft-ig. A nyereményakció folytatódik! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. { AXIS KFT. A Vértesalja ÁFÉSZ 1992. május 1-től kezdődően 5 éves időtartamra bérbe adja Környe, Vasútállomáson lévő TÜZÉP-telepét A telep — iparvágánnyal — 767 négyzetméter alapterületű bemutatóteremmel és fedett raktárral — 2319 négyzetméter burkolatlan tárolóterülettel rendelkezik. Részletes felvilágosítást a szövetkezet közgazdasági csoportja ad, a Tatabánya II., Vadász u. 34. szám alatti irodában. Határidő: 1992. március 31. CO TOTÁLBA nr»vm VISZONTELADÓK FIGYELEM! PIRAMIS ÉLELMISZER, ITAL ÉS DOHÁNY DISZKONT NYÍLT TATÁN, A PIACTÉRI ÜZLETSORON (FÓRUM PRESSZÓ MELLETT) AJÁNLATUNK: Napraforgó étolaj ___65 Ft/liter K ristálycukor (50 kg-os)............. 36,90 Ft/kg O sztrák kávé .......... 280 FVkg Dobozos gyümölcslevek...........42 FVIiter P epsi, Fanta, Sprite (2 literes)............................99 Ft P epsi cola (1 literes) . 35,50 Ft Pepsi cola (1,5 literes) .. .82 Ft Keressen meg bennünket! Meglátja megéri! Nyitva: Hétfő - Péntek: 8-16-ig Szombat: 8-12-ig. 1250 ERGO SUM KFT CSAK MA CSAK HOLNAP TOMI KRISTÁLY, 600 grammos mosópor 69 Ft 4 literes öblítő 179 Ft AZ ERGO SUM KFT ÖSSZES BOLTJÁBAN NE FELEDJE! HA AZ ERGOM SUM BORJAIBAN 500 Ft FELETT VÁSÁROL, EGY SORSJEGYET KAR FŐNYEREMÉNY NEGYEDMILLIÓ FORINT KÉSZPÉNZ! ERGO SUM! TEHÁT VAGYUNK! ÖNÖKÉRT... 1251 ISMÉT Ml 4 1I I BETÉRNI! A Sztráda Skála Kereskedelmi Rt. újra megnyitotta Nagykereskedelmi Raktárházát Tatabányán, a Táncsics Mihály úton (alsógallai autójavítóval szemben). Viszonteladók részére nagykereskedelmi kiszerelésben, kedvező áron, gyors kiszolgálás mellett széles választékban vásárolhatók: — élelmiszerek — vegyláruk — híradástechnikai és egyéb vegyesiparcikkek — ruházati termékek Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30—15 óráig szombaton 8—12 óráig Keresse fel Raktárházunkat, pénzt takarít meg! A nyitás alkalmából a következő árucikkeket kínáljuk kedvezményes áron: Carmen harisnyanadrág......................................50 Ft Színes cseh-lengyel harisnyanadrág ................32 Ft O sztrák férfipóló, rövid ujjú ...........................250 Ft Mintás ágyneműgarnitúra ............................670 Ft K erékpárosnadrág .......................................450 Ft Férfipóló, rövid ujjú .....................................155 Ft K ínai egészségügyi papír...............................12,50 Ft Exo tic desodor............................................ 43,73 Ft Fa golyós desodor.......................................138 Ft F a stift ................................................. 138,80 Ft Irischer Frühling deo ...................................198 Ft C remedas arckrém...........................................184 Ft Madlene deo ...........................................81,65 Ft Flo rin deo................................................... 84,53 Ft Nívea napolaj..................................................138 Ft C seh zománcozott edénygarnitúra 5 részes .1640 Ft Multiplaszt tésztagép 5 részes.........................3500 Ft Ö ntöttvas serpenyő nyeles (4 féle) ................494 Ft G ördeszka fém futóval........................ 1027 Ft K onyha szett 113 .........................................837 Ft i?.44 GYÁSZKÖZLEMENYEK Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. Kovács Antalné született Rásó Erzsébet Bánhida, Szövetkezet utcai, majd Skrován utcai lakos a Il-es Hőerőmű nyugdíjasa életének 73. évében csendesen elhunyt Temetése 1992. március 19-én, 15 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, Eredi Lászlóné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, özv. Zsideg Ferencné hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára a kegyelet virágait helyezték, s fájdalmunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Lukács Andrásné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s fájdalmunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Széplaki Sándor temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s fájdalmunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. . A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Viczena János 80 éves korában elhunyt. Temetése 1992. március 18-án, 14 óra 30 perckor lesz az oroszlányi temetőben. A gyászoló család "W Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kiprich Györgyné született Pete Mária 49 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt. Bú­csúztatása hamvasztás után később történik. A gyászoló család fia fia Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, Szűcs Sándor tatai lakos 62 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1992. március 18-án, 15 órakor lesz Tatán a Környei úti temetőben. A gyászoló család Központi hirdetésfelvevő helyünk: Tatabánya V., Előd vezér u. 10. Telefon éa fax; 34/16*055 A Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal Esztergom, Rudnay S. tér 2. PÁLYÁZATOT hirdet földügyi osztályvezetői álláshely betöltésére. Feltételek: — jogi vagy államigazgatási főiskolai vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettség — legalább öt év államigazgatási gyakorlat — 40 év alatti életkor — büntetlen előélet — esztergomi vagy környéki lakás A pályázathoz rövid szakmai önéletrajzot, a szakmai végzettséget igazoló okirat másolatát és a hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát kérjük a hivatal címére beküldeni 1992. március 31-ig. A pályázatot elnyerő 3 évre szóló kinevezést kap, mely korlátlan időre meghosszabbítható. CENTRUM TATABANYAI ÁRUHÁZ 24*RAE 1992. március 17., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom