24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

rlEliVEGE •wfPwSl]^^ QtLvA*»<wayf>|[::f&Ai at RÁDIÓ SZOMBAT Kossuth!: ft.OO: Krónika. URH-n: 8.30: Felekezeti fél­óra. 9.00—11.00: Körzeti infor­mációs magazinok. — 8.30: Hangszemle. 9.00: Hírek. 9.05: Családi tükör. 9.35: Szombat délelőtt. 10.00: Hírek. 10.05: Szaván fogjuk. 11.00: Hírek. 12.00: Déli Krónika. 12.30: Ko­pogtató. 13.00: Hírek. 13.05: Népdalkörök pódiuma. 13.30: Világkosár. Mezőgazdasági ma­gazin. 14.00: Hírek. 14.05: Oxi­gén. Ökológiai magazin. 15.00: Hírek. 15.05: Mindenes. Irodal­mi hetilap. URH-n: 18.00: Kül­földi műsor. 17.00—18.00: Iro­dalom. — 16.00: 168 óra. 17.30: Visszhang. 18.00: Esti Krónika. 18.20: Szemle. URH-n: 19.00: V materinskom jazyku. 19.30: In limba materna. 20.00: ln der Muttersprache. 20.30: Na ma- ternjem jeziku. 2E00: Hírek. 21.05: Az Új stílus, az Egyszó- lam és a Muzsikás együttes játszik. — 19.00: Hírek. 19.05: Sportvilág. 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19.35: Határok nél­kül. 20.00: Hírek. 20.05: A ko­lozsvári Állami Magyar Szín­ház vendégjátéka: Ahogy tet­szik. 22.00 : Késő esti Krónika. 22.20: Szambát esti pop-mix. URH-n: 23.00: A BBC késő es­ti magyar műsora,. Petőfi: 8.00: Sportszombat. 8.30: Slágermúzeum. 9.00: Hí­rek. 9.05: Színe-java. 11.00: Hírek. 11.05: Csillagparádé. Jú­lia Migenes és Placido Do­mingo felvételeiből. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Hí­rek. 13.05: Daráló. 13.35: Csak fiataloknak! 14.00: Valahol, va­laki. Portré negyven percben. 14.40: Michael Jackson felvéte­leiből. 15.00: Hírek. 15.05—19.00: Magunkat ajánljuk. 15.05: Nagy nevettetők. Kellér Dezső. 15.30: Lemezritkaságok. 16.05: Szív küldi... 17.00: Hírek. 17.05: Szinetár Miklós Szinetár Mik­lósról és a világról. 17.35: 3x10. 18.00: Garázs. 18.30: Ha azt mondom... 19.00: Hírek. 19.05: Rab ember fiai. Hangjá­ték. 20.00: Nemzetközi sláger­lista. 21.00: Hírek. 21.05: Be­szélgessünk! 22.00: A BBC archívumából. 22.30: Szombat esti dzsessz. 23.00: Hírek. ■ Bartók: 9.00: Hírek. 9.05: Társalgó. 10.90: Hírek. 10.05: Hangfelvételek felsőfokon. 11.25: Renata Tebaldi operaáriákat énekel. 12.00: Hírek. 12.05: Is­métlő válogatás. 14.00: Hírek. 14.05: Énekeljünk együtt. 14.15: Kanadai utókor. Művelődéstör­téneti magazin. 15.00: Operá- művészlemezek. 16.00: Hírek. 16.05: Kapcsoljuk a székesfe­hérvári . . . 17.30: Dzsessz 18.00: Hírek. 18.05: Újdonsága­inkból. 18.46: Zenés beszélgetés N arbert Balatsch karigazgató­val. 19.35: Kamarahangverseny a párizsi Champs-Elisées Szín­házban. 22.00: Hírek. 22.04: összkiadás. VASÁRNAP Kossuth: 8.00: Hírek. 8.30 Hangszemle. 9.00: Hírek. 9.05 Világóra. Külpolitikai műsör URH-n; Istentisztelet. — 10.00 Hírek. 10.05: Kirakat. 11.00 Hírek. 11.05: Gondolat-jel. Kul­turális hetilap. 12.00: Déli Kró­nika. 12.20: Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi ma­gazin. 13.00: Hírek. 13.05: Név­jegy. 14.00: Hírek. 14.05: Szon­da. Tudományos magazin. 14.35: A Szabó család. 15.00: Hírek. 15.05: örökzöld dallamok URH-n: 16.00: Külföldi műsor. — 16.00: Hírek. 16.10: Művész- lemezk. 17.00: Hírek. 17.05: Válogatott perceink. 18.00: Esti Krónika. 18.30: Harminc perc alatt a Föld körül. URH-n: 19.00: V. materinskom jazyku. 19.30: In limba materna. 20.00: In der Muttersprache. 20.30: Na maternjem jeziku. — 19.00: Hírek. 19.05: Sportvilág. 19.35: Az Állami Népi Együttes fel­vételeiből. 20.00: Hírek. 20.05: Zenearchívum. 21.00: Hírek. 21.05: Hexagonale kulturális magazin. 22.00: Késő esti Kró­nika. 22.20: Kapcsoljuk a . . stúdiót. URH-n: 23.00: A BBC késő esti magyar műsora. Petőfi: 8.00: A főszerepben: Kaszás Gergő. Félek, de nem nagyon. Hangjáték. 8.43: Mese­zene gyerekeknek. 9.00: Hírek. 9.05: Mínuszban. A Helykereső melléklete. 10.00: Folkzene 10.30: Szinetár Miklós Szinetár Miklósról és a világról. 11.00: Hírek. 11.05: Vasárnapi kok­tél. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Hírek. 13.05: A Ma­gyar Rádió Karinthy Színpada. Eladó a Fradi. Moldova György komédiája. 14.02: Mozizongora. Filmzene. 15.00: Hírek. 15.05: Fiala és Neumann TASKARA- Dlója . . . 16.00—20.00: Popta­risznya. 20.00: Huszárok. Hang­játék. 21.00: Hírek. 21.05: A Rádió Dalszínháza. Lili. 22.33: Dzsessz. 23.00: Hírek. Bartók: 8.00: Hírek. 8.05: Karasszon Dezső Bach-orgona- hangversenye. 9.05: Híres operakarmesterek felvételei­ből. 10.00: Hírek. 10.05: Üj Ze­nei Üjság. 10*50: Kezdetben va- la az ige ... 11.05: Európa hangversenytermeiből. 12.36: Hírek. 12.41: ..Műveld a cso­dát, ne magyarázd ...” Nagy László versei. 13.10: Üj leme­zeinkből. 14.00: Hírek. 14.05: Muzsikáló nagyvilág. 15.00: Év­századok mesterművei. 16.00: Hírek. 16.05: Szalon. Kulturális magazin. 17.00—18.00: Bach kan­tátái. 18.00: Hírek. 18.05: Ven­dégségben. 19.05: Gundula Ja- nowitz operaáriákat énekel. 19.35: Hangversenykülönleges­ségek. 21.40: A Zsarátnok együt­tes felvételeiből. 22.00: Hírek. 22.05: Rádiószínáz. Sellő. A GYŐRI RADIO MŰSORA Szombat: 9.00—11.00: Hírek, tudósítások, lapszemle. Szom­bati Magazin. Közben: 9.30: Rejtvény, zenei kívánságok. 10.50: Reklám, eredményhirde­tés, sport, programajánlat. 15.00— 17.00: Kereskedelmi és szolgáltató műsor az 1350 KHz- es középhullámú adón. Vasárnap: 8.30—10.00: Jó reg­gelt! Hírek, időjárás, üttn- form. 8.40: Vasárnapi Minden­féle:. Szerkesztő: Pongrác# Ju­dit. 9.30—10.00: Szlovén nem­zetiségi műsor. Szerkesztő: Francek Mukic. 15.00— 17.00: Kereskedelmi és szolgáltató műsor az 1350 KHz- es középhullámú adón. TELEVÍZIÓ SZOMBAT BUDAPESTI TV 6.15: JÖ REGGELT MAGYAR­ORSZÁG! 6,17: Falutévé. 6.30: A Reggel. 7.30: Hagyd aludni a mamit! 7.55: Jó reggelt adj, Istenem! 8.35: Trombi — 05. Telefonos vetélkedő. 8.45: Cimboráljunk! 9.00: Zöld béka. Környezetvé­delmi magazin. 9.30: ASZ. 10.30: Hjl-mi? Ifjúsági maga­zin. 11.00: Tévémagiszter. 11.30: Panoráma. 13.30: Szezám utca. Amerikai gyerekműsor. 14.30: Klip-percek. 15.00: Alapítvány turné. 16.05: Tenisz Davis-kupa. 18.00: Gyereksarok. 18.25: NOVO MODA. Divatmű- sor. 19.00: Jolly Joker. NSZK-film­sorozat. 20.00: Híradó. 20.35: Ragtime. Amerikai film. 23.15: Herz — Hungária-kupa kardverseny. 23.55 : Moravagie. Francia­magyar film. 0.45: Késő esti Híradó. TV 2 7.00—10.00: NAP TV. KELLEMES DÉLELŐT­TÖT! 10.05: Prizma. Életmódmaga­zin. 10.30: Nem csak zöldség. 11.00: Maja. a méhecske. Rajz­film. 11.25: Gyere be! A Zenekadé- miára. 11.55: G. I. Joe kommandó. Amerikai rajzfilm. 12.20: Abigél. Ifjúsági tévé­film. 13.40: (L)égi vadászok. Kana­dai ismeretterjesztő film. KELLEMES DÉLUTÁNT! 14.10; Útkereső. Vitaműsor ka­maszoknak. 14.35: Azok a csodálatos álla­tok. 14.50: Mi történt a jövő héten? 15.00: Autó 2. Autós magazin. 15.25: Az egyetlen Föld. Japán ismeretterjesztő film. 16.10: Angol nyelvlecke. 16.40: Tátika. 17.35: Gyerekeknek. 18.10: Telesport. 19.00: Dempsey és Makepeace. Angol krimi. 19.55: Hjllywoodi interjúk. Jack Lemmon. 20.45: Ba(c)chanália. Bach Szil­via műsora. 21.30: Spoth — Light. 22.00: Esti egyenleg. 22.25: Parabola. 22.55: Fordítsd vissza az időt. Amerikai film. BÉCSI TV 9.00: Híradó. 9.05:1. sz. rend­őrőrs. 9.30: Angol nyelvlecke 10.00: Francia nyelvlecke. 10.30: Orosz nyelvlecke. 11.00: Arany- ifjú. 12.25: Popeye. 12.30: Halló Ausztria, helló Bécs! 13.00: Híradó. 13.10: Mi — aktívak. 13.35: Istenek a tilosban. 15.15: Comedy Capers. 15.35: A bré­mai városi muzsikusok. 16.00: Gyermekwurlitzer. 17.00: Mini híradó. 17.10: Erich Schleyer gyermekmagazinja. 17.30: Visz- szaszámlálás. 18.00: Híradó. 18.30: MacGyver. 19.20: Sza­ván fogjuk! 19.30: Híradó. 20.00: Sporthírek. 20.15: Aki A-t mond . . . Vetélkedő. 22.05: Golden Girls. 22.30: A tél fog­lyai. 0.10: Wyatt Earp felesé­ge lettem. 2. MŰSOR 8.30: Időjárás — panoráma. 11.00: Sport. 15.05: Móka a hó­ban. 16.00: Tisztelt ház. 17.00: A kedves család. 17.45: Kinek kellek? 18.00: 1. sz. rendőrőrs 18.30: Alpok—Duna—Adria. 19.00: Ausztria ma. 19.30: Hír­adó. 20.00: Kulturális hírek. 20.15: Udvarra néző ablak. 22.10: Nyársra fűzött idő. 22.45: X-Ray. 23.15: Viva Elvis! 0.20: Eric Clapton. 1.05: A rjck and roll története. 1.35: Ex libris. POZSONYI TV 8.30: Események, kommentá­rok. 9.00: Tévéműsor minden­kinek. 9.45: Walt Disney be­mutatja. 10.40: Privát Club. 11.10: Kisfilmek. 12.20: Autó­sok, motorosok magazinja 13.05: Kulcs. 13.45: Dók.film az SOS-falukról. 14.50: Műkorcso­lyázó. 16.30: Divatmagazin. 16.55: A nap percei. 17.05: Az ördög zsákja. 18.10: Receptek nem csak vasárnapra. 19.00: Beauty szalon. 19.10: Esti me­se. 19.30: Tévénapló. 19.50: Tíz perc a premierrel. 20.05: Aiica már nem lakik itt. 22.05: Sporthíradó. 22.20 : Naninak muszáj meghalni. 2. MŰSOR 8.15: Német nyelvtanfolyam gyerekeknek. 8.45: Német nyelv- tanfolyam. 9.00: Angol nyelv- tanfolyam. 9.30: Francia nyelv- tanfolyam. 10.05: Művelődési sorozat. 10.15: Euroturizmus 14.35: Amerikai rajzfilm. 15.00: Tenisz és biciklicross-vb. 17.40: Szlovákia és a Matica. 18.00: Esti mese. 18.10: Üj út Indiá­ba. 19.30: Tévénapló. 19.50: Remény az életre. 20.50: Ma­cao. 21.30: Híradó. 21.40: Film­magazin. 22.05: Gilette-sport. 22.30: Dzsesszpódium. TELE 5 6.30: Jó reggelt. Bino. 10.20: Apának sikerül. 10.50: Kari Dall-show. 11.45: Tessék moso­lyogni. 12.35: Magazin. 13.00: Bim-bam-bino. 16.55: P. O. P 18.00: A szomszéd esm. 18.30: Vadvilág. 19.25: Hírek. 19.45: Ruk-cuk. 20.15: Twin Peaks titka. 22.05: Pompej utolsó nap­jai. 23.50: Trükk vagy élvezet. 1.30: Macska és egér. SUPER CHANNEL 6.40: Üzleti világ. 7.30: Egy­veleg. 14.00: Sport. 17.00: Ifjú­sági magazin. 17.30: Hard rock klub. 18.30: Utazási magazin. 19.00: Videjdivat. 19.30: Kelet­európai riport. 20.00: Amerikai film. 22.00: BBC-híradó. 22.30: Európa film. 23.00: Sport. 23.30: Koncert. 0.40: Egyveleg. RTL PLUS 6.00: Rajzfilm. 6.15: Ormá­tnyoik. '6.40: Transformers.7.00: Mesék a nagyvilágból. 7.30: Piff és Hercules. 8.00: Kon­fetti. 9.20: Klack. 10.05: Tom és Jerry. 10.30: Peter Pan. 11.00: A hatalmas Thor. 12.35: Michel Vaillant. 13.00: Mután­sok. 13.30: Super Mario Brot­hers. 14.05: Daktari. 15.05: Lo- bo seriff. 16.00: B. J. és a medve. 17.00: Forró nyeremény. 17.45: Belföldi magazin. 18.15: Csodálatos évek. 18.45: Híradó 19.10: Bolondok háza. 20.15: Agyúgolyó-futam. 22.00: Min­den, semmi, vagy. 23.00: Va­nessa. 0.40: Panzió a szabad szerelemhez. 2.05: Férfimaga­zin. 2.45: Vanessa. 4.10: Ve­szély Havannában. 5.20: Ifjúsá­gi magazin. 5.45: Rajzfilm. SAT 1 6.05: Krumplifejű kölyök. 6.25: Az én pici pónim. 6.50: Ollie. 7.20: Thunderai macs­kák. 7.55: Batman. 8.25: Meg­babonázva. 9.00: Zjrro. 9.30: Stan és Pan. 10.00: Emberek, remények, érmék. 11.40: Sze­rencsekerék. 12.20: Gazdasági fórum. 12.50: Hírek. 12.55: A hegyek varázsa. 13.25: Páratlan páros. 13.56: Tarzan legnagyobb kalandja. 15.25: Pont, pont, pont. 15.55: Sport. 18.45: Szív az adu. 19.15: Hírek. 19.20: Sze­rencsekerék. 20.05: Időjárás. 20.15: A titokzatos szerzetes. 21.50: Hírek. 22.00: Kari Dali és vendégei. 23.00: Roselie. 0.30: Úszómester-riport. 2.00: Rosalie. 3.20: Műsorismertetés. VASÁRNAP BUDAPESTI TV 6.43: Napi műsorajánlat. 6.45: Falutévé magazin.. 7.30: Hagyd aludni a papát! 7.55: Muzzy comes back. 8.00: A Biblia üzenete. 8.05: Kávé habbal. 8.35: Vasárnapi turmix. 11.00: Álljunk meg egy szóra! 11.15: Hazanéző. 12.00: Ebédeljen nálunk! Talál­kozunk a McDonalds- nál. 13.00: A Financial Times heti üzleti híradója. 13.30: Folkszínpad. 14.00: Tájak, városok, embe­rek ... A Külpolitikai Szerkesztőség műsora. 14.30: Válaszúton az építészet. Angol dók.film. 15.15: Érzékelés felsőfokon. An­gol ismeretterjesztő film. 15.45: Telis-televió. 16.00: Történeti vetélkedő — előzetes. 16.15: Költők. zenészek egy ringben. 16.40: örömhír. 17.00: Walt Disney bemutatja. 18.55: Tenisz Davis-kupa. 19.30: A HÉT. 20.35: Az utolsó dobás. Fran­cia film. 22.15: Nulladik típusú találko­zások. Sci-fi magazin. 22.55: Hárman a Jónás könyvé­ről. 23.05: XX. századi portrék Milos Forman. NSZK-film 24.00: Képújság. TV 2 JÓ REGGELT! 7.00: NAPRA-FORGÓ. Maga­zin a reggelihez. 9.00: Profit. Befektetési ta­nácsadó. KELLEMES DÉLELŐT­TÖT ! • 9.20: Kéménymesék. 9.45: A legszebb történet. An­gol rajzfilm. 10.00: Észbontó. Ismeretterjesz­tő gyermekmagazin. 10.20: Kánon. Vallás és kul­túra. 10.55: Férfi röplabda gála. 12.30: Foci angol módra. 12.50: Humánum. Menekült­ügyi műsor. KELLEMES DÉLUTÁNT! 14.05: Hármas csatorna. 14.35: SorSok. Munkavállalók magazinja. 15.35: Alpok—Adria Magazin. 16.05: Kameraszínház. 16.30: Grand Hotel. Amerikai film. JÖ ESTÉT! 18.25: Delta. Tudományos hír­adó. 19.00: Família Kft. 19.35: Hollywoodi interjúk. Jack Lemmon. 20.10: 50 perc . . . zenéről. Fel­legi Adám műsora. 21.05: Telesport. 22.00: Ez történt a héten. 22.55: Veress Sándor: Hommage és Paul Klee. Hangver­seny. BÉCSI TV 9.00: Híradó. 9.05: A Dalto- nok balladája. 10.25: Pan-opti- kum. 11.00: Sajtószemle. 12.00: Heti szemle. 12.30: Tájékozódás. 13.00: Híradó. 13.10: 1. sz. rendőrőrs. 13.35: A kicsi kocsi Monte Carlóba megy. 15.15: Trükkdoboz. 15.30: Az Octopus- vállalkozás. 15.55: Hétszer Te meg Én. 16.10: A városi lány. 17.10: X-Large. 18.30: MacGy­ver. 19.15: Lottósorsolás. 19.30: Híradó. 19.48: Sporthírek. 20.15: Regina a lépcsőn. 21.10: A fegyverek művészete. 22.00: Lea esküvője. 23.40: Éjszakák a spanyal kertekben. 0.05: Hír­adó. 2. MŰSOR 8.30: Időjárás — panoráma. 9.05: Vigyázat, kultúra! 9.30: Lodynski Bolhapiac Társulatá­nak legjavából. 10.00: Sport. 14.00: Haza, idegen haza. 14.30: Buebefos-éj. 15.00: Sportdél­után. 16.36: Kalandjaim és ku­tatásaim' a tengerben. 17.15: Idősek klubja. 18.00: 1. sz. rendőrőrs. 18.30: Osztrák ké­pek. 19.00: Ausztria ma. 19.30: Híradó. 19.48: Konfliktusok. 20.15: Columbo a guillotine alatt. 22.00: Twin Peaks. 23.30: A lány, aki nem tudott ne­met mondani. 1.10: Híradó. POZSONYI TV 8.45: Gyerekek műsora. 10.05: Objektív. 10.40: Computervilág. 11.00: Dobrá voda. 12.15: Re­ceptek nem csak vasárnapra. 12.55: Mi történt a héten. 13.55: A halhatatlan Bach. 14.55: Vetélkedő. 16.05: A Nyúlszív herceg. 17.25: Rhyt- mick. 18.10: Walt Disney be­mutatja. 19.00: Torna. 19.10: Esti mese. 19.30: Tévénapló 19.50: Kulturális magazin. 20.00: Videostop. 20.45 : Dallas. 21.35: Sporthíradó. 21.55: G. Verdi: Requiem. 23.25: Mi tör­tént a héten. 2. MŰSOR 10.05: Nils HDlgersson. 10.35: Férfi kézilabda-mérkőzés. 12.00: Szafari a konyha mellett. 12.30: Dusty. 13.40: Sportstúdió. 17.40: Publicisztikai műsor. 18.00: Es­ti mese. 18.10: Tévékalcidosz- kóp. 18.35: A gyerekek nevelé­séről. 19.30: Tévénapló. 19.50: Koncert. 20.50: Kabarémüsor. 21.40: Híradó. 21.50: Becsület kérdése. TELE 5 6.30: Jó reggelt, Bino. 10.15: A szomszéd eset. 10.45: Pom­pej utolsó napjai. 12.30: Az el­ső szerelem. 13.00: Magazin. 13.30: Vadvilág. 14.30: Ruk­cuk. 15.00 : Bim-bam-bino. 18.20: Az első szerelem. 18.55: Krimi­krónika. 19.25: Hírek. 19.45: Apának sikerül. 20.15: Tessék mosolyogni. 21.05: Farró után­futó. 22.30: Labdarúgás. SUPER CHANNEL 13.00: A világ holnap. 13.30: Egyveleg. 15.00: írva vagyon. 15.30: Turisztikai magazin. 16.00: Sport. 17.00: Ifjúsági ma­gazin. 17.30: \A világ holnap. 18.00: Üzleti hét. 19.00: Videó- divat. 20.00: A Jayne Mansfi- eld-sztori. 22.00 : BBC-híradó. 22.30: Koncert. 23.30: Európa- film. 2^ .00: Egyveleg. RTL PLUS 6.00: Peter Pan. 6.25: Filnsto- ne-kölyök. 6.40: Tom és Jerry. 7.05: Maci Laci. 7.30: Scooby Doo. 8.00: Gyerekeknek. 9.30: A csendőr és a földönkívüliek. 11.10: Művészet és küldetés. 11.15: Beszélgetés. 12.05: Fiata­lok műsora. 12.30: Dad őrnagy. 13.00: Az apám földönkívüli. 13.30: A Munster család. 13.55: Titkos ének. 14.20: Bevetés Los Angelesben. 14.510: Biblia-kvíz. 15.20: Német slágerek. 16.10: Jákob guru hihetetlen kaland­jai. 17.46: Dr. Westphall főor­vos. 18.45: Híradó. 19.10: Kü­lönleges nap. 20.15: Álomházas­ság. 21.45: Tévétükör. 22.20: Késői kiadás. 22.45: Pompon Rouge kastély. 23.15: Playboy Late Night. 24.00: 4-es csator­na. 0.30: Gyilkosság és ember­ölés. 1.55: Vad Lovas Kft. 3.40: Tilalmi idő. 5,10: Power kapitány. 5.35: Az apám föl­dönkívüli. SAT 1 6.05: Neon Rider. 6.^d: az ea pici pónim. 7.25: Grisu. 8.00: Police Academy. 8.25: Batman. 9.00: Megbabonázva. 9.30: ’Zor- ro. 10.00: Stan és Pan. 10.30: Drops. 11.00: A titokzatos szer­zetes. 12.40: Újdonságok a mo­ziban. 13.35: Páratlan páros. 14.00: Enterprise űrhajó. 14.45: Hírek. 15.00: Black, a fekete villám. 15.30: Stan és Pan a rács mögött. 16.35: Hírek. 16.40: Krull. 18.45: Hírek. 18.50: Sport­club. 19.20: Szerencsekerék. 20.05: Időjárás. 20.15: Kék fiúk. 22.00: Beszélgetés. 23.20: Hírek. 23.30: Gátlástalan szextett, 24.00: Stan és Pan a rács mö­gött. 1.00: Műsorismertetés. MOZI TATABANYA, TURUL: 1-2- án: Mentőcsapat a kenguruk földjén (1/2 4-kor). 1-jén: Ne folytassa, felség <12 6-kor), A halászkirály legendáje (1/2 8­kor). 2-án: Rocky V. (1/2 6­kor), A halászkirály legendája (1/2 8-kor). BÁNYÁSZ: 2-án: Kebelbarátok (6-kor). TATA. pAneurOpA: 1-jén: Lucky Luke (4-kor), Doc Hollywood (6-kor), Total re­call — Az emlékmás (8-kor). 2-án: Lucky Luke (4-kor), Doc Hollywood (6-kor), Micsoda nő (8-kor). ESZTERGOM, PETŐFI: 1-2­án: Walt Disney: A kis hab­leány (1/2 4-kor), Visszatérés a Kék-öbölbe (1/2 6 és 1/2 8­kor). KOMAROM. JÓKAI: 1—2-án: Szerelmes szívek (9, 5 és 7­kor). OROSZLÁNY. ADY: 1—2-án: Hamis a baba (6-kor). LÁBATLAN. RÁKÓCZI: 2-án: Oscar (6-kor). DOROG, OTTHON: 1-jén: Marlboro Man (6-kor). ACS, SZIKRA: 1-jén: A tol­vajok fejedelme (7-kor). Az Oroszlány Városi Televízió csatornáján 1992. február 1-én, délelőtt 9.00 órától az AGRO TV műsorát láthatják. Ff /VJ MUNKA­EGYSÉG —V HÍVÓ GYORSAN FORDUL —^ V 1 GAZDA­SÁGI TÁRSA­SÁG GYÚJTÓ­ZSINÓR SZAKÍT NÉPIES SÜTŐ INDÍTÉK ERŐ­SÍTŐ > 1 W 4*'AiíK A. l; löEiii SOrtS- FEJLŐ­DÉS KÖNYVE A POÉN 2. SORA AKADÁ­LYOZÓK FÉLIG MÖGÉ! F fV —771 ft —v— N V T h-I) NÉMET HÍM­NEMŰ Ö k/ l L ff' T 0 fi T ft' r ¥ V H ... MA­ruth; TRAVEN •ft 0 T RÓMAI EGYES > ÁTLÓ > •>. ARCKÉP MAUNA > í) d ft Fl SZÁRAZ ITAL JELZŐJE i NYÚJTÓN FORDUL SZLCVÁK VÁROS 'fi1 T P d-T­D ö ™T­jL INAS PÁROS BETŰI c. BOT­DARAB! ft EGYESÜ­LETET LÉTRE­HOZÓ ^ i Gi L 0 TARTÓS MŰSZÁL >9 fi 1 V V W REND­BEN VAN AZ U SÁ­BÁN y >c vL fi BOM­LÁST OKOZÓ TÉNYE­ZŐ >f~­ft ft I 0 A LÁMPA ÉS BOR JELZŐJE ’ft ^3 ( ÍV ft l BANK­BAN VAN! NAP­•:n-. k n V RÉGI SÚLY * l rv r BEFEDŐ ki _____ _____ 1 — / r NYELV­ÚJÍTÓ VOLT . |mß/AAk lL 6 p a__ Á*AU TBS» T X b FÉLIG RÉGII % ft KIEJ­TETT BETŰ t <=€L- — SZEMÉ­LYÉÉRT L fV <<­a T” V Lr­1FLLÚR >T \p IDŐS HATÁR­RAG RÉSZE­SÜLŐ NEMES­FÉM­DÍSZ . j MINISZ­TERTA­NÁCS ELEMI RÉSZ > o V TOVA VÍZIÓ sár eure­n x_ I L— ft V \ IX 48-AS TÁ­BORNOK LENGYEL FOLYÓ > V M V r V "£r b­I JL i ISTVÁN­KA REÁLIS > r-N 7 1 • /•*. s u K ft SÁRGÁS SZÍN £*Z- j fotiág ( U bársony­fajta CSÁBÍT-v "-r FOGGAL ŐRLŐ ‘ft _ \ fN Q4 V /r\ LJ KALIBA SZÓJÁ­RULÉK r&z ^ I 1T —V“ N BÁRIUM HARARE RÉSZE! >rV O ff OXI­GÉNT IGÉNY­LŐ > 1 P) ÜNNEPI VERS ft ■í/üft r T­G*T V&TiT i \ 0 V f 1 u / AZO­NOSAK ARRA­FELEI ‘ft fi HÍZEL­GÉS V 0 K TÁVIRA­TI ö RÁDIUM ü tv p­ft D v V —V 0 GÖRÖG AUTÓ­JEL >( 3» Vj » V fi ELLEN­BEN | >l) b ..4 [o i , V-J R La c­e HA­RASZT > y.Á r r 24+RAR 1992. február 1.. szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom