24 óra, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-03 / 102. szám

Ül W CIWBmC %MW%ßCMa€M I I RÁDIÓ Kossuth: 8.05: Hangszemle. 8.20: Eszencia. 9.05—11.00: Nap­közben. 11.10: Népdalkörök énekelnek. 11.35: Széchenyi István naplójából. 13.00: Hall­gassuk újra! 13.30: Renáta. 14.05: Nemzetiségeink életéből. 14.35: Vadászösvényen. 15.05: Magyar írás. 18.15: Hangoló. 17.05/ Magyarországról jö­vök . . . 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvi­lág. 19.15: Olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt... 19.50 ■ Gong. 20.05: Pénz és gondolat. 20.35: A Rákóczi-dallamkör. 21.05: Kilátó. 21.50- Vajh, ki ő, és merre van hazája? Hector Berlioz. 22.00: Késő esti kró­nika. 22.30: Mérleg. Petőfi: 8.05: Rivaldafényben. 9.30: Csillagok parádéja. 10.05: Idősebbek hullámhosszán. 11.03: O, ó, ó nagymami . .. 12.00: Nóták. 13.03- Pophullám. 14.00 —16.55: Péntektől — péntekig. (1* .00—»9.810: RádióMa. 19.03: Kölyökrádió. 19.30: Fiatalok­nak! 21.03: Cigánynóták. 21.30: Cigányfélóra. 22.00: Slágerszín­ház. 23.10: A Dire Straits együttes összes felvétele. Bartók: 9.10: Lengyel szer­zők műveiből. 10.22: Or. érába hívogató. 10.53- Budapesti Ré­gi- Zenei Fórum. 12.05: Zene- történeti értéktár. 12.30: Anita Cerquetti operaáriákat énekel. 13.00: Hallgassuk újra! 14.00: Zenekari muzsika. 14.48: Verdi: Othello. Négyfelvonásos opera. 17.27: Ránki György: Lúdapó meséi. 17.40: Jer és lásd. A. Talmud könyvei. 18.00: Szlo­vák nemzetiségi műsor. 18.20: Román nemzetiségi műsor. 18.40: Szerbhorvát nemzetiségi műsor. 19.05: Német nemzetisé­gi műsor. 19.25: A 180-as cso­port játszik. 19.57: Operafelvé­telek. 20.40: Romantikus ka­marazene. 22.00: összkiadás. a győri radio műsora 1116 kHz (268,81 m), 1188 kHz (252,52 m), 1350 kHz (222,22 m), 72.86 Mhz. 72,98 Mhz. 5.55: Műsorismertetés. 6.00: Krónika, lapszemle (Kossuth). 6.30: Regionális hírösszefoglaló. 6.45: (Egy) vélemény .. . 7.00: Nyugat-dunántúli krónika. 7.15: Regionális lapszemle. 7.30: Csak pletyka volna? 7.45: Hétvégi programok. Szerkesztő: Tóth Pál. 16.00—18.C0: az 1350 kHz-es győri középhullámú adón: „Az ön rádiója”. Győr: 12-722 — Szombathely: 12-850 — Székesfehérvár: 12-244. 1 TELEVÍZIÓ 1 BUDAPESTI TV 9.10: Képújság. 9.15­Tévétoma. 9.20: Mozart: A-dúr hegedű­verseny. 9.50: Lottósorsolás. 9.55 3 Szivek kópéja. Japán film. 1H.20: Képújság. 15.00: Képújság. 15.10: Kőszeg, 1991. 16.40: Déli Videoújság. 16.50: Hírek román nyelven. 17.00—19.00: Péntek délután. 17.00: Évgyűrűk. 17.30­Téka. 17.40: Riportfilm. 18.00: Ablak. 19.00: Keresztény életkérdések. 119.10: Esti mese. 19.30: Hiradó. 20.05: Dallas. Amerikai film. 20.56: Panoráma. 21.55: Teller Ede műsora. 23.00: örökbefogadás. Magyar film. 0.25: Privát Magyarország. Dokumentumfilm. 1.10: Hiradó 3. 1.25­ANTENNE 2-híradó. TV 2 Sugár Ágnessel és Déri Jánossal. 12.55—14.00: Búcsúztatás és fo­gadás. Ausztria hivatalo­san átadja- Mindszenty József bíboros koporsó­iát a határon Magyar- országnak. 16.00: Képújság. 16.15: TV 2. 16.45: Egy perc tere. tívml Magyarország—Marok­kó. Tenisz Davis Cupa. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek! 18.50: TV 2. 19.00: Nyárvégi koncert. Cseh­szlovák film. 20.44 : TV 2. 21.00- Hiradó 2. 21.20: TV 2. 21.30: Sláger — Hotel — Ther- mál — Aquincum. 22.15: Napzárta. 23.00: Tetthely. NSZK bűnügyi tévéfilm. 0.25: TV 2. POZSONYI TV 8.15: Iskolásoknak. 8.30: A napocska. 9.00: Események, kommentárok. 9.30: Hírek. 9.35: Publicisztikai magazin. 10.16:' Videostop. 11.00: Labdarúgó­összefoglaló. 11.35: Hirek. 13.00: SzateWt Oltmpusz. 15.40: A vi­rágokról. 15.50- Publicisztikai magazin. 16.20: Hírek. 16.25: özvegyek. 17.15: A nap percei. 17.25: Hitparádé Nagy-Briüan- -inii'ából. '18.16: Dokumentum­film. 19.50: Tiz nerc a premi­errel. 20.05: Szibéria. 20.35: Lu­ciano Pavarotti jubileumi kon­certje. 22.05: Portréftlm. 22.20: Események, kommentárok. 22.50: Francia tévéfilm. 23.45- Hírek. 23.55: Koko Taypor amerikai énekesnő műsora. 2. MŰSOR 16.45: Gyerekek műsora. 18.00: Esti mese. 18.10: Angol nyelvtanfolyam. 18.20: Rendőr- napló. 18.50: Gazdasági maga­zin. 19.20: Időjárás. 19.30: Tv- napló. 19.50: A hold augusztus­ban. 21.30: Híradó. 21.53: Sport. 22.00- A második komédiás. BÉCSI TV 9.00: Híradó. 9.05: Családi kapcsolatok. 9.30: Orosz nyelv­lecke. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Indiszkrét. 12.10: Fred Basset. 12.15: Belföldi jelentés. 13.00: Híradó. 13.10: Az osztrák Szi- szifusz. 13.35- Roseanne. 14.00: Liebling Kreuzberg. 14.45: A holnap mesterei. 15.00: Te meg én. 15.05: Pinocchio. 15.30: An-tan-ténusz. 15.55: Zöldme­ző. 16.10: Dusty. 16.35: Mozart- kvíz. 17.00: Mini tv-híradó. 17.10: Wurlitzer. 18.00: Hír­adó. 18.05- Mi. 18.30: Baywatch. 19Jp: Híradó. 20.00: Sporthí­rek. 20.15: Aktajel XY. 21.15: Hírességek főzőcskéznek. 21.25: lOtöalpil lantások. 21.35: Rocky II. 23.25: Esti sport. 23.50: Ak­tajel XY — reagálások. 24.00: A határ. 1.45: Hiradó. II. PROGRAM 8.30 ■ Mindszenty búcsúzta­tása Mariazellből. 9.30: Szent Magyarország. 13.00: Ünnepség a nickelsdorfi határátkelőhe­lyen. Mindszenty koporsójának átadása alkalmából. 16.05: Mű- vészlexikon. 14.10: Akkoriban. 16.15: Vénusz érintése. 17.30: Egy kihaló kultúra reményke­dése. 18.00: Családi kapcsolatok. 18.30: Szerencsekerék. 19.00: A tartományok mai napja. 19.30: Híradó. 20.00 • Kulturális hí­rek. 20.15: Eladva és elárulva. 21.00: Tudományos magazin. 21.15: Schilling. 22.00: Hiradó. 22.25: Híradó da caco. 22.30: Damae Edna megasztár. 23.15: Kiköpött arcmások. 23.40: Drá­ga anyukám. 1.45: Híradó. EUROSPORT 9.00: Jégkorong-VB. 11.00: Ej- tőernyős-VB. 11.30: Eurobic. 12.00: Tenisz. 16.00: Jégkorong- VB. 18.00: Küzdősport-fesztivál. 18.30: Nemzetközi sport. 19.00: Amerikai labdarúgás. 19.30: Hí­rek. 20.00: Vitorlázás. 21.00­Pankráció. 23.00: Kerekek. 23.30: Jégkorong-VB. 1.30: Forma—1 VB. 3.00: Hírek. SUPER CHANNEL 9.10: Egyveleg. 12.30: Halló, Ausztria! — Halló, Bécsi 13.00: Japán üzleti élete. 13.30: Egy­veleg. 16.00: Forró drót. 17.00: Élő videoshow. 19.00: Egyveleg. 20.00 • Sherlock Holmes és a titkos fegyver. 22.20: Egyveleg. 23.20: Koncert. 0.20: Nemzet­közi hirek. 0.30: Kék éj. 1.30: Egyveleg. TV 5 16.06: Hírek. 16.15: Ezt látni kell. 17.15: Női szemmel. 17.45: Angyalok konyhája. 18.00: Me­se. 18.30: Harmincmillió barát. 19.00: Hírek. 19.30- Híradó. 20.00; Ütinapló. 21.00: Hiradó. 21.35: Mindenki egyesével. 23.05: Hí­rek. 23.20: Hotel. 23.55: Este nyolc előtt nem ajánlott. 0.25- Francia nyelvterület. SAT 1 6.00: Jó reggelt a SAT 1-gyel! (8.35: Szomszédoló. 9.05: Köz­kórház. 9.5» • Teleü2flet. 10.10: Füstölgő cőltok. 11.05: Kripton faktor. 12.00: Műsorismertetés. 12.05: Szerencsekerék. 12.45: Telebörze. 13.35: Bimgö. 14.00: Dino. 14.26: Közkórház. 15.10: Szomszédok. 15.35: Teleüzlet. 15.50: Paradise. 16.45: Csalá­dunk becsülete. 17.45- Műsor- ismertetés. 17.50: Varázslatos Jeannie. 18.15: Bingo. 18.45: Híradó, időjárás. 19.15: Szeren­csekerék. 20.00: Donovan záto­nya. 21.45: Hírek. 22.00: Top Gun. 23.56: Sport. 0.05: 1000 dollárért naponta. RTL 6.00: Halló, Európa! — Jó reggelt, Németország! 8.35: Te­lebutik. 9.20- Gazebo. 11.10: Ri­zikó. 11.35: Telebutik. 12.00: Forró nyeremény. 12.35: Rend­őrségi beszámoló. 13.00: Hirek. 13.10: Hammer. 13.35: Kalifor­niai klán. 14.25: A Springfield- sztori. 15.10: A vad Rózsa. 15.55: Hazai dallamok. 16.45: Rizikó. 17.10: Forró nyeremény. 17.45 • Játssz velünk! 18.00: A hat­millió dolláros férfi. 18.45: Hír­adó. időjárás. 19.15: Vissza á múltba. 20.16: Kastély a Wör- ther-tónál. 21.15: Kastély a Wörther-tónál. 22.15: Dirndli- csata a Kilimandzsárónál. 23.45: Hírek. 23.55- Tutt| Fruttt. 0.55: A harcos. 2.30: Zsoldosok cél­keresztjében. 3.55- Forma—1. MOZI’ TATABANYA, TURUL: Éb­redések (1/2 6 és 1/2 8-kor). KLUBMOZI: Nöstényördög le­kor). AUTÓSMOZI: Bosszúvágy IV. (9-kor). TATA, TO: Fél lábbal a pa­radicsomban (4-kor). Farkasok­kal táncoló (6 és 9-kor). ESZTERGOM, PETŐFI: Eper és vér (1/2 6 és 1/2 10-kor). Képeslapok a szakádéiból (1,2 8-kor). KOMAROM, JÓKAI: Tűz. jég és dinamit (6 és 8-kor). AU­TÓSMOZI: Keresztapa III. (9- kor). OROSZLÁNY, ADY: Halálra jelölve (6-kor). NYERGESÜJFALU, VISCOSA: Rocky V. (6-kor). DOROG, OTTHON: Piszkos alku (6-kor). KISBÉR, ERKEL: Revans le­kor). 1 ÁCS, SZIKRA: Sztálin meny­asszonya (7-kor). KÖRNYE, PETŐFI: Lángoló Mississippi (6-kor). BÖKÖD, PETŐFI: Call Girl ötszázért (6-kor). NASZÁLY, RÁKÓCZI: Arizó- nai ördögfióka (6-kor). KIÁLLÍTÁS Iparfejlődési munkáséld: a tatai szénmedencében 1896— 1945; Egy település élete, ré­gészeti kiállítás a tatabánya- dózsakerti feltárás anyagából; Boglár Lajos indiángyűjtemé­nye. TATABANYA, TATABA­NYAI MOZEUM (A Közműve­lődés Háza). Nyitva tartás: hétfő és szerda kivételével na­ponta 10—18 óráig. A komáromi Klapka György Múzeum, dr. Juba Ferenc ten­gerészeti gyűjteménye, KOMÁ­ROM. VAROSHAZA. Nyitva tartás: kedd, csütörtök 15—18 óráig. Szombaton 14—18 óráig, vasárnap 10—12 óráig és 15—18 óráig. Sf*OftT m Kudarckutatás a 3-szor nulla pontról A sikertörténetek mindig népszerűbbek, olvasmányo­sabbak, mint a kudarcszto­rik. Zaklatott világunkban ez érthető, hiszen minden­kinek megvan a maga ba­ja. Kinek hiányzik, hogy még mások gondjával is terheljék? Ez alól a megál­lapítás alól talán csak a ■Sport jelenít kivételt. Egy szaftos botrány általában mindenkit felvillanyoz Ese­tünkben azonban szó sincs ilyenről, ezért előre le kell hűtenem— az olvasókat. „Csupán” annak járunk utána, hogy a tatabányai labdarúgócsapat miért ve­szített zsinórban három mérkőzést? Meglepetésünkre Tornyi Barnabás, a kék-fehérek mestere, korántsem vette hangulatkeltésnek érdeklő­désünket. Sőt, megköszön­ve a lehetőséget, készsége­sen vállalkozott arra, hogy kielemezze a hibákat, fel­sorolja az okokat. ' A Szeged elleni mérkő­zéssel kezdtük, ahol az utolsó percekig esélye volt a TBSC-nek a jó sze­replésre. — Egy-egyet követően sú­lyos egyéni hiba után sze­reztek vezetést a hazaiak — mondta a vezetőedző. — De így is talpra tudtunk állni. Az már a mi külön pechünk volt, hogy — ér­zésem szerint — a találko­zó végére a játékvezető fá­radt el a legjobban. Há­rom NB I-es mérkőzéssel a háta mögött, szabályos sze­relést tizenegyessel hono­rált, majd a lefújás előtti pillanatokban egy lesállás megítélésénél tévedett, — a kárunkra. Azt hiszem, Szegeden nem követtünk el taktikai hibát. A Siófok elleni békát vi­szont már nehezebb lenyel­ni. — Korábban egyszer azt nyilatkoztam — folytatta Tornyi Barnabás —, hogy csapatomat leállni, elfárad­ni, amíg én vagyok az ed­ző, nem fogja látni a kö­zönség. A Siófokikai vívott ménkőzésen sem volt gond az akarattal. Azonban a gárda nehézkesen mozgott és úpv éreztem „feiben” is megviselt a társaság. Ha őszinte akarok lenni, el keli ismernem, ezen a meccsen Fodor semlegesítését nem tudtam, nem tudtuk meg­oldani. Persze egy-egy ilyen hazai vereség benne van a pakliban . . . Annak viszont nagyon örültem, hogy szur­kolóink nem pocskondiáz­tak minket, hanem a végén még meg is tapsoltak. Ta­lán ők is látták, érezték (?), ezen a napon hiába küz­döttünk, csak ennyire fu­totta az erőnkből. Pécsre nagyon kedvezőt­len előjelekkel utazott le a Bányász Két válogatott vé­dőjét, Szalmát és Váczit kellett a csapatnak nélkü­löznie. Ezzel a hátvédsor „harmóniája” felbomlott. Arról nem is szólva, már a mérkőzés elején Vincze, aki szintén védő, megsé­rült. — Pécsett szerintem vé­gig ..pariban” voltunk. — emelte ki a vezetőedző. — Magam meglepődtem, hogy ilyen felforgatott társasággal is milyen taktikusan, s ab­szolút nem esélytelenül fut­balloztunk. Sokáig az volt az érzésem, hogy éppen a Mecsekalján szakad meg sikertelenségi sorozatunk. Nem így történt, de a gár­da játékával, a fiúk felfo­gásával Pécsett is elégedett voltam. A lelátóról nyomon követ­ve az eseményeket az edző által elmondottak ellenére is valószínű más és más vé­Tomyi Barnabás lemény alakult ki a szur­kolókban. Szegeden és Pécsett el­fogadhatóan játszott a csa­pat, mégis üres „zsebbel” tért haza. A Siófok viszont „lefocizta” a Bányász aka­rását. Azaz három mérkő­zésen 0 pont, még akkor is, ha két öngólt vétett közben a Bányász. A 0 pont, vi­szont 0 pont, nem szabad elfelejteni, mert ez végül • is olyan játék, ahol a pont a mértékegység. Bizonyára Tornyi Barnabás vélemé­nyével is lehet vitatkozni. Bár indulásnál — a csapat­nál történt változások mi­att — elégedettek lettünk volna a hatodik hellyel. Ám evés közben jön meg az ét­vágy. Reméljük Vácziék is éhesek még, és nem akadt meg a torkukon a legutób­bi három „gombóc”. Ugyan­is a szurkolóknak nem le­het a szemükre vetni, hogy mindig többre vágynak, többet akarnak kedvenceik­től. Ez a természetes. Bí­zunk benne, hogy ugyanezt óhajtják focistáink is, és, akkor talán már vasárnap más lesz a helyzet. Petrik J. Nem Torgyán lesz a balbeck Klottgatyában a képviselők A vasárnapi Bányász—Honvéd labdarúgó-mérkőzés eíoit nem akármilyen focicsemegét láthat a vasárnapi hús­leveséről lemondani kész publikum. Ugyanis 11 ‘órától a TBSC pályáján a tatabányai öregfiúk a Parlament váloga­tottjával találkoznak. A találkozót az előzetes híresztelések szerint Mészöly Kálmán szövetségi kapitány vezeti (remél­jük jobban, mint nemzeti tizenegyünket Salernóban). Segi tói Albert Flórián és Novák Dezső lesznek. Eddig parádés a szereposztás, de a főszerep mégiscsak a játékosokra vár. A képviselők csapatának a gerincét az MDF-es, SZDSZ-es és FIDESZ-es honatyák alkotják majd. Minő ismerős felállás! Bár telefonon sokan érdeklődtek, hogy a mcstanában gyengébb formát mutató dr. Torgyán József szerepel-e mégis a balbeck posztján. A remek (ügy) védő azonban (lelki) sérülés miatt nem vállalja a játékot. Meglepetésnek tűnhet az is. hogy a meglepő húzásairól is­mert Jeszenszky is kimaradt ebből(’) a csapatból. Az vi­szont biztosnak látszik, hogy a fiatalok Deutsch Tamás és Orbán Viktor most bizalmat kapnak egy olyan érett irá­nyító mellett, mint dr. Török Ferenc. A hazaiaknál viszont jóval kevesebb a kérdőjel. Az elmúlt évek kitűnőségei szinte valamennyien pályára lépnek. Íme a névsor: Kiss I. — Szabó Gy., Kovács T., Hernádi, Szabó J., Vízkeleti, Ko- ródi, Deli, Kovács Cs., Ferling B., Takács L., Straub. P. J. * A vasárnapi NB I-es rangadóra már csütörtöktől meg­kezdődött a jegyek árusítása. Pénteken pedig 14 és 1? óra között lehet belépőt váltani, míg szombaton 8-tól 12 óráig. A mérkőzés napján 10 órakor nyitják a kapukat. Sztárvendégek Tatán Vízilabda OB I. Ismét vereség Hétközi fordulóval foly­tatódott a pontvadászat a férfi vízilabda OB I-ben. A Tatabányai Bányász leg­utóbb a középmezőnyben tanyázó Szeged ellen ját­szott. TATABANYAI BÄNYÄSZ —SZEGED SC 10—14 (3—2, 1—5, 4—3, 2—4) Tatabánya: 100 néző. Tatabánya: Dévényi — Csóka, Csanádi 4, Németh F., Schwarcz 2, Fülöp 1, Bíró 1, Barsi 1, Tátrai 1. Edző: Hauszler Károly. Gól — emberelőnyből: 7/3, illetve 8/4. A bajnokság állása: 1. ŰTE 32, 2. Szentes 23, 3. FTC 22, 4. Tungsram 21, 5. Vasas 20, 6. BVSC 16, 7. Szeged 15, 8. Szolnok 14, 9. Eger 12, 10. OSC 9, 11. Bp. Spart. 8, 12. Tatabánya 0 pont. Hullámzó szereplés Változó teljesítményt nyújtva szerepel a Dág együttese az NB Il-es röp­labdabajnokság hajrájá­ban. Az elhúzódó küzdelem, sorozatban meghatározó já­tékosainak hiánya miatt több fiatal kapott lehetősé­get a bemutatkozásra. Az összeszokottság hiánya meg­látszik az eredményeken. A hátralévő három találkozón még van lehetőség arra, hogy a Dág rhegszilárdít- hassa helyét a középme­zőnyben. Eredmények: Ráckeve— Dág 3—1, Dunaújvárosi Vo­lán—Dág 3—1, Dág—Gödöl­lő 3—2. —Németh— Rendkívül népszerű megyénk­ben az au tó verseny sport, ezért a Maruzsi Team SE vezetése úgy döntött, hogy Tatán, a Panoráma panzióban és kör­nyékén nagyszabású autósnapot rendez. Zombori Mihály ügy­vezető elnök sok érdekességről tájékoztatta lapunkat. Az egye­sület felvonultatja versenyautó­it. köztük a csodagépet, az öt­száz lóerős Ford Sierra Cos- wortho/i. Sok egyéb látványos­ságban részesülhetnek még az érdeklődök. A nagy versenyek­ről készült videofelvételeket is megtekinthetik. A közelmúltban nagy feltűnést kelteit Portugál Ralíyt is levetítik. Ott szerzett Maruzsi László a magyar au­tósport történetében elsőként 10 EB-pontot. A sportág szerelmeseinek de­dikál majd Maruzsi és Dudás Gyula autóversenyző, közben a rendezők ajándékokkal kedves­kednek a* érdeklődőknek. Ott lesz a kétnapos találkozón töb­bek közölt Sallai András egy­kori kiváló jégtáncosunk, a Trans World International ke- let-euröpal képviselője, Nemé- nyi Béla táncd&lénekes, a MAMSZ elnöke, Dávid Sán­dor a televíziótól. Csikós Gá­bor, az Autó Piac főszerkesz­tő-helyettese, Szilágyi László, a Hungária Biztosító igazgatója, Vadnai Zoltán, az Ikarus bu­dapesti igazgatója, Kovács Gá­bor, a Ford szalon vezetője és Juhász István, a Sonn—Autó Kft. főnöke. Valamennyien az érdeklődők rendelkezésére áll­nak, területükhöz tartozó szak­mai tanácsokat adnak. A találkozó május 4—5-én lesz, szombaton 10-től folyama­tosai, vasárnap 18 óráig. Labdarúgó EB selejtező Nincs már remény OLASZORSZÁG —MAGYARORSZAG 3—1 (2—0) Salemo, Arechi-stadion, 34 ezer néző. Vezette: Worrall (Hill, IVolstenholme). (mindhá­rom angol). Olaszország: Zenga — Fer­rara. F. Baresi, Ferri — Do- nadoni, De Napolt, Giannini, Crippa, Maidini — Vialli, Man­cim. Magyarország: Petry — DisztI — Garaba, Limperger, Mónos — ffognär, Détári, Lörincz, Pa- Iaczky — Kiprich, Kovács. Csere: Palaczky helyett Koz­ma a 36., Donadoni helyett Eranio a 37.. Kiprich helyett Gregor a 46., Ferrara helyett Vierchowod a 66. percben. Gólszerző: Donadoni a 3., Donadoni a 16., Vialli az 57., Bognár (ll-esből) a 66. perc­ben. Erőtlenül és nagyon gyengén játszott a magyar labdarúgó- iválogatoát. Az itsihbi időben megszokott határtalan lelkese­dés is hiányzott. Az olaszok minden csapatrészükben job­bak voltak. Az sem szolgálhat mentségükre, hogy mindhárom gól (amit kaptunk), gyermeteg védelmi hibából esett. Ezzel a vereséggel elúszott a remény, hogy ottlehessünk Svédország­ban, az EB-döntőben. A csoport állása: 1. Olaszország 2. Magyarország 3. Norvégia 4. Szovjetunió 5. Ciprus 4 2 2 - 8- 2 6 6 2 2 2 8- 7 6 12 116-25 3 8 1-3-95 5 - - 5 2-16 0 „A jobbtól nem szégyen ■kikapni, főleg akkor nem. ha az a világbajnokság ha­zai pályán játszó bronzér­mese” — ezzel védekezett a magyar labdarúgó-váloga­tott több tagja, s a küldött­ség néhány vezetője is a salernói vereséget követő éiszakán. Ezt a beismerést először is azzal kell ki­egészíteni, hogy az 1—3 éppúgy lehetett volna egy kis szerencsével 2—3, mint nem sokkal nagyobb bal- szerencsével 1—5, vagy még annál is súlyosabb csapás i Hosszú időre emlékezetes megaláztatástól menekült meg az újabb EB-selejtezőn Mészöly Kálmán lassan- lassan formálódó csapata, amely őszintén hálás lehet Viallinak a kihagyott tizen­egyesért, mert, ha az is bemegy, alighanem beindul a henger, nincs kegyelem. Mészöly a Szovjetunió el­len győzelemben remény­kedett, a salernói játék előtt pedig azt mondta, hogy egy döntetlenre mindenképpen képesnek tartja játékosait. Mindkétszer' tévedett, s mindkétszer tagadhatatlanul azért, mert az ellenfél jobb volt. Azeglio Vicini csak azután nyilatkozhatott a salernói stadion sajtószobájában, hogy „főnöke”, Antonio Matarrese, az olasz szö­vetség elnöke elmondta a magáét, s távozott. Többek között arról beszélt, hogy egyelőre nincs napirenden a kapitánycsere Itáliában. Mé­szöly kollégája és jóbarátja szerényen, tömören fogal­mazott. Azt azért büszkén hangoztatta, hogy a győze­lemben egy pillanatig sem kételkedett. : — A harmadik számú selejtező-csoportban most már csak az olasz és a szovjet válogatott remény­kedhet — mondta Vicini. — Aki a betervezett pontjai közül csak egyet is elveszít — elveszett. A magyarok nagyon sokat segíthetnek, ha legalább döntetlent har­colnak ki a Szovjetunió el­leni második mérkőzésen, de ugyanezt kell tennünk: nekünk is. Természetesen örülök a győzelemnek, s hiszek abban, hogy a ma­gyaroknál erősebb csapatok sem állítják meg váloga­tottunkat. Totótlppek 18. HÉT 1. Dortmund—Wattensch. 1 2. Düsseldorf—Stuttgart 1 3. Schweinfurt—Mainz x 2 4. Havelse—Fortuna Köln x 5. Bologna—Fiorentlna x 2 6. Genoa—Cagliari 1 7. Inier.—Sampdoria x 2 lluventus—Milan 2 9. Parma—Torino x 10. Pisa—Lazio x 11. Avellino—Padova 1 x 12. Foggia—Ascoll x 13. Messina—Cosenza 1-f- 1 mérkőzés: 14. Tatabánya—Bp. Honvéd L 24+RA^ 1991. május 3., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom