24 óra, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-08 / 106. szám

KULTÚRA II Hallgatom a rádiót VV\^4E^VI1JI w iff 1iiiií%J1iiI1mi 891 i Új, szürke és sistereg T ele van a tévé tévével, írtuk néhány napja. Azóta változott az ábra. Ma rádióból folyik a televízió. A Szabadság tériek — ki tudja miért? — csak két szűk mondatot áldoznak magukra, Gellért András viszont értük pörgeti magnóját. Nem csodálom. Afféle Nap­kelte, mely most a TV 2-re virradt, a sötétség mesebeli bi­rodalmában sem honos. Maratoni adásfolyam jöttét hirdették a műsorújságok, erről nyikorogtak még a kocsikerekek is, s amikor elérke­zett az a hajnali óra, szürke volt a képernyő és sistergett a hangszóró. Ennyi lett, semmi lett! Pénzügyi zűrök híre .ompítja az ünnepi csillogást tud­tuk. Hogy ennyire, azt nem. De nem tudta Hankiss se. Vit- ray se. Ha fogalmuk lett volna róla, előző este bemondat­ják, hogy STORNÖ..., de nem! — Hétfőn, még egy perccel az adáskezdés előtt is hitte a stáb, hogy megtörténik a csoda, s lesz sugárzás — nyilat­kozta a Rádiómában Kovalik Károly, aki mint műsorvezető a keddi adásban volt nem látható. — S aztán? — vágott közbe a riporter. — Aztán hétfőn pontosan hat órakor felgyulladtak a lámpák, Vitray köszöntötte a koránkelő, nem létező néző­ket, s ment minden a forgatókönyv szerint. Az inzertek pontosan érkeztek, nem volt se baki. se csúszás, kínosan ügyelt mindenki a műsorpercekre. Aztán amikor véget ért a láthatatlan színjáték, Gyárfás Tamás, aki az „adást” a háttérből irányította, apró részletességgel értékelte a mun­kát. Dicsért, letolt, változtatásokat javasoLt, új beállításokat próbáltatott... Éppúgy, mint rendesen. — Jó volt a műsor? — Nagyszerű volt. Állítom, kitűnő adásról maradt le a néző. Szerencsére itt a házban mi láthattuk. Kétszázan. Kovaliktól azt is megtudtuk, hogy bar Vitray Tamás lemondását fontolgatja — elűzik az utolsó mohikánt? — a hangulat nem rossz. Senki nem dühöng, nem szidnak anyá­kat, sírás nem fojtogat torkokat. Edzett a csapat, hisz té­vés mindahány, túljutott már az efféle dolgokon, állítja a riporter. A riporter, aki rádiós magnójával tán most is a Sza­badság tér és az Angol utca között jár fel, s alá és leszólítgat minden stúdióból kilépőt. — Tessék mon­dani, milyen a mai tévéműsor? — kérdezi tőlük, majd lesütött szemekkel, magyarázkodva teszi hozzá. — Tetszik tudni, engem csak azért érdekel, mert a tartalmát ... A tartalmát szeretnénk beolvasni a Déli Krónikába! Szabó Péter Kínrímes bohózatunk Hona Harie mosolya Tatabányán A bolondos április utolsó napja bohózattal volt ál­dott Tatabányán. A Komá- rom-Esztergom Megyei Já­tékszín és a székesfehérvári Vörösmarty Színház Claude Magnier, Mona Marie mo­solya című vígjátékát, amolyan szuperbohózat­ként mutatta be a Népház­ban, Bodrogi Gyula rende­zésében, aki e műfajban tényleg kiváló művész. Tö­kéletes. Talán még nálunk is nagyobbat röhögött azon: „Remek ez a Henessey. Fe­ne aki megeszi!” Mármint a Henessey ne­vű francia konyakot, ami a konyakvilágban „nem semmi” — mondanák pes­tiesen, tatabányaiasan és székesfehérváriasan is. Bár a darabban nem nagyon eszik, inni is csak ritkán isszák. Ilyen magvas szöveg ez, mint: „Jaj de hideg ez a beton, Felveszem a nagy- kabetom!” — hehehehe! Arról van szó, hogy a darab vezérdalának első két sorában nem jött volna ki a rím az isszával: „Re­mek ez a Henessey, Fene aki megissza!” — hehehe. Különben is, azt akarta mondani a szövegíró, Sze­nes Iván, hogy a fene egye meg ezt a Henessey- konyakot, „de jó pia.” így aztán enni is lehet. Eszi? Nem eszi? Nem kap mást! így a horgászok, a halak társadalmával — a Játék­szín meg velünk, színházlá­togatókkal, akik harsány kacajjal „zabáitok” Mona Marie minden mosolyát; jó­ságát, gügyeségét, esetlensé­gét — egyáltalán! — az egész darabot. Mi is sze­relmesek lettünk, mert mi­ért ne? Retmekl dolog a szerelem. Bármiképpen fo­gyasztható. Csak mások sze­relméből jó sok reményt, illúziót, izgalmat zúdítsanak ránk a szerelmetes színhá­zunkban. Ennek pedig tökéletesen megfelelt Magnier, a mű­sorfüzet szerint vígjáték­nak deklarált darabja, amit összhatását tekintve bohózatnak igazított át Bodrogi Gyula Mindent be­leadott — mindenből! A burleszkig bezáróan. Min­den eredetiség nélkül, hisz ő van már annyira „bölcs” és profi a szakmában, hogy kamikai ötleteket és megoldásokat ne ő találjon ki, amikor előtte már min­dent kitaláltak (majdnem!) — sikerrel. Ezt tette Bodrogi Gyula: ezt viszont megtette. Minden nagyszerű volt, hisz mindenbe minden be­lefért, s mért is ne férne bele egy „vígjátékba” min­den? Mármint olyan „min­den”, ami a tisztelt publi­kumot feldobja, szívét és tüdejét megkacagtatja, a rendszerváltásban megkö­vesedett félelmeit feltöri, az idegeket szépen ki­nyújtja, meglazítja. Re- laxáció voll ez kérem: ki­mondott természetgyógyá­szat, és röhögőgörcsös transzcendentális meditá­ció a Népházban. Juj, de jól éreztem magam én is! A csóró, de arisztokrata párizsi festőbe ugyanis sze­relmes egy vidéki lány, amolyan naív kékharisnya. A festő szeretője, egy ra­finált maneken, aki a fes­tőből az ő másik szeretőjé­nek lánya által szeretne ffieggazáágödnij de a kis Vi­déki fruska?!... Hej, nem mondom én el a történetet, hisz ebből már ki-ki kita­lálhatja, hogy hogyan is kell folytatódnia annak, aminek úgy istenigazából örülünk. A sznob, gazdag CSAK EGY NAPIG! NAGYSZABÁSÚ CIPŐVÁSÁRT RENDEZÜNK TATABÁNYÁN A Közművelődés Házában 1991. május 10-én 8—17 óráig GYÁRI ÚJ: Gyermekszandálok 380 — 650 F Női szandálok 480 — 680 Ft Női körömcipők 480 — 1050 Ft Férfi zárt és nyáricipők 880 — 1200 Ft Szeretettel várjuk kedves vevőinket! 3663 A GASZTRO-KRISTÁLY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tatabánya ° 3 éves időtartamra üzemeltetésbe adja 752. sz. italboltot (Tatabánya VI., Szegfű u. 8/2.) ° 5 éves időtartamra bérbe adja, nem vendéglátóipari tevékenység céljára: 750. sz. volt Erőmű presszót (Tatabánya II. Erőmű telep). Tájékoztató anyag a részvénytársaság központjában (Tatabánya Hl., Széchenyi u. 11-13.) vehető át 1991. május 9-től. Az ajánlatokat írásban, a tájékoztatóban meghatározottak szerint 1991. május 21-ig kell benyújtani. GASZTRoi ■^■kristály RO 3660 // BIOTERMELOK FIGYELEM! A MIKRŐL Üzletben — a TBSC székházban (Tatabánya I., Ságvári u.9.) BI0K0NDI termékcsalád bemutatót tartunk. Május 9-én, 14-től 17 óráig! A termékcsalád 100 %-osan természetes alapanyagokból készült növényi és ásványi eredetű, természetes növény és talajkondicionáló anyag. A bemutatót a talaj- és növényvédelmi szolgálat Velencei és Tatai Intézet szakemberei tartják. Forgalmazó: a MIKR0NATURA svájci és magyar vegyesvállalat. Célirányos érdeklődés esetén telefonszámunk: 10-410, 10-375, 30-as vagy 31-es mellék, MIKL0ID Kft. Rövidesen megnyílik Tatabányán A BLACK MUSIC CLUB Egy új hely, ahol igényes közönségnek amerikai zene szól. Figyeld a hirdetésünket! Rap, Soul, Funk — & Rock & Roll KETLER 5343 Az oroszlányi Szénbányák XX-as bányaüzeme lengyel tolmácsot alkalmaz. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Kovács Mátyás (61-122/2556) személyzeti vezetőnél. 3661 és kéjsóvár buta nyerje el méltó büntetését; a sze­gény, szép, tehetséges és eszes pedig nyerje el méltó jutalmát és szerelmét tízmillió frankos hozo­mánnyal, $ akkor el van boronáivá minden e cudar világban. Az izzadságos-boldogsá- gos harsány szórakoztatás­ra, a közönség igénytelen­ségére és szórákozásínségé- re alapozó szórakoztató színházra láttunk példát a Játékszín eme kooproduk- ciójában is, s nem vagyok meggyőződve, hogy eme színházi minőségekkel kell pislákoltatni a színházi kultúra lámpását. A szóra­koztatás-kényszer már jel­zi, hogy valaminek vége van, s valami még nincs. Ezért is tapsoltunk talán jókat. Mert kell ez! Ez a típusú zenés bohózat elad­ható volt ötven éve, elad­ható ez most is, s ne le­gyünk olyan sznobok, hogy Tatabányáról, a Játékszín­ből újítjuk meg a maga gödrébe esett magyar szín­házat. Szórakoztunk, na és?!... ,1, Remek ez a Henessy, Fene aki megeszi!” — íhaj- csuhaj, sose halunk meg! Remek volt a szereposz­tás: brillírozott Straub De­zső; csillogott Marie szere­ltjében Bede Fazekas Anna­mária; ragyogott Páka Éva, tündökölt Kállai Ilona, Ka- utzky József, Mihály Anna­mária, s mindezek elmond­hatók Détár Enikőről, Strasszer Anikóról is. A zenekart különösebben nem dicsérem, s hiányérzetem is csak mindössze annyi, mintha kevesebbet táncol­tak volna a lehetségesnél e zenés bohózattá tupírozott vígjátékban. Csató Károly Varkoly — Vácott ÓTVAR No 2 Az elmúlt hét végén, szombaton, önálló tárla­ta nyílt Vácott, a Görög Templom Kiállítóterem­ben a Tatabányán élő Varkoly Lászlónak, a magyar posztavantgard képzőművészet egyik legegyénibb hangú alko­tójának, a Kernstok Te­rem művészeti vezető­jének. A [tárlatot Bár- dosi József művészet­történész rendezte, és 5 szerkesztette azt a szép kivitelű, színes és feke­te-fehér reprodukciókat, a művész munkásságát elemző tanulmányokat magyar és angol nyel­ven közzé adó kataló­gust is, amely a kiállí­tás alkalmából jelent meg. A táríaí június Sí­ig tekinthető meg a gö­rög templomban. MUNKÁLTATÓK, MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM! Intézmények, iskolák, üdülők, panziók stb. műszaki üzemeltetésére alkalmas szakembereket kívánunk képezni. Speciális szakiskolai képesítéssel, kettő éves képzési | idővel KARBANTARTÓ—GONDNOK képesítést lehet szerezni. Bővebb felvilágosítást adunk a Bláthy Ottó Ipari Szakmunkásképző Iskolában (Tata l„ November 7 tér 9.) 3685 Az AUTOKONSZERN RT felvételre keres a MAGYAR SUZUKI RT következő munkaköreinek betöltésére fiatal, lendületes, lehetőleg nem dohányzó, nagy munkabíró képességgel rendelkező munkatársakat, technikusi, üzemmérnöki végzettséggel. 1. ) Sajtoló üzemi művezető — gépész; 2. ) Hegesztőüzemi művezető — gépész; 3. ) Festőüzemi művezető — vegyész, vegyipari gépész; 4. ) Szerelőüzemi művezető — gépész; 5. ) Minőségbiztosító művezető — gépész; 6. ) Energiaszolgáltató üzemvezető — üzemmérnök; 7. ) Villamos trafóház főelosztó üzemeltető művezető — villamos képzettség; 8. ) Vízelőkészítő művezető — vegyész, vegyipari gépész; 9. ) Szennyvízkezelő művezető — vegyész, vegyipari gépész; 10. ) Kazánházi művezető —- kalorikus gépész; 11. ) Kompresszorházi művezető — gépész. Feltétel: A szakterületen megszerzett néhány éves gyakorlat, középfokú angol nyelvtudás, 35 év alatti életkor. A pályázatokat magyar és angol nyelvű önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével 1991. május 15-ig kérjük postára adni AUTOKONSZERN RT 1143 Budapest, Népstadion u. 61., Dr. Izsák György címére. 36% 1991. május 8., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom