24 óra, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-23 / 46. szám

Jó roageit! 1991. február 23., szombat ALFRED napja A Nap kél 6.37 — nyugszik 17.18 órakor. A Hold kél 10.55 — nyugszik 2.53 órakor. 1991. február 24., vasárnap mátyás napja A Nap kél 6.36 — nyugszik 17.20 órakor. A Hold kél 12.06 — nyugszik 3.50 órakor. Várható időjárás: Éj­szaka a többször erősen megnövekvő felhőzet­ből elszórtan lehet ki­sebb eső. Nappal csa­padék nem várható, több órás napsütésre számíthatunk. Az észak- nyugati szél napközben kissé megélénkül. Kora délután 5, 10 fok vár­ható. Kétszázhuszonöt éve hunyt el I. Szaniszló (1677—1766) lengyel ki­rály. Posen (Poznan) hosz- podárja — fejedelme — volt, amikor 1704-ben a Lengyelországba nyo­muló XII. Károly svéd király II. Ágost királyt a trónról levéve, őt tette meg uralkodónak. 1709-ben azonban I. Péter cár Poltavánál megsemmisítette a svéd sereget, s ezzel Sza­niszló lengyel uralmá­nak is vége szakadt. Meghívta a minisztert Balogh György, a 3. számú választókerület országgyű­lési képviselőjelöltje választási gyűlésére meghívta Bőd Péter Ákos minisztert. A független jelölt bízik abban, hogy a fórumon a miniszterrel együtt, részt vehet egy izgalmas, Oroszlány és a 3. számú körzet lakosságát érdeklő eszme­cserén. A fórum időpontját és helyszínét később közöljük. Balogh György 25-én — hétfőn — 18 dcától falugyűlé­sen mutatkozik be Kocson, az étteremben. A kóRviselője- lölt várja az érdeklődőket, szívesen vázolja programját, és felel kérdésekre. Paszternák gyógyít Oroszlánybáh sikere van a Szovjetunióból magyar- országi vendégszereplésre érkezett Paszternák úrnak, aki képes táv- és tömeg­hipnózisra, telepátiára, kéz- rátétellel való gyógyításra. Február 24-én, 19 órakor találkozik újra a Városi Művelődési Ház nagytermé­ben az érdeklődő közönség­gel, varázslatait a helyi te­levízió is közvetíteni fogja. Ezután — márciustól — tíznapos gyógyító kurzuso­kat szervez a művelődési házban fejfájások, gyógyít­hatatlannak vélt betegségek kezelése céljából. ' SZDSZ-felhívás Az SZDSZ esztergomi regionális irodája felhívás­sal fordul lapunk olvasóihoz. Arra kérik a lakossá­got, juttassák el az iroda esztergomi címére (Eszter­gom, Széchenyi tér 21. I. emelet) mindazokat az in­formációkat. melyek a munkahelyi szervezkedési sza­badság esetleges megsértésével kapcsolatosak. Kérik, jelentkezzen az is, akinek hátránya származott abból, hogy szabad szakszervezetet, vagy munkástanácsot alapított, abban tevékenykedik, vagy kilépett a régi szakszervezetből, esetleg új szakszervezetet szándé­kozik szervezni. Az iroda keresi az együttműködés lehetőségeit a szabad szakszervezetekkel és a munkástanácsokkal, hogy kapcsolatokat építhessen ki velük. Anyakönyvi hírek Lottónyeremények I A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatója szerint a lottó ' 8. heti sorsolásán öttalála- tos nem volt. Így a követ­kező hétre átvitt jutalom összege hárommillió forint. A nyeremények összege az illeték levonása után a kö­vetkező: a négytalálatos szelvények 97 003, a három- ta Iá latosok 813, a 'kéttalála- tosok 37 forintot érnek. A közölt adatok nem véglege­sek. Hirdetés Levelező felvételi előké­szítőket indít a TALEN­TUM Oktatási Stúdió. Kérjen ingyenes tájékozta­tót! Cím: 1399 Budapest, Pf.: 701/1090. (x) A Hell szakközépiskola technikusminősítő tanfo­lyamot szervez bányagé­pész-, bányavillamos-, erő­műgépész-, vegyipari gé­pész szakon. Jelentkezési határidő: 1991. március 15. Bővebb felvilágosítás és jelentkezési lap az iskolá­ban kapható. 2509 Eszter- gom-Kertváros, Wesselényi u. (x) KETTŐT FIZET — HÁR­MAT KAP! Ha ön két db. 350 kilogrammos használt, bálás ruhát megvásárol, ajándékként egy db. 50 kilogrammos bálát kap. Várjuk önt Budapest, XX. kerületi, gubacspusztai raktárunkban, az Ecseri piaccal szemben. Érdeklőd­ni lehet: 142-5356 és 142- 5518-as telefonon. PrimEx iKít. KETTŐT FIZET — HÁRMAT KAP! (x) A MAHART értesíti az utazóközönséget, hogy 1991. február 25-től az Eszter­gom—Párkány (Sturovó) kompjárat menetrend sze­rint közlekedik. (x) SZÜLETTEK: Kondár Róbert és Dics Mária leánya, Anna (Bajna), Cseh Attila és Huszár Magdolna fia, Attila (Dad), Krizsán József és Siska Alícia leánya, Barbara (Dorog), Berki Tibor és Vigh Rozália fia, Norbert (G.vermely), Hoschek Csaba és Gulyás Mó­nika fia, Roland (Kecskéd), Szabó István és Petróczy Ilona fia, Márton (Kesztölc), Peresz- tegi László és Marosi Marianna fia, Péter (Kisbér), Zsolnai Gergely és Natkai Ágota fia, Gergely (Kocs), Nagy László és Nagy Piroska fia, Bence (Lá­batlan), Szabó Géza és Pálóczi Éva fia, Géza (Máriahalom), Gyarmati László és Polgár Paula leánya, Gyöngyi (Nyer­gesújfalu), Domokos Miklós és Szabó Marianna leánya, Noémi; Geszler Csaba és Muszka Éva leánya, Éva; Geszti Béla és Aj- tai Mária fia, Béla Csaba ko­pasz Ernő és Mayer Katalin fia, Gábor Ernő; Lepsényi Pál és Huszka Magdolna leánya. Erika; Németh Sándor Tibor és Rupa Erzsébet fia, Sándor Ti­bor; Szentgyörgyi András és Demeter Mónika fia, Ákos; Vass Róbert Sándor és Gaál Edit leánya, Adél Zsófia (Oroszlány), Sági József és Elek Ilona fia, Dániel (Sári­sáp), Malomsoki József és Mé­száros Mónika leánya, Melinda; Samu István és Kempf Gab­riella fia, István (Szákszend), Vörös Bálint és Répás Alzsbeta leánya, Kitti (Szomód), Antal János és Tisch Margit leánya, Barbara Zita; Németh Tibor és Révész Irén fia, Balázs; Pál Zoltán Róbert és Vakulj Gab­riella fia, Zoltán Szabolcs (Ta­ta), Ányos László és Mészáros Irén leánya, Szón ja Kata; Ba­logh Zsolt és Orbán Zsuzsan­na leánya, Zsuzsanna; Berki György és Horváth Piroska fia, Szabolcs Ádám; Chovanec And­rás és Polauf Ágnes Erzsébet leánya, Mónika Csilla; Détári Béla és Tengelics Erzsébet (leánya, Ida; Fekete Sándor és Mikonya Hajnalka leánya, Flóra; Gyomoréi Imre és Kár- pa Veronika fia, Péter; Hévízi Attila és Németh Mária fia, Tamás; Horváth Béla és Mózes Andrea leánya, Lilla; Kemény Géza és Dornyi Piroska leá­nya, Szabina Zsuzsanna; Ma­gyar Ferenc és Ézsel Anikó fia, Dániel; Neumayer Tibor és Eck Aliz leánya, Nóra; Németh Gyula Bajnok és Csernisov Andrea Erzsébet fia, Roland; Pálfy Zsolt és Roboz Katalin fia, Balázs; Ráfli Pál és Schmidt Szilvia leánya, Petra Dorina (Tatabánya). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sulics László és Oláh Zsuzsan­na (Bábolna), Garamvölgyi Gá­bor és Karsai Mária Edit; Le- kics Ferenc és Szabó Jolán Etelka (Esztergom), Mátrai Zsolt és Molnár Erzsébet (Ko­márom), Szabó András és Bol­dizsár Beáta (Nagyigmánd), II- flek István és Pálmaffy Mari­anna; Karsai Károly és Né­meth Márta (Oroszlány). ELHALÁLOZOTT: Vindisch József (Kisbér). Politikai fórum Tatán A Szocialista Párt tatai városi elnöksége február 25-én — hétfőn — 17 órai kezdettel fórumot szervez a Kossuth tér 17. szám alatti helyiségében. A beszélgetés témája: A Szocialista Párt törekvései a munkavállalói érdékek politikai akarattá formálásában. Az érdek- egyeztetés mechanizmusai, problémái. Az MSZP és a munkavállalók érdekképvi­seleti szerveinek viszonya. A fórum vendége Csinta­lan Sándor, a párt orszá­gos elnökségének tagja. A szervezők minden érdeklő­dőt várnak az izgalmasnak ígérkező eszmecserére. A fó­rumra külön meghívó nem szükséges. Kedves kerestetik ! Kedves olvasónk, találja meg barátját, szerelmét, kedvesét. Erre kitűnő alka­lom a KPVDSZ Művelődési Házban 23-án, (ma) 18—24 óráig tartandó társkeresők bálja. * Tatabányán, a Városi Mű­velődési Ház (Mártírok útja 44. sz.) március 6-án, 17 órakor újra indítja a Ma­gányosok Klubját, melyre minden érdeklődőt várnak. Bioenergetikus A dorogi Arany János Városi Könyvtárban febru­ár 23-án, ma, délután fél négytől fél ötig Stanislav Kajtek bioenergetikus lesz a vendég. TELEFAXUNK: 11-010 Szerkesztőségünk 10-468- as telefonszáma továbbra is él, ügyeletes újságíróinknak olvasóink ezen a számon mondhatják el észrevételei­ket, véleményüket, pana­szaikat. Azonban TELE­FAXON már nem ezen, ha­nem az új, 11-010-es szá­mon „kereshetik” a 24 ÚRA szerkesztőségét az ér­deklődők. MINTEGY 30 000 négyzetméter területen folynak Tata­bányán azok a tereprendezési munkák, melyeket a busz- végállomás melletti — eddig parlagon levő területen foly­tat a tatabányai ÁMK, a Transprojekt és a Sonn Autó. A beruházók tervei között áruház, illetve szerviz és autósza­lon, valamint kiegészítő létesítmények felállítása szerepel. A munkálatok elkészülte után jelentősen megváltozik majd Tatabánya Ml-es autópálya felöli látképe. Fotó: Haraszti GYERMEKVILÁG. Feb­ruár 23-án, ma, 10 órakor az esztergomi Szabadidő Központban Straub Dezső és Forgács Gábor vidám műsorral várja a gyerme­keket. KÉZILABDA-MÉRKŐZÉS MÁSKOR. Előzetes híradá­sunkkal ellentétben a Tar­ján—Környei MEDOSZ ké­zilabda-mérkőzés ma, 13 órakor, a Kisbéri Gamma— TBSC ifi rangadó 10 óra­kor kezdődik. A LELKETLENSÉG — BE­TEGSÉG. Ha kevés a belső nyugalmad és sok benned a békétlenség, a szorongás, és a gyűlölet, akkor lelked beteg. De ha meg akarsz gyógyulni, gyere: február 25-én. hétfőtől, március 1-jéig péntekig, min­dennap 17 órától Tatán, a Ko­csi utca 15. alatt lévő gyüle­kezeti otthonban (a reformá­tus templom mellett) várják azokat, akik szeretnének saját bajaikon segíteni. A beszélge­téseket Takaró Tamás lelki­gondozó fogja vezetni. VESEBETEGEK ÖSSZE­JÖVETELE. A Komárom- Esztergom Megyei Vesebe­tegek Egyesülete február 26-án (kedden), 15 órától tartja következő összejöve­telét, A Közművelődés Háza 206-os klubjában. JÓSZOLGALAT. Olvasónk 21- én, a 6.15-ös oroszlányi vonat utolsó, nemdohányzó fülké­jében felejtette egy barna tar­tóban lévő, két darabból álló kulcscsomóját. A kárvallott ké­ri a becsületes megtalálót, jut­tassa el a 24 ÓRA szerkesztősé­ge titkárságára. VÉRADÁS. Február 25-én, 13 órától 17.30 óráig véradás lesz Ászáron, a tornateremben és a? orvosi rendelőben. A vér­adásra jelentkezők a személyi igazolványukat és a véradó­igazolványukat is vigyék ma­gukkal. Nem voltak ismeretlenek... Csütörtöki lapszámunkban azt írtuk — Botrány Orosz­lányban című tudósításunkban —, hogy az Oroszlányi Szén­bányák vállalati érdekegyeztető tanácsának ülésére „két ismeretlen érkezett”, s emiatt rendeltek el szavazást, részt vehetnek-e a tanácskozáson megfigyelőként. A szavazás „nem”-mel zárult — és emiatt tört ki a „botrány”. A Független Érdekegyeztető Szervezetek oroszlányi ta­nácsának képviseletében Molnár Ferenc azt az információt adta szerkesztőségünknek: a két „ismeretlen” úr, koránt­sem volt ismeretlen, a tanácskozáson be is mutatták őket. Egyikük Simon Endre volt, a Munkástanácsok Országos Szövetségének egyik elnökhelyettese, a másikuk dr. Székely Konrád, a szövetség sajtófőnöke. Megfigyelőként szerettek volna részt venni az érdekképviseleti fórumon — de a nyolc-hét arányú szavazás ebben megakadályozta őket. Ezért döntöttek úgy négy szervezet képviselői, hogy el­hagyják a tanácskozás helyszínét. J ószolgálat Ország(h)os dicséret A közelmúltban a dorogi labdarúgó Szuper-kupára igye­kezvén autóbalesetet szenvedett Országh József, a Tatabánya szakosztályvezetője. Fejsérülés­sel és arccsonttöréssel az esz­tergomi kórház orr-fül-gége osztályára szállították. Kilenc napig ott-tartózkodott, most, hogy egészségesen távozott, te­lefonon hívta szerkesztőségün­ket. A dicsérő jelzőket meg­fontoltan használó Országh Jó­zsef a következőket mondta: — Rosszindulatú pletykák ke­ringenek manapság a kórházi dolgozók munkájáról, én vi­szont most személyesen meg­győződtem arról, hogy lelkiis­meretesen gyógyítanak. Ez nem csupán az én véleményem, hanem valamennyi ott-tartőz- kodó betegtársamé is. Ezúton szeretnék köszönetét mondani az esztergomi kórház osztály- vezető főorvosának és munka­társainak. A kellemetlen élmény után nekik köszönhetően arány­lag könnyen viseltem el a „kényszerpihenőt”. Aki ismeri a szakosztály­vezetőt, tudja: Ez ám az or­szág (h)os elismerés. (péntek) LEGALÁBB AZ IRATOKAT! Tatabányán, a hármas bu­szon, az újvárosi végállomás és a Mártírok útja között — február 13-án — elvesztette kis­méretű, szürke női táskáját Halász Istvánné. Kéri, hogy aki megtalálta a táskáját, legalább az iratokat és a kul­csokat adja le szerkesztősé­günkben. Mátyás, a jégtörő \ / " O' / s" (®jir ÉL c4o —1—­Ju l MúZt héten még Má­tyás, a hóhányó voltam, előtte meg ..., de nem is sorolom. Ügy váltom a neveket, mint más az ingét, mert ezek csak álnevek. A becsületes ne­vem Hunyadi Mátyás. Szólíthatnak Matthias Corvinusnak is, ha jól tudom, ez mostanában divatosabb. Ne csodálkozzanak — feltámadtam. Eleinte bi­zonygattam, hogy király vagyok, de erre rögtön zavarba jöttek és meg­magyarázták, miért késik a kárpótlási törvény, vagy mi, várjak türelem­mel, mint a Bethlen gróf meg a többiek. Várok én szívesen, de addig is körülnéztem, mi lett az országomból. A fekete sereg helyett ez a honvédség_____ hát... sat­rtyácskák. Nem tudom, mi lenne, ha jönnének a törökök. Persze lehet, hogy ügyesebbek, mint így első ránézésre, mert látom, hogy egy másik sereg menekül az ország­ból. Az én időmben kemény adók alatt nyögtek a pa­rasztok, de az semmi nem volt a mostanihoz képest. A sarcolást már szinte tökélyre fejlesztet­ték utódaim. Most Jó­zsefnek hívják a legfőbb urat. Gondolom bölcs le­het és igazságos, mert a nép választotta. Vannak nemesurak is, csak más­hogy nevezik őket. Befejeztem a hóhá­nyást, és elszegődtem az egyik nemesúrhoz jégtö­rőnek. Ámuldozva figye­lem, mennyit morgolód­nak a társaim, pedig van munka bőven, és ígér­ték, hogy kapunk majd a haszonból, csengő ma­gyar forintokat. Nincs itt baj szerintem, nem értem a panaszkodást. Ráadásul külföldre szál­lítjuk a jeget. Oda, aho­vá a havat, amiért már nagyon várom a pénzt. Lassan jön. Talán mégis jobbak voltak a lovak, mint ezek az ördögma­sinák? Nem tudja valaki, messze van tőlünk Iz- land? — emká — 24 ÓRA. Komárom-Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel-Springer—Budapest Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARASZ ANNA. Olvasószerkesztők: GYIMES ZSOLT, MOBOCZ KAROLY, TÖTII ILONA, VEIZER TAMÄS; JUSZTIN TIBOR (fotó), WÉR VILMOS (a hirdetésszerkesztőség vezetője). Kiadja: az AS—B Kft. Komárom—Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség: 2801 Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, 10-811. Főszerkesztő és helyet­tese: 11-991. Szerkesztőségi telefax: 11-010. Hirdetésfelvétel: 18-055. Telexszám: 27-243. Hirdetési telefax: 16-055. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hfr- lapkézbesitő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (IIÉLÍR), Budapest, XIII. kér., Lehel u. 10/a. 1990. közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR Postabank Rt. 219—98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 199 Ft, negyedévre 597 Ft, fél évre 1194 Ft, egy évre 2388 PL — Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. Készült a Komárom-Esztergom Megyei Nyomda és Kiadó Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JAnosnÉ igazgató. — ISSN 0865—9168. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom