24 óra, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-31 / 174. szám

Kossuth: 8.05: Hangszemle. 8.20: Eco-mix. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.06—11.00: Napközben 11.10: Népdalkörök énekelnek 11.31: Világostól Világosig. 13.05 Klasszikusok délidőben. 14.05 ötágú síp. 15.05: Metronóm 16.00: Délutáni Krónika. 16.15 Magatartásformák. 17.05: Pogy- gyász. 17.30: A Debreceni Re­formátus Kántus Énekkara magyar zsoltárokat énekel. KÖ­ZÉPHULLÁMON : 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05- András Béla: Erdélyi lakodal­mas dalok. 19.15: Láttuk, hal­lottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt . .. 19.40: Sport- világ. — URH-n: 17.00: Közve­títés a Magyarország—Ciprus labdarúgó EB-selejtező mérkő­zésről. — 20.05: A külpolitikai rovat műsora. 20.35: Vujicsics Tihamér népzenei feldolgozásai­ból. 21.05: Átváltozások. 22.00: Késő esti krónika. 22.30: A bel­politikai rovat műsora. 23.05: Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. Petőfi: 8.05: 9.03: Öt szál Slágerfilmek 11.03 13.03 14.00 Sárga Rivaldafényben. gyertya. 10.05: — filmslágerek, tengeralattjáró. A tegnap slágereiből. Sokféle. 15.05: Zenerulett. 17.00—19.00: RádióMa. 19.03: Kö- lyökrádiő. 19.30: Popregiszter. 20.00: Gorüiusz. 21.03: Zenés kí- vánsáműsor. 22.07: Fekete an­gyalok. Horváth Péter hangjáté­ka. 23.03: Sporthíradó. 23.10: A dzsessz világa. Bartók; 8.25: Próza. 9.10: Névtelen hősök. 10.05: Magyar Írás. 10.50: Bemutatjuk új kó­ruslemezünket. 11.20: Két kiasz - szikus trió. 12.05: Zenekari mu­zsika. 13.00: Nevek ürügyén. 14.00: IX. Nemzetközi Esztergo­mi Gitárfesztivál, 1989. 14.59: Ljudmila Semcsuk és Vlagyi­mir Atlantov operaáriákat éne­kel. 15.28: A XVHI. Siklósi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál hangversenyei. 16.05; Űj kompakt-lemezeinkből. 16.53: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 18.00: Szlovák nyelvű nemzeti­ségi műsor. 18.20: Román nyel­vű nemzetiségi műsor. 18.40: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor. 19.05: Német nyelvű nemzetiségi műsor. 19.25: XX. századi operákból. 20.05: Kap­csoljuk a Budapest Kt gresz- szusi Központot. 23.11: A Kont­roll Csoport és utódzenekarai játszanak. A GYŐRI RADIO MŰSORA 1116 kHz (268,81 m), lift kHz (252,52 m), 1350 kHz (222,c2 m), 72,86 Mhz, 72,98 Mhz. 5.55- Műsorismertetés. 6.00: Krónika, lapszemle (Kossuth). 6.30: Regionális hírösszefoglaló. 6.45: (Egy) vélemény . . . 7.00: Nyugat-dunántúli krónika. 7.15: Regionális lapszemle. 7.30: Csak pletyka volna? 7.45: Filmlevél. Szerkesztő: Szentágotai Attila. 16.00—18.00: az 1350 kHz-es győri középhullámú adón: „Az ön rádiója”. Győr- 12-722 — Szombathely: 12-850 — Székesfehérvár: 12-244. TELEVÍZIÓ BUDAPESTI TV 8.20: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 8.25: Képújság. 8.30: ZOOM. 9.00: Angol nyelvlecke. 9.15: A pilóta. Amerikai tévé­film. 10.50: Stúdió ’90. 11.50: Képújság. 11.55; Menedzser magazin — különkiadás. 16.00: Képújság. 16.10: Déli videoújság. 16.20: Hírek szlovák nyelven. 16.25: Népzene zenekarra. 16.35: Szám-adás. 16.50: Kórház a város szélén. Csehszlovák film. 17.50:. Magyarország—Ciprus. Európa-bajnoki selejtező labdarúgó-mérkőzés. 19.50: Esti mese. 20.00; Híradó. 20.35: Akkor is szeretlek. Angol tévéfilm. 21.50: Szemtől szemben. 22.40: Videóvilág. 23.20: Híradó 3. 23.40: ZDF-híradó. TV 2 Berkes Zsuzsával és Döm- södi Gáborral. 17.00: Képújság. 17.15: TV 2. 17.45: Kérdezz! Fel-elek. 18.00; TV 2. 18.25: Gyerekeknek! 19.00: Ekkehaird. NSZK—magyar tévéfilm. 19.49: TV 2. 20.15: Pele köszöntése 50. szü­letésnapján. 20.30: BrazÜia—Világválogatott labdarúgó-mérkőzés. 21.15: Híradó 2. 22.25: Hangversenyek a Veszp­rémi Petőfi Színházban. Régi zene estje. 22.50: Napzárta. POZSONYI TV 8.10; Iskolásoknak. 8.30: Ki­csinyek műsora. 9.00: Esemé­nyek, kommentárok. 9.30: Hí­rek. 9.35: Tévéjáték. 10.50: Cseh film. 12.10—12.50: Szerződés az ördöggel. 16.00: Dokumentum­film a gyógynövényekről. 16.35: A nap percei. 16.45: Riportfilm Jeruzsálemről. 17.25; Asparuch kán. 18.10: A mi vidékünk. 18.50: Torna. 19.00: Esti mese. 19.20: Időjárás. 19.30: Tv-napló. 20.00: A tettes ismeretlen. 20.45: Dokumentumfilm Jan Werich- ről. 22.00: Időszerű kérdések. 22.10- Események, kommentá­rok. 22.40: A tavasz november­ben jött. 23.30: Hírek. 2. MŰSOR 16.25: Magyar rajzfilm. 16.35: Fiatalok magazinja. 17.20: A szülői nevelésről. 17.45: Német nyelvtanfolyam gyerekeknek. 18.00: Esti mese. 18.10: Angol nyelvtanfolyam. 18.55- Szovjet- kanadai természetfilm. 19.22: Időjárás. 19.30: Tv-napló. 20.00: A vegetáriánus napja. 20.10: Brazília—Világválogatott. 22.101 Sport. BECSI TV 9.00: Hírek. 9.05; Tom és Jerry. 9.30: Francia nyelvlecke. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Jack Grant a maga útját járja. 12.05: Külpo­litikai magazin. 13.00: Hírek. 13.10: Mi. 13.40: Muzsikusok Ausztriából. 13.45- Kalandok a növényvilágban. 1,4.10: Alf. 14.35: Az Onedin család. 15.25: A leg­szebb gyermekdalok. 15.30: Te meg én. 15.35: Kacsamesék. 16.00: Gumitoll törzsfőnök. 16.30: Zenei műhely. 16.55: Mi­ni tv-híradó. 17.05: Egy nap egy guatemalai gyermek életé­ben. 17.30: Miniklub. 17.55: Nyolcvan nap alatt a Föld kö­rül. 18.00: Mi. 18.30: Buchholz erdőfelügyelő. 19.30: Híradó. 20.00: Sporthírek. 20.15: A Mo- sel hídja. 21.05: Oldalpillantá­sok. 21.15; A háború áldozata. 22.45: Hét aranyváros. 0.25: Hí­rek. 0.30: Kr’-ra. 1.15: Hírek. 1.20: Ex libr*. II. PROGRAM 16.40: Művészlexikon. 16.45: Tájak és emberek. 17.15: Evan­gélikus istentisztelet a reformá­ció napján. 18.00; A császárné futárja. 18.30: Wurlitzer. 18.54: A Zöldek öt perce. 19.00: A tartományok mai napja. 19.30: Híradó. 20.00: Kulturális hírek. 20.15: A szeretett hang. 21.15: Családi magazin. 22.30: Hírek. 22.35- Egy rákbeteg portréja. 23.20: Jour fixe. 0.20: Hírek. 0.25: Ex libris. SKY-EUROSPORT 6.00: Körkép. 6.30: A pénz­ügyi világ hírei. 7.00: D. J. Kat-show. 9.30: Eurobic. 10.00: Műkorcsolya. 11.00: Kosárlabda. 12.00: Tenisz. 19.30: Eurosport- hírek. 20.00: Nemzetközi sport. 21.00: Műkorcsolya. 22.00: ököl­vívás. 23.00: Labdarúgás. 24.00: Forma—1. Portugál Nagydíj. 1.00: Eurosport-hírek. 1.30: Mű­sorzárás. SUPER CHANNEL 7.00: Pirkadat. 9.10: Egyveleg. 17.00: Élő videoshow. 18.30: Kék éj. 19.30: Nemzetközi hírek. 19.45: Időlánc. 20.00: Belföldi tudósítások. 20.30: Ázsia. 21.00: Szovjetunió. 22.00: Nemzetközi hírek. 22.15: Belföldi tudósítá­sok. 23.45: Üzleti hét. 0.15: NemzeLközi hírek. 0.30: Kék éj. TV 5 16.05: Hírek. 16.15: Különtudó­sító. 17.15: Női szemmel. 17.45: ínyencségek. 18.00: Hegyi . ma­gazin. 18.30: Játék a betűkkel. 18.50: Francia sanzonok. 19.00 Hírek. 19.10: Szempillantás 19.30: Híradó élőben. 20.00: Je­len idő. 21.00: Híradó. 21.35: J. M. Libes: A nagy fogás. 23.35: Hírek. 23.45: Ex libris. SAT 1 6.00: Jó reggelt a SAT i-gyel! 8.35: Szomszédok. 9.05: Szere­lemhajó. 9.50: Teletipp. 10.05: Teleüzlet. 10.30: Jönnek az oro­szok. 12.15: Szerencsekerék J 13.00: Telebörze. 14.05: Szél fúj a földeken. 14.30: Teletipp. 14.40: Szerelemhajó. 15.30: Ké­rem a következőt. 15.55: Te­leüzlet. 16.05: Örült Vad nyugat. 17.10: Szomszédok. 17.35: Teletipp. 17.45: Műsor-I ismertetés. 17.50: A majmok bolygója. 18.45: Híradó, időjá­rás. 19.05: Szerencsekerék. 20.00: Mike- Hammer. 21.00: Rif- fi Amszterdamban. 22.40: Éljen a forradalom! 0.15: Mike Ham­mer. 1.05: Műsorismertetés. RTT« 6.05: Gazdag és szép. 6.30: Halló, Európa! — Jó reggelt, Németország! 8.35: Telebutik. 9.10: A Springfield-sztori. 10.00 :J Ketten egy ötlettel. 11.00: Játssz velünk! 11.10: Telebutik. 11.35: Rizikó. 12.05: Forró nyeremény. 12.35: Rendőrségi beszámoló. 13.00: Gazdag és szép. 13.25: Ka­liforniai klán. 14.10: A Spring­field-sztori. 14.55: A hatalom ára. 15.43: Nettó. 15.55: CHIP’S. 16.45: Rizikó. 17.15: Forró nye­remény. 16.00: Kaliforniai 18.45: Híradó, időjárás. Kastély a Wörther-tónál. Luxemburg—Németország. Tévétükör. 23.00: New York-i kapcsolat. 1.00: A főnök. 1.45: Aerobic. __________ » .e­■e-t ?­klán. 19.10: 20.10: 22.15: MOZI TATABANYA, TURUL: Ma­gányos erő (1/8 (-kor). Vadászat a Vörös Októberre (1/2 8-kor). MINIMOZI: Kötéltánc (S-kor). NÉPHAZ: Heves jeges (S-kor). ölve vagy halva (7-kor). TATA, TO: Orion filmklub ((-kor). Music box (8-kor). ESZTERGOM, PETŐFI: Előre a múltba (1/2 (.kor). Metamorfó­zis (1/2 8-kor). OROSZLÁNY, ADY: Ször­nyecskék 2. — Az új falka ((- kor). KOMÁROM, JÓKAI: Hóbortos hétvége (S és 7-kor). NYERGESÜJFALU, VISCOSA: A kalapácsfejű ((-kor). LÁBATLAN, RÁKÓCZI: Test­őrbőrben (6-kor). SZOMOD, BÉKE: Cry Baby (6-kor). Figyelem! Szállítás Mélyépítés Gyorsaság Pontosság 10 % kedvezmény 2255 Az Országos Munkavé­delmi Tudományos Kutató Intézet, s a Tatabányai Bá­nyák biztonsági osztálya munkavédelmi napot és ki­állítást rendezett Tatabá­nyán. A kiállítás a vállala­ti szakszervezeti tanács székházában tekinthető meg. Az értekezleten Szabó Csaba biztonsági főmérnök, mintegy hetven szakember­rel ismertette a mai köve­telményeket. Meghívták a munkavédel­mi őrökön, felelősökön túl, az üzemek termelésirányí­tóit is. Különös aktualitást adott a munkavédelmi nap­nak az a tény, hogy sok új ember került Irányítói munkakörbe. A kiállításon a tudomá­nyos intézetben kikísérlete­zett, s saját termelőüzem­ben előállított termékek lát­hatók — zömmel. A vállal­kozói rendszer eredménye­ként az intézet csak úgy képes fenntartani magát, ha nem csak minősít, véle­ményez, kidolgoz megfele­lő fedőfelszereléseket, ha­nem a kereskedelmi árnál lényegesen olcsóbb, garan­tált minőségű, esztétikailag is szebb munkavédelmi esz­közök a kutatóintézettől közvetlenül megrendelhe­tők. Az egyéni védőeszközök kiállításán videofilmen mu­tatták be az eszközök hasz­nálatát és előnyeit. A te­remben látható a jó öreg pu- fajka habkönnyű mai válto­zata, mely tető nélküli mun­kahelyeken ad a legnagyobb hidegben is védelmet, an- tisztatikus, lángmentesített, saválló, sőt szalagfűrész el­len is védő munkaruhák, sisakok, fülvédők, hevede­rek, rengeteg védőszemü­veg, némelyik egészen föl­döntúli külsőt kölcsönöz majd viselőjének. A haté­konyság garantált. A kiállított tárgyak nagy része még nincs kereskedel­mi forgalomban, a vállala­tok és vállalkozók most elő­ször vásárolhatják meg. Viszont az tény: a jó munkásvédelem nem öles» mulatság. (kádár) (Fotó: Fodor Zsolt) Hagy Banda jószolgálata Bevezetés Úriember jó kriptából A bevétel jelentős hányada gyermekek gerincsérv-műtétjére fordíttatik Levelet hozott a Posta, Órfűről küldte az új pol­gármester, Nagy Bandó András. A címzés és a le­vél tartalma csak részben személyes, ezeket nem is idézem, de túlnyomórészt közérdekű, közhasznú, úgy gondolom, ezt kötelességem közreadni, hiszen megyénk­ben sokat turnézott, sok si­kert aratott. Az információ: Beveze­tés címmel új könyv jele­nik meg, tartalmazza az el­múlt tíz év tévés és rádiós kabarésikereit, továbbá hu­moreszkeket, szatirikus írásokat. Erre a könyvre mindössze 3000 példányos állami megrendelés érke­zett. A szerző tehát saját maga is szervezi a terjeszté­sét, értékesítését. A bevétel jelentős részét gerincsérv­vel született gyermekek gyó­gyítására, műtétjeire aján­lotta fel a szerző, a Pécsi Gyermekklinika alapítvá­nyára, azaz hazai gyógyítás­ra. Ez itt hirdetés: „Nagy Bandó András, Orfű 7677 címre adjon fel 220 forin­tot rózsaszínű postautalvá­nyon, 1990. november 30-ig, cserében 600 oldalas, dedi­kált könyvet kap 1990. de­cember 31-ig, postai úton!” (A hirdetés költségeit az információ közreadója vál­lalja, mert a Bevezetés ter­jesztésében a bevétél hu­mánus felhasználásának ígéretével, úgy gondolja, jó ügyet szolgál.) — wér — Fantasztikus krimivígjáték Ismét új bemutató lesz november 6-án, kedden 19 órától a Népbáz és Játékszín színháztermében. A Vörösmarty Színház 'Űriember, jó kriptából című fantasztikus krimivíg játékát láthatják az érdeklődők. A szereposztás parádés: Szakácsi Sándor, Tóth Tahi Máté, Esztergályos Cecília, Szegedi Erika, Gnttin András és Zenthe Ferenc. A darabot Bujtor István rendezte. A szerző Bencsik Imre, aki Szerb Antal regénye, misztikummal és krimibe illő fordulatokkal kevere­dő cselekményét eleveníti meg, sok-sok humorral oldva meg a groteszk, vagy éppen pikáns jelenete­ket. A cselekmény középpontjában Sir Owen Pend- ragon, az ősi család mai sarja és Jane Brown, fi­atal, amerikai újságírónő nem mindennapi találkozá­sa áll, amely még nem lenne több, mint egy furcsa kapcsolat születése — ámde megérkezik Sir Owen volt felesége, sőt Owen egyik őse, Sir Asaph Pend- ragon, aki 270 éves szellem. A család évszázadok óta nyugodt, ősi kastélyában .katasztrófahelyzet” alakul ki... Suli-Show a Munkásotthonban Rémtett? A náci rémtettek ki nem törölhető emlékei szakadékot áshatnak az NSZK és a többi nyu­gat-európai ország közé abban a kérdésben, hogy lehet-e emberi embrió­kat kutatási célra hasz­nálni. Az egyházak til­takozása ellenére az egyes országok hajla­nak arra, hogy legfel­jebb 14 napos korú emb­riókon lehetővé tegyék ezt. Az NSZK törvényei azonban az ilyen fajta kísérleteket bűntettnek minősítik. Az EGK min­denesetre elengedhe­tetlennek tartja, bogy egységes, mincten ország számára elfogadható ál­lásfoglalás szülessen a kérdésben. — Szégyen, hogy megye- székhelyünkön nincs egy olyan hely, ahol normális körülmények között, érde­kes programokkal múlat­hatnák szabadidejüket a középiskolás diákok. S jobb híján tinédzser gyerekek éj­jel a kocsmában ténfereg- nek — mondja Terbócs Dé­nes és Füleki György, két vállalkozó szellemű fi­atalember, akik ezen az ál­datlan helyzeten szeretné­nek változtatni, ötletük, hogy diákcentrumot hoz­zanak létre, már a megva­lósítás szakaszába érkezett. Előzőleg végigjárták a me­gye középiskoláit, s szinte mindenütt támogatták, örömmel fogadták az el­képzelésüket. A klubnak, amely szeszmentes lesz, a Munkásotthon ad majd he­lyet. Ügy tervezik, hogy havonta egy alkalommal: mindig más-más középis­kola mutatkozik be saját műsorával. A szervezők pe­dig a diákok kívánsága szerint vendégművészeket, sportolókat, énekeseket hív­nak meg. S persze, nem fog hiányozni a profi diszkó sem. — Mi egy keretet adunk a műsoroknak, s az a célunk, hogy a diákok töltsék meg tartalommal — mondják a szervezők. A Su­li Show november 9-én, pénteken 18 órakor kezdő­dik. Első alkalommal a Bárdos Gimnázium tanulói mutatkoznak be, ők lesz­nek a házigazdák. A meg­nyitón a diákok számára a belépés ingyenes lesz. P. V. Kiizzadták A kozmetikaiparban nagy­teret szentelnek az izzad­ságszag, illetve a fokozott izzadás elleni küzdelemnek, különféle készítményeket javasolnak a hónalj- és lábizzadás okozta kelle­metlenségek megelőzésére. Sokakon azonban ezek a szerek sem segítenek. A fo­kozott mértékű, notórius izzadó egyének számára gyárt egy amerikai cég elektromos izzadásgátlő ké­szüléket, amely a hónalj, kéz és láb izzadásának megelőzésére szolgál. A kisméretű berendezés, amely a lázmérőhöz hason­lóan a hónalj mélyedésé­be illeszthető, gyenge ára­mot termel. A több napig tartó „kúra” eredménye­ként az izzadás megszűnik, vagy minimálisra csökken. • ’ 1 ' *"] Jártamban. L ­Még léteznek brigádok? keltemben „Brigádtalálkozót rende­zünk, gyere el!” — szólt a szíves invitálás. — „Jé. hát még léteznek brigádok?” — csodálkoztam el. A tatabányai Delta Kft. kollektívája érezte úgy, hogy a tengernyi munkát kipihenni, kellene egy Jó kis brigád buli. így, hogy „brigád”! Kérdeztem is a velem szemben ülő „tag­tól”, nem lenne jobb elne­vezés a csapat, a gárda, vagy a társaság, a kompá­nia, akármi más, hiszen idegen szavakkal is bővülő nyelvünk oly gazdag. Mivel asztaltársam sem tudott szenzációs és a bri­gádnál találóbb elnevezést kitalálni, abba is hagytam a nyelvészkedést, ugyanis a Delta brigádja oltárian vér­bő hangulatot komponált. Benne volt abban minden, mi szem szájnak ingere. Igaz, az alkalom és a hely­szín se volt akármi: a Ba­dacsony étterem ekkor ren­dezte meg a reneszánsz na­pokat, a „deltások” is elki­rándultak Mátyás király miliőjébe, már ami az íze­ket illeti. Lassacskán ugyanis ki­alakul a nagyobb tatabá­nyai vendéglátóhelyek tár­sadalmi profilja. (Amint már „jártamban” írtam erről.) A Lövér népi mulatságokkal vonzza közönségét, a Pécsi Söröző újabban a sporttal (vezetője Horváth „Ferike”, nem hiába volt egykor „az év legjobb magyar labda­rúgója”). A Badacsony az ízekre specializálódik. Szal- czinger János eddig inkább a térben kalandozott el (francia, japán, kínai, olasz, és egyéb étkek), most az időben tett hosszabb uta­zást vissza a reneszánszig. Egészen Mátyás koráig ment el vendégeivel. Jókét ettek eleink, volt ízlésük, hát még ha olyan brokátruhás, pártás fel­szolgálónők vették körül őket, mint itt. A pincérfiúb — (fiúk?) — pedig festői karimár kalpagban. csíko­zott beppós mellényben hordták körül az étkeket. Derűtkeltően eredetiek vol­tak, s komolyak dolgukban. A legeredetibbnek azon­ban az egész társaság tűnt. A brigád hangulata kitűnő volt. Amire a hétköznapok sodrában nem jut idő, a baráti eszmecserére, az most parttalanul csapongott ide, oda. Érintve a magánélet, a barátok, a szép asszonyok, a régi vigalmak témáját. Itt senki sem unatkozott, mert ez a brigád ezen a „beveté­sen”. is a legjobb formáját mutatta. Havasházi László. 24*RAR 1990. október 31., szerda Láng-, savállóing, UFO-szemüveg

Next

/
Oldalképek
Tartalom