24 óra, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-13 / 134. szám

1990. szeptember 13., csütörtök KORNÉL napja A Nap ké! 6.18 — nyugszik 19.03 árakor A Hold kél 0.37 — nyugszik 16.13 órakor Várható időjárás: A többórás napsütés mel­lett csupán néha növek­szik meg a felhőzet, és már csak jelentéktelen zápor fordul elő. A gyakran erős, időnként viharos lökésekkel kísért északi szél jelentősen mérséklődik. A csúcshő­mérséklet 14 és 18 fok között várható. Osztrák vacsoraestet rende­zünk a komáromi Fregatt étte­remben szeptember 15-én — szombaton — 18 órai kezdettel. A finom falatokhoz soproni sö­röket kínálunk. A hangulatot fokozza a német nemzetiségi néptánccsoport műsora és sramlizenénk. (x) KERTÉSZKEDŐ^ FIGYELEM! A tatabányai Kertészeti Áru­dában megkezdtük a konténe­res szőlő- és gyümölcsoltvá­nyok, díszcserjék, örökzöldek és díszfák árusítását. Szeptem­ber 14—15-én szőlő- és gyü­mölcs fajtabemutatóval egybe­kötött vásárt rendezünk, ahol a növényekéi 10 százalék ked­vezménnyel árusítjuk. Ugyan­ezeken a napokon a legkorsze­rűbb izraeli csepegtető öntözési rendszerekből bemutatót tar­tunk. Várjuk szíves érdeklődé­süket. (x) A Közművelődés Háza dzsessz- balett foglalkozásokat indít, Gu- bicza Antalné vezetésével. Az első foglalkozás szeptember 18- án, 17 és 18 órakor lesz. Elő­zetes jelentkezést kérünk sze­mélyesen, vagy a 16-644-es te­lefonon. (X) Tömeghipnózis a nézőtéren! VLADIMIR PASZTERNÁK hip­notizőr vendégszereplése. A Közművelődés Házában szep­tember 21-én, 19 órakor, nagy érdeklődés esetén 16.30 órakor is. (*) Az Eszakdunántúli Regionális Vízművek értesíti a tatai Fé­nyes-fürdő látogatóit, hogy a fürdő szeptember 16-ig tart nyitva. (x) A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség jelöltjei Tatabánya: Frenyó György (villanyszerelő), VII. vá­lasztókörzet: Vertényi Ferenc (vállalkozó), IX. választókör­zet: Mer ez Gáspár (üzemmérnökség-vezető), XV. választó- körzet: Fodor Miklós (üzemmérnökség-vezető), Hajdú Er- nőné (adminisztrátor). Független jelöltként támogatjuk Ivancsics István nyug­díjas technikust, XIV. választókörzet, Tarján: Handl Antal (raktáros), Gajdó Sándor (vízve­zeték-szerelő). Kesztölc: Nebehaj Ferencné (raktáros). Leányvár: Maksa István (víz-gázfűtőszerelő). Vértessomló polgármesterjelölt: dr. Hidas János (kör­zeti orvos). Vértesszőlősi jelöltek Az önkormányzatok meg­választása, egyáltalán a je­lölések nagy gondot okoz­nak az állampolgároknak, különösen a kisebb telepü­léseken. Nem könnyű a ren­delkezésre álló rövid idő alatt olyan alkalmas polgár- mesterjelöltet, képviselője- ■ löltet találni, aki vállalja is a feladatot /ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Vértesszőlősön ezt érzékel­ve. már 1990. június 15-én ezért alakult meg a Pátria Faluközösségi Egyesület, vállalva, hogy részt vesz a választásokon, később pe­dig segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak munkája ellátásához. Az egyesület tagjai úgy gondolják, hogy az új helyzetben a képvise­lőtestületek állampolgári, szervezett támogatás nélkül hamar működésképtelenné válnának. A jelölések során is arra törekedtek, hogy a lehető legalkalmasabb em­HIRDETMENY! Környe Községi Tanács V. B. Szakigazgatási Szerve felhívja a lakosság figyelmét, hogy Környén és Környebányán az alábbi időpontokban eboltás lesz. Környe Művelődési Ház udvarában: szeptember 17-én, 7 órától 12 óráig, szeptember 18- án, 13 órától 17 óráig. Pótol­tás: szeptember 24-én, 15 órá­tól 17 óráig. Környebányán buszfordulóban szeptember 17- én, 14 órától 16 óráig. A 3 hó­naposnál idősebb ebek oltása kötelező. Az eboltási lapot minden tulajdonos hozza ma­gával. (*) JÁTÉKTEREM nyílt a KPVDSZ Művelődési Házban, Tatabánya V., Schönherz Z. u. 17'a. (TURUL mozi mögött). Videojátékok, flipperek, biliárd!! (*) berek kerüljenek a képvise­lőtestületbe. Éppen ezért nem merítik ki a teljes lét- j számot, nem kívánják, hogy { az állampolgárok a demok- ; rácia ürügyén lehetetlen , helyzetbe kerüljenek a túl­zottan nagy létszám miatt a szavazáskor. A jelöltek falugyűlésen mutatkoznak be 1990. szep­tember 17-én, hétfőn 18 óra­kor a kultúrházban a falu lakóinak. Az egyesület jelöltjei. Pol­gármesterjelölt: dr. Nyerky Lászlóné (46 éves, osztályve­zető-helyettes a Tatabányai Városi Tanácsnál). Képvise­lőjelöltek: Jenei József 51 éves, részlegvezető, ifj. Dom­bot András 37 éves, vállal­kozó, Zoltánfi Tibor 51 éves kisiparos, Segesdi István 40 éves kisiparos, Balogh Ti- bőmé 31 éves gyámügyi fő­előadó, Pácsa József 50 éves, kisszövetkezeti elnökhelyet­tes. Elmarad a fogadónap Értesítem Önöket, hogy dr. Csuha József Dorog vá­ros tanácselnöke szeptem­ber 19-re meghirdetett fo­gadónapja betegség miatt elmarad. ÚJ KAMARA SZÜLETIK? Egy városi (regionális) gaz­dasági kamara létrehozásán fáradozik néhány tatai vál­lalat és szövetkezet. Az új szervezettel kapcsolatban a leendő alapítók megbeszé­lésre ülnek össze csütörtökön Í (ma) délután, a tatai Czégé- nyi-malomban. Listán induló jelöltjeink A Szabad Demokraták Szövetsége oroszlányi cso­portja listáját vezeti, egy­ben polgármesterjelöltünk: dr. Dobzsevics Sándor (szü­lész-nőgyógyász). „Legyen Oroszlány európai szintű kisváros.” Pajor Ferenc (mérnök-köz­gazdász). „Dinamikus gaz­dálkodással a város jólété­ért.” Dr. Baráth Tibor (ma­tematika-fizika szakos kö­zépiskolai tanár) „Korszerű, rugalmas, magas színvonalú, a helyi társadalom igényei­vel összhangban lévő okta­tást.” Dorsics Mátyás (gyógyszerész) „Korszerű egészségügyi ellátást a vá­ros lakóiért”. Babirák And­rás (energetikus) „Legyen kölcsönös megértés a bánya és a falu között, és fordít­sunk fokozott figyelmet környezetünk tisztaságára, védelmére.” Zlatszkiné Tóth Tímea (ápolónő) „Oroszlány legyen a fiatalok városa is.” Wéber Ernő (vállalkozó) „Sikeres vállalkozásokkal a város gyarapodásáért.” Né­meth Tibor (épületgépész) „Jó utat Borbálának.” Nagy Béla (nyugdíjas tanár) „Szélesítsük gazdasági kap­csolatainkat a finn testvér- városunkkal is.” Bennük bíznak Oroszlányban A Szocialista Párt Orosz­lány városi önkormányzati képviselőjelöltjei: 2. vk.: ifj. Helmeczi Pál. 3. vk.: Bandi Pál, 4. vk.: Rajnai Miklós, 5. vk.: Molnárné Fonód Gi­zella, 7. vk.: Donka Sándor, 8. vk.: Módi Mihály, 9. vk.: Hadnagyné Bazsánt Mária, 10. vk.: Szőke István. A képviselő fogadóórája Dr. Freund Tamás or­szággyűlési képviselő szep­tember 13-án, csütörtökön, délután 5 órakor fogadóórát tart Nagysápon, a városi ta­nács tanácstermében. Ez­után, délután 6 órától be­számol a parlament munká­járól, értékeli az eltelt 100 nap eredményeit, melyre tisztelettel meghívja a köz­ség polgárait. SZTRÁDA AUTOS AffUHA/ MÁR MEGNYÍLT! A SZTRÁDA-ARTNER ARTISSIM0 CSEMPESZAKÜZLET ahol forintért vásárolható és megrendelhető: -olasz és NSZK csempe- padlóburkolólap -fa lambéria- csemperagasztók és fugázóanyagok. Várja kedves vásárlóit a Sztráda Áruházban a SZTRÁDA-ARTNER ARTISSIM0 Csempeszaküzlet 1652 Osztrák munka­helyre keresünk 6 AWIC IV Ab vagy WIG R IV Am vizsgával rendelkező hegesztőt. Jelentkezés szakmunkás- bizonyítvánnyal a FERRO-POLI KFT Tatabánya V., Komáromi u. 16. III. e. 1. alatt. 4989 Eltűnt... Kilenc utassal a fedélzetén Grönland szigetétől nyugat­ra szerda éjszaka eltűnt egy Cessna 441-es típusú légcsa­varos repülőgép. Gyermekmagazin az OVTV-ben Kezdés: 18 órakor. Mese: KEVÉLY KEREKI. Elő­adják: a József Attila iskola 5. a. osztályos diákját Betaní­totta: dr. Papné Kovács Zsu­zsa. ZENE-BON A: Ismeretlen szer­ző* Hajdútánc. Furulyán elő­adja: Horváth Viktória. Beta­nította és zongorán kíséri: La- dis Lilla. FOLD ES EG. XII/3. Csillag- hullás —r Gerencsér vár. LAMBADA: Danyi Melinda és Zetkó Andrea táncol. ROSTOCKI NYÁRI FESZTI­VÁL. (ismétlés). Az adás ismétlésének idő­pontja: szeptember 14., péntek, délután 17 óra. Ez egy jó hét! összegez­hetik tapasztalataikat Tatán mindazok, akik a Generál Kereskedelmi Vállalat Ady Endre úti, illetve Rákóczi úti boltjaiba betértek vá­sárolni, hiszen az engedmé­nyes árukínálat több-keve­sebb megtakarítást jelent­het a családi kassza számá­ra. A generálosok úgy vá­lasztották ki az akcióban részt vevő üzleteiket Tatán is, hogy azok egész városré­szeket láthassanak el olcsó konzervekkel. szörpökkel, kozmetikumokkal, borokkal. S még egy jó hír! Az Ady Endre úti ABC-ben is 14- én pénteken, egész napos ingyenes EDUSCHO-kávé- kóstoló lesz. Nyit a Kölyöklclub A nyári szünetnek vé­ge, nyit Tatabányán a Bánhidai lakótelep Kö- lyökklubja. Gyerekek! Pénteken délután öt óra­kor találkozunk. Lesz zsákbamacska, tombola, zsíros kenyér, kóla. PAPÍRON MÁR REND­BEN! Környezeti hatásta­nulmány készült a Dorogi Erőmű légszennyezésének csökkentésére. Erről és a gyakorlati vizsgálatok ered­ményéről tartanak konzultá­ciót szeptember 19-én. 9 órai kezdettel, a Dorogi Erőmű tanácstermében. AZ MDF VARJA AZ ÁLLAMPOLGÁROKAT! Az MDF nyergesújfalui városi szervezete szeptember 14-én (pénteken), 18 órakor hely- hatósági választási gyűlést tart a Tömegszervezeti Székházban. Meghívott elő­adó: Grosics Gyula (az egy­kori aranycsapat kapusa. MDF-tag). Jelen lesznek még: Kiss Gyula a párt he­lyi polgármesterjelöltje, és a képviselőjelöltek. HÁROM HELYE N. Dr. Arató Géza országgyűlési képviselő szeptember 14-én, az alábbi településeken tart fogadóórát: Máriahalom (16 —17 óra között), Dág (17— 18 óra között), Csolnok (18—19 óra között). A TELELŐTTÖ NYEREMÉNYEI 5 találatos nem volt. A né­gyesek száma 76 darab, ezekre egyenként 112 243 forintot fi­zetnek, a hármasok száma 6556 darab, ezekre 727 forintot fi­zetnek, a kettesek száma 157152 darab, ezekre egyenként 30 fo­rintot fizetnek. A 37. hétre átvitt jutalom nettó összege 9 millió forint. Így PONTOS. Tegnapi számunkban a „No com­ment” című tudósításunk­ban tévesen jelent meg-, hogy a tatabányai 1. sz. vk.* ben Száraz Sándor függetJ len jelöltként indul. A je­löltet a tatabányai FIDESZ indítja, az SZDSZ és a Vál­lalkozók Pártja támogatásá­val. * Tegnapi számunkban té­vesen jelent meg, miszerint a Szabad Demokraták Szö­vetsége Tatabányán, a 8-as választókerületben Szimler Ferencet (Vállalkozók Párt­ja), a 4-es választókerület­ben pedig Pruzsina István Csabát (Vállalkozók Párt­ja) támogatná a szeptember 30-i helyhatósági választá­sokon. Ehelyett pontosan: a sza­baddemokraták jelöltje a 4-es választókerületben: Berger István. FÜGGETLEN! Kovács László független képviselő- jelölt (Tatabánya, 10-es vk.) választói gyűlést tart szep­tember 17-én és 24-én, 17 órai kezdettel, az Alibi­klubban (Gála cukrászda mellett). Tudományos füzetek Magyary, az iskolateremtő A Megyei Múzeumi Szervezet Tudományos Füzetek cí­mű sorozatának 5. száma Magyary Zoltán munkásságának állít emléket, közölve az 1988. május 28-án, Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyagát. A kötet Tata Város Ta­nácsának támogatásával készült. A tudományos emlékülés előadói közül dr. Berényi Sándor Magyary Zoltán szellemi örökségével, dr. Kiss István, Magyary tatai tevékenységével foglalkozott, Szaniszló József és Andrássy Mária a kultur- politikus Magyaryt mutatta be. Dr. László Ferenc Magyary munkásságán keresztül a tatai medence környezetvédelmi vonatkozásait elemezte, végül dr. Varga Gyula Tata és a térség jelenét, és jövőjét vázolta fel. A tudományos ülés résztvevői valamennyien egyöntetűen megállapították, hogy Magyary Zoltán a magyar közigazgatás-tudomány kiemelke­dő, iskolateremtő személyisége volt, s a magyar tudomány­ban, kulturális életben munkássága hatásában ma is jelen van. 24 ÓRA. Komárom-Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel-Sprlnger—Budapest Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Főszerknsit/ -relyettes: MAD ARASZ ANNA. vezetők: JUSZTIN TIBOR (fotó), PETBIK JOZS -, .>.,ort), TÓTH ILONA (kultúra), Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. ti »ztőség: 2*01 Tatabánya V-, 10-811. Főszerkesztő és helyettese: 11-091. Szerke jj5ségi telefax: 10-468. Hirdetésfel Előfizethető bármely hlrlapkézbesitő postahivatalnál, a hírlapkézbesitőknél, a Posta XIII. kér., Lehel o. 10/a. 1990. közvetlenül vagy postautalványon, valamint díj egy hónapra 108 Ft, negyedévre 315 Ft, fél évre «30 Ft, egy évre 1260 Ft. — gom Megyei Nyomda éa Kiadó Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Olvasószerkesztők: GYIMES ZSOLT, MOBOCZ KAROLT, VEIZER TAMÁS, rovat- WER VILMOS (társadalompolitika). Kiadja: az AS—B Kft. Komárom-Esztergom Felszabadulás tér 4. HL emelet. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, vétel: 16-055. Telexszám: 27-243. Hirdetési telefax: 16-055. Terjeszti a Magyar Posta, hírlapüzleteiben, a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR). Budapest, átutalással a H81.TR Postabank Rt. 219—98636 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési Kéziratokat nem őrzőnk meg, és nem adunk vissza. Készült a Ka Felelős vesető: KOVÁCS JANOSNE Igazgató. — ISSN SIS»—018«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom