24 óra, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-21 / 141. szám

SPORT JMSPÖRT^BI^SPORT^Äk'SPCMiT-IlllSPOIlT 'SPORT: Autókkal az Aerocaritásért A Pest—Budai Ifjúsági Kultúregylet Tour de Ca­ritas néven jótékonysági autós túraversenyt szervez október 13—14-ére az Aerocaritas légi mentőszolgá­lat támogatására. A verseny teljes bevételét átutal­ják a szervezet számlájára. A rendező szerv vezetői a tatabányai MTTSZ Innvenex Autós Szakosztályt is felkérték, hogy nevezésükkel segítsék a jótékony célú versenyt, amelynek útvonala: Budapest, Kecske­mét, Szeged, Baja, Pécs, Dunaújváros, Érd. Makó László, a tatabányaiak szakosztályvezetője elmondta, anyagiak hiányában nehezen tudják vál­lalni az indulást. Ezért kérik a vállalatok, intézmé­nyek, szervezetek segítségét. Amelyik cég anyagiak­kal hozzájárulna a megyei autósok indulásihoz, a következő címen érdeklődhet: Makó László, 2800 Ta­tabánya, Élmunkás út 36. Telefon: 16-650. Veretlenek randevúja A Dorogi Bányász birkózói a csapatbajnoki má­sodik osztályban kiválóan rajtoltak. Két győzelem után a jó erőkből álló Pécsi MSC-hez látogattak, és 7-3 arányban győztek. Az ifjúságiak is kitettek ma­gukért, és 9-1-re nyertek. Az egy kivétellel ifjúsági korúakból álló felnőtt gárda jövő szerdán, a városi sportcsarnokban fél négykor játssza a Dunaújváros­sal a CSB II. rangadóját. Mindkét együttes veretlen, így izgalmas küzdelmet láthat a közönség. Dzsúdófesztivál Esztergomban Nagyszabású nemzetközi versenyeket rendeztek a hétvégén Esztergomban. A Dobó Gimnázium impo­záns tornacsarnokában először a junior női cselgán- csozók mérték össze erejüket, öt ország (Olaszország, Ausztria, Cseh-Szlovákia Szovjetunió és Magyar- ország) versenyzőinek remek küzdelmeit láthatta a szépszámú közönség. Az esztergomi lányok kitettek magukért, Paska Veronika meggyőző dzsúdózfósal második, Válent Marianna ötödik lett az erős me­zőnyben. Dicséretes a máriahalmi Hegyi Hajnalka ötödik helyezése is. A másik nagyszabású verseny, az immáron 28. alkalommal kiírt fiú serdülő Dunakanyar-ktlpa volt. Olasz klub indulása tette nemzetközivé a találkozót, egyébként 156-an léptek tatamira. Hosszú idő után végre megyei győztesnek örülhettek a szakvezetők. 44 kg-ban Mikler Ferenc, az esztergomiak reménysé­ge győzött. Ugyanígy aranyérmet vehetett át a tatai Gábriel Viktor. Kicsiknek, nagyoknak — Dorogon A Dorogi Körzeti Labdarúgó Szövetség október 16-tól egy hónapos játékvezetői tanfolyamot indít. A szövetség székházában, Dorog, Iskola u. 1. szám (Vá­rosi Sportcsarnok) alatt várják a jelentkezőket. Évek óta sikeres tenisztanfolyamokat szervez a Dorogi Városi Sportcsarnok. Október I-jétől ismét indul a tenisz alapképzése, jelentkezni a fenti címen lehet. Szintén a Városi Sportcsarnok szervezésében ovistorna és zenés gimnasztika tanfolyam indul. Ér­deklődni naponta 8 órától 15 óráig a Városi Sport- csarnokban lehet. Brassói vendégtekések Megyénkben vendégeskedik a romániai Brassó teke­csapata. Ez az együttes sok játékost ad a válogatottnak és hazájuk bajnoki címét is védik. Szeptember 23-án (va­sárnap), 9 órakor a dorogi tekecsarnokban megmér­kőznek a vendégek a helyi NB Il-es csapattal. Szom­baton a Dorog bajnoki mérkőzést játszik otthonában, 10 órakor a Herendi Porcelán együttesével. Fiatalok a szőnyegen * % A hétvégén a tatabányai sportcsarnokban rende­zik a szabadfogású ifjúsági birkózók magyar bajnok­ságát. A küzdelmek szombaton, 13 órakor kezdődnek, vasárnap pedig 9 órától láthatja a közönség a fiata­lokat a szőnyegen. Az előzetes várakozásnak megfe­lelően óriási az érdeklődés, több, mint 20 egyesület 150 indulójára számítanak a rendezők. Megyénk szí­neit 9 tatabányai, 8 dorogi és 3 esztergomi versenyző képviseli majd'. „Az olaszok az angolok ?” Amikor az UEFA bejelentette, hogy két angol csapatnak ismét megadják a rajtengedélyt, sokan fenntartásaikat hangoztatták, mondván: nincs szük­ség újabb Heyselre, nem szabad kockáztatni a szur­kolók biztonságát. Nos, az első forduló tapasztalatai azt mutatják, ma már nem az angolok a futball el­ső számú „közellenségei”: Manchesterben és Bir­minghamben egyaránt sportszerűen buzdították csa­pataikat a szigetországi drukkerek, s a legkisebb in­cidensről sem érkezett jelentés. Igaz, sem a pécsi, sem az ostravai csapatot nem kísérték el nagyobb csoportok, így az' angolok „egyeduralkodók” voltak a lelátón. A britekkel tehát eddig nem volt baj. Nem mondható el ugyanez az olaszokról, pontosabban a milánóiakról: az Internazionale szurkolói a bécsi rendőrökön szerettek volna bosszút állni azért, hogy csapatuk 2-1-re kikapott a Rapidtől az UEFA-kupa- mérkőzésen, de a csatát végül a rendfenntartók „nyerték”. A Hanappi stadion felszaggatott székeit viszont pótolni kell... Kézilabda NB I. A jó kezdés lendületet adhat... Németh Sándor edző Ma délután 18 órától az 1990— 91. évi NB I-es kézilabda-baj­nokság első mérkőzésén a Ta­tabányai Bányász SC hazai pá­lyán fogadja a Várpalotai Bá­nyászt. Az idénynyitó előtt kérdeztük az esélyekről a TBSC új edzőjét, Németh Sándor),: — Július második felétől dolgozom együtt a csapat­tal, több előkészületi mér­kőzésen irányítottam már a fiúkat, de az igazi megmé­rettetés csak most követke­zik — kezdte az edző a tá­jékoztatást. Tatabányán év­tizedek óta jó csapat van, így tudom, hogy nehéz fel­adatra vállalkoztam. Maro­si kiválása mindenképpen nagy hátrány, de megpró­báljuk őt a csapat stílusvál­tásával pótolni. A kassai Masica játékjoga, azt hi­szem, a bajnoki rajtra meg­érkezik Prágából. Ö, vala­mint Fülöp Péter feledtetni próbálja a hatszoros gólki­rályt. Mindig optimista va­gyok, és minden mérkőzés­re úgy küldöm a pályára a csapatot, hogy győzni lehet és kell. Ez vonatkozik a Várpalota ellen is. Úgy ér­zem, hogy becsülettel fel­készültünk a rajtra, ami na­gyon lényeges, mert egy jó kezdés lendületet adhat. — Mi a várható kezdő­csapat? — Ügy tervezem, hogy a Hemela — Borsos, Nagy A., Sibalin, Kanyó, Masica, Bényei együttes kezd. — Van-e sérült? — A héten Csillag Péter bajlódott térdsérüléssel, re­mélem, hogy azért a csere­padon helyet tud foglalni. y Kecskéden rajtolnak Magánkereskedő a sportért Batics Attila magánke­reskedő, valamikor a Tata­bánya serdülő csapatában futballozott Laczkó Mihály kezei alatt. Később tanul­mányai miatt szakított ked­venc sportágával, de a sport­ról soha nem feledkezett meg. Rendszeresen anya­gilag támogatja a találkozó­kat, tavaly pedig saját költ­ségén megrendezte a Turul- Humán kispályás labdarúgó­tornát. A találkozóból be­folyt összeget a mozgássé­rülteknek ajánlotta fel. — Nemcsak emberi hu­mánum részemről az adako­zás, hanem a rászorulók sportolási lehetőségeihez va­ló hozzájárulás is. — mond­ta Batics Attila. — Szep­tember huszonkilencedikén és harmincadikán ismét ren­dezek jótékonysági tornát, amelynek „nyereségét” az árva, vagy szülők nélkül ne­velkedő gyermekeknek ajánlom fel. Tatabányán a Jubileum parkban lesz a Batics-humán-kupa, szom­baton és vasárnap, kilenc órától kezdődnek a küzdel­mek. A mérkőzés szünetei­ben hetesrugó-bajnokságot is rendezünk. A pálya mel­lett egy urnát helyezünk el, amelybe mindenki tetszés szerint tehet pénzt. Batics Attila törekvését a Petőfi Tömegsport Egyesü­let is méltányolja, és a 'tor­na két napján díjazás nél­kül, rendelkezésre bocsátja a két bitumenes pályát. Elő­zetesen lehet jelentkezni a Batics-kupára a PTSE ju­bileum parki központjában (telefon: 11-151), vagy a Ho­tel Árpáddal szemben lévő ajándékboltban. (A busz­megállónál található.) A fő­szervező szeretné, ha minél több csapat nevezne a tor­nára. és ezzel is több pénzt tudnának gyűjteni a rászo­rulóknak. A Mosonmagyaróvári Fle- xum Vállalat fő szponzorá­lásával az idén első alka­lommal megrendezik a kör­zetek országos labdarúgó­bajnokságát. A Magyar Lab­darúgó Szövetség támogatja az elképzelést, így a hiva­talos versenynaptárba is be­került a Flexum-kupa. Huszonhárom körzeti vá­logatott jelentkezett a baj­nokságra, megyénk négy körzetéből három indul a tornán. Dorog, Tata és Kis­bér legjobbjait külön-külön csoportokba osztották. A Flexum-kupa csoport- beosztása: 1. csoport: Mo­sonmagyaróvár, Ajka, Do­rog. 2. cs.: Tata, Sopron, Pá­pa. 3. cs.: Kapuvár, Veszp­rém, Kisbér. 4. cs.: Vác, Gö­döllő, Budai LSZ. 5. cs.: Ka­zincbarcika, Salgótarján, Fü­zesabony, 6. cs.: Mezőkö­vesd, Nyíregyháza. 7. cs.: Kunszentmárton, Kiskőrös, Nagykáta. 8. cs.: Mohács, Kalocsa, Siklós. Valamennyi csoportból egy jut tovább a 8-as döntőbe. A Flexum-kupa összdíjazása két részre oszlik. 220 ezer forintot a 22 résztvevő kö­zött osztanak fel, majd az első és második helyen vég­zett csapatok együttesen 180 1. Békéscsaba—Bp. Hoavéd 2 x 2. Bp. Volán—Váci Izzó 1 3. Hertha BSC—Bremen 1 x 4. St. Pauli—Stuttgart x 5. Uerdingen—Kaisersl. 2 6. Oldenburg—Duisburg x 2 7. FC Homburg—Schalke x 8. Pisa—Genoa x ezer forintot kapnak. (Az el­ső 100, a második 80 ez­ret.) Szeptember 22-én, szom­baton, 15 órakor Kecskéden lesznek a második csoport küzdelmei. A tatai váloga­tott már több hónapja han­golódik a találkozóra, közös edzésekkel és mérkőzésekkel készültek. Csejtei István, a tatai körzeti válogatott ve­zetője esélyesnek tartja együttesünket a továbbju­tásra, mint mondta, hosszas felmérés után választották ki a legjobb játékosokat. Kontra István edző a kö­vetkező labdarúgókra szá­mít: Valakovics Tibor (Kocs), Zsilinszki Zoltán (Kocs), Mészáros Ferenc (Kocs), Zalka Lajos (Tár- kány), Róth László (Tár- kány), Bene János (Tár- kány), Róth István (Tár- kány), Csízt István (Tár- kány), Zsédely Zsolt (Tár- kány), Neckernusz Zoltán (Kecskéd), Neukum Róbert (Kecskéd), Balogh Kálmán (Héreg), Nagy Árpád (Hé- reg), Cuczik János (Naszály), Cuczik András (Naszály), Richter József (Vértessom- ló), Mészáros Róbert Tar- dosbánya), Gajdó Béla (Tar- dosbánya), Kecskeméti Fe­renc (Almásneszmély). 9. Parma—Napoli x 10. Torino—Internazionale x 11. Avellino—Barletta 1 12. Foggia—Brescia 1 x 13. Salernitana—Udinese 1-f- 1 mérkőzés: 13. Darmstadt—S.-brücken 2 Totót ippek 33. heti Gyengén rajtoltak a magyarok Kupaszerda Megkezdődtek az európai labdarúgó kupaküz­delmek. Akadtak meglepetések, különösen a spa­nyol csapatok (Barcelona, Real Sociedad), Atle- tico Madrid) veresége, váratlan. Jól szerepeltek viszont a nyugatnémetek, kivéve az Eintracht Frankfurtot, amely a focitőzsdén alig jegyzett dán Bröndby-től szenvedett kiütéses vereséget. A ma­gyarok a „hagyományoknak megfelelően” csapni­valóan rajtoltak, igaz, most kemény ellenfelekre äkädtäk. EREDMÉNYEK; BEK: Dinamo Bucuresti (ro­mán)—St. Patrick Athletics (ír) 4—0 (3—0), Sparta Praha (csehszlovák)—Szpartak Moszkva (szovjet) 0— 2 (0—1), Lilleström (norvég)—FC Bruges (bel­ga) 1—1 (0—1), FCS Tirol (osztrák)—Kuusysi Lahti (finn) S—0 (3—0), Apóéi Nicosia (ciprusi)—Bayern München (nyugatnémet) 2—3 (1—0), Crvena Zvez- da (jugoszláv)—Grasshoppers (svájci) 1—1 (1—1), FC Porto (portugál)—Portadown (északír) 5—0 (3—0), La Valletta (máltai)—Glasgow Rangers (skót) 0—I (0—1), KA Akureyri (izlandi)—Szredec (bolgár) 1—0 (1—0), SSC Napoli (olasz)—U. Dózsa 3—0 (2—0), Union Luxembourg (luxemburgi)—Di- >amo Dresden (keletnémet) 1—3 (1—0), Malmö FF (svéd)—Besiktas (tőrök) 3—2 (1—0), Lecb Poznan (lengyel)— Panathinalkos (görög) 3—0 (2—0), Olim- pique Marseille (francia)—Dinamo Tirana (albán) 5-1 (1—0). KEK: Trabzon (török)—FC Barcelona (spanyol) 1— 0 (0—0), Szliven (bolgár)—Juventus (olasz) 0—2 (0—1), Kuopio palloseura (finn)—Dinamo Kijev (szovjet) 2—21 (1—1), Famagusta (ciprusi)—Aber­deen (skót) 0—2 (0—0), Olimpiakos Pireus (görög) —Flamurtari Vlora (albán) 3—1 (2—0), Fram Reykjavik (izlandi)—Djurgaarden (svéd) 3—0 (0—0), PSV Schwerin (keletnémet)—Ausztria Wien (osztrák) 0—2 (0—2), FC Kaiserslautern (nyugatné­met)—Sampdoria (olasz) 1—0 (0—0), Glentoran (északír)—Steaua Bucuresti (román) 1—1 (0—0), Wrexham (walesi)—Lyngby (dán) 0—0, Viking Sta­vanger (norvég)—FC Liége (belga) 0—2 (0—1), Le- gia Warszawa (lengyel)—Swift Hesperange (lu­xemburgi) 3—0 (0—0), Manchester United .(angol) — Pécsi MSC S—0 (2—0), Estrella Amadora (portugál) —Neuchatel Xamax (svájci) 1—1 (1—0). UEFA KUPA: Politechnica Timisoara (román) — Atletico Madrid (spanyol) 2—0' (1—0), MTK-VM— Luzern (svájci) 1—1 (1—1), Csernomorec Odessza (szovjet)—Rosenborg BK (norvég) 3—1 (1—0), Tor­pedo Moszkva (szovjet)—GA1S Göteborg (svéd) 4—1 (4—0), FC Magdeburg (keletnémet)—Rovanie- mi (finn) 0—0, Zaglebie Lublin (lengyel)—Bologna (olasz) 0—1 (0—0), Partizán Tirana (albán)—Uni- versitatea Craiova (román) 0—1 (0—0), Atalanta (olasz)—Dinamo Zagreb (jugoszláv) 0—0, Bayer Leverkusen (nyugatnémet)—Twente Esnschede (holland) 1—0 (1—0), Bröndby IF (dán)—Eintracht Frankfurt (nyugatnémet) 5—0 (1—0), Vejle (dán)— Admira Wacker (osztrák) 0—1 (0—0), IFK Norrkö- ping (svéd)—1. FC Köln (nyugatnémet) 0—0, He- raklis (görög)—Valencia (spanyol) 0—0, Szlavia Szófia (bolgár)—Omonia Nicosia (ciprusi) 2—1 (1—0), Dnyepr Dnyepropetrovszk (szovjet)—Hearts (skót) 1—1 (0—1), Rapid (osztrák)—Internazionale (olasz) 2—1 (0—1), Lausanne (svájci)—Real Socie­dad (spanyol) 3—a (0—2), Anderlecht (belga) — Petrolul Ploiesti (román) 2—0 (0—0), Aston Villa (angol)—Bánik Ostrava (csehszlovák) 3—1 (1—1), Derry City (ír)—Vitesse Arnhem (holland) 0—1 (0—1), Sevüla (spanyol)—PAOK (görög) 0—0, AS Roma (olasz)—Benfica (portugál) 1—0 (1—0), Fe- nerbahcse (török)—Vitoria Guimaraes (portugál) 3—0 (2—0), GKS Katowice (lengyel)—Turun Pal- losseura (finn) 3—0 (1—0). Sárosi a „Gallov- csapatban” Amikor Gallov Rezsőt megbízták az CTSH elnöki teendőinek ellátásával, so­kan kételkedtek abban, hogy a Kanadából hazatért szakember képes lesz ér­demben változtatni a ma­gyar sport lehangoló hely­zetén. Az aggodalomnak né­mi alapja volt, hiszen Gal­lov Rezső teljesen új viszo­nyokba csöppent bele, és még „messziről is jött”. Az OTSH vezetője azon­ban olyan tanácsadó testü­letet hívott életre, amely je­lentősen megkönnyíti a hi­vatal hatékony működését. Vidékről Sárosi Ferenc, a TBSC ügyvezető elnöke ke­rült a nyolctagú „együttes­be”. A szervezet működésé­ről, feladatairól és a sze­reposztásról kérdeztük az egyetlen vidéki „tanácsost”. — Minden hónapban egy­szer ülésezik a társaság. A tanácskozásokról nem ké­szül jegyzőkönyv, vagy em­lékeztető — mondta. — Vi­szont az OTSH elnöke rész­letesen tájékoztat bennünket a problémákról, feladata­inkról és kikéri vélemé­nyünket. — Mi az ön feladata? — Ebben a pillanatban konkrét szerepem, hogy a vidéki sportéletet figyeljem, kapcsolataim révén igye­kezzek segíteni a sportmoz­galmat, annak fontosságát „meggyökereztetni” az ala­kuló önkormányzatokban. De ez óriási feladat és terü­let, így valószínű, hogy a közeljövőben vidékről még valaki bekerül ebbe a tes­tületbe. — Miként esett Gallov Rezső választása önre? — Nyilván az elnök úr informálódott, mielőtt dön­tött, Döntése számomra megtisztelő, de azt hi­szem, felkérésemmel a TBSC magyar sportmozga­lomban elért eredményeit, tekintélyét ismerték el. (petrik) Kosaras­menetrend Rajt: ma A tatabányai BHG SC NB li­es női kosárlabdacsapata ke­ményen készül az 1990—9l-es évi bajnokságra. Az együttes őszi mérkőzései­nek menetrendje: szeptember 21. (péntek) 18.30: Dunai Kőolaj —BHG SC Tatabánya. 29-én (szombat) 11.00: BHG SC— MAFC. Október E-án (szombati 16.00: EGIS-OSC II.—BHG SC. 13-án (szombat) 11.00: BHG SC —Dunaújváros. 21-én (vasárnap) 15.30; Baja—BHG SC. 27-én (szombat): BHG SC—Gyógype­dagógiai Főiskola. November I- án (szombat) 11.00: BHG SC— Ganz Danubius. 17-én (szom­bat) 11.30: Salgótarján—BHG SC. 24-én (szombat) 11.00: BHG SC—Atomerőmű. December I- án (szombat) 12.30: Egri TK— BHG SC. 15-én (szombat) 11.00 í Ikarus—BHG SC Tatabánya. 24#RA^ 1990. szeptember 21., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom