Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-22 / 303. szám

Heti rádió- ós televíziómüsor ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK • KOSSUTH RADIO: (Hétköznap): 4.30—IJSz Jó reggelt! Zenéi (Közben: 5.40: Falurádió — 5-55: és 4.55: Közlekedési tud­nivalók — IÄ: Körzeti időjárás). Kb. 8.15: A mai nap kulturális programjából (vasárnap: S.15-kor). 12.00; Déli harangszó (Utána héttőtől péntekig: Ki nyer ma?). 18.15: Hol volt, hol nem volt. 18.30: Esti magazin. 0.25: Himnusz, műsorzárás. — Vasárnap: 5.00—7.1 J: Hottflnk a vasárnap. PETŐFI RADIO: (Hétköznap): 4.30—7.59: Reggeli zenés műsor. (Közben: 555; és 6.55: Torna — C.45: Könyvajánlat — 7.35: Körzeti Időjárás-jelentés). 9.05—12.00: (Szombat—vasárnap kivételével). Nap­közben — Közben: 10.45: Láttuk, hallottuk — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. —24.00—4.30: Éjiéitől hajnalig. Zenés műsor. BARTÓK; IDŐJÁRÁS-JELENTÉS: KOSSUTH: 4.30-tói 8.00-ig fél­óránként, majd 8.00, 10.00, 12.00, 14.OO, 16.00, 18.30. 22.00, 24.00, Va­sárnap: 5.00, 4.00, 7.00, majd 8.00-tói na. mint hétköznap. PETŐFI: 4-30-tői 8.00-ig félóránként, majd 9.00-tói 3.00-ig kétóránként. Va­sárnap: 7.00. 8.00, majd utána na. mint hétköznap. HÍREK, 9.00, 13.00, 19.00, 23.30, Szombat és vasárnap: 8.00, 13-00, 19.00. HÉTFŐ DECEMBER 25. Kossuth: 8.10: A hét költő­je 8.25: Énekszóval, muzsiká­val. 9.00: Húszas stúdió. 10.05: Örökzöld dallatmok 11-00: Tel­ler Eide és a XX század. 11.50: Filmzene. 12.20: Magyar elő­adóművészek albuma. 13.21: Szonda. 14.10: Epizódok Tos­canini életéből. 15.10: Irodalmi műsor. 15.44: A Philadelphiai Rézfúvós Együttes műsora. 16.05: Mű vészlemezek. 17.00: Kosa Judit dokumentumműso­ra 17.30: Karácsonyt ül Eu­rópa. 18.40: Fabula rasa... 19.24: Muzsikáló nagyvilág. 20.10: A Rádió Dalszínházának bemutatója. 21.30: Az öregek könyve. 22.10: Régi híres elő­adóművészek felvételeiből. 23.00: A Kántus jubileumára. Petőfi: 7.05: Az evangélikus egyház félórája. 7.35: Kará­csonyi orgonamuzídka. 8.05: A Gyermekrádíó bemutatója. Adorján és Seborján. Mesejá­ték. 8.55: Rólunk van szó! 9.05: ..Azért jöttem. hogy énekeljek...” Paul Robeson- ra Emlékezünk — II2 rész. 9.51: Hadikarácsonyok. Az Akár hi-fi. akár nem című műsor különkiadása. 10.34: Próza. 11.05: Zenekanál. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Kérhetek valamit? 14.00: Töb­bet ésszel . . . i5.05: Mese-zene Halász Judittal. 15.40: Kabaré- csütörtök — eredményhirdetés. 17.05: Karácsonyi dalok. 17.30: Ingrid, és Angelika. 18.30: Le­mezalbum. 19.05: .,Nóta-só”. 20.05: Mária és a szamara. 21.05—0.14: Hívja az l-388-378-as telcfonszámot! Bartók: 8.20: Híres francia orgonamüvészek improvizáció- felvételeiből — HI/l. 9.00: Üj Schubert-lemezeinkből. lOJ)5: Hangfelvételek felsőfokon. 10.56: Operarészletek. 12.05: Aranygyűrű. 12.53: Világhírű előadók dzsesszfel vételeiből. 13.20: Kamarazene. 14.00: Puc­cini: Bohémélet. Közben: 14.55: Hetek — Ágh István. Bella István. Buda Ferenc és Kalász László versei. 15.05: Az ope­raközvetítés folytatása 16.05: Táltoskirály. 17.00: Felejthetet­len hangversenyek. 18.24: Jean- Pierre Rámpái fuvolázik. 19.05: Szimfonikus zene. 21.00: A hét zenemüve. Liszt: Operaátiratok. 21.30: Barokk operákból. 22.10: Rádiószínház. A vörös 'malom. 23.07: Az elmúlt év dzsessz­hangversenyeiből. IIfl rész. DECEMBER 26. Kossuth: 8.10: ..Csöpp Nagy Isten”. 8.27: A debreceni Déli­báb-együttes felvételeiből 9.00: Helyettem írták ... A mikro­fonnál - Kern András 10.05: Be­mutatjuk Yves Montand „Teg­napról és máról” című leme­zét. 10.56: Karácsonyi dal. 11.02: Vendégségben Paskai László bíborosnál. i2.20: Nagy mesterek — világhírű előadó­művészek. 13.19: Közéleti port­ré. 14.10: „Mindem! embernek a lelkében dal van ...” 15.10: Irodalmi műsor. 15.52: Film­zene. 16.05: A kamarazeneked­velőinek. 16.50: Az én karácso­nyom. 17.30: A Szabó család. 18.00: Mese?-zene gyerekeknek. 18.45: A Rádiószínház bemuta­tója. A Nagy Kaszás balladája. 20.10: Beszélgetés Jandó Jenő zongoraművésszel 21.00: Nép­dalest. 22.15: Nerone. Részle­tek Boito operájából. 23.00: Szfertfonikus zene. Petőfi: 8.05: Tudok egy er­dőt. 8.46: A Torontói gyer­mekkar énekel. 9.05: Slágerlis­ta — különkiadás. 10.00: Hely­kereső 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.04: A Gyermekrádió bemutatója. A két Lotti. 14.00: Diárium. i5.30: Népzene a Se­lyemgombolyítóban. 16.20: 25 éves a Vasárnapi koktél. 17.05— 21.00: Poptarisznya. 21.05: Rá- diószínház. Ember a semmiben. Az URH-sávon: Kb. 19.35—21.30: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Kb 21.30—22.02: Opera részletek. 22.02: Frankié Boy legendája. Zenés portré Frank Sinatráról. * 23.15—0.14: „Varázsszőnyeg”. összeállítás Vangelis felvételeiből. Bartók: 8.20: Hallgassuk újra — II1 rész. 10.00: Hangfelvé­telek felsőfokon. 11.12: Geszty Szilvia áriahangversenye a Pesti Vígadóban. 12.05: Nevek ürügyén. Jézus. 13.05: Labirin­tus. 13.20: Az Európai Kafrna- razenekar Bach-bangvcrse­nye. — 14.56: Kamaramuzsika. 16.05: Táltoskirály. Makkai Sándor regényének rádióválto­zata. IH 3 rész. 17.00: Bergeni Fesztivál 1989. — IX/6. rész. ♦ 18.21: Jager: Cockney rapszó­dia. i8.30: Na maternjem jezi- ku. 19.05: In der Mutterspra­che. 19.35: Kapcsoljuk a Zene- akadémia nagytermét. Kb. 21.30: Qpenarészletek 22.02: Rá­diószínház. A vörös malom. Molnár Ferenc furcsa játéka — II/2. rész. 23.00: Szombathely ’89. SZERDA DECEMBER 27. Kossuth: 8.05: Hangszemle. 8.20: Eco-mix. 8.50: Külpoliti­kai figyelő 9.00—11.00: Nap­közben. 11.05: Népdalkörök énekelnek. 11.35: A kígyó pil­lantása. 12.45: Törvénykönyv. 13.00: Klasszikusok délidőben. 14.05: Tiszán innen — Dunán túl — Hl rész. 15.00: Népze^ nei Hangos Újság 15.40: Kur- kó Gyárfás emlékmüsor. 16.00: Tizenhat óra. 16.15: Éneklő If­júság. 16.25: Test-őrségen. 17.05: Poggyász. 17.30: Beszél­gessünk zenéről. 17.50: Csen­des élet. 17.55: Ipargazdák. 18.05: Láttuk, hallottuk, olvas­tuk. 19.40: Farkas Ferenc: Par­tita au ’ungareseá. 19.50: Gong. 20.00: Ami a hírekből kima­radt . . . 20.30: Liszt-operaát­irataiból. 21.01: Kárpátalja. 21.56: Radioton-korongokról! 22.00: Hírvilág. 22.30: Meg­számláltatunk. 22.40: Vonzás­kör. 23.10: Operaest. Petőfi: 8.05: Rivaldafényben: Zerkovitz Béla melódiái. 9.05: Akár hifi, akár nem . . . 10.05: Hajszálgyökerek. 10.20: A heavy metal kedvelőinek. 11.05: Családi tükör — ism. 11.35; Rólunk van szó! 11.40: Ha én cica volnék . . . Óvodá­sok műsora. 12.10: Nóták. 13.05: A tegnap slágereiből. 14.00: Embermentés — 1944. 15.05: Zenerulett. 17.05: Kö­lyökrádió. 17.30: ötödik sebes­ség. 18.30: Pop-regiszter. 19.05: Garázs. 19.35: Daráló. 20.05: Albumajánlat. 21.05: Zenés kí­vánságműsor. 22.01: Rebeka lá­nyai. 23.20: A dzsessz történe­te — 80 56. rész. 24.00—0.14: Vi­rágénekek. > Bartók: 9.10: Magyar művé­szek operafelvételeiből. 9.46: A Budapesti kamaraegyüttes játszik. 10.30: A magyar nyelv századai. 10.45: önéletrajz. 10.55: Barokk zene. 12.05: Az Alban Berg vonósnégyes fel­vételeiből. 13.00: Botozgató. 14.00: Lemezbörze helyett — különkiadás. 15.05: Sosztako- vics: Az orr. 17.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Kb. 18.00: Mon- teverdi-madrigálok. 18.30: V materinskom jazyku. 19.05: Ve- salius mester anatómiája. 19.35: Üj kompakt-lemezeink­ből. 20.30: Purcell Dido és Aeneasának háttere. 21.00: Kántorfesztivál a Dohány ut­cai zsinagógában. 22.04: Nap­jaink zenéje. 23.30: A Nemzet­közi Rádióégyetem műsorából. CSÜTÖRTÖK DECEMBER 28. Kossuth: 8.05: Hangszemle. 8.20: Erről beszéltünk . . . 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.00—11.00: Napközben. 11.05: Cigány nép­dalok. 11.25: A Szabó család — ism. 12.45: Válaszolunk hallga­tóinknak. 13.00 % Klasszikusok délidőben. 14.05: öt kontinens egy éve. 14.45: A Molnár Di­xieland együttes játszik. 15.00: Szóról szórá. 16.00: Tizenhat óra. 16.15: Dallaímok nyomá­ban. 16.45: Labirintus. 17.00: Hazai vendégmunkások. 1*7.30: Beszélgessünk zenéről. 17.50: Száz alakba .. . 17.55: Ipar­gazdák. 18.05: Láttuk. hallot­tuk. olvastuk. 19.40: Erdélyi táncok. 19.50: Üiraolvasva. Eötvös József: A Karthauzi. 20.00: Maholnap. 21.00: Oisz- kotéka. Lemezbarátok órája. 22.00: Hírvilág. 22.30: Kabaré Kft. 23.30: Haydn: C-dúr szim­fónia. No. 97. Petőfi: 8.05: Rivaldafényben. 9.05: Idősebbek hullámhosszán. 10.00: Útikalauz üdülőknek. 10.05: „Hajszálgyökerek”. 10.20: Operaslágerek. 10.50: Peres, poros iratok. 11.05; Bioritmus. 11.25: Gramofonsztárok 12.10: Hallgató-nóták. 13.05: Noszlal- giahuUám. Hank WiUiams. 14.00: Lelátó. 14.30: Az illem nyomában . . . 15.05: Kapcsol­juk a 6-os stúdiót. 15.20: Mag­nóról magnóra. 16.00: Játék tízezer forintért. 17,05: A mi utcánk... A Váci utca. 17.30: Gordiusz 18.30: Pop-regiszter. 19.05: Telis-telefond orlat. Éteri garázdálkodások. 19.35: A Pop- tarisznya dalaiból. 20.30: Egy hajóban. 21.05: A csatlós. 21.25: Country-világ. 22.00: Más-világ. 23.20—0.14: „Az éjszaka a sze­relemé” — könnyűzene. Bartók: 9.15: Hans Haselbück hangversenye a Bécsi Orgona­napon. 9.52: Két fúvósötös. 10.20: Félreértések. 10.50: A Csehszlovák Rádió szimfoni­kus zenekarának hangversenye. 11.57: Radioton-korongokról! 12.05: Luisa Miller. 13.00: Hall­gassuk újra! 14.00: Valerij Afanaszjev zongorahangver­senye. 15.35: Szimfonikus zene. 17.03: A The scholars együttes hangversenye. 18.30: In limba imaterna. 19.05: Tévelygő aszt­rológus vagy a modern tudo­mány előfutára? 19.35: Farkas Ferenc müveiből. 29.20: Ro­mantikus muzsika. 20.59: 300 éve mutatták be. Purcell: Dido és Aeneas. 21.59: Ormándy Je­nő vezényli a Philadelohiai szimfonikus zenekart. 23.04: Rádióiáték-Szín. Esterházy Pé­ter— Markovics Gy- Melis: Egy nehéz nap éjszakája. PÉNTEK DECEMBER 29. Kossuth: 8.05: Hangszemle. 8.20: Világablak — ism. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.00—11.00: Napközben. 11.05: Népdalok. 11.33: A kígyó pillantása. 12.45: Van új a Nap alatt. 13.00: Klasszikusok délidőben. 14.05: ..Tiszán innen — Dunán túl”. 112. rész 15.00: Magyar írás. A Rádió irodalmi hetilapja. 15.50: Üzenetek. Gutái Magda versei — ism. 16.00: Tizenhat óra. 16.15: Hangoló 17.00: Or­vosi tanácsok. 17.05: Leltár. Antal Éva riportja. 17.30: Nép­táncok. 18.05: Láttuk. hallot­tuk. olvastuk 18.20: Levelekre röviden. 19.41: Mátraaljj nép­dalok. 19.50: Gong 20.00: Egy sokszor feltalált spanyolviasz: a liberalizmus. 20.30: Nikola Nikolov operaáriákat énekel. 21.00: Kilátó. 21.45: „Hajszál- gyökerek”. 22.00: Hírvilág. 22.30: Bagoly. Petőfi: 8.05; Rivaldafényben: az emlékek. 9.05: Szerelmes­műsor. 10.00: Kertbarátok mű­sora. 10.05: Operettkedvelők­nek. 1L.05: Neveletlenek — i^n. i2.10: Nóták. 12.53: Édes anyanyelvűnk — ism. 13.05: Pophullám. 14.00—16.55: Péntek­től — péntekig. 17.05: Kölyök- rádió. 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Pop-regiszter. 19.06: Ga­rázs. 19.35: Reggeli csúcs — esti lista. 21.05: Tip-top pará­dé 21.30: Cigányfélóra. 22.00: Népdalkörök pódiuma — ism. 22.30: „Rock Mobil”. 23.20—0.14: Böngészde a zenei antikvári­umban. Bartók: 9.15: Liszt Verdi­operaátirataiból. 1O.O6: Kama­razene fúvóshangszerekkel. 10.30: Zengjen a muzsika! 11.00: Szimfonikus zene. 12.05: Kamarazene. 13.00: Hallgassuk újra! 14.00: Magyar zeneszer­zők. 14.55: Wagner: Tannhau­ser 16.05: Üiraolvasva. Eötvös József: A Karthauzi 16.15: Az operaközvetítés folytatása. Köz­ben : Szaniszló és a végzet asszonya. 17.32: Kálnoky László versét elmondja: Almást Éva. 17.39: Az operaközvetítés foly­tatása. 18.40: Walter Gieseking Debussy-pfelüdöket zongorá­zik. 19.05: A Concentus Hunga- ricus hangversenye. 20.23: Rá­dióhangversenyekről. 20.53: Üj kompakt-lemezeimkből. 22.00: Mintha álmodtam volna . . . X'8. rész. 23.08: Romantikus zene. SZOMBAT DECEMBER 30. Kossuth: 8.10: Hangszemle. 8.30: Családi tükör. 9.05: Szí­nes népi :müzsika. 10.05: Ismét — a javából! 12.80: Világkosár. 13.00: Klasszikusok délidőben. 13.49: Énekeljük együtt. 14.10: A Rádió Kabarészínházának szilveszteri műsora. Kb. 17.10: Fiftnzene. 17.30: A szülőföld muzsikája. i8.45: Szemle. 19.10: Rólunk van szó! 19.15: Óriások, ha játszanak. 20.13: Fjodor Saljapin. 21.13: örökzöld dal­lamok. 21.45: „Haj szálgyöke­rek”. 22.00: Hírvilág. 22.25: Európa hangversenytermeiből. 23.47: Angol énekegyüttesek Weelkes-madrigálokat énekel­nek. Petőfi: 8.08: Népszerű mu­zsika — világhírű előadók. 9.05: Tövisek és virágok. 10.00 —12.00: Szombat délelőtt. 12.10: Jó ebédhez siói a nóta. 13.05: Daráló. 13.35: Hangok és visszhangok. 14.00: Nosztalgia­hullám. 15.05: Egy órában egy élet. 15.53: Operettparádé. 17.05; Mikrofonpróba. 17.45: Az év sportja. 18.45: Billy Cobham dzsesszegyüttese játszik. 19.05: Sikerlemezek CD-n. 20.00: 4x4. 21.05: A csatlós. 21.25: Besse­nyei Ferenc nótákat énekel. 21.40: A Rádió Dalszínháza. A madarász. 23.15—0.14: Éjszakai klub. Bartók: 8.25: Lchotka Gábor játszik. 8.55: Radioton-koron­gokról! 9.00: Mozart: Idome- neo. 10.00: Hangfelvételek fel­sőfokon. Viktória Mullova he­gedül 11.09: Szimfonikus zene. 13.00: Kívánságműsor szomba­ton. 14.00: Sherrill Milnes ope­raáriákat énekel. 14.30: Hi­Figyelő. 15.05: Lefnezbörze he­lyett. 16.05: Zenélő doboz. 1*7.07: Aranyalbum. — In me­móriám Lehel György. 18.32: Húsz ária — harminchat éne­kes. X'8. rész. 19.05: Irodalmi műsor. 19.35: A Budapesti Fú­vósegyüttes szilveszteri hang- , versenye. Kb. 21.30: Hangszer- j szólók. 22.08: Az álom vagy a kakas. VASÁRNAP DECEMBER 31. Kossuth: 8.30: Énekszóval, muzsikával. 9.00: Embermesék. 10.05: örökzöld dallamok 10.44: Az élő fiépdal. 10.54: Édes anyanyelvűnk. 11.00: öt konti­nens tíz éve 12.20: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.50: Ünnepek után. 13.00: Radioton- koroagok. 13.20: Mit üzen a Rádió? 14.10—24.00: BUÉK — 1990! 21.00—23.59: A Rádió Ka­barészínházának szilveszteri műsora. 23.59: Éjféli óraütés. 24.00: Himnusz. Köszöntő. Szó­zat. 0.10: Táncoljunk! 3.00— 5.50: Szilveszter-éji ..Nóta-só”. Petőfi: 7.05: Az unitárius egyház félórája. 7.35: Vasárna­pi orgonamuzsika. 8.05: Hi­szen. a guruló madár. 9.05: Vi­lágslágerek szilveszteri hangu­latban. 9.50: Nagy Bandó And­rás műsora. 11.10: Szilveszteri koktél 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. 13.05: Szuper Bolygó­takarító Szolgálat 14.00: La- kodalmas-é a lakodalmas­rock? 15.05: Az író és a zsa­roló. 15.45: Sanzonok. 16.00: Szilveszteri blabla. 16.30: Ze­nélő filmkockák 17.05: PAF- műsor. 17.35: Táncházi mu­zsika. 18.20: Száz éves a Mou­lin Rouge. 19.05: Nótaest. 19.56: Ezredforduló. 20.30: A Voga— Turnovszky duó énekel. 21.05: Arany János: A íülemile. 21.20: Gene Harris és a Marlboro'Su- per Band játszik 21.49: A de­nevér. 23.59: Éjféli óraütés. 24.00: Himnusz. Köszöntő Szó­zat. 0.10—5.50: Szilveszteri pop- tarisznya. Bartók: 6.03—10.05: Szilvesz­teri Muzsikáló reggel. 10.05: Üj Zenei Üjság. 10.50: Eszpe­rantó híradó. H.OO: Alek­szandrina Milcseva operaáriá­kat énekel 11.17: üj lemeze­inkből. 12.05: Telemenn: Aszta­li zene — folytatás. 13.00: Kis magyar néprajz. 13.05: Szemle. 13.30: Schubert kamarazenéié­ből 14.00: Zenekari muzsika. 14.48: ..Még messze ' a kályhá­tól az ágy”. 15.00: Szilveszter a King’s Singers-szel 16.05: Egy nehéz nap éjszakája. 17.00: Leslie Howard zongora­hangversenye. 18.30: Na ma­ternjem jeziku. 19.05: In der Muttersprache. 19.35: Zöldszil- váni újra támad. 19.55: Opera­részletek. Kb. 20.40; „Ez , a harc lesz a...” 21.00: Szim­fonikus zene. 23.00: Kamaraze­ne. 23.59: Éjféli óraütés. 24.00: Himnusz. Köszöntő. Szózat. 0.10—5,50: Éji zene — tizenegy tételben. HÉTFŐ DECEMBER 25. 9.00: Képújság. 9.05: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 9.10: Szép karácsony. szép zöld fája. 9.45: A kutya, aki megállítot­ta a háborút. 11.15: A Biblia földjén — ism. 11.55: Képújság. 15.00: Déli videoújság, 15.10: A bátor lovacska. 16.30: Reklám. 16.35: Egy szó. mint száz. 17.25: Képújság 17.30: Boldog karácsonyt! Szó­rakoztató riportműsor. 18.50: Üzenetek Erdélybe. 19.00: Három nap tévéműsora. 19.10: Reklám. 19.20: Esti mese. 19.30: Üj cim-cim. 19.56: Reklám. 20.00: Hírek. 20.05: „MEGJELENT ISTE­NÜNK EMBERSZERE­TETE”. 20.15: Erdély aranykora. II/l. rész. 21.35: Találkozás Luciano Pa­varottival. 22.25: Reklám 22.30: Szent László herma. Mű­elemzés. 22.40: Képújság. TV 2 Endrei Judittal és Déri Jánossal. 13.00: Képújság. 13.15: TV 2. Benne: Hírek. — Reklám. — Időjárás. — Riportok. Zene. 13.30: A Kis Muck története. NDK-film. 15.07: TV 2. Benne: — Muzsi­kál a család. Riportfilm. — Alapítvány a koraszü­löttekért. Riport, 15.40: Csipkerózsika — jégba­lett. 16.34: TV 2. Benne: Időjárás. 16.45: Nagy családok ’89 17.45: Kérdezz! Felelek. 18.00: TV 2. Benne: Lesz-e kó­rusiskolája a Magyar Rá­diónak? 18.25: Gyerekeknek! Nils Hol- gersson csodálatos utazá­sa a vadlúdakkal. 18.50: TV 2 19.00: A Forsyte Saga. Angol j családregény. XXVI/26. rész: Hattyúdal 19.55: TV 2 20.00: Telesport. „Az év spor- tolóia” díj átadás. 20.55: TV 2. Benne: Hírek. 21.05: Ünnep a változó társa­dalomban. 22.00: Lányok. Francia film. III. rész. (Csak felnőt­teknek!) Kb 23.35: TV 2 Napzárta. DECEMBER 26. 8.30: Képújság. 8.35: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 8.40: Rajzfilmek gyerekeknek! 1. A technika csodái. Szovjet rajzfilm. 2. Ti­zedik emeleti mese. Szov­jet rajzfiLm. 3. Gyurmafi­gurák. Szovjet gyurma­film. 4 A legkerekebb veréb. Bolgár rajzfilm. 5. Tom és Jerry kará­csony este. Amerikai rajzfilm — iám. 6. Buz- •gómócsing szomszéd. Amerikai rajzfilm — ism. 9.25: Karácsonyi babatár. Megzenésített versek. 10.00: Szenitfnihályi Szabó Péter: Látogató a végtelenből. Tévéjáték. 10.40: Hármas csatorna. Csodá­latos fák — ism. 11.25: Közvetítés Betlehemből. Kb. 12.35: Képújság. 15.20: RTV Közönségszolgálat. 15.25: Képújság 15.30: Liszt,: Karácsonyfa-szvit. 16.15: Karácsonyi ajándék. 17.50: Torzó. Portrévázlat Szőts Istvánról. 18.55: Reklám. 19.00: Szó-zene-kép. Műveltségi verseny. 19.30: Reklám. 19.40: Esti mese. Frakk. Kará­csonyi angyalkák. Ma­gyar rajzfilmsorozat. * 19.50: Reklám. 20.00: Hírek. 20.05: Reklám. 20.10: Volt-e aranykora Er­délynek? 20.30: Erdély aranykora. Tévé­film. II/2. rész. 21.50: Reklábn. 21.55: Kóda. összefoglaló az MTV VI. Nemzetközi Karmesterversenyéről. 22.55: Képújság. TV 2 Radványi Dorottyával és Dombóvári Gáborral. 13.45: Képújság. 14.00: TV 2. Benne: Riportok. — Időjárás. — Zene. 14.15: Hegyen-völgyön. Ma-gyar fűm. (1960). 15.46: TV 2. 16.00: Babilon örökösei. Oszt-' rák ismeretterjesztő film. 16.57: TV 2. 17.45: Kérdezz! Felelek. Egri János műsora. 18.00: Te les port. 18.25: Gyerekeknek! 19.00: A sápadt démon Tévé­film. 20.29: TV 2. 20.35: Ünnepel a világ 21.35: TV 2 Napzárta. 22.20: Lányok. II/2. rész. Kb. 23.55: TV 2. * 'SZERDA DECEMBER 27. 8.50: Képújság. 8.55: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 9.00—9.50: Szünidei matiné: 9.00: Kincskereső kisködmön. VI/2. rész. 9.25: Miska Mackó és a töb­biek. II/l. rész. 9.50: Hármas csatorna A ti­tok. IV/4. rész. 10.35: A jegesmedve birodalma. HI/i. rész. 11.30: Delta. 11.55: Mozgató. 12.05: Képújság 17.00: Hírek. 17.05: Déli videóújság. 17.15: Správy. — Hírek szlovák nyelven. 17.20: Nasa obrazovka. 17.50: Betű reklám. P7.55: A nevünk: Profán­együttes. 18.05: Loriot. 18.30: Információk a vállalko­zóképző sorozatról. 19.00: Reklálm. 19.10: Esti mese. 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Életfogytiglan. V/5. rész. 21.20: Reklám. 21.25: Unokáink sem fogják látni. ,22.05: Szemtől szemben. 22.55: Híradó 3. TV 2 Kudlik Júliával - és Aig­ner Szilárddal. 16.00: Képújság. 16.15: TV 2. 16.20: TS ’89. Illj. rész —ism. 17.16: TV 2. Benne: Reklám. — Riportok — Időjárás. — Zene. 17.45: Kérdezz! Felelek. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek! 18.46: TV 2. 19.00: Főnix botrány. Cseh­szlovák társadalmi drá­ma. il/i. rész: A tranz­akció. 19.55: TV 2. Benne: — ..........él­n i és szeretni tanít ...” — Rockkalapacs. 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2. 21.30: Napzárta. 22.15: Teljes napfogyatkozás. (Csak felnőtteknek!) Kb. 24.00: TV 2. ­CSÜTÖRTÖK DECEMBER 28. 8.50: Képújság. 8.55: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 9.00—9.45: Szünidei matiné: 9.00: Kincskereső kisködmön. Ifjúsági filmsorozat. VI, 3. rész: A csodakalap. Ké­szült Móra Ferenc regé­nyéből. 9.20: Miska mackó és a töb­biek. II/2. rész. 9.45: A jegesmedve birodal­ma. Ili,2. rész. 10.40: ZOOM. — Your English Magazin. ¥1.10: Szép hangok özöne. VI/5. rész. PÉNTEK DECEMBER 29. 9.00: Képújság. 9.05: Tévétaroa. 9.10: A jegesmedve birodal­12.35: Mozgató. 12.45: Képújság. 16.10: Hírek. 16.20: Csillagszóró. 17.05: Négy nap tévésműsora. 17.15: A bolygó, ahol élnünk kell. VI/4. rész. 17.55: Kb. Hanuka istentisztelet. 19.00: Reklám 19.05: Esti mese. 19.15: Lottósorsolás. 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Szomszédok. 20.35: Reklám 20.40: Hirháttér. 21.25: Reklám. 21.30: Képes nóták. 22.00: Volonté. 22.40: Híradó 3. TV 2 Sugár Ágnessel és Dom­■91 ma III/3. rész. 10.05: Szünidei matiné: Kincs­kereső kisködmön. VI/4. rész. 10.30: A hajó Csehszlovák kis­játékfilm. 11.10: Nemeskürty István: Szé­chenyi napjai. VI/1. rész. 12.00: Képújság. 16.50: Hírek. 17.00—19.00: Péntek délután. bóvári Gáborral. 16.00: Képújság. 16.15: TV 2. 16.25: TS 89. III2. rész. 17.15: TV 2.. Benne: Reklám. — Riportok — Időjárás. — Zene. 17.45: Kérdezz! Felelek. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek! Thomas és Thomas bácsi. XI n. rész. 18.53: TV 2. 19.00: Főnix botrány. 1172. rész. 19.57: TV 2. Benne: A medve. 21.00: Híradó 2 21.20: TV 2. Benne: Nézze meg : az ember! 21.30: Napzárta. 22.15: Belfegorl avagy a Louv­re íantohnja. XIII.8 rész. 22.42: TV 2. 22.45: Nézőpont. Kb. 23.15: TV 2. am 17.00: Kb. Évgyűrűk 17.30: Kb. Téka. 17.40: Tok és Tokozati függések. 17.55: Kb Reklám. 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. LAPJA a 1989. december 22., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom