Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-22 / 303. szám

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT. SZOT-pályaépítés A megye ismét remekelt Megtörtént a SZOT 1989 évi társadalmi pályaépítési akciójának értékelése, mely a megyének ismét sok örömet okozott, immár sorrendben hatodik éve minden alkalommal több pályázat is, a nyertesek közé került. Az SZMT Sportbizottsága által szorgalmazott pályaépí­tési akcióra ebben az évben 7 nevezés érkezett. Négy álta­lános iskola és 3 üzem, illetve kollektíva épített sportpá­lyát. Országosan 74 pályázatot értékeltek, s így 171 sportob­jektum készült el 167,3 millió forint értékben, több mint 25 ezer fő társadalmi munkás közreműködésévei_\ A díjakat Kósáné dr. Kovács Magda SZOT-titkár adta át. A megyei nyertesek: 50 ezer forintos első díjat kapott a Tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület (konditerem, új öl­töző, zuhanyzó, klubterem), 20 ezer forintos, harmadik díjat nyerte: nagyigmándi ált. iskola (játszópark) és a Gerecse Mgtsz Tardosbánya (teniszpályák). A pályaépítési akcióért tett kimagasló munkájáért László Ferenc, a Komárom Me­gyei Sportigazgatóság vezetőhelyettese, a „Szakszervezeti munkáért" arany fokozat kitüntetést vehette át. Hungaro Klub a fociért A Magyar Ifjúsági Cent­rum Kupa megyei selejtezői előtt alakult a Hungaro Klub. Oláh Zoltán 17 éves fiatalember, aki egyébként a Vértes-KOMÉP ifi csapatá­ban futballozik, volt az esz­mei szerző. Hogy mi a célja a klubnak, így válaszolt Oláh Zoltán. — Célunk, hogy minél több kispályás labdarúgó­mérkőzést játszhassunk, va­lamint a női csapatokat se­gítsük. A Bánhidai váloga­tott, Sárberek, a Titok SE (a MIC-en is indul), a Vis­cosa és még sorolhatnám, rendszeresen részt vesz ren­dezvényeinken. Szeretnénk a női labdarú­gást támogatni, most tizen­hét tagunk van, valameny- nvien ambiciózus fiatalok. Céljainkhoz persze pénzre van szükség. Oláh Zoltán elképzeléseit feszegetve, arra a megálla pításra jutottunk, hogy az egészségmegőrzés program ját szeretnék teljes vállszé lességgel támogatni. Ame­lyik cég úgy érzi, hogy ál­dozna erre a nemes célra a Tatabányai Kapocs Irodát keresse. Telefonszám: 16­225. Levélcím: 2801 Tatabá nya V. kér. Népköztársaság út 42 a. Kosárlabda NB I. Asztalitenisz GENERÁL-kupa Évzáró II. osztályú és ama­tőr asztalitenisz-versenyt rendezett Tatabányán a Ge­nerál VM SE a városi aszta­litenisz-szövetséggel karölt­ve. A megye szinte minden szakosztályából jöttek ver­senyzők, valamint Csákvár- ról a legfiatalabbak. Férfi egyesben színvonalas mérkőzéseket láthattak a nézők, főleg Imecs Ernő, Csizmadia Zoltán, Duczki László és Takács Jenő jó­voltából. Férfi párosban az Imecs—Duczki páros biztos győzelme mellett említést érdemel a tokodi Haász— Váli kettős harmadik helye. A meglepően kis létszámú amatőrön versenyét a papír­formának megfelelően Hen- key István nyerte. Az újonc korcsoportban a betegségek miatt foghíjas mezőnyben a gyengélkedő generálosok előtt a csákvári Szabó Elek nyert. EREDMÉNYEK: Férfi egyes: 1. Imecs Ernő, 2. Csizmadia Zoltán, 3. Duczki László (mind Generál) és Takács Jenő (OBV). Férfi páros: 1. Imecs— Duczki (Generál), 2. Takács —Saláta (OBV), 3. Haász— Váli (Tokod) és Csizmadia— Henkey 1. (Generál). Újonc fiú egyes: 1. Szabó Elek (Csákvár), 2. Lönhardt Attila (Csákvár), 3. Sajtos Gábor (Generál) és Kovács Ferenc. Amatőr férfi egyes: 1. dr. Henkey István, 2. Mezöségi László, 3. Smudla Béla, 4. Kopasz Sándor. Amatőr férfi páros: 1. dr. Henkey I.—Mezöségi L., 2. Smudla B— Kopasz S., 3. Skrinyár I.—Gaál Gy. Sakk Hatodszor sem sikerült Négy csapat részvételével Pécsett bonyolították le a megyei sakkcsapatbajnokok REFORM VIDEOTÉKA ÉRTESÍTI AZ 1000. KEDVES KLUBTAGJÁT, HOGY SZAMÁRA 1 DB MŰSOROS VIDEO­KAZETTÁT AJÁNDÉKOZUNK, AMIT ö VÁLASZT KI. KÉRJÜK, FÁRADJON BE A CENTRUM VIDEOTÉKÁBA. 10826 osztályozó körmérkőzését, amelyen megyénket a Vis- cosa együttese képviselte. A Viscosa kénytelen volt néhány játékosát nélkülöz­ni, így csak a „papírforma” érvényesülhetett. Eredmények: Pécsi Bőr­gyár—Viscosa 7-5, Paks— Dunaújváros 7,5-4,5, Viscosa —Dunaújváros 6-6, Pécsi Bőrgyár—Paks 6,5-5,5, Du­naújváros—Pécsi Bőrgyár 5,5-6,5, Paks—Viscosa 7-5. Végeredmény: 1. Pécsi Bőr­gyár 6 pont, 2. Paks 4, 3. Dunaújváros 1, 4. Viscosa 1 pont. A Pécsi Bőrgyár eredmé­nyével az OB II-be jutott! A Baja csak statisztált Az évzáró mérkőzés után az Oroszlánya negyedik Szerdán az esztendő utol­só bajnoki mérkőzését ját­szotta az Oroszlányi Bá­nyász első osztályú férfi kosárlabdacsapata. Az elit csoportban ugyanis hétköz­ben forduló volt. A Bányász ezúttal Baján vendégszere­peit. ahol a várakozásnak megfelelő eredményt ért el. Bajai SK—Oroszlányi Bányász 70-73 (33-40) Baja: 1200 néző. Vezette: Berki, Szabados. Oroszlány: Weglorz 15, Muntean 15, Varga 6, Bog­nár 21. Szczubial 16. Edző: Tornász Sluzalek. Az első 5 percben a baja- iak közül senki nem gondolt arra, hogy csak rövid ideig képesek megtartani előnyü­ket. A 8. percben ugyanis az Oroszlány átvette a vezetést, igaz csupán egy tripla volt a különbség a csapatok kö­zött. Négy perccel később annyit változott a helyzet, hogy a vendégek előnye 12 pontra nőtt (17-29). A 17. percben a bajaiaknak még mindig 13 pont volt a hát­ránya. Fordulásra ugyan csökkent a különbség, de to­vábbra is a Szczubial diri­gálta csapat volt a jobb. Már az első félidőben is feltűnt, hogy Hosszúék so­kat hibáznak. pontatlanul dobnak kosárra, ebből per­sze az oroszlányiak is ki­vették részüket, ezért volt ilyen kevés pont az évzáró mérkőzésen. A 22. percben egyenlített a Baja, vagyis még mindig nem futott le ez a színvona­lában alaposan visszaesett bajnoki. Mindenesetre a 31. percig tartani tudta előnyét a hazai csapat, ekkor azon­ban megtorpant és pontosan 4 percig nem tudtak kosár­ra dobni, miközben az oroszlányiaknak sikerült pontot szerezniük. ■ Már úgy tűnt. hogy a haj­rában nem kell idegesked­nie a Bányásznak, a Baja viszont ismét „felszívta” ma­gát. ismét fordítani tudott, miként a befejezés előtt az Oroszlány is. Ezúttal is fontos mérkő­zést nyert az Oroszlány, az Jusztin Weglorz Varga Attila évzáró találkozón valameny- nyi játékos dicséretet érde­4. Oroszlány 5. Körmend 11 6 1449-1375 28 9 8 1414-1358 26 mel. 6. ZTE 8 9 1623-1580 25 7. Bp. Honv. 8 9 1477-1457 25 A bajnokság: állása: 8. Baja 7 10 1488-1519 24 9. MAFC 6 11 1375-1522 23 1. Csepel 14 3 1577-1436 31 10. Szolnok 6 11 1434-1505 23 2. Tungsram 12 5 1515-1470 29 11. Videoton 6 11 1376-1*429 23 3. Atomerőmű 11 6 1487-1439 28 12. Sopron 4 13 1342-1519 21 Teke Év végi mérleg A Tatabányai Bányász NB I- es női tekézői az idei baj­nokságban négy győzelem­mel, hét vereséggel 8 pon­tot szereztek, s így a nyol­cadik helyen állnak a tabel­lán. A játékosok a házi rangsorban a következő he­lyen állnak: 1. Megyesiné 11 mérkőzés, 9 pont, 4604-es összteljesítmény. 2. Szintai- né (11, 7, 4441), 3. Dominá- né (11, 5, 4361), 4. Steiner (9, 3, 3528), 5. Gulyásné (7, 2, 2652), 6. Rischák (5, l, 1849), 7. Künn (5, 0, 1837). Játszott még Juhos 3, Krakó 3, Farkas 1. Az Oroszlányi Bányász NB II-es női tekézői két győzelemmel, 1 döntetlen­nel, 4 vereséggel 5 pontot értek el, s a tabella 6. he­lyén végeztek. A játékosok sorrendje: 1. Imre (7, 5, 2715), 2. Anda (7, 6, 2676), 3. Hegedüsné (7, 3, 2604), 4. Lázár (7, 4, 2586), 5. Bitt­marné (4, 1, 1438), 6. Tóthné (7, 1, 2467). Játszott még: Csípő 2, Lazokné 1 mérkő­zést. A Dorogi Bányász NB III- as férfi játékosai a listave­zető helyen állnak. A játé­kosok rangsora: 1. Magyaros (13, 10, 5443), 2. Jancsovics (12, 6, 4907), 3. Péter (13, S, 5273), 4. Biró (13, 9, 5256), 5. Honvéd (13, 7, 5252), 6. Tertsch (13, 6, 5209). Ját­szott még: Mátai 1 mérkő­zést. A Nyergesi Viscosa NB III-as férfi tekézői az 5. he­lyen végeztek. A játékosok rangsora: 1. Klinstein (11, 6, 4515), 2. Soós (12, 7, 4827), 3. Torda (13, 8, 5187), 4. Bí­ró (10, 6, 3977), 5. Marton (12, 6, 4718), 6. Tóth (11, 5, 4324), 7. Fülöp (6, 2, 2297). Játszott még: Hergéth 2, Balogh l mérkőzést. Az Oroszlányi Bányász NB II- es férfi tekézői a tabella 12. helyén állnak. A játéko­sok rangsora: 1. Gulyás R. (13, 7, 5280), 2. Somodi (12, 8, 4865), 3. Tóth M. (12, 7, 4822), 4. Bánhegyi (12, 4, 4756), 5. Kuti (8, 1. 3164), 6. Gulyás I. (11, 3, 4330). Ját­szott még: Lazok 3, Schrek 3, Szűcs 3, Szayer 1 mérkő­zést. Természetjárás 2S éves a Cementgyár szakosztálya A közelmúltban évzáró értekezleten gyűltek össze a Tatabányai Cementgyár SE természetjáró szakosztályának tagjai, de az összejövetelnek kü­lön rangot adott, hogv éppen 25 éve alakultak meg. és működnek folyamatosan. rendszeresen biztosítva a szabadidősport kedvelőinek a hasz­nos időtöltést. Csorba György szakosztályvezető köszöntötte a megjelenteket. s az évet értékelve elmondta, hogy a 63 tagú szakosztály ebben az évben 53 alkaldmmai túrázott, 62 napon, összesen 477-en vettek részt. A táv is tiszteletet parancsol: 2946 kin, melyből gyalog 750 km volt. A szakosztályban az év túrázója Karkó Ferenc lett, aki 38 túrán 565 km-t gyalogolt. A túrave­zetők rangsora: Karkó Ferenc, Takács István, Csorba György. Csorba Endre. Csorba Györgyéé és Csorba Ferencné 40 éve a természetjárásban emlékjelvényt és emléklapot kapott Karkó Ferenc. 25 éves emlék­lapot: Karkó Ferencné. Keindl Márton. Matus László. Szerdahelyi Dániel, Takács Istvánné. Ta­kács István és Takács Rózsa. Fenyőfatúra A TBSC természetbarát-szakosztálya december 26-án. (kedden) rendezi meg a ..Kirándul a csa­lád*' mozgalom keretében, a hagyományos FE­NYŐFA NYÍLT Tl/RAJAT. a somlyóvári turista- háznál. Indulás és találkozás: újvárosi autóbusz-végállo­máson. a 9.40 órakor induló héregi autóbusszal, a tornyópusztai elágazásig. Onnan gyalog a bekötő- útón Tornyópusztáig. majd az országos kék tu­ristajelzésen a turistaházig. Az út hossza, oda-vissza: 8 km. Program: ked­vező hó esetén hócsata, hófoci. szalonnasütés. fe- nyöfadíszités. Visszaérkezés Tatabányára: 15.00 órakor. A turistaháznál forró teával várják a ki­rándulni vágyókat. Ök huszonnégyen... (I.) Argentína 1990. június 8. és július 8. között Olaszország 12 váro­sában bonyolítják le a 14. labdarúgó vb-döntőt, amelyen 24 válogatott lép pályára. Az MTI sportszerkesztősége a most kezdődő sorozatban bemutatja a kéttucat finalistát. A címvédő együttes szö­vetségi kapitánya, Carlos Bilardc (52 éves, 1983 óta ül a válogatott kispadján) voltaképpen nyugodt ember lehetne: az 1986-ban Mexi­kóban aranyérmet nyert csa­patának magja szinte válto­zatlan maradt. A kapuban Nery Pumpido tudása mit- sem kopott, a védösorban Oscar Ruggeri és Nestor Clausen bármikor harcra fogható", a középpályán Jorge Burruchaga, elől pe­dig a sokak által a világ legjobbjának tartott Diego Maradona számít oszlopos tagnak. Bilardo mindössze két dolog miatt ideges. Igencsak visszasírja a tá­madó- és középpályás sor között hatékony szerepet ügyesen betöltő Jorge Val- danót. aki már visszavonult, s jelenleg rádiókommentá­tor. Sokan úgy tippeltek. Bilardo a hátralévő időben „udvarol” Valdanónak, meg­próbálja őt visszahívni. A másik gondja: az Európában játszó légiósok nem merül­nek-e ki a bajnoki csaták­ban, és lesz-e erejük megva­lósítani a kapitány elképze­léseit? Idén az argentinok nem csillogtak a dél-ameri­kai bajnokság, a Copa Ame­rica küzdelmein, 1986 világ­elsőjének csak a harmadik hely jutott. Ebben közreját­szott. hogv a sikerek leg­főbb kulcsa, Maradona, a fárasztó olasz bajnoki és UEFA-kupa menetelés után fáradt volt, s messze nem azt nyújtotta, amit 1986-ban. Mexikóban remekelt, kép­telenség volt őt tartani, nem csoda, akkor a vb legjobb­jává választották meg. Bilardo nem kifejezetten nagy taktikus, azt mondják, ha nincs legalább 16, közel azonos képességű játékosa, akkor könnyen kátyúba for­dulhat csapatának szekere. Szakértők viszont teljesség­gel kizártnak tartják, hogy még egyszer előforduljon az. ami 1978 után, 1982-ben: a világbajnok argentin nem­zeti tizenegy ugyan a cso­portjából továbbjutott, de az olaszoktól és a braziloktól elszenvedett vereséggel vé­gül is leszerepelt a csapat. „Ez még egyszer nem tör­ténhet meg!" — jelentette ki Bilardo. (Folytatjuk) Súlyemelés IWF-mérleg ’89 A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) egy éve újjáválasztott vezérkara, élén Gottfried Schödl el­nökkel és dr. Aján Tamás főtitkárral, az esztendő vé­géhez közeledvén értékelte a sportág 1989-es teljesítmé­nyét. Az összegzés, amelyet az IWF budapesti titkársága tett közzé, még a szöuli öt­karikás játékokat veszi ala­pul, megállapítva, hogy a tavalyi olimpia egyfelől nagy sikereket hozott a súlyemelésnek, másfelől ala­posan megtépázta tekinté­lyét a sajnálatos dopping­esetekkel. A nemzetközi szö­vetség vezetése megsokszo­rozta erőfeszítéseit a már korábban, igen széles kör­ben-és nagy szigorral végre­hajtott doppingellenes küz­delem eredményessége, a sportág teljes megtisztítása érdekében. Az IWF Chartát bocsátott ki, amely nemcsak az ellenőrzésekkel és a bün­tetésekkel foglalkozik, ha­nem a megelőzéssel és a ne­veléssel is. DOLOQgáK LAPJA 1989. december 22., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom