Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-22 / 303. szám

LAKÁS, INGATLAN Bérelnék hosszabb időre Ta­tabányán összkomfort os, egyszo­bás lakást, vagy külön bejáratú lakrészt. „Bútorozott 495456” jeligére a tatabányai hirdetőbe, Győri u. 12. Kiadó Tatabányán 2 szoba- összikomfortos családi ház telek­kel. Vállalatnak is, telefon: 10-147._________________________________ Kiadó különálló, 2 szoba-össz­komfortos lakás telefonhaszná­lattal. vállalatnak is. Érdeklődni: 16 óra után, 10-857, Elcserélném kettőszobás, taná­csi lakásom három vagy 2 + 2x1/2 szobás tanácsi lakásra, rá­fizetéssel. Érdeklődni: este, 16-708_________________________________ Eladó tatai, kettőszobás, össz­komfortos. 1. emeleti öröklakás. Érdeklődni: Teszéri, Tata, Má­jus 1. út 38 1. lh. 1/2.. 16 órá­tói. _______ D ózsakertben lakás kiadó vál­lalkozónak. illetve magánsze­mélynek. telefon: i3-645. Családi ház eladó. Ráfizetés­ser tömblakásra cserélhető. Ta­tabánya II.. Jegenye út, 1._______ T urulnál, jól megközelíthető telek olcsón eladó. Telefon: 34/14-609, este. JÁRMŰ Eladó Opel Rekord. 8 éves. Irányár: 295 ezer forint. Érdek­lődni: Tatabánya. Sárberek 423. fszt. 1 Lada i30O-as. PY-os (sárga), jó állapotban. 1991-ig műszakis El­cserélném 2—3 éves Trabantra, nem sok kilométerrel. Érdek­lődni: Tát-Üjtelep, Béke tér 11., 15 óra után. Eladó Opel Rekord Berlina 2 E. központi zárás, automata ab­lakemelő. tetőablak. hétéves. Kocs. Kossuth 10.. napközben. Jó állapotban lévő S—100-as Skoda, sok alkatrésszel eladó. Érdeklődni: Deák György, Tata, Szomódi úti téglagyár. 2S^10;«00 E5p*ow«ai VEGYES Családi események videófelvé­telét és fotózását vállalom. Te­lefon: (34) 50-079, Almásneszmély, Felsőhegy u. 13. Üj árukészlettel megnyílt eskü- vőiruha-kölcsönző téli árkedvez­ménnyel. Budapest. Xü., Gregus u. 4. Déli pályaudvarnál.__________ A utósok! Aki a Skála Sztráda melletti autósboltban 2000 forint felett, vásárol, ajándékot kap. Kellemes ünnepeket! Eladó kilenc hónapos magyar­tarka üszőborjú. Érdeklődni: egész nap. Császár, Kossuth L. u. 27. _________________________ E ladó f?S«k on,vektor, hűsugár­zók. Érdeklődni: Oroszlány, Kecskédi út 52., délelőtt 9—12-ig. Kelle'mes ünnepeket kíván Kedves Ügyfeleinek a TONI ku­tyaszalon Telefon: 34/82-338 A tetőléc megérkezett. Tüzép- telep^^Jagyigmánd^^^— Nagy magyar sárga kanca és egy sötétpej sportló eladó. 2890 Tata I.. Kiss Ernő u. 39. Helyszíni tv-javítás gyorsan. ALtmann András. Tatabánya, Népköztársaság 23. Tel.: 14-460. A Bábolnai Aranypatkó étte­rem műsoros rendezvénnyel vár­ja szilveszteri vendégeit. Vacso­ra, zene. tánc Belépőjegyek va­csorával: 300 Ft/fő. Érdeklődni: 34 69-068._____________________________ K özépuszkár fehér kiskutya eladó Ctm: Szűcs József. Ta­tabánya. - Gál-ttp-. 219-.. fszt. 3. 5 tonnás, IFA. billenős teher­gépkocsi egyéves műszakival eladó. 2890, Tata I-, Kiss Ernő u. 39. Az Oktáv Ipari Továbbképző Vállalat eladásra kínálja Lat- vija 12 személyes kisautóbuszát. A jármű 21 hónapja van for­galomban. tizenhatezer kilomé­tert. futott, garázsban tartott, kitűnő állapotú. Érdeklődni le­het a vállalat székhelyén, Esz- tergom-Kertváros. Wesselényi u. 35—39.. Szabó Sándornál. Tele­fon: "(33) 11-755. Lada 1300 S, KP-s. 6 éves sze­mélygépkocsi eladó. Érdeklődni: Komárom, (Szőny). ősz u. 10. ÁLLÁS Üzleti és menedzseri munka­körbe, külföldi áruk forgalma­zására és menedzselésére fő- és mellékállásba, csekély befekte­tést vállalva, agilis munkatársa­kat keresünk. Fizetés egy ré­sze teljesítménytől függően VALUTÁBAN. Érdeklődés tele­fonon: 06/96-26-992. Raktárosokat és villamos-szak­képzettséggel rendelkező minő­ségellenőrt kisszövetkezet mi­előbb felvesz óvárosi telephe­lyére. Nyugdíjas jelentkezését is várjuk. Telefon: 14-568, 13-175. Tfszfeff vásárlóink! TÁJÉKOZTATÁSUL KÖZÖJÜK, HOGY A GENERÄL KERESKEDELMI VÁLLALAT — AZ ÉV KÖZBEN SZOMBATON IS NYITVA TARTÓ — élelmiszert árusító boltjai 1989. december 24-én (vasárnap) 12 óráig nyitva tartanak! VARJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT! 5092 Tatai Vízgazdálkodási Társulat felvesz építés­vezetőt FELTÉTEL: víz- és mélyépítési szakirányú felsőfokú végzettség, és sajátgépkocsi- h asználak ELŐNY: vízellátási — csatornázási kivitelezői vezetői gyakorlat és Komárom megye ismerete. JELENTKEZÉS: 2891 TATA, FAZEKAS U. 11. TELEFON: 81-988, 81-197. 5161 ( Olvasószolgálat ' RÁDIÓ Kossuth: 8.05: Hangszemle. 8.20: Tudósok a közéletben. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9.00— 11.00: Napközben. 11.05: Népda­lok. 11.32: A kígyó pillantása. 12.45: Külpolitikai könyves­polc. 13.00: Klasszikusok dél­időben. 14.05: Erről beszéltünk. 14.40: A fonótól a táncházig. 15.00: Magyar írás. 15.50: Egy infánsnő. 16.00: Tizenhat óra. 16.15: Hangoló. 17.00: Orvosi tanácsok 17.05: Ellátás alap­fokon? 18.05: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 18.20: Levelekre rö­viden. 19.38: Szilágysági nép­dalok. 19.50: Gong. 20.00: Nem vagyunk divatban 20.30: Von­szolnak piros delfinek. 20.35: Haydn: B-dúr (A királynő). 21.00: Kilátó. 21.45: Hajszálgyö- kerek. 22.00: Hírvilág. 22.30: Nemzetközi kulturális szemle. 23.00: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. Petőfi: 8.05: Rivaldafényben. 9.05: Isten teremtményei 10.00: Kertbarátok műsora. 10.05: Klasszikus operettekből. 11.05: Mit üzen a Rádió? 11.45: San­zonok. 12.10: Nóták. 12.53: Édes anyanyelvűnk. 13.05: Pop­hullám. i4.00—16.55: Péntektől — péntekig. 17.05: Kölyökrádió. 17.30; ötödik sebesség. 18.30: A Rock Gyermekei. 19.05: Ga­rázs. 19.35: Fiataloknak! 21.05: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságaiból. 21.30: Világab­lak. 22.00: Híres történetek — nagy egyéniségek. 23.10: Sport­híradó. 23.20—0.14: Póttarisznya. Bartók: 9.15: Liszt: Faust­szimfónia. 10.27: Radioton-ko­rongokról! 10.30: Vallások vi- lághíradója. 11.00: Birgit Nilsson operafelvételeiből. 12.05: Újdon­ságainkból 12.40: Britten: Pén­tek délután. 13.00: Hallgassuk újra! 13.59: Philip Jones Nem­zetközi Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál. 14.47: Zene korabeli hangszereken. 16.05: Nemes­kürty István: Mi. magyarok. 16.15: Weber: A bűvös vadász. 18.30: Bemutatjuk új felvétele­inket. 18.56: Radioton-koron­gokról! 19.05: Charles Münch vezényli a Bostoni Szimfonikus Zenekart. 20.30: Purcell Dido és Aeneasának háttere. 21.00: Kamarazene. 21.44: Mintha ál­modtam volna . . 22.52: Hang­játékok eredeti nyelven. A GYŐRI RÁDIÓ MŰSORA 1116 kHz (268,81 m), 1188 kHz (252, 52 m), 1350 kHz (222,22 m), 72,86 MHz, 72,98 MHz. 5.55: Műsorismertetés. 6.00: Krónika, lapszemle (Kossuth). 6.30: Regionális hírösszefoglaló. 6.45: (Egy) vélemény... 7.00: Nyugat-dunántúli krónika. 7.15: Regionális lapszemle. 7.30: Út- ravaló. 7.45: Hétvégi progra­mok. Szerkesztő: Nagy ' Ist­ván. II. MŰSOR 14.45: Jótékonysági koncert. 15.50: Az Atlantida-terv. 16.55: A nap percei 17.10: Cseh film. 18.40: Fiatalok magazinja. 19.10: Torna, 19.30: Híradó. 20.00: Fiatalok tévéklubja. 21.00: Portréfilm. 21.30: Híradó. 22.00: Világhíradó. 22.15: A szünet. 23.10: Kisfilm. 23.40: NSZK— Csehszlovákia jégkorong-mér­kőzés. BÉCSI TV 9.00: Hírek. 9.05: Az albérlő. 9.30: Orosz nyelvtanfolyam. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Heinz a Holdon. 11.55: Az állatok Pa­radicsomai 12.20: Belpolitikai magazin 13.20: Hírek. 13.30: Mi a szünidőben. 14.00: A szent és a rajongója. 15.35: Gadget felügyelő. 16.00: An­tan-ténusz. 16.35: Slágerek és ötletek. 16.55: Mim tv-híradó. 17.05: Tudományos magazin gyerekeknek. 17.35: Fény a sö­tétségbe. 18.OO: Mi a szünidő­ben. 18.30: Testestül-lelkestül. 19.30: Híradó. 20.00: Sporthírek. 20.15: Az öreg 21.20: Dinasztia. 22.05: Oldalpillantások. 22.15: Trailer. 22.45: Max Headroom. 23.30: Hírek. 23.35: A nevadai átkelés 01.05: Hírek. II. MŰSOR 16-35: Művészlexikon. 16.40: Akkoriban. 16.45: Hotel. 17.30: Telesí 90. 18.OO: Az albérlő. 18.30: Wurlitzer. 19.00: A tarto­mányok mai napja. i9.30: Hír­adó. 20.00: Kulturális hírek. 20.15: Vadállatok lóhátról. 21.00: A hónap könyve. 21.20: Apropó film 21.50: Újdonságok a ka­baréban. 22.00: Híradó 2. 22.25: Sport. 22.50: Mítoszok, médiu­mok és Mahabharata. 23.45: Víz/Gangesz. 02.05: Hírek. MOSZKVAI TV 4.30: 120 perc. 6.35: Rajzfilm. 6.50: Szerelemmel és fájdalom­mal, IV 3—4. 9.00: Emberi fő­iskola. 13.45: A ti jogaitok? 15.20: Rajzfilm. 15.30: Filozó­fiai beszélgetések. 16.20: Rek­lám. 16.25: Kanada—Szovjet­unió jégkorong-mérkőzés. A szünetben: Mi történt a nagy­világban? 19.00: Híradó 20.00: Szerelemlmel és fájdalommal, IV/4. 21.05: Nézet. Riportműsor. 23.00: Stalker. Rendezte: A. Tarkovszkij. 01.35: Hírek. 1.40: Filmzenék SUPER CHANNEL 07.00: Politikai és üzleti hí­rek, sporthírek, időjárás-jelen­tés. 08.00: Szórakoztató egyve­leg. 14.30: Egyenes adás. — Délutáni program iskolások­nak. 15.30: Zenés műsor, divat- és pophírekkel. 16.30: Szóra­koztató műsor. 18.30: Zenés műsor. 19.30: Időlánc. 20.00: Popzene. 20.30: Szórakoztató műsor. 21.00: Zenés műsor. 22.00: Hírek, időjárás-jelentés. 22.10: Különleges koncertfelvé­telek. 0.10: Hírek. időjárás-je­lentés. 01.20: Időlánc. Gyászközlemények Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk. ÁCSAI JANOSNÉ temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyez­ték, és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk, ZSIGRI FERENCNÉ temetésén megjelentek, sirjára koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban együttérző szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak akik drága halottunk, ID. SZABÓ ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, MARX ISTVÁN hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára a kegyelet virágait helyezték, és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy KUKUCSKA JÁNOS 68 éves korában elhunyt. Hamvait 1989. december 21-én, Tatabányán, csendben örök nyugalomra helyeztük. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal és isme­rősökkel, hogy a drága jó feleség, édesanya és nagy­mama, WEISZDORN JÓZSEFNÉ sz.: Gelbmann Mária életének 62. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 1989. december 22-én. (ma). 15 óra 30 perckor lesz a baji temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, ID. VELENCEI VILMOSNÉ 67 éves korában, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 1989. december 22-én, (ma), 15 órakor lesz a vér- tesszőlősi temetőben A gyászoló család KIÁLLÍTÁS Iparfejlődés és munkásélet a tatai szénmedencében 1896— 1945 cimű kiállítás, valamint Boglár Lajos indiángyűjtemé­nye. TATABANYA, a KÖZMŰ­VELŐDÉS HAZA, MEGYEI munkásmozgalmi és IPARTÖRTÉNETI MÜZEUM. Nyitva tartás: naponta i0—20 óráig Szünnap: hétfű. A megalakulásának 40. év­fordulóját ünneplő tatabányai Bányász-táncegyüttes doku- mentumklálKtása. TATABA­NYA, NÉPHAz. Nyitva tartás: naponta 10—20 óráig. Magyar bábtörténet kiállítása, TATABANYA. A KÖZMŰVELŐ­DÉS HAZA Nyitva tartás: na­ponta 9—20 óráig. Szünnap: szerda. kiűzése után (Tata, XVIII—XIX. századi helytörténetéből). Kerns- tok Károly festőművész, vala­mint Révhelyi Elemér munkás­ságáról készült fotókiállítás születésének 100. évfordulója al­kalmából. TATA. KUNY DO­MOKOS MÜZEUM. Nyitva: na­ponta i0—14 óráig, vasárnap 10— 16 óráig. Szünnap: hétfő, kedd. Magyarországi németek törté­nete és néprajza TATA, NÉ­MET NEMZETISÉGI MOIZEUM. Nyitva: naponta 13—16 óráig, szünnap: hétfő. Pártos István festőművész emlékkiállítása, BALASSA BÁ­LINT MÜZEUM, ESZTERGOM. Nyitva: 9—17 óráig, szünnap: hétfő. Gáspár Gusztáv grafikus ki­állítása. KOMAROM, CSOKO­NAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GALÉRIÁJA. Nyitva tartás: naponta 8—17 óráig. J5ZÜBP4«: hétfő. \cíA 16.00—18.00-ig: az 1350 KHz-es győri középhullámú adón: „Az ön rádiója”. Győr: 12-722 — Szombathely: 13-850 — Székesfehérvár: 12-244. TELEVÍZIÓ BUDAPESTI TV 8.00: Tévétorna. 8.05—8.50: Szünidei matiné: 8.05: Kincskereső kisködmön. VI/1. rész. 8.25: Híres mesék. III/2. rész. 8.50: Képújság. 8.55: Az Országházból jelent­jük . . . 16.50: Hírek. 17.00—19.00: Péntek délután. 17.00: Évgyűrűk. Kb.­17.30: Téka. Kb. 17.40: A bizalom zarándok­úba Kb. 18.00: Ablak. 19.10: Esti mese 19.30: Híradó. 20.05: Az Országházból jelent­jük... 20.35: Tévémozi Oscar-díjas filmek. Fanny és Alexan­der. Ilii— 2. rész 23.45: Híradó 3. TV 2 Berkes Zsuzsával és Dombóvári Gáborral. 17.00: Képújság. 17.15: TV ,2. Benne: Riportok. — Időjárás. — Zene. 17.45: Torpedó. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek! Tom és Jerry, l. A műkedvelő mezei egér. 2 Bizonyta­lan. mint a kutya vacso­rája. 3. Pajkos pajtás. 18.45: TV 2. 19.00: Butaságom története. 20.24: TV 2 Benne: Autó 2. — A TV 2 autós magazinja. 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2. 21.30: Napzárta. 22.15: Beethoven-est. Kb 23.45: TV 2. POZSONYI TV 9.20: A napocska. 9.40: Tévé­sorozat 10.40- Szórakoztató ve­télkedő 11.30: Kék fény. 12.10: Az éveket nem lehet megállt tani. 12.55: NSZK—Csehszlová­kia jégkorong-mérkőzés. 15.20: Nemzetközi publicisztikai mű­sor. 15.50: Mezőgazdasági ma­gazin. 16.30: Kanada—Szovjet­unió jégkorong-mérkőzés. 19.00: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: Ausztrál természetfilm-sorozat. 20.25: Bűnügyi kalandok. 21.20: A Károlyi-híd. 21.30: Bíborszí­nű rózsa Kahirából. 22.50: Pe­ter’s pop show. SKY CHANNEL 06.00: Üzleti és gazdasági hí­rek. 07.00: Gyermekműsor. 10.00: Autó-motor sporthírek. 10.30: Szörfmagazin. 12.00: If­júsági labdarúgó-világbajnok­ság, középdöntő. 13.30: Golf. 15.00; Sí világkupa. 16.00: Jég­korong. 20.00: Műkorcsolya. 21.00: Davis-kupa döntő. 22.00: SÍ. 23.00: Jégkorong TV 5 16.05: Hírek. 16.15: A tegnapi műsor ismétlése 17.15: Szóra­koztató műsor. 17.45: Fazékban az igazság. 18.15: Számok és betűk. 18.35: Ifjúsági program. 18.55: TV 5 Klub. 19.00: Műsor a túlzásokról. 19.30: Hírek. 19.35: Csillogó papíros. 20.00: Európa klub. 21.00: Világútlevél. 22.00: Tv-híradó. 22.30: Clai­re... ez az éjszaka és a hol­nap. — Film Q.55: Műsorzárás. MOZI TATABANYA, TURUL: Dum­bo (1/2 4-kor), A nap birodal­ma (1'2 6-kor), Vámpírok Ve­lencében (8-kor). MINIMOZI: A csodálatos asztalos (5-kor), Diótörő (7-kor) KLUBMOZI: Századunk tanúja — Habsburg Ottó (5-kor), A bosszú börtö­nében (7-kor). BÁNYÁSZ: Ne ébreszd fel az alvó zsarut (5- kor), A híradó sztárjai if­ikor). TATA, Tö: Dióbél királyfi (3'4 4-kor), Batman, a dene­vérember (3'4 6 és 8-kor). BERTA-MALOM: Én a vízi­lovakkal vagyok (1/2 7-kor), ESZTERGOM, PETŐFI: Bat­man, a denevérember (1/2 6 és 1/2 8-kor), Kutyám, Jerry Lee (K—9) (1/2 10-kor). KOMAROM, JÓKAI: őslények országa (5-kor), Drágán add az életed! (7-kor). KAMARA: Min­den a paradicsom bűne (6- kor). OROSZLÁNY, ADY; A bűn­bánó (6 és 8-kor). MO’- PRESSZO: Tótágas (1/2 6-kor). NYERGESÜWFALU, VISCO- SA: Road House — Országúti Diszkó (5-kor), A halálosztő (7- kor). KISBÉR. KOSSUTH: Zsarolás (5-kor), Bosszúvágy 4. (7-kor). Videoprogram: Drakula grófnő (5 és 7-kor). KÖRNYE, PETŐFI: A bosszú börtönében (6-kor). ÁCS, SZIKRA: Veled akarok Járni (Forró Rágógumi) (7- kor). BÖKÖD, PETŐFI: Volt egy­szer egy Amerika I—II. (6- kor). NASZÁLY, RÁKÓCZI: James Bond, a magányos ügynök (6- kor). TAT. DUNA: Idegen test (5- kor). Tatabányai Fotómühely ki- álb'tása. TATABANYA. KERNS- TOK TEREM. Nyitva tartás: naponta 10—18 óráig. Szünnap: 20 órától 06 óráig: 14-0*6. hétfő. S. O. S. Lelkisegély Szolgálat Antik másolatok a volt zsi­nagóga épületében, TATA, GÖ­RÖG-ROMAI SZOBORMASO- LATOK MÜZEUMA. Nyitva tar­tás: naponta 10—18 óráig. Szün­nap: bétfő. Tata és környéke a bronz­kortól a 19. századig. Martyn Ferenc festőművész kiállítása. Kétszáz éves fejlődés a törők Új helyen, új szolgáltatásokkal! Kedves Olvasóink, Tisztelt ügyfeleink! HIRDETÉSFELVÉTEL 1 Reklám és Szolgáltató Irodánkban Előd vezér út 10. Várja jelentkezésüket a Lapkiadó Vállalat BÁSTYA RT. DCelLemes kneáeiútiyj ünnepeket fa b&Ldfrg, n j ejztendól kíimti minden kedves vásárlójának, leendő vásárlóinak és üzleti partnereinek a BÁSTYA Kereskedelmi és Szolgállató Részvénytársaság 5140/& POUKMBŐK LAPJA 1989. december 22., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom