Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-22 / 303. szám

1989. december 25-től 31-ig 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.06: Telefera. 21.15: Reklám. 21.20: Az év versel. 21.50: Gian Maria Volonité-so- rozat. Krisztus megállt Ebolinál 0.15: Híradó 3. TV 2 Berkes Zsuzsával és Döm- södi Gáborral. 16.00: Képújság. 16.15: TV 2. 16.25: TS ’«9. HI/3. rész. 17.15: TV 2. Benne: Reklám. — Riportok — Időjárás. — Zene. 17.45: Kérdezz! Felelek. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek! 18.45: TV 2 19.00: Tetthely. 20.32: TV 2. SZILVESZTER’89. 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2. 21.30: Napzárta. 22.20: Tokio pop. (Feliratos!) Kb. 24.00: TV 2. SZOMBAT _______________________ D ECEMBER 30. 9.O0: Képújság. 9.06: Tévétorna gyerekeknek. 9.10; Az élővilág egysége. ~ XV/13 rész. 9.25: Kincskereső kisködmön. XV/13. rész 9.45: Tízen Túliak Társasága. Gála. 10.45: Életfogytiglan. V/5. rész. 12.00: Nas efcran. 12.30: Képújság 14.50: Képújság. 14.56: Nótaszőt 15.15: Betúrektám. 15.20: Van benne valami. 16.05: A kölcsönkapott Föld. XV/13. rész. 16.20: Eszter könyve 16.55: Videovüág. 17.35: „Jean vagyok, csak így egyszerűen”. 18.25: Reklám. 18.30: Szomszédok. 19.00: RekHm. 19.10: Esti mese. 19.20: Reklám 19.30: Híradó. 20.00: Reklám. 20.05: Vers mindenkinek. 20.10: A szent év. 21.40: Reklám. 21.45: Paul Sómon afrikai kon­certje. 22.45: Kállai Róbert. Panelva­csora. Tévéjáték. 23.05: Híradó 3. TV 2 Radványi Dorottyával és Aigner Szilárddal. 14.00: Képújság. 14.15: TV 2 Benne: Riportok. — Időjárás. — Zene. MO­VI Krónika. 15.00: A sárkány szíve. XII/6. rész. 19.52: TV 2. 16.00: Kölyökidő. 16.35: TV 2 SZILVESZTER ’89. Benne: Zsúfolt vo­nat. 17.00: Zoltán Erika show. 17.46: TV 2. SZILVESZTER ’89. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek! 18.48: TV 2. 19.00: Linda. VII/4. rész: Ero- tic-show. 19.51: TV 2 SZILVESZTER ’89. 20.15: Gyuszi ül a fülben ... 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2. SZILVESZTER ’89. 21.50: Taxisofőrnő. 23.20: Ute Lempert show. Kb. 0.10: TV 2. Paul Simon VASÁRNAP DECEMBER 31. 9.00: Családi torna. 9.05: Kéiménymesék. 9.30: Csillagok a jégen. 10.00: Játsszunk bábszínházát. XII/3. rész. 10.30: Paul Daniels műsora. 11.15: Képújság. 1610: Képújság. 15.15: RTV Közönségszolgálat. 15.20: Reklám. 15.26: Allatkert Floridába». 16.10: Betüreklám. 16.15: Szimat Saöréay szimatol. IX/6 rész. 16.45: Reklám. 16.55: Delta. 17.20: Gyilkosság két tételben. Tévéfiím. 18.20: Reklám. 18.25: Benny Hill show. 18.50: Esti mese. 19.00: Szuperházaspárbaj. 20.00: Híradó. 20.10: BUÉK ’90. 21.20: Van aiki forrón szereti. 23.15: Szuperből®. 24.00: Himnusz. Kb. 0.09—3.00: Könnyűzene. TV i Endrei Judittal és Rózsa Péterrel. 14.00: Képújság. 14.15: TV 2. SZILVESZTER ’89. Benne: Riportok. — Időjárás. — Zene. 15.00: A Forsyte Saga. XXVI/26. rész. 15.55: TV 2. SZILVESZTER ’89. 16.00: Álljunk meg egy Ö-ra! 17.20: Gyilkosság két tételben'. Tévéfilm. 18.25: TV 2. SZILVESZTER ’89. Benne: Hatos lottó- sorsolás gyermekekkel. 19.30: Spagetti-ház. Olasz film. (1982). 21.1(1: TV 2. SZILVESZTER ’89. 22.05: Bongó. 0.35: Gálvölgyi show. 1.40: Az én kis barátnőm. Kb. 3.10: TV 2. HÉTFŐ 8.30: Gyerekeknek. 10.30: Machulka úr útjai. 1. rész. 11.55: A Tetrov expedíció. 12.20: Pavarotti énekel. 13.20: Látogatás a világűrbe .. . 14.05: A Berolina cirkusz műsorából. 15.05: A nap percei. 15.20: A fejtörő rejtélye. 15.50: Japán álom és valóság. 16.45: Cseh film. 18.00: Diszkó idősebbek­nek. 19.00: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: Hogyan ízlik az élet a költőknek. 21.45: Múzsáik a múzeumban. 22.30: Az el­égetett ing. 23.50: Komolyzene. II. MOSOK 9.30: Evangélikus istentiszte­let. 10.45: Tévéjáték. 12.05: Ide­gen eset. 13.15: Ünnep a va­donban. 14.45: Angol film. 16.20: A nagy mogulok fénye. 17.05: Lengyel film — 1. rész. 18.40: Laurel és Hardy. 19.00: Egy kis muzsika. 19.30: Hír­adó 20.00 : Az ember és a ter­mészet. 20.35: A festő. 21.55: Az eltűnt feleség. 23.30: Ro­mantikus melódiák KEDD 8.30: Kicsinyek magazinja. 9.20: Maehula úr útjai. 10.35: Marco Polo. 11.45: Koncert. 12.20: A szverdlovi cirkusz mű­sorából. 12.55: Utazó kamera. 13.25: A hercegnő és a folyó. 14.45: Laurel és Hardy. 15.05: A gólyák. 15.30: Folklór. 15.55: Turandot. — Tévéjáték. 16.55: A fejtörő rejtélye. 17.20: Sport 1989-ben 18.20: A Semafor szín­ház műsorából. 19.00: Esti me­se. 19.30: Híradó. 20.10: Tévé­sorozat. 21.10: Peter Dvorsky gálaestje. 22.20: Portréfilm. II. MOSOK 10.00: Huszárok — színházi közvetítés. 12.36: Zenés-szóra­koztató műsor. 13.20: Púder és benzin. 14.50: Kaleidoszkóp. 15.00: Asztalitenisz-mérkőzések közvetítése. 17.00: Miroslav HÉTFŐ 9.00: Hírek. 9.01: Az albérlő. 9.30: Menjünk Bethlenembe! 10.15: Karácsony a Karácsony­szigeteken. 10.45: Katolikus ka­rácsonyi istentisztelet. 11.55: II. János Pál karácsonyi be­széde és Urbi et Orbi áldása. 12.30: Sztrogoff Mihály. 14.20: Amy — az igazság órája. 15.50: Trükkdoboz 16.00: Peter Pan. 17.00: Egy fiú, egy kutya, egy béka. 17.10: Egy elbűvölő lány. 18.00: Laura és Luis. 18.55: Me­xikó leggyorsabb egere. 19.15: Lottósorsolás. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Jászol a kirakatban. 20.15: Berta Garian asszony. 22.00: Test és lélek. 23.20: Hí­rek. 23.25: Lavardin felügyelő, avagy az igazság osság. 01.00: Hírek. 01.05: Ex libris. II. MŰSOR 9.00: Fény a sötétségbe. 16.15: Fő a boldogság! 16.45: Ku­kucskáló. 17.30: Hársfa utca. 18.00: A tökéletességet keresve. 18.30: Osztrák képek. 18.55: Krisztus ma. 19.00: Ausztria mad napja. 19.30: Vidám ke­rületi bíróság. — Felhőátvonu­lás 20.16: Nyolcvan nap alatt a Föld körüli 21.45: Hírek. 22.00 : 2010. — A kapcsolatfel­vétel éve. 23.50: A legendák halála. 01.30: Hírek. 01.35: Ex libris. KEDD 13.36: Mozart és Da Ponte* — Tévéfilm — JI/1. rész. Egy bi­zonyos Abate. 14.35: Az afri­kai oroszlán. 15.45: A hókirály­nő. 17.10: Egy elbűvölő lány. 18.00: Laura és Luis. 18.55: Me­xikó leggyorsabb egere. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Sporthírek. 20.15: Sztárok a porondon. 22.05: Az elveszett düh. 23.05: Michael Heltati dalokat énekel. 05: Hírek. n. MŰSOR 9.00: Hírek). 9.05: Felsó-auszt- ai gyermekkórusok énekelnek. ).00: Anyák. 10.45: Franz chutoert müveiből. 11.35: És ;y még mindig táncolnak. 1.10: Leonard Bernstein és há- ;)m szeretett zenekara. 14.40: .ytHmetic 14.45: Akkoriban. 1.50: A rosszul őrzött lány. i.10: Akkoriban. 16.15: Kará- äonyi ének. 17.30: A tökéletes- íget keresve. 18.00: Sport. — erernfoci 18.30: Osztrák ké- ek. 18.55: Krisztus ma. 19.00: .usztria mai napja. 19.30: Vi- ám kerületi bíróság. — Hold­özet. 20.15: Végtelen történet. 1.50: Hírek. 21.56: A két meg- ighatatlan zsaru. 23.40: A iríllroccórt rr~t orr-í rvíi cí\T fl • T-TÍ­rek. SZERDA 9.00: Hírek. 9.01: Mexikó leg­gyorsabb egere. 9.30: Interjú Otto Schulmeisterrel. 10.30: Végtelen történet. 12.05: Zene­doboz. 12.15: Univerzum 13.00: Hírek. 13.10: A császár új lo­vai. 13.55: Fekete karácsony. Zbirtka és a Limit-együttes mű­sorából. 17.35: Kenőcsárus. 19.00: Dokumentumfilm. 19.30: Híradó. 20.00: Valaki az ajtó mögött van. 20.55: Híradó. 21.15: A feltaláló. 22.35: Ásd ki a sírodat. SZERDA 9.00: Karácsonyi ajándékok. 10.35: Tévéjáték 11.35—12.20: Csak nőknek 15.55: Zenés-szó­rakoztató műsor. 16.35: A nap percei. 16.50: Honvédelmi ma­gazin. 17.35: A fejtörő rejtélye. 18.00: Nézetek, állásfoglalások. 19.00: Esti mese 19.30: Híradó. 20.00: A fehér asszony 21.30: Pavarotti énekel. 22.35 : 24 nap Kínában. II. MŰSOR 15.20: A nagy mogulok fénye. 16.05: Laurel és Hardy 16.25: Mesefilm. 17.00: Lövések az akasztófa alatt. 18.40: A\ hét eseményei magyar nyelven. 19.10: Torna. 19.30: Híradó. 20.00: Fiatalok TV-klubja. 21.30: Híradó. 22.00: Világhíradó. 22.15: Friedermann Kis úr. 23.05: Találkozások CSÜTÖRTÖK 9.00: Kicsinyek magazinja. 9.50—11.20: Cseh film. 14.40: Szlovák népdalok. 15.10: Stano Mikita — portréfilm. 15.40: El­hamarkodott házasság. 17.00: A nap percei 17.15: Kék fény. 17.55: A fejtörő rejtélye. 18.20: Vetélkedő. 19.00: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: A canter- villi kísértet. 21.20: Publiciszti­kai magazin1. 22.00: Autósok, motorosok magazinja 22.40: Szelekció. II. MŰSOR 15.45: Mesefilm. 16.10: A bű­vös kard. 17.10: Winnetou. 18.50: Kiküldött munkatársaink jelentik. 19.10: Torna. 19.30: Híradó 20.00: Tévéjáték. 21.00: Suzanne Vég énekel. 21.30: Hír­adó. 22.00: Világhíradó. 22.15: Szlovákiai magazin. PÉNTEK 9.00: Zenés-szórakoztató mű­sor gyerekeknek. 9.30: Tévé­film 10.50: Kék fény. 11.30— 12.10: Publicisztikai magazin. 15.05: Diszkó idősebbeknek. 15.45: A nap percei. 16.00: Cseh film. 17.35: A fejtörő rejtélye. 18.00: Nézetek, állásfoglalások. 19.00: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: Ausztrál természetfilm. 20.25: Bűnügyi kalandok. 21.15: Dokumrntiímíüm. 21.25: Sandra énekel. 22.10: Sexmisszió. II. MŰSOR 16.10: Nemzetközi fedettpá­lyás labdarúgó-mérkőzés. 16.10: Mesefilm. 16.36: Mesefilm. 17.30: 15.35: Heathcliff és Riffraff. 16.00: Csillagok a város fölött. — Bábszínház. 16.20: Családi játék. 16.56: Mini Tv-híradó. 17.10: Egy elbűvölő lány. 18.00: Laura és Luis. 18.55: Mexikó leggyorsabb egere. 19.30: Tv­híradó. 20.00: Kulturális hírek. 20.03: Sporthírek. 20.15: Nyolc­van, nap alatt a Föld körül. 21.45: Oldalpillantások. 21.55: A második feleség nyoma. 23.30: Hírek 23.35: Alfredo, Alfredo. 01.05: Hírek. II. MŰSOR 16.50: Művészlexikon. 16.56: Akkoriban. 17.00: Tájak és emberek. 17.30: Az albérlő. 18.00: A tökéletességet keres­ve. 18.30: Wurlitzer. 19.00: A tartományok mai napja. 19.30: Vidám kerületi bíróság. 20.15: A titkos kert. 22.00: Tv-hír­adó 2. 22.26: Sport — 1—2—x. — Teremfoci. 23.10: Játék a tűz­zel. 23.55: Hírek. CSÜTÖRTÖK 9.00: Hírek. 9.01: Az albérlő. 9.30: Tájak és emberek. 10.00: Boldogok a gyengédek. — - A hegyibeszéd mint politikai al­ternatíva? 10.30: Nyolcvan nap alatt a, Föld körül. 12.00: Franz Seraph Zwink. a freskófestő. 12.45: Univerzum. — Farkasok Kanada sarkvidékén. 13.30: Hí­rek. 13.40: Trükkdoboí.. 13.50: Homokszita. 15.35: Niklaas, a flandriai fiú 16.00: An-tan-té- nusz. 16.20: Családi játék. 16.55: Mini Tv-híradó 17.10: Egy elbűvölő lány. 18.00: Laura és Luis. i8.55: Mexikó leg­gyorsabb egere. 19.30: Tv-hir- adó. 20.00: Kulturális hírek. 20.15: Üdvözöljük Harald Juhnke klubjában. 21.45: Ol­dalpillantások. 22.00: Videotéka. — Zsineg Írországból. 0.05: Több mint profi futballista. 11. nuauB 16.30: Művészlexikon. 16.35: Akkoriban. 16.40: A boldog család. 17.30: Az albérlő. 18.00: A tökéletességet keresve. 18.30: Wurlitzer. 19.00: A tartományok mai napja 19.30: Vidám kerü­leti bíróság. 20.16: Visszapil­lantás az év sportjára. 21.15: Spektrum. — Tizianó világ­színháza. 22.15: Tv-hiradó 2. 22.35: Válogatás a 10. évfordu­lóját ünneplő Centrál kávéház műsorának legjavából. majd: Kívánságfilm. maid: Hírek. PÉNTEK 9.00: Hírek 9.01: Az albérlő. 9.30: Élménypark a Dunán? — Dokumentumfilm. 10.30: Nyolc­van nap alatt a Föld körül. 12.05: Trükkdoboz. 12.25: Uni­verzum. — A iők, a szépek és a gonoszok. 13.10: Hírek. 13.20: Esélyt az életnek 14.05: Kará­csony a bozótban. 15.35: Gad­get felügyelő. 16.00: An-tan- ténusz. 16.20: Családi játék. 16.55: Mini Tv-híradó 17.10; .Egy elbűvölő lány. 18.00: Lau­ra és Luis. 18.55: Mexikó leg­gyorsabb egere. 19.30: Tv-hír- adó 20.00: Kulturális hírek. 20.06: Soorthírek. 20.15: Tett­hely. 21.50: Oldalpillantások. 22.00: Ajánlóműsor filmbará­toknak 22.30: Hírek. 22.35: Cleopatra fia. 0.15: Importált halál 01.00: Hirek. II. MŰSOR 14.00: Művészlexikon. 14.05: Akkoriban. 14.10: A Jeunesse születésnapi gálája. (1949—89). 15.55: Hotel. — Bálványok. 16.40: A boldog család. 17.30: Az albérlő 18.00: A tökéletes­séget keresve. 18.30: Wurlitzer. 19.00: A tartományok mai napja 19.30: Vidám kerületi bíróság. 20.15: Vadállatok a A vörös gentleman. 19.10: Tor­na. 19.30: Híradó 20.00: Fia­talok TV-klubja. 21.05: Kínai pontok 21.30: Híradó. 22.00: Világhiradó. 22.15: Színiházi közvetítés. SZOMBAT 8.30: Úttörők . magazinja. 10.00: Animációs fittnek. 11.00: Kaleidoszkóp. 11.40- Portréfilm. 12.00: A szverdlovi cirkusz műsorából. 12.45: Az év gólja. 12.55: Nemzetközi síugróver­seny. 15.20: Dokumentum-film. 16.30: Húsz évvel ezelőtt tör­tént. 17.55: A fejtörő rejtélye. 18.20: TV-magazin 19.00: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: Vendégünk karosszéke. 20.30: TV-komédia. 22.00 • Sporthinadó. II. MŰSOR 10.00: A sors iróniája. 11.40: Zenés-szórakoztató műsor. 12.50: A sors iróniája. 14.25: Cseh mesefilm. 16.20: A szere­lem Itala. 17.10: Az utolsó lö­vés. 18.40: Találkozás a képer­nyővel. 19.10: Torna. 19.30: Hír­adó 20.00: Az elektromos lo­vas. 22.00: A. híradó szerkesz­tőségében. 22.10: Az elkóborlott bárányka. 23.00: Koncert — felvételről. VASÁRNAP 8.30: Gyerekeknek. 10.40: Marco Polo. 11.40: Szilveszter az Aranykaipuban, 12.35: A ko­mikus és világa. 13.15: A nagy bolondos találkozások. 14.45: Zenés műsor. 16.05: Vadak és szabadok. 17.40: A fejtörő rej­télye. 18.10; Peters Pop show. 18.40: Esti mese 18.50: Műsor- ismertetés. 10.00: Népdalok. 20.15: Az udvaron ló van, fő­nök 21.30: Szilveszteri műsor. 24.00: Üdvözöljük az új évet. 0.10: A világ szórakozik az új évben. 1.10: Prága, minden cseh paradicsoma. 2.00: Zenés- szórakoztató műsor. 2.50: Ak­kor. Vasicek Adam. 3.40: Fú­vószene. II. MŰSOR 10.00: Szlovák film 11.25: Üj filmek a mozikban. 11.55: Szil­veszterkor igazat mondani. 12.40: J. Heckova énekel 13.20: Péter és Pál. 15.10: Film kí­vánságra. 16.55: Ördögök — 1. résk. 18.00: Szilveszteri kalei­doszkóp 18.15: Külföldi meló­diák. 18.40: Megy a felvé­tel... 19.00: Esti mese. 19.25: Egy vaigy két nő. 20.55: A po­zsonyi Lyra műsorából. 21.45: Költözködés. 22.15: ..Ez aztán a lakodalom”. 24.00: Üdvözöl­jük az új . évet. 0.10: Az én barátaim. 2.29: Szilveszteri mese felnőtteknek. nyeregből. — A lüneburgl puszta. 21.00: Az Aktueller Dienst visszatekintése az 1989- es évekre. 22.00: Tv-híradó 2. 22.25: Sport. — Teremfoci. 22.50: Mahabharata. 0.30: A gé­lem születése. 01.35; Hirek. SZOMBAT 9.00: Hírek 9.Ól: Az albérlő. 9.30: A világ nyolcadik csodája. 10.25: Akkoriban. 10.30: A tit­kos kert. 12.10: Popeye. 12.15: Univerzum. 13.00: Hírek. 13.10: Az Aktueller Dienst visszate­kintése az 1989-es esztendőre. 14.10: Halló, hordár! 15.50: A kis pásztor és a nagy rabló. 16.00: Gyermekwurlitzer. 16.55: Mini Tv-híradó. 17.05: Környe­zetvédelmi magazin gyerme­keknek. 17.30: Janna. 18.00: Laura és Luis. 18.55: A ke­resztény kérdései. 19.00: 2x7. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Sport­hírek 20.15: Nyolcvan nap alatt a, Föld körül. 21.50: A sárkány évében. 0.00: Hírek. 0.05: Ember a láthatáron 01.35: Hírek. 01.40: Ex libris. n. MŰSOR 12.15: Művészlexikon. 12.20: Akkoriban 12.25: Helló Aust­ria. Helló Vienna. 12.55: Sport. — mtersport Ugróverseny. 15.30: Éjszakai látogatás a bre- genzi erdőben. 16.15: Osztrák néoszokások kalendáriuma. 16.30: Anyák 17.15: Kinek kel­lek? i7.30: A tökéletességet ke­resve. f8.O0: Sport. — Terem­foci. 18.30: Osztrák képek. 19.00: Ausztria mai napja. 19.30: Vidám kerületi bíróság. 20.15: Peter - Fröhlich és ven­dégei 21.50: Szivecském. 22.15: Sporttudósítás. 22.45: Michael Heltau dalokat énekel. 23.45: Dzsessz International. Oscar Peterson. 0.40: Hirek. 0.45: Ex libris. VASÁRNAP 9.00: Hírek. 9.05: A herceg 13. menyasszonya. 10.30: Utazás visszatérés nélkül. 11.35: Osló, a norvég főváros. 12.05: Ezer mestermű. — Gabriele Munter: Téli falusi utca. 12.15: Univer­zum. 13.00: Hírek. 13.10: Mo­zart és da Ponte — XX/2 rész. 14.10: Trükkdoboz. 14.25: Az a foltos macska. 16.20: Momo. — NSZK-film. (19861 18.00: Ironi­mis 89. — Az elmúlt év kari­katúrái 18.39: Ifjúsági maga­zin. 19.30: Tv-hiradó. 19.51; Sporthírek. 20.00: Dr Hans Hermann Groer bíboros szil­veszteri beszéde. 20.16: Annak­idején — különkiadás. 21.40: Szilveszteri szórakoztató műsor Söldenből. 0.30: Szilveszteri- klub. n. MŰSOR 9.00: Hírek. 9.05: Kulturális körkép 9.30: Signe Furax. — Francia burleszk. 11.00: Az ORF hangversenye. 12.35: Bécs és a bécsiek. 13.00: Visszate­kintés és előretekintés a TV újévi koncertjeire. 13.40: Mű­vészlexikon. 13.45: A denevér. 16.35: S2'x7, avagy a hét ajtó titka. 17.15: Idősek klubja. 18.00: Mexikó leggyorsabb ege­re. 18.30: Osztrák képek. — Giorgio Moroder 19.00: Auszt­ria mai napja. 19.30: Tv-hír­adó. 19.51: Kulturális hírek. 20.00: Dr. Hans Hermann Groer bíboros szilveszteri beszéde. 20.15: A menekülök. 21.40: Feje tetején áll az egész országút. 23.00: A halott gyilkos • 23.45; A 90. születésnap, avagy Va­csora egy személyre. 0.00: -_Az év fordulóján. 0.Ó5: Tele szív,, üres zseb. 01.46—03.15: A gésa- fiú. POLOQ3EÓK 1989. december 22., péntek LAPJA Házaspárbaj (1989)

Next

/
Oldalképek
Tartalom