Dolgozók Lapja, 1989. október (44. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-11 / 241. szám

r Gyászközlemények Apróhirdetés' > LAKAS, INGATLAN Eladó Császár-Üjhegyen 470 négyszögöl szőlő, gyümölcsös, komfortos hétvégi házzal. Érdek­lődni: Vértesszőlős. Mókus u. 7. Eladó 2 éves kiköltözéssel. S3 négyzetméteres öröklakás Esz­tergom. Béke tér 37/c. fszt. 1., Gubó. Családi ház eladó szőlővel, gyümölcsfákkal. kerttel 550 négyszögöl telken. Érdeklődni a helyszínen: Sárisáp. Fő u. 60/B. Pilismarót-Basaharcon díszkert faházzal eladó, viz-villany van- Érdeklődni: Esztergom. Kun Bé- la-ltp. 24. fszt. 2. Esztergom-Kertvárosban 3 szo­ba-összkomfortos. javításra szo­ruló családi ház 500 négyszögöl telekkel eladó. Érdeklődni le­het: Kossuth L. u. 43. Női fod­rász. Eladó összkomfortos családi ház Bábolna. Marék u. 3. Tele­fon: 34,69-730. Fiatal házaspár 1.5 vagy 2 szobás, bútorozott albérletet ke­res Tatabányán ..összkomfortos 495117" jeligére a tatabányai hir­detőbe. Győri u. 12. Eladnám vagy tatabányai örök­lakásra cserélném értékegyezte­téssel. szárligeti családi házam, összkomfortos állattartásra al- kalmas. Szárliget. Ady u. 55. Tatabányán kiadó lakást ke­resek. „összkomfortos” jeligére a Lapkiadóba. Tatabánya. Pf.: 141. JÁRMŰ TX-es Skoda 120 L generá- lozott motorral vonóhoroggal, extrákkal első tulajdonostól el­adó. Vértesszőlős. Kossuth utca 20. Eladó Passat Combi 1500 jó állapotban. Speck János, telefon: 33-12-662. Esztergom, Várfok u. 6. TP-s Trabant 60i új motorral, jó állapotban eladó. Tata. Hon­véd u. 3A„ egész nap. Sós. Telefon: 82-278 Eladó 3 éves. garázsban tar­tott Dácia. 36 000 km-rel. Érdek­lődni lehet: Esztergom. Béke tér 58. 4. 15. ____________ H étéves, vegyes használatú Barkas reális áron eladó. Ki­sebb autót beszámítok. Tát- Kertváros. Legény Pál u. 12. Üj TVS Eko. Suzuki kismotor eladó Érdeklődni: Komárom, Ifjúság út 4, Telefon: 83-00. GB-s Wartburg 55 000 kilomé­terrel. vonóhoroggal eladó. Tö­rök Ántai. Kisbér. Komáromi U. 63. ___________ GL-es Dácia eladó. Érdeklőd­ni: Réde Jókai u. 2. Naponta: 17 óra után _________ E ladó PV-s Polski 126-os 60 000 Ft-ért. Telefon: 34/17-062. este. ZG-s Trabant Limuzin, moto­rikusán és karosszériájában tel­jesen felújított újszerű állapot­ban. 10 000 km-rel és új gumik­kal eladó. Tatabánya. Mártírok út 110. 6/1. (Fekete). 17—19 óráig PJ-s 1600-as Lada vonóhorog­gal 2 éves műszaki vizsgával el­adó Bököd. Sport u. 14/B. Tele­fon: 60-738 1 8 óra után PX-es Wartburg friss műsza­kival olcsón eladó. Tatabánya II.. Réti u 78. Telefon; 14-623, déiután. PG-s Lada 1200-as. friss mű­szakival. kitűnő állapotban el­adó. Érdeklődni: 15 órától, Kocs, Komáromi u. 39. Eladó 0 km-es Wartburg. Te­lefon: 34/11-581 i7 órától. KI-s 1300 S Lada sürgősen el­adó. 150 000 Ft-ért. Érdeklődni: a 16-674-es telefonon, vagy Ta­tabánya Gál-ltp. 521. rV/10. 0 km-es Skoda 120 L személy- gépkocsi. 5 sebességes sürgősen eladó. Érdeklődni: október 11- én egész nap. Tatabánya V., Mártírok út 103. 7/1. címen. VEGYES Megjelent Borovszky Samu: Esztergom vádmegye (1908) cí­mű kötete reprint kiadása. Meg­rendelhető: (Ara: 980 Ft/kötet), Téka Szombathely. Kiskar u. 9. F700. Hétvégére vagy délutánra ta­karítást vállalok. Leveleket „Azúr” jeligére INKÖZ Kft. Esz­tergom kérek Tavaszi eladásra most telepít­sen blogilisztát. Az OTP és a szerződés biztosított A humusz- visszavásárlás garantált. Ingye­nes házhoz szállítás. A telepet berendezem. Három hónapig in­gyenes szaktanácsadás a hely­színen. Trágyát biztosítok. Sza­bó T.. Tokod-Üveggyár. Laposi u 7. Délutánra gyermekgondozást vállalok. Leveleket „Gondos” jeligére Esztergom INKÖZ Kft. kérek. Figyelem! Habosított TAPÉTA- vásárt rendezünk október 14-én, (szombat). 8—13 óráig 100 Ft/te- kercs (10 fm). Oroszlány-Borbá- latelep. Szeptember 6. u. 78. Te­lefon: 60-283. Kihúzható, sötét ebédlőasztal 6 székkel, újszerű állapotban, reá­lis áron eladó, Telefon: 34/82-338 Redőny—reluxa 20 százalék ár­engedménnyel. azonnalra is. 34,14-152. Fekete. 15 hónapos, törzsköny­vezett törpeuszkár szuka eladó. Lovasi János. Oroszlány, Tán- csics-udvar 22. 4/1. Alkudjon! Redőny- és reluxa- vásár az ön által kialkudott leg­kedvezőbb áron! T.: 34 10-521. Szőlőoltványok, csemege-, bor-, lugasfajták termelői áron. Ár­jegyzéket díjmentesen küldök. Valiskó. Gyöngyös. Díjnyertes pekingi kannal fe­deztetést vállalunk. Koppány- monostor. Viola köz 20 BIZALOM ORSZÁGOS TÁRS­KERESŐ SZOLGALAT HAZAS- SAGKÖZVETlTÉS — azonnal tár­sat ajánl önnek — külföldön és belföldön — kitűnő lehetőségek­kel! Kérje díjmentes tájékozta­tónkat! Postacímünk: 8007 Szé­kesfehérvár. Pf.: 32. Almási VIDEO! Bármilyen ese­mény rögzítése videókazettára. Telefon: 34/60-072. BIO-KONT 1025. Budapest. Pusztaszeri u 24/a. Telefon: 115-0035 LEGYEN A PARTNERÜNK. VÁLLALKOZZON NÁLUNK! Hosszú távú. biztos befektetés. Magas jövedelmezőség, gyors megtérülés a prémesállat-tenyész- tés. Háztáji- és kisegítő gazda­ságokban. mellék- és főfoglalko­zásban is végezhető. A legelő­nyösebb feltételeket nálunk ta­lálja meg: norvég sarkiróka. ezüstróka nyérc, finn prémgö- rény. nutria, nemescsincsilla te­nyésztéshez. Komplett felszere­lés. 5 éves termékértékesítési szerződés. Szaktanácsadás, szak- irodalom A legmagasabb áron vásároljuk vissza a prémeket. Csincsillaprémet. prémezhető csincsillát azonnali fizetésre Ró­katenyésztők. figyelem! Ezüst­ös sarkiróka-tenyésztési techno­lógiát (részletes közérthető, nor­vég tenyésztők tapasztalatai alapján) utánvéttel küldünk. Kérje részletes tájékoztatónkat. Ctm: 1025 Budapest Pusztaszeri u. 24'a. Telefon: 115-0035. Foga­dónap: szerda—csütörtök 10—17 óra. Fogadónap: Komárom. Kop­pány vezér út 117. Telefon; 366. Szombat: 9—15 óra. Ezt a nagy lehetőséget ne sza­lassza el! Tartson jól jövedel­mező biosllisztát! Érdeklődni le­het: mindennap 16 óra után, Szoknod Kiss u. 34 a. Zalagyöngye gyökeres szőlő­vessző eladó. 13 forint/darab, Hé- reg Fő u 141 TÁJÉKOZTATJUK kedves ér­deklődő vásárlóinkat hogy az EP-jelű betongerendák megér­keztek. TÜZÉP-TELEP NAGY- IGMAND. Lakókocsi eladó. D 254 típusú, 6 személyes, örbódénak is hasz­nálható, olajkályhával fűthető, beépített szekrények, étkező ki­alakítva Érdeklődni: 1763-784-es 13 órától 17 óráig vagy 1409-636- os telefonon. ALLAS A Győri Közúti Igazgatóság Tatai Üzemmérnöksége felvesz 1 gréder gépkezelőt. Jelentkezni lehet; Tata. Kocsi u. 2. Dunántúli Vízügyi Építő Vál­lalat Székesfehérvári Építésveze­tősége Komárom és térségében végzendő mélyépítési munkáira felvesz kubikosokat, valamint ács-állványozó és hegesztő szak­munkásokat. Jelentkezni lehet az építésvezetőség székhelyén; Szé­kesfehérvár. Bakony út 6. (Tele­fon; 22/16-237.) A Svéd Dinoi korszerű korró­zióvédelmi tevékenységhez mun­katársakat keresünk. Jelentkezni személyesen: Komáromi Autója­vító Vállalat. Komárom. Báthori u. 1. A Tatabányai Városgazdálkodá­si Üzem alkalmaz gyakorlott au­tószerelőt. lakatost, fűtőt és gép- járművezetőt. Jelentkezni lehet az üzem munkaügyi csoportjánál: Tatabánya I- Táncsics M. u. 2/b. sz. alatt. A Városi Tanács V. B. Oktatá­si GAMESZ-a felvesz Carborobot kazán kezeléséhez alapfokú fű­tői vizsgával rendelkező fűtőt, valamint tv-, rádiószerelőt Je­lentkezni : Tatabánya V.. Mártí­rok u. 57. szám alatt lehet. „Jószerencsét” Mgtsz. Vértes­szőlős felvételt hirdet baromfi­gondozó munkakörbe, valamint férfi-női munkaerőt betanított munkára. Jelentkezni lehet a 11-811/18 mell. telefonszámon és személyesen a tsz. központi te­lephelyén Vértesszőlős, major, Velencei Vilmos üzemvezetőnél. RÁDIÓ Kossuth: 8.20: Eco-mix. 8.50: Külpolitikai figyelő. 9,00: Nap­közben. 11.05: Népdalkörök és citerazenekarok. 11.35: Szép re­mények. 12.45; Törvénykönyv. 13.00: Klasszikusok délidőben. 14.05: Csendélet a szőlőben. 14.22: Beszélni nehéz. 14.32: Filmek Hollywood virágkorá­ból. 15.00: Zengjen a muzsika. 15.30: A ; Skopjéi Rádió napja. 15.45; A Skopjéi Rádió big- band-je játszik. 16.00: Tizenhat óra — Hírmagazin. 16.15: Ének­lő ifjúság. 16.25: Amikor én majd . . . 17.00: Olvastam vala­hol.. . 17.20: A Kaláka együt­tes felvételeiből 17.35: Beszél­gessünk zenéről. A középhullá­mon: 18.05: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.15: Sportvilág. 19.50: Hollós Máté: Csillagok, csillagok. Az URH-sávon: 17.55. Közvetítés a Magyarország— Spanyolország labdarúgó vi­lágbajnoki selejtező-mérkőzés­ről 19.50: . Gong. 20.00: Egy szuperhatalo>n biztonsága. 20.30: Placido Domingo ope­rettfelvételeiből 20.50: Buda­pesti Művészeti Hetek. 22.00: Hírvilág 22.30: A kilencvenes évek. 22.40; Fiatalok stúdiója. 23.10: Mérték. Petőfi: 8.05: Rivaldafényben: Komár László és a Dolly Roll együttes 9.05: Böngészde a ze­nei antikváriumban 10.05: „Hajszálgyökerek”. 10.20: Slá­gerről slágerre. 11.05: Családi tükör. 11.40: Jöjj ki. napocska. 12.10: Leszler József nótáiból. 12.31: Böbe Gáspár Ernő népi zenekara játszik. 13.05: A teg­nap slágereiből. 14.00: Boldog születésnapot! i5.05: Pihenőidő. 17.05: Kölyökrádió 17.30: ötö­dik sebesség. 18.30: Popregisz­ter. 19.05: Garázs. 19.35: Egy hajóban. 20.05: Albumajánlat. 21.05: Közkívánatra! 22.00: Slá­gerek Párizsból. 23.10: Sporthír­adó. 0.14: Őrizd a szeretetet. Bartók: 9.08: Zenekari mu­zsika. 10.30: A magyar nyelv századai 10.45: Gábris. 11.00: Fideilo. 12.05: Barokk zene. 13.00: Beatrice egyik apródja. 13.40: Operába hívogató. 14.11: Josef és Michael Haydn fúvós­műveiből. 14.40: A századfor­duló operáiból. 15.20: Sugár Rezső műveiből. 16.05: Leonard Bernstein vezényel. 17.14: Ka­marazene. 18.30: V materinskom jazyku. 19.05: Törd a fejed! 19.20: Bioszféra + expedíció. 19.35: Operanyitányok. 20.05: Kapcsoljuk a Budapest Kong­resszusi Központot. Közben: Kb 21.25: Hatodik szimfónia. Weöres Sándor verse. Kb. 21.45: Az oratóriumest közvetítésének folytatása. Kb. 22.15: Üj lemezeinkből. Kb. 23.39: Sme­tana operáiból. A GYŐRI RADIO MŰSORA 1116 kHz (268,81 m) 1188 kHz (252,52 m), 1350 kHz (222,22 m), 72,86 MHz. 72,98 MHz. 6.00, 6.30 és 7.00-kor a Kos­suth adó információit sugároz­za. 5.55: Jő reggelt Nyugat-Magyar- ország! 6.15: Ez történt tegnap, mj várható ma? 7.15—8.00: Hí­rek. tudósítások. lapszemle, időjárás-jelentés, útinform, reklám Közben: 7.45: Filmle­vél. Szerkesztő: Gy. Németh Péter. Győr: 12-722 — Szombathely: 13-850 — Székesfehérvár: 12-244. TELEVÍZIÓ BUDAPESTI TV 9.00: Képújság. 9.05: Tévétorna nyugdíjasok­nak 9.10: A Taviani testvérek. An­gol film. 10.00: Hármas csatorna. Sors. IV/1. 10.45: Stúdió ’89. 11.30: Képújság. 16.30: Hírek. 16.35: Déli videoújság. 16.45: Hírek szlovák nyelven. 16.50: Kézenfogva. 17.05: Sorstársak. 17.25: Alpok-Adria magazin. 17.50: Magyarország—Spanyol­ország. Világbajnoki se­lejtező labdarúgó-mérkő­zés. Közvetítés a Nép­stadionból. 19.45: Esti mese. 20.00: Híradó. 20.35: Az öreg NSZK bűnügyi tévéfilmsorózat. 21.40: Oratóriumbérlet. 23.00: Híradó 3. TV 2. Berkes Zsuzsával és Döm- södi Gáborral. 17.00: Képújság. 17.15: TV 2. Benne: Riportok. Időjárás. Zene. 17.40: Telesport 17.50: TV 2. Benne: BUMM 1 I 1 18.25: Gyerekeknek! 18.45: TV 2. 19.00: Az idő és a szél. Brazil tévéfilmsorozat XI/4. 19.52: TV 2. Benne: HAT ASZ. 20.45: „Ki viszi át a szerel­met?” XV/11. 21.00: Hírek. 21.05: TV 2, 21.30: Napzárta. 22.15: Néhány jó szándékú em­ber. Francia filmsorozat. VI/6. 23.10: TV 2 POZSONYI TV 9.20: Domica. 9.40—10.50: A második lélegzet. 16.25: Publi­cisztikai műsor. 16.55: Művelő­dési sorozat 17.35: A szocialis­ta országok életéből. 18.00: Jegyzetfüzet 18.20: Honvédelmi magazin. 19.00; Esti mese. 19.30: Híradó. 20.10: Publicisztikai műsor. 20.40: A második léleg­zet. 21.50: Egy dokumentum története. 22.15: UNICEF-kon­cert. 2. MŰSOR 16.45: A nap percei. 16.55: Sportmagazin. 17.25: Egyszerű­en iszonyat 18.25: Rajzfilm. 18.35: A sarkhoz. 19.10: Torna. 19.30: Híradó. 20.10: Fiatalok Tv-klubja. 21.40: Híradó. 22.10: Világhíradó. 22.25: Reggel a Hold alatt. BÉCSI TV 9.00: Hírek. 9.01: Sinha Moca, a rabszolgatartó leánya. 9.30: Francia nyelvtanfolyam. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Jöjj vissza, kicsi! 12.15: Külpolitikai maga­zin. 13.05: Hírek. 13.15: MI. 13.45: Lomtár. 14.00: Zenedoboz. 14.20: Alf. 14.45: Földre szállt angyal. 15.35: Heathcliff és Riff­raff. 16.00: Tintífax varázs­könyve. 16.35: Mini műterem. 16.55: Mini Tv-hiradó. 17.10: Csak ha erősen hiszünk ben­ne ... 17.35: Miniklub 17.55: Philipp, az egér. 18.00: MI — Nők. 18.30: A volán mögött. 19.30: Tv-híradó, 20.00: Sport­hírek. 20.15: Ezek a Drombu- schék! 21.15: Oldalpillantások. 21.25; A Prizzik becsülete. 23.30: Santa Fétől nyugatra. 23.55: Hírek II. MŰSOR 16.55; Akkoriban. 17.00; Épít­kezni. lakni. élni. 17.30: Tájak és emberek. 18.00: Sinha Mo­ca a rabszolgatartó leánya. 18.30; Wurlitzer. 18.54: Az Oszt­rák Néppárt 5 perce. i9.00: A tartományok mai napja. 19.30; Tv-hiradó. 20.00; Kulturális hí­rek 20.15: Ausztria I. 22.00: Tv-híradó. 2. 22.25: Sport. 22.40: Teleszkóp 23.30: Jour fixe. 0.30: Hírek. MOSZKVAI TV 4.30: 120 perc. 6.30: Műsoris­mertetés. 6.35: A kórus és mi. 8.25: A tűz ünnepe Schneeberg- ben 8.50: Utazók klubja. 9.55: Juanita Lia Liarga film. 13.35: Vivaldi: Négy évszak. 14.40: Impulzus. 15.25: Gyermekek órája. j6.25: Krilja Szovetov— CSZKA. Jégkorong-mérkőzés. Közben: Mi történt a nagyvi­lágban? 19.00: Híradó. 19.40: Ivan Pavlov. V/3. 20.45: Hírek. 21.00: örökségünk. 22.00: Hosz- szú út a dűnéken. 3 . 22.54: Hí­rek. 23.00; Zenés film Rina Ze- lenajáról. 01.14: Uzsgorodi dók. film. SUPER CHANNEL 7.00: Politikai és üzleti hírek, sporthírek, időjárás-jelentés mindennap reggel 7-től 8-íg. 8.00: Szórakoztató egyveleg. 15.30: Popzenei műsor. 16.30: Szórakoztató műsor. 18.30: An­gol popzenei műsor. 19.30: Idő­utazás. 20.C0: Pillantás Európá­ból. 22.00: Hírek. időjárás-je­lentés. 22.10: Pillantás Európá­ból. 0 00: Hírek, időjárás-jelen- tés. 0.20: Szórakoztató egyve­leg. 01.20: Időutazás. — Soro­zat. 01.50: Zene 2 óráig. SKY CHANNEL 6.30: Üzleti. gazdasági és pénzügyi hírek. 7.00: Gyermek- műsor. 9.30: Vetélkedő. 10.00: Sullivanék. — Sorozat. 10.30: A Sky nappal. 11.30; Gondfórum. 12.00: Egy másik világ 12.55: Skytext-oldalak. 13.50: Megfor­dul a világ. — Sorozat. 14.45: -«•ecetet — Sorozat 15.15: Young doktor — sorozat. 15.45: Gyermekrajzok. 16.00: Popzenei műsor 17.00: Lovasbemutató Angliából. 19.00: Sportesemé­nyek hírek. riportok 20.00: Lovasbemutató Angliából. 21.00: Golf. 22.00: Futball. 0.00: ír hokidöntö. TV 5 16.05: Hírek. 16.10: A törvény nevében — Ism. 17.10: Esély a daloknak. — Szórakoztató mű­sor. 17.30: Fazékban az igaz­ság. 18.00; Játék. 18.30: Kikap­csolódás. 19.00: Hegymászók magazinja. 19.30:’ Hírek időjá­rás-jelentés. 19.40: Divat, deko­ráció és nem mindennapi öt­letek. 20.00: Különkiadás — Claude Serillon műsora. 21.30: Szünidei kirándulások. — Ma­gazin természetjáróknak. 22.00: Tv-híradó. időjárás-jelentés. 22.30: Isteni este. — Szórakoz­tató műsor. 23.55: Patrick Poiv- re d’Arvor irodalmi műsora. 0.55: Műsorzárás. MOZI TATABANYA, TURUL: Csu­pasz pisztoly (1/2 4. 1/2 6 és 1/2 8-kor). MINIMOZI; Dltly Dancing (Piszkos tánc) (5 éS' 7-kor). KLUBMOZI: Rain Ma" (Esőember) (5-kor). Rosemary’s Baby (7-kor). ESZTERGOM PETŐFI; Veled akarok járni (Forró rágógumi) (1/2 6 és 1/2 8-kor). KAMARA­TEREM: Mindentlátó királylány (5-kor). Betty Blue (7-kor). TATA. TO: Willow (3/4 4­kor). Nem látni és megszeret­ni (Blind date) (3/4 6 és 8­kor). OROSZLÁNY ADY: Rendőr­akadémia 3. (3/4 5-és 3/4 7-kor). MO’PRESSZÖ: Asztal öt sze­mélyre (3/4 6-kor) KOMAROM. JÓKAI: A sö­tétség fejedelme (5 és 7-kor). KAMARA: Szeretetáradat (6- kor). NYERGESÜWFALU, VISCO- SA: Halálos fegyver (5 és 7- kor). LABATLAN. RÁKÓCZI: Ke­mény fickók (6-kor). KISBÉR. KOSSUTH: Bob her­ceg (5 és 7-kor). SZOMÓ'D, BÉKE: Moonwal- ker — Michael Jackson (6- kor). TAT. DUNA: Szépleányok (5- kor). Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. SZANISZLÓ ISTVÁN hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára virágot helyeztek, és mély gyászunkban velünk éreztek. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. ÖZV. JANETKA SÁNDORNÉ hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára a kegyelet virágait helyezték, és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. BALOGH JÁNOS hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára n kegyelet virágait helyezték, és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. IFJ. MÁTYÁS SÁNDORNÉ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély gyászunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, KOVÁCS LAJOS temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és gyászunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halot­tunkat, BOGÁR SÁNDORNÉT (sz.: Kiss Ilona) utolsó útjára elkísérték, gyászunkban, fájdalmunkban osz­toztak. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj. édesapa, nagyapa, test­vér és rokon. GYÜRÜSI SÁNDOR (nyugdíjas tűzoltó) 64 éves korában, rövid betegség után elhunyt. Temetése 1989. október 12-én, 13 órakor lesz a szőnyi katolikus teme­tőben. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. NÉMETH JOZSEFNÉ hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, ravatalára a kegyelet virágait helyezték, és mély gyászunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a jó férj, szerető édesapa és jó rokon, SZÉKELYHÍDI LÁSZLÓ a Központi Műhely nyugdíjasa 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása 1989. október 12-én. 12 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk. — KOMÁROMI FERENC temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély gyászunkban velünk éreztek. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a szeretett apa, nagyapa és dédnagyapa. BELKOVICS ISTVÁN életének 87. évében elhunyt. Temetése 1989. október 12-én, 15 órakor lesz az esztergom-szentgyörgymezöi temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a drága édesapa, nagyapa és dédnagy- apa, HETZMANN JÁNOS 85 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Te­metése 1989. október 12-én. 14 órakor lesz Tatabányán, a felsögallai temetőben. A gyászoló család KIÁLLÍTÁS Iparfejlődés és munkásélet a tatai szénmedencében 1896—1945 című kiállítás. TATABANYA. A KÖZMŰVELŐDÉS HAZA. ME­GYEI MUNKÁSMOZGALMI ÉS IPARTÖRTÉNETI MUZEUM. Nyitva tartás: naponta 10—18 óráig. Szünnap: hétfő. Marczls Béla magángyűjtemé­nyének. A tegnap autói című kiállítása. TATABANYA. ME­GYEI MUNKÁSMOZGALMI ÉS IPARTÖRTÉNETI MUZEUM KOSSUTH UTCAI ÉPÜLETE. Nyitva tartás: naponta 10—18 óráig. Szünnap: hétfő. Híres régi megyei fotográfu­sok című fotótörténeti kiállí­tás. TATABANYA MEGYEI MUNKÁSMOZGALMI ÉS IPAR- TÖRTÉNETI MŰZEUM. Nyit­va tartás: naponta 10—18 órá­ig. Szünnap; hétfő. Bányászati szabadtéri múze­um. TATABANYA, VÁGÓHÍD MELLETT. Megtekinthető: Il­ii óráig. Szünnap: hétfő. A megalakulásának 40. év­fordulóját ünneolő tatabányai Bányász táncegyüttes doku­mentumkiállítása TATABA­NYA. NÉPHAZ Nyitva tartás: naponta 10-^20 óráig. Vámosi László numizmatikai gyűjteményének kiállítása. TA­TA, VÁROSI MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÜSAGI KÖZPONT. Megte­kinthető vasárnap kivételével naponta 14—20 óráig. PÉNZÜGYI KÉPESÍTÉSE VAN? MENEDZSERT! PÜS ? SZERET ÖNÁLLÓAN ÉRDEKES FELADATOKAT MEGOLDANI? PRÓBÁLJA KI MAGÁT! A Tatabányai Közösségi Televízió pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakörbe Olyan munkatársat keresünk, aki kreatív, a pénzügyi ismereteken túl üzletemberi erényekkel is rendelkezik. Pályázati feltétel: pénzügyi és számviteli főiskolai diploma, vagy felsőfokú államháztartási szakvizsga, illetve mérlegképes könyvelői képesítés, szakmai gyakorlat és munkabírás. Fizetés: megegyezés szerint. A beküldött pályázatnak tartalmaznia kell a részletes önéletrajzot, a szakmai fejlődés vázlatos ismertetését, és a pályázó üzletfilozófiájának rövid, vázlatos kifejtését. A pályázatok beküldési határideje: október 25. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad E. Nagy Lajos főszerkesztő a 10-902-es telefonszámon. 4209 LAPJA 1989. október 11., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom