Dolgozók Lapja, 1989. augusztus (44. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-12 / 189. szám

5 PORT Ez a mi Formánk Labdarúgó NB I. Meglepetések a Hungaroringen Kicsit furcsa előzmények­kel kezdődött meg a Hun­garoringen az idei Magyar Nagydíj. Napok óta olvas­hatjuk a nem éppen hízelgő fejtegetéseket, amelyek a Forma—1-es cirkusz ma­gyarországi eredményeiről, vagy még inkább eredmény­telenségéiről szólnak. Mert ami tény, az tény: Ez az esemény a világon minden­hol üzlet, kivéve hazánkat, ahol a tavalyi több, mint ötvenmilliós veszteség után erre az évre 64 milliós ne­gatívummal számolnak. Bernie Ecclestone úr a For­ma—1 pénzügyi zsenije, ugyanis olyan szerződést ké­szíttetett, amivel csak az ő pénze biztosított. Szóval, mint mondtam, nem voltak biztatóak az előjelek, de azért nagy lel­kesedéssel indultam péntek reggel a Ringre. Az első és legkellemetlenebb meglepe­tés az újságírókat és fotó­sokat a pályára szállító bu­szon érte. Sofőrünk ugyan­is nemes egyszerűséggel be­jelentette, hogy ő bizony csak a II-es parkolóig me­het, mert nincs speciális belépője, (tavaly még volt). Az önmagukat oly sűrűn di­csérő sajtóiroda munkatár­sai ugyanis erről az egyről megfeledkeztek — vagy nem is törték magukat e belépő megszerzése érde­kében. Ez utóbbi sem lenne egyébként meglepő, mert úgy tűnik, hogy a hazai új­ságírók inkább megtűrt, mintsem örömmel fogadott munkatársai az év legna­gyobb sporteseményének. A buszbelépőről még annyit, hogy a szippantókocsiknak, vagy a vendéglátós J^ber- autóknak van ilyen speciá­lis belépője. Természetesen ők is fontosak, de .talán a sajtó is. Végül is azért csak sikerült gyalog eljutni a pályára, amely némileg megváltozott tavaly óta. A kanyarok szá­ma kettővel csökkent, ezál­tal megrövidült, és felgyor­sult a Hungaroring. Az át­lagsebesség 160-ról 180-ra nőtt, a köridők pedig közel 10 másodperccel csökken­tek. Tíz órakor kezdődött meg az úgynevezett szabad edzés, ami arra szolgál, hogy a csapatok a pályának és az időjárási viszonyok­nak megfelelően a legjob­ban beállítsák a kocsikat. Ilyenkor az a szokás, hogy két-három kör után a ver­senyzők beállnak a depóba, a szerelők pedig mindent megmérnek az autón, ami csak mérhető, a gumik hő­mérsékletétől kezdve, egé­szen a számítógépes kiérté­kelésig. Másfél óra elteltével pi­ros lámpa jelezte, hogy le­telt az idő, s lehet készül­ni a 13 órára kiírt első idő­mérő edzésre, amely mái* a rajthelyekért folyik. Végül óriási meglepetés­sel zárult az első hivatalos időmérés, ugyanis a nagy esélyes Senna csak a 6. legjobb időt mérte, míg csapattársa, Prost 3. lett. Az első két helyet az olaszok, Patrese és Caffi „ellopta” a nagymenők orra elől. Ma folytatódik a küzdelem a rajtkockákért, és délután kettőre eldől, hogy vasárnap milyen sorrendben rajtol­nak az autók. Szőts István Cselgáncs OB Várakozáson alul szerepeltek a lányok Budapesten, az olimpiai csarnokban rendezték a felnőtt magyar cselgáncs­bajnokságot. Megyénket a hölgyek részéről az Eszter­gomi Spartacus képviselte. A VB miatt korán rendez­ték ezt a találkozót, így az egész bajnokság színvona­lára rányomta bélyegét a „nyaralás”. Csak azok a ver­senyzők voltak felkészülve, akik a válogatottal edzőtá­boroztak, és nagyon bizonyí­tani akartak. A lányoknál szintén azok szerepeltek jól, akik az IBV- re készültek, amin végül is nem vesznek részt a magyar sportolók. A kubaiak ugyan­is nem tudják biztosítani a visszautazást. Az esztergomi lányok a várakozás alatt szerepeltek. Fizel József vezetőedző ke­sergett is a bajnokság után: — Szeleczky Zitától +72 kilóban aranyat vártam, de abszolút kategóriában is ér­met reméltem tőle. Sajnos, a felkészülés alatt nem csak arra volt figyelme, hogy edzzen ... Tőle elvárható lenne, hogy az országos baj­nokság előtt csak erre a versenyre összpontosítson. Szeretett volna indulni a junior EB-n, ez a lehetőség most távolodni látszik, ha­csak szeptemberben Moszk­vában (nemzetközi találko­zón) nem szerez érmes he­lyezést. Válent Marianna már a sorsolás után teljesen összetört, első mérkőzése ugyanis Nagy Zsuzsával, az idei mumusával volt. Sajnos, ki is kapott. A visszamérkő- zésen is vereséget szenve­dett, így kiesett. Sajnos, lelki problémái vannak, és ez szinte sokkolja. Mindössze Paska Veroni­kával vagyok maradékta­lanul elégedett. Ö a mátra­házi edzőtáborban megsé­rült, és egy hónapig csak néző volt az edzéseken, mindössze két tréninggel maga mögött indult az OB-n. A döntőbe jutásért a deb­receni Sápit nagyon meg­szorongatta, fojtásfogásától csak a bírók mentették meg. A bronzmeccsen okosan versenyezve, sérülésére vi­gyázva nyert. Simon Emőke 1986-ban már volt junior OB-n ér­mes, sajnos, betegség mi­att sokat ki kellett hagynia, tavasszal kezdett újra edze­ni, bíztatóan mozgott, re­mélem sok örömet fog még nekünk szerezni. Az esztergomi versenyzők eredményei: 48 kg: ... 3. Paska Veronika, +72 kg: ... 3. Szeleczky Zita, ... 5. Simon Emőke, abszolút ka­tegóriában: 5. Szeleczky Zi­ta. ☆ Augusztus 18—19—21-én naponta délelőtt 10 órától a BHSE edzőtermében két ja­pán mester tart bemutató és oktató edzést. Az egyik mester hat, a másik hét dá­nos, és egy japán alapítvány keretében tartózkodnak ha­zánkban. ☆ Szeptember 16-án nagy­szabású juhior női verseny lesz Esztergomban, több kül­földi csapat részvételével. Meghívást kapott a francia válogatott, két olasz, egy osztrák klub és a szlovák válogatott. Péntek RÖVIDEN Focitorna Augusztus 12-én, Tatabányán, a KOMÉP-pályán 14 órától Al­kotmány-kupa elnevezéssel nagypályás labdarúgótornát rendeznek. Résztvevő csapatok: KOMÉP, Tárkány, Kecskéd és Kocs, a tatai körzeti bajnokság első négy helyezettje. Beach volley Tatabányán, az Oázis-stran­don mía, 9 órakor kezdődik az országos Beach voUey-bajnok- ság. A magyar nevén strand­röplabda nagyon népszerű a vi­lágon. Ketten-ketten Játsszák, különleges szabályokkal. Lát­ványos a röplabda távoli ro­kona — erről meggyőződhet­nek az Oázis strandra látoga­tó sportbarátok is. Vasárnap szintén 9 órakor folytatódik a verseny, és előreláthatólag a délutáni órákban fejeződik be. Kézilabda Augusztus közepén a Tatabá­nyán edzőtáborozó magyar ké­zilabda-válogatott két előkészü­leti mérkőzést is játszik a vi­lághírű, többszörös szovjet baj­nok és BEK-győztes CSZKA csapatával. A találkozókat au­gusztus 16-án és i7-én rendezik a tatabányai Sportcsarnokban, 17 órától. Puksa Ferenc ezüstérmes Lódzban befejeződött a kötöttfogású birkózók Ifjú­sági Barátság Versenye. A magyar fiatalok közül a 68 kg-os Puksa Ferenc szere­pelt a legjobban, ezüstér­mes lett. A további helye­zések: 46 kg: 4. Kiss, 54 kg: 3. Miskei, 58 kg: 4. Monori, 81 kg: 5. Szilvási, 88 kg: 4. Szűcs, 115 kg: 4. Balogh. Játékok a Napfény-strandon A tatabányai Napfény­strand vezetői már eddig is több újdonsággal rukkoltak ki annak érdekében, hogy látogatóik számára még vonzóbbá tegyék az egyéb­ként országos jó hírnévnek örvendő gyönyörű környe­zetű fürdőkomplexumot. Au­gusztus 20-át a strandfürdő adottságainak kihasználásá­val kívánják még emléke­zetesebbé tenni. Lesz vidám játék, szára­zon és vízben, fejelőbajnok­ság, kiskapura foci, asztali­teniszverseny, a Petőfi Tö­megsport Egyesület erő­emelőinek és testépítőinek bemutatója, és külön ver­senykiírás alapján, országos vízicsúszda-lesiklóverseny. A felsoroltakon kívül még sok­féle gyermek-, felnőtt- és családi versenyt rendeznek, szinte egész nap, folyamato­san, amelyek első három helyezettje díjat kap. Minden bizonnyal nagy érdeklődés kíséri a III. or­szágos vízicsúszda-lesikló- versenyt, amelyet a strand­fürdő területén, tíz órai kez­dettel indítanak. A versenyt hat kategóriában, nemek és korcsoportok szerint tartják meg. A versenyben részt­vevők csak SAJÁT FELE­LŐSSÉGÜKRE indulhatnak. A százhúsz méter hosszú pá­lyát — lábbal a menetirány szerint — ülve, vagy ha- nyattfekve lehet végigsikla- ni, és a medencét, a legrö­videbb időn belül el kell hagyni. A győztes az lesz, aki a leggyorsabb. —berg— Nyitány a Megyeri úton Szekeres József Kezdődik az 1989/90-es labdarúgó-bajnokság. A szurkolók és a szakemberek vegyes érzelmekkel tekinte­nek az új szezon elé. Érthe­tő, hiszen focink a mély­ponton van. Am a drukker most is bizakodik. Való­színű, a stadionok ismét megtelnék. A néző pedig — mert már csak ilyen — a csodát várja. Ebben a re­mek játékban — ha jól játsszák — benne van a csoda. A minidiadalok és „tragédiák” egész sora. S ez az, amire vágyunk: a gó­lokra, az összecsapások sa- va-borsára. A füttyre, a biztatásra, arra a hangulat­ra, amely csak egy meccsen alakulhat ki. Otthon ugyanis nem lehet kiabálni, legfeljebb az asz- szonnyal. Hölgyeim, elné­zést és megértést. Megígér­jük, nem fogunk otthon ki­abálni, csak a pályán. Ha kiengednek minket. A foci őrület, életforma, szenvedély. Olyannyira az, hogy még erről a gyatra magyar fociról sem tudunk „leszokni”. Tehát ismét zsúfoltak lesznek a hétvégék. Ilyen­kor pedig az a jó, ha nem túl forró a húsleves. Mert ugye meccsre KELL men­ni .., A Tatabánya ma 19 óra­kor játszik a Megyeri úton az Üjpesti Dózsa ellen. Kiss kapus sérülése mi­att a TBSC kezdő tizen­egye Dombai nevével kez­dődik. Kanyok és Páli rend­be jött, játékukra számít a szakvezetés. A védelemben eddig biztos pontnak látszó Udvardi teljesítménye az utóbbi időben visszaesett, ezért kimarad a csapatból, így a kék-fehérek ösz- szeállítása a következőkép­pen alakul: Dómba4 — p. Nagy, Vincze, Lakatos, Szal­ma — Járfás, Csapó, Domo- nics — Kiprich, Ifjú, Sze­keres. Az NB I. őszi nyitánya előtt a következőket mond­ta Szentmihályi Antal, a Bányász vezetőedzője: — Meggyőződésem, hogy Új­pesten győzni tudunk, ha bátor támadójátékot pro­dukálunk. P. Nagynak fon­tos szerepet szánok. A kép­zett játékost alkalmasnak tartom a csatárok hathatós támogatására. Lakatos is jó formában van. Védelmünk tehát stabil. Meg szeretném lepni a Dózsát, már az első félidőben. — Jól sikerült a felké­szülésünk. Tétmérkőzéseken formálódott, alakult ki a csapat. Ezért nem lehet idény eleji formára hivat­koznunk, bízom az új fi­Kiprich játszik A várakozásokkal el­lentétben pénteken még nem sikerült nyélbeütni a Tatabánya arany lábú já­tékosának, Kiprich Jó­zsefnek a leszerződését a holland Feyenord csa­patához. A tervek szerint a hét végén, vagy a jövő hét elején folytatódnak a tárgyalások a két klub vezetői között. A népsze­rű csatár szombaton még­is pályára lép a TBSC színeiben az Újpesti Dó­zsa elleni, este hétkor kezdődő mérkőzésen. óikban is. A siker apró nü- anszokon múlhat.' A találkozót Fekete veze­ti. Ifjú debütál az NB I-ben Múltidézés a bajnoki rajt előtt Pénteken a Csepel—Bp. Honvéd mérkőzéssel már megkezdődött a labdarúgó NB I. küzdelemsorozata, de a 88. honi bajnokság első fordulójának erőpróbáit zömmel szombaton (5 mér­kőzés) és vasárnap (2 ösz- szecsapás) bonyolítják le. A színvonalában nem túl jelentős, de népszerűségé­ben még mindig hazai „él­lovas” sportág első NB I-es bajnoki összecsapását 1901. február 17-én, vasárnap délután 15 órakor a BTC játszotta a BSC-vel. A Mil­lenáris pályán a BTC dia­dalmaskodott 4:0-ra, és nem csak abban az évben, de az azt követőben is a dobogó legmagasabb fokát érdemelte ki. Folytatva a múltidézést: a magyar bajnokságok so­rán eddig 25 klub osztozott érmes helyeken. A 261 me­dál több. mint negyedrészét (26.1 százalék) a Ferencvá­ros (illetve jogelődei) sze­rezte meg, a legtöbb bajno­ki cím (23) is a zöld-fehé­reké. Az NB I-ben kilenc csapat nyert aranyérmet, 15 az ezüst-, és 21 a bronz­éremhez jutott klubok szá­ma. Ami a bajnokok meg­oszlását illeti: hét főváro­sival szemben csak két vi­déki (Rába ETO, NAC) ré­szesült a legnagyobb öröm­ben. Az örökös bajnoki éremlista éllovasai: arany ezüst bronz összesen 1. Ferencváros 23 28 17 68 2. MTK-VM 19 17 13 49 3. Ű. Dózsa • 18 16 16 50 4. Bp. Honvéd 11 11 4 26 5. Vasas 6 2 10 18 6. Csepel 4 — 2 6 7. Rába ETO 3 2 3 8 8. BTC 2 1 3 6 9. NAC 1 1 — 2 Minden évben nagy elis­veti. összesen 18 játékos merés övezi azokat a játé­volt egynél többször a gól­kosokat, akik a legtöbb baj­lista éllovasa, 29-en pedig noki gólt szerzik. A múlt­egyszer végeztek az élen. E ban 47 futballista érdemelte tekintetben Petres Tamás ki a gólkirályi címet. A leg­(Videoton) a címvédő. To­többször Schlosser Imre (7), vábbi érdekesség: az utóbbi őt Takács II. József, Zsen­három bajnoki szezonban 19 gellér Gyula, Tichy Lajos találattal lehetett gólkirályi és Be ne Ferenc (5—5) kö­címet kiérdemelni. Tenisz Alfádat játék — cseh fölénnyel Harmadik alkalommal adott otthont Tata Komárom megye immár nemzetközivé bővült te­niszversenyének, amelynek tá­mogatója st ALFADAT GT. A csehszlovákiai Olmütz vá­rosából tíz fiatal teniszező ne­vezett, míg az osztrák ver­senyzők az előzetes érdeklődés ellenére nem indultak. A ma­gyar ifjúsági ranglista élme­zőnyéből többen Is részt vet­tek, így László Gyula (BSE), a Fliszár-testvérek és Honlcs Pé­ter a székesfehérvári Ikarus­tól. A külföldiek közül Michal Marek, yaclav Siska és Adam Hrebek képviselték a legjobb játékerőt. Az ifjúságiaknál László (BSE) első kiemelthez méltóan szere­pelve jutott a döntőbe, ahová csehszlovák teniszező legyőzé­sével jutott. A fináléban vesz­tett helyzetből tudót talpra állni, de a döntő játszmában jobban érvényesültek a szintén csehszlovák ellenfél dinamikus ütései. A serdülő számban Is cseh erőfölény alakult ki a leg­jobb négy között. Egyedül Fii- szár Balázs harmadik helyezé­se jelentette a magyar sikert. A 13—14 évesek kategóriájá­ban fele-fele arányban oszlott meg az érmes helyezések sor­sa. A tavalyi győztes Adam Hrabek ismételt: 6 3, 6/2-re le­győzve a soproni Készéit. A legfiatalabbaknál is hason­ló volt az éremelosztás, de az első két helyet magyar ver­senyző szerezte meg. Székely Tamás 6'2, 7'6 arányban nyert a pécsi Simon István ellen. Előzőleg mindketten csehszlo­vák ellenfelet győztek le. A Komárom megyei tenisze­zők érmes helyezést nem sze­reztek, csupán minősítési pont­szerzés szerepel eredménylistá­jukon. Figyelemre méltó Viz- kelety Sándor (Olajmunkás) teljesítménye, aki az ifJU4lgl számban 3/6, 6/3. 6/3 arányban volt eredményes, a serdülő- számban érmes Jan Zbavik el­len. Eredmények: Ifjúsági: 1. Mi­chal Marek, 2. László Csaba (BSE) döntő: 6/3, 6/7, 6/3, 3. Voclav Siska és Karel Drapik. Serdülő: 1. Michal Marek, 2. Karel Drápal döntő: 6/4, 6/2, 3. Jan Zboril és Fllszár Balázs (Ikarus). Újonc: 1. Adam Hrebek, 2. Készéi Krisztián (SVSE( döntő: 6/3, 6 2., 3. Both Kristóf (Vasas) és Jan Bräuen. Gyermek: 1. Székely Tamás (Bp. Spartacus), 2. Simon Ist­ván (Pécsi Spartacus), döntő: 6/2, 7/6, 3. Roman Slamenik ék Pavel Svaboda. POUOOJBŐK 99 I Ív 1989. augusztus 12., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom