Dolgozók Lapja, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-22 / 94. szám

JŰ REGC3ELT ! 1989. április 22., szombat CSILLA, NOÉMI napja A Nap kél 5.43 — nyugszik 19.42 órakor. A Hold kél 21.41 — nyugszik 5.45 órakor. 1989. április 23., vasárnap B£LA napja A Nap kél 5.42 — nyugszik 19.44 órakor. A Hold kél 22.51 — nyugszik €.10 órakor. Várható időjárás: Szombaton túlnyomó- részt borult idő várha­tó. Ismétlődő záporok, zivatarok több ízben, napközben várhatók. A déli, délnyugati szél élénk, zivatar idején át­menetileg erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a nyugati országrészben 12 és 17 (ok között, ke­leten még 20 fok körül várható. Az ÉDASZ Vállalat Tatabányai Üzemigazgatósága értesíti Vér- tessz öl ős és Baj, Szőlőhegy, va­lamim agostyáni transzformätor- körzet területén lévő fogyasztó­it, hogy 1989. április 25-én, 8—15 óráig, Baj község egész terüle­tén 8—10 óráig TMK-mimkák miatt a villamosenergía-szolgál- tatás szünetel. Felhívjuk fo­gyasztóik figyelmét, hogy a hálózatot életvédelmi szQpipont- ból ezen idő alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteniük. Kérjük fogyasztóink szíves meg­értését. (x) Mocsa Községi Tanács V. B. szakigazgatási szerve értesíti az érdeklődőket, hogy 1989. április 29-én országos állat- és kirako­dóvásárt tart a községben. (x) Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az oroszlányi bútorboltban még egy hétig tart a bútorvásár és nyereményak­ció. Várjuk kedves vásárlóin­kat! Generál Kereskedelmi Vállalat 00 Április 24-től a Centrum Tatabányai Áruházában egyes szekrénysorok, kárpitozott garnitúrák, heverők, komódok, rend­kívüli (30—40 százalékos) árengedménnyel kapha­tók, amíg a készlet tart. Várjuk Kedves Vásárló­inkat! (x) ÉRTESÍTÉS! Értesítjük tisztelt fogyasz­tóinkat, hogy az időjárás kedvező alakulása miatt 1989. április 21-én a fűtés­szolgáltatást leállítottuk. Amennyiben a külső hő­mérséklet indokolja, a fű­tést beindítjuk. A pótfűtés díjának mértékéről a végle­ges leállás után, május ele­jén értesítjük fogyasztóin­kat. KOMTAVHÖ (x) Népfront-tanácskozások megyeszerte Társadalmunk jelenkori megújulási folyamatában fontos szerep hárulhat a Ha­zafias Népfrontra. Az or­szágos HNF-tanácskozást kö­vetően a vidéki szervezetek is a kezdeményezés, átala­kulás, útkeresés pezsgő munkáját vállalják fel. A HNF Komárom Megyei Szervezetéről kapott infor­máció szerint a népfrontak­tivisták nyilvános tanácsko­zása május 20-án, 9 órakor lesz Tatabányán, a KPVDSZ Művelődési Házban. A városi tanácskozásokat az alábbi időrendben tartják meg: Oroszlány: városi ta­nácson április 27-én, 16 óra­kor. Komárom: városi ta­nácson április 26-án, 16 óra­kor, Tata: HNF-székház, áp­rilis 28-án, 15 órakor, Esz­tergom: városi tanács, má­jus 4-én, 16 órakor, Kisbér: HNF-székház, május 5-én, 14 órakor, Tatabánya: Űt- törőház, május 6-án, 9 óra­kor, Nyergesújfalu: Tömeg­szervezetek székháza, május 8-án, 17 órakor, Dorog: (a helyszín még ismeretlen) május 9-én, 16 órakor. A lakosság érdeklődő, rész­vétele mellett folynak Ta­tabányán, a Hazafias Nép- , front városi bizottsága által szervezett körzeti bizottsági értekezletek, választások. 1-es körzet: április 24-én, 17 óra, Szénbányák Gazda­sági Irodája, (KISZ-ltp., Ságvári út), Újváros V/6-os, 24-én, 17 óra, Újvárosi V-ös iskola, Sárberki-ltp.: 24-én, 18 óra, Sárberki Általános Iskola, Bánhidai-ltp.: 24-én, 18 óra, Bánhidai Általános Iskola, Alsógalla: 25-én, 18 óra, József A. Kultúrotthon, Groznij-ltp.: 26-án, 17 óra, III-as iskola, Újváros V/2-es: 26-án, 17 óra, Klubkönyvtár, Dózsákért: 26-án, 18 óra, párthelyiség — Sétálóutca, Mésztelep: 27-én, ÍJ óra, Erkel F. Kultúrotthon, Erő- mű-ltp.: 27-én, 18 óra, Mű­velődési Ház, Újváros V/4-es: 28-án, 17 óra, III-as iskola (Kilián-krt.). A népfront aktivistái vár­ják a bíráló-vitázó, alkotó­kedvű tettekre kész város­polgárokat. Anyakönyvi hírek Ete és Ászár „válik” Nem egymástól — Kisbér­től. Minthogy a legutóbbi — azóta országszerte sok vitát kavart — településrendezé­si kampányban mindkét, régtől jól gazdálkodó, jó­módú községet kényszerhá­zasságra léptették a közeli nagyobb településsel. Hogy jól van-e ez így, s mit le­hetne, kellene tenni az ügy­ben — ez vetődött fel mind­két község legutóbbi elöljá­rósági ülésein. A problémáról részlete­sebben olvashatunk a Kis­béri hírek májusi számában is. Focicsemege Az Oroszlány Városi Televízió április 23-án, 19.00 órai kezdettel fel­vételről közvetíti az OBSK—Csepel NB II-es labdarúgó-rangadót. Tatabányai Közösségi Televízió SZÜLETTEK: Hoílósi Dezső és Szanics Mária leánya, Ildikó (ALmásneszmély), Mészáros Sándor és Végh Mária fia, Sándor; Simonies József és Landesz Györgyi leánya, Anna (Acs), Neuberger József és Pav- lisz Ildikó leánya, Orsolya (Baj), Balázs Pál és Fekete Anikó leá­nya, Hajnalka (Budapest), Pau- lovics László és Beke Éva fia, Tamás (Császár), Kréisz Rudolf és Lujber Franciska fia, Gábor; Lipka Sándor és Potó Ilona fia, Zoltán; Mizsér József György és (Kapusi Ilona Irén leánya, Julianna (Dorog), Ffehér László és Böcskei Borbála leánya, Ka­talin ; Fekete László és Vizi Zsuzsanna leánya, Viktória; Hi­dász József és Gogoia Ilona Emília fia, Tamás; Makhándi János és Szőke Mária fia, Já­nos; Miskolczi Árpád és Rem- sik Judit fia, Ádám; Molnár Ferenc és Schreiner Klára Gi­zella leánya, Anna; Molnár Ist­ván és Haraszti Edit leánya, Edina (Esztergom), Perje Tibor Károly és Széles Ilona leánya, Edina (Győr), Legát Csaba és Pálfi Gabriella leánya. Dóra (Kecskéd), Bártfai László és Varga Éva leánya, Lilla; Vas Gábor és Oravecz Zsuzsanna fia, Tamás (Kocs). Farkas Lajos Im­re és Erdei Éva leánya. Niko­letta; Jurián András és Kumpost Erzsébet leánya, Fruzsina; Pul- piter István és Horváth Erika ler.Aiya, Anett; Szabó Ferenc és Simon Erika leánya, Éva Eri­ka; Vajda Sándor és Fülöp Zsu­zsanna fia, Attila (Komárom), Benkő György és Králik Judit fia, Norbert; Kiss Gábor György és Pirtyák Krisztina fia, Gábor; Nagy Ferenc és Blahó Erzsébet fia, Ádám (Lábatlan), Malová- nyi László és Szimuly Zsuzsan­na Lilla fia; Zoltán; Mtínner László és Megyeri Gizella Bri­gitta leánya, Anita (Nyergesúj­falu), Da.inics József és Krizsán Mária fia, Csaba; Karácsony László és Izsó Ildikó leánya, Viktória; Kovács Imre és Laka­tos Magdolna leánya, Alexand­ra Brigitta; Pigler Gábor és Nagy Ildikó fia, Gábor; Takács Ferenc és Gál Anikó fia, Fe­renc; Vinitor József és Boros Ildikó leánya. Anna (Oroszlány), Urbanics Mihály és Koselák Borbála fia, Zoltán (Pilisszentlé­lek), Barkóczi Ferenc és Bod­rog Aranka fia, Alex; Fekete István és Ecki Zsuzsanna leá­nya, Anita Éva (Süttő), Orbán Imre és Halász Katalin fia, Im­re (Tarján), Kamocsár István és Bárdos Mária fia, Ádám; Riszter Péter és Reviczki Dóra leánya, Éva Anita (Tata). Bátky Béla és Fodor Zsuzsanna fia, Dávid; Berki Attila és Lelkes Julianna fia, Attila Adám; Brenner Gyu­la és Májer Gabriella leánya, Barbara; Breznay Botond Imre és Szilfai Judit fia, Dávid; Eichkem János és Sajner Ildikó fia, Adám János; Gyurmánczi Miklós és Szarvady Zsuzsa fia, Viktor; Kovács Csaba és Kon ez Magdolna fia, Milán; Könczöl Péter és Kecskeméti Ibolya fia, Péter; Lakatos János és Kránicz Júlia leánya, Alexandra; Lelik István és Kukla (figa leánya, Rita; .ifj. Makk István és Jónás Katalin fia, Zoltán János; Oláh Attila és Csányi Márta fia, Ba­lázs; Szuszai József és Valovics Antónia fia. Péter Bence (Tata­bánya), Sípos Sándor és Kovács Margit leánya. Beatrix; Szár­szói Imre és Komáromi Melinda Erzsébet fia, Balázs (Tát), Bo­ros János és Wohl Mária leá­nya, Tündié (Vértessomló). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szalai László és Rohonczi Zsu­zsanna (Komárom), Lukács Zol­tán és Kerekes Magdolna (Mo­csa). Füle Sándor és Horváth Etelka (Nyergesújfalu), Kozák Gábor és Szaniszló Gyöngyi (Oroszlány), Horváth Ákos és Dcyitai Mónika; Katona László és Bödecs Mária; Makai Csaba és Contreras Mária; Petrovics Csaba és Blerze Gabriella (Tata­bánya). ÁPRILIS 22-ÉN, SZOMBA­TON KEZDÉS: 9 ÖRA (az OIRT 5-ös csatornán, a Moszkvai TV helyén: Dó­zsákért, Újváros, Sárberki-, Gál István-, a Bánhidai-la- kótelepeken és Alsógallán). 100 éve született Tóth-Bu- csoki István Tanácskozott az MDF helyi szervezete MSZMP Reform Kör alakult Az indiai nagykövet váro­sunkban Kétnapos munkaügyi kon­ferencia A múlt században született Brém Ferenc-emlékkiállítás Labdarúgás: TBSC—PMSC 9.15: Közvetítés a városi pártértekezletről. Szombati adásunkat nem is­mételjük meg! ügyeletes munkatársunk hét- kSznap, 8-tól 18 óráig várja a közérdekű észrevételekét, ja­vaslatokat, Információkat. Adakozók — Annamáriáért (Folytatás a 11. oldalról) Jakus Ferenc és kollégái Esz­tergom 1600 —, Ácsi Cukorgyár dolgozói Acs, Pf.: 3. 2941, 12 550 —, Dobai Pál Esztergom, Várfal u. 22. 300 —, Balogh Vincéné Komárom, Ady E. u. 16. 2921, 200 Generál 396. sz. bolt Ifjú­munkás szoc. brig. 500 —, Petőfi Sándor Alt. Iskola Komárom 12 866,20 —, Balassa Bálint Alt. Iskola Esztergom 500 —; Általá­nos Iskola Bábolna 4300 —, Ha­lász József 2942 Nagyigmánd, Köztársaság u. 1000' —, 973. sz. Zrínyi Iskola, Konyha, Dorog, Felszabadulás u. 1000 —, Komá­rom és Vidéke Takarékszöv., Komárom 10 000 —, Komárom, Lengyár, 42 315 —, Állami Gazd. Kisbér MEDOSZ szakszerv. biz. 5000 —, Visegrádi Mihályné Ta­tabánya V., Ifjúmunkás u. 1000 —. Kőolajipari Váll. Komárom, 2922, 940 —, Kisbéri Költségve­tési üzem dolgozói 3940 —, XIV, ABC »ruház Almásfüzitő 1500 —, Száll. üz. Kömye. Neder- manti Ferenc szoc. brig. 1000 —, Mg. Komb. Környe, dr. Ko- mondi Zoltán szoc. brig. 1000 —, Mocsa Községi Tanács és GA- MESZ dolgozói 1300 —. ÉD MÉH Vállalat Komárom, Marek J. u. 800 —, Bátky Károly Tatabánya I., Gál I.-ltp. 202. 150 —, XIX. ABC Tatabánya VI., Élmunkás u. 2800, 3140 —. Kiss Miklós. Kossuth út 47. 82 —, Generál Kér. Vállalat 512.. 528., 426 sz. bolt, Tatabánya 420 —, GMV Komárom megyei Nagyigmánd 500 —, Dózsa György Alt. Isko­la Komárom 1930 —, Vértes Vo­lán Ip. és Szóig. Uzemág 2800, Tatabánya 11 000 —, Generál 509. sz. bolt, Munkaruházat, Ta­tabánya 500 —, Kristály Ven­déglátó Váll. tatabányai cuk- rászüz. 2000 —, Ácsi Mgtsz ci­pőüzemi dolgozók, Acs 2200 —, Jázmin Bőrip. Kisszövetkezet Tata 5000 —. Mocsa Községi óvo­da dolgozói Mocsa, Arany J. u. 1380 —, I. sz. Alt. Iskola 7. C. oszt., Komárom 500 —, Kristály Vendéglátó Tatabánya III., Szé­chenyi u. 4310 —, KOMTURIST Tata, Ady E. u. 24. 2890, 6370 —, Sági Tamás 2500, Esztergom, Széchenyi út 5. 1000 —, Gamma Müvek Kisbér dolgozói 19 147 —, Tata és Vidéke Takarékszö­vetkezet 5000 —, Komáromi Kór­ház vöröskereszt szerv. 9000 —, Generál Kér. Váll. 306. sz. bolt Tatabánya 600 —, Afész Komá­rom 7180 —, Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Tatabá­nya 3852 —, Rába MVG vörös- kereszt Győr 10 000 —, All. Gazd. Kisbér KISZ-szervezete Kisbér 3000 —, Hűtőtechnika Ta­ta 11 831,60 —, Komáromi Kő­olajipari Váll. 2922, Komárom 500 —, Dózsa család Szőny 1000 —. Gerencsér József Komárom, Vág út 6. 200 —, Pilishegyi AG. Piliscsaba 69 500 Ft. BORVERSENY ÁSZÁRON. A háztáji és kisárutermelői borversenyt évről évre megrendezik a helyi Aranykalász Termelőszövetkezetben, ahová ezúttal Kisbérről, Hántáról, Koppánymonostorról, Tárkányból, Nagyigmándról, Étéről, de Tatáról, sőt még Bajnáról is érkezett bírálatra bor. Het­venegyféle mintából kellett a bírálóbizottságnak kiválaszta­ni a legjobbakat és ebben a munkában a társadalmi zsűri mellett dr. Bakonyi Károly, a keszthelyi egyetem nemesítője is részt vett. Képünk a nem poharazgató, hanem véleményt mondó borászokról készült. (Fotó: — tin) SZÉPÜL A FALU. Vér- teskethely a legkisebb Ko­márom megyei községek kö­zé tartozik, de azt nem lehet mondani, hogy lakói elha­nyagolnák a falu képét. Nemrégiben az evangélikus templom kapott új külsőt, jelenleg a katolikus temp­lom tornyát borítják állvá­nyok. A Mária-Terézia ko­rabeli, emlékműértékű épü­let tornya rézlemez borítást kap. Ugyanakkor folyik a Rózsa Ferencről elnevezett művelődési otthon tataro­KISBÉRI TÁRLATOK 89/1. A Kisbéri Városi Ta­nács művelődési osztálya, a helyi művelődési ház és könyvtár közös rendezésé­ben nyilik április 25-én, ked­den 16.15 órakor a könyvtár klubjában Balázsné Szie- berth Klára népi iparmű­vész, keramikus és Hantos Péter fotós közös kiállítása. A művészeket, s a közönsé­get Kovács József köszönti. IGAZOLT HIÁNYZÁS. A Gerecse 50. teljesítménytú­ráról hiányzott egy kis­lány, aki évről évre végig­szalad a távon. Mentege­tőzve mondta, hogy a bécsi Marathon futóversenyen in­dult, azért nem lehetett je­len. Sipos Beatrix, a tata­bányai Mező Imre iskola 8. a. osztályos tanulója, kor­osztályában 3 óra 20 per­cen belüli idővel lett első Bécsben. LOTTÓNYEREMÉNYEK A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint, a 16. játékheti lottónyere­mények a nyereményilleték levonása után a következők: ■ 5 találatos szelvény nem volt, a 4 találatos szelvé­nyekre egyenként 185 038 forintot, a 3 találatos szel­vényekre egyenként 726 fo­rintot, a 2 találatos szelvé­nyekre egyenként 32 forin­tot fizetnek. A közölt adatok nem vég­legesek, a nyeremények el­lenőrzése még tart. — Mikor veszekedtek először a férjével, asszo­nyom? — kérdezi a vá­lóperes ügyvéd. — Amikor mindenáron rajta akart lenni az es­küvői fényképen. myáí sportcsarnokba április 24-éré hirdetett Zoltán Erika-kon­cert technikai okokból el­marad. Jegyek a Népház pénztárában visszaváltha­tók. CSÁSZÁRON, az általá­nos iskolával szembeni újon­nan rendezett utcarészen új fagylaltozó nyílt. Az iskolá­ból, óvodából hazafelé tartó gyerekek nem kis örömére. Igaz, öt forint már egy gom­bóc ... Lehet, hogy a torok­fájástól majd ez ment meg többeket... ? Köszönöm, bakter úr! Ki ne állt volna már kocsijával idegesítő perce­ket, tízperceket, negyedórát... leeresztett vasúti so­rompó előtt. Amikor még csak nem is szólhat az em­ber, hisz a sorompó az ő életét védi. Törvény is van rá, s aki nem bolond, azt is tudja, nekihajtani se ér­demes. Pláne, a régifajta, masszív, rácsos sorompók­nak — a személygépkocsi orra előbb elgörbül... Tudják ezt a vasutasok is, és szenvtelenül né­zik sokszor a kilométeres kocsisorokat is. Ha jön a vonat, persze, rendben van. De, ha nem jön? Ha ott vagyunk valahol, Pápa körül, s még csak most in-* dúlt ki Bicskére# __? A napokban Kisbérről autóztam Nagyigmánd fe­lé. Vasdinye körül: sorompó. Nyílt a tér; vonat sehol. Nagyot sóhajtva előveszem újságjaimat, s beren­dezkedem a landolásra. Egyszer csak előjön az átjáró őre, köszön, felnyit­ja félig a sorompót, s int, hogy mehetek. úr! — Komolyan? — Persze. Még soká jön. — Mit is mondjak hirtelen., Köszönöm bakter s. k. — LAPJ A Az MSZMP Komárom Megyei Bizottsága éi a Megyei Tanács napilapja. — Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOB. Főszerkesztő-helyettes: MADARÁSZ ANNA. Telefon; 11-331 Szerkesztőse*: Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, Pt.s l«l. Telefon; 10-053, 10-811 Ügyeletes szerkesztők: 24-es mellők, belpolitikai rovat: 13-az, l8-*s mellék, gazdaságpolitikai rovat: 15-ös, 17-es mellek kulturális rovat: 28-as meUék, sportrovat:' 21-es mel­lek. fotúrovat: 23-es mellek, levelezési rovat: 10-ea mellék, hirdetésfelvétel: u-es mellék. Kiadja • Komárom Megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya V- Felszabadulás tér 4. III. emelet. Postacím: pf.: HL Felelős kiadó; VASS MIHÁLY igazgató. Telefon: U-010, 1O-0S3, io-8U. Telexszám: 27-243. — Ter­jeszti s Magyar Posta. Előfizethető bármely blrlapkézbesltő postahivatalnál, a hfrlapkézbesitőknél, a Posu hírlapüzleteiben és a Hlrtapelőflzetésl és Lapellátásl Irodánál (HEL1B), Budapest XIII. kér.. Lehel u. lO/a. — 1300, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIB 215-34182 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési dij egy hónapra 105 Ft, negyedévre 315 Ft, fél évre 430 Ft, egy évre 1240 Ft. — Kéziratokat nem meg, éa nem adunk vlstsa. KMfldlt g Komárom Megyei Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JANOSNE igazgató, — 133N 0333—140X

Next

/
Oldalképek
Tartalom