Dolgozók Lapja, 1987. december (42. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-10 / 291. szám

APRÓHIRDETÉS Lakás, ingatlan Elcserélném 2 szoba. hallos, tanácsi, I. emeleti lakásomat, másfél szobás. I. emeletire. Ta­tabánya-Sárberek. 104. I 4. (Ba­dacsonyi-borozó mögött). egész nap. 10684 Vennék .‘120 ezer forintig. té­liesített vikendházal vagy kis házat. Viz, villany. . út fontos. Horváth József, Almásncszmély. Csokonai u. 7. 16.191 Eladó Szárliget, Ady E. u. 88. sz. alatt, kétszobás, új. kertes, komfortos családi ház. 500 ezer kp -f 240 ezer OTP-átvállalás­sál. Tanácsi, összkomfortos* la­kást beszámítok. Megtekinthető a helyszínen egész nap. 16382 Eladó Kisbéren, a Véncser-dú- lőbcn (beltelek), házhely 1970 négyszögöl termő szőlővel. vil­lany és kút van. Érdeklődni: Neumayer. Kisbér. Komáromi u. 3. 16204 Tatabánya felsőn. főútvonal mellett házrész, 2 szoba, mellék­helyiségek. 80 négyzetméter üzlethelyiség ipari arammal. 40 négyzetméter, reális áron eladó vagy kiadó. Válaszokat-: ..Meg­egyezünk 292753” jeligére a tata­bányai hirdetőbe. Győri u. 12. 16289 Leányváron családi ház eladó. Üzlethelyiség, raktár, pince, ipa­ri áram van. Érdeklődni lehet: Leányvár. • Bécsi u. 39. Pék Já­nos. 16411 IXIajki Madárhegyen 800 négy­szögöl bekcrítellcn szántó eladó, megosztva is. Víz, villany a kö­zelben. Érdeklődni: Dr. Kelemen. 10-887 telefonon. 15782 Tata, Bajcsy-Zs. út. 50. szám alatt. 32 négyzet métçrcs üzlet­helyiség eladó. Érdeklődni tele­fonon: 81-424. 15783 Másfél, vagy 2 szobás üres. vagy bútorozott albérletet kere­sek. Érdeklődni: az oroszlányi Takarékszövetkezetben. 16307 Esztergomban, Aradi tér 2. sz. alatt, 36 négyzetméteres, össz­komfortos. garzon öröklakás el­adó. Érdeklődni: Esztergom. Ügyvédi Munkaközösség. 2. sz. szoba. 16625 Szákszenden régi parasztház, 1440 négyzetméter telekkel el­adó. Irányár: 180 000 Ft. Érdek­lődni: Oroszlány, Dózsa G.v. út 5 4. 16306 Városközponti. 56 négyzetméte­res. összkomfortos lakásomat, idei beköltözéssel azonnal elad­nám. Érdeklődni: Kiss. Arany­hegyi u. 14. II 2. Esztergom — délután. 16594 Sürgősen eladó Tokodon. 3 szoba, összkomfortos családi ház, 1800 négyzetméteres telek­kel’. Érdeklődni: Tokod. Szabad­ság u. 54.. 17 órától. 16593 Szerelőaknás garázs eladó a Népház mögött. Érdeklődni: 12-000 telefonon. 16—20 óráig. 16587 Fiatal házaspárnak bútorozott szoba. fürdőszoba-. konvha- használaltal kiadó Tatabánya- Újvárosban. Érdeklődni telefon: 14-906. 16584 Koppány monos toron lévő csa­ládi házamat . 200 négyszögöles telekkel komáromi tömblakásra cserélném. Bármely megoldás érdekei. Érdeklődni 263 telefo­non. napközben. 16575 Koppánymonostoron. Bartók B. u. 10. sz. alatt. 190 négyszögöles telek e'adó. Érdeklődni: Ja­tt ecsjió János. Tata. Vörös Had­sereg u. 1. 16574 Komárom-koppá n y monostori, kétszintes, panorámás, központi füléses ház. (Kodály Z. u. 5.) befejezés előtt sürgősen eladó. Alkalmas kétgenerációs család­nak. vállalati üdülőnek. vagy bármilyen idegenforgalmi célra. Termálfürdő 5 km-re. Érdeklőd­ni: Komárom. Beöthy Xs. u. 22. Telefon: 450. 16573 200 négyszögöl építési telek eladó. Érdeklődni: Tata. Kocsi U. 37. • 16022 Családi ház. azonnal beköltöz­hetően, olcsón eladó, gazdálko­dásra is alkalmas. Acs. Kiss tábornok u. 22. Érdeklődni: Kovács István. Acs, Zalka u. 12. • 16036 Oroszlányban, a Tiizép .mö­gött ' garázs sürgősen eladó 35 000-ért. Érdeklődni: Orosz­lány. Takács Imre lit 49.. egész nap. Ugyanitt nutriabunda. hosszú, kb. .*44-es méretre, vilá­gos színű, eladó. 16524 Eladó Tatán, üresen álló csa­ládi ház, 170 négyszögöl telek- ke. áron alul. Érdeklődni: Ko­ntárom. Kelemen I,. 8. fszt. 1. 16637 Telefonos. 2 szobás, tatai la­kás március 1-jétől irodának, va e v lakásnak kiadó. Iroda e 1 ón v ben. A u t ob u s z - pá 1 y a u d va r környéke. Telefont 81-323. 166.57 Az. ,,új” almáskertben lelek átadó. Faház. víz van. Érdek­lődni lehet : 18 óra után. Ferenc József. Tatabánya V.. Mari írok u. 87. vri'l. ' 16611 Baji-hegyen. 1200 négyszögöl szőlő és szántó, hétvégi házzal éladó. Érdeklődni lehet szomba­ton és vasárnap. Agostyán, Kos­suth U- 30. 16092 Környén, a Homok-dűlőben. 300 négyszögöl zártkert eladó. Ér­deklődni: Tatabánya *V„ Mártí­rok u. 9. I 3. 16393 Sürgősen eladó a Svandov.szki- dülöben. 260 négyszögöl zárt­kert. szőlő-gyümölcsös. (Pince és villany van.). Érdeklődni: Orosz­lány. Kertalja út il. II 2.. 16 óra után. 16525 Tatabánya. Gál Islván-lakóte­lepen. külön bejáratú szoba, konyha-. l’ü rdöszoba-haszná lat­tal kiadó. Érdeklődni a 15-639- es telefonon, a délutáni órákban lehet. 16615 Elcserélnénk 2 szobás. külön bejáratú, komfortos, tanácsi la­kásunkat 1. vagy másfél szobás, tanácsi, összkomfortosra. Aján­latokat az Oroszlányi Takarék- szövet kezet be. 16564 Bokodon. l szoba, konyhás családi ház. 1468 négyzetméter telekkel, szőlővel, gyümölcsfák­kal eladó. Érdeklődni: Bököd. Malom utca 13. 16562 82 négyzetméteres. komfortos családi ház. melléképülettel, ga­rázzsal, 795 négyzetméteres te­lekkel eladó. ..Tatabánya 292781” jeligére a* tatabányai hirdetőbe. Győri u. 12. 16554 Naszályon, Ko.ssulh út 27. alatti. 447 négyszögöles telek, kis házzal eladó. Érdeklődni: Vörösmarty 2'9. alatt. 16509 Eladó Oroszlány. Táncsics-ud- var. 22. IV 1.. összkomfortos, két­szobás. hallos öröklakás kp 1 OTP-átvállalással. Érdeklődni : Oroszlány. Fürst S. u. 50. I 3. 16703 Jármű Felújított, frissen múszakizott. A 06-os ,ZUK sürgősen eladó. Érd.: Tatabánya. Bánhidai-ltp. 120. 3 11.. 18 órától. 16670 Nisa gépkocsi. 2 éves műsza­kival, motor nélkül olcsón el­adó. _2831. Tarján, Kossuth-tcr 1. T.: 72-648. 16664 Felújított, ZD-s Írsz. Lada 1300-as. friss műszakival eladó. Tel.; 34 80-247. 16672 AUTÓMOTOROK felújítása rövid határidővel. Gyújtásállítás. CO-mérés. Yér- tesszölös. Valusek u. 17. (íoo-as főút). Kőpataki-müliely. Nyílva 8—18 óráig. 14378 Trabant gépkocsihoz 5 db. fu­tózott radiálgumi. felnivel. con- tírozva eladó. Fülöp János. Al­másfüzitő. Ságvári u. 4. 16029 Skoda 120 L. 4.5 éves. újszerű állapotban eladó. Érdeklődni egész nap: Vértesszőlös. Vértes L. u. 10. sz. 16799 Megkímélt. TL fisz. S 105-ös gépkocsi eladó. Érd.: Tata II.. Deák F. u. 18 e. B. 111. fszt. 2.. telefon: 80-272. 16 őrülni. 16589 Eladó AVIA tehergépkocsi. Isi- tűnő állapotban. sok tartalék- alkatrésszel. felújított tartalék- motorral együtt, műszaki vizsga 1988. év végéig. Igény esetén munkabiztositás is megoldható. Érdeklődni: Tokodaltáro, Nefe-^ lejcs u. 4-4.. 15 órától. 16580 Piros. TL-os Polski Fiat eladó. Megtekinthető 14 órától. irány­ár: 65 ezer. Hunyadvári Laszlo. Lábatlan II.. Rákóczi u. 35. 16444 PT-s, Lada 1600-as. vonohó- roggal igényesnek eladó. Érdek­lődni lehet: Tatabánya. Vere­bcly L. út 54. II.. 17 órától. 16534 UB-s frs'/.-ú. 127-es Fiat eladó, felújított motorral, friss mű­szakival. Érdeklődni: Szomor. Petőfi u. 2. 16551 Hároméves, piros Xastava el­adó. Tata. Kisfaludy u. 4. 16646 Kerti traktor .pótkocsival, első­vel és kultivátorral eladó. Kis­bér. Deák Ferenc u. 6. ‘ 16639 Garanciális. Simson Én du ró el­adó. Komárom, Ságvári Endre u. 5.. Kovács. 16638 5 éves. 1*20 LS-es Skoda eladó. Tatabánya. Erőmű-lakótelep. Ha­tár utca 30. 16631 PA-s frsz. 1500-as Lada. jó ál-, lapotban eladó. Érdeklődni le­het: Tatabánya II.. Sárberek. 306. 3 12. Tel.: 15-457. 16622------------------------,--------------------------------------­N égyeves, platós Zuk. kétéves műszakival eladó, vagy személy- gén kó'cs ira cserélném. Combi előnyben. Érdeklődni egész nap: Komárom, Ácsi út 42. 16630 LÉGTERELŐ Dácia és Lada SPORTKORMANY minden szocialista típusú sze­mélygépkocsira kapható a TUR­BO autósboltban. Tata. Ady E. 58. sz. 16617 Jó karban lévő SIMSON eladó. Érdeklődni : Tatabánya-Kertvá­ros, Néphadsereg u. 141 1. 16387 . Terepe«» Ifa-billencs, friss mű­szakival eladó. Tata. Kiss Ernő u. 3., Németh. 16581 ZA-s frsz-Ci Trabant eladó. 30 ezer forintért. jó áílápotban, műszakival. Érdeklődni: Tatabá­nya IT.. Vadász 58. fszt. 1.. 17 óra után. 16618 Wartburg Tourist. KM-es rend­számú. 4 éves eladó. Pét ró. Acs. Honvéd u. 16454 potaozóK THTirai ÉAáááMAAáÉl Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, és tisztelték, hogy ÖZV. TAKÁCS ANTALNÉ (sz. : Szigeti Mária) életének 64. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1987. december 11-én, 14 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben, (régi ravatalozó). . A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk. TÓTH ISTVÄN hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak. Tatabányai Hőerőmű Vállalat Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, halottunk. GALAMBOS FERENCNÉ akik szeretett temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyez­ték és mély gyászunkban velünk éreztek. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, HEGYI IMRE temetésén megjelentek, sírjára a kegylelet virágait helyez­ték és mély gyászunkban velünk éreztek. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagy­apa és dédapa, GYURKOVICS JÓZSEF (volt öregtelepi lakos) a XV. akna nyugdíjasa 78 éves korában elhunyt. Temetése 1987. december 11-én, 12 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben. , (régi ravatalozó). A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy szeretett édesanyánk. VÖRÖS JÛZSEFNÊ 75 éves korában, és leánya, ORMANECZ LASZLÓNÉ 54 éves korábán, tragikus hirtelenséggtl elhunytak. Teme­tésük 1987. december 11-én, 14 órakor lesz Tatán, az Al- mási úti temetőben. A gyászoló családok A gyászoló család, a Komárom Megyei Rendőr-főkapi tányság mély megrendüléssel tudatja, hogy KISS SÁNDOR (r. őrnagy) életének 50. évében váratlanul elhunyt. Temetése tiszteletadással, 1987. december 11-én, 13 órakor a másneszmélyi, (dunaalmási) temetőben. A gyászoló család Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság katonai lesz az Garanciális Jawa Babetla el­adó. Érd.: 34 80-318 telefonon. 18 órától. 16704 Trabant Combi, nagyon meg­kímélt állapotban eladó. Bad. Kossuth u. 7. 16702 TR frsz. Lada Combi. friss műszakival eladó. Érdeklődni: Weber, Szomód, Jókai u. 23.. 16 óra után. 16701-IFA. fixplatós, pótkocsival, ér­vényes műszakival eladó. Ér­deklődni: Lábatlan, Rozália u. 80.. 13 óra után. 16700 Vegyes Harmonikaajtó Redőny-reluxa. Megrendelhető : Tatabánya 12-774. 13-115. 16259 Panorámás gyermekkocsi ol­csón eladó. Esztergom. . Jókai u. 20. 16694 QUARTZ (műszaki kereskedés), hi-fi-, video-. barkácseszközök adásvétele, bizományi értékesí­tés«*. Oroszlány. Borbálatelep. Bem u. 5. (Vasúti felüljárótól 2 percre). Nyitva: 14.30—17.30. szombaton 8—12-ig. Telefon: 61-743. 16088 KIJVASZ-kölykök olcsón eladók. Tata, Temesvári u. 1. 16044 Még nem késő! Most vásárol­jon olcsón karácsonyra. Adok- veszek. téli használtéi kk-vásár a Napsugár áruház melletti párt­szervezetben. Leadás- december ll-én. pénteken. 16.30—18 óráig, vásár december 12-én. szómba-, ton. 14— 20-ig. 16187 Vennék Nava. Nolán. Jeb’s. vagy Agv-sisakot 3500 Ft-ig. Czibulka Péter. Komárom.è Jed­lik u. 9. 16240 Eladó 1 db választási bika­borjú. Lábatlan. Dózsa Gy. 104. 16454 T e r m é k é r té k es í lesi -szó r zö dóst. kötünk önnel, ha nálunk vásá­rolja norvég prémgörény te­nyészállatait. Technológiát. ket­recet biztosítunk. Mezőgazdasági hitei 200 000 Ft-ig vehető igény­be. Kecskés. Győr. Damjanich u. 61 A. TchTon : 96 11-925 este és hétvégén egész nap. 16379 Ajtó-ablak. redőny tok. gép­jármű fix szélvédő-szigetelés. Te­lefonszám ; 3414-527: 15784 Kereskedők. figyelem! Eladó csövázas sátor. 8 m-cs. 4 m-es és 3.5 m-es. Ruházatárusításra is alkalmas. Ugyanitt vasállványok, polcok. Érdeklődni: Zsolnai Jó­zsef. Bana. Jókai u. 34. 16507 Jó állapotban lévő zongora igényesnek elad«'),. Érdeklődni le­het : Bököd. Sport u. 18 a. 16497 Püitúros. kombinált szekrény eladó. Stámusz Gá borné. Komá­rom. Beöthy Zs. u. 15 sz.. 15 óra után. 16572 Jó állapotban levő faeszterga olcsón elad«). Érdeklődni: Orosz­lány. Rákóczi F. út 24. 3 2.. dél­utáni órákba!)» 16568 240 literes hűtő eladó, 1 éves. Tatabánya V.. Komáromi u. 44. 2 1.. 15 «»iától. 16537 Könyvespolc. (összeszerelhe­tő). és egy olajkályha olcsón eladó. Érdeklődni, k'hel : Komá­rom. Sallai I. u. 13. Esti* 6—7 között, szombat, vasárnap egész nap. 16027 Karácsonyra ajándékot a Ská­la melletti bőrdíszmű-, ajándék­boltból. Kínálatunk; börtáskák, börnyakkendok. övék, alkalmi bizsuk, disz£yertyák. Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket kívá­nunk. 16372 Kossuth f", 4.30—7.59: Zenés műsor. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.15: Mai programok. 8.20: Peres. poros iratok. 8.30: Könnyűzene. 9.14: zeneiskolá­sok muzsikainak. 9.30: Érzel­mek iskolája. 10.05: Diák félóra. 10.35: Muzsika gyerekeknek. 10.50: Notaesokor. 11.36: Rádió­játék. 12.30: Ki nyer ma? 42.40: Rólunk van szó! 12.45: A Föld, amelyen élünk. 13.00: Klasszi­kusok délidoben. 14.05: Műsor­ismertetés. 14.10: Krúdy Gyula n o véli áj a. 14.24: O pe re 11 rés /.le­tek. 13.00: Hárman beszélnek a szórakozásról-. 15.43; Az MRTV Gyermekkórusa énekel. 16.05: Révkalauz. 17.00: Versek. 17.30: Hamarosan halljuk okét. 17.50: Népdalok. 18.18: Mese. 18.25: Könyvújdonságok. 18.28: Mű­sorismertetés. 18.30: Esti Ma­gazin. 19.15: Lotlósorsolás ! 19.20: Reklám. 19.23: Rablólo­vag. — Bíró Lajos színjáték a. 21.06: Könnyűzene. 21.40: Vál­lalkozók a tudományban. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Gyógypedagógiai szerviz. 22.55: A leningrádi Kapranov-korus énekel. 23.23: Olasz impressziók. — Szvit. 0.10: Himnusz. 0.15— 4.20: Zenés műsor hajnalig: Petőfi: 4.30—7.39: Reggeli zenés műsor. 8.05: Cit.eramuzsi- ka. 8.20: A Szabó-család. 8.50: Tíz’ perc külpolitika. -9.03—12.00: Napközben. 12.00: Idegen 'nyel­vű hírek. là.10: Fúvószene — t á n cri t m u sba n. 12.25: N é h á n y szó zene közben. 12.30: A nép­művészét mesterei. 12.58: Mű­Antikvitás! Festmények. porcelánok, sz<5­nyegek és egyéb dísztárgyak vé­tele és eladása. Tata, Egység u. 7. Telefon: 81-639. 16103 Jó állapotban lévő. csehszlovák kazán elad«). Érdeklődni: Kocs. Kossuth u. 91. T. : 71-230. (19 óra után). Nagy Tibor. 16655 Eladó egy század eleji, német- ál fő’di táj köpfest mény. Érdek­lődni: Tata. 81-173 telefonon. 16556 Vállalkozáshoz társat kere­sünk. ..IKARUS” jeligére a Lap­kiadóba. Ta'tabánya. ' Pl’.: 141. 16676 Eladó dohány-, bazárüzlet, for­galmas helyen, reális áron. pro­filváltás miatt. Tatabánya IL. kórházzal szemben. 16675 COMMODORE—64 számítógép magnóval. 500 db programmal, és egy K—1541-es FLOPPY-egy- ség* eladó. Tel.: Tatabánya, 10-937. 16668 ÚJ! ÚJ! ÚJ! Megnyitottam- GÖRBE vendég­lőmet a komáromi AFIT mel­lett. Szeretettel várom kedves vendégeimet, családi- és egyéb rendezvényeket vállalok. Etel- és italspecialitások: hétvégén han­gulatos zene. 16616 Eladó 9 db. vörös márvány •tömb. 140x40x20-as. reális áron. Érdeklődni: 15 órától.* Vezér. Lá­batlan. Somogyi Béla út 2. . 16602 Eladó ezer férőhelyes tojóbalté- ria. Érdeklődni: Vértesszőlös. Jókai u. 17. 16627 Eladó pianínó. (I. -Nemctschke Wien). Érdeklődni: császár. Pe­tőfi S. u. 8. 16547 Vásárolnék perzsa kiscicát. na­gyobbat is, valamint pa- lotapiricsit. törpeuszkárt. és m à s k i s k u t y à t. Érd e k 1 ö d n i : Tatabánya 13-166 telefonon. 16.30 —20 óráig. 16705 Állás A Hungária Biztosító gépko­csival rendelkező, érettségizett dolgozókat keres üzletkötői ál­lásra. valamint felsőfokú vég­zettséggel rendelkezőt üzleti ve­zetői munkakör betöltésére. Je­lentkezés: Hungária Biztosító Fiókja, Esztergom, Deák F. u. 9. Telefon: Esztergom 77. 16601 ED „MÉH” Fémfeldolgozó Üzem, (Tata, Hollósi S. u. 3.) gépész üzemmérnök, illetve teehnikusi végzettséggel üzemve­zető-helyettest felvesz. 16653 KSH SZüV Tatabányai Számí­tóközpontja felvételt hirdet: fiatal szakmunkás részére kar­bantartói munkakör betöltésére. Lakatosszakmával rendelkezők előnyben! .Jelentkezés; személye­sen a személyzeti előadónál, vagy a 10-499 40 telefonszámon. 16692 Magánkereskedők, kisiparosok részére könyvelést. kalkulálást vállalok. Érdeklődni :* 80-674 tele­fonon. ' 16679 A Hungária Biztosító nyugdí­jasokat alkalmaz kisegítői, vala­mint takarítónői állás ’betöltésé­re. Jelentkezés: Hungária Bizto­sító Fiókja. Esztergom, Deák 1. u. 9. Telefon: Esztergom. 77. 16592 Az Esztergomi Lakásfenntartó Szövetkezet alkalmaz főállásban középfokú építőipari végzettség­gel művezetőt karbantartói .tevé­kenység szervezésére és irányí­tására. Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet: Eszter­gom, Kun Béla-ltp. 21.. mun­kanapokon 15 óráig a szövetke­zet elnökénél. 16114 sorismertelés. 13.05: Nosztalgia­hullám. 14.00: Tea hármasban. 15.05: Néhány perc tudomány. 15.10; Operaslágerek. 15.43: Tör­vénykönyv. 16.05: Sanzonpódi­um több tételben. 16.45: Az O’Joys együttes felvételeiből. 16.58: Műsorismertetés. 17.05: Ipargazdák. 17.10: .-V. EMERTON nemzetközi bigband felvételei­ből. 17.30: Az Ifjúsági Rádió műsora. 18.30: Slágerlista. 19.03: Operettked velődnek. 20.00: A Poptarisznya dalaiból. 21.05,: Utimüsor. 21.35; Népdalkörök pódiuma. 22.00: Barangolás régi hanglemezek között. 22.23: Country-viJág. 23.20—0.14: Prin­ce nagylemezei. 0.13—4.20: Ze­nés műsor hajnalig. Bartók: 6.05—7.59: Muzsikáló reggel. 8.05: Műsorismertetés. 8.08: Időszaki kiállítások. 8.15: Zenekari muzsika. 9.07 : Meyer­beer: A hugenották. — Örtfcl­vonasos opera. 13.03: Műsor­ismertetés. 13.05; Magyarán sz()Iva. 13.20: Emlékmüsor Al­mos Imréről. 13.50: Kórusaink­nak ajánljuk. 14.09: Zenekari muzsika. 15.00: Pophullám. 15.50 • Az Amadeus-vonósnégves felvételeiből. 17.00: Diákfékfra. 17.30: Bellirii-áriák. 18.30: Ro­mán nyelvű nemzetiségi műsor. 19.03: Műsorismertetés. 19.05: Blockflöte, goidonka és csem­balómuzsika. 19.35: .Kapcsoljuk a Z e.nea k adé m i a n a g y termét. Kb. 21.00; Egy pálya vonzásá­ban. Kb. 21.20; Operakettösök. 21.42: A kamarazene kedvelői­nek. 22.34 Stocksausen összes zongoradarabja. A GYŐRI RADIO MŰSORA 1116 .kHz (268,81 m). 1188 kHz (252.52 m), 1350 kHz (222.22 m), 72,86 MHz, 72,98 MHz. 6.20—6.30. 7.20—7.30: Jó reg­gelt! információk, időjárás-je­lentés, útinform. lapszemle. Szerkesztő : Cserjés László*. 17.30: Műsorismertetés. hírek. U7.35: Hétközben. 18.OH: Nyu­gat-dunántúli krónika. 18.20: Reklám. 18.25—18.30: Hírössze­foglaló. Szerkesztő; Gy. Né­meth Péter. Győr: 12-722 — Szombathely: 13-850 — Székesfehérvár: 12-244. TELEVÍZIÓ BUDAPESTI TV 9.00: Tévé torna nyugdíjasok­nak. 9.05: Teledoktor. 9.15: Vágányok között. — NSZK tévéfiJm. li.oo : Kalendárium 1987. 11.50: Képújság. 15.50 : Híre k. 15.55 : Rövid film-archívum. 16.45: Évszázadok slágerei., 17.15: Tévébörze. 17.25: Videoráma. 17.55 : Képújság. 18.05: Telesport. 18.40: Miki és Donald..— Ame­rikai rajzfilmsorozat. 19.05 : Esti mese. 19.15 : Lotlósorsolás. 19.30: Híradó. 20.05 : Hangverseny az életért. életért! Hippokratész a nukleáris korban. — Az. IPPNW (International Physicians the Preventi­on of Nuclear War) és a Magyar Televízió nem­zetközi gálaestje a Buda­pest Kongresszusi Köz­pont Pátria-termében. 21.35: A ..földszobrász”. Maro­si ts István szobrászmű­vész. 22.45: Híradó 3. 2. MŰSOR 17.00: Képújság. 17.05 : Tévétorna. 17.10: Digit-alk. 17.40: Magyar naiv művészek. 18.00: Pannon Krónika. 19.00: Képes nóták. 19.30: Zenekar nélkül. — Szov­jet kisfilm. 20.00: Méltányos erő. — Kana­dai tévéfilm. 20.55: Híradó 2. 21.10: Viharsarki morzsák. — Dokumentum film. 22.00: Nagyon különleges ügy­osztály — ördögi árú. — avagy : a francia kap­csolat. — Amerikai tévé­film. 22.25: Képújság. POZSONYI TV műsor. 18.05: Az út. Filrpf 19.00: Tévétorna. 19.10: Mese. 19.20: Időjárás-jelentés. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Játékfilm. 21.15: összefoglaló a kupaszer­da mérkőzéseiről. 21.30: Idősze­rű események, 21.56: Időjárás­jelentés. 22.00: Ez történt 24 óra alatt. 22.15: O, én szerel­mem. Filmkomédia. BÉCSI TV 9.00: Hírek. 9.05* 9.30: Tájak és emberek. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Az élet ke­serű édessége. Film. 12.15: Idősek klubja. 13.00: Mi. 13.30: Aktualitások. 16.30: Gyermek­műsor. 18.00: Mi. 18.30: Angyal a földön. Szórakoztató soro­zat. 19.30: Tv-híradó 1. 19.57: Sport. 20.15: Népi este. 21.45: Totó. lottó. 22.22: Utazás a múltból. Film. 0.20: Robert« McCall. Detcktívsoro.zat. 1.10: 5 Hírek. II. MŰSOR 16.00: Kívánságműsor. 18.00: • Különkiadás ínyenceknek. 18.30: Osztrák képek. 19.00: Tv- híradó 1. 20.15: Magazinmű­sor. 21.05: A Donver-clan. Té- í \ véfilm-sorozat. 21.55: Oldalpil- lantások. 22.00: Tv-híradó 2. 22.22: Kettes klub. Majd; Hí­re k. MOSZKVAI TV 15.00: Hírek. 15.15: Dokumen­tumfilm. 15.40: Tanulni Lenin­től. 16.15: A világ népeinek művészete. 16.45: Világhíradó. 17.00: Sakk-világbajnokság. 17.05: Rajzfilm. 17.25: Hírek. 17.30: Csoportos színházlátoga­tás. — Film. 19.00: Híradó. 19.45: Az átalakítás reflektor­fényében. 19.55: Tv-almanach. 20.40: Világhíradó. 21.00: A düh napja. — Film. • 22.30: Hírek. 22.35: I. Gorbacsov, a Szovjet­unió kiváló művésze. TATABANYA, TURUL: Le­számolás Hongkongban (3 4 4, 3 4 6 és 8-kor). MINIMOZI: videoprogram : Seriff az ég­ből (12 8-kor). KLUBMOZI: A Beverly Hills-i zsaru (5 és 7- kor). BÁNYÁSZ: Moszkva nem hisz a könnyeknek I—II. (5- kor). ESZTERGOM, PETŐFI: Gulli­ver a törpék országában (12 4 és 1*2 6-kor), Veszélyes nyom (12 8-kor). KAMARATEREM: Keménykalap és krumpliorr (5- kor). VIDEOPROGRAM: Mez­telen ököl (7-kor). OROSZLÁNY, ADY: Férfiak (3 4 5 és 3'4 7-kor). MO’­PRESSZÔ: Szent Péter eser­nyője (3 4 5-kor), Elefántbo.v (6-kor). VIDEOPROGRAM: Egy­személyes bíróság (14 7-kor). TATA. TÖ: Casanova I—II. (3 4 4 és 7-kor). H ATTYULI- GET: Lovaglás ügy (6-kor). KOMAROM, JÓKAI: * Vang Vu. a kung-fu hőse (5 és 7- kor). NYERGESÚJFALU. ALKOT­MÁNY: Éden-akció (5-kor), A lovakat lelövik ugye? (7- kor). KISBÉR. KOSSUTH: Sivatagi show (5-kor). Két választás Magyarországon (7-kor). ÁCS. SZIKRA: Naoló sze­relmeimnek I—II. (7-kor). TAT. DUNA: Zuhanás köz­ben (5-kor). 8.50: Hírek. 9.00; lskolnlévé. 9.20 : A javít hatatlan öregúr. 10.15: Az első vonalban. 11.20: Azimut. —’ Magazin. 12.00: Or­vosi tanácsok. 12.10: A Teloví-* zió diszpécserszolgálata. 12.40: Hírek. 15.50: Hírek. 13.55: A túlélés titka. — Rövidfilm. 16.30: Szakmunkástanulók mű­sora. 17.00: Dokumentumműsor. 17.20: A szocializmus világa. — Magazin. 17.45: A szocializ­•mus világa. — Magazin. 17.45: Szovjct-Oroszország ma. 17.53: Közép-szlovákiai magazin. 28.20: Esti niese. 18.30: URH­kocsi val. 19.10: Gazdasági jegy­zoh'k: 19.20: Időjárás-jelentés. 19,30 : Tv-híradó. 20.00: A / ja­víthatatlan öregúr. 21.15: Do­kumentumműsor. 21.50; Éjsza­kai hangverseny. 22.35: Hírek. 2. MŰSOR . 17.05: Hírek. 17.10: Iskola­tévé. 17.30: zenés, szórakoztató LAPJA 1987. dec. 10., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom