Dolgozók Lapja, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-16 / 244. szám

1987. október 19-től 25-ig CSÜTÖRTÖK OKTOBER 22. 9.00: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 9.05: Teledoktor. 9.15: Abigél. — Szabó Magda ifjúsági regényének lé- véfilm-változata. IV/4. 10.35: Váltó. 11.20: Kéoújság. 17.40: Hírek. 17.45: Videovilág. 18.15: Tévébörze. 18.25: Képújság. 18.40: Miki és Donald. — Ame­rikai rajzfilmsorozat. XIII. 2. 19.05 : Esti mese. 19.15: Lottósorsolás! 19.30: Híradó. 20.15: Miskolczi Miklós—Polgár András—Szabó György: Szomszédok. — Teiere- gény. 13. 20.45: Van öt perce? — Liszt: Ha álmom mély. 20.50: Hírháttér. 21.35: Telesport. 22.25: Híradó 3. 2. MŰSOR 16.50: Képújság. 16.55: A Nemzetközi Sport­filmfesztivál műsorából. 18.00: Pannon Krónika. 19.00: Miskolczi Miklós—Polgár András—Szabó György : Szomszédok — Telere- gény. 12. 19.30: A Spyro Gyra együttes a ,,Pori Jazz 1984” feszti­válon. 20.05: Tévétorna. 20.10: A NATURA Szerkesztő­ség filmjei. 20.30: Nem reménytelen. — Mérgező hulladékok. 20.55: Kecsegék a borpincében. 21.20: Híradó 2. 21.35: Elutasítás. — Angol té­véfilm. II 2. 23.10: Képújság. OKTÓBER 23. 9.00: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 9.05: Pusztuló műemlékeink nyomában. — Dokumen­tum film-sorozat. 9.55 : Mozgató. 10.05: Képújság. 16.00: Hármas ..csatorna”. 17.05: Hírek. 17.10: Három nap tévéműsora. 17.15: Péntek délután. Évgyű­rűk. . 17.45: Téka. 18.00: Ablak. 19.00: Álljunk meg egy szóra! 19.10: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.05: Láncszemek. — Vállalati vezetők a kormány mun­kaprogramjáról és faját feladataikról. 20.25: Telefere. 21.35: Budapesti Művészeti Hetek. — Deák Krisztina: Csinszka. Tévéfilm. 23.20 : Híradó 3. 2. MŰSOR 18.25: Képújság. 18.30: Digit-alk. 19.00: Tévétorna. 19.05: A Nemzetközi Sportfilm­fesztivál műsorából. 20.05: Budapesti Művészeti He­tek. — Utca zenészek. A Makám-cgyüttes műsora. 21.10: Híradó 2. 21.25: Légfegyveres Világbaj­nokság. 22.00: Váltó. 22.45: Képújság. Deák Krisztina: Csinszka — tévéfilm PÉNTEK SZOMBAT OKTÓBER 24. 9.00: Tévétorna gyerekeknek. 9.05: Orosz nyelvlecke kicsik­nek. 9.15: Óvodások filmmüsora. 9.35: A titok nyitja. 10.15: Fiatalok pályaközeiben. 10.35: Telesí. — NSZK-sorozat. 11.00: Röpsuli. 11.15: Linda. — ,.Software”. 12.15: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor. 12.35: Képújság. 14.40: Képújság. 14.45: Zene-bon a. 15.25: Van benne valami. — Barchoba-játék. 16.10: MOT — Mottó: elkerül­hetetlen a megújúlás. 17.00: Híradó. 17.15: Sárga tengeralattjáró. 17.55: Rés a Nagyfalon. — Ri­portfilm Kínáról. 18.30: Családi torna. 18.45: Vakáción a Mézga csa­lád. — Magyar rajzfilm­sorozat. 19.10: Esti mese. 19.30: Híradó. 20.00: vers .mindenkinek. 20.05: Budapesti Művészeti He­tek. — Mestersége: szí­nész. Törőcsik Mari. 21.00: A hét műtárgya. 21.05: Derrick. — NSZK bűn­ügyi tévé fi lmsorozat: ,.Tűz a vizen”. 22.05 : Népzene zenekarra. 22.10: Tengiz Abuladze-sorO- zat: Könyörgés. — Grúz film. 23.20 : Híradó 2. Mestersége színész: Törőcsik Mari 2. MŰSOR 19.45: Ének Tbilisziből. Szovjet kisfilm. 13.55: Tornász Világbajnok­19.55: MOVI Krónika. ság. 20.05: A Pointer Sisters kon-1 16.15: Képújság. certje Párizsban. — An­16.20: El Greco. — Toledo fes­goi film. tője. — Angol film. 2L.05: Kegyetlen kert. — An­16.50: Életutak. — Szovjet té­goi balettfilm. véfilmsorozat. XVII. 4. 22.20: Légfegyveres Vilagbaj­17.55: Tornász Világbajnok­nokság. ság. 23.00: Képújság. POZSONYI TV HÉTFŐ 17.00: Iránytű. 17.55: A szá­néit ógépes tomográfiáról. 18.15: A rendőrség nyomoz. 18.20: Es­ti mese. 18.30: Tévéfórum. 19.1 o: Gazdasági jegyzetek. 19.20: Idő­járás-jelentés. 19.30: Tévéhír­adó. 20.00: Az utód — tévé­film. 1. rész. 21.05: Időszerű téma. 21.30: Az utolsó nagy kaland — bolgár film. 23.05 : Hírek. 2. MŰSOR 16.25: Iskolatevé. 16.55: Raga­dozók a Pireneusi-félszigeten — spanyol természetfilm. 2. rész. 17.20: A 2». emelet adása. 17.40: Verebek a bokorban — tévé- filmsorozat. 2. rész. 18.25: Te­lesport. 18.30: A hét eseményei magyar nyelvén. 19.00: Tévé­torna. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárás-jelentés. 19.30: Tévé­híradó. 20.00: Mézeskalács-ké­szítők. 20.30: Sporttükör. 21.30: Időszerű események. 21.56: Idő­járás-jelentés. 22.00: Ez tör­tént 24 óra alatt. 22.15: Az át­alakítás törvénye. KEDD 9.00: Iskolatévé. 9.25: Az utód. 10.30: Tévéfórum. 11.10: A rendőrség nyomoz. 11.15: A televízió diszpécserszolgálata. 15.20: Szakmunkástanulók mű­sora. 15.50: Jövőbe tekintés. 16.20: Fiatalok sportja. 16.55: Nyugat-szlovákiai magazin. 17.15: Csernobili katasztrófa következményeinek felszámo­lása. 17.50 : Logikusan véve. 18.20: Esti mese. 18.30: Tudo­mányos-műszaki magazin. 19.10: Gazdasági jegyzetek. 19.20: Időjárás-jelentés. 19.30: Tévé­híradó. 20.00: Ház a sivatag­ban — tévéjáték. 1. rész. 21.00: Autósok-motorok magazinja. 21.40: ismeretterjesztő műsor. 22.30: Kamarahangverseny. 2. MŰSOR 16.15: Iskolatévé. 16.35: Né­met nyelv gyerekeknek. 17.00: Tavacskák. 18.00: Vigyázz, tűz van! 18.25: Poór Bertalan ma­gyar festőművész — portré­film. 18.55: A rendőrség napló­jából. 19.00: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárás-je­lentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Fiatalok tévéklubja. 21.30: Idő­szerű események. 21.56: Időjá­rás-jelentés. 22.00: Ez törté’nt 24 óra alatt. 22.15: Oroszlán­barlang — francia tévéfilm. SZERDA 9.00: Iskolatévé. 9.20: Óvodá­sok műsora. 9.55: Száműzetés — tévéjáték. 1—2. rész. 12.15: Tudományos-műszaki magazin. 12.55: A rendőrség naplójából. 16.20: Jövőbe tekintés. 16.50: Tudomány cs technika. 17.35: A rövidfilmstúdiók műhelyé­ből. 17.55: A szocializmus vi­lága. 18.20: Esti mese. 18.30: Azimut. 19.10: Gazdasági jegy­zetek. 19.20: Időjárás-jelenles. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: A múlt tanúi. 20.13: Liszt Ferenc — magyar életrajzi sorozat. 21.10: A dél-afrikai anpartheid politi­káról. 22.00: Találmányok tör­ténete. 22.30: Szűcs Judit mű­sora. 2. MŰSOR 16.10; Iskolatévé. 16.30: Ifjú­sági ismeretterjesztő műsor. 16.55: Sparta Praha—Ander­lecht — labdarúgó BEK-mer- kőzés. 19.00: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárás-je­lentés. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Verébszerelem — tévékomédia. 21.05: NDK-útifilm. 21.30: Idö­sz.rű események. 21.56: Időjá­rás-jelentés. 22.00: Ezt történt 24 óra a'att. 22.15: Vásza — szovjet film. CSÜTÖRTÖK 9.00: Iskolatévé. 9.20: Ház a sivatagban. 10.20: Azimut. 11.00: Orvosi tanácsok. 11.10: A társadalom történelmi ta­pasztalatai és forradalmi fel­adatai. 11.40 : A televízió disz­pécserszolgálata. 16.20 : A cseh­szlovák tornasport fejlődése. 16.50: Szakmunkástanulók mű­sora. 17.20: Nők a Julis Ficuk Bányavállalatnál. 17.40: Tömeg­sport a hadseregben. 18.00: Tu­dósítóink jelentik. 18.20: Esti mese. 18.30: URH-kocsival. 19.10: Gazdasági jegyzetek. 19.20: Időjárás-jelentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Ház a siva­tagban — tévéjáték. 21.05: Csehszlovák—szovjet kulturá­lis kapcsolatok. 21.35: Kérem, szóljanak hozzá... 22.05: Éj­szakai hangverseny. 2. MŰSOR 15.40: Iskolatévé. 16.00: Ban­diták Milánóban — olasz film. 17.40: Kupaszerda — összefog­laló. 19.00: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárás-je­lentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: NDK-revüműsor. 21.05: A szlo­vák nemzeti tanács tevékeny­sége. 21.30: Időszerű események. 21.56: Időjárás-jelentés. 22.QD : Ez történt 24 óra alatt. 22.15: | Vásza — szovjet tévéfilm. PÉNTEK 9.00: Iskolatévé. 9.20: Zenés, szórakoztató gyermekműsor. 10.00: Csehszlovák—szovjet kul­turális kapcsolatok. 10.30: Ház a sivatagban. 11.30: Liszt Fe­renc — magyar életrajzi film­sorozat. 12.25: URH-kocsival. 15.40: Rövidfilmek a képer­nyőn. 16.40: Mesterek ábécéié. 17.10: A testmozgás egészség. 17.15: Bratislavai magazin. 17.40: A jó ötletek stúdiója. 18.20: Esti mese. 18.30: Mező­gazdasági magazin. 19.10: Gaz­dasági jegyzetek. 19.20: Időjá­rás-jelentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Ártatlan gyilkosok ­spanyol természetfilm. 20.30: Liszt Ferenc — magyar élet­rajzi sorozat. 21.20: Kedveli melódiák a televízió műsorai­ból. 21.40: Szórakoztató vetél­kedő. 22.20: Az ifjúság édes madara — . amerikai film. 2. MŰSOR 14.30: Videoszerviz. 17.00: A túlélés titkai. 17.30: A legjobb öt. 18.00: Az út — lengyel film­sorozat. 19.00: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárás-Je­lentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Fiatalok tévéklubja. 21.00: Pén­tek esti vers. 21.05: Szlovák műszaki főiskola. 21.30: Idősze­rű események. 21:56: Időjárás- jelentés. 22.00: Ez történt 24 óra alatt. 22.15: Diszkotéka idő­sebbeknek. 23.10: Tornász-vb felvételről. SZOMBAT 8.30: Kutyakaland — lengyel filmsorozat. 9.00: Pionírok ma­gazinja. 10.00: Erről is. arról is — magazin. 10.40: Liszt Ferenc — magyar életrajzi filmsoro­zat. 11.30: Radar. 11.45: Pop­zenei magazin. 12.25: Angkor. 12.40: A macskaherceg. — gye­rekfilm. 14.00: Tornász-vb. 16.10: Ausztráliai sivatagok. 15.55: Zenés vetélkedő. 17.35: Szafari — tévéfilmsorozat. 18.05: Válaszolunk nézőink leveleire. 18.15: Nótaszó. 18.20: Esti me­se. 18.30: A Jezerka Stúdió műsora. 19.10: Külpolitikai kommentár. 19.20: Időjárás-je­lentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Nővérkék — cseh film. 21.3C* Sporthíradó. 21.45: Zenés, szó­rakoztató műsor Prágából. 22.25: Igaz történetek az élet­ből. 23.15: Derrick. 2. MŰSOR 9.00: Vologya élete — szov­jet film. 10.05: Német nyelv gyerekeknek. 10.30: ‘Angol nyelv kezdőknek. 16.00: Nem­zetközi Atlétikai verseny, összefoglaló. 16.25: Jihlava— Kosice — bajnoki jégkorong­mérkőzés. 19.00: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjá­rás-jelentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Táncdalfesztivál. 21.30: Halló, itt a hírszerkesztőség. 21.40: Novemberi filmszemle. 22.25: Tornász-vb. VASÁRNAP 8.30: Gyermekműsor. 9.40: Kicsinyek műsora. t10.30: A Sportka számainak sorsolása. 10.40: Mérnökodisszea — tévé- filmsorozat. 11.40: Külföldi tu­dósítóink jelentik . . . 12.10: Hangverseny délidőben. 12.55: Autósok-motorosok magazinja. 13.35: Tornász-vb. 15.50: Kato­nák építenek. 16.40: Hűtlenség — cseh film. 18.15: Nótaszo. 18.20: Esti mese. 18.30; Zenés, szórakoztató műsor. 19.10: Kul­turális szemle. 19.20: Időjárás­jelentés. 19.30: Tévéhíradó. 20. Ott: Vasárnapi vers. 20.05: Esti virradat — tévéjáték. 2.1.10: csen költők versei. 21.45: Sporthiradó. 22.00: portréfilm. 22.45: Kaszparov—Karpov — sakkvilágbajnoki párosmérkő­2. MŰSOR 15.30: Egy hét a képernyőn 15.50: Tornász-vb. 17.00: Egy másik kiállítás képei. 17.45 : .lunna Moricova versei. 18. la: Évszakok a kamera előtt 19.00: Tévétorna. 19.10: Esu mese. 19.20: Időjárás-jelentés. 19.30: Tévéhíradó. 20.00: Vasár­napi gondolatok. 20.05: Tévéjá­ték. 20.50: Portréfilm. 21.00: Időszerű események. 21.20: Piszkos ügy — francia film. BÉCSI TV VASÁRNAP OKTOBER 25. 8.05: Tévétorna gyerekeknek. 8.10: 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal. — Spanyol rajzfilmsorozat. 8.35: Kerek világ. 8.50: A Korall-sziget. — Auszt­rál kaLandfilm-sorozat. 9.15: Idesüss! 9.40: Tapsi hapsi. — Ameri­kai rajzfilm. 10.05: Hiszi a piszi. — Báb­mesejáték. 11.00: Matiné. — Vasárnapi magazin. 12.10: Rába ETO—VAÉV Bra­mac. — Bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. 13.30: Hírek. 14.40: Képújság. 14.45: Egy kontinens sorsa. — AngoT rövidfilm-sorozat. III 3. 15.40: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. 15.45: Emlékek a magyar játékfilm történetéből. IX/4. 16.35: Nézzük együtt! — Csav- lek András festőművész­szel. 17.15 : Tájak, városok, embe­rek. 17.45: Delta. 18.20: Családi torna. 18.25: Meséről-mesére. 19.00: A HÉT. 20.00: Híradó. 20.10: Jean-Paul Belmondo-so- rozat: Az örökös. — Francia film. 21.55: Parabola. 22.25: Hírek. 2. MŰSOR 17.15: Képújság. 17.20: Vivát Benyovszky! Tévéfilmsorozat. XIII/12. 18.15: Gondolkodó. 19.00: Telesport. 22.50: A HÉT..., 23.50: Képújság. I. MŰSOR HÉTFŐ 9.05: Spencér pilótái. Kaland- film-sorozaí. 10.00: Iskolatévé. 10.30: A la- carte gyilkosság — amerikai film. 12.00: Tisztelt Ház! 13.00: Jogi esetek. 13.30: Aktualitások. 16.30: Gyermek­műsor. 18.00: MI. 18.30: Knight Rider. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Hétfő esti sport. 21.15: Miami Vicc. 22.00: Energia hatszor. 23.00: Vorkshop ’87. 0.0Ó: Ak­tualitások. KEDD 9.05: Vasárnapi osztrák ké­pek. 9.30: Angol nyelvlecke. 10.00: Iskolatévé. 10.30: A med­vék szabadok. 12.05: Hétfő es­ti sport. 13.00: MI. 13.30: Ak­tualitások. 16.30: Gyermekmű­sor. 18.00: MI. 18.30: Knight Rider. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Az első Paradicsom. 21.07: Dallas. 21.55: Játék a szuperlatívuszokkal. 22.22: Gyémántbilliárd. .Német­olasz—francia film. 23.55: High Chaparrel. Westernsorozat. 0.45: Aktualitások. SZERDA 9.05: Lucky Luke. Rajzfilm­sorozat. 9.30: Francia nyelv­lecke. 10.00: Iskolatévé. 10.30: A kis farm. 11.20: A hamisjá­tékos. 11.30: Útkeresők az ál­latvilágban. 12.15: Külföldi ri­port. 13.00: MI. 13.30: Aktuali­tások. 16.30: Gyermekműsor. 18.00: MI 18.30: Knight Rider. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Boe­ing, Boeing. Amerikai film. 21.55: Tükörképek. 22.10: Euró­pai arcok. 22.22: Labdarúgás. 23.10: Éjszakai stúdió. CSÜTÖRTÖK 9.05: Franz Xaver Brun­mayr. 9.30: Tájak és embe­rek. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Gyémántbilliárd. 12.00: Éjsza­kai vándorok. 12.15: Idősek klubja. 13.00: MI. 13.30: Ak­tualitások. 16.30: Gyermekmű­sor. 18.00: MI. 18.30: Knight Rider. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Legfelsőbb, vasút. 21.45: Totó. Lottó. 0.05: Aktualitások. PÉNTEK 9.05: TV-főzőcske. 9.30 r Orosz nyelvlecke. 10.00: Iskolalévé. 10.30 : Boeing, Boeing. 12.10: Magazinműsor. 13.00: MI. 13.30: Aktualitások. 16.30: Gyermekműsor. 18.00: MI. 18.30: Knight Rider. 19.30: Tv­híradó 1. 20.15: Két férfi, egy eset. 22.20: A filmvilág újdon­ságai. 0.00: Aktualitások. SZOMBAT 9.05: Angol nyelvlecke. 9.35: Francia nyelvlecke. 10.05: Orosz nyelvlecke. 10.35: Az eltűnt asszony. Osztrák film. 12.00: Éjszakai stúdió. 13.00: MI. 13.35: Hova kerüljenek az in­diai elefántok? 14.25: A háló­szoba mellettünk van. 4 Ame­rikai film. 16.00: Gyermekmű­sor. 18.00: MI. 18.30: Labdarú­gás. 19.00: Fröhlichhel szom­baton. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Varieté — varieté. 21.55: Yes minister. Angol vígjáték- sorozat. 22.20: Zenés színpad ’87. 23.05: Sport. 0.30: Aktuali­tások. VASÁRNAP 9.05: Profit a puskaporos hordóból. 9.50: A mogulok fénykora. 10.35: Heti körkép. 11.00: Sajtóóra. 12.00: Orientá­ció. 12.30: Helló Austria, helló Vienna. 13.00: MI. 14.25: A Waltonok. — Amerikai film. 16.00: Tükörképek. 16.15: Gyer­mekműsor. 17.40: X-bőség­szaru. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: A Duna hullámain. Színházi közvetítés. 22.40: Tisztelt Ház! 23.4-0: Nincs szabadság. Erich Fried portréja. 0.23: Aktualitá­sok. II. MŰSOR HÉTFŐ 16.00: Vurlicer. 17.30: Fizikai telekollégium. 18.00: Hársfasor. 18.30: Osztrák képek. 19.00: Tv-híradó 1. 20.15: A fekete­erdei klinika. Tévéfilmsoro- zat. 21.00: Újdonságok a mo­zikban. 21.15: Schilling. 21.50: Oldalpillantások. 22.00: Tv-hír­adó 2. 22.2*2: Fegyverválasztás. Francia film. 0.30: Zenés soro­zatműsor. 0.55: Aktualitások. KEDD 16.00: Vurlicer. 17.00: Iskola­tévé. 17.30: Orientáció. 18_.00: Lucky Luke. Rajzfilmsorozat. 18.30: Osztrák képek. 19.00: Tv-híradó 1. 20.15: Mi vagyok én? 21.07: Külföldi riport. 21.55: Oldalpillantások. 22.00: Tv-liiradó 2. 22.22; Kettes klub. SZERDA 16.00: Vurlicer. 17.00: Nekem semmi bajom sem eshet. 18.00: Franz Xaver Brunmayr. 18.30: Osztrák képek. 19.00: Tv-híradó l. 20.15: Hősök. Vígjáték. 22.00: Tv-híradó 2. 22.22: Az iszonyat társai. Amerikai film. 23.55: Petrocelli. Bűnügyi sorozat. 0. 45: Aktualitások. CSÜTÖRTÖK 16.00: Vurlicer. Kívánságmű­sor. 17.15: A mogulok fény­kora. 18.00: TV-főzőcske. 18.30': Osztrák képek. 19.00: Tv-híradó 1. 20.15: Belföldi riport. 21.05: A Denver-clan. 22.00: Tv-hír­adó 2. 22.22: A sebhelyes asz- szony. Amerikai film. 0.05: Robert McCall. Detektívsoro­zat 0.50: Aktualitások. PÉNTEK 16.90: Vurlicer. Kívánságmű­sor. 16.45: A hatalom ára. Té­véfilmsorozat. 17.35: A közép­ausztráliai sivatag népe. Doku- mentumfilm-sorozat. 18.Q0: Kétszer hét. 18.30: Osztrák ké­pek. 19.00: Tv-híradó 1. 20.15: A horogkeresztes időszak ifjú­sága. 21.20: Különleges tudni­valók. 22.00: Tv-híradó 2. 22.22: Hagyd, ha a pokolba akar menni! Amerikai film. 0.10: Nick Carter mindent összetör. Francia—olasz film. 1.30: Ak­tualitások. SZOMBAT 13.30: Sakk VB. 14.00: Sport. 16.00: Dokumentumműsor. 17.00: Vetélkedőműsor. 17.45: Ki akar engem? 18.00: ötletek filmbarátoknak. 18.30: Osztrák képek. 19.00: Tv-híradó 1. 20.15: Az utolsó Tycoon. Ame­rikai film. 22.22: Ügynökök ké­retnek. Angol film. 0.00: Lo­vaglás az ördöggel. Amerikai film. 1.20: Aktualitások. VASÁRNAP 9.05: Tyúkos — ugrós. 8.10: Alpbachi esküvő. 10.10: Kis­fiún. 10.40: Maótól Mozartig. 12.00- íróasztal mellől. 12.30: Haldokló tanúk. 13.30: Mozart: A-dúr zongoraverseny. 14.00: Sportdélután. 17.05: Idősek klubja. 18.00: Ml — különkia­dás. 18.30: Vasárnapi osztrák képek. 19.00: Tv-híradó 1. 19.48: Jogi esetek. 20.15: Egye­dül a maffiával szemben. Té­véfilm. 21.25: Hét nap sport. 21.50: Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Amerikai film.. 23.15: A harmadik ember. An-*- gol film. 0.55: Aktualitások. 1987. október 16., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom