Dolgozók Lapja, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-09 / 134. szám

Várható időjárás: Folytatódik a szokatla­nul meleg, egyre fül­ledtebb idő. Az időn­ként erős felhősödést kedden már sokfelé kí­séri zápor, heves ziva­tar, illetve egy-két he­lyen jégeső is. A nyu­gati, délnyugati szél egyre élénkebb, gya­korta erős, a zivatarok környezetében átme­netileg viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden nyugaton, észak-nyu­gaton kevéssel 25 fok alatt, másutt 25—30 fok között alakul. Hetvenöt évvel ez­előtt, 1912. június 9- én halt meg Ion Luca Caragiale román drá­maíró. elbeszélő, publi­cista, költő. Elmarad a kabaré. A jú­nius 9-re, (mára), meghir­detett Nyáresti kabaré a tatabányai Munkásotthon­ban technikai okok miatt elmarad. A jegyek vissza­válthatók, vagy érvényesek a kertvárosi Bányász Mű­velődési Otthonban, 19 óra 30 perckor kezdődő elő­adásra. 6667 TATAI HORGÁSZOK! A Tatai Sporthorgász Egyesület 1987. június 13- án, szombaton 7 órakor rendezi idénynyitó horgász­versenyét a Cseke-tavon. A versenyre más egyesületek tagjai is nevezhetnek. Hasz­nálható felszerelés: 1 db, úszós készség, külön fel­nőtt, ifjúsági és gyermek- kategória. Értékes díjak és különdíjak. Nevezési díj: felnőttek, ifjúságiak: 70 Ft. Gyermekek: 50 Ft. Ne­vezés a helyszínen! 6783 Csutakolták az oroszlánt Tapasztalatcsere a városvédő táborokról ÖTÉVES HAGYOMÁNYA, kellő tapaszta­latai vannak Esztergomban, a városvédő fiatalok nyári táborozásának. Ezért bízta meg a Község-, Városvédő és -Szépítő Egye­sületek Szövetsége és a KISZ Központi Bi­zottsága Esztergom Barátai Egyesületét, hogy az idén nyáron az országban szerve­zendő 15 városvédő tábor vezetőjének a he­lyi1 tapasztalatokat átadják. A hétfőn délelőtt Esztergomban, a városi tanácson rendezett tapasztalatcserén Ba­logh Elek, az Esztergom Barátai Egyesület elnöke és dr. Etter Ödön, az országos szö­vetség választmányának tagja, az esztergo­miak titkára mondta el a másutt is haszi- nosítható tapasztalataikat. Esztergomi tapasztalat, hogy a fiatalok nagyon lelkesen dolgoznak városukért. Na­gyon ügyelnek arra, hogy ne az állami feladatokból mentsenek át. Olyan hasznos munkákat bíznak a fiatalokra, amelyek más módon való megoldására pillanatnyilag nincs pénzt Esztergomban a műemlék házak tábláit, szobrok talapzatát tették rendbe ta­valy. 1986-ban a városvédő táborban dolgo­zó hatvan gyermek (általános, illetve kö­zépiskolás tanulók, legutóbb már a Tahító- képző Főiskola hallgatói is itt rendezték gólyatáborukat) 800 ezer forint értékű mun­kát végzett el. A tájékoztató táblák betűi­nek újrafestésekor. 111 ecset fogyott el... A gyermekek nagy lelkesedésükben még a Hősök terét díszítő kőoroszlánt is megcsu- tákolták IDÉN ELSŐSORBAN az 1848-as honvédr temető magyar és osztrák katonasírjait sze­retnék rendbe tenni. Ehhez a budapesti osztrák nagykövetség segítségét is kérik. Az esztergomi üzemek példásan támogatják a városvédő táborokat. Egyik helyütt ebé­det, másutt „védőitalt” — kólákat kapnak a táborozok. Nyáron „lapátos munka” is vár a fiatalokra: az ifjúsági park szabadtéri színpadánál lesz sok dolgos kézre szükség. Celldömölké a fakupa A Keripar országos munka­helyi olimpiájáról már beszá­moltunk. Most a sportágak győzteseinek listáját és az összesített pontverseny vég­eredményét közöljük. Eredmények: Sakk: 1. I. sz. gyár, 2. IV. sz.. 3. II. és III. sz. Kézilabda, női: 1. IV. sz., 2. II. sz., 3. V. sz., férfi: 1. V. sz., 2. IV. sz., 3. II. sz. (A férfi kézilabdadöntő az olimpia talán legszínvonalasabb küz­delmét hozta. Parázs hangula­tú mérkőzésen a Katona László — volt kitűnő kézilabdás — irányításával a tatabányaiak (V. sz.) 14-13-ra legyőzték a fővárosiakat (II. sz.). A vég­eredményt téves számolások miatt. meglepetésre 17-17-re hozták ki, de így is az V. számú gyár végzett az élen. Asztalitenisz, nők: 1. Központ-f IV. sz., 2. III. sz., 3. I. sz., férfiak r 1. IV. sz., 2. Központ+ VI. sz., 3. I. sz. Labdarúgás: 1. IV. sz.. 2. Központ + VI. sz., 3. I. sz. Atlétika, nők: G0 m.: 1. Szép, 2. Somogyi Adrien, 3. Gallyas. Súlylökés: 1. Both, 2. Haászné, 3. Somogyi Adrien. Távolugrás: 1. Szép, 2. Somo­gyi Adrién, 3. Somogyi Anita. Férfiak. 60 m: 1. Márczi Gy., 2. Márczi I., 3. Lobanics. Súlylökés: 1. Márczi I., 2. Márczi Gy., 3. Gulyás. Távol­ugrás: 1. Márczi Gy., 2. Márczi I., 3. Lobanics. Kötélhúzás, nők: 1. II. sz., 2. V. sz., 3. III. sz., férfiak: 1. II. sz., 2. III., IV. és V. sz., (keresztbehúzás után), II., I. sz. Röplabda, fér­fi: 1. IV. sz., 2. II. sz., 3. V. sz. Nők: 1. IV. sz., 2. V. sz., 3. II. sz. Lövészet: Béke Kupa, Női egyéni: 1. Bauer E. 76 kör (V. sz.). 2. Papp I. 74 (IV. sz.), 3. Bauerné 70 (V. sz.), férfi egyéni: 1. Antal 90 (I. sz.) 2. Nagy J. 89 (V. sz.), 3. Vörös 85 (V. sz.). Csapatban: 1. V. sz., 2. I. sz., 3. IV. sz. Elsöprő tatabányai siker a lövészetben, de ezt a számot nem számították be az összesí­tett pontversenybe. (A versenyek játékvezetői Zömbik, Demeter. Komáromi, Windisch és Kajtár, a gyer­meknapi rendezvény szervezői Zubor Miklós és Péntek Sán­dor voltak!. Az összesített pontverseny végeredménye : 1. IV. sz. gyár (Celldömölk) 148, 2. II. sz. (Bp.) 104, 3. V. sz. (Tatabá­nya) 90, 4. I. sz. (Bp.) 57, 5. III. sz. (Szombathely) 54, 6. Központ + VI. sz. (Buda­pest) 30 porçt. Tehát a IV. sz. gyár nyerte a majd félméteres fakupát, amelyet a legközelebbi munka­helyi olimpiáig — két évig « őriznek. Az ünnepélyes eredményhir­detésen Kis Kálmánné, a Ker­ipar sportbizottságának elnöke a következő szavakkal búcsú­zott a résztvevőktől : — Nemes versengés közben, ha nem is döntöttünk olimpiai csúcsokat, találkozónk elérte célját. Meleg ugyan nem volt, de egy-két forró pillanat akadt az eseményen. Kovács László, a Keripar ve­zérigazgatója elégedett volt a szervezéssel, elmondta, hogy a tömegsport továbbra is kiemel­kedő helyet foglal el a gyár dolgozóinak életében. Nyertes kirakatok Az 1972. évi stockholmi kör­nyezetvédelmi világkonferen­cia óta június 5-én környe­zetvédelmi világnapot tartunk. Ennek szellemében hirdette meg a Komárom Megyei Kör­nyezet- és Természetvédelmi Bizottság kirakatversenyét. Megyénk az ország egyik legiparosodottabb megyéje, aminek következménye, hogy a környezetszennyező hatások jelentősek. A szervezők azt ja­vasolták, hogy a versenyben részt vevő kirakatok elsősor­ban a levegő tisztaságvédelmé­vel összefüggő jelenségeket áb­rázoljanak. Ilyenek az ipari termelés technológiájából, a fűtésből, a közlekedési eszkö­zöktől eredő szennyeződések. Komárom megye kirakatren­dezői 12 kirakattal neveztek a versenyre. A zsűri alapos meg­méretés után az oroszlányi Márka Áruház (Generál Ke­reskedelmi Vállalat) munkáját értékelte a legjobbnak. A 2. és 3. helyen is generálos boltok kirakatai végeztek. (komáromi cipöbolt, tatabányai Elit ruhá­zati bolt.). A versenybizottság még két elismerésről döntött, így külön jutalmazták a tatai Fényes Aruház és a tatabányai Sétáló utcában lévő Vértesalja Afész kirakatát. Paprika, paradicsom, újkrumpli... Magasak a zöldség-gyümölcsárak Sokan átkozták mostaná­ban az időjárást. Hatása sajnos a zöldség-, a gyü- rrtölcs- és a virágárakon is erősen érződik. Idén jóval drágábban vásárolhatunk, mint tavaly, pedig a bősé­ges vitaminra ilyenkor van a legnagyobb szükség. A hét végén Tatabányán több helyen is jártunk, és érdeklődtünk a piaci árak­ról. Üjvárosban, a piacon nem lehetett panasz az áruellátásra, de az árak! A paprika és a paradi­csom kilóját 100—120 fo­rintért adták, újkrifmplit bőséges mennyiségben lát­tunk (30 forint). A tojás ára 1,80-tól 2,30-ig terjed/ ami elfogadható, de a gyü*- mölcs ára még mindig túl magas. Az eper 180, a cse­resznye 44 forint. Á kar­fiol (50 Ft), a zöldség (18 Ft), az uborka kiváló mi­nőségű (ára 40 Ft). A pedagógusnap és a kö­zépiskolák tanévzárója „megdobta” a virág forgal­mát. És persze — sajnos — az árakat is. A rózsa általában 25, a kála 35, a liliom 40 forint, szerencsé­re a szegfű aránylag olcsó a piacon: 6 forint. Az ABC-k zöldségellátá­sa a piaci színvonal alatt volta hét végén. Az árak viszont nem mérsékelteb­bek. ESZTERGOMBAN A HÉT VÉGÉN népművészeti kira­kodóvásárt szervezett a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ. A hagyományos tárgyak mellett modern alkotáso­kat is vásárolhattak az érdeklődők, akik a vártnál keve­sebben látogattak el a strandokra, pedig — mint azt képe­ink is bizonyítják — érdemes lett volna. hr Andráskó István tárlata. Á keszthelyi Goldmark Ká­roly Művelődési Központ­ban, június 7-én nyílott meg Andráskó István esz­tergomi festőművész tár­lata. A kiállítást Németh János keramikus, Munká- csy-díjas érdemes művész ajánlotta az érdeklődők fi­gyelmébe. ★Nem postások. Május 29- én jelent meg lapunkban a Győztek a viscosások („30 éves a KISZ”) című Írá­sunk. A vetélkedőn máso­dik helyezést elért csoport, (Guba Balázsné, Pátkai An- talné és Bairanyáné Szir­mai Edit) a tatabányai Módszertani Bölcsődében dolgozik. hr Kertmozi. Űjra megnyílik a kertmozi Tatabányán, a Munkásotthon udvarán. Az előadások kéthetente, este fél kilenckor kezdődnek. ☆ Gyógyítóban. Mint arról június 3-i lapunkban hírt adtunk, súlyos égési sérülé­seket szenvedett egy hu­szonegy hónapos kislány Szomódon, június 1-jén. Dr. Szabó Dénes, a tatai kórház gyermekosztályá­nak főorvosa arról tájékoz­tatott bennünket, hogy Túr- csányi Zsuzsika ál'apota szépen javul. ★ Tíz névadó egyszerre. Tíz kisgyerek névadóját tartot­ták nemrégiben Almásfüzi­tőn. Valiamennyiük szülei a timföldgyárban dolgoz­nak, ezért a vállalati KISZ­bizottság képviselője is kö­szöntötte az újszülötteket, majd átadta a játéknyuszi­kat és a virágokat. Az ün­nepségen műsorra1 lepték meg a „főszereplőket” és szüleiket. ★változik a fogadónap. Sárközy Gézának, Tatabá­nya Város Tanácsa elnöké­nek 10-ére hirdetett foga­dónapja nem délután, ha­nem délelőtt, 8 órától 12 óráig lesz hivatali helyisé­gében. Teleki Sámuel nyomában Hétfőn útnak indult a Teleki Sámuel nevét vi­selő centenáriumi emlék­expedíció. Célja, hogy mi­nél közelebb jusson a nagy magyar felfedező egykori útvonalához, s ott termé­szettudományos megfigye­léseket végezzen. Az utazás résztvevői : Bezdán Sándor, Hámos István, Lévay Örs, Suha György, az ELTE geofizikus hallgatói, Vincze Attila, az ELTE térképész szakának hallgatója, Kár­mán Balázs, most végzett agrármérnök, Simon Win- termans, holland egyete­mista, valamint Hollós Gé­za és Lovrek Zoltán autó- buszvezetők. A felfedezőút­ra vállalkozók egy Ikarus- autóbusszal szándékoznak eljutni Kelet-Afrikába, ahonnan körülbelül- három hónap múlva érkeznek vissza Magyarországra. 214 milliméter háromnegyed óra alatt Egy régi Hedárd-nap Borból kevés, esőből sok! De, hogyan is volt Dadon az a felhőszakadás? — kérdezte Tőzsér Judittól a felvételin a főiskola földrajzprofesszora. A tanárjelölt szülei elbeszélése alapján rekonstruálta a hazánkban azóta is egyedülálló me­teorológiai jelenséget, mert az esemény időpontjában még nem élt. Édesanyja, Tőzsérné ma is pontosan emlékezik 1953. június 9-ére. — Ugyanolyan. verőfényes napnak indult, mint a mosta­ni, hétfői Medárd-nap. (A népi időjóslás szerint, ha Me- dárdkor esik, akkor 40 napig esni fog.) Aztán 15 órakor be­borult az ég, sötét lett, és fergeteges bibliai felhőszakadás kezdődött. Az alacsonyan fekvő Kossuth utca szenvedett a legtöbbet. A félig épült házak gerendáit a kezdetben térdig érő víz az Ivó-érbe, onnan az Által-érbe sodorta. De a szal­másházakból varrógépet, mosógépet is elragadott az ár. Ki­öntött az egyébként mindig száraz tó! Aztán háromnegyed óra alatt kiadta a mérgét a vihar, és megint kiderült... Az Akasztódomb csapadékmérője 260 milliméternyi égi áldást regisztrált 24 óra alatt, ám ebből a mennyiségből 214 milliméter, háromnegyed óra alatt esett! (Hazánkban átlagosan 600 mm csapadék hull egy esztendő alatt. Tehát a dadiak kereken 34 évvel ezelőtt, az éves adagnak csak­nem a felét kapták a nyakuk közé egy óra leforgása alatt! Tapasztalt megfigyelők a dadiak. Azt mondják, ha a Gsászári-erdő felől jön a boszorkányfelhő — a falu „rohadt sarka” felől —, akkor dézsából fog ömleni az eső. Ám ha Nagyigmánd felől készülődik valami, abból csak hetyke szélvihar kerekedik... Gáspár Az MSZMP Komárom Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács napilapja — Főszerkesztő: — GOMBKÖTŐ GÁBOR. Fôsze^esrtô-helyettes. MAD^ASZ AáOJA. Telefon: 11-991. Szerkesztőség: Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, Pf.. 141. 19-es és 24-es mellék, belpolitikai rovat: 10-es és 27-es mellék, gazdaságpolitikai rovat: ’.5-ös, 17-es és 18-as mellék, kulturális rovat. 28-as mellék, sportrovat. BudapesT* V.",~ Jóííef Nádor "tér i. — 1900 —, közvetlenül, vagy postautalványon, válamlnt a HELIR 215—98162 pénzforgalmi rév hónanra 43 Ft ncevedévre 129 Ft fél évre 258 Ft, egy évre 516 Ft. — Kéziratokat nem orzunk meg, es nem adunk vissza. Készült a Komárom Megyei egy nőnapra 43 Ft, vánalat TaVabányal LapnyomdáJában. Felelős vezető: KOVÁCS JANOSNE igazgató. - ISSN 0133-140X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom