Dolgozók Lapja, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-20 / 144. szám

A KONTAKTA ALKATRÉSZGYÁR Oroszlányi Gyáregysége felvételre keres gépírónőket Jelentkezés az üzemgazda­sági csoportnál. 7136 A KOMÁROM MEGYEI TANÁCS V. B. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA keres szakácsnőket, főzőnőket. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen. Tata I., Vöröshadsereg u. 16. 7454 ívzári értekezlet A tatai Honvéd Rákóczi SE labdarúgó-szakosztálya június 22-én, 17 órakor év­záró értekezletet tart. A sporttelepre az érdeklődőket, szurkolókat is várják. ÉPÍTŐIPARI KÖZÖS VÁLLALAT DOROG. pályázatot hirdet ffimérnijki beosztásra PÁLYÁZAT FELTÉTELEI : — legalább szakirányú főiskolai végzettség, — kivitelezésben ,, 10 éves szakmai, ezenbelül 5 éves vezetői gyakorlat. A pályázat tartalmazza az eddigi szakmai gyakorlat részletes ismertetését. Beküldési határidő: 1987. .július 10 Bérezés: kollektív szerződés keretei között, megegyezés szerint. A pályázatot az Építőipari Közös Vállalat (Dorog. Bacsó Béla út 18.) címére kérjük beküldeni. 7280 Férfiak —fiúk vására a BIZOMÁNYIBAN június 22 — 26-ig FÉRFI- FIÜÖLTÖNY, ZAKÓ, NADRAG, NYÁRI PÓLÓK, FÉRFISZANDÁLOK. GYERMEKSZANDÁLOK, NYÁRI CIPÓK 7412 ALBA VOLÁN Személyszállítási Főüzeméhez Székesfehérváron és Fejér megye különböző községeibe telephelyező autóbuszokra menetrend szerinti járat végzésére AUTÓBUSZ-GÉPKOCSIVEZETŐKET, valamint 21. életévet betöltött és 2 év tehergépkocsi-vezetői gyakorlattal rendelkező nőket és férfiakat AUTÓBUSZVEZETŐI TANFOLYAMRA FELVESZÜNK. Jelentkezés: Székesfehérvár — Autóbuszállomás, személyszállítási főüzem. Telefon: 22—15-055. 7218 AZ ÉD. TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI VÁLLALAT Kisbéri Téglagyárába felvételre keres: gyakorlattal és SZTK-vizsgával rendelkező BÉRELSZÁMOLÓ—SZTK-ÜGYINTÉZŐT Jelentkezni lehet az üzem vezetőjénél Kisbéren 7174 AZ ALMÁSFÜZITŐI TIMFÖLDGYÁR (2931 Almásfüzitő, Fő u. 1.) felvételre keres 2 gyakorlattal rendelkező, iparszakos, oki. közgazdászt számviteli főosztályvezetői és munkaügyi osztályvezető, helyettesi munkakörbe. 3 oki. kohómérnököt, vagy oki. vegyészmérnököt, technológus mérnöki beosztásra, a műszaki főosztályra. 2 oki. gépészmérnököt, üzemmérnököt, a gépészeti javítóüzembe üzemmérnöki beosztásra, vagy a szerkesztési osztályra szerkesztő-tervező mérnöki beosztásra. Munkaidő heti 40 óra (5 munkanap). Fizetés: megegyezés szerint. Nyelvvizsgával rendelkezőknek nyelvtudási pótlékot biztosítunk (középfok esetében nyelvenként 8 %, felsőfok esetében nyelvenként 15%). A számviteli főosztályvezetőnek azonnal biztosítunk távfűtéses, összkomfortos vállalati bérlakást. A további beosztásokra jelentkezőknél az egyedülállóknak szállói elhelyezést (garzonlakás jellegű 2 ágyas szobákban), házaspároknak pedig garzonlakást és 2 éven belül távfűtéses, összkomfortos vállalati bérlakást biztosítunk. Jelentkezés, érdeklődés a személyzeti és oktatási osztályon. 6978 JÁVORFI AZ IFJÚSÁGI VÁLOGATOTTBAN 1987-ben ifjúsági világ­bajnokságon. és IBV-én vesznek részt fiatal evező­seink. A Magyar Evezős Szövetség a keretek össze­állításának jegyében Cse­pelen felmérő versenyt ren­dezett. Két alkalommal hármas futamban adtak számot felkészülésükről, az ifjúsági válogatottjelöl­tek. köztük Jávorfi Ferenc az Esztergomi SZIM Vasas egypárevezőse. Jávoríi má­sodik és hatodik helyen végzett, így tagja lett a július 3-án Csehszlovákiá­ban. az IBV-én induló if­júsági válogatottnak. A keret június 28-ig a duma- varsányi edzőtáborban kö­zös felkészülésen vesz részt. * ORSZÁGOS VERSENY AZ ÖREG-TAVON A hétvégén, június 20—21- én rendezik meg a tatai öreg-tavon a már hagyomá­nyosnak számító „Tatai re­gatta” evezösversenyt. Ez a — szövetség kiírása szerint — felnőttek és ifjúságiak részére szabadon választott minősítő verseny, melyen a nevezések alapján a váloga­tottak kivételével minden hazai szakosztály képvi­selteti magát. A döntők szombaton és vasárnap 14 órától lesznek. Országos úszó bajnokság A Humanitás eredményei Budapesten a BVSC uszodában rendezték meg a mozgássérült sportolók országos úszóbajnokságát, amelyen megyénket a Hu­manitás Sportegyesület há­rom úszója képviselte. A Stirczer-Gombos-Molmár összeállítású csapat a 3x50 m-es vegyesváltóban az 5. helyet szerezte meg, egyé­niben Gombos István a 6., Molnár Jenő a 4. lett. Vár­hatóan a sikerek meghozzák a sorstársak kedvét e sport­hoz, és a jövő évi versenyen már nagyobb létszámban képviselik szűkebb pátri­ánkat. Előre lép a Hungalu? A Hungalu-ATSC csapata Almásfüzitőn ritka kivételként a röplabda az első szá­mú sport. Máshol a labdarúgó-mérkőzések jelentik a hét­vége eseményét, itt az NB I-cs női csapat találkozói. Nem véletlen, hogy az almásfüzitői szurkolókat évek óta a leg­jobbnak tartják, egyesek szerint „plusz embert” jelentenek az együttesnek. Nemcsak otthon, de idegenben is dobbal, kereplővel kolomppal felszerelve űzik-hajtják kedvencei­ket. A Hungalu-ATSC röplabdás lányai igyekeznek is meg­hálálni a bizalmat, a szeretetet. Az 1986—87. évi bajnok­ság csoportmérkőzései során már lehetett látni, hogy az idén többre képes az együt­tes. Az „A" csoportban má­sodikok lettek. így a hatos döntőbe kerüllek, ott is az utolsó pillanatig esélyük volt a negyedik helyre Mégsem ott végeztek, de ez már nemcsak rajtuk mú­lott. A sportszerűségről mostanában sokat beszélnek a röplabdaberkekben. Sajnos csupán beszélnek, mert úgy a nők. mint a férfiak me­zőnyében akadlak furcsasá­gok bőven. A Hungalu-ATSC- nél most jogosan haragsza­nak a Tungsramra, ugyanis, az Alba-Volán-tól kikaptak és ezzel úszott el a 4. hely. Szezon elején minden edző úgy táblázza be a várható bajnoki pontokat, hogy az Újpesti Dózsa, és a Tungs­ram elleni mérkőzéseket a nulla pontosak közé köny­velik. A mai erőviszonyok alapján ez rendjén is van. Ezt a két együttest szinte nem lehet legyőzni, annyira kimagaslanak a mezőnyből. A röplabdában legkevésbé érvényesül a „vak tyúk is talál szemet” mondás. Az ötödik hely azonban nem rossz eredmény. ta­valy 7. volt a Hungalu. lé­hát előbbre léptek. Kerekes László, a csapat edzője is értékesnek tartja az idei szereplést. — A bajnokság első sza­kaszában voltam nagyon elégedett, akkor a csopor­tunkban a 2. helyen végez­tünk — mondja. — Azért bennem motoszkál még mindig a Tungsram fehér­vári veresége, pedig akkor mi legyőztük a Vasast há­rom nullára. és mindenki elkönyvelte a negyedik he­lvet. Nagyon elkeseredett a csapatom, és az utolsó mécs­eseken már nem azt nyúj­totta. amire képes. — A Hungalu-ATSC az idén sokat fejlődött. Mi vár­ható a jövőben? — A technikai megoldá­sok kelléktára bővült, a gyorsabb kombinatív játék és az erősebb adogatások, a felpörgetett mezőnymunka jellemezte játékunkat. Itt előbbre léptünk, de javíta­nunk kell a sáncmunkán, a nyitásfogadásra való kon­centráló képességen. Ezek a hiányosságok különösen az utolsó fordulóban ütköztek ki. — A Hungalu nagy hát­rányban volt a riválisokkal szemben, mivel kevés játé­kossal vágott neki az idény­nek. Igazolni kellene, és nem ártana lassan fiatalítani.. . — Igazolni? Honnan? Fia­talítás az elsődleges célunk és mielőbb találnunk kell egy előkészítő játékost. Ke­vesen vagyunk, az ősszel nyolcán küzdötték végig az idényt. Tavasszal Lovasné és Póczos leigazolásával va­lamelyest javultak a lehe­tőségek. Ekkor már tudtunk variálni, a játékosok vállá­ról is levettünk egy nagy terhet. — Kikkel elégedett? — Egyénileg nem szeret­nék kiemelni senkit, mivel a csapat kitűnő küzdőké- pességről tett tanúbizonysá­gok Amíg idegileg nem fá­radtak el játékosaim, addig egyenként húzó emberek voltak. Mérkőzésről mér­kőzésre más vette hátára a pályát. Ezért lettünk ötödi­kek, és ezzel a helyezéssel elégedett vagyok. A Hungalu-ATSC Jugo­szláviában részt vett egy nemzetközi röplabdatornán, amelyen az élen végzett. Hollandiában is turnéztak és játékuk ott is elismerést aratott. A napokban fejező­dött be az MNK-döntő a Hungalu részvétele nélkül. A kupaszereplés egyértelmű­en sikertelennek értékelhe­tő. Most az átigazolás idő­szaka. és az új bajnoki évadra való felkészítés kö­vetkezik. Nem lesz könnyű az élmezőnyben maradni, ugyanis több ügyes fiatal csapat már a tavalyi sze­zonban megmutatta orosz­lánkörmeit. Szeptemberben sok mindenre választ ka­punk. Akkor lesz a hagyo­mányos Hungalu-Kupa nem­zetközi röplabdatorna, amelynek erős mezőnyében helytállni már igazi meg­méretés. Péntek Kik voltak a legjobbak? Megyei kézilabda-bajnokság Utolsó előtti forduló Kik voltak a vízilabda­bajnokság legjobb játéko­sai, a legjobb edző? Kerek egytucat edző vett részt a szavazásban. A baj­nokság legjobb csapatára — egy kapus, hat mezőnyjáté­kos —, azj „idény játékosá­ra” és a „bajnokság edző­jére” szavaztak. Meglepő, hogy a bajnok BVSC játé­kosai, s szakvezetője alig- alig kapott voksot. Az „idény játékosa” cí­met nagy fölénnyel — 10 szavazattal — a Bp. Spar­tacus csatára, Tóth Imre érdemelte ki. Rajta kívül csak két szolnoki vízilabdá­zót jelöltek,. Pintér Istvánt és Hasznos Istvánt. A legjobb csapatban kü­lönösen a kapus helye volt vitatott Kuna Péter (Tungs­ram) három szavazattal is a legjobb lett. Egynél több voksot kapott még Pintér Ferenc, Kiss Péter (mind­kettő Szolnok) és Kósk Zol­tán (Vasas). A mezőnyjáté­kosoknál Tóth Imre (11), Pintér István (7). Hasznos István, (6), Schmidt Gábor (Tungsram, 6), Gyöngyösi András (FTC, 6) biztos csa­pattag. A hatodik helyért holt­verseny alakult ki az egyaránt 5 szavazatot kapott Keszt­helyi Tibor (Tungsram) és Petőváry Zsolt (Vasas) kö­zött. Egynél több voksot ka­pott még Heltai György (BVSC), Persely József (Ta­tabánya), Tóth Csaba (Szol­nok) és Gáspár Árpád (Ü. Dózsa). A „bajnokság edzője” címet a Szolnoki Vízügy szakvezetője. Babarczy Ro­land érdemelte ki (6 szava­zat. A választásnál nyílván nagy súllyal esett latba, hogy a Szolnok a tavaszi idényt veretlenül harcolta végig, sőt, az utolsó for­dulóig százszázalékos tel­jesítménnyel állt.. Bolvári Antal (Bp. Spartacus) kapott még három, míg a bajnok BVSC szakvezetője. Molnár Imre egy szavazatot. (Két válaszoló nem jelölt senkit a bajnokság edzőjének.) Már csak egy forduló van hátra a megyei kézilabda­bajnokságban. Az utolsó- előtti játéknap jó mérkőzé­seket hozott. FÉRFICSOPORT: Ered­mények: Tarjáni Petőfi TSZSK—Kisbérj Gamma 17:16 (7:8), v.: Hoczek, Nat- kai. Legjobb dobók: Horváth A. 9, Tavarnay 5. ill. Tóth I. 5, Morvái 4. Kovács S. 3. Komáromi AC—Dorogi Bányász) 29:22 (14:13). v.: Kasza. Ruttner. Ld.: Kaposi 9, Szakács 8, Tóth 4. Decsi 3, ill. Kollár 8, Fekete 7, Túrán 4. TBSC ifi—Nagyig- mándi KSK 28:21 (13:12), v,: Baumann I., Ipolyi. Ld.: Nádudvari, Kiss 6—6, Ko­vács, Tóth 5—5. ill. Sebes­tyén 7, Móri 5, Viola 4, Csa­pó 3. Alapi TSZSK— Dunaújvárosi Haladás 33:19 (14:7), v.: Szloska E. Ld.: Biber J.. Takács, Kisari 6 —6, Tóth, Kiss 4—4, ill. Scháf 6. Lampert 5, Pala- kovics 4. NŐI CSOPORT Két mér­kőzést játszottak. A Komá­romi AC—MEDOSZ nagy küzdelem után elvitte Ta­táról az egyik pontot A másik mérkőzésen a lista­vezető Dorogi Bá­nyász közepes ‘telje­sítménnyel győzött Ered­mények: TAC ifi — Komá­romi AC—MEDOSZ 21:21 (10:14), v.: Fojt, Tavarnay. Ld.:_ Palotai 8, Steiner 6, Nádasdi 5. ill. Szakácsné 7., Marosi, Érdiiné 5—5. Man- delné 4. Dorogi Bányász— Ácsi Kjnizsi 19:13 (9:5), v.: Kajtár, Mészáros. Ld.: Do­hány A. 7, Bartalos E. 5, Dobány T. 4. ill. Karácsony 4, Kovarek 3. POLOOZÓK 1987. június 20., szombat LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom