Dolgozók Lapja, 1986. január (41. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-31 / 26. szám

Kossuth: Kb. 8.15: Mai kul­turális programok. 8.20: Önálló­an. Incze Zsuzsa riportja. П. rész. 8.50: Zenekari muzsika. 9.33: Mit látsz... Óvodások műsora. 10.05: A fogadástétel. Csokonai Vitéz Mihály versei. 10.10: Brahms: f-moll zongora­ötös. 11.00: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 11.45: Daróci Bárdos Tamás: Hegyközi lako­dalmas. 12.45: Kalevipoeg. Észt hősének. 12.55 : A zene is össze­köt. 14.10: Válogatott perceink. 15.30: Három a kislány. Rész­letek Schubert—Berté dal játé­kából. 16.05: Az Ifjúsági Rádió bemutatója. A Halálhajó. 16.51 : Árban: Velencei karnevál. 17.00: Az indiai klasszikus zene. 17.50: Szimfonikus könnyűzene. 18.15: A két bors ökröcske . . . 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.30: Es­ti Magazin. 19.15: Hamari Júlia operaáriákat énekel. 20.00: Ker- kafalva. 21.03: Eugen Cicero zongorázik. 21.30: Tervek és távlatok. 22.20: Tíz perc kül­politika. 22.30: Szőkefalvi-Nagy Katalin énekel. Kb. 23.30: Nó­ták. 0.15—4.20: Ejfél után. A Magyar Rádió zenés műsora hajnalig. Petőfi: 8.05: Kálmán Imre operettjeiből. 8.50: Tíz perc kül­politika. 9.05—12.00: Napközben. 12.10: Fúvósindulók. 12.25: Édes anyanyelvűnk. 12.30: Népi mu­zsika. 13.05: Popzene sztereó­ban. 14.00—17.30: Péntektől — péntekig. Ajánlóműsor sok mu­zsikával. 17.30: ötödik sebesség. Ifjúság — politika — kultúra. 18.30: Fiataloknak! 19.05: Köz­vetítés bajnoki jégkorongmér­kőzésről. 19.15: A Fiataloknak! című műsor folytatása. 19.50: Egészségünkért! 20.00: Nótaked­velőknek. 21.05: Hangverseny a 6-os stúdióban. 21.36: A hang- lemezbolt könnyűzenei újdon­ságaiból. 22.00—0.14: Bagoly. Éjszakai érdekes magazin. 3. műsor: 9.08: Iskolarádió. 9.38: Geraint Evans operaáriá­kat énekel. 10.10: Csak fiatalok­nak! Komjáthy György műsora. 11.05: Magyar zeneszerzők. 11.30 : A Lipcsei Tamás templom kó­rusának hangversenye. 13.05: Ádám, csináljunk gyereket! Nógrádi Gábor hangjátéka 13.43: Olasz muzsika. 16.00: XX. századi operákból. 16.50: Kale­vipoeg. Észt hősének. 17.00: Is­kolarádió. Nyitnikék. — Kisis­kolások műsora. 17.30: Kapcsol­juk a Magyar Rádió márvány- termét. Hangversenyciklus Liszt műveiből. Kb. 18.40: Szimfoni­kus táncok. 19.05: íróvá avat­nak. Babits Mihály indulása. 19.53: Négy évszázad muzsikájá­ból. 21.27: Kompakt hanglemez­bemutató. 22.20: Holnap közve­títjük. Méhul : József c. operá­ja. 22.38: Napjaink zenéje. A GYŐRI RADIO MŰSORA 1116 kHz (268,81 m), 1188 kHz (252,52 m), 1350 kHz (222,22 m), 72,86 MHz, 72,98 MHz. 17.00: Hírek. Telefonszám: Győr: 12-722. Szombathely: 13-850. 17.05: 5+2=7-vége. 17.55: Reklám. 18.00: Péntek esti hír­magazin. 18.15: Hétvégi Jegy­zet. 18.20—18.30: Hírösszefoglaló. TELEVÍZIÓ BUDAPESTI TV 8.55 : Tévétorna. 9.00: Iskolatévé. 9.55: NYUGDÍJAS DÉLELŐTT. 10.35: Honfoglalás. Tévéfilm. — III. 11.30: Nemzetközi zenés tur­mix. 12.00: Képújság. 14.30: Iskolatévé. 15.40: Hírek. 15.45: Három nap tévéműsora. 15.50: Száz híres festmény. 16.00: A győzelem stratégiája. Szovjet dokumentum- film-sorozat. XV/1. A Szovjet Televízió a fa­sizmus felett aratott győze­lem 40. évfordulójára ké­szítette a II. világháborút feldolgozó filmsorozatát. Ebben a diplomáciai élet kulisszatitkai, vezetők ön­életrajza, egymáshoz inté­zett távirataik, üzenetváltá­saik, a háború hőseinek visszaemlékezései és újság­írók egyéni hangú elbeszé­lései elevenednek meg. így mód nyílik arra, hogy a so­rozat néhány új összefüg­gésre is rávilágítson. Az el­ső részben a háború kitö­rését megelőző időszak ese­ményeibe pillanthatunk bele. 17.15: Képújság. 17.20: Egy szó mint száz! 18.00: Ablak. 19.10: Tévétoma. 19.15 : Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Történetek férfiakról, nőkről. gyerekekről. Csehszlovák társadalmi dráma. 21.35: Mexikó *86. 21.55: Műkorcsolyázó Európa- bajnokság. Férfi ezaba- donválasztott gyakorla­tok. 23.10: Tv-híradó 3. 23.20: Himnusz. 2. MŰSOR 18.00: Képújság. 18.05: Fanfár. Popzene és klasszikus zene. VI. 18.30: Péntek esti randevú. 19.30: Mahler: Gyermekgyász­dalok. NSZK-film. 20.00: így élnek az eszkimók. Kanadai dokumentum­film. 20.50: „Valami csoda Ült ben­ne...” Dénes Zsófia — Mozartról. 21.30: Tv-híradó 2. 21.50: Gergely Sándor: Vitézek és hősök. Tévéjáték. 23.40: Képújság. POZSONYI TV 8.50: Hírek. 9.00: Iskola-tv. 9.20: Körhinta. 9.50: Tv-fórum. 10.30: Az élet egy fejezete. — 2. rész. 11.40: Vagy — vagy. — Szórakoztató vetélkedő. 12.20: Hírek. 16.10: Hírek. 16.15: A rövidfilmstúdiók műhelyéből. 17.00: A testmozgás egészséges. 17.05: A Halley-üstökös. — Is­meretterjesztő műsor. 17.45: Bratislavai Magazin. 18.10: Szü­lők és gyerekek. 18.20: Esti me­se. 18.30: Mezőgazdasági maga­zin. 19.10: Gazdasági jegyzetek. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Életünk krónikája. — 12. rész. 20.30: A veszendő világ. — Angol ter- mészetfilm-sorozat. 5. rész. 20.55: Marco Polo. — Olasz filmsorozat. 1. rész. 22.00: Min­dent egy perc alatt. — Szóra­koztató vetélkedő. 22.40: Sher­lock Holmes kalandjai. — Angol filmsorozat. „A fénykép”. 23.45: Dzsesszpódium. 2. MŰSOR 16.05: A baráti találkozó. — Magazin. 16.30: A rendőrség naplójából. 16.40—19.00: Gyerme­keknek, felnőtteknek. 19.00: Tv- toraa. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Műkorcsolyázó EB. — Férfi szabadon válasz­tott gyakorlatok. — 1. rész. 21.30: Időszerű események. 21.56 : Időjárás-jelentés. 22.00: Ez tör­tént 24 óra alatt. 22.10: Műkor­csolyázó EB. — Férfi szabadon választott gyakorlatok. 2. rész. 23.00 : Kérem, ne kapcsolják ki! — Szórakoztató összeállítás. BÉCSI TV 9.05: És a tubát Huber fúj­ja. — Családi sorozatműsor. 9.30: Orosz nyelvlecke. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Dr. Különös avagy hogyan tanultam meg a bombát szeretni. Angol film. 12.00: Belföldi riport. 16.30: Gyermekműsor. 18.00: Osztrák képek. 18.30: MI. 19.00: Ausztria — ma. 19.30: Tv-híradó. 20.15: A felügyelő. — Bűnügyi soro­zat. 21.20: Jolly Joker. 22.05: Művész-darabok: Szegecsek az álomgyárból. — Amerikai film. 23.30: Johannes Fabrick: Lea­vin’on a jetplane. — Osztrák film. II. MŰSOR 16.00: Poldark. — Tv-filmsoro- zat. 16.50: A Föld él. — Boly­gónk portréja. 17.35: Sí VB. — Női lesiklás. 18.00: Heti körkép. 18.30: Knight Rider. — Bűnügyi sorozat. 19.15: Ki ad többet ér­te? — Aukció. 19.30: Tv-híradó. 1. 20.15: Miért úsznak a partra a bálnák. Dokumentumműsor. 21.00: Európai arcok. 21.15: Tv- híradó 2. 21.35: Kulturális ma­gazin. 21.45: Sport. — Benne: Műkorcsolyázó Európa-bajnok- ság. 23.15: Az amerikai szóra­koztatóipar aktualitásai. 24.00: Hírek. MOZI TATABANYA, TURUL: Rocco és fivérei I—II. (5-kor). BÁ­NYÁSZ: A kicsi kocsi újra szá­guld (5-kor). Katapult (7-kor). SZABADSÁG: Tavaszi szimfó­nia (5-kor). KLUBMOZI: Fran­ces (5 és 7-kor). ESZTERGOM, PETŐFI: Kék villám (1/2 4, 1/2 6 és 1/2 10- kor) A régi és új Hollywood (1/2 8-kor). TATA, TÖ : Titokban Hong­kongban (3/4 4 és 3/4 6-kor). Halló, taxi (8-kor). BÉKE: ván­dorlások meséje (3'4 6-kor). OROSZLÁNY, ADY: Hamupi­pőke (3'4 5 és 3/4 7-kor). MO- ’PRESSZÓ: Hamupipőke (3/4 5- kor). KOMAROM, JÓKAI: Monte­negro (7-kor). NYERGESÜJFALU, ALKOT­MÁNY: Kék hegyek (6-kor). ÁCS, SZIKRA : Szerelem pasz- tellben (7-kor). KÖRNYE, PETTÖFI: Véfcre va­sárnap (1/2 7-kor). KISBÉR, KOSSUTH: Gyerek- rablás a Palánk utcában (6- ko-r). TÁT, DUNA: Paris, Texas (5- kor). Családi párosok versenye A dorogi városi tekeszak­szövetség már ötödik esz­tendeje rendezi meg a csa­ládi párosok versenyét. Idén húsz családi páros vetélke­dett az elsőségért. A Bíró család sikersorozata nem szakadt meg, ezúttal is el­ső lett. Végeredmény: 1. Bíró Krisztina—Bíró László (212+241) 453 fa, 2. Tertsch Miiklósné—ifj. Tertsch Mik­lós (206+246) 452 fa, 3. HaLmágyi Péterné—Halmá­gyi Péter (207+237) 444, 4. Bartók Sándorné—Bartók Sándor (218+194) 412, 5. Kovács Lajosné—Kovács Zoltán (174+209) 383, 6. Soltész Lászlóné—Soltész László (167+205 372, 7. Mi- halovics Andrea—Mihalo- vics András (164+205) 369, 8. Szakály Jánosné—Szakály János (151+202) 353, 9. Oroszi Lászlóné—Orosz! László (165+182) 347, 10. Fehér Sándorné—Fehér Sándor (149+192) 341. 51 RT fa ü Ш и In SPORT A tatabányai Sportcsarnokban Kosárlabda NB II. Okölvívó-CSB Az első osztályú ököl­vívó-csapatbajnokság leg­utóbbi fordulójában a Bp. Honvéd megverte a Va­sast, a tabellán helyet cse­rélt. a két csapat. A baj­nokság állása: 1. Ű. Dózsa 13, 2. Bp. Honvéd 11. 3. Vasas 10, 4. Kecskemét 8, 5. Tatabánya 6, 6. Építők SC 0 ponttal. A hétvégi fordulóban a Tatabányai Bányász hazai pályán folytatja a pontva­dászatot ezúttal az elmúlt heti vesztes Vasas látogat a bányászvárosba. Mivel az előbbrelépéshez mindkét együttesnek szüksége van a bajnoki pontokra, való­színű, hogy szoros, izgal­mas mérkőzések lesznek a tatabányai sportcsarnokban. A forduló rangadója pén­teken 17 órakor kezdődik, s most is hajtóerő lehet a lelkesítő bíztatás. A TAC célja: Élen maradni Egyetlen gólon múlt — 1985-ben — a Tatai AC női kézilabdacsapatának az NB I. В-be jutása. A szakosz­tály fennállása óta azon­ban így is a leglc emelke­dőbb eredményét érte el. hiszen ezüstérmes let- Ez a teljesítmény bizonyára sokáig emlékezetes lesz a játékosoknak és a szurko­lóknak is. Az idő „szalad", s máris az új bajnokságra kell összpontosítani. Hogyan készülnek a ta­tai lányok, idén mit ter­veznek? A szakosztályvezetők el­mondták, hogy szeretnék elkerülni a visszaesést.. Az első négyben kell végeznie a csapatnak. Két kapussal — a csapatkapitány Kézi Lászlónéval és Klupács Er­zsébettel —, valamint ti­zenkét mezőnyjátékossal készülnek a bajnokság­ra. A keret: Federi Tünde, Gereguly Gizella, Kanalas Mariann, Kör­mendi Márta, Maróti Éva, Nádasdi Adél. Or­szágit Judit, Steiner Melin­da, Székely Andrea, Tóth Anikó, valamtnt a TBSC- ből átigazolt Török Er­zsébet és Tomanitz Márta. Az alapozási időszakban heti három edzéssel ké­szülnek teremben, miköz­ben a győri Kisalföld te­remkupán is indulnak majd. ami március köze­péig tart. A szakosztály vezetője elnöke Kovács Zoltán, technikai vezetője Galbics- ka Péter, edzője Kasza Já­nos. A három szakember már az elmúlt évben is az együttes mellett tevékeny­kedett. Mérkőzéseik az idén is a Május 1. úti pályájukon lesznek. A pálya egyik ol­dalára lelátó építését ter­vezik. ezzel Is Igyekeznek közönségüknek jobb körül­ményeket teremteni. Röplabda NB I. Jó kezdés után vereség BKV ELŐRE—KOMÉP SC, FÉRFI, 3:2 (—8, —14, 5, 8. 8) Tatabánya, 150 néző, ve­zette: Hurák és Balázs. KOMÉP: Mészáros, Szom- bath, Soós. Torda, Lovas, Fekete. Csere: Gulyás, Kiss, Erdélyi, Jókay. Edző: Né­meth Lajos. A férfi röplabda NB I. legutóbbi fordulóján a KO­MÉP SC otthonában fogad­ta a BKV Előre csapatát. A mérkőzés első két játsz­májában lendületesen. jól játszottak a hazaiak. Pél­dául a második játszmát 14:10-es BKV-vezetésből nyerte a tatabányai gárda. Ezután elfogyott a kezdeti lendület, és a vendégek magabiztosan nyerték a találkozót. A hazaiak kö­zül egyedül Gulyás játéka érdemel dicséretet. Ma, 31-én ismét pályára lépnek a KOMÉP-es röplab- dázók Tatabányán, a dó- zsakerti sportcsarnokban. A 16.30-kor kezdődő mér­kőzésen a Veszprémi SE lesz az ellenfél. Magyarország I —Ázsia 3:0 Magyarország labdarúgó- válogatottja csütörtökön a katari Dohában 2500 néző előtt Esterházy (2) és Kip- rich góljaival 3:0 (2:0) arányban legyőzte Ázsia válogatottját. A találkozó a városra zúduló hosszú ideig tartó és hatalmas eső miatt a tervezettnél 45 perccel ké­sőbb kezdődött. Briegel marad Megnyugodtak az olasz bajnoki címet védő Verona szurkolói és vezetői. A nyu­gatnémet Hans Peter Brie­gel bejelentette, meghosz- szabbítja szerződését, vagy­is marad a Veronában. Elhunyt Sebes Gusztáv Sebes Gusztáv, az OTSB egykori elnök- helyettese, a MOB volt elnöke, hosszú időn át az MLSZ elnökségének tagja, a labdarúgás vi­lágszerte elismert szak- tekintélye 1986. január 30-án, 80 éves korában elhunyt. Halálával a magyar sport egyik kiemelkedő egyéniségét veszítette el, aki tevékenységével meghatározó szerepet töltött be a szocialista sportmozgalom fejlesz­tésében. Sebes Gusztávot az OTSH, a MOB és az MLSZ saját halottjá­nak tekinti. Temetésé­ről később történik in­tézkedés. A Hirtex kikapott EGIS SE — ТВ. HIRTEX 74:48 (46:31) Hirtex: Szűcsné (13), Hermé (12), Szöllősi (2), Bukovina (9), Zimmermann (2). Csere: Csejkei (10), Faggyas, Németh, Visy. Ed­ző: Zsolnai Árpád. A női kosárlabda NB II. legutóbbi fordulójában a Hirtex hazai pályán fogad­ta a Gyógyszervegyész csa­patát. A vendégek szerez­ték az első kosarakat, a ha­zaiak hamar válaszoltak majd felváltva vezettek a csapatok. A Hirtex szerve­zetten védekezett, lassítot­ta a játékot, a jól előkészí­tett támadásokból pedig Szűcsné és Csejkei értékes pontokat gyűjtött A 15. per­cig (24:24) nem tudott előnyt szerezni a fővárosi együt­tes. A félidő utolsó percei­ben a Gyógyszervegyész já­tékosai ritmust váltottak, a Hirtexes lányok ekkor rit­kán találtak a kosárba. A vendégeknek szinte minden sikerült, így tetemes előny­höz jutottak. Szünet után csak Herr- nének és Bukovinának vol­tak villanásai, a többiek já­téka elszürkült. A cserejá­tékosok nem lendítettek a csapat játékán, így a gyógy­szergyáriak biztos győzel­met arattak. Asztalitenisz Nepes mezőny Komáromban A Komáromi Vá­rosi Asztalitenisz Szö­vetség a közelmúltban rendezte meg a körzeti, egyéni asztalitenisz-bajnok­ságot, amelyen 40 felnőtt, 42 ifjúsági, 46 serdülő és 34 újonc indult. Az 1—3. helyezettek a megyei ver­senyen folytatják szereplé­süket. Mivel a felnőtt férfi- versenyt tömegsportjelle- günek minősítették, ők nem indulnak a megyei vetélke­dőn. EREDMÉNYEK: Felnőtt női, egyéni: 1. Molnár Éva, 2. Anka Erzsébet, 3. Dávid- házi Piroska és Perje Edit. Páros: 1. Molnár Éva—An­ka Erzsébet, 2. Perje Edit —Tóth Mariann, 3. Kaszák Andrea—Fekete Mária. Fér­fi egyéni: 1. Molnár Gyula, 2. Vízkeleti Lajos, 3. Lip- penszki Péter és Ács Attila. Páros: 1. Lippenszki—Mol­nár, 2. Bakon—Horváth, 3. Acs—Vízkeleti és Ke­resztes—Bartalos. Vegyes- páros; 1. Anka—Molnár, 2. Tóth—Vízkeleti, 3. Per­je—Lippenszki és Molnár— Bakon. Ifjúságiak: Leány egyéni: 1. Dávidházi Piroska, 2. Kaszák Andrea, 3. Fekete Mária és Czibor Jaqueline. Páros): 1. Kaszák—F ekje to, 2. Czibor—Sike, 3. Galam­bos—Gálfi. Fiú egyéni: 1. Pinke László, 2. Bartalos Attila, 3. Vízkeleti Sándor és Keresztes József. Páros; 1. Vízkeleti—Pinke, 2. Ke­resztes—Bartalos, 3. Bacher —Kocsis és Tefankovics— Muravölgyi. Vegyes páros: 1. Kaszák—Vízkeleti, 2. Fe­kete—Pinke, 3. Gálfi—Poh- müller és Czibor—Bacher. Serdülők: Leány egyéni: 1. Kaszák Andrea (Petőfi), 2. Fekete Mária (Petőfi), 3. Tóth Gabriella (Bábolna) és Jankovics Ildikó (Klap­ka). Páros: 1. Fekete—Ka­szák (Petőfi), 2. Jankovics —Balogh (Klapka), 3. Nagy —Soós és Nyerges—Tóth (Bábolna). Fiú egyéni: 1. Vízkeleti Sándor (Petőfi), 2. Dupcsik György (Petőfi), 3. Péntek Kálmán (Acs I.) és Pinka László (Petőfi). Páros: 1. Vízkeleti—Pinke (Petőfi), 2. Bierbauer—Ré­vai (Bábolna), 3. Péntek— Kántor és Bolla—Harcos (Acs I.). Üjonc: Leány egyéni: 1 Kecskés Krisztina (Petőfi), 2. Nagy Adrienn (Petőfi), 3. Nagy Rita és Bocska Krisztina (Klapka). Fiú egyéni: 1. Harcos Tibor (Acs I.), 2. Révai Zsolt (Bá­bolna), 3- Bacher János (Pe­tőfi) és Bierbauer Norbert (Bábolna). SZAKMAKÖZI VERSENY, FALUSI SPARTAKIÄD Február elsején rendezik Tatabányán, az V-ös iskolá­ban az asztalitenisz szak­maközi versenyt és a falu­si spartakiádot. A minősí­téssel nem rendelkező asz­taliteniszezők indulhatnak, a helyszínen lehet nevezni reggel nyolc óráig. A Viscosa nyerte a Tomi Kupát Nagy érdeklődés mellett rendezték meg, már ötöd­ször, a Szolnoki Vegyi Mű­vek által kiírt Tomi labda­rúgó Kupát Két hármas csoportba sorolt csapat kö­zül a Viscosa kezdte a já­tékot (Viscosa—Szolnoki MÁV junior 9:3). A délután a Viscosa— Besenyszög mérkőzéssel kez­dődött, amelyet meglepetés­re a Besenyszög nyert 7:4 arányban. A helyosztók: az 5—6. he­lyért: Szolnoki MÁV junior —Tiszaföldvár 18:5. A 3—4. helyért; Szolnoki Cukor­gyár—Besenyszög 8:2. A döntőt a két csoport- győztes játszotta. A szép­számú nézősereg és a helyi 80 ezer turista Külföldi újságíróknak nyilatkozott Antonio Enri- guez Savignac, a mexikói idegenforgalmi iroda titká­ra. vezetők nem tagadták, hogy a Tomi Kupát Szolnokon szeretnék tartani. Mintegy 1100 néző buzdítására kez­dődött el a nagy csata. Az első percekben a Viscosa 3:l-es előnyre tett szert, de az ellenfél nem adta fel, és 6:3-ra fordított. A hazai vezetők és nézők a kupát már otthon érezték. A Vis­cosa ezt nem így gondolta, végül 9:7-re győzött. A csa­pat Tóth Ignác és Róth An­tal vezetésével vívta ki a tomagyőzeimet. A sportsze­rű, lelkes együttes tagjai: Ozsgyán, Pap, Szálai, Jánosi, Putz, Schalk, Farkas, Szo- boszlai I., Szoboszlai II., Li- pót, Páncsics, Csábi, Báná­ti, Péntek, Kovács. Véleménye szerint a lab­darúgó-világbajnokság al­kalmából május—júniusban 80—85 ezer turista várható Mexikóba. Mintegy 150 millió dollár bevételre szá­mítanak a Mundial vendé­geitől. pouooaŐK 1986. január 31., péntek 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom