Dolgozók Lapja, 1986. január (41. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-29 / 24. szám

Úszni tanuló általános iskolások ss «и»' И1% ** . - > Tatabányán, a Váci Mihály és Dózsa György Általános Iskolának jván a tor­naterme mellett úszásoktatásra alkalmas tanmedencéje. (Emellett a városi sport­uszodában is folyik úszásoktatás). A vá­ros és városkörnyék általános iskolásai másodikos koruktól a tanévben egy-egy hónapot töltenek naponta egyszeri gya­korlással a tanmedencékben. Á napi egy­órás oktatás során elsajátítják a 4 úszás­nemet és Így eleget tesznek az évekkel ezelőtt elhangzott 'felhívásnak; minden gyerek tanuljon meg alsó tagozatos ko­rában úszni! A téli időszakban a helyi is­kolások úsznak, ősszel lés tavasszal a vá­ros és környéke iskolásait szállítják a rendszeres foglalkozásokra autóbuszok­kal. Felvételünk 'a Váci iskolában készült. (Fotó: Jusztin) Delta Kupa döntő Szombathelyi triatlon A vasi vasember címért Harmadik alkalommal rendez a KISZ Vas Megyei Bizottsága a „vasi vasem­ber” címért Szombathelyen triatlont, 1500 m-es úszás, 50 km-es kerékpározás és 15 km-es futás versenyszá­mokban, melyeket az em­lített sorrendben kell telje­síteni. A triatlon a szombat- helyi Tófürdőben kezdődik, június 7-én, 10 órától. A ne­vezési díj 200 forint. Neve­zési lapot csak a 14 éven felüliék küldhetnek a KISZ Vas Megyei Bizottságának címére (9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1,) február 1. és április 30. között. A versenyen csak az első 300 befizető állhat rajthoz. A nők és férfiak .teljesítmé­nyét külön értékelik, s an­nak megfelelően ítélik oda a nívós díjakat. Tatabányán folytatódtak a küzdelmek a Delta Kupa teremlabdarúgó-tornán. A döntő első fordulójának eredményei ; Megyei Kórház —SZÜV 4:2, BHG KISZ— Mikro szakcsap. 3:4, Prima —Korona 3:2, Bauxit— Nagyegyháza 1:3, Megyei Kórház—Mikro szakcs. 4:3. A Megyei Kórház—SZÜV és a BHG KISZ-Mikro szakcs. mérkőzések a rendes já­tékidőben döntetlenül vég­ződtek, ezért hetesrúgások- kal döntötték el a tovább­jutást, ami a Kórháznak és a Mikro szakcsoportnak si­került. A döntő második forduló­ja február 1-jén (szombat) lesz. A párosítás a követke­zőképpen alakul : N agyegy- háza—Príma 15.00 (jv. Ш- tecz), Bauxit—Megyei Kór­ház 15.35 (Ritecz), Korona— Mikro szakcs. 16.10 (Szűcs), Megyei Kórház—Prima 16.45 (Szűcs), Korona— Nagyegyháza 17.25 (Varga), Mikro szakcs. —Bauxit 18.00 (Varga). A III. forduló, február 8- án szombaton lesz. Páro­sítás: Bauxit—Korona 15.00 (Szűcs), Mikro szakcs.— Prima 15.35 (Szűcs), Nagy­egyháza—Megyei Kórház 16.10 (Ritecz), Prima—Ba­uxit 16.45 (Ritecz), Megyei Kórház—Korona 17.25 (Pu- lai), Nagyegyháza—Mikro szakcs. (Pulai). ir Tatabányán a testnevelési és sportfelügyelőség labda­rúgó-szövetsége és a Petőfi Tömegsport Egyesület érte­síti a város üzemeit, intéz­ményeit és sportcsoportjait, hogy a városi kispályás lab­darúgó-bajnokságra február 15-ig lehet nevezni. Cím: Testnevelési és Sportfelügye­lőség 2803 Tatabánya 1., Tóth-Bucsoki u. 3. A ver­senykiírás és a nevezési lap a helyszínen igényelhető. A Komáromi Vasöntöde pályázatot hirdet főkönyvelői munkakör betöltésére A PÄLYÄZAT FELTÉTELEI: — számviteli és pénzügyi főiskolai vég­zettség, 5 éves ipari gyakorlat, — vagy mérlegképes könyvelői vizsga, 10 éves ipari gyakorlat. Fizetés megegyezés szerint. A pályázatokat önéletrajzzal a Komáromi Vasöntöde, Komárom, Klapka György u. 44—46. címre küldjék.- 708 Forma—1 Magyarországon Főpróba júniusban Mint arról már beszámoltunk, idén augusztus 8. és 10. között Forma—1-es autóversenyt rendeznek hazánkban, ami az év egyik legrangosabb sporteseményének ígérkezik. Az 1985. szeptemberében történt szerződésaláírás óta felgyor­sultak az események. Gazdasági társaság alakult a verseny rendezésével kapcsolatos feladatok ellátására. A pályát Bu­dapesttől 2 kilométerre, Mogyoród és Szilasliget között je­lölték ki, ahol már tavaly októberben megkezdődtek az építkezés munkálatai. Eddig mintegy 250 ezer köbméter földmunkát végeztek el, és elkezdték a betonozást. Érdemes bepillantani a tervekbe. A Grand Prix-futamokig csupán fél év van hátra, de már június 13—14—15-én megtartják a főpróbát a Béke—Barátság Kupa-soro­zatának első hazai rendez­vényén. A tervek szerint ezen gyorsasági motorver­seny is szerepel. A szocia­lista országok évek óta ren­deznek BBK-versenyeket, de Magyarországon még nem volt ilyen, pályahi­ány miatt. Ezen a kupán a Forma I. teljes stábja fel­vonul, hogy kellő pályais­meretre tehessen szert a nagydíj idejére. Nemzetközi összehason­lításban a magyarországi pálya közepes hosszúságú, 3975 méter. (A Forma I,- pályák között a belgiumi a leghosszabb, 6950 méter, és a monacói a legrövidebb, 3300 méter.) Szélessége a rajt—célegyenesen 13 mé­ter, a többi helyen minimá­lisan 10 méter. Azokon a szakaszokon,' ahol a ver­senyzők 250—300 km/óra se­bességgel hajtanak 11 mé­ter, e sebesség feletti szaka­szokon 12 méter. A csaknem 4 km-en, összesen 19 ív van, ebből 10 jobbos, 9 balos. A pálya „átlagsebessége” 180 km óra, ami nemzetközi viszonylatban szintén köze­pes gyorsaság. (A leggyor­sabb az ausztriai, 234 km/óra átlaggal, a leg- lassűbb a monacói, 138 km órával.) Ez azt jelenti, hogy ezen a pályán az ügyes, technikás vezetés lesz a döntő, nem a gyor­saság. Rugalmas acélkorlát védi a versenyzőket az egye­nesekben, a betonpályától 5 méterre. A kanyarok külső ívében bukótér, és „majom­fogó” drótháló lesz. Szin­tén drótkerítés választja el a nézőket a verseny színte­rétől. akik a pálya síkja fe­lett 2,5 méteres magasság­tól kezdve foglalhatják el. helyüket. Ennek a terület­nek természetes, amfiteát­rum jellege van, amely le­hetővé teszi, hogy bármely pontról a pálya 90 százalé­ka szabadszemmel is belát­ható legyen. A tizennyolc dupla box- ból álló, álló főépület kivi­telezését a közeljövőben kezdik el. Ügy tervezték, hogy a boxok feletti részen kap helyet a sajtóiroda, a FOCA és FISA, valamint a Magyar Autóklub kirendelt­sége. A harmadik szintet a versenyirányítók és az idő­mérők foglalják el. Itt lesz az információs központ is. Tekintettel arra, hogy a Forma—1 versenyek külön­legesen veszélyes helyzete­ket idézhetnek elő, rendkí­vüli , biztonsági előkészüle­tekét tesznek a rendezők. A pálya több pontján áll majd készenlétben mentőautó, a nézők által elfoglalt terüle­teken is készültségben lesz­nek. A mentőalakulatok számára helikopter-leszálló­helyről is gondoskodnak. Száz hivatásos tűzoltó lesz jelen a három nap fo­lyamán, s ott lesz egy, a lángoló gépekből való men­tésre speciálisan felkészült nyugatnémet csoport is. Óvatos becslések szerint 120—130 ezer nézőt várnak minden tájról. A tapasztalt, sok Grand Prix-et látottak viszont ennek a dupláját jó­solgatják. Nem közömbös tehát, hogy az idelátogató külföldiek milyen élmények­kel gazdagodnak nálunk. A cél az, hogy jövőre és még azután is sokáig visszatérje­nek a kellemes tapasztala­tok miatt, sok-sok valutá­val a pénztárcájukban. Gáspár Gusztáv Nem marad hoppon, aki a Forma—1-es aszfalt- rakéták első hazai ki­lövésére pályázik me­gyénk lakói közül, ugyanis Tatán, a Coopturist irodá­jában (Tópart u. 18.) bér­let. illetve minden napra külön belépő is kapható. Harmadik a Generál Az asztalitenisz NB III. 9. fordulójában a TAC Vecsé- sen vendégszerepelt. A ta­bellán mindkét csapat pont nélkül állt. Nagy küzdelmet hozott a mérkőzés, a vég­Az őszi zárófordulóban a TAC Zsámbékon mérkőzött. A vendégeknek nem volt ne­gyedik játékosuk, így nem volt esély a pontszerzésre. Müller és Hribár 2-2 mér­Röviden KEDDEN újabb labdarúgó- mérkőzéseket játszottak a Za­lai Hírlap Kupáért. Eredmé­nyek: Dynamo Berlin—ZTE 2:0. Dinamó Kijev—Haladás 2:0. A mérkőzések után vezet a Dyna­mo Berlin, 2. a Dinamo Kijev, 3. a Haladás, 4. a Zalaegerszeg. KÉT NAPOT együtt tölt az NSZK labdarúgó válogatott-ke­ret. Beckenbauer nem hívta be a „két olaszt”, K. H. Rumme- nlggét és Briegelt. Az NSZK válogatottja február 5-én Avel- linóban Olaszország ellen ját­szik, megismétlik az 1982. évi világbajnoki döntőt. ★ A Generál játékosai (balról): Saláta Ferenc, Tódor Attila, Takács Jenő, Szám Zoltán elnökhelyettes, Pintér Örs és ifjú Szám Zoltán eredmény 10:6 lett Vecsés javára. A TAC-nak azért nem sikerült pontot szerezni, mert csaik Müller és Mag- lóczki nyújtott jó teljesít­ményt. A győzelmeket Mül­ler (3), Maglócáid (2), Hri­bár (1) szerezték. A Generálnak jobban si­került ez a forduló, a fővá­rosban nyeritek a Tipográfia ellen, 10:6 arányban. A csa­patból hárman is jó teljesít­ményt nyújtottak, ennek köszönhették a biztos győ­zelmet. Takács 4, Szám 3, Saláta 2, Tódor 1 mérkőzést nyert. A tataiak a követke­ző fordulóban a Telefon­gyárral mérkőztek a fővá­rosban. 15:1 arányú veresé­get szenvedtek. A TAC egyetlen győzelmét Müller szerezte. A Generál idegen­ben játszott. A mérkőzés a vártnál könnyebb vendégsi­kert eredményezett. A csa­pat minden tagja dicséretet érdemel a 13:3-as eredmé­nyért. A győzelmeket Ta­kács, Szám (4-4), Pintér (3), Saláta Z. (2) szerezte. kőzést nyert. A végered­mény 12:4 a Zsámbék ja­vára. Tatabányán a bajnokság két előkelő helyezettje talál­kozott. A Bp. Spartacus II. nem bízta a véletlenre a dolgot, ifjúsági válogatottjai­val érkezett a mérkőzésre. A Pigniczki vezérelte csa­pat 13:3 arányban nyert. A mérkőzés méltó volt a két csapat helyezéséhez. A Ge­nerál győzelmeit Takács, Sa­láta és Szám szerezte. A Generál az ősz folya­mán végig egyenletes, jó teljesítményt nyújtott. Ta­kács alig talált legyőzőre. A fiatalok — Szám, Saláta, Tó­dor — sokat fejlődtek, bár­kit képesek legyőzni. Az őszi végeredmény : 1. Magyar Posztó 9 1 1 19 2. Bp. Spartacus II. 9 1 1 19 3. Generál 8 1 2 17 4. Tipográfia 6 2 3 14 5. Ikarus 6 1 4 13 6. Telefongyár 5 2 4 12 7. Ferencváros 5 1 5 11 8. Pénzügyőr 4 3 4 11 9. Perbál 4 2 5 10 10. Zsárabék 2­9 4 11. Vecsés 1­10 2 12. TAC­­11 ­LELKENDEZNEK a Juventus hívei : Platini nagy formában játszik. Vasárnap a tizedik gól­ját szerezte és vezeti a góllövő­listát. — Plattal csodálatos — mon­dotta Gianni Agnelli, a Fiat és a Juventus „főnöke”. — Ettől függetlenül most már el kell gondolkodni azon, hogy miért csak Plattal szerez gólt.-ír A BRÖNDBY-CSARNOKBAN a párosok is megkezdték vetél­kedésüket a műkorcsolyázó- és Jégtánc Európa-bajnokságon. A rövidprogram bemutatása után a várt sorrend alakult ki az élen. Vezet a szovjet Valova Vasziljev duó. Чг NAVRATILOVA, Evert Llyod, Mandlikova a serrent a női te­niszezők számítógépes világ­ranglistája élén. Navratilova azonban e héten nem szaporít­hatja pontjai számát, mert meg­fázás miatt visszalépett a Key Biscayne-ben zajló tornától. Te­mesvári Andrea tartja 17. he­lyét. POLOOZÖK 1986. január 29., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom