Dolgozók Lapja, 1985. november (40. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-07 / 262. szám

f PORT 1 é ÓT II | A 41 (DORT IrVIll ;;|g|| I7> >í: *0 éAN rM Zjs I ■ # wrWll 1 Ünnepi sportműsor CSÜTÖRTÖK Asztalitenisz: Kaszás Ist­ván emlékverseny, városi, úttörőolimpia, Tatabánya, Újváros V. sz. általános is­kola, 8.30. Röplabda: NB II. Női: Tb. Volán—Ajka, Tatabánya, Szakmunkásképző, 11. ME­DICOR SE—Dabas Eszter­gom, városi sportcsarnok, 10. PÉNTEK Labdarúgás: Területi baj­nokság : Oroszlányi Bányász —Érd, Orooszlány, 13, Pálfy. SZOMBAT Asztalitenisz: NB III: Fér­fi: Tatai AC—Generál, Tata, Eötvös Gimnázium, 11. Megyei bajnokság: Mária- halom—Nyergesi Eternit, Máriahalom, Kultúrotthon. SZIM Vasas—Tokodi Üveg­gyári Építők, Esztergom, Szakmunkásképző. Szomód— GENERÁL,, Szomód, Kultúr­otthon. Tatai AC—Dorog, Tata, Eötvös Gimnázium. Kezdés: 9. Női: E. SZIM Va­sas I—II.—Tokodi Üveggyá­ri Építők, Esztergom, Szak­munkásképző, 9. Minősítő pontszerző ver­seny, Tata, Eötvös Gimnázi­um, 8. Labdarúgás: Területi baj­nokság: III. kér. TTVE— Nyergesújfalu, Hévízi u. 13, Barnyik. IKARUS—Eszter­gom. Bp., 13, Jánosi. Ács— Toldi SE, Ács, 13, Bikszádi. Dorogi Bányász—BMTE, Do­rog, 13, Nagy I. Bábolna SE —Répcelak, Bábolna, 13. Megyei bajnokság: Kesz- tölc—Rákóczi SE, Kesz­tölc, 13, Vankó, (Schlick, Keszthelyi.) Kecskéd—Dö­mös, Kecskéd, 13, Thier (Fá­bián, Tamás). Nagyigmánd— Vértesszőlős, Nagyigmánd. 13, Barasevich (Kisvári, Pándi). Kom. MEDOSZ—Tát, Csémy. 13, Kronavetter (Ma­rosi, Szalai). T. Üveg—Sári­sáp, Tokod, 13, Havgsi (Bu­gyi, Kirschner). Egyetértés SE—Mocsa, Lábatlan, 13, Szeifert (Budaházi, Zsohár.) Tb. Vasas—Környe. Tatabá­nya, 13, Bódis (Klempa P.. Klempa S), Tatai AC—Kom. Olajmunkás, Tata, 13, Kassai (Lénárt. Csákvári). Pilisma­rót—Komáromi AC, Pilis­marót, 13, Bp. jv. Röplabda: Megyei bajnok­ság: Női: ATSC ifj.—Tát, Almásfüzitő, sportcsarnok, 9. ATSC serd.—Kocs, Almásfü­zitő, sportcsarnok, 10. Kupaszerda Kiestek csapataink BEK: STEAUA BUKAREST—BP. HONVÉD 4:1 (2:0) Steaua-stadion, 30 000 né­ző, vezette: Brummeier (osztrák). Góllövők: Piturca, Lacatus, Barbulescu, Majaru (11-esből), illetve Détári ill­ésből) . Már 4:0 volt az ered­mény, amikor a Honvéd is szóhoz jutott, s legalább a szépítő gólra futotta erejé­ből. A Steaua megérdemel­ten jutott a BEK harmadik fordulójába. Sokat köszön­het, fanatikus, de időnként elfogult szurkolótáborának. A Steaua 4:2-es összesítés­sel jutott a legjobb nyolc közé a BEK-ben. UEFA: VIDEOTON—LEGI A VARSÓ 1:1 (1:0) A 31. percben Végh a bal oldalon vezetett akciót, Va­dász és Kerekes ért még a labdához, utóbbi nagy hely­zetben volt, de a lengyel kapus ismét hárított. Négy perccel később Borsányi pompás labdával indította Kerekest, /a bal oldalon, de lerántották. A szabadrúgást Novath 22 m-ről a bal felső sarokba vágta (1:0). A gól után a Légi a veszedelmes rohamokba kezdett. A 76. percben Karas a térfél közepéről indította a bal oldalon üresen futó Araszkieviczet, beadását Dziekanowski két védő kö­zött a kapu közepébe fe­jelte (1:1). Az egyenlítő gól után a Videoton rákapcsolt, de nem sikerült újabb gólt lőnie. 2:l-es összesítéssel a Legia Varsó jutott tovább. KIVÁLÓ MINŐSÉGET A BICSKE ÉS KÖRNYÉKE ÁFÉSZTÓL. Energiatakarékos távirányítású, modulrendszerű, 67 cm képátlójú színes televízió érkezett Előjegyzés nélkül azonnal kapható, a Bicske és Környéke Áfész 2. sz. vas-műszaki boltjában, Bicske, Lenin út 26. (Telefon: 24. 10-792), valamint a csákvári és etyeki iparcikkboltokban. 10368 ^85. november 7., csütörtök Röplabda NB II. Visszavágó Prágában Vereség Pesten A továbbjutás reményében KANDÓ FSE—DÁG KSE 3:1 Budapest, 30 néző. DAG: Oszuska, Pócz, Szauter, Fink, Szakái. Zsolnay. Cse­re: Welmovszki, Balonyi, Viesner. Edző: Baumann Mihály. Nem sikerült a dágiak visszavágása a férfi röp­labda NB II-ben a tavasz- szal elszenvedett vereségért, a Kandósok ellen. Egyen­rangú ellenfelei voltak a főiskolásoknak, de a két pontot megérdemelten a fő­városiak tarthatták otthon. MEDICOR —RÄKÖSMENTI TK 3:2 MEDICOR: Szegedi. Fe­kete, Maróti. Bódis, Csil­lag, Zara. Edző: Kaposvári István. A röplabda NB II. hete­dik fordulójában az eszter­gomi Medicor férficsapata 137 perces küzdelemben 3:2 arányban legyőzte az eddig veretlen bajnokaspiráns Rákosmenti TK (22. Volán) csapatát. A mérkőzésen a lelkesebb csapat lett a győz­tes. Az átigazolásban sike­rült megfelelő igazolással pótolni a katonai szolgála­tot teljesítő játékosokat. Zara Józsefet és Szegedi Józsefet. Mindketten nagvot lendítettek a csapat játé­kán. Jók: Bódis, Maróti. Szegedi, Zara. A követke­ző mérkőzés az esztergomi sportcsarnokban lesz. no­vember 16-án. 11 órakor a Gyöngyös ellen. A közel kétszázszoros válogatott Kontra Zsolt, remélhetőleg higgadtabban és gólerősen játszik. Borotvaélen A kiemelkedő képességű sportemberek olyan helyze­tekben is sikert érnek el, amikor legtöbben már fel­adnák. Az utolsó lehetőséget is megragadják a győzelem­re, képesek a bravúrra ak­kor is, amikor a szurkolók többsége már elfordítja a fejét, lemondóan legyint: vé­ge. Kerek István, Király László és Balázsfi Zoltán úgy nyert súlyemelő OB-t, hogy az egyik fogásnemben a ,.szemtelenül” magas kez­dősúlyt csak harmadik kí­sérletre emelte fel. A hely­színen látott izgalmas per­ceket nem lehet „egy az egy­ben” visszaadni, de néhány mondatban érdemes meg­emlékezni a három bravúr­ról. KEREK AKARATA Az oroszlányi Kerek Ist­ván volt a súlyemelő OB-n a 67,5 kilogrammos súlycso­port legnagyobb esélyese. Nyert. Ez eddig egyszerű, de akik látták a versenyt, so­káig nem felejtik el, ho­gyan. Szakításban a ceglédi ve- télytárs, Romhányi, tekinté­lyes, 7,5 kilós előnyt szer­zett. A szakemberek tud­ták, hogy Kerek jobb lökő, az OBSK vezető edzője, Ba- gócs János mosolyogva, ma­gabiztosan várta a második fogásnemet. Romhányi 160-ig jutott, Kerek akkor állt először do­bogóra, amikor már min­denki befejezte, 170-en kez­dett! Ha kilöki, ö a bajnok, Ha nem, kiesik. Az első kí­sérlet rosszul sikerült. Pista bosszúsan ment edzőjéhez, nyugtatgatták, nem sok si­kerrel. Három perc pihenő után újra ő következett, csak a súly volt ekkor már az „ellenfél”. A második próbálkozás biztatóbb volt, de ez sem sikerült. A ver­senyző előbb a mennyezeten lévő lámpákat nézte, aztán edzőjét, Bethlen Ferencet, összeszorított ököllel fogad- kozott, nem adta fel. Harmadszorra felállt a súllyal, de a 170 kiló (test­súlyának két- és félszerese!) alatt nem tudott rögtön meg­állni, fel-alá járkált. „Tartsd meg!” — bíztatták többen, és Kerek István hallgatott rájuk. A dobogó szélén áll­va. remegő lábakkal úrrá lett a bajnoki aranyat jelen­tő súlyon. Vitatható gya­korlat volt ugyan, de három fehér lámpa gyulladt ki. A gyakorlat után a súly­emelő percekig nem tudott beszélni, zihálva fogadta a gratulációkat, közben sze­mével Bethlen edzőt kereste. Fejével a dobogó felé in­tett: „Féltem, hogy... hát­raesik... nehéz volt... (va­lamivel később) ... Sike­rült!” Minden jólfésült, átgon­dolt nyilatkozatnál sokat­mondóbb volt ez az őszinte reagálás. . DRAMA KÖZÉPSÜLYBAN A háromszoros VB-bronz- érmes tatabányai Király László (82,5 kg) eddig még nem nyert országos bajnok­ságot, most bebizonyította, hogy nem véletlenül lett vá­logatott. Szakításban ötkilós előnyt szerzett riválisaival (Kertész. Csengery) szemben. Mindhárom versenyző jólö- kőnek számít, így nyílt volt a verseny. Király a 200 kilós kezdősúlyt csak har­madik kísérletre emelte a feje fölé. Először és másod­szor szinte semmi esélye sem volt, kevesen bíztak benne, hogy egyáltalán ver­senyben marad. Az utolsó gyakorlat mintaszerűen sike­rült, de a vetélytársak még ezután következtek. Kertész nem kockáztatott, 202,5-tel bebiztosította az érmet, Csengery 205-tel az arany­érem megszerzésére tört. Ha kilöki, ő a bajnok, ha nem, bronzérmes. Az utóbbi válto­zat jött be, Király örömére. Ezután még mind a hár­man megpróbálkoztak az or­szágos csúcsot jelentő 206- tal, inkább csak annak bizo­nyítására. hogy többet tud­nak a másik kettőnél. Egyik kísérlet sem volt bíztató, so­kat kivett a három sportem­berből a nagy verseny. A krónikákban csak a rideg számok maradnak (1. Ki­rály, 2. Kertész, 3. Csenge­ry), de a versenyzők és az edzők sokáig emlegetik még a nyolcvanötös OB középsú­lyú fináléját. „NEM KEZDTÜNK MAGASAN” A szakítás világbajnoka, az oroszlányi Balázsfi Zol­tán, az első fogásnemben tíz kilogrammal nagyobb súlyt tetetett a rudakra, mint amennyivel vetélytársai meg tudtak birkózni (175 kg). Az első két kísérlet gyengén si­került. harmadikra — mint­ha edzésen lenne — moso­lyogva, magabiztosan emel­te feje fölé a súlyt. Verse­nyen kívül megpróbálkozott a 180 kg-mal (új országos csúcs), és ezt is biztosan sza­kította ki. Bagócs János vé­leménye szerint csak a töb­biekhez képest tűnt magas­nak a kezdősúly, Balázsfi a bemelegítésnél könnyedén emelt 170-et, ezért maradt el a biztonsági gyakorlat, ki­sebb súlyon. — Megijedt a dobogótól Zoli — mondta a vezető ed­ző. — Előtte egy óra alatt hatan estek ki, ez is bizo­nyítja, hogy valami baj volt. Amikor megtalálta a . stabil helyet, megnyugodott: a győ­zelmet, majd az országos csúcsot jelentő gyakorlat is mintaszerűen sikerült. Mórocz Károly A Tatabányai Bányász férfi kézilabdázóinak Ajtony Ákos edző, kévés pihenőt hagyott a sikeresnek nem mond­ható Dukla Praha elleni BEK-mérkőzés után. Mint mondta, nem adták fel a továbbjutás lehetőségét. A válogatott játékosok — Hoffmann, Bíró, Marosi, Debre, Kontra — két napot a tatai edzőtáborban töltöttek, majd edzőmérkő­zést játszottak a válogatott csapatában a TBSC-vel. Szerdán a teljes tatabányai gárda együtt dolgozott. Bás- ti, sérülése miatt sajnos még mindig hiányzott. A felkészülési programban szerepelt a Dukla Praha el­leni mérkőzés megtekinté­se is, videófelvételről. Több taktikai variációra fel kell készülni a támadójátékban és a védekezésben. A cseh­szlovák televízió hétfő esti sportösszefoglalójában húsz­perces összeállítást muta­tott be a mérkőzésről, és kiemelték, hogy Marosit, a TBSC gólgyárosát minden­képpen ki kell kapcsolni a játékból. A tatabányai szurkolók szombaton délelőtt 11 órá­tól a visszavágó-mérkőzést a televízióban nézhetik meg, de semmiképpen nem sza­bad elfelejteni, hogy a há­romszoros BEK-győztes Dukla a kupa újbóli esé­lyeseként indult. Könyvjutalom Az október 5-i sakkfeladvány megfejtői közül Mayer Péter (Nyergesújfalu) és Kirchner Mária (Ács), az október 19-i feladványt helyesen megoldók közül Gyarmati Kálmán (Tatabánya) és Mészáros Csaba László (Nyergesújfalu) nyert könyvjutalmat. Röviden KARPOV SZÉPÍTETT. Moszkvában szerdán Kasz- parov folytatás nélkül lel­adta a kedden függőben maradt 22. játszmát. A Karpov—Kaszparov sakk­világbajnoki döntő állása 11,5:10,5 a kihívó, Kaszpa­rov javára. A hátralévő két partiból Karpovnak 1,5 pontra van szüksége címe megvédéséhez, Kaszpa­rovnak viszont egy is elég, hogy világbajnok legyen. A TBSC vívószakosztálya nemzetközi KISZ Kupa junior párbajtőrversenyt rendez. Tatabányán a vá­rosi sportcsarnokban ame­lyen holland, szovjet, ro­mán, lengyel, nyugatnémet és osztrák csapatok indul­nak. A verseny november 9-én, 9 órakor kezdődik. MONTREALBAN a 23. tornász-világbajnokság má­sodik napján a női csapat- verseny kötelező gyakorla­tait mutatták be. A vára­kozásnak megfelelően, a Szovjetunió csapata végzett az élen. Magyarország válogatott­ja az 5. csoportban lépett színre, Olaszország, az NDK és egy vegyes csapat társa­ságában. A négy szeren ösz- szesen 188 600 pontot szerez­tek, s ezzel a szabadon vá­lasztottak előtt a nyolcadik helyen állnak. IFJÚSÁGI ÖKÖLVÍVÓ OB. Az idei országos ifjúsági ökölvívó-bajnokság négyna­pos küzdelemsorozata kez­dődött szerdán Szolnokon, a tiszaligeti sportcsarnokban. Tizenkét súlycsoportban 8-8 versenyző küzd. A legnépe­sebb gárdával a több mint húsz egyesület közül a Bp. Honvéd, a Bp. Építők, a Szombathelyi Haladás kép­viselteti magát. A szerdai ünnepélyes megnyitó után, valamint csütörtökön a négy közé jutásért mérkőznek. Pénteken, 16 órától az elő­döntők következnek, míg szombaton 10 órától az első helyért csatáznak. SZOVJET—FRANCIA SPORTEGYEZMÉNY Marat Gramov, a Szovjet­unió Sportbizottságának el­nöke és Alain Calmat fran­cia ifjúsági- és sportminisz­ter a két ország sportkap­csolatainak fejlesztését szol­gáló ötéves együttműködési egyezményt írt alá. Ugyan­csak jóváhagyták a spor­tolók, sportvezetők és szak­emberek 1986-os kölcsönös látogatásait előirányzó jegy­zőkönyvet. Moszkvai tartózkodása so­rán Alain Calmat a TASZSZ munkatársának adott nyilat­kozatában kihangsúlyozta: napjainkban a sportkapcso­latok jelentős hatással van­nak az országok közötti dip­lomáciai tevékenységre is, és a sport az a terület, amely a leginkább közel hozhatja a különböző népeket egy­máshoz. ipoi4o«á» LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom