Dolgozók Lapja, 1985. július (40. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-09 / 159. szám

APRÓHIRDETÉS JÚLIUS 9. Kossuth: Kb. 8.15: Mai kul­turális programok. 8.20: Tár­salgó. 9.44: Nefelejcs. 10.95: Sztárok — anekdóták nélkül. 10.35• Éneklő Ifjúság. 10.50: Ed­win Fischer zongorázik. 11.40: Isten egyetlen igazi pénze. 7. rész. 12.4S: Zenés komédia. 13.24: A Budapesti Fúvósötös felvéte­leiből. 14.10: Magyarán szólva. 14.25: Orvosi tanácsok, 14.30: Dzsesszmelódiák. 15.00: Élő vi­lágirodalom. 4. rész. 15.20: Ver­bunkosok, nóták. 16.05: A Nyit- nikék postája. 17.00; Vesszőpa­ripáink. 17.30: Beszélni nehéz. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Mai könyvajánlatunk. 19.15: Gondolat. A Rádió irodalmi lap­ja. 20.00: Haydn: „Az este” szimfónia. 20.20: Építészeti kul­túránkról. 20.30; Töltsön egy órát kedvenceivel! 21.30: Pe­dagógusok nyara. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Az East- mann rézfúvós együttes régi zenét játszik. 22.37: „Immuni­tás” a nukleáris háború ellen? 22.57: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. 0.10: Ma­gyar Csaba dalaiból. Petőfi: 8.08: Slágermúzeum. 8.50; Tíz perc külpolitika. (Lsm.) 9.06—12.00; Napközben. 12.10: Operettfelvételekből. 12.30: Né­pi zene. 13.05: Popzene sztereó­ban. 14.00: Ragtime hegedűn. 14.15: Népdalkörök pódiuma. — I. rész. 14.40: Régen találkoz­tunk. 15.05: Magyar fúvószene. 15.20- Könyvről — könyvért. 15.30: Csúcsforgalom. 17.30: Ti- ni-tonik. 18.30: Táncházi mu­zsika. 19.05: Csak fiataloknak! 20.00: Népszerű dallamok. 21.05: A pajzán griffmadár. Befejező rész. 21.28: Olasz dalok. 21.58: Film fül. 23.20: Nóták. 24.00—4.30- Éjféltől — hajnalig. 3. műsor: 9.08: A zsidónő. 10.00: Romantikus kamaramu­zsika. 10.49: A magyar opera nyomában, 11.37: Zenekari mu­zsika. 13.05: Külpolitikai köny­vespolc. 13.20: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. 3. r sz 13.42: Operaegyüttesek. 14.30- / Me- los-vonósnégyes játszik. 15.30. Négyszemközt Kodállyal. 16.00: Zenekari muzsik®. 17.48: OJ kamarazene-felvételeinkből. 18.30: Szerb-horvát nyelvű nem­zetiségi műsor. 19.05: Német nyelvű nemzetiségi műsor. 19.35: Wagner operáiból. 20.00: Fiata­lok a seregben. 20.30: 13. szá­zadi muzsika. 20.45: Nagy si­ker volt! 21.57; Odüsszeusz kár­tyái. 22.30: Zeneközeiben a magnósok. A GYŐRI RADIO MŰSORA 1116 kHz (268,81 m), 1188 kHz (252,52 m), 1350 kHz (222,22 m), 72,86 MHz, 72,98 MHz. 17.00: Hírek. Telefon: Győr: 12-722, Szombathely 13-850. 17.05: Fenyő Miklós felvételeiből. 17.15: Fogadóóra. Dr. Bai László műsora. 17.35: Kubai dallamok. 17.45: Postazsák. 17(55: Reklám. 18.00—18.30: Nyu­gat-dunántúli krónika — Üdü­lőhelyi információk. POZSONYI TV 9.00: Autósok, motorosok ma­gazinja. 9.30: A kislány és a ló 10.55: A rendőrség nyomoz. 11.00; URH-kocsival. 17.55: Kö­zép-szlovákiai magazin 18.20: Esti mese. 18.30: Mezőgazdasági magazin. 19.10: Gazdasági jegy­zetek. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Hold a folyón. 21.45: Azimut. — Katonák magazinja. 22.25: Éj­szakai hangverseny. 2. MŰSOR 19.00: Tv-torna. 19.10: Esti mese. 19.30; Tv-híradó. 20.00: Fiatalok tv-klubja. 21.30: Idő­szerű események. 21.56: Időjá­rás-jelentés. 22.00: Ez történt 24 óra alatt. 22.10: Kés a fejben. BÉCSI TV 9.05: Mickey trükkparádéja. 9.30: Olasz nyelvlecke. 10.00: Korrepetálás latinból 10.30: Az esernyőgyilkos. 12.05: Hétfő es­ti sport. 14.45: Szünidei prog­ram. 18.00: Osztrák képek. 18.30: MI. 19.00- Ausztria — ma. 19.30: Tv-híradó 1 20.15: Bel­földi riport. 21.15: A hatalom ára. 22.05: A „steierische herbst' New York-i vendégjátéka. 22.50: Szövetségi játékok. II. MŰSOR 17.30; Orientáció. 18.00: Varázs­latos Jeannie. 18.30: A Waltonok. 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Made in Austria. 21.15: Tv-híradó 2. 21.45: Kettes klub. TATABANYA, TURUL; A zsaru nem tágít (5 és 7-kor). SZABADSÁG: Hurrikán (5­kor). ESZTERGOM, PETŐFI: A cá­pa (4, 6, 8 és 10-kor). SZABAD­SÁG : Hány az óra, Vekker úr? (8-kor). TATA, TÖ: Ragtime I—II. (5- kor). KERTMOZI: Ragtime I— II. (1/2 10-kor) BÉKE: öt láda aranyrög (3/4 6-kor). OROSZLÁNY, ADY: Éden boldog-boldogtalannak (3/4 5 és 0/4 7nkor). MO’PRESSZÖ: Flór asszony és két férje (3/4 6-kor). KOMAROM, JÓKAI: Sandokan (6 és 8-kor). NYERGESÚJFALU, ALKOT­MÁNY; A legyőzhetetlen Vu- tang (7-kor). KISBÉR, KOSSUTH: Mégis, kinek az élete (6-kor). ÁCS, SZIKRA: Uramisten (1/2 8-kor). TAT, DUNA: Szaffi (6-kor). kiAlütAs 40 éve történt című kiállítás a Munkásmozgalmi Múzeum anyagából és megyei doku­mentumokból. TATABANYA, MUNKÁSMOZGALMI ÉS IPAR- TÖRTÉNETI MÚZEUM. TELEVÍZIÓ BUDAPESTI TV 8.25: Tv-torna. 8.30: Szünidei matiné. 9.30: Játék műalkotásokkal, vm/i. 9.50: Álarcban. NDK tévéfilm­sorozat. III/l. 10.50: Képújság. 16.15: Hírek. 16.20: Három nap tévéműsora. 16.25: A chip-csodák kora. III/3. 17.10: Meseautóban. 17.55: Képújság. 18.10: „XII. VIT” Fesztivál — expedíció Riportfilm. 1985. május 20. és június 6. között a Világ Ifjúsága című képeslap az Express Ifjúsági és Diákutazási Iro­da közreműködésével ex­pedíciót szervezett VIT- városokba, Budapest — Prága — Berlin — Varsó — Moszkva útvonalon. A kö­zelgő moszkvai VIT-fesztivái gondolatának népszerűsíté­se mellett a színes útvonal, a történelmi és idegenfor­galmi látványosságok, az if­júsági turizmus külföldi le­hetőségeivel való találkozás eseménydússá tették a kö­zel hétezer kilométeres au­tóbuszutazást. 18.50: Mini Stúdió ’85. 19.10: Tv-torna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A fekete álarc. Spanyol kalandifilmsorozat. VIII/2. 21.00: Stúdió ’85. 22.00: Felkínálom — népgazda­sági hasznosításra, 22.40: Tv-híradó 3. 22.50: Himnusz. 2. MŰSOR 17.55: Cigánykerék. 18.25: Körzeti adások. 19.05: A kondor szárnyán. An­gol rövidfilmsorozat. III/l. 20.00: Beethoven-ciklus. XI/2. 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Autó-motorsport. 21.45: Mi ketten. VI/6. 22.10: Képújság. VIII. Esztergomi Tárlat, ESZ­TERGOM, VÁRMÚZEUM RON­DELLÁJA. Raszler Károly grafikusművész, Kossuth-díjas kiváló művész alkotásainak kiállítása, ESZTER­GOM, KERESZTÉNY MÜZE- UM. Szabó Czimbalmos Kálmán és Paál Magdolna, New Yorkban élő, esztergomi születésű festő­művészek kiállítása, ESZTER­GOM, BALASSA BÁLINT MÚ­ZEUM. Szekeres Ferenc grafikusmű­vész kiállítása, ESZTERGOM, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZ­PONT. Szávoszt Katalin keramikus- művész kiállítása, TATABANYA, KERNSTOK TEREM. Árendás József grafikusmű­vész kiállítása, TATA, KUNY DOMOKOS MÜZEUM. SPECIAL GM vállaija rövid határidővel magas- és mélyépítményeken, szerkezeteken, állványozás nélkül — javító, karbantartó, — bontó, — ellenőrző, — állagmegóvó, — építési-szerelési munkák elvégzését, — hiba, baleset és életveszély elhárítását ipari ALPINISTA módszerek alkalmazásával, garanciával. Levél- és táviratcím: SPECIAL GM. 2800, Tatabánya, I., Ady Endre u. 45. 5914 Lakás - ingatlan Beköltözhetően eladó Dózsá­kért, Réti út 5ü. fsz. 1. alatti szövetkezeti lakás kp + OTP- törlesztés. Érdeklődni lehet a fenti címen. 16—18 óráig. 6192 Ház eladó Ászár, Üjszőlő út 9. Érdeklődni: Ászár, Győri út 32. 5960 Szárligeten, panorámás üdülő­telek, hétvégi házzal eladó, víz, villany van. Érdeklődnie Tata­bánya V., Mártírok u. 52. Kulcs­másolónál. 5885 Vértesszőlősön, kis ház eladó, vagy 1 szoba, OTP-sre cserélhető Érdeklődni: Vértesszőlős, Valusek u. 20. 18 órától. 6170 Oroszlányi tóparton, 2 szoba, összkomfortos parkettás, nagy- erkélyes, szövetkezeti lakás kp -f OTF^átvállalással eladó. Érdek­lődni a 34-14-074 telefonszámor;. 6184 Baj. Szentandrási dűlőben, 520 négyszögöl telek faházzal eladó, vagy elcserélném tatabányai ga­rázsra, vagy 6 évesnél nem idő­sebb, 1200-as Ladára Érdeklődni: Tatabánya I., Ságvári E. u. 17/a. IH/2., Berg. 6004 Kertes, családi ház eladó. Komlód, Szabadság u. 52/a. 6181 Jármű Eladó 2 db, MTZ 45-ös, üzemelő kotrógép. 1 db Agrasztáj, gyári, 3 sebességes -f- hátramenet, két- kerekes kis traktor. 1 db, hat­kerekes, hosszú platós Barkas tehergépkocsi. Cím: Kisgyőri Gá­bor, Nyergesújfalu, Munkácsy- liget 44. Telefon 106. 6029 4 éves, 12'5-ös MZ-motorkerék- pár, extrákkal eladó. Érdeklődni naponta 15 órától, Tata, Esze Tamás u. 47. 6030 Felújított, 12 éves Zsiguli sür­gősen eladó. Érdeklődni lehet 17 órától a 13-362 telefonon. 6046 ZU írsz. Trabant Speciál eladó. Irányár: 37 000 Ft. Érdeklődni: Tatabánya I., Táncsics u. 22., egész nap. 6169 MTZ 50-es traktor, pótkocsival és munkagépekkel, műszakilag levizsgáztatott, eladó. Csákvár, Gánti u. 25. 8083. 6136 Zárt ZUK gépkocsi eladó. Ér­deklődni: 16 órától, Bököd, Erő­műi út 5. 6139 Vegyes Sírkő- és műkökészítést határ­időre vállalok. Cím: Bokodi Já­nos, Tatabánya II,, Fürdő u. 39. 5905 Color Sztár színes tv' 12 000 Ft-ért eladó. Tatabánya II., Sík­völgyi u. 5. 6104 Béléstestek gyártóművi áron házhoz szállítva 25 Ft/db. Tatabá­nya V., Martos Flóra tér 4/a. 3/19. Telefon: 15-720. 6064 Egy két- és egy háromajtós szekrény sürgősen eladó. Orosz­lány, Széchenyi utca ,11. 6080 Universum, kétkazettás zene- centrum, Commodore 64 számító­gép, sztereó rádiósmagnó, videó­ás színes tv eladó. Érdeklődni: U-716-os telefonon. 6193 Unikolor UH—3-as kazán el­adó. Cím: Oroszlány, Borbálate­lep, Kecskédi u. 16. 6135 70 négyzetméter alapterületű is­tálló, raktár vagy egyéb célra alkalmas épület bérbeadó. Ér­deklődni: Tatabánya VI., Alkot­mány u. 59. 6164 Sharp ZX 400 tárcsás -margaré- tafejes, nagy teljesítményű, elektromos írógép .számítógépre is kapcsolható, 4 betűtípussal közületnek is eladó Érdeklődni: 11-716-os telefonon. 6194 Állás Gerecse Mg.Tsz. baji kisáliat- vágóhídja felvételt hirdet „C”— „E” kategóriával rendelkező gép­kocsivezetők részére, jó kereseti lehetőséggel. Jelentkezni lehet a vágóhíd vezetőjénél. 6182 A tatabányai erdészet felvesz „D” kategóriával és 5 éves gya­korlattal rendelkező gépkocsive­zetőt. Érdeklődni lehet az erdé­szet telephelyén, Győri út 15. 6123 A Kőbányai Sörgyár eszter­gomi kirendeltsége felvételre ke­res 1 adminisztrátort, női munkaerőket és gépkocsirakodó­kat. Fizetés kollektív szerződés szerint, plusz természetbeni jut­tatás. Érdeklődni lehet: 7—18 óráig, Esztergom, Hősök tere 1. sz. alatt. (Kerektemplommal szemben). 6035 Olcsó szekrénysorok, kárpit­garnitúrák, egyszemélyes heve- rők, fotelok nagy választékban a Cardo bútorgyár mintaboltjában. Cím- Tata II., Bacsó B. u. 47—49. 6006 Elvesztettem 27-én Raomer női karórámat Tatán, a Bartók Béla út és az SZTK közötti útvonalon. Kérem a becsületes megtalálót, hogy magas jutalom ellenében szíveskedjen eljuttatni Tata II., Egység utca 7. I/lh. m/l. Kristó Bálintnénak. 6027 HÖ-RUKK GM vállal föld­munkát, építkezési segédmunkát, anyagmozgatást (építőanyag), más segédmunkát. Telefon: 10­800. 5907 A Szabadegyházi Szeszipari Vállalat Ászári Keményítőgyára sürgős felvételre keres energia üzemvezetőt, energetikust, hydrotechnológust, műszaki ellenőrt. 6005 FIGYELEM! A VOLÁN 21. SZ. TÖMEGÁRU ÉS BÁNYÁSZATI FUVAROZÓ VÁLLALAT SIÓFOKI FŐNÖKSÉGE íehérvárcsurgói és pusztavámi munkahelyeire ÍZ t. KH9Z gépjárműnek vezetésére gépjárművezetőM, valamint nehézgépkezelőket vesz fel Munkásszállítás, szükség esetén munkásszállást biztosítunk. Gépjárművezetőink, nehézgépkezelőink részére magas kereseti lehetőség biztosított. JELENTKEZÉS HELYEI: Siófok, Balatonkiliti út, Fehérvárcsurgó, Homoküzem. Pusztavám, Külfejtés Telefon: Siófok, 84-10-488. 10-489. 5979 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. KUNCZER ISTVÁN (volt almásfüzitöi lakos) életének 63. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1985. július 11-én, 14 óra 15 perckor lesz az ahnásfüzitő-felsői temetőben. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett fiúnk, TÓTH LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család Az Iparművészeti Múzeum új tárlatai Immár egy esztendeje, hogy megnyitotta kapuit a felújított Iparművészeti Mú­zeum: ez idő alatt mintegy 200 ezren keresték fel kiál­lításait. A hazai és a kül­földi iparművészeit és kéz­művesség legkülönbözőbb ágazatait felvonultató tár­latai között egyik legsikere­sebb időszaki bemutatója az időmérés-történeti tárlat volt. A Műszaki Múzeummal kö­zösen nendzett kiállítást nemcsak a szép tárgyak kedvelői, hanem az óra- gyűjtők és a technikatörté­net iránt érdeklődők is szép számmal tekintették meg. Ugyancsak nagy érdeklő­dés kíséri a múzeum már­ciusban megnyílt első ál­landó kiállítását: a Művé­szet és mesterség című be­mutató az iskolások szá­mára is hasznos informá­ciókat nyújt a különböző művészi kézművességek el­járásairól, technikáiról. Az emberiség legalapvetőbb környezetalakító nyersanya­gait és azok megformálásá­nak, díszítésének technikáit felvonultató állandó tárlat folytatásaként az elképzelé­sek szerint 1987-ben nyílik az a bemutató, amely a használat oldaláról, a mű­vészettörténet korszakai szerint idézi fel a kézmű­vesség történetét. A tervek szerint idén ősszel ismét új tárlatokkal bővül a múzeum. Október 25-én nyílik az Art Decot- nak — egy, a szecessziót követő sajátos stílusnak — a magyarországi művészet­ben fellelhető eredményeit bemutató válogatás. Ki­egészítéseként hetente egy­szer, az 1920-as és 1940-esi évekből származó filmeket is vetítenek majd. Még az idén itthon is lát­ható lesz az a kerámiakiál- lítás, amely jelenleg az olaszországi Faenzában ven­dégszerepel, s a századfor­duló magyar kerámiaművé­szeiét mutatja be a múze­um gyűjteménye alapján. A hazaiak mellett külföld­re is utaztatnak tárlatokat: a varsói, a bécsi és 'a berlini magyar intézetekben látható majd ősztől egy-agy bemu­tató. Szeptemberben Varsó­ban, decemberben Bécsben Nemzeti törekvések a múlt század magyar iparművé­szetében címmel nyílik be­mutató, októberben pedig a berliniek láthatnak összeál­lítást Asztal terítékek a XVII. századtól napjainkig cím­mel. Értesítjük T. fogyasztóinkat, hogy Esztergom-Kertváros, Damjanich úton kisfeszültségű hálózaton végzett munkák miatt áramszünetet tartunk, melyek érintik az alábbi utcákat: Sá­torkői út első része, a gázcse­retelepi Kassai útig bezárólag, Damjanich úti szakaszán. Az áramszünet tart július ’ ll-én, 7—14 óráig. Fogyasztóink szí­ves türelmét kérjük. É cl ász Vállalat Esztergomi Üzemigaz­gatósága, esztergomi kirendelt­sége. 6196 FELHÍVÁS! A VILLVAKISZ Villamos- és Vasipari Szerelő- Szolgáltató Kisszövetkezet 2890 Tata, Agostyáni u. 5. MNB: 360—59287. Anyagátvétel 16. fel­iratú bélyegzője elveszett, a bélyegző érvénytelen. VILL- VAKISZ Tata. 6190 CEMENT- ÉS MÉSZMŰVEK LÄBATLANI GYÁRA felvételre keres szakmunkásokat, női, férfi betanított és segédmunkásokat Bérezés, szakmunkásoknál gyakorlati idő figyelembevételével, a szakmunkás- bérezési kategóriák, betanított és segédmunkásoknál a betöltött munkakör bérezése alapján. Kedvezményes üzemi étkeztetést, utazási költséghozzájárulást biztosítunk. Férfidolgozók részére szállóval rendelkezünk. JELENTKEZÉS: Lábatlani Cementgyár üzemgazdasági osztály Telefon: Lábatlan 4. 5929 OOLQOZÚK 6 LAPJA 1985. július 9., kedd ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom