Dolgozók Lapja, 1983. június (38. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-12 / 138. szám

<5- DOLGOZÓK LAPJA 1983. június 12., vasárnap GYASZKÖZLEMENYEK 1 POZSONYI TV 8.25: Hírek. 8.30: Gyermekmű­sor összeállítás. 10.50: A Sportka számainak húzása. 11.00: Nemzet­közi kötöttfogású birkózótorna. 12.00: No és dohány nélkül. 4. rész. 12.55: A hét tükre. 14.05: Híradó. 14.20: Északi vadlúdak. ......... 15.00: Zenés szórakoztató műsor. K ossuth: 5.00: Előttünk a va- 15.4.0; vasárnapi álmok. 17.00: sárnap! 7.23: Vizeink völgyében. Egyéni salakmotoros VB. 19.10: 8.21: Énekszóval, muzsikával. Estj mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: 9.00: Körhinta. 10.03: Hangszerek vasárnapi vers. 20.10* Karel Hy- nyelvén. Hangverseny gyerekek- nek MaCha. 21.50: Gólok, pontok. nek. 11.00: Vasárnapi koktél. 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.35: Édes anya­nyelvűnk. 12.40: Hazajönni jó! 12.50: Emil Gilelsz Beethoven-fel- vételeiből. 13.42: így láttam Ko­dályt. 14.04: Szonda. 14.34: Nép­dalkörök pódiuma. 15.05: Művész­lemezek. 10.03: Kolozsvári Grand- pierre Emil önéletrajz-ciklusának rádióváltozata. 17.05: Kulcsár Ist­ván riportja. 17.30: Reflektor­fényben egy operaária. 18.06: A kirakat mögött. 18.40; Kereszt - refeszítés. 19.48: Népdalok, nép­táncok. 20.19: Zenemúzeum. 22.13: A Rádió lemezalbuma. 23.49: Zu- zana Ruzicková csembalózik. Petőfi: 7.30: Schumann-művek. 8.05* Petylcó és Mstykó. Mese­játék. 8.54: Vas István versei. '9.0.5: Mit hallunk? 9.32: örök­zöld dallamok. 10.35: Az MRT gyermekkórusa énekel. 11.00; Rá- rliókabaré. 12.10: Nótaműsor. 14.00: Erről beszéltünk. 14.35: Táskarádió. 15.33: poptarisznya. 17.37* Például a cirkusz. Doku- rpentumiáték. 18.33: Ütközben ha­zafelé. Közben; Kb. 19.45: Sport­összefoglaló. Totó. 20.33: Tár­salgó. 21.58: Gramofonalbum. 22.28: Dzsessz. 23,15: Kellemes pi­henést! ..... 3. műsor: 8.11: Verdi operáiból. 9.00: Kamarazene. 10.00: Űi Ze­nei Újság. 10.45: Öt kontinens hét napja. 11.06: Reiner Frigyes ve­zényel. 12.21: A King’ Singers esvüttes játszik. 13.35: Kamara­művek. 14.26: Úi operalemezeink­ből. 17.30: Slágerek zenekarra. 18.05 • A zeneirodalom remekmű­veiből. 19.44: Reneszánsz voká­lis muzsika. 20.30: Sztárok szte­reóban. 21.12: A Magyar Rádió Brahms-ciklusa. 22.06: Remek­írók — remekművek. Buda ha­lála. 23.14: Wolf-Ferrari operái­ból... másodpercek. 22.05: Labdarúgó Ligatükör. 22.55: Hírek. 2. MŰSOR 14.30; Kassa 83. Nemzetközi Bé­ke és Barátság Fesztivál. 15.45: Bratislava nagydíj. Közvetítés a nemzetközi lóversenyről. 16.45: Állatok a kamera előtt. 17.45: Magyarország múltja és jelene. 19.10: Egy hét a képernyőn. 19.30: Pedagógusok műsora. 21.25: Zenei krónika. 21.55: Magányos szívek. BÉCSI TV I. PROGRAM 15.06: Dokumentumfilm. 16.30: Tükörképek. 16.45: Till Eulenspie­gel. 17.45: Idősek klubja. 18.30: MI. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 19.50: sporthírek. 20.15: Világbajnokok gálaestje. 21.45: Forma I. verseny. 23.15: Hírek. II. PROGRAM 15.30: Úszóveusenyek. 17.00: Ri­portműsor. 17.45: Ismeri ezt a melódiát? 18.30: Okay. 19.30: Tv- híradó. 19.50; Heti körkép. 20.15: Az elnök. 21.50: ..Keserű igaz­ságok’”. 22.40: Egy kis éji zene. 23.45: Hírek. HÉTFŐ POZSONYI TV 15.55: Hírek. 16.25: magazinműsora. 16.55: zenei összeállítás. 17.10: tű. 18.00; Orvosi tanácsok. A szocializmus világa. Pionírok Könnyű­Irány­18.10: 18.35: A rendőrség nyomoz. 18.40; A hallássérültek tv-klubja. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A kodobás ideje. 21.25: Mai szerzők verseiből és dalai­ból. 22.05: Ez történt 24 óra alatt. 22.45: Hírek. hétfő Kossuth: 8.25: Mit üzen a Rá­dió? 9.00: A hét zeneműve. 9.30: Telekes Béla versei. 9.40: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék. 10.35: Operarészletek, ii.05: Kórusmu­vek. 11.20: Magyarok Kelet-Af­rikában. H.40: Tom Jones. 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.00: Az elmúlt hét műsorából. 14.10: Népdalok. 14.33: János. Kaffka Margit novellája. 15.05: Händel: Tűzijáték — szvit. 15.28: Hétszínvirág. 16.00: Andor Éva énekel. 17.05: Dankó Pista da­lai. 18.03: Filmzene. 19.15: Sajtó- konferencia a közlekedésről. 20.15: Hétfő esti muzsikaszó. 20.55: Egy rádiós naplójából. 22.30: Kattogó kabaré. 23.31: Zenekari muzsika. 0.10: Táncdalok. Petőfi: 8.05: Nagy keringők. 8.35: Figyelmébe ajánlom! 8.50: Slágermúzeum. 9.50: Citerazene. 10.00: ZenedélelŐtt. 12.00; Nép­zene. 12.40: Tánczenei koktél. 13.25* Világújság. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: EXO mix. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Rock­hangversenyekből. 19.30: Sport­világ. 20.00: Tip-top parádé. 20.35* Eszmék faggatása. 21.05: Társalgó. 22.30; Népzene. 23.20: Könnyűzene éjfélig. 3. műsor: 9.00: Mesedélelőtt. 9.33: Monteverdi-f el vételek. 10.00: Szonda. 10.30: A Mini-együttes felvételeiből. 11.05: A zeneiroda­lom remekműveiből. 11.55: Vladi­mir Askenazi zongorázik. 13.07: Népdalkórusok. 13.30: Rossini: A sevillai borbély. Vígopera két felvonásban. 16.00: A hét zene­műve. 16.30: Népdalok. 17.00: Merle Haggard és Willie Nelson felvételeiből. 17.30: Zenekari mu­zsika. 18.24: Reflektorfényben egy operaária. Mascagni: Pa­rasztbeasület — Santuzza áriája. 19.05: Kamarazene. 20.10: Világ­hírű előadóművészek felvételei­ből. 21.35: A King Crimson. együt­tes összes albuma. XI/8. rész. 22.16: Operaest. 22.53: Magyar zeneszerzők. BUDAPESTI TV 8.05: Tévétorna. (Sz) 8.10: Óvodások filmműsora. (Sz) 8.35: Egy lány meg egy fiú. 6 6. (Sz) 9.20: Illa-berek. (Sz) 9.50: A kisfiú és az oroszlánok. (Sz) 10.50: Hírek. 10.55: Vissza a vadonba. (Sz) lr.00; Breki és a többiek. (Sz) 15.25: KépúisáG. v 15.30: A revizor. Csehszlovák film. ** 36.45: Reklám. 16.50: Műsorainkat ajánljuk! (Sz) 17.15: Reklám. 17.20: Foglalkozása: néptáncos. (Sz) 18.00: Delta. (Sz) 18.25: Reklám. 18.35: A közönségszolgálat tájé­koztatója. 18.40: Tévétorna. (Sz) 18.45: Esti mese. (Sz) 19.00: A hét. (Sz) 20.00: Hírek. 20.05: Derrick. Egy kemény em­ber. (Sz) 21.10: Kapcsoltam. (Sz) 21.50: Kortársunk: Sőtér István. (SZ) 22.40: Hírek. 2. MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: Az animáció művészete. 5/2. (Sz) 20.50: A fény érintése. (Sz) 21.05: Telesport. 21.35: Ünnepi hangverseny Ri­chard Wagner halálának 100. évfordulójára. (Sz) 12.35: Képújság. 2. MŰSOR 15.55: Rajzfilm-összeállítás. 16.4«: Híradó. 17.00: Fába vésve. 17.45: A peches Emil. 18.55 ;• Tele­sport. 19.00: Dokumentumműsor Klement Gottwaldról. 19.30: Fran­cia nyelvtanfolyam. 20.00; Nem­zetközi folklórfesztivál műsorá­ból. 20.30: sportvi«ßzhangok. 21.30: időszerű események. 22.00: Grúzia mosolya. BÉCSI TV 9.30: TV-Konyha. 10.30,; -Halk, könyörgő dalaim. 11.55: Burleszk- filmek. 17.30: Kicsinyek műsora. 17.55: Só éjszakát gyerekek. 18.00: Emberek és állatok. 18.30: MI. 19.00: Osztrák, képek. 19.30: Tv­híradó. 20.15: Hétfői telesport. 21.05: ..Az orchidei tolvaj”. 21.55: Esti sportműsor. 22.25: Hírek. II. PROGRAM 18.00: Tudományos magazin. 18.30: A Laurent család. 19.30: Tv-híradó. 20.15: ROOTS. 21.05: Riportműsor. 22.20: A fiatalasz­■szony, 0.00; Hírek. TATABANYA, TURUL: Matiné: Inkák kincse <1/2 10-kor). Tamás bátya kunyhója I—II. (12-én 3 és 6- kor, 13-án: 5-kor). 13-án: Psy­ho (8-kor). BÁNYÁSZ: Matiné: Osceola (10-kor). Vérszerződés (12—13-án: 5 és 7-kor). SZABAD­SÁG: Az a perc, az a pillanat (12—13-án: 5 és 7-kor). TÁN­CSICS: A jegyzetfüzet titka (12 —13-án: 1/2 5 és 1/2 7-kor). MÁ­JUS 1. PARKMOZI: 13-án: Bull­dogok és cseresznyék (9-kor). TATA, TÓ: 12-én: A karatézó Cobra visszatér (5 és 7-kor). 13- án: Vadállatok a fedélzeten (5- kor). Adj, király katonát (7-kor). BÉKE: Egv kis indián (12-én 3 4 4-kor. 13-án 3 4 6-kor). Kis ki­ruccanások (12-én 3/4 6-kor, 13­án 3 4 8-kor). KERTMOZI: 12-én: A karatézó Cobra visszatér, 13- án: A seriff és az idegenek <9- kor). , . OROSZLÁNY, ADY: Matiné: Keménykalap és krumpliorr (10- kor). 12-én: Dutyi-dili (3 4 5 és 3 4 7-kor). 13-án: A karatézó Cobra visszatér (3/4 5 és 3/4 7, 3'4 9-kor). ESZTERGOM, PETŐFI; 12-én: Kicsi a kocsi, de erős (1/2 4- kor). Viadal (12 6-kor). A nyol­cadik utas: a Halál (1/2 8-kor). 13-án: A híd túl messze van I— II. (1 *2 6 órakor). KOMAROM, JÓKAI: 12-én: Ke­resztaoa (6-kor). i3-án: Dutyi-di­li (6 és 8 órakor). DOROG, OTTHON: Matiné: Kon­cert (12 11-kor). 12-én: Adj, ki­rály katonát (6 és 8-kor). 13-án: A kereszten* (6-kor). ÁCS, SZIKRA: l?-én: A Biro­dalom visszavág (1/2 6-kor). Vad fajzat (1*2 8-kor). iS-án; Állami Áruház (1/2 8-kor). KISBÉR, KOSSUTH: 12—13-án: Languszta reggelire (6-kor). KŐRNYE, PETŐFI: Szerencsés Dániel (12-én 4 és 6 órakor, 13- án 1 '2 7-kor). NYFRG^SÜJFALU. ALKOT­MÁNY: 12—13-án*. A profi (5 és 7- kor). TAT, DUNA: Fehér farkasok (12-én 4 6 órakor, 13-án: 6­kor). Tóth István Balázs BéJa-dijas fotóművész Pillanatok című kiál­lítása, TATABANYA, KERNSTOK- TEREM. Borsos Miklós Kossuth-díjas seobrászművés* grafikái, TATA­BANYA. NÉPHAZ. LAKAS, INGATLAN Eladó kis családi ház Tatabá­nya II., Síkvölgy u. 1. 5264 Tatabánya-Kertvárosban für­dőszobás albérlet kiadó. „Há­zaspárok” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba, Tatabánya, Pf.: 141. 5367 Beköltözhetően eladó kétszoba- összkomfortos. szép fekvésű örök­lakás kp. + kevés OTP-vel. Mak­kos, Tatabánya, Március 15. út 8. 5270 Vennék kétszobás, kertes házat Tatán, vagy cserébe adnám tár­sasházban. kétszobás, összkom­fortos lakásomat. Cím; „Újhegy előnyben” jeligére a tatai hirde­tésfelvevőnél, Gesztenyefasor 1. 5289 Eladó Bajóton, a Dobozi u. 6. alatt kétszobás családi ház, mel­lékhelyiségekkel: Érdeklődni le­het a helyszínen egész nap. 5107 Eladó 55 négyzetméteres, OTP-s öröklakás. Tatabánya, sárberki ltp. 120. 11*7. 5253 Eladó a Duna-kanyar kapujá­ban 210 négyszögöl panorámás te­lek kis házzal, villany van. Ér­deklődni : telefonon: Budapest 581-817. 18—20 óráig. 5183 Tatán, üdülőövezetben telket vennék, esetleg faházzal. Érdek­lődni : Budapest, 664-484 telefo­non. 17 óra után. 4886 Szárligeten kettőszobás, kis csa­ládi ház 200 négyszögöl telken sürgősen eladó. „Vasútállomásnál 273131” jeligére a tatabányai hir­detőbe, Győri út 12. 5139 Eladó Esztergomban négyszo­bás, komfortos kertes családi ház gazdasági udvarral. Levelet „Ki­sebb lakáscsere is érdekel” jel­igére az esztergomi hirdetésfel­vevőhöz. Irinyi u. 7/a. kérjük. 5106 jArmü Most •vizsgázott, TE-s, 1300-as Lada megkímélt, garazsírozott, el­adó. Simonyi, Tatabánya II., Határ u. 28;a/4. 5366 Kétéves, platós ARO diesel ki­tűnő állapotban eladó. Volkswa­gen mikrobuszcsere is érdekel. Cím: Farkas Béla, Komárom, ig- mándi út 8. (Ajándék-divatüzlet). Eladó 1200-as. UD-s bordó szí­nű műszaki vizsgázott Zsiguli, valamint 2 db friss fejős magyar­tarka tehén. Érdeklődni: napon­ta 19—20 óráig Hunyadi László, Bársonyos, Kossuth L. u. 248. 5338 Garázsból PG-s 1500-as Polski, jó állapotban eladó. Megtekinthe­tő vasárnap 18 órától, Tatabánya, Március lő. utca 5. földszint 1. 5371 Megkímélt Lada iSOO-as, PE-s frsz.-ú extrákkal, yonóhoroggal, igényesnek eladó. 1200-as vagy Combit beszámítok. Érdeklődni lehet, szombat—vasárnap 16 óra után. varga, Komárom, Babits u. 53. 5294 Eladó l db 125 köbcentiméteres MZ kifogástalan állapotban. Czé- gényi, Tata II.. Diófa u. 21. 5220 TD-s írsz. Lada 1200-as gépko­csi friss műszakival eladó. Ér­deklődni: Tatabánya. Dózsákért 48. III. lépcsőház 2/3. Vágó. 5350 VEGYES Eladó 61 tag 1200-as öntöttvas radiátor. Érdeklődni: Tatabánya I., Lehel u. 68. 5362 Nagy testű, nagy májú tömni- való kacsa olcsón kapható, valamint előnevelt kacsa és tojó­hibrid csirke eladó. Nánai Lászió, Lábatlan, szabadság út 11. 4752 Faház bárhol felállítható, 20 négyzvStméteres (lábatlani) ele­mes, igen olcsón eladó, vagy bér­beadó. Jelenleg komplett divat­áruüzletnek berendezve. Megte­kinthető: Ács, Szabadság út 112. 5292 Lakásszövetkezetek, gondnokok, magánosok! Olcsó kulcsmásolás eredeti kulcsanyagból. Zárak ja­vítása, szerelése a helyszínen is. Elzett zárak átalakítása egyforma kulcsrendszerbe. Rendelésfelvétel: hétfő—csütörtök Centrum Aruház. Szombat: újvárosi piac Tatabánya, ezerda: Esztergom piac, péntek: Oroszlány piac. Lakásomon 15 órától. Gyors, pontos munka, ga­ranciával. Sáhó géplakatos mes­ter, Tata, Göröghősök u. 7/A. 5224 Egy kétszemélyes, összecsuk­ható, ágyneműtartós rekamié eladó. Oroszlány, Bánki Donát u. 37. 1/1. 5031 HAZASSAG 38,167 elvált MAV-dolgozó, két kiskorú gyermekkel, saját ker­tes családi házzal, megismerked­ne házasság céljából egyszerű, lehetőleg nem dohányzó hölgy­gyei 24—38 évesig. Gyermek nem akadály. Leveleket „Dunaparti randevú” jeligére a tatai hirde­tésfelvevőbe kérek, Gesztenyefa- sor 1. 5143 60 éves, középtermetű, teltkar­csú, nem dohányzó, házias, bar­na hajú özvegyasszony keresi korrekt, intelligens, jó megjele­nésű, lelkiekben gazdag, megbíz­ható, független férfi ismeretsé­gét házasság céljából. „Kölcsönös szeretet 273099” jeligére a tata­bányai hirdetőbe, Győri út 12. 4985 Egészséges testalkatú, 60 éves, 160 cm magas, saját házában egyedül élő nyugdíjas, özvegy- asszony, ezúton keresi korban hozzáillő, szintén magányos öz­vegy, vagy elvált, nem iszákos, jó modorú férfi ismeretségét 62— 63 éves korig. Házasság céljából. Válaszokat „Szív a szívvel talál­kozzon” jeligére a tatai hirdetés­felvevőhöz kérem, Gesztenyefasor 1. sz. 5230 Alacsony termetű, 59 éves. nyug­díjas özvegy vagyok. Keresem há­zasság céljából egy egyedülálló, filigrán vagy teltkarcsú, szelíd lelkű, kedves, házias hölgy is­meretségét ki otthönomba jönne és szeretetét megosztaná velem. „Kettesben szebb az élet 273159” jeligére a tatabányai hirdetőbe, Győri út 12 . 5248 66 éves, 172 cm magas, falusi, -nyugdíjas özvegyember kertes, saját házzal, megismerkedne há­zasság céljából házias, kertet, utazást szerető hölggyel, aki hoz­záköltözne. Anyagiak nem érde­kelnek. „Rossz egyedül 273153” jeligére a tatabányai hirdetőbe, Győri út. 12. . 5242 MUNKAVÄLLALÖKAT FELVESZNEK Oroszlány városi Tanács V. B. Igazgatási Osztálya pályázatot hirdet általános igazgatási elő­adói állás betöltésére. Pályázati feltétel jogi- vagy államigazgatá­si főiskolai végzettség, 1-2 éves tanácsi gyakorlat. Jelentkezéseket részletes önéletrajzzal a Városi Tanács V. B. személyzeti főelő­adójánál lehet benyújtani, 1983. június 30-ig. 5271 Azonnali belépésre keresünk gépkocsi-előadói munkakör be­töltésére közlekedési főiskolát vagy középiskolát végzett, illetve gépkocsi-előadói vizsgával ren­delkező szakembert. Jelentkezés: Komáromi Állami Gazdaság sze­mélyzeti főosztályán. 6173 A MIKROLIN IPARI SZÖVETKEZET felvételre keres tmk-műhelyébe esztergályost. Jelentkezés a szövetkezet bér- és munkaügyi osztályén, Tatabánya II., Búzavirág n. 7. 5055 Pályázatot hirdetünk Tatabányán működő vállalatnál főkönyvelői munkakör betöltésére Ipari mérlegképes oklevéllel és legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várjuk. A pályázat tartalmazza: a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának adatait, eddigi szakmai tevékenységét, és részletes önéletrajzát. JELENTKEZÉS: „KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ VALLALAT” jeligére, a Komárom megyei Lapkiadóba, Tatabánya. Pf.: Hl. 5206 Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy WENTZELY KÄLMÄN, az Almásfüzitői Timföldgyár igazgatója, a szeretett fiú, férj, édesapa és testvér, 1983. június g-án, rövid, súlyos betegség után, életének 52. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására Boglárlellén kerül sor, melynek időpontjáról később történik intézkedés. A gyászoló család, az Almásfüzitői Timföldgyár. Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel és barátokkal, hogy TOLDI JÓZSEFNÉ sz. Kerekes Anna hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása, 1983. június 14-én, 12 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető régi ravatalozójánál. A gyászoló család Ezúton értesítjük mindazokat, akik ismerték és tisztel­ték, hogy FELLEGI JANOSNÉ sz. Hamburger Mária 91 éves korában, csend Wien elhunyt. Búcsúztatása, 1983. jú­nius 15-én, 12 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető ré­gi ravatalozójánál. A gyászoló család A Budaprint A '*♦/ újdonságai nélkül nem múlhat ■* l ; el a nyár neivegi nazaoa, nyaraiojaba vásároljon a BUDAPRINT KEMPINGCIKKEIBŐL. í NAGY VÁLASZTÉK-- különleges mintázatú ágynemű- y* garnitúrákból — több részes pihenő- és ülőpámáfcbóL — abroszokból, törlőkből. # BÉTEX—BUDAPRINT HETEK június 6-a és 18-a között közös boltjainkban: Generál KcretAkedelmi Vállalat 543. sz. Márka Aruház, Oroszlány, Rákóczi fejedelem u, 7Í, 500. sz. Fényes Aruház, Tata, Ady Endre u. 3» 561. sz. bolt, Tata, Kossuth-tér 13. Bakony Áruház, Kisbér, Batthyány-tér 4. Várjuk vásárlóinkat? 4913 Az Esztergom és Vidéke Áfész 1983. július 15-től 1988. július 15-ig terjedő időre szerződéses üzemeltetésre adja a következő üzleteket: 17. sz. piaci stand, Esztergom, Zalka M. u. 302. sz. Zöldség-gyümölcs bolt Esztergom, Kiss J. u. 314. sz. Zöldség-Gyümölcs bolt, Lábatlan, Rákóczi út. 316. sz. Zöldség-gyümölcs bolt, Tokodaltárö, Sport u. 1. 318. sz. Zöldség-gyümölcs bolt. Pilismarót, Esztergomi út. 82. sz. Húsbolt, Dömös, Szabadság tér 87. sz. Húsbolt, Tát-Kertváros 98. sz. Húsbolt, Bajna, Hősök tere 7. 20. sz. Benzinkút Nyergesújfalu, Eternit­telep. 73. sz. Benzinkút, Bajna, Nyergesi út. A pályázatokat legkésőbb 1983. július 5-ig kell he­nyújtani a szövetkezet központjába, Esztergom, Vörös­marty út 5. A nyilvános versenytárgyalás 1983. július 12-én, 10 órakor lesz a KlOSZ-székházban (Esztergom. Zalka M. u. 17.), a tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást a szövetkezet főkönyvelősége ad. 5333/b Hirdessen a Dolgozók Lapjába*

Next

/
Oldalképek
Tartalom