Dolgozók Lapja, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-08 / 210. szám

Tüft? W. srptcla' nofc.ozfl k E'A-m­7 Mo kettős mérkőzés Tatabányán A kézilabda NB 1-ben a nők és a férfiak csoportjá­ban is a második fordulót játsszák. A .férfiak a hat órákor kezdődő mérkőzé­sen, hazai pályán a bajno­ki táblázat második helyén álló Veszprémi Építőkét fogadják'. A veszprémi csa­pattói a tavaszi idényben a sok sérültet nélkülöző latabányai csapat veresé­get szenvedett, aminek visszavágására készül. A TBSC hazai pályán győzni akar,’ a négy válogatottat felvonultató' veszprémiek­kel szemben. A tatabányai csapatban annyi a válto­zás. . hogy Nagy Antal, aki a tavaszi idényben több mérkőzésen kitűnően ját­szott. bevonult katonának. A TBSC női csapata fél öttől a Budapesti Építők­kel játszik. Az őszi idény első mérkőzésén a fővárosi csapat legyőzte a Bakony Vegyészt, hiszen három válogatott játékosa György, Nagy lI. és Bajor már ját­szott. A Tatabányában várhatóan hosszú kihagyás után Zsíros újból pályára lép. Kitűnő játékkal kell kirukkolnia . az együttesnek ahhoz, hogy a lendületbe jött Építők ellen hazai pá­lyán megszerezze a győzel­met. Két jó és egy rossz hír az új athéni olimpiai stadion­ból, a XIII. atlétikai Európa- bajnokság második verseny­napjának délelőtti küzdelmei­ről: a két magyar magasug- rónő megnyugtató teljesít­ménnyel kivívta a döntőben való szereplés jogát, a rúdug­ró Salbert viszont megsérült, visszalépésre kényszerült. Béla Emese és Sterk Kata­lin a 170-es kezdőmagasságot kihagyta a kedd délelőtti se­lejtezőben. aztán mindketten gond nélkül jutottak túl a 175-ön és a 180-on is. A 185- ön csak Sterkmek kellett javí­tani. aztán már 188-ra került a léc, a döntős szereplést biz­tosító magasságra. Most Sterk volt az ügyesebb, már az első ugrása után megkönnyebbül­hetett, Béla sem váratott so­káig magára, első javításával ő *is túljutott a keddi feladat teljesítésén. Napsütéses, de erősen szeles időben a női magasugrókkal együtt kezdtek a rúdugrók, akiknek az 5.45 m-rel kellett megmérkőzniük a döntőbe ke­rülésért, Salbert Ferenc im­ponáló versenyzéssel mutatko­zott be. 5,55 m-es csúcstartó­hoz méltóan. Elsőre repült át az 5,15-ön, és igen jó kísér­lettel az 5,25-ón is. Ekkor tör­tént az, ami azonnal lehan­golta a kis magyar tábor ked­vét. Salbert számára pedig az athéni versenyzés végét jelen­tette. Az 5.35-nél a csepeli ugró rosszul fűzte be a rúdját, a levegőbe emelkedve elcsa­varodott a teste, s bármilyen ügyesen próbált korrigálni, a léc alatt átrepülve az érkező ..szivacsdomb'' felett a gyep­re esett. Még szerencse, hogy nem a re kortanra, vagy a be­tonszegélyre . . . Salbert el­ájult, sokáig ápolták. amíg magához tért, utána hord­ágyra emelték és az elsőse­gélyszobába. vitték. Mivel a versenyző nem volt teljesen magánál, agyrázkódás gyanú­jával kórházba szállították, ahová dr. Miltényi Márta csa- patorvos is elkísérte. Két órával később már mindket­ten a magyar válogatott szál­láshelyén voltak, ahol a dok­tornő beszámolt arról, hogy szerencsére csak könnyebb agyrázkódás történt, Salbert azonnal elhagyhatta a "kórhá­zat. Női 400 méteres síkfutásban Forgács. Judit, a TBSC ver­senyzője középfutamba került. „Nem mi pocsékoltuk az időt” az International Board határoza­ta — vélik egy­öntetűen a Bundesliga kapusai. Amiatt ke­seregnek, hogy a játékvezetőknek a jövőben jóval szigorúbban kell bírálniok a kapusok labdatartását, az időhúzást. Maga a szabály ugyan régi, de kevesen tartatták be játék közben, emiatt született az újabb döntés. A Mundial idején például Dino Zoff, az olaszok veterán kapusa mutatta be. miként kell „lopná az időt” a labdával. Mit is csi­nált Dino? Terelgette, lökdöste a labdát .bel­ső és külső csőddel, közben a szeme villám­ként cikázott, kereste az elől lévőket, azo­kat a társakat, akik jó helyzetben vannak. Mérni ugyan nem mérték, de feltételezik, hogy Zoff kirúgásai előtt minimum fél per­cet dédelgette a labdát, s nem kevesen van­nak olyanok, akik szerint az azzúrri kapu­védő olykor egy percnél is több időt „csalt” el csapata javára. Most nagy kérdés, hogy Zoff mikent alkalmazkodik, s egyáltalán az olgsz bírók következetesebben taxtják-e be a 4 lépéses szabályt a jövőben? A Bundeslágában furcsa dolgokat monda­nak a szigorításról. Immel. a dortmundi ka­pus szerint ennél blődehb dolgot fel sem ele­veníthettek volna, a brémai Burdenski pe­dig egyenesen hülyeségnek nevezte az Inter­national Board direktíváját. Hiába persze a berzenkedés, a Bundesliga elnöksége fogad- kozik: szigorúan betartatja az IB döntését. lökdö&ések, tör­lesztések idősza­ka, mert hát me­lyik szőrösszívű hátvéd tűrné nyugodtan, hogy-a négy lépésié ügyelő, figyelmében megosztott kapusát a zavartalanul ficánkoló csatár bőszítse? Immel még hozzáfűzte: előbb-utóbb olyan szabályt is hoznak a B’IFA okosai, hogy a kapus nem érintheti kézzel a labdát, csakis lábbal, mint a többi mezőny­játékos. Nigbur. a kölni ,,04-esek” kapusa szerint nem a kapusok miatt vannak a ba­jok. Klefí. a Fortuna Düsseldorfból pedig úgy látja, hogy eddig sem a kapusok pocsé­kolták az időt, sokkal inkább a mezőnyjáté­kosok ... Borzalmas Jön a viták, Sterk a döntőben Területi labdarúgó-bajnokság Súlyos vereségek idegenben Körzeti labdarúgó-bajnokság A veit megyeiek gyenge napja A .tatai körzeti labdarúgó-baj­nokságban két olyan csapat is szerepel, amelyik tavasszal meg a megyében küzdött a bajnoki pon­tokért. Közülük a Naszály csak a 7., a Tardosbánya pont nélkül az utolsó helyet foglalja el. A Dunaszentmiklós fölényes győzel­met aratott a szomszédvár Tar­dosbánya ellen. A kornyeieknek sem okozott gondot a szomódjak legyőzése. A hazai csapatból Né­meth István durva játékért sárga lapos figyelmeztetést kapott. A szomódiak súlyos veresége. úgy látszik, nagyon megviselte az egyik. .vezetőjük idegeit, mert a második félidő kezdetétől sport­emberhez méltatlanul viselkedett. A tatabányai cementgyáriak folytatják tavaszvégi gyenge sze­replésüket. Most a Bököd ellen, hazai pályán is súlyos vereséget szenvedtek. A hazaiaktól Heszler György' saját játékosai sorozatos 'sértegetéséért érdemelte ki a sárga lapot. Az előző heti súlyos veresége után az ‘almásneszmélyi csapat meglepetésre, legyőzte az előző évi. bronzérmes . yértes- eomlót. Kimaradt az Oroszlány II. —Dad mérkőzés, mert a kiküldött • Játékvezető nem érkezett meg és a vendegek szükségjátékvezetövel ' nem voltak hajlandóak pályára lepni. A szabály kimondja, hogy ■ ilyen esetben szükségjátékvezető­vel le kell játszani a mérkőzést, ellenkező esetben a vétkes csapat vesztesnek számít. A Naszály— Kocs mérkőzés jelentése nem ér­kezett be igy az eredményt a következő fordulónál közöljük: Eredmények: Dunaszentmiklós— Tardosbánya 4:1 (3:1). Duna­szentmiklós, 11X1 néző. v.: Hor­váth Zoltán. Kümye—Szomód 3:1 Ci:1). Köriive, 130 néző. v.: Mol­nár Józser. Bököd—Tatabányai Clement 5:2 (1:1). Tatabánya. "0 néző. v.: Ispán József. Almás- neszmély-’-Vértessornló 3:2 (0:1). A! másnesz mél v íoo néző. v.: Knblencz Ferenc. A bajnokság állása a II. forduló után: 1. Környe 2 2­­9:2 4-2. Dunaszentm. 2 2­­6:1 4 3. Kocs 1 1­­7:0 2 4. Here? 1 1­­3:1 2 5. Bököd 2 1­1 5:4 2 6. Almásneszmély ­2 1­1 3:9 2 7. Naszály 1­1­0:0 1 8. Szomód 2­1 1 1:5 1 9, Vér‘essomló 1­­1 2:3­in. T>ad í­­1 1 :4­-p. Th. rement 2­­2 3:8­12. Tardosbánva 2­­9 1 :7­-------OToartány TT; l 1 3:0 2 BUDAFOK—ESZTERGOMI MIM VASAS 4:1 (1:1) Budafok, 600 néző, vezette: Boros. MIM Vasas: Bulfán — Zöld, Varga, Fogarasi, Ilosvai (Müller), — Cserép, Ormándi, Szenczi, Szilágyi — Peszeki, Morecz (Mező). Edző: Kertes László. Hazai. támadások közepette a baloldali védelmet Berecz átjátszotta, majd Nagy lövése a hosszú sarokba vágódott. 1:0. A gól nem szegte ked­vét az esztergomi csapatnak és mezőnyben jól játszva fö­lénybe került. Különösen a középpályán Ormándi és Szenczi adott jó labdákat a csatároknak, de Peszekire ál­landóan két védő vigyázott. Morecz pedig a jobbnál- jobb átadásokat Is elvétette. Feltűnt, hogy .a gyors Szilá­gyi sokat vállal magára, és a félidő befejezése előtt az egyenlítő gólt is ő lőtte. A Cseréptől kanott labdával kilépett a védők közül és 14 méterről laposan a jobb sa­rokba lőtt. 1:1. Szünet után még a vezetést is megszerezhette volna az Esztergom, Szenczi nagysze­rű cselekkel betört a 16-oson belülre, balról leadott nagy lövése a felső kanufáról vá­gódott ki. A feinaprikázott hazaiak a 60. nercben fordí­tottak az eredményen. A les­re játszó védők között a avors Wasztl kiugrott, kapura húzott és közelről a léc alá lőtt. 2:1. A 70. nercben a cse­reként beállt Karác'nnvi ka- no+t jó átadást és 15 méfpr- rnl az elmozduló Rulfán mel'ett a hálóba lőtt. 3:1. Kettős cserét hajtott végre Kertes edző, de már ezzel nem tudta befolyásolni a mérkőzés alakulását. Tíz nergce' a befp’ezés előtt a ha­zai halszélen iisvoo rcalak ismét jól helyezkedő Kará­csonyi közelről a hálóba ko­torta a labdát. Közepes szín­vonalú mérkőzésen a MIM Vasas védőinek megingásait jól használta ki a Budafok, VASAS IKARUS — HONVÉD RÁKÓCZI 5:1 (1:0) Budapest, 200 néző, vezette: Ferenc. Rákóczi: Boros — Kristóf, Tóth, Weitner (Bá­lint 71. perc), Szabó — Köln, Kosa (Jambricska, 45. perc), Németh — Váczi. Domanyik, Sas, Edző: Horváth Lajos. A hazai csapat kezdett job­ban és a 13. percben Hideg kapufát lőtt. A 35. percben Köln legurított szabadrúgását Sas egyből kapura lőtte, de a hazai kapus bravúrral szögletre mentett. Álmos, csapkodó volt a játék, mind­két oldalon. A csapatok már a szünetet várták, amikor a 45. percben szöglethez jutot­tak a hazaiak. Gold labdáját Hajduska középre fejelte és az egész Rákóczi védelem csak nézte, amint a hazaiak középhátvédje. Hábersdorfel a léc alá fejelte a labdát. 1:0. Szünet után a vendégek csak annyit adtak ki maguk­ból, amennyi az egyenlítéshez szükséges volt. A 49. percben Köln kapott jó labdát a jobb oldalon, szöktette Váczit. A szélső három védőt is kicse­lezett és hatalmas lövést zú­dított a jobb sarokba. 1:1. A gól után a hazai csapat nagyobb sebességre kapcsolt, ezt a vendégek nem tudták átvenni, a kulcsemberek cső­döt mondtak. A 60. percben szabadrúgáshoz jutott Őri, labdája már Borosé volt, ami­kor Hajduska kilökte a ka­pust a labda alól. így Rédei kéj )árvádról az fu-°s karúiba A vendégek tiltakozása a bírónál hiábavaló volt. „Fel­ébredt” a vendégcsapat, több szép támadást vezetett, de a hazai védelem a helyén Volt. Hajduska több méteres les­ről gólt lőtt. amit a bíró is­mét megadott. 3:1. A Rákóczi teljesen össze­tört, ezt a hazai csapat ügye­sen ki is használta. Darányi az egész védelmet kicselezte, majd a kapuba lőtt. 4:1. Sze- kuiopulosz elnyargalt a bal­szélen, legurítását Hajduska 1 a kapuba pofozta, 5:1. A rpásodik félidőben nyúj­tott jobb teljesítményével és bírói segédlettel könnyen győ­zött az Ikarus. Győzelme tel­jesen megérdemelt, de a gól­arány erősen túlzott. Az aka­ratgyenge Honvéd legénység nem talált magára. Néhányan még mindig azt hiszik, elég a cipőt kiküldeni a pályára, és megvan a győzelem. A mérkőzés előtt fogadkozó „szárcsák” csak ennyire, vol­tak képesek a mérkőzés alatt. Csak igyekezetéért , lehet dicsérni Tóthot és Kristófot. Duna-csoport állása 1. Dunaújv. K. 4 3 1 . 10: 2 7 2. ÉGSZÖV M. 4 3 1­7: 3 7 3. Kossuth KFSE 4 2 2­8: 3 6 4. Budapesti VSC 4 3­1 6: 4 6 5. Vasas Ikarus 4 2 1 1 12: 7 5 6. Budafok 4 1 3­10: 7 5 7. Dunák. VSE 4 2 1 1 5: 4 5 8. Építők SC 4 9 1 1 3: 2 5 9. BKV Előre 4 1 2 1 . .7. 5 4 10. Bábolna 4 1 9 1 5: 4 4 11. Ráckeve 4 1 1 2 5: 6 3 III. k. TTVE 4 1 1 2 5: 6 3 13. Oroszlány 4 1 1 2 5:7 3 14. Esztergom 4 1 1 2 5: 8 3 15. Honvéd R. 4­2 2 3: 8 2 16. Mezőfalva 4­2 2 6:13 2 17. í!rd 4­1 3 2: 8 h 18. Pénzügyőr 4­I 3 1: 8 1 Vízilabda . . . Kaden a földön . . , Somodi jobb kézzel előkészít, majd, hatalmas jobb­horogjától... ... Somodi keze a magasban, legyőzte az EB brou/ér mest (Fotó: Nagy Zoltán) Szupercsata A nemzetközi ökölvívó Bányász-bajnokság utolsó versenyszámaként a szupernehézsúlyúak léptek a szó- rítóba. A fehér mezes Somodi Ferenc és az NDK-s Kaden Uli' csatáját így látta a fotóriporter. A házigazdák nyerték a hányásznapi tornát A 32. bányásznap tisztele­tére nemzetközi ■ vízilabda- tornát rendeztek Tatabá­nyán. A mérkőzessorozat jól szolgálta a közelgő bajnoki találkozókra való felkészülést. A házigazdák két csapatot in­dítottak. A felnőttek jó já­tékkal biztosan győzték. A fia­talok annak ellenére, hogy nyeretlenek maradtak, jól helytálltak a „nagyok” kö­zött. Eredmények: TBSC „A”— TBSC „B” 10:6 (1:0, 2:3, 4:1, 3:2), vezette: Dombi, Schlosz- szer. „A”: Hauszler — Kásás, Debreczeni, Krajcsovics, Per­sely, Szeri, Görgényi. Csere: Varga János. Edző: Goó.r Ist­ván. ,,B": Podhán.szky — Bo­ros, Lunacsek. Oláh, Németh, Homola, Kosutczky. Csere: Mádai. Edző; Kapcsándi László. Góüövők: Kásás 2, Görgényi' 3, .''Szeri: 2, Varga „2, Persely ill. Németh 2.. Boros, Lunacsek, Oláh. Homola. V. Izzó—Slávia UK. Bratis­lava 12:8 (1:2. 2:2, 4:3, 5:1).’ Vezette: Dombi, Schlosszer. TBSC „A”—Slavia UK Bra­tislava 19:6 (4:2, 4:1. 4:0, 7:3). Vezette: Puskás, Medveczky. Tatabanyai góllövök: Persely 6, Krajcsovics 4, Debreczeni 2, Varga 2. Szeri1 2, Görgényi 2, Kásás. V. Izzó—TBSC „B” 14:7 (5:1, 2:2, 5:1, 2:3). Vezet­te: Puskás, Medveczky. Tata­bányai góllövök: Németh 3, Homola 2. Lunacsek, Oláh. TBSC „A "—V. Izzó 13:11 (4:4. 3:2, 2:2. 4:3). vezette: Medveczky, Puskás. Tatabá­nyai góllövők: Krajcsovics 5, Kásás 3, Szeri 3, Persely, Görgényi. Slávia UK Bratis­lava—TBSC „B” 11:9 (3:1, 4:2, 1:2, 3:4). vezette: Medveczky, Puskás. Tatabányai góllövők: Németh 6. Homola 2. Ko­sutezky. A torna végeredménye: 1. TBSC .,A” 3 3 ­2. V. Izzó 3 2 ­3. Slávia UK. Br. 3 1 ­4. TBSC „B” 3 - ­- 42:23 ti 1 37: >8 4 2 25:40 2 3 22:35 ­Kolumbia, vagy más ország ? A nemzetközi labdarúgó­szövetség mondhatni ultimá­tumot intézett a kolumbiai labdarúgó-szövetséghez az 1986-os VB rendezésével kap­csolatban. A kolumbiaiaknak november 10-ig kell részletes választ adni a FIFA által 'fel­tett kérdésekre, hogy a kor­mány biztosítja-e a VB-ren- dezést, rendben lesznek-e a ,vízumok. a csapatok utazta­tása. a televíztjK&líözvetí'tés. a 5játéfeoÉ^i.Í.\je^tSk?és ' újság­írók elhelyezése. Kedvező válasz esetén a FIFA küldöttsége — Neuber- ger (NSZK), Lacosta (argen­tin). Canedo (mexikói), R. Schmidt (NSZK). Blatter (a FIFA főtitkára) — november­ben hivatalos látogatást tesz a del-amerikai országban, hogy meggyőződjön a lebonyolítás biztonságáról. Egyébként a FIFA december 18-á.n dönt véglegesen az 1986-os Mundial színhelyéről, arról, hogv Ko­lumbia lesz-e a házigazda, vagy esetleg más ország \

Next

/
Oldalképek
Tartalom