Dolgozók Lapja, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-18 / 141. szám

1982 június 18., péntek T)Or,60*őtf KAPJA 5 15.4a: Hírek. 15.50: Tévébörze. 16.00: Veszprémi tévétalálkozó. Ránki György: Pomádé ki­rály új ruhája, (lsm.) (Sz) 17.15: A hamu alatt. (Ism.) (Sz) 18.25: Asszonyok. (Ism.) 19.30: Vészi Endre: A messziről jött ember. (Ism.) 20.35: üdvözlet Veszprémből. (Sz) 21.45: Mundiál. összefoglaló a Lengyelország—Kamerun és a szovjetunió—Üj-Zéland mérkőzésekről. (Sz) 22.10: Fiatalok órája. 23.10: Hírek. 17.15: Usztics Mátyás CEDD 36.20: Hírek. 16.25: Móring. 17.05: Mundial: Peru—Lengyelor­szág. (Sz) IS.10: Idősebbek is elkezdhetik. (Sz) J9.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Eredményesen lezárt ügyek. Vitray Tamás műsora. A Magyar Vöröskereszt Ke­resőszolgálatánál „eredmé­nyesen lezárt ügy”-nek neve­zik, ha a keresett személy cí­mét megtalálják. Szerkesztő: Vitray Tamás. Operatőr: Gu­lyás Buda. Rendező: Moldova Ágnes. 20.35: Bartók; Gyermekeknek. 20.50: Mundial, Magyarország— Belgium. (Sz) Kb. 22.45: Tv-híradó 2. (Sz) 2. MOSOK 16.00: Veszprémi tévétalálkozó: Kenessey Jenő: Az arany meg az asszony. Opera, (ism.) 17.00: Manuel de Falla: Pedro mester bábszínháza. (Ism.) (Sz) 17.25: Viktor Rozov: A siketfajd fészke. (Ism.) (Sz) 19.05: Cid. (Ism.) (Sz) 20.45: Család. (Ism.) (Sz) 22.45: Veszprémből jelentjük... (Sz) 8.00: Idősebbek is elkezdhetik. (Tsm.) (Sz) 8.05Óvodások filmműsora. (Ism.) 8.30: Játsszunk bábszínházát! (13 12.) (Sz) 10.20: Hírek. 10.25: A kazamaták titka. (Ism.) 11.55: Zenebutik. (Sz) 14.10: Cirkusz, cirkusz. (Sz) 15.40: Rubik-kocka világbajnok­ság. (Ism.) (Sz) 17.30: Pere János énekel. (Sz) 18.00: Műsorainkat ajánljuk. (Sz) 18.40: Idősebbek is elkezdhetik. (Sz) 18.45: Esti mese. (Sz) 19.00: A hét. (Sz) 20.00: Hírek. 20.05: Mir. Süket trükkjei. (Sz) 21.35: Sporthírek. 21.45: Kapcsoltam. (Sz) 22.25: Haydn szimfóniái. (6 6.) (Sz) 23.10: Hu*ek. 2. MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: Építészetünk a századfor­dulón. (Sz) 20.25: A rajzfilmek kedvelőinek. 20.45: Latin paradicsom. (Ism.) (Sz) 21.35: Császár István: Az ember ezzel a nagy sebével. 20.05: Mr: Süket trükkjei Tv-film. Dramaturg: Bene­dek Katalin: Operatőr: Bornyi Gyula. Rendező: Dömölky Já­nos. Szereplők: Pap Zoltán, Molnár Piroska. Haumann Pé­ter, Kádár Flóra, Máthé Erzsi, Szekeres Ilona, Bozóky Ist­ván, Képessy József, Lóránd Hanna, Danesházy Hajnal, Győri Ilona és mások. A gro­teszk, szatirikus játék, egy „apró” megaláztatás természet­rajza, amelyben fontos em­beri, társadalmi kórképek is feltárulnak. 9.00: Idősebbek is elkezdhetik. (Ism.) (Sz) 9.05: Csata fekete-fehérben, (lsm.) 9.25: Repül a sárkány. (Ism.) (Sz) 9.55: Delta. (Ism.) (Sz) 10.15: Aki megölte Liberty Va- lencet. (Ism.) 1-1.50: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 95.50: Hírek. 15.35: Kuckó. (Ism.) (Sz) 16.25: Földek, növények orvosai.' (Sz) 17.15: Mundial. (Sz). összefoglaló az NSZK—Chile, Algéria— Ausztria, . Franciaország— Kuvait, Honduras—Észak­20.20-: Atlantisz 2. MŰSOR Írország és a Szovjetunió— Skócia mérkőzésekről. Idősebbek is elkezdhetik. (Sz) Esti mese. Tv-híradó. (Sz) A hajózás története. (7 1.) (Sz) Mundial: Argentína—Salva­dor. (Sz) Tv-híradó 3. (Sz) Veszprémi tévétalálkozó. A tisztességtudó utcalány. Opera. (Ism.) (Sz) Petrovics Emil: Bűn és bűnhődés. (lsm.) (Sz) A havasi selyemfiú. (Ism.) t$z) Atlantisz. - (Ism-.) (Sz) Tv-híradó 2- (Sz) - Veszprémből jelentjük . . . (Sz) Szemle. 19.10: 22.10: SZERDA CSÜTÖRTÖK Í5.05: Hírek. 16.00: Egészségünkért! 16.15: Tízen Túliak Társasága. 17.05: Mundial: Franciaország— Csehszlovákia. (Sz) 99.10; Idősebbek is elkezdhetik. (Sz) 39.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-hirado. (Sz) 20..00: San Francisco utcáin. (Sz) 20.50: öt földrészen magyarul. (Sz) Dokumemumfilm. A film ar­ról a debreceni pedagógus- képzésről számol be, amelyre az öt földrészről olyan ma­gyarok érkeznek, akik új ha­zájukban a másod- és har- madgenerácíók körében oktat­ják a magyar anyanyelvet. Szerkesztő: Radványi Dezső. Rendező: Kígyós Sándor. 22.35: Mundial: összefoglaló az Olaszország—Kamerun. Bra- züia—Üj-Zéland és a-z Al­géria—Chile mérkőzésekről. (Sz) 22.50: Tv-híradó 3. (Sz) 23.00: TV-Tükör. 2. MŰSOR 16.00: Veszprémi tévétalálkozó: Bertolt Brecht. Kurt Weill: A hét főbűn. (Ism.) (Sz) 16.35: Az elitéit. (Ism.) (Sz) 17.10: Heltai Jenő: A ill-es. (Ism.) (Sz) 18.15: Dávid Ilona: A sóder. (Ism.) 19.20: Rolf Hochhuth: A helytar­tó. (1—2.) (Ism.) (Sz) 21.25: Tv-híradó 2. (Sz) 21.45: Veszprémből jelentjük..! (Sz) 18.15: A sóder PÉRTEK 16.15: Hírek. 16.20: öt peró meteorológia. (Sz) 16.25: Keresztkérdés. (Sz) 17.05: Mundial: NSZK—Ausztria. (Sz) 19.10: idősebbek is elkezdhetik. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Delta. (Sz) 20.25: Lehár: Tavasz. (Sz) 21.10: A hét műtárgya. (Sz.) 21.15: Az idegenek. (16 éven felü­lieknek!) (Sz) 23.00: Ez a Maxim. (Sz) 2. MŰSOR 16.00: Veszprémi tv-találkozó: Puccini: A köpeny. (lsm.) (Sz) 16.55: Közjáték Vichyben. (Ism.) (Sz) 18.15: Fóti Andor: Az utolsó al­kalom. (Ism.) (Sz) 19.30: Tv-híradó'. (Sz) 20.00: Veszprémből jelentjük... (Sz) 20.20: A nyírbátori református templom. Rövidfilm. „A magyarországi müemléke- keket bemutató sorozat, film­jei az egyetlen hatalmas te­remből álló és eredetileg a Báthori-család temetkező he­lyének szánt épületet mutatja be. Szerkesztő: Ézsiás Anikó. Szakértő: Entz. Géza, Sza­lontai Barnabás. Operatőr: Abonyi Antal. Rendező: Olasz Ferenc. 20.50: Mundial: Spanyolország— Észak-Ii’ország. (Sz) — 9.00: Idősebbek is elkezdhetik. (Ism.) (Sz) 9.20: Tízen Túliak Társasága. (Ism.) 10.00: Teniszsuli. (5/4.) (Ism.) (Sz) 10.15: Hahó! (Ism.) (Sz) 11.10: Keresztkérdés, (lsm.) (Sz) 12.10: Haydn szimfóniái. (6,6.) (Ism.) (Sz) 14.05: Tomi és kutyája. (12.) (Ism.) 14.15: Idesüss! 14.50. A svédcsavar. (3 2.) (lsm.) (Sz) 15.30: Látogatás a moszkvai poli­technikai múzeumban. (Sz) 15.50: Cimboraság. (Sz) 16.20: MAFILM-magazin. (Sz) 16 30: Sorstársak. 16.55: Hírek. 17.10: Curro Jimenez. (6/6.) (Sz) 18.1.5: Parabola. (Sz) 18.45: Üj egymillió fontos hang­ién y. 19.m: ’dösebbék is elkezdhetik. 19 15- mese. (Sz) 20.05: A Persely — vagy egy görbe nao Budapesten. (Sz) 21.00: Veszprémi tv-találkozó ün­nepélyes díjkiosztása. (Sz) 11.30: ötekiék Hollywoodban. (Sz) 22.15 :v Tv-híradó 3. (Sz) 22.25: ■ Mundial: összefoglaló a Honduras—Jugoszlávia. az Anglia—Kuwait mérkőzé­sekről és visszapillantás az 1. forduló mérkőzéséire. 2. MŰSOR 17.50: Hétköznapok anatómiája. (10/2.) (Sz) 18.25: Egészségünkért. (Ism.) 18.40: Hököm színház. II. össze­állítás Karinthy Frigyes szatirikus jeleneteiből. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Vers mindenkinek. (Sz) 20.05: Haydn-emlékünnepség Esz- terházán. (Sz) 21.25: Tv-híradó 2. (Sz) 21.45: Bemutatjuk a dunaújvárosi Bemutató Színpadot. (Sz) 21.55: Petronius—Fry—Hubay: Az efezoszi özvegy. POZSONYI TV HÉTFŐ 15.55: Hírek. 16.00: Barangolás a nyári világban. 17.05: Labdarúgó- VB: Franciaország—Kuvait. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Egy asszony a völgyből. 21.06: Katonák magazinműsora. 21.45: Ez történt 24 óra alatt. 22.00: Lab­darúgó-VB : Algéria—Ausztria. 23.30: Hírek. 2. MŰSOR 16.30: Hírek. 17.05: Katonák po­litikai műsora. 17.55: A szocializ­mus vilaga. 18.20: Tudományos és műszaki magazin. 19.00: Szov­jet dokumentumfilm. 19.30: Fes­tett álmok. 20.00: Ázsia népeinek művészete. — 1. rész. 20.25: Lili Ivanova bolgár énekesnő műsora. 21.10: A rendőrség naplójából. 21.20: időszerű események. 21.50: öngyilkosok klubja. 2. rész. KEDD * 9.00: Filmetűd egy ré£i gőzgép­ről. 9.20: Egy asszony a völgyből. 10.25: A rendőrség nyomoz. 11.00: A rendőrség naplójából. 15.55: Hírek. 16.00: Tudomány és tech­nika. 16.55: Ha a Lucnica énekel. 17.40: Kelet-szlovákiai magazin. 18.15: Dokumentumfilm. 13.30: Gazdaságpolitikai magazin. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Jogaink védelmiében. 20.50: Labda- rúgó-VB: Szovjetunió—Skócia. 22.45: Labdarúgó-VB: Belgium— Magy árország. n^: Hírek. 2. MŰSOR 16.00: Riportfilm a hidászok ki­képzéséről. 17.05 :• Labdarúgó-VE: Peru—Lengyelország. 19.00: Fiata­lok tv-klubja. l. rész. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Fiatalok tv-klubja. — 2. rész. 21.15: Időszerű esemé­nyek. 21.45: Vadászrepülők, rajt. SZERDA 9.05: Károly, a detektív. 9.45: Előjáték. — Tv-játék. 10.55: Gaz­daságpolitikai magazin. 11.35: Megérik-e a 2000. évet. 3. rész. 17.50: Hírek. 17.55: Autósok, moto­rosok. 18.30: URH-kocsival. 19.10: Esti mese. 19.30 : Tv-híradó. 29.00: A tenger asszonya. 2. rész. 21.05: I. PROGRAM VASÁRNAP 16.45: Nils Holgersson. 17.45: Idősek klubja. 18.30: MI. — Az élet kettesben. 19.00: Vasárnapi osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 19.30: Heti körkép. 20.15: Az én kis barátom. 21.59: Zenés utazás Olaszországban Karéi Gott-ta-1. 22.35: Hírek. HÉTFŐ 9.30: Tv-konyha. 10.30: szerelmi komédia. 17.30: Egyszer volt... az ember. 17.55: Jó éjszakát, gyere­kek. 18.30: MI. 19.00: Osztrák ké­pek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Az isten tetszésére. (4.) 21.20: A pro­fik. 22.10: Éjszakai stúdió. 23.10: Hírek. KEDD 10.30: Van. aki titkosan szereti. 12.15: Idősek klubja. 16.30: ösz- szeállítás a Labdarúgó-VB előző napi eseményeiről. 17.25: Kicsi­nyek műsora. 17.55: .Jó éjszakát, gyerekek. 18.09: Az amerikai uno- kföccs. (2.) 18.30: MI. 19.00: Oszt­rák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15 : VB-stúdió. 20.50: Labdarúgó-VB: Belgium—Magyarország. 22.45: Labdarúgó-VB: Szovjetunió— Skócia. 0.15: Hírek. SZERDA 10.3": A TTuhertu?-ka.sté1y. 17.00: Közvetítés az Uránia Bábszínház­ból. 17.39: Pinocchio. 17.53: Jó éj­szakát. gyerekek. 13.00: Rendőr­ségi ügyelet 1. 13.30: MI is.'*); Osztrák képek. 19.?9: Tv-híradó. 20.15: Cézár és Rozákia. 22.00: Hírek. A hűsszükséglet racionalizálásáról. 21.55: Ez történt 24 óra alatt. 22.10: NDK zenés szórakoztató tv-műsor. 22.50: Hírek. 2. MŰSOR 17.20: Hírek. 17.35: A rendőrség hívószáma: 110. 18.40: Dokumen­fi)m. 19.30: ismeretterjesztő mű­sor. 20.00: Nincs harmadik út. 20.40: Pávai Heinz hegedühang- versenye. 21.25: Időszerű esemé­nyek. 21.55: Nagv összegek. CSÜTÖRTÖK 8.35: Hírek. 9.09: A nagy fehér madár. 9.50: Jogaink védelmében. 10.45: A tenger asszonya. 2. rész. 15.10: Hírek. 15.13: Ismeretterjesz­tő magazin. 16.06: Mikroelektroni­ka. 3. rész. 16.35: A térkép mint segítőtárs. 17.05: Labdarúgó-VB: Franciaország—Csehszlovákia. 19.10: Esti mese. 20.00: A meg­szállottság. 21.15: Zenés fejtörő­játék. 21.50: Ez történt 24 óra alatt. 22.05: A család. 4. rész. 22.35: Hírek. 2. MŰSOR 16.49: Hírex. 16.55: A szamar­kandi szörnyeteg. 18.25: A néző­ink fejtörőjátéka. 19.05: Irodalmi revü. 20.00: Kamarazene. 20.50: Dokumentumműsor. 21.20: Idősze­rű események. 21.30: Ha bűnös sem vagyok. PÉNTEK 8.55: Hírek. 9.00: Óvodások mű­sora. 9.20: Dokuméntumfilm a dalmát építészetről. 9.30: Szóra­koztató vetélkedőmüsor. 10.30: Tv- játék. ,15.30: Hírek. 15.35: Rövid­filmek a képernyőn. 16.35: Mes- érik-e a 2000. évet? 4. rész.' 17.05: Labdarúgó-VB : NSZK—Ausztria. IS.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ez történt 24 óra alatt. 22.15: Mirellie Mathieu éneivel. 22.50; Labdarúgó-VB: Anglia—Ku­vait. 0.20: Hírek. 2. MŰSOR 16.20: Hírek. 16.35: A fellegvár ostroma. 18.25: Akváriumok. 18.35: A kései barokk mestere. 19.39: Emlékezés Evzen Rosicvra. 20.00: Magazinműsor. 21.10: Lab­CSÜTÖRTÖK 9.30: Ország és emberek. 12.10: Busz New Orleans felé. 16.30: VB- stúdió. 17.55: Jó éjszakát, gyere­kek. 18.00: Tv-konyha. 18.30: MT. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv­híradó. 20.15: Panoráma. 20.55: Labdarúgó-VB. Honduras—Jugosz­lávia. 22.45: Hírek. PÉNTEK 10.30: Aszja. 12.20: Panoráma. 17.30: Matt és Jenny. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek. 18.00: Panop­tikum. 18.30: MI. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Az öreg. ■ 21.20: Made in Ausztria. 22.15: Éjszakai stúdió. 23.15: Hí­rek. SZOMBAT 10.35: MI. 11.05: Állatkerti tör­ténetek. 15.00: VB-stúdió. 15.30: Pé­ter Voss. a milliomos tolvaj. 17.00: Grisu. 17.30: Flipoer. 17.55: Jó éjsza­kát. gyerekek. 18.00: Hét nap műso­ra két csatornán. 19.00: Osztrák ké­pek. 19.30: Tv-híradó. 19.30: VB­stúdió. 20.15: Anna. 21.50: Sporthí­rek. 22.25: Filmösszeállítás Fred Asteire-ről. (1. rész). 23.10: Hírek. II. PROGRAM VASÁRNAP i^.OO: Okay. Ifjúsági magazin. 16.Fi): VB-stúdió. 17.10: Labdarú­f»6-VB. 19.0°: T abdarimó-VB. Ang- Fa-^Csehszlovákia; 20.30: VB-stú- dió. 20.50: Labdarúgó-VB. Soa­nvolország—Jugoszlávia. ' 22.45: Cimarron marshallja. 24.00: Hí­rek. darúgó-VB: Spanyolország—Észak­írország. SZOMBAT 8.25: Hírek. 8.30: Pionírok ma­gazinműsora. 11.30: A szökés. 1« és 2. rész. 12.35: Hírek. 12.55: Fú­vószene. 13.35: J. Kluge fiimai-- okolásaiból. 14.25: Kati nem ha­zudik. 15.10: Portréfilm. 15.35: A komikus és világa. 16.10: Zenés szórakoztató műsor. 17.00: Salak- motoros-VB. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-píradó. 20.00: Decini horgony 1932. 21.10: Gólok, pon­tok. másodpercek. 21.25: Az utol­só öt per. 22.30: Zenés szórakoz­tató műsor. 23.45: NDK—Szovjet­unió atlétikai viadal. 0.30: Hírek. 2. MŰSOR 1*5.50: Hírek!1' ' '16.4)3 : Deklimen- tűm film-sorozat az európai vas­mákról. 3. rész. 16.35: Decini hor­gony 1902. 17.45: Márki de Boly Dore. l. rész. 19.20: Villa Tereza. 20.00: Szombat: esti vers. 20.10: Aranybánya. 2. rész. 21.05: Halló, itt a hírszerkesztőség. 21.15: Ze­nés. szórakoztató műsor. 22.15: Klomp úr. VASÁRNAP 8.30: Hírek. 8.35: Gyermekmű­sor-összeállítás. 10.50: A Soortka számainak húzása. 11,00: Mérnöki odisszea. 13. bef. rész. 12.00: A hét tükre. 12.30: Mezőgazdasági magazin. 13.10: Hírek. 13.25: Amatőr zenészek műsora. 14.00: A mai Afrika. 15.30: Csehszlovák derby. 16.55: Filmmúzeum: a 21­es évfolvam. 18.30: Beszélgetés a humorról. 19.10: Esti mese. 19.20: Tv-híradó. 20.00: Vasárnapi vers. 20.05: Királvok búcsúja. 1. rész. 21.20: Gólok, pontok, másodper­cek. 21.35: Országos .súlyemelő- bainokság. 22.25: Zenei krónika. 23.05: Hírek. ?. MŰSOR ‘16.05: Hírek. 16.20: Kicsinyek műsora. 17.(X): Közvetítés a cseh­szlovákiai magyar dolgozók XXVII. kulturális, ünnepségéről. 18.00: Versösszeállítás gyerme­keknek. 18.30: Szakmunkásta­nulók vetélkedője. 19.30: Paletta. 1. rész. 20.00: Publicisztikai mű­sor. 21.00: Hírek. 21.15: Képző­művészeti magazin. 21.40: Égő föld. HÉTFŐ 16.30: VB-stúdió. 17.00: Labda­rúgó-VB. Ausztria—Algéria. 19.00: Labdarúgó-VB: Franciaország— Kuvait. 20.30: Sporthírek. 20.55: Labdarúgó-VB: Honduras—Észak­írország. 22.45: Popmuzsika. 24.00: Hírek. KEDD 17.10: Labdarúgó—VB: Peru— Lengyelország. 19.00: A Feuer­stein család. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Bécsi muzsika. 21.03: Dal­las. 22.20: Hírek. SZERDA 16.40: VB-stúdió. 17.10: Labdarú­gó-VB : Olaszország—Kamerun. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Kulturális melléklet. 20.53: Labdarúgó-VB; Argentína—El Salvador. 22.43: Labdarúgó-VB: Brazília—Üj-Zé­land. 0.13: Hírek. CSÜTÖRTÖK 17.10: Labdarúgó-VB: Algéria— Chile. 19.00: Labdarúgó-VB: Fran­ciaország—Csehszlovákia. 20.30: VB-stúdió. 21.00: Népi muzsika. 22.30: Hírek. PÉNTEK 16.30: Labdarúgó-VB: stúdiója. 17.00: Labdarúgó-VB. 19.00: Lab­darúgó-VB: Anglia—Kuvait. 20.30: Sporthírek. 20.50: Labdarúgó-VB: Spanyolország—Észak-lrország. 22.45: Férfi a macska-ketreccel. 0.25: Hírek. SZOMBAT 17.00: Placido Domingo énekel. 18.00: Hét nap műsora két csa­tornán. 18.25: Szájkosár nélkül. Ifjúsági 'magazin. 19.00: Filmbará­tok műsora. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Film a Rolling Stones együttesről. 21.50: 33 fok árnyék-» bán. 23.35: Hírek. BÉCSI TV

Next

/
Oldalképek
Tartalom