Dolgozók Lapja, 1982. május (37. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-11 / 108. szám

DÖLgÖÍÖK tXr> JÄ M»8l május 11., Kedd lakás. ingatlan Szolnok központjában lévő, egy- szoba, alkóvos tanácsi lakásomat, tatabányaira cserélném. ..Nyári , költözés” jeligére a Komárom me­gvet Lapkiadóba, Tatabánya. Pf.: 141. 3948 1000 négyszögöl telek, lebontás­ra váró házzal elacfó. Érdeklődni lehet: Komárom, (Szőny) Bokré­ta u. 10. 4004 Tatabányai egyszobás, összkom­fortos tanácsi lakásomat oroszlá­nyi hasonlóra cserélném. Érdek­lődni: 18 óra után. Oroszlány, Rá­kóczi u. 45. III/3. alatt. 3973 Tatabánya-Dózsakertben, rész­letfizetési kedvezménnyel. két­szobás, összkomfortos, szövetke­zeti lakás eladó. irányár 300 ezer kp + OTP. Érdeklődni • Réti út 59. IV/1. alatt, hétköznap 18 órá­tól. szombat, vasárnap egész nap. 3757 Eladó most felújított, kétszöba- hall. összkomfortos, padlószőnye- ges. nagy erkélyes, földszinti, OTP-s öröklakás kp + OTP-át- vállalással. Érdeklődni: Tatabá­nya. Sárberki ltp. 118. fsz. 3. 3868 Eladó Esztergomban, háromszo­bás. komfortos. kertes, család» há7. garázzsal pincével. Érdek­lődni lehet: (Szentgyörgvmező), Dr. Kartali István u. 14. alatt. 3824 Esztergomban, a Honvéd utca 31. szám alatti, kertes, családi ház azonnal beköltözhetően eladó. Ér­deklődni lehet: Bacsó Béla u. 28/a. 3563 Eladó 80-0 négyszögöl, Eszter­gom. Fári-kúti dűlőben, megoszt­va is. Érdeklődni délután, 17 óra után, Esztergom. Rózsa Ferenc u. 39. fsz. 1. alatt. 3741 Tata-Tóvároskerlen, Deák Fe­renc u. 18-ban lévő. kétszobás. JI. emeleti. OTP-s lakást elcse­rélném (vagy eladnám). tatai, kertes házra, ráfizetéssel. Érdek­lődni: Komárom. Mártírok 12. 1/15. (Levélben is.) 3746 Elcserélném kétszoba, összkom­fortos. tanácsi lakásomat. egy- szoba összkomfortosra. I. emele­tig. Érdeklődni: Tatabánya T.. Ságvári u. 3/a. III. lépcsőház. n/fl. 3616 Balatonszepezdi, 482 m2-es te­lek eladó. Érdeklődni lehet Oberth, Komárom. Jedlik Ányos u. 3 . 3762 Koppánymonostoron 336 négy­szögöl szántó és 523 négyszögöl, megosztható szántó, vegves beépí­tésű területen eladó. Víz. vil­lany van. Érdeklődni lehet: Ko­márom, Fürst Sándor u. 26. Deák József. 3763 „Oroszlányi, kétszobás. komfor­tos*, tanácsi lakásomat tatai egy­szobás hasonlóra cserélném Cím*: Oroszlány. RosenbeTg u. 6. 1/5. 2840. '■ {Érdeklődni': 16 órától). 3622 Kétszobás kertes családi ház el­adó. Tata\I„ Schönherz Z. n 14. Érdeklődne: bármikor. 3626 Da dón 200 négyszögöl. 4 éves szőlő eladó. Irán vár 8000. Érdek­lődni Tatabánya-Kertváros, Szőlő­domb u. 38. 3787 Balatoni telket cserélek tatai zöldövezetire, ikerház építéshez. Választ: Pf.: 1230 kérek-. 3851 Elcserélném kétszoba. összkom­fortos. tanácsi lakásomat kertes családi házra Tatabánya-Bánhiria környékére. Érdeklődni: Tatabá­nya V.. If júmunkás u. 2. m'2., Horváth János. 3944 Eladó kétszoba-hallos. szövet­kezeti lakás, Tatabónya-Dózsa- kert. 48. épület. III. lh. fsz. i. Érdeklődni 16 órától. 3862 Elcserélném négyszobás tatabá­nya-sárberki tanácsi lakásomat há- romszobásra. III. emeletig. Érdek­lődni 13-115-ös telefonon, délutá­nonként. 3970 Eladó egyszobás kertes ház Bán- hidán. Klapka u. 6. sz. alatt 3771 Eladó Esztergom. Dunakanyar­ban üdülőövezetben panorámás. 40o négyszögöl gondozott termő gyü­mölcsös. bekerítve a Kettős Pince mellett. Víz. villany van. Cím: Ambrus. Táncsics u. 7. 3828 Elcserélném dorogi kétszobás ta­nácsi bérlakásomat tatabányai másfél szobásra. Érdeklődő le­velet ,,Központban” jeligére az esztergomi hirdeíésfelvevőhöz, Irinyi u. 7 a. kérek. 3830 Eladó Neszmélyen. Fő utcán, családi ház 540 négyszögöl telek­kel. több melléképülettel, állat­tartásra alkalmas. Ugyanott 670 négyszögöl házhely. Pincesoron pince. présházzal, valamint 910 négyszögöl vikendteleknek alkal­mas zártkert. megosztva is. Ér­deklődni: Bertáék. Fő út 80 a. 3917 Eladó kétszintes. négyszobás, összkomfortos, kertes családi ház. garázzsal. Esztergom (Szent- györgymező), Csillag tér 7. 3900 Eladó háromszobás, fürdőszo­bás. étkezőfülkés kertes ház. Cím: Dalos Ferenc, Dorog. Béke telep, Tölgyfa u. 14. Érdeklődni lehet: hétfőn, szombaton 17—19 között. 3903 Esztergom-Kertvárosban, Kassai u. 77. alatt 405 négyszögöl beépít­hető üres telek készDénzért el­adó. Érdeklődni: Esztergom. Zal­ka Máté u. 43. 17 óra után. 3906 Bérbe adó Tokod-Üveggyár. Jó­zsef Attila u. 170. alatt üzlethe­lyiség és raktár. Érdeklődni a fenti címen délután 15—18 óráig hétköznapokon. Prohászka. 3905 Komáromban. Madách u. 1. te­lek építési engedéllyel, kis ház lakottan eladó. Érdeklődni: Bo­zóky, Budapest II., Torockó u. 3. 3601 Agostyán község belterületén, laftóház melléképülettel 4- nagy bolthaitásos pincével. 1762 m^ hoz­zátartozó kerttel niadó. A lakóház lakott, dp hozzáépíthető. bővít­hető, esetlen önálló épület is épít­hető. Érdeklődni egész nap Ru- dapest: 262-413-as telefonon, 3958 Lakásmegoldást keresek 100 ezer forint kp. 4- OTP-átvállalássai, esetleg a véte’árbói fentmaradó összeg kb. 1 éven belül egyösz- szegbenj ki egyenlítését vállalom. Ta+abánva. Pf.: 1243. 3943 Eladó Hánts. Dohánv u. 28. sz. alatt kettőszobás családi ház. gaz­dasági épületekkel, pincével és 7oo nécrvszögöl telekkel. Érdek­lődni Hánta, Kiss u. 7. Takács Pálnál egész nap. 3940 Tatabányai kétszobás, összkom­fortos tanácsi lakásomat kisebbre cserélném helyben vagy Tatán. ..Azonos nívó*’ jeligébe a Komá­rom megyei Lapkiadóba. Ta+*v>á- nva. Pf.: 141. 3063 Eladó 1 4- 2 fél szobás. OTP-s, liftes lakás vagy elcserélem két­es fél. esetleg háromszobásra ta­tabányai vagv tatai összkomfortos lakásba. Tatabánya. Bánhidai lto. 307. IV/18. 3835 Eladó 3 éves 1200-as Lada. Ér­deklődni lehet: Esztergom. Győ­ri János u. 7.. mindennap 16 óra után. ______________________3827 P —1-0-es motorokat vennék, al­katrésznek is. Lejárt műszaki vizsga nem Droblérha. Ajánlatokat ,,P—10 1 05037” jeligére a tatabá- nyai hirdetőbe. Győri út 12. 3854 ZL-es írsz. 1300-as Lada' (ga­rázsban tartott) eladó. Érdeklőd­ni: 18—20 óra között a 12-852-es telefonon lehet. __________ 3853 E ladó TJR írsz. Trabant Hyco- mat 40 000 km-rel. 1ó állapotban. Érdeklődni: Tatabánya. Bánhidai ltp. 205. fsz. 3. 17 óra után. ________________________________3918 E ladó MZ TS 250-es motorke­rékpár. Tránvár; 9000 Ft. Érdek­lődni : Tatabánya VMártírok u. 94. 1/1. 3907 UZ 44-34 Zaporozsec 1984. no­vemberig érvényes műszakival el­adó. Láng. Tata II., Bacsó Béla U. 6648.________________________3961__ T M-es Trabant olcsón eladó. Megtekinthető bármikor Tata. Vörös Hadsereg u. 5. III. lh. U'3. 3959 VEGYES JÁRMŰ Eladó UR 57-44-es frsz.-ú Wart­burg de Luxé tolótetős gépkocsi. Érdeklődni: Nyergesújfalu. Cso­konai u. 9. Tatai. 3562 Sürgősen eladó Wartburg 353-as. valamint 230-as Mercedes felújí­tott karosszéria. Komárom. Kun B. u. 14. Megtekinthető 8—18 órá­ig. 4009 ZU-s Wartburg de Luxé szgk. utánfutó horoggal eladó, KoÖs, Dadf u. 40. 3972 Skoda S 100-as eladó. Érdek­lődni szombat kivételével, 15 óra után. Oroszlány, Rákóczi u. 75. 1/7. 3976 . Dan u via típusú motorkerékpár­hoz mindennemű alkatrészt, de főleg gyújtáshoz vennék. Aján­latokat: Tatabánya I., Bacsó Bé­la u. 6/5. 3995 Opel 1700-as eladó. Érdeklődni: Ács, Szabadság út 84. Zöldséges. 3806 350 cm3-es Jáwa California mo­torkerékpár eladó. Irányár: 8000 forint. Érdeklődni lehet: Ács. Vasút sor 21. Horváth Gyula. 3764 Most vizsgázott 750-es Zasztava jó állapotban eladó. Érdeklődni munkaidőben Környe, Autóalkat­rész bolt. 3842 Eladó Dorogon. 1200-as Lada, megkímélt állapotban, igényesnek. Cím: Dorog. Szabadság tér 792. (Kultúrotthon mellett). Pozsonyi. 3823 Eladó olcsón, 312-es Wartburg 353-as motorral. Érdeklődni. 15 órától. Tatabánya. Bánhidai ltp. 202. IlT'll. ______________________3879 E ladó ZN-es. sárga Wartburg, kitűnő állapotban, kedvező áron. Megtekinthető: Paior Nyergesúj­falu. Kossuth L. u. 173. 3740 Autógarázs alig használt, szét­szedhető panelokból, olcsón el­adó. Érdeklődni: Tatabánya TT., Petőfalvi út Í0. Oncsatelep. Erő- mú,_____________________________3913 Eladó olcsón légfűtéses kazán (lakás, melegház vagy fóliasátor fűtésére egyaránt alkalmas). Ér­deklődő levelet .,Jó vásár” jel­igére az esztergomi hirdetésfel­vevőhöz, Irinyi u. 7/a. kérem. 3902 Fóliások figyelem! Tápkockás paprikapalánta (fehérözön. szen­tesi piacos) kapható, szabó Géza. Szőny. Lombos u. 4. 4010 Fehér húshibrid csirke május 14-re előiegyeztethető. Felszeghy Péter. Komárom, Török Ignác u. 14. Telefon: 131. 4006 Eladó olcsón Olimpiy de Lux fekete-fehér televízió. Érdeklődni: Tatabánya II.. Dózsákért 54. énü- let I. lh. TŰ. 4001 Eladó: Simson Stár. 4 szemé­lves gumicsónak. egvéves Ju- noszty tv, új tv-fotel, automata diavetítő, horgászbotok. Érdek­lődni este 7-től, Komárom, Ma­dách u 4'a. 4003 Hároméves palotai pincsi, pó­rázzal együtt elveszett május 5- én. Kérem a becsületes megta­lálót jutalom ellenében értesítse Koós Jánosnét. Tatabánya I., Ságvári E. u. 7/a. I, lh. fsz.* 3. '____________________3971 N émetjuhász farkaskölykök el­adók. Érdeklődni:. Vértesszőips, Széchenyi u. 16. 3911 Fényképezőgépek javítása Her- czeg fotóműszerész. Tata-Kertvá- ”.ros. Ságvári u. 70. Kempinggel szemben. 3887 Eladó 3 db l éves sodrott eső’- dörcsikó. Érdeklődni: Tarián, Kiskert u, 2. ' 3941 Vadonatúj Szkif típusú sátras kemping utánfutó eladó. Meg­tekinthető: Tatabánya II.. Kos­suth u. 75. Telefon: 13-442. 3966 Környei típusú * 24 férőhelyes nyúlketrec eladó. Érdeklődni: Környe. Tatai i.i. 7, 3883 Garázs eladó a sportpálya mö­gött, (Palahányónál). Érdeklődni, Tatabánya. 15-604 telefonon lehet. ___________________ 3773 K iskert-tulajdonosok figyelem! Ezüstfenyők, lucfenyők, thuják még tavaszi fölépítésre kaphatók. Eladás egész nap. Decsi, Ács. Ady É. u. 23,______________________3983 E ladó víkendház építéséhez nyí­lászárók, tégla, betongerendák, stb. Érdeklődő levelet ..Sürgős” jeligére az esztergomi hirdetés­felvevőhöz, Irinyi u. 7/a. kérem. ___________________ 3985 E ladó fűnyírógép. fúró 10-ig, húsdaráló és csiszolókorong. Ér­deklődni, szentes né. Tatabánya I., Mikszáth u. 2. Telefon: 13-065. ________________________________3968 Ü zlettársakat keresünk! Tatán, a piactéren magánüzletek építésé­re kerül sor. „12-en vagyunk’: jeligére a Komárom megyei Lap­kiadóba. Tatabáhya, Pf. • 141. '____________________________3939 Mindennemű drót fonását vál­lalom. Bacsa György, Esztergom, Mély ü. 16. sz. • 3829 Esküvői ruhakülönlegességek Délinél, szombati nyitva' tartással. Budapest XII., Greguss u. 6. __________________2515 M indenfajta anyag szállítását vállalom kis teherautóval. Kop- • pán Dezső, Komárom. -Mártírok U. 62. 3765 Komáromiak és Komárom kör­nyékiek figyelem! Menyasszonyi­ruha-kölcsönzőmet megnyitottam Komáromban, a Tópart lakótele­pen. Nyitva naponta: LO—18 óráig. Szünnap: szombat. vasárnap. Farkas Lászlóné, Komárom. Ma- dách Imre u. 2/c. III/l.______3587 É pítkezéshez használatos, kis daru eladó. Cím: Oroszlány: Értesítem a tisztelt lakosságot,. hogy késes, köszörűs és eser­nyőjavító műhelyemet megnyitot­tam. Tatabánya. Killián krt. 72. sz. alatt. (Volt cipoiavító he­lyén.) .Tamók Ferenc .kisiparos: . ____________________________________ 3802 E ladó Esztergomban, egy . négy- személyes; alumínium csópaktest, 25 lóerős Vihar, csónakmotorral, stéggel. Érdeklődni lehet: Aradi Vértanúk tere, 2./b, Ill/ll. alatt. _________________________________3825 S aját készítésű kisgép (kerti), utánfutóval eladó. Érdeklődni: Ta­tabánya V., Mártírok u. 52. T'2. du. 15 h-tól.____ _____________3836 R edőnykészitést ~ és -javítást vállalok hívásra házhoz jövök. Tátrai Gábor. 2027 Dömös. Kos- sn»h L u 47_________________3Q79 M uskátli nagv választékban és sokféle színben kanható 20 Ft/db. Petró. Ács-Pénzásás. Honvéd u. __________' _________________3715 . Olasz nyelvtanítás. Tatabánya V. . Mártírok u. 76. V/l. Pru­zsinszki._________ 3769 H atéves kanca, gumiskocsival együtt eladó. Cím: Bököd, Tátra »■ 67.__________________________3890 R edőnyök, reluxák ' készítése. Importanyagból, egyéni kívánság, szerint örökös garancia! Köké­nyest 2096. Üröm. Lenin u. 23. •_____________________________2414 N utriák sürgősen eladók. Bábol- na. Deák Ferenc u, 4._______3960 H úsgalamb-tenyészetemből ..Vö- rös” mandénok. texánok eladók, nyúlva . is cserélhetők. Morvay, - Kisbér, Perczel M. u. 20. du. 15 órától. ;3898 MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK A Középfokú Kollégium Tata- bánya-Dózsakert helyettesítésre takarítónőt keres. Nyugdíjast is alkalmazunk, __________4011 A GELKA dorogi Szervize fel­vételre keres adminisztrátor pénz-. tarost. Jelentkezés a szervizben, Dorog, Felszabadulás u. 86. 3999 Hegesztő kisiparos a lakosság szolgálatában. Mindennemű • he­gesztést vállalok. A utökih egésztest is. Szőny, Ősz út 12. (kórház mö- gött). • 3980 Neszmély Téglagyár villanysze­relőt azonnal felvesz. Érdeklődni munkaidőről, bér formáról napon­ta reggel 8 órától 14 óráig; a Neszmély Téglagyárnál lehet, | _________________________'_______3998 K artográfiai Vállalat esztergomi kirendeltségére földmérő segéd­munkásokat keres, jelentkezés: Aradi Vértanuk tere. 2 b. 3635 Keresek- fiatal vendéglátóipart kedvelő eladót, továbbá ízletesen, magyarosan főző háziasszonyt. Egyedülállók előnyben. lehet nyugdíjas is. Tata, Komáromi út 4. 3718 AZ ÉSZAK-DUNANTÜLI közmü- ÉS MÉLYÉPÍTŐ VÁLLALAT felvételre keres Tatabánya és környéke munkahelyekre: Ácsokat, kőműveseket, KUBIKOSOKAT és Segédmunkásokat. A vállalat támogatja és elősegíti a gazdasági munkaközösségek megalakulását. Bérezés teljesítménybérben, egyösszegű munkautalvány alapján. JELENTKEZÉS: Győr, Reptéri u. 2. Munkaügyi Osztály, vagy Tatabánya I„ Bányász u.—Baross Gábor u. sarok. 3690 Figyelem! Több főből alakult nagy gyakorlattal rendelkező RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLAL, KÖZÉLETEKNEK IS ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI HIBÁK JAVÍTÁSÁT, MÉRÉSÉT. Általános VILLANYSZERELÉSI MUNKÁKAT. Ezúton mondunk köszönetét nek és mindazoknak, akik a rokonoknak, ismerösök­búcsűztatásán megjelentek együttérzéssel osztoztak. IZING ISTVÁNNÉ és mély gyászunkban őszinte A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk • JOZEFIK FERENCNÉ temetésén megjelentek és gyászunkban velünk együttéreztek. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, barátoknak és mindazoknak, akik DELI ANDRÁSNÉ búcsúztatásán megjelentek és gyászunkban őszinte együtt­érzéssel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk MÉSZÁROS BÉLA temetésén megjelentek és mély fájdalmunkban részvéttel osz­toztak. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel és munkatársakkal, hogy a felejthetetlen gyermek, drága édesanya, nagymama és testvér HORVATH JÖZSEFNÉ szül. Meszner Margit (az SZTK nyugdíjasa) türelemmel viselt, hosszú betegség után. 48 éves korában el­hunyt. Felejthetetlen drága halottunk hamvait, 1982. május 14-én, 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi sír­helyen, Tatabányán, az újtelepi temető új ravatalozójánál. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik ÖZV. CSENTEKITS FERENCNÉ szül. Csere Julianna temetésén megjelentek és mély gyászunkban őszinte együtt­érzéssel osztoztak. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik BARSI BÁLINT temetésén megjelentek és mély gyászunkban őszinte együtt­érzéssel osztoztak. *, A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk MIKLÓS GYULÁNÉ szül. Mikus Mária (a cementgyár nyugdíjasa) 58 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Teme­tése, 1883. május 12-ón, 14 órakor lesz Tatabányán, az újte­lepi temető új ravatalozójánál. A gyászoló testvérei Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy BANAI IMRE fvolt Vl-os aknai dolgozó) es éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasrtás előtti bú­csúztatása, 1982. május 11-én, (ma), n órakor lesz Tatabá­nyán, az újtelepi temető új ravatalozójánál. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, a rokonokkal, és ismerősökkel, hogy a szereteti édesanya és nagymama ÖZV. SZÁM FERENCNÉ szül. Frank Mária 71 éves korában, hosszú szenvedés után, elhunyt. Temetése, 1982. május 13-an, 13 órakor lesz Tatabányán, a íelsögallai temetőben. Gyászoló fiai. menyei és unokái. Fájdalommal tudatjuk a rokonokkal és ismerősökkel, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa KROMPÄK ISTVÁN (Tatabánya Cementgyár dolgozója) 50 éves korában, váratlanul elhunyt. Temetése, 1982. május 12-én, (szerdán), 12 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi teme­tő új ravatalozójánál. _________________________________ A gyászoló család F ájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismertek és szerették, hogy a drága jó édesapa, férj és munkatárs HORVÁTH MIKLÓS (a banai Kinizsi MG. TSZ. agronómusa) hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése, 1982. május 12-én, szerdán, 15 órakor lesz a banai temetőben. A gyászoló család, Bana, Kinizsi MG. TSZ. vezetősége CSÄGOLA FERENC, KOCS, KOSSUTH U. 12. 3942 Festést, mázolást, tapétázást vállal ifj. Miklós József CÍMFELVEVÉS: Tatabánya V., Mártírok u. 52. kárpitosnál, és telefonon 12-280, este 18 órái ól reggel 7 óráig. 3915 A Mező Imre Általános Iskola 8 órás hivatalsegédi állásra helyettesítőt keres betegség idejére 3852 Ne feledje! Már csak két napig tart az AFÉSZ-akció! Hég mindig bő áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat: VÉRTESALJA” 3984 TATABÁNYA Környei Mezőgazdasági Kombinát lűszaki Fejlesztési és Tervezési Osztályt* FELVESZ: gyártmányfejlesztő és gépésztechnológus tervezőmérnököt JELENTKEZÉS: személyesen a Kombinál Műszaki- Fejlesztési és Tervezési Osztály vezetőjénél: KÖRNYE, Alkotmány u. 9. S929 Alváz és üreges korrózióvédelem garanciával TERMONETTEL (gözborotva) végzett zsírtalanítás. Csordás Tatabánv» II.. Skrován Imre u. 38. 3725

Next

/
Oldalképek
Tartalom