Dolgozók Lapja, 1981. június (34. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-05 / 130. szám

13S1. junius 5., péntek DOLGOZOK LAPJA S lli.UO: Hírek. 16.05: A történelem lapjairól. VI,6. rész: Irány a Dardanellák. (Sz) 17.00: Tv-börze. 17.10: A Mátra—Bükk 1081-ben. Vajon úgy gondozzuk, úgy használjuk, úgy vigyázunk-e a Mátra—Bükk természeti érté­keire, ahogyan kötelességünk lenne? Szerkesztő-riporter: Kovalik Károly. Vezető operatőr: Káp­lár Ferenc. Rendező: Bartha Attila. 18.00: ..Add a kezed”. Az Illés-ze­nekar műsora 1972-ből. (Sz) 18.30: Újra hallok. A Szegedi Kör­zeti Stúdió műsora. Június 21 és 27 között Buda­pesten rendezik meg az Orr- Fül-Gége Világkongresszust. A műsor a kongresszusról számol be, ezen kívül új — a nagyot­hallók számára fontos gyógyí­tási módokról is tudósit. 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Nád és mocsár. VI 6. rész. 21.00: Stúdió '81. A Televízió kul­turális hetilapja. (Sz) 22.00: Csapás a maffiára. Angol dokumentumfilm. (Sz) 22.30: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.01: Angol nyelvű, hírek. 20.05: A cédrus. Balettfilm. (Sz.) 21.20: Tv-híradó 2. (Sz) 21.40: Orosz nyelvű hírek. 21.45: Az üzbég selyem. (Sz) 21.55: Lendvay Kamilló: A tjsztes- ségtudó utcalány. Opera. (Sz) 22.35: Német nyelvű hírek. 22.25: Menő Manó. II. rész. (Sz) 22.30: Minikrónikák. Francia film­sorozat. Egy korty levegő. (Sz) 22.45: Tv-híradó 3. (Sz) 22.55: MAKK KAROLY-sorozat“: Utolsó előtti ember. Magyar film. (Készült: 1963-ban). Irta: Huszty Tamás. Kép: Szécsényi Ferenc. Zene: Petrovics Emil. Szereplők: Nagy Attila, Sze­gedi Erika, Psota Irén, Torclay Teri, Böröndi Kati, Doniján Edit. Rendezte: Makk Károly. Orodán ejtőernyős oktató egy nap figyelmezteti társát. Petit, hogy hagyjon fel az értelmet­len hősködéssel. A fiú ugyan­is mindig az utolsó pillanatban nyitja ki ejtőernyőjét. Egy kö­zös ugrásnál Peti halálra zúzza magát. Az ejtőernyős klubban a fiatalok az oktatót okolják a balesetért... 2. MŰSOR 16.35: Első kiadás. Riportmüsor. (Tsm,) 17.25: Tisztelendő!*. (Libanon, Ma- roniták). Dokumentumfilm­sorozat III, 1. rész. (tsm.) (Sz) 18.15: Kérem a következőt! XIII, 10. rész: Kakukktojás. (Ism.) 18.30: Szépteremtő Kaláka. (Ism.) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Vers — mindenkinek. Ka­rinthy Frigyes: Pitypang. (Sz) 20.05: Interfórum ’81. Fiatal művé­szek nemzetközi gálaestje, ír. rész. (Sz) 20.55: Tv-híradó 2. (Sz) 21.15: Schiller: Ármány és szere­lem. A Madách Színház elő­adása. (Sz) SZERDA 9.00: Tv-torna. (Ism.) (Sz) 9.05: Csak gyerekeknek! Kisfilm- összeállítás. 9.25: Delta. Tudományos híradó. (Ism.) (Sz) 9.50: Nád és mocsár. VI/6. rész. (ism.) (Sz) 10.50: Bravo Mexico. Dokumen­tum fi lm. (Sz) 11.45: Bélyegvilág. (Ism.) (Sz) 11.55: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőmüsor. (Ism.) 14.15: Iskola-tv. 15.20: Hírek. 15.25: Létra- a vulkánon. Algériai film. (Sz) 17.10: A nyelv világa. (Sz) 17.55: Mérlegen. Dokumentumfilm. 18.30: Bartók: Gyermekeknek. (Sz) 18.40: Staféta. Tíz perc ifjúság. 18.50: Közönségszolgálat. 19.05: Csali Lali. VI4. rész: Akitől tart a part. (Sz) 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (SZ) 20.00: Pityke őrmester. xm/u. rész: A kerékpár nem tra­péz. (Sz) 20.10: Fleur Lafontaine. NDK tv- film I. rész. (Sz) A forgatókönyvet azonos cí­mű regénye alapján Dinah Nel­ken és a film rendezője: Horst Semann irta. Fényképezte: Jürgen Kruse. Ja főszerepben: Fleur Lafontaine — Angelica Domröse. A század első felében játszó­dó történet egy „jólszUuált” berlini család pénzre és rangra vágyó lányának a történelem­mel együtt változó sorsát kö­veti . . . 21.35: Jövőnk titkai. VIJ1/5. rész. 22.35: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.01: Autó-motor sport. (Sz) 20.20: Mérlegen. Stúdióvita. 20.50: Tv-híradó 2. (Sz) 21.10: Testünk. XXVT23. rész: Ve­getatív idegrendszer. (Sz) 21.40: Esküvő napján. Svájci tv- film. (Sz) 14.50: iskola-tv. 36.00: Hírek. 16.05: Hogyan közlekedjünk az autópályán. (Sz) 16.15: Nagy folyók a történelem visszfényében. XIII/6. rész: A Volga. (Sz) 17.10: Tv-börze. (Sz) 17.20: 9-es Stúdió. A Szovjet Tele­vízió külpolitikai műsora. 17.55: Telesport. 18.20: Másfél millió lépés Magyar- országon. XIV,5. rész: Cser­háti tájakon. (Sz) 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Pityke őrmester. Xlll/12. rész: Kutyavásár. (Sz) 20.10: Jogi esetek. 20.50: Fleur Lafontaine. NDK t.v- ' film IT. rész. (Sz) 22.30: A szazai menyegző. Sütő András drámája a Nemzeti Színházban, Sütő Andrással cs Ruszt Jó­zsef rendezővel Tarján Tamás beszélget. Részletek az előadás­ból Makedónig i Nagy Sándor ú,i birodalma fővárosában, Szu- zában elrendeli, hogy tízezer katonája ugyanakkor lépjen há­zasságra tízezer meglíódoít perzsa nővel, amikor ő felesé­gül veszi Dareiosz király volt asszonyát, Roxanét. Készülnek a menyegzőre, csak Pármcnion, Sándor legjobb barátja nem engedelmeskedik, akinek Bé- tisz, a perzsák utolsó várát védelmező parancsnok leányát, Lármát kellene elvennie. Közreműködik: Avar István, Ba.Jkay Géza, Kun Vilmos, Moör Marianna, Sinkovits Im­re és Szirtes Agnes. 23.00: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 18.30: Pedagógusok fóruma. Év végi számvetés. (Tsm.) 19.05: A Pécsi Körzeti Stúdió szerb-horvát nyelvű nemze­tiségi műsora. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Arany Mokka Nemzetközi Kerékpárverseny. 20.50: Tv-híradó 2. (Sz) 21.15: önarckép szemüveggel. Do- kumentumfihn. (Sz). 21.35: Tudósklub '31. A harmadik világ problémái. n§n HEH 1 Eta 14.45: Iskola-tv. 15.55: Hírek. 16.00: Legyen kész őfelsége. Ifjú­sági film. (Sz) 37.10: Postafiók 250. - (Sz) 17.25: Keresztkérdés. Fejtörőjáték. (Sz) 18.00: Ablak. 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. 39.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Delta. Tudományos híradó. (Sz) 20.25: Hatvanhat. Vendég: dr. Herman József. (Sz) 21.25: Bárány Tamas: Brutus. Tv- játék. (Sz) Szereplők: Brutus — Andorat Péter, Caesar — Gelley Kornél, továbbá: Reviczky Gábor, Ko­vács Mária, Szakács Eszter, Ve­rebes István, Trokán Péter, Gá­ti József, Kézdy György, Krá- nitz Lajos, Hável László, Tol- nay Miklós, Hetényi. Pál, Tán- dor Lajos, Mihály Pál stb. Brutus és társai március idu­sán megölik a zsarnoknak ki­kiáltott Ceasart. A merénylet után már javában szervezik ha­talmukat, amikor sértetlenül megjelenik a valódi Caesar . . . Bárány Tamás: Brutus. Tv-játék 22.50: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.01: Jean-Christophe. IX,6. rész. (Sz) 20.55: Tv-híradó 2. (Sz) 21.20: A büszke harminc küszö­bén. Dokumentumfilm. 22.00: Pori Jazz 1980. (Sz) 9.00: Tv-torna. (Ism.) (Sz) 9.05: A Pécsi Körzeti Stúdió szerb-horvát nyelvű nemze­tiségi műsora. (Ism.) (Sz) 9.25: Pityke őrmester. XIII, 11. rész. (Ism.) (Sz) 9.35: Mese. mese, mátka. Kisíilm- összeállítás. 10.00: Autó-motor sport. (Ism.) (Sz) 10.20: Pályán maradni. Kispályás labdarúgó-vetélkedő. 11.00: Jean-Christophe. IX/6. rész. (Ism.) (Sz) 11.55: Keresztkérdés. Fejtörőjáték. (Ism.) (Sz) 14.30: Stan és Pan. Amerikai film- burleszk. 15.30: Mozdonnyal, szárazon és ví­zen. NSZK bábfilmsorozat. I. rész: Pöfögényből Kínába. (Ism.) (Sz) 36.00: Hírek. 16.05: A mi városunk. Dokumen­tum film. Miskolcról. 16.25: A XXI. Miskolci Filmfeszti­vál díjnyertes filmjeiből; l. Protokoll szerint (SZOT-fö- díj). 2. A macska. Rajzfilm. 3. Az ebéd. Animációs film (Borsod megye dija, meg­osztva) . 16.a0: Rehabilitációs fórum. 17.05: irodalmi barangolás. So­mogybán. (Ism.) (Sz) iff35: Vük. IV 1. rész. (Ism.) (Sz) 11.55: Komlói cigánygyerekek. (Sz) Az Indiai és niás new^etközi fik. fyermekrajz-pályázatokon aranyéremmel kitüntetett gye­rekek közül néhányan a kom­lói Fürst Sándor Ált. Iskola cigánytanulói. Vajon milyen sors vár a kiemelkedően tehet­ségesekre, ha kikerülnek az is­kolából? 18.30: Tájak, városok, emberek. Nepáli riportfilm. (Sz) 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-hiradó 1. (Sz) 20.00: Vers — mindenkinek. Ka­rinthy Frigyes: Pitypang. (Sz) 20.05: SZOMBAT ESTI FILMKOK­TÉL. Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki. Ame­rikai rajzfilmsorozat. Frédi, a deli háztartásbeli. (Sz) 20.30: Derrick. A kísértés. (Sz) 21.30: Menő Manó. Olasz—angol rajzfilmsorozat I. rész. (Sz) 21.33: Csillagok víztükörben. Angol zenés film. (Sz) Frédi és Béni. Frédi, a deli háztartásbeli 8.05: Tv-torna. (Ism.) (Sz) 8.10: Óvodások filmműsora. Kis- film-összeállítás. 8.30: Pityke őrmester. XIIJ.12. rósz. Kutyavásár. (Ism.) (Sz) 8.40: Mozdonnyal szárazon és ví­zen. (Ism.) (Sz) 9.10: Az áruló. Szovjet játékfilm. (Sz) Marisz Anna egy nevelőinté­zet VI. osztályának tanárnője, az I. osztálytól, szinte sajátja­ként neveli a gyerekeket. Ért­hető, milyen nehéz a válasz­tás: mikor vőlegénye más vá­rosba akar költözni vele . . . 10.35: A kengyelfutó gyalogkakukk legújabb kalandjai. XIII, 6. rész. (Ism.) (Sz) 10.55: Hírek. 11.00: Sportrandevű. 13.45: Stan és Pan. Amerikai bur­ies zkíilm. 14.20: Emlékezés Magyari Imrére. (Sz) 14.40: Holnap már késő. Olasz film. Szereplők: Vittorio De Siea, Gábriellé Dorziat, Louis Max­well, Anna M. Pierangeli, Gino Leurini. A film költői módon meséli el két fiatal kibontakozó első szerelmét, melyet nem csak megkeserít, de szinte eltapos a felnőttek képmutató erényessé­ge .. . 16.25: Műsorainkat ajánljuk. (Sz) 16.50: Vük. IV;2. rész. (ism.) (Sz) 17.10: Bajnoki vízilabda-mérkőzés. (Sz) f8.35: Közönségszolgálat. 18.40: Tv-torna. (Sz) 18.45: Esti mese. (Sz) 19.00: A HÉT. (Sz) 20.00: Hírek. 20.05: A medve és a baba. Francia filmvígjáték. (Sz) 21.30: Sporthírek. 21.40: Kapcsoltam. Társasjáték* (Sz) 22.20: Hírek. A medve és a baba. Francia film POZSONYI TV HÉTFŐ 16.10: Hírek. 16.40: Pionírok mű­sora. 17.10: Katonák műsora. 18.30: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Rembrant van Rijn. — Tv-játék l. rész. 20.55: Szórakoztató műsor. 21.30: A rendőrség közbelép. 22.05: San Remo 1981. — összeállítás a dalfesztivál műsorából. 2. MŰSOR 19.30: Dokumentumműsor. 21.15: Időszerű események. 21.45: Mi a teendő. — Szovjet tv-játék 1. rész. KEDD 9.55: A rendőrség nyomoz. 10.00: Rembrant van Rijn. — Tv-játék 1. rész. (Ism.) 10.55: Természetfilm­sorozat 19. rész. (Ism.) 15.30: Tu­domány és technika. 17.20: Kelet­szlovákiai magazin. 17.50: A gyer­mektelen családok. 18.30: Esti me­se. t8.40: Mezőgazdasági magazin;. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az állam- védelmi törvény módosítása. — Bolgár film. 22.25: Zenei magazin. 2. MŰSOR 17.40: Zenés szórakoztató műsor. IS.20: A rozsdamentes acél. — Do­kumentumfilm. 19.20: A rendőrség naplójából. 19.30: Szamovár mel­lett. — Klubmüsor. 21.15: Időszerű események. SZERDA 10.00: Egy járás Északon. — Tv­sorozat 8. rész. 10.50: Zenés műsor. 16.50: Szórakoztató műsor. 17.55: Autósok, motorosok. 18.30: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Do­kumentumfilm. 20.55: Ünnepi hang­verseny. 21.35: A vizsgák ideje. 22.15: Összeállítás a Labdarugó Li­ga-mérkőzésekből. 2. MŰSOR 17.50: Tv-torna. 18.25: Földrajzi vetélkedő. 19.15: Telesport. 19.20: A rendőrség naplójából. (Ism.) 20.00: Hívja a 110-es telefonszámot. — NDK bűnügyi tv-sorozat. 21.55: Augusztusi csillagok. — Vietnami film. I. rész. CSÜTÖRTÖK 16.50: Pár perc dalműsor. 17.40: Szergej Kopcsak operaénekes mű­sora. 18.05: Házasság és a csaáld. — Tv-sorozat 2. rész. 18.30: Esti mese. 18.40: Tv-magazin. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Mogador lakói. — Francia filmsorozat 3. rész. 21.10: Zenés műsor. 2. MŰSOR 17.35: Kultúra 1981. 18.55: Az élet­ből ellesve. 19.05: URH-kocsival. 19.30: Szamovár mellett. (Ism.) 21.45: Három borús nap. — Szov­jet bűnügyi film. PENTEK 10.25: Mogador lakói. — Francia tv-sodbzat 3. rész. (Ism.) 16.55: Melódia egyveleg. 17.25: A csator­na gyermekei. — Angol tv-sorozat 1. rész. (Ism.) 17.50: Sportrevü. 13.15: Bratislavai magazin. 18.30: Esti mese. 18.40: Tv-torna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Egy járás Észa- kon. — Tv-sorozat 9. rész. 20.55: Vetélkedősorozat. 22.00: A kisasz- szony fél. — Francia bűnügyi so­rozat 1. rész. 22.50: Zenés műsor. 2. MŰSOR 17.00: Hírek. 17.15: A Hamra- család. — Tv-sorozat 10. rész. (Istm.) 19.00: B’iatalok zenei mű­sora. 20.40: A fal. — Vidám tv- joienet. 21.50: Amerikai tragédia. — Tv-játék 2. rész. (Ism.) SZOMBAT 11.05: Egy járás Északon. — Tv­sorozat 9. rész. (Ism.) 12.30: Nép­dalműsor. 14.40: Szlovákia nagy­díja. — Karate. 16.25: Fekete far­kasok - üvöltése. —‘Kalandfilm. 17.50: Fúvószene. 18.30: Esti mese. 13.40: Apu, mama cs én. — Tv-so­rozat 2. rész. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Igaz történetek az életből. 21.05: A színházak és melódiák vi­lága. 21.35: Sporthíradó. 21.45: A nagy föld. — Amerikai film. 2. MŰSOR 17.55: Szórakoztató műsor. 17.05: Találkozás szovjet művészekkel. 17.55: Villámok Mexikó fölött. — NDK film. 19.20: Pár perc könnyű­zene. 20.00: Férfiak nyara. — Tv- játék. 22.10: Zenés szórakoztató műsor. VASÁRNAP 10.45: Érettségi. — Tv-sorozat 6. rész. (Ism.) 12.15: Hangversenymű­sor. 15.00: Szórakoztató műsor. 15.30: Egy nap Tokióban. — Do­kumentumfilm. 16.00: Kassa 1981. — folklórfesztivál. 17.05: Arckép. — Cseh film. 18.30: Esti mese. 18.40: Tíz lépcsőfok az aranyhoz. — Vetélkedőműsor. 19.30: Tv-hír­adó. 20.10: Egy járás Északon. — Tv-sorozat 10. rész. 21.05: Népsze­rű dallamok. 21.35: Sporthíradó. 22.40: Népszerű zeneszámok. 23.10: Hírek. 2. MŰSOR 15.30: Bratislava nagydíja. — Ló­verseny. 16.30: Gyaloglóverseny. 17.00: Pár perc könnyűzene. 19.00: Lisszabontól Isztambulig. — Doku­mentumfilm 2. rész. 20.05: Irodal­mi összeállítás. 20.35: Balettműsor. BÉCSI TV sorozat. 17.55: Jó éjszakát, gyere­I. PROGRAM VASÁRNAP 12.00: Zenés állatkerti riport. 16.iö: Fjodor kalandjai. Rajzfilmsorozat (2.) Fjodor és a levélhordó”. 16.35: Pinocchio. Rajzfilmsorozat. 17.40: Jó éjszakát, gyerekek. 19.00: Vasárnapi osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Sporthírek. 20.15: STINE. Tv-film Theodor Fontane regényéből. HÉTFŐ 10.30: Scaramouche. Kalandfilm. 16.30: Fjodor kalandjai. Filmsoro­zat (befejező rész). 16.55: A kék Napóleon. Ifjúsági film. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Sporthírek. 20.15: SALOME. Oscar Wilde drámája. KEDD 10.30: Mathieu, Gaston és Pelu- che. Film egy állatbarát társaság­ról. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek, 18.00: Az Avignon-i lány. Filmso­rozat. (12.) 19.30: Tv-hirado. 20.15: Prizma. 21.00: Tegnapi újdonságok. SZERDA 17.00: Egyszer volt . . . Közvetí­tés az Uránia Bábszínházból. 17.30: wickie ée az erős emberek. Film­kék. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Maigret felügyelő. CSÜTÖRTÖK 10.30: Csibészek. Filmkomédia. 11.55: Hans és Lene. Filmsorozat (9.) 17.30: Marco. Filmsorozat. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek. 19.30: Tv- híradó. 20.15: Nap-paripa. Tv-film- sorozat (6.) 21.50: Esti sportműsor. PÉNTEK 10.30: Déli 12 óra! Westernfilm. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek. 18.00: Panoptikum. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Derrick felügyelő. 21.20: Panoráma. 22.10: Sporthírek. SZOMBAT 14.30: Egy éjszaka a császárral. Történelmi filmkomédia. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek. 19.30: Tv-hír­adó. 19.50: Sporthírek. 20.15: Köz­vetítés a Bécsi Stadthalle-böl: Kí­vánságműsor. 22.20: Newport-i Jazz Fesztivál iö70. (2.) TI. PROGRAM VASÁRNAP 14.00: Sportdélután, híradó. 20.15: Színes, ka. 22.15: Waterloo. Történelmi film. HÉTFŐ 15.45: Sportdélután. 17.45: Ma­thieu, Gaston, és Peluche. Film. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Gyilkosság az Orient Expresszen. Bűnügyi film. 22.20: Sporthírek. KEDD 19.30: Tv-híradó. 20.15: Ismeri ezt a melódiát? Zenés fejtörő. 21.03: Andre Heller új dalaiból. SZERDA 18.30: Ütőn — Ausztriában. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Centrál kávéház. 22.20: Szezon végén. Film. CSÜTÖRTÖK 18.00: Szájkosár nélkül. Ifjúsági magazin. 19.30: Tv-hiradó. 20.15: A nagy lehetőség. Showmüsor. PENTEK 14.00: Közvetítés az Ausztria— Dánia Davis Kupa tehiszmérkőzés- ről. 18.30: önök kérték — mi tel­jesítjük. 19.00: Közv etítés az Auszt­ria—Dánia Davis Kupa teniszmér­kőzésről. 19.30: Tv-híradó. 22.20: SKLAVEN. Film. SZOMBAT 15.00: Sportdélután. 18.25: Labda­rúgás. 20.15: August StrindbérjH Bajtársak. Tv-játék. 21.40: A bev*« tés. Tv-film. 22.10*: Az éjféli férfi« 19.3U. Tv* népi muzsi- Bűnügyi film.

Next

/
Oldalképek
Tartalom