Dolgozók Lapja, 1981. június (34. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-30 / 151. szám

13*1 Jünftui JD!," KeiR! D 0 LG ŐZÖK L A P 3 A 7 ímB»rnTmn«»nmfms Atlétika Vége a társbérletnek i Női hét- és féríi tízpró-1 bábán kétnapos versenyt! rendezett a MASZ a Nép-! stadionban. Az összetett; bajnoksággal . párhuzamo-; san zajlott az első napon; az Építők SC versenye, a; másodikon a Spartacus SC| áltál rendezett OKISZj Kupa. I Az összetett viadalon a! TBSC tízpróbázója, Hof-1 fér József 7391 pontos tel-1 jesítménnyel a harmadik ! helyezést érte el. Női ma-! gásugrásban Sterk Kata-! Unnak sikerült „megsza- ! badulnia” társbérlőitől. Az; utánpótláscsúcsot 187 cm-; rel eddig Mátay Andreával; és Rudolf Erikával közö-; sen tartották. A 20 éves; tatabányai atléta 190 cm-1 es eredményével új után-] pótláscsúcsot állított fel. ] Sterk rendkívül magabiz-1 tosan versenyzett — 170j cm-en kezdett és minden] magasságot, a 190 cm-t is] elsőre ugrotta. ] ■ Tartja jó formáját Sza- L lat István is. 800 méteren! egyéni csúccsal 1:48,56-os j eredménnyel másodikként! érkezett a célba. 1500 mé-; térén hatodik lett 3:44,79-! es nagyszerű idővel. Mo hácsi Éva a 400 méteres; sík- és gátszámban indult.; Síkfutásban 55,52-vel har­madik, gáton 60.60 má­sodperces idővel NDK-beli; ellenfele mögött második! helyezést ért el. il totó Zfi. heti eredményei | I. Siofok—Szíkszárd ■ 2. Barcs—Dombóvár 4:1 1 •3, K. Vasas—D. Epilók 2:2 x I 4. Kiss J. SE—Táncsics SE 5:0 1 J 5. SZVSE—Karcag 4:0 1 ; 6. Sz. Cukorgyár—Szabó SE 5:3 1 ) 1. Szentes—T.sztmiklós 0:3 2 8. Esztergom—MOTIM TE 4:2 1 5. Tb. Vasas—K. Olajm. 1:3 2 10. S. Postás—MÁV NTE 2:1 1 11. Nagyhalász—Hajdú V. 2:1 1 12. Kisvárda—Asztalos SE 3:1 1 13. Olefin SC—Papp J. SE 0:1 2 14. Schonherz SE—Gyári D. 2:1 1 A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 2«. heti totónyeremények az illeték levo­nása után a következők: 13 talá- latos szelvény 15 darab, nyeremé­nyük egyenként 90 309 forint; ezek közül 13 plusz 1 találatos szel­vény 5 darab, a nyeremény és a j utalom együtt 180 618 forint; 12 találatos szelvény 395 darab, nye­reményük egyenként 2286 forint; 11 találatos szelvény 4744 darab, nyereményük egyenként 190 forint; a 10 találatos szelvények száma 30 971 darab, nyereményük egyen­ként 44 forint. Alost a vízilabdások következnek Mától: négynapos ifjúsági torna A múlt héten az ország legjobb serdülő labdarúgói ta­lálkoztak Tatabányán. Mától viszont a zöld gyepről a Bá­nyász-sportuszodába tevődik át egy szintén országos torna színhelye. Itt folyik ugyanis a vízilabda Országos Ifjúsági Kupa vetélkedő. Ezt a mérkőzés-sorozatot eddig többnyire a, fővárosban rendezték. Az idén a megye- székhely kapta a megbízást a négynapos torna lebonyolítá­sára, ami a vízilabda itteni fejlődését, illetve ennek elis­merését jelzi. Az eseményen felvonul e fontos (bár mos­tanában krízissel küszködő) olimpiai sportág közvetlen utánpótlásának színe-java. Tíz OB I-es és hat OB II-es ifjúsági együttes veszi fel a küzdelmet, kupa-rendszerben. Ez a teljes magyar ifjúsági él­gárdát jelenti. A selejtezők ma reggel 8 órakor kezdőd­nek és eltartanak este 8-ig; ugyanígy folytatódnak szer­dán is. Csütörtökön 9 órától délután 18-ig már a selejtező­kön túljutottak küzdenek majd a döntőbe kerülésért. A döntő mérkőzések a négy legjobb csapat között pénte­ken lesznek, délelőtt 10 és délután 2 órától. Mivel a TBSC ifjúsági gárdája szin­tén az országos mezőny él­vonalához tartozik, remélhe­tőleg a sportág honi hívei még a finisben is szurkolhatnak a tatabányai fiataloknak. E patrióta óhajon kívül a vetélkedő mindenképp érde­kesnek ígérkezik, már azért is. hogy az ifjúságiak tanúbi­zonyságát adhatják; mégsincs olyan nagy baj e sportág jö­vője körül. S a cél az is, hogy Tatabányán tovább népszerű­sítsék a vízilabdát az erre ter­mett fiatalok és a szurkolók Indulásra hész a vivóválogiitott Hétfőn volt a világbajnok­ság előtt álló vívók utolsó hi­vatalos edzése, a szakvezetők azonban nem tudtak ellenáll­ni a női törözők kérésének: engedélyezték, hogy ők ked­den, még egy műsoron kívüli gyakorláson vegyenek részt. Kulcsár Győző, az egykori többszörös olimpiai bajnok, aki először mutatkozik be szövetségi kapitányi funkció­jában, mértéktartóan jósolt: — Feltétlenül jobb szerep­lést várunk, mint két éve a melbournei világbajnokságon, s ha elérnénk a moszkvai olimpián szerzett 23 pontot, elégedettek lennénk. Ügy lát­juk, -ezúttal a legtöbb re­ménnyel kardozóink indul­nak, akik ha kivívják egész éves formájukat, akkor akár a legjobbaknak is bizonyul­hatnak. — Szerdán Párizson keresz­tül repülünk Clermont Fer- randba, a világbajnokság színhelyére. A verseny ünne­pélyes megnyitója csütörtök este lesz. körében. Nyári Totó Kupa Területi csapataink beosztása Nem. mindegyik labdarúgó-csapat vonult nyári pihenőbe: a totózók kedvéért ugyan­is megint elkezdődött egy „holtidényi” kupa­sorozat. (Mivel ilyenkor külföldön sincs a totószelvényre vehető bajnoki mérkőzés.) E vetélkedő azonban arra is felhasználható, hogy a részt vevő klubok építgessék, for­maijaik SSajpgtaikat at új bajnokságra. Megyénkből három együttes rajtolt a Totó Kupa Duria-csoportjában. Kettő egymás el­leni mérkőzött Tatabányán, a Vasas pályán, míg az Esztergomi Vasas odahaza fogadta mosoni ellenfelét. KOMÁROMI OLAJMUNKÁS — TATABÁNYAI VASAS 3:1 (1:1) Tatabánya, 300 néző, vezette :Seregi. A két hete lezárult megyei bajnokság harmadik és hatódik helyezettje találkozott az erőműi pá­lyán. Ez az erőviszony a játékon is meglát­szott: az Olajmunkás többet támadott. Pin­tér, Nyikus révén kétszer vette be a hazai­ak kapuját, míg a harmadik gólját Nagy J. „közreműködésével” (öngól) szerezte. A vasasok becsületgólját Mesterházi érte el. ESZTERGOMI MIM VASAS — MOTIM TE 4:2 (1:1) Esztergom, 500 néző, vezette: Lázin. Az esztergomi közönség érdeklődéssel figyelte a területi bajnokságba - jutott csapatának erőpróbáját egy • Szintén területi osztályú (csak más csoportba tartozó) együttes ellen. A mosoniak szünetig jól tartották magukat, bár a liazai gárda már addig is többet támadott. Szünet után már egyértelmű volt a MIM Vasas fölénye és ez gólokban is meg­mutatkozott. A Peszeki-testvérek három­szor (Jenő kétszer, Géza egyszer) vette be a MOTIM kapuját, a negyedik hazai gólt Szabó szerezte. Itt is volt egy öngól; ezt Tö­rök vétette az esztergomi kapunál. A DUNA-CSOrORTBAN A labdarúgó-rendszer átszervezésének egyik lépcsőiéként ősszel megindul az öt­csoportos területi bajnokság. Megyénkből itt veszi fel a küzdelmet az NB II-ből ki­esett Oroszlányi Bányász és Hónvéd Rá­kóczi SE, valamint a megyei osztályból fel­jutott Esztergomi MIM Vasas és a Tatai AC. Mindegyiket a Duna-csoportba osztották be; ennek lebonyolítója a Budapesti Labda­rúgó Szövetség. Az ellenfelek: Budapestről: Soroksári VOSE, Vasas Ikarus. III. kerületi TTVE, Erzsébeti SMTK, MEDICOR, Bp. Spartacus; Fejér megyéből: Honvéd Szondi SE, Honvéd Toldi SE, Mezőfalva, Dunaújvá­rosi Építők; Pest megyéből; Ráckeve, Döm- söd, Érd, ÉGSZÖV. A mezőnyben az Oroszlány és részben az Esztergom számára van néhány már ismert csapat, de több az ismeretlen. Leginkább a TAC számára lesz újdonság ez az osz­tály és ez a csoport. A Rákóczit és az OBSK-t segítheti a másodosztály sokévi ta­pasztalata. Az Esztergomi MIM Vasasnak most jól jön a Nyári Kupa, hogy «jobban megszokja újból a magasabb szintet és a tornán fel­készíthesse gárdáját. Az Olajmunkás ugyan lemaradt a feljutásért folyó harcban (illet­ve két NB II-es csapatunk kiesése meghiúsí­totta ezt), de mint a megyei osztály har­madik helyezettje, bizonyára hasznát veszi majd a nyári vetélkedőnek, hogy ősztől is­mét megpályázhassa a feljebbkerülést. Ám a Tb. Vasasnak sem lesz haszontalan az NYTK-ban való versengés, ha a megyei baj­nokságban többre akar jutni. Két műszakos munkakörbe, jó kereseti lehetőséggel női dolgozókat, valamint villanyszerelő szaSuíionkésokat felveszünk az almásfiizitői Textiltisztító Üzembe. Jelentkezés és felvilágosítás a szövetkezel központjában; Komárom. Arany J. a. 17. alatt * Ruhatisztító Szövetkezet. 4839 Megyei kézilabda-bajnokság Több mérkőzés elmaradt • Az utolsó tavaszi fordulóban több találkozói nem J játszottak le a megyei kézilabda-bajnokságban, t Mint ismeretes, a női csoportban központi pályán, a J Tatai AC sporttelepén bonyolítják le a tavaszi és • őszi idény k*:ötti közbeeső, harmadik fordulót. Itt az J utolsó játéknapon a Leányvár * csapata nem jelent , meg. Károm ellenfele, a Kisbéri Gamma, a Dorogi J AC cs a Komáromi AC mérkőzés nélkül jutott a , bajnoki pontokhoz. Miután a leány váriaknak már J nem ez az első esetük, hogy sportszerűtlenül távol­< maradnak, a versenybizottság rövidesen dönt sorsuk J felöl. t A férficsoportban szervezési problémák miatt • nem jelent meg játékvezető a Kisbéri Gamma—Kö­< máromi AC találkozón, de a Dorogi AC—Tarjáni 2 KSK mérkőzést is 'szükségjátékvehető vezette le... FÉRFICSOPORT A Dorog—Tarján találkozón egygólos hazai győzelem szü­letett. Az eredmény_ azért fi­gyelemreméltó, mert a hazai gárda a bajnokságra tör, a tarjániak pedig sereghajtók. Eredmény: Dorog—Tarján 32:31 (18:17), v.: Szollár (szük­ségjátékvezető). Legjobb do­bók: Medgyesi, Szlamnik 9— Országos Serdülő Kupa Két gólon múlott A bronzéremért folyó ver­sengés (melyből végül ezüst lett) jó levezetője volt Tata­bányáin, a helyi labdarúgó­életben az Országos Serdülő Kupa döntője. Csapóék a nagy siker után már pihennek, jö­vendő utódaik viszont a hol esős, hol izzasztó időben küz­a TBSC) egyforma pontszámú mai állt és a végső sorrend kialakulása az utolsó napra maradt. > A pihenőnap — úgy lát­szik —, mégsem tett jót. Mi­után az MTK-VM 5:l-re le­lépte Békéscsabát, a követke­ző, záró találkozón a Bányász­Jelenet a döntő mérkőzésről: egy kihagyott tatabányai hely­zet, a pécsi kapus vetődve imént (Fotó: Nagy Zoltán) döttek azért, hogy ezt még valami kis pót-diadallal meg­toldják. Az OSK jól is indult a ta­tabányai fiatalok számára, hi­szen az első találkozón bizto­san nyertek 3:l-re az MTK- VM ellen — mely végül még­is a torna győztese lett. A folytatás már kevésbé volt sikeres: bár félidőben még vezetett a TBSC a Diósgyőr ellen, mégis kikapott 4:3-ra, igaz, vitatható ^11 -esekkel. A harmadik napon újabb győzelem következett: 2:0 Bé­késcsaba ellen. A finis előtt ugyan szabadnaposok voltak a tatabányai fiatalok, de ke­reszt b e- ve rések folytán ekkor még semmi sem dőlt el, hi­szen három együttes (köztük nak legalább kétgólos kö-' lönbséggei kellett vollna nyer­nie ahhoz, hogy elnyerje a kupát. A PMSC azonban szí­vósan küzdött a kapu előtt sokat hibázó hazaiak ellen. Áz eredmény így csali 1:1 lett, s végül a TBSC által már az első fordulóban legyőzött MTK-VM szerezte meg a ser­dülő bajnoki címet, a tatabá­nyai fiataloknak az ezüst­érem jutott. Ám ez sem lebecsülendő fegyvertény, hiszen a torna se­lejtezőiben a korosztály csa­patai az egész országban ver­sengtek, innen jutottak a te­rületi döntőkön át Tatabányá­ra a legjobbak; tehát a ser­dülőknél nagyjából ez is olyan értékű, mint a felnőt­teknél az NB I. ezüstje. Sakk Befejeződött a vegyes mesterverseny Befejeződött a Magyar Vis- cosa SE 1981. évi vegyes mes­terversenye. A győzelmet a legkevesebbet hibázó Balogh Béla mester szerezte meg, nagy előnnyel. Az őt követő — egyaránt 5,5 pontot elérő — három sakkozó még min­dig sikerként könyvelheti el magának a nyergesújfalui sze­replést. . Közöttük van Kosa László mester, a TBSC ver­senyzője, aki az egymás el­leni eredmények alapján szo­rult á negyedik helyre. A végeredmény: 1. Balogh’ Béla mester (Bp. Vasas) 7, 2. Sulyok Sándor mj. (Gyöngyös) 5,5,. 3. Kádas Gábor mester (Szolnok) 5,5, 4. Kosa László mester (TBSC) 5,5, 5. Fodré Sándor mj. (Viscoga) 5, 6. Szöllősi László mester (Bp. Tipogr.) 4,5, 7. Szurovszky Elek mester (Miskolc) 3,5, 8. Szobi Tibor mj. (Viscosa) 3, 9. C^aba Árpád mj. (Vesz­prém) 3, 10. Szlovák Mihály mj. (Viscosa) 2,5 ponttal. 9, Kollár 5, Bihari, Magyar 3—3, ill. Kreisz 13, Riesing 7, Treszl 5. Egy korábban leját­szott találkozó eredménye: Tarján—Komáromi AC 29:24 (11:8), v.: Szotyori, Varga Z. Ld.: Kreisz 9, Riesing 8, Wei­ler '5, Horváth 4. ill. Kapos­vári 7, Tóth 6, Kutak 5. NŐI CSOPORT TBSC ifi—Kisbéri Gimn. 9:9 (6:7), v.: Babos, Mózer. Ld.: Németh 3, Kiss 2, ill. Pirik 4, Kuglics 3. KAC— Kisbéri Gamma 10:8 (6:4), v.: Nagy T., Szotyori. Ld.: Hor­váth . 4, Póczi, Virág 2—2, ill. Bednár 3, Páris, Varga 2—2. KAC—Dorog 6:3 (3:0), v.: Mó­zer, Nagy T. -Ld.: Virág 2, ill. Kondra 2. TBSC ifi—Do­rog 14:9 (7:3), 'v.: Nagy T., Szotyori. Ld.: Kiss 3, Németh 3, Dobó 2, ill. Kondra 4, Lacz- kó, Marcsa, 2—2. Kisbéri Gamma—TAC II 17:5 (9:2), v.: Mózer, Szotyori. Ld.: Zsé­dely 6, Páris, Bodnár, Varga 3—3, ilL Antal 2. TBSC ifi— TAC II 15:13 (5:5), v.: Mózer, Szabó L. Ld.: Kiss 4, Németh, Dobó 3—3, Andrási 2, ill. An­tal 8, Héricz 4. TAC 11—Esz­tergomi TK 20:8 (13:1), v.: Boros, Szotyori. Ld.: Nagy, Héricz 5—5, Csenkei 4, Antal 3, ill. Lánczi 4, Simon 3. KAC—Esztergomi TK 9:4 (5:2), v.: Szotyori, Tóth L. Ld.: Édiné 4, Horváth 2, ilL Varga 2. Kisbéri Gamma— Dorogi AC 10:9 (3:4), v.: Bo­ros, Szotyori. Ld.: Bodnár, Zsédely 3—3, Páris 2, ill. Kondra 4, Laczkó 3. TBSC ifi—Esztergomi TK 13:12 (5:6), v.: Szotyori, Tóth L. Ld.: Németh I.. Dobó 3—3, Németh Zs.. Vakula, Weisz 2—2, ill. Lánczi 6, Varga 4. Kisbéri Gamma—Esztergomi TK 27:4 (13:4), v.: Babos, Natkai. Ld.) Zsédely 10, Varga 6, Páris 4, Jámbor, Bősze, Juhász 2—% ill. Lánczi 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom