Dolgozók Lapja, 1980. február (33. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-24 / 46. szám

10 DOIzGŐZÓK LAPJA 1980. február 24., vasira®» Rádió- és tv-mű sor VASÁRNAP KOSSUTH RÁDH) \*.05: Kellemes vasárnapot! \?3: Faluról mindenkinek. 8.A': öt kontinens hét napja. 8.2A.* Régi magyar cialok. g.oo:. Minden versek titkai. 9.30: Népszerű fúvósátiraitok. 9.50: Szerkeszt ói üzenetek. 10.08; A'latok farsangja, 11.14: Vébv'>árnapi koktél. 12.10: Eder anyanyelvűnk. 13.00: Faradé. Vilmos írása. 13.10: A hegA.'dű virtuózad. 13.40: Rádiólexikon. 14.10; o perettf 6.-*vételek. 14.40: Pillantás nagyvilágba, 13.12: Évszázadok, mesterművei. 15.30: Déri Tibor 5 versei. 16.07: Talpalatnyi4iöld. IV. (befe­jező) rész. 17.10: Metronóm. 17.30: Művész lemezek. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.50: A szomszédság'.hév ében. H, (befejező) rész­ig.«: Régi fűm dalok. 39.55: Színes népi muzsika. 20.43: BelLifni-cökLus. 23.08: Zenekari rmizs-Mca. 0.10; Gregorián dalíhamotc. PETŐFI RADIO 7.30: Barokk szerzők. 2.06: Mit hallunk? / 8.30: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Sanzonok. 9.30: Vi3á gvasá map. 30.33: Karinthy Színpad. 11.30: Gályölgyi János műsora. 12.00: Jó ebéd h*ez szól a nóta. 12.57: Szimfonikus scherzo. 13.0«: Mesejáték. 14.08: Újdonsága iánkból. 14.33: Táskarádió. 15.30: Párizsi vendégségben'; a ma­gyar film. Riport. 36.00: Népdalok. 16.38: Slágerek rrrnidenikiinefc. 17.40: A vasa map sportja. Totó. 18.00: Verseit elmondja Fodor András. 38.10: Operettekből. 18.33: Mit üzen a Rádió*? 19.0«; Nóta-kedvelőknek. 39.55: Híres zenekarok albuma, 20.33: Sporthírek. Totó. 30.3«: Társalgó. 22.35: Country muzsika. 23.10: Operettekből. 3. MŰSOR 7.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. 7.30: Német nyelvű műsor. 8.09: Bach-művek. 9.15: Operakettősök. ' • 10.10: új Zenei Üjsgg. 31.06: Klemperer vezényel. 32.53: Kis magyar néprajz. 33.08: Filmsztárok sztereóban^ 13.52: Dalciklus. 35.06: így »láttam Kodályt. 15.32: A trubadúr. Részletek. 36.36: Elmélet és gazdaság. 36.51: Magyar zeneszerzők. 17.24: Rádiószínház. 18.10: Hangverseny. Kb. 18.53: A magyar széppróza száza­dai. . . . 19.4«: Hangfelvételek felsőfokon. 21.05: Töltsön egy órát kedvencei­vel. 22.05: Zenetörténeti érdekességek. 23.10: Zenei panoráma. BUDAPESTI TV 8.05 : Tv-tonna. (Sz) 8.10: M ind enk i iskola ja. 9.15: Óvodások film-műsora. 9.35: A templomos lovagok kin­cse. 4. r. * 10.10: Szvjatoszlav Richter zongo­rázik. (Sz) 30.20: Hírek. 10.30: Vasárnap délelőtt. fSz) 13.30: Tengerre. IX'8. (Sz) 14.50: A Zeneakadémiától a Ka­ra v áns zerá i i g.. Zenés besz é 1 - getés Kersics Annával. (Sz) 15.30: Műsorainkat ajánljuk. (Sz) 16.00: Sport összeállítás. 17.30: A főnfxmadár városa. Do­kumentumfilm. (Sz) 18.05: Lehet ggy kérdéssel több? Vetélkedőműsor. 33.40: Közönségszolgálat. 13.45: Tv-toma., (Sz) 18.50: Esti mese. 19.00: A HÉT. (Sz) 20.00: Hírek. 20.05: A tűzüldözők. Angol tv- fílm. (Sz) 21.40: Sporthírek. (Sz) 21.50: Reflektorfény. (Sz) Az Osztrák Televízió könnyűze­nei sorozatműsora. Í2.25: Hírek. BECSI TV I. PROGRAM 13.0«: Téli Olimpiai Játékok 1980. 19.30: Tv-híradó. 19.30: Sporthírek. 20.15: Riportműsor. v22.é: Téli Olimpiai . Játékok 1980. 23.30: Hírek. II. PROGRAM 14.56: A kalózok királya. Kaland­film. 16.45: Egy. kettő, három. Fejtörő- műsor. ■37.4-0: Jó éjszakát, gyerekek. 17.45: Tdő^ek klubja. 18.30: Okáv. Jfiúsági műsor. 19.30: Tv-híradó. /19.50: Heti körkép. 20.15: A kis teaház. Film. 22.15: Colombo. Filrtisorozat. POZSONYI TV 8.30: Hírek. 8.35: Kicsinyek műsora. 9.00: Pár perc dalműsor. 9.10: Mi a világ végéről. 8. rész. 10.35: Akinek nem szabad meghal­nia. 5. rész. (ff) 11.40: A Sportka számainak húzá­sa. 11.50: Heti hírösszefoglaló, (ff) 12.20: Vasárnapi hangverseny. 12.55: Hírelv 13.10: Műsörajánlat. 13.30: Természetfiilm-sorozat. 13.55: Látogatás |a klubban 14.30: Aero Odb’-cna—Voda Bratislava férfi rönlabda. 15.30: Zen^s vetélkedőműsor, c^s^édi posta. Í6.50: -v:T-=Tq- egy lépést sem. Dal­műsor. 17,25 Fogván volt februárban. Tv- játék. (ff) 18.40: Esti mese. 18.30: TdőiárásmTentés. 29.00: Tv-híradó 1. 19.?0: Olimpiai krónika. 19.40; vasámáni versműsor. 1f,45- őtnasy 30 esete. 30. rész. 3I1.30: c«eh filharmoni k usok 11. rész. • 22.00: Sporthíradó. 22.15: Pro- és kontra, (ff) 22.40: Liszt Ferenc: Les Prelwies.- 23.00: Hírek. 2. MŰSOR 16.00: Kicsinyek műsora. 16.26: Pionírmagaziai. (ff) 17.10: Rövidfilm-összeállítás. (ff) 18.00: Operakalauz: Cik-ker feltá­madása. (ff) • 18.55: Felkészülés a Spartakiádra. 1-9.00! Pedagógusok műsora. . 19.30: Leningrad beszél, irodalmi műsor. 2Ö.00: Magányos cédrus. Magyar bal efcfcfüm. 21,20: Korunk nyomai. Tv-játék, 2. rész. (ff) 22.25: Expresszvoonat. Japán úti-­film. 22.45: Tv-híradó 1. (Ismj HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8.26: Mit üzen a Rádió? 9.00: Balassi Bálint versed. 9.10: A hét zeneműve. 9.4-0: Óvodások műsora. 10.06: Nyitnikék. 10.36: Schubert: Katomainöuló N». 3. 10.42: Intermezzo. 11.23: Latin-amerikai hóstórték. 11.43: Ragtime. VII. rész. 12.35: Válaszolunk haiLlgatóánknak. 12.50: Zenei érd ékességek. 14.40: Elbeszélés. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 15110:’ Szólisták. 15.2«: Gyermekrádió. 16.06: Zenés beszélget«;. 16.27: Brigádok akadémiája. 17.06: Kettős ölt. 17.25: Bolond Istók. Rádióváltozat. 18.00: Vörös Sári nótákat énekel. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Jégkorong-mérkőzésekről. 19.20: Miért? Szilágyi János mű­sora. 20.20: Mario Del Monaco Sámson szerepében. 20.56: Pajzán históriák — L rész. 21.30: Vonalvég. 22.20: Tíz perc ‘külpofítiftca. 22.30: Soszt ako vies : VII. „Le-­nmgrádiM szimfónia. 23.47: Ja-nacek- kórusművek. 0.10: Dzsessz. PETŐFI RÁDIÓ 8.06 : Verbunkosok, ' katona da lo-k. 8.33: Operettek. 9.10: Slágermúzenm. 10. OO: Zenedéiéi ott. 11.55: Pillanatkép. 12.00: Népdalok. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38 : Tánczenei koktél. 33.25: Közösség és közönség. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: A sAió völgye. I. rész. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Zeneközeiben. 19.35: Népi zenekar. 20.00: És ha azt mondom '' * kö­zép? 20.33: Jégkorong-mérkőzések. 20.3«: Tánczenei bemutató-hang-, verseny. 23.16: Nóták. MŰSOR 9.00: Tskolarádió. 9.30-: Bellini operáiból. 10.30: Rádiólexikon. 11.05: Barokk mesterek műveiből. 12.43: Fiúról apára. Rádióváltozat. 13.07: Kamara k órus. 13.47: Romantikus kamarazene. 15.10: Dzsessz. 15.30: A hét zeneműve. 16.00: Közösség, társadalom, tör­ténelem. 16.30: Huszonöt perc beat. 16.55: Operákból. 18.0?: Bécsi klasszikus muzsik».' 19.05: Mindenki iskolája. 20.0«: Híres előadók aibum«. 20.38: Láttuk, hallottuk. 21.03: Dietrich Fischer—Dieskau Sch ub ért- datestj e. *1.43: Versek. 21.50: A dalest folytatás®, BÉCSI TV 9.00: Orvosi tanácsok. 10.00: Tstk oíatelevízió. 10.30: A köpenicki kapitány. Film. (Ism.). 17.00: Kiqsinyek műsora. 17.30: Lassie. Filmsorozat. 17.55: Jó éjszakát gyerekek. 18.00: Állatok a forró égöv alatt. Filmsorozat. lfl.30: MI. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Hétfői teles-port. Téli Olim­piai Játékok 1980. II. PROGRAM 18.00: Angol nyelvlecke. 18.30: Az úton — Ausztriában. 19.00: Tudományos magazin. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Poldark. (1.). 21.06: Beszélgetés aktuális fflm- kérd és ékről. 22.20: Az egvik énekel, a másik nem. Film. POZSONYI TY 15.10: Hírek. 15.15: A jelenlegi kínai külpoliti­ka. 2. 15.55: Ünnepi nagygyűlés a feb­ruári győzelem 32. évfor­dulója alkalmából. 17.10: Magazin-műsor. (Sz) 18.0*0: Dokumentumműsor. (Sz) 18.10: Tudományos kommuniz­mus. 6. 18.40: Esti mese. 18.50: Tdő.i árásielentés. 19.00: Tv-híradó. . 19.45: Csehszlovák tévéfesztivál, 19.50: Tévéfilm. 2’.05: Dokumentumműsor. 21.30: Tv-híradó. 2*1.00: Szórakoztató műsor. 27.50: Do ku m en tűm m űs or. 23.15: Hírek. 2. MŰSOR Hírek. Portréfilm. (Sz) Spartak iád. 12. rész. (St) Angol nyelvtanfolyam. (Sz) Kisfilm. A béke közügy. (Sz) A külföld sportja. (Sz) A rendőrség nyomoz. Dalok a felhők felett,— ze­nés szovjet tévéjáték. Búvárok. (Sz) Tv-hí radó. (Ism.). A MOSZKVAI RÁDIÓ MAGYAR ADÁSAT Időpont Hullámsávok 19.00— 39.30 25. 3L 49. 257 21.00— 22.00 25, ZL 49, 257 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 19.59 20.15 21.15 21.20 22.26: 22.45: CJzehnuír Tamara Melnyik: < Aki túllőtt a célon TÍZSZINTES: 1. Idézet Radnóti Miklós enyik verséből, (Zart be­tűk: M. L. N. u. o.) 13. Magyar származású Ázsia-kutató, hátul személyneve kezdőbe: uj eve'. 14. Hónaprövidité«. lé. A bibliai Adam uralkodó, neveiével. Iá. aeaaa: 11. Kossut-h-dtjae nyelvész (Dezső, •.sas—19731. 12. Folyékony. 13. Az idézet második része (Zárt betűk: E. A. J, A. E). 17. Mely helyre? 18. Használja a fogat. M. Magyar Minden férfi életében feltét­lenül van egy nő, aki végze­tes szerepet játszik. Akadt ilyen a szegény Habverov „szakácsművész” számára is, aki szerényen dolgozott egy nagy hivatal étkezdéjében. Ez a bizonyos nőszemély azzal a követeléssel fordult a helyit szakszervezeti bizottság elnökéhez. hogy ne engedje Habverovót a konyhában dol­gozni . — Nem dolgozhat kollektí­vánkban olyan ember, aki tetemes kárt okoz a köznek! Nézze csak meg, hová lett azoknak a nőknek a dereka, akiktől maga a szakszervezeti díjakat beszedi?! Miért nem izgat senkit az. hogy csípőn­kön felesleges zsírpárnák ke­letkeztek? Ez az ember min­dennap húsos lepénnyel, süte­ménnyel. kerek cipóval, buk­tával. piskótatekerccsel kísérti gyenge akaratunkat. Krémmel, máikkal. lekvárral, túrával, húse-al. almával, dióval, ká­posztával tölti meg konyha­remekeit. Kóstolja meg, és akkor megért engem. Az ilyen ínyenc fa lat okát senki sem uta­síthatja vissza önszáintáiból. Tegyen megfelelő intézkedést, fékezze meg a csábítót! Kü­lönben tömegakciót, asszony- lázadást szervezek — akár tetszik, akár nem, és nem nyugszom bele abba, hogy ez az ember a hivatalunkban maradjon 5 A szakszervezeti bizottság elnöke szemügyre vette a nők derekát, és úgy határozott, el- bocsájtja Habverovot. A meg­ijedt konyháim ű vesz azonban égre-földire esküdöiziött hogy ezentúl kolbdszos szendvicsen kívül semmit sem készít — és így magmarad'hatott állásában. Ha a kedves olvasó hivata­lának étkezdéjében száraz szendvicseken kívül más egyéb nincs — „cherchez la femme!” vagyis: kedves asszonytársaik, készítsenek magjuk roládot, ha kedvük tartja! (Gellert György ferdítés«) AlMtÓIlÍKDErÉi és Éva egyik gyermeke. 16. Az adott körülmények között reakció­ba nem lépő anyagok jelzője. 17. Tengeri rák. 19. Ezen a módon. 20. Vallási tárgyú zenemű. 21. Csomó. 22. Ketrec eleme. 34. EKT. 25. Ker­get.. 27. A germanium vegyiéit. 28. Szigetlakó nép. 28. Nagy növény. 30. Szűk kis utca. 32. Takarja. 34. Pepsi ... 36. Északi férfinév. 37. Par.pa. 3«. 16. századi egvhazeile- nes és antifeudaiós mozgalom jel­zője. 41. Az idézet befejező része. 43. A görög ábécé egyik betűje. 44. Orosz női név 46. Ady Lédájának valódi neve. 48. Helyező. 50. Tistai átkelőhely, Bocskai itt verte meg 1604-ben a császári csapatokat. 52: Időjelző. 53. A hidrogén és a kén vegyjeie. 54. Vés. se. Szelíd. 57. Jut neki. 58. Zenei kifejezés, füg­geléket jelent. 60. SIS. 61. Büntetést kiszab. 62. NAA. 64. Gabonanö­vény. névelővel. 66. Férfinév. 67. . . . -More — tektonikus völgy Skó­ciában. 68. Északi férfinév. 7«. Szeszre költőt-e a fizetését. FÜGGŐLEGES: 2. Néprajz ide­gen eredetű szóval. 3. Homokos, lápos partvidék az Északi-tenger német, partja mentén. 4. Francia városka Not-mandiában (VIRE). 5. Jelez. 6. A lantán vegyjeie. 7. Te­niszben a játékot kezdő verseny­ző. 8. Tagadószó. 9. Régi onosz A Dorogi járási Népi Ellen­őrzési Bizottság 19811. évi el­lenőrzési terveben számos központi, megyei téma- és cél­vizsgálat, illetve sajat kezde­ményezésű vizsgálat, szerepel. A bizottság munka terveden hangsúlyozza. , hogy az ellen­őrzési teendőkön túl fő fel­adatuknak tekintik a munka hatékonyságának, minőségi színvonalának további fokozá­sát.. A népi ellenőrök az első és a második félévben olyan köz­ponti, illetve megyei témák­ban tartanak vizsgalatot, mint az energiagazdálkodási és ra­cionalizálási intézkedések és azok végrehajtása, vagy a megnövekedetl létszámú álta­lános iskolai tanulok nevelési- oktatási feltételeinek alakuiá-- sa. Vizsgálják továbbá a Ko­márom megyei Tanacs vb. ál­tal szolga Itat ás- tej ies/.tés re és építőipari kapacitás növelésé­re adott támogatások hatását, a háztáji és egyéb kisgazda­ságok mezőgazdasági termelé­sének es értékesátésenek fo­kozására keszate+t megyei in­tézkedési terv végrehajtásának tapasztalatait, a mezőgazdasá­gi nagyüzemekkel való integ­ráció helyzetét, stb. A járási népi ' ellenőrzési bizottság folyamatosan figye­lemmel kíséri a folyékony üzemanyagokkal történő ta­karékos gazdálkodás utóvizs­gálatát követő intézkedések végrehajtását. Járási kezde­ményezésű vizsgálati téma az első féléviben: a takarékossági követelmények betartásainak ellenőrzése a tanácsi lakóhá­zak felújításánál. Az Esztergo­mi Városgazdálkodási Válla­latinál 1979-ben tekintették at az említett tárgykört, anűikor is több hibát, hiányosságot tártak fiöl, állapítottak meg, s ezekre az, illetékesek figyel­mét felhívták. Egyben azt is köaottek, hogy 1980-ban utó­szőlőíajta. 33. A/ alaphangsűr 1., 3. és 4. hangja. 25. Mályva féle nö­vény. 26. Redőny. 28. Ebben az évben. 30. Etelt ízesít. 31. Férfi­szerep az Aidában. 33. Fér Cinév-. 34. Csupán. 36. Húsétel jelzője le­het.. 39. Vonaton ül. 40. A száj ré­sze. 42. Az egyik: végtag része. 45. Szálkás húsú po-ntyféie hal, néve­lővel. 47. Strandikellék. 49. Ca d* . . . —híres palota Velencében. 51. Ez is . . . 52. Savval kezeié. 55.' Magasztos hangú költemény. 37. Kati angol nyelvű megfelelője. 58. Franciaországi kikötőváros a Szaj- na-öbölben. 59. Közel-keleti nép. 61. Város Jugoszláviában a Dinári- hegység lábánál. 63. Annál mé­lyebbre. 65. Rendben, ahogy az amerikai mondja. 06. Alabamai gépkocsik jelzése. 68. Szám ide­gen rövidítése. 70. Klasszikus kö­tőszó. X. B. A február 10-én megjelenti ke­res ztrej tvén y hei y es m egfej t-ése: Farsangi dal — Busójárás — Hans Sachs — A hajnal égetés — Far­sangban — Dankó Pista — Poldi- ni Ede — Álarcosbál. KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: Ambrózy Tivadar, Dorog: Havasi I.ászióné Tatabánya: Geréné Var­ga Zsuzsa, Tata. A könyveket postán elküldtük. vesznek részt — vizsgálat keretében kívánnak meggyőződni arról, hogy- a ja­vasolt intézkedések meghoztak e a vart eredményt. A második félévben szintén aktuális gazdasági es sokakat érintő kémesekkel foglalkozik a népi ellenőrzési bizottság, központi, megyei, illetve helyi kezdeményezésre. Ekkor ke­rül napirendre például a la­kosság tömegétkeztetésének, az idős korúakról való gon­doskodás vizsgálata, az újító­mozgalom helyzete és fejlesz­tési lehetőségeinek áttekintése, összehasonlítva egy korábbi a 1 apvi zsga la tta 1.. Járási kezdeményezés alap­ján vizsgálják meg a kenyér es péksütemény ellátást mind mennyiségi mind minőségi szempontból, illetve az időben történő kiszállítást. A SZÖCSÉNY PUSZTAI ERDŐGAZDASÁGI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA — SOMOGYZSITF A várja azoknak a 8. osztályos tanulóknak és a tavaly végzett fiataloknak A JELENTKEZÉSÉT az 1980—8I-es tan­évre, akik szeretik a természetet, kedvet éreznek az erdészeti S7.akma iránt. Szak- ma-számunk: 1702. Tanulmányi idő: 3 év. Az iskola kollé­giummal rendelkezik. Cin»: 8734 Somogy- zsitfa—Szöcsény- puszta. »48 LAKÁS — INGATLAN Szeged III.. tanácsi földszintes, gázfűtéses egyszoba-komfortos la­kásom elcserélném tatabánya-újvá­rosi hasonlóért. Érdeklődni. Bakó József. Tatabánya V., Komáromi u. 48. Í6Z. 2. . 993 V ért ess omló belterületén 224 négyszögöles bekerített víkendtelek eladó. Érdeklődni lehet, Orosz­lány, Április 4. U. 4. IV/2. 888 Eladnám esztergomi 177 négy­szögöl gyümölcsösömet. 26 m—es gyümölcstárolóval vagy elcserél­ném kis állóvíz-parti vagy hegy­vidéki üdülőtelekre. Cím: Puchler József, Dorog, Fáy-lakótelep 5/3. KM3 Házhely eladó Tata belterületén. Érdeklődni. Tata II., Madách u: 7. 507. telefon. 953 Budapesten, Kálvin-témél lévő szoba-konyha, előszóbás. 27 m--es, udvari lakásomat elcserélném ta­tabányaira. (Gáz. WC van). Lak­bére havi 80 Ft. Ajánlatot ..Nyár” jeLigére a Komárom megyei Lap­kiadóba kérek, Tatabánya, Pf.: 141. 978 Eladó Dorogon. Fáy-telepen. be­költözhetően két- é« fél szobás. OTP öröklakás kp 4- OTP-átvállalással. Érdeklődni lehet: Schalk, Nagy­sáp. Köztársaság tér 30. 715 Tata-Üjhegy X. dűlő 7. szám alatt. özv. Juhász Fér en énénél. 800 négyszögöl szőlő és kert (rajta lakható szoba-konyha, pince) el­adó. 999 JÁRMŰ IV írsz. 1200 Zsiguli eladó. Meg­tekinthető, Tatabánya I., Kert'alja U. 21. 966 Warsawa személygépkocsi olcsón - eladó, rendszám nélkül alkatrész­nek is. Érdeklődni: Dorog, Le- md út 126. I. e. 5. ajtó, du. 2 órá­tól. 871 TO-s Wartburg 353-as* Tourist sürgősen eladó. Érdeklődni lehet hét végem egész nap. hétköznap 17 óra után. Hermann Sándorné. Ba- konyszombathely, Kossuth u. 65. 1016 * 40«-as Moszkvics, jó állapotban, sürgősen eladó. Bábolna, Kinizsi Pál utca. Kővári. 908 Jó karban lévő. iG-s Trabant Combi eladó. Érdeklődni, vasárnap eg esz nap. Kocs, Lenin út 34. 1000 Az Építőipari Szállítási Vállalat Tatabányai Kirendeltsége FELVESZ 1 lő autóvillamossági szerelő szakmunkást és 1 lő szervizmunkást (mosó-zsírzó) JELENTKEZNI LEHET: ac Építőipari Szállítási Vállalat tatabányai Kirendeltségén. 961 Eladó Renault—10-es. 1980. V. 30­ig érvényes műszakival, alkatrész­nek is. Érdeklődni lehet telefonon. Észter gom: 710. 1003 VEGYES Keressük az oroszlányi. Rákóczi utcai posta közelében 1980. január ll-én. 14.30 órakor történt utcai támadás .szemtanúit. Felmerülő költségeiket megtérítjük. Választ: ..Sürgős” jeligére kérjük az orosz­lányi hirdetési elvevőbe, Oroszlány, Rákóczi u. 9. 949 Családi- és hétvégi házak terve­zését vállalom. Bohus Éva. építész- mérnök. Tatabánya V., Népköz« társaság ut 50. 95« Eladó 2 darab sárga. 10 hónap-oa bekoesizott Mura kanca csikó... Ma­gyaralmás, Fö utca 8. szám. Ne­mes. 1008 Riadó 2 darab 10 hónapos be- kocsnzott félmura csikó. Magyar­almás, Fő út 65. Neme«. 1010 Egy Bősendorfer páncéltőké« zongora eladó. Érdeklődni lehet. Tatabánya-Kertváros. Szegfű u. 56J sz. alatt minden délután S órától* 942 HÁZASSÁG 25 éves, 165 magas, érettségizett szakmunkás fiatalember megismer­kedne korban hozzá illő komoly; csinos, kedves, füigrán leánnyal kölcsönös szimpátia esetén házas­ság céljából. Csak fényképes le­velekre válaszolok. Választ: ..Te és én” jeligére az oroszlányi hir­detésfelvevőbe kérek, Oroszlány, Rákóczi u. 9. 992 164 cm magas, 38 éves fiatal­ember vagyok, ötéves kisleányo­mat egyedül nevelem. Megismer­kednék korban, magasságban hoz­zám illő leánnyal, vagy elvált asszonnyal, házasság céljából. Ka­land nem érdeke]. Lakás megold­ható. Választ: ..Családszerető, hű feleségeit, keresek” jeligére az oroszlányi hirdetésfelvevőbe ké­rek, Oroszlány, Rákóczi u. 9. 747 MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK Húszéves gyakorlattal rendelke* zó szállításvezetöd gépkocsi­éi őadói, gará zs mesteri sz ak v izs­gákkal munkahelyet változhatnék. ..Tatabánya. Tata vagy- környéke” jeligére a Komárom megyei Lap­kiadóba, Tatabánya, Pf.: 141. 021 Komáromi lakosok figyelmébe! Hirdetésfelvétel a Dolgozók Lap­jába Benedek Endréné, Eszter­gom. Irinyi u. 7/a. fsz. 9. sz. alat­ti lakásán, hétfőtől—péntekig, dél­előtt 9—12 óráig, hétfőn és csü­törtökön délután 15—L7 óráig. Te­lefon: 83-22. iX) RÓZSÁK! Ezüstfenyők, díszsírnak díszszilvák, orgonák, díszcserjék, vírághagymák, tájék, örökzöldek. Kérje díjmentes, színes nagy árjegyzékünket. Vidéki megrendeléseket postai szállítással, pontosan teljesítjük. SZÁLKÁI RÖZSATELEP, díszfaiskola. 1061. Budapest. Népköztársaság u. 8. *S?y Fokozzák az ellenőrzések hatékonyságát, minőségét — Országos, megyei és saját kezdeményezésű vizsga la tok ba n

Next

/
Oldalképek
Tartalom