Dolgozók Lapja, 1979. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-30 / 304. szám

<s DOLGOZOK LATJA 1979. december 70., vasárnap Költözik a Bolyai könyvesbolt Jogerős ítéletek Apróhirdetés Áz országban elsőként: szakkönyvszolgálat A tárgyalóteremből Súlyos testi sértést okozó gondatlan közlekedési vétség — Lopás és súlyos testi sértés — megosztoztak a pénzen A/. Esztergomi Járásbíróság Aki a tatabányai Árpád Szálló oldalszárnya mellett só­tól el a könyvesbolt feliratú üzlet ajtajánál nagy nyüzsgésre figyelhet fel. Egymás után ér­keznek a könyveket szállító autók, s nyeli el a hatalmas mennyiséget a bolt. Költözik a tatabányai Bolyai könyvesbolt. Bár a Komáromi úti üzlet még tárt karokkal várja a vásárlókat, megkezdő­dött a raktárkészlet átszállítá­sa a .január közepén nyíló, ugyancsak Bolyai nevét, viseli) •kö ny v áruházba. A város szivében fekvő 500 ■négyzet méter alapt erűid íí áruház most még .csupasz pol­cait. tárlóit ügyes szakember- gárda tölti meg'szakrend sze­rint könyvekkel. A költözés egv szakaszát nyomon kísértük, így benillan- fáó nyertünk az. elképzelé­sekbe. az igzgalmas, szép mun­kába. Karkus Gi/örgyné, a vezető- helyettes, irányításúval húszán kezdték meg közvetlenül a ka­rácsonyi , ünnepek után a be­rendezést. Az. első. ami szem­be tűnik: a zöldre párolt cok. tárlók és gondolák. Üde színükkel derűt es rruvlernsé- get kölcsönöznek a kön.vvánu­lláznak. Nésv kix-si hozza szin- te megszakít”«. nélkül az árut Mindenki tudja a dolgát. tű­sen előzetesen kis cédulákat. helyeztek el a polcokra, tájé­koztatóul. minek is lesz. ott a helye. Ugyancsak nem lehet nem észrevenni, hogy megye-1 székhelyünk eme új létesít­ményében nem a polcok, ha­nem a tárlók dominálnak. Az. okot is megtudtam: ígv köny- nyebben hozzáférhetők a könyvek, leemelhetek, s min­denki kedvére böngészhet közöltük. A lemezek és kották iráni érdeklődőket a korábbi­nál jé>val nagyobb választék fogadja majd. a . szakreferen­sek máris szakosítva helyezik el a polcokon a készletet. A bejárattól balra a szak- könyvek kerülnek, míg jobbra az ifjúsági irodalom kap he­lyet. Előre! álhatóin«! 3000 kiinvv és lit)I.» .«/:!/. lemez ott­hona” lesz. aV. eladótér. Kellemes zene közben jól halad a munka, körsétánk a raktárban folytatódik. Nehéz határvonalat húzni raktár és eladótér között, hiszen it. is a zöld szín dominál. A lemez és kottatár mellett a tanári kézikönyvek sorakoznak. Azt tervezik, hogy ebbe a raktár- részbe becsalogatják majd az. érdeklődőket. . A majdani irodába húz.u- dunk az ú ifibb kézikoc«5ban érkező szállítmány elöl. Meg­tudom. hogy a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat az. or­szág első szakkönyvszclgála- tát itt indítja be. Az áruház, névadójához hűen. . a szak­könyvek beszerzését igyekez­nek megkönnyíteni. Gond volt ugyanis eddig, hogy a szak- Uönvvekért Pestre kellett utaz­ni. A jövőben közületek és egyének számára egyaránt megküldik a legú jabb könyvek listáját, s azt igen rövid időn belül meg is küldik. S ha va­laki csak, egyszer is küldött megrendelést, felkerül az or­szágos címlistára. Folytatjuk az ismerkedést a kétszintes raktárral. Ládákon, dobozokon keresztül gázolunk át. s a nagy káoszból mind­inkább kibontakozik a köny­vesbolt jellege. Lexikonok és nyelvkönyvek.' műszaki szab­ványok sokasága sorakozik példás rendben. A galériás raktár ugyancsak érdekes lát-' vánvu nyújt. Teherliften ju­tunk . az alagsorba, ahol a számtalan helyiség egeikében folvik maid a csomagolás. Mire valamennyi könvv va­lódi helvére kerül, eltelik két hét, A Gvőr-Sopron és Komá­rom megyei boltcsoport veze­tője. La tilos Ferencné és dol­gozói azon fáradoznak, hosv nvilás'-a olyan szoros szakrend alakuljon, hogv vevők és el­adók egyaránt megtalálják. súlyos testi sértést okozó gon­datlan közlekedési vétség mi­att 7 hónapi szabadságvesztés­re, 4000 forint, pénzbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a járművezetéstől Konkoly At­tila 19 éves szobafestő-mázo- lót, bajnai lakost. A szabad­ságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidői-e felfüggesztették. Lepsics József 25 esztendős, nőtlen bajnai lakost pedig jár­művezetés tiltott átengedése miatt vonták felelősségre, s 10 hónapi javító-nevelő mun­kára ítélték. A vádlottak 1979. június 26- án este. vendéglői szórakozás, után Lepsics József személy- gépkocsijával egy leány kere­sésére indultak. A kis forgal­mú földúton a gépkocsitulaj- donos átengedte a vezetést Konkolynak, aki mérsékelten ittas állapotban volt. A veze­tői engedéllyel és kellő gya­korlattal nem rendelkező fia­talember egv útkanyarban ki­sodródott. elütötte az. út szé­lén várakozó, későn észlelt motorkerékpárost és pótutasát. Egyikük súlyos töréses sérü­lést, a másik könnyű sérülést szenvedett. Konkoly Attila esetében a járművezetéstől eltiltás azt je­lenti, hogy 2 évig nem szerez­vesztéSre vagyon elleni bűn­cselekmények miatt —, Sztan- kó Vince 1952-es születésű, rablásért, súlyos testi sértésért és garázdaságért többszörösen büntetett előéletű bokodi la­kos, segédmunkás és K. L. fiatalkorú, büntetlen előéletű oroszlányi illetőségű segéd­munkás 1978. január 9-én Oroszlányban megkörnyékez­ték az ittas Szabó Kálmán bo­kodi lakost. A sértett farzse­béből Rostás Mária észrevétle­nül kiemelte a pénztárcát és abból 1000 forintot eltulajdoní­tott. Amikor Szabó Kálmán később visszakövetelte pénzét, mindhárman nekiestek és úgy összeverték őt, hogy 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülései keletkeztek. Ezután a pénzen megosztoztak. Az Esztergomi Megyei Bí­róság a vádlottakat lop^s és súlyos testi sértés bűntette miatt, illetve a fiatalkorút or­gazdaság vétségéért ítélte el. Rostás Mária büntetése 10 hó­napi szabadságvesztés és 1 év közügyektől való eltiltás. Vele szemben elrendellek a koráb­ban .kiszabott és felfüggesztett LA KAS Fiatal hölgy sürgősen albérleti szobát keres, fürdőszoba-haszná­lattal. Tatán vagy Tatabányán. Ajánlatokat: ,,Turul” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba. Ta­tabánya Pí.: 141. 7724 Kétszobás, összkomfortos szö­vetkezeti lakás azonnal beköltöz­hetően eladó. Érdeklődni 15 órá­tól Oroszlány, Dózsa György u. P. I 3. 7634 Elcserélném egysz,obá.s. konyha- komfortos. erkély es. tanácsi la­kásom garzonra. Cint: -Tatabánya V.. Töhötöm u. 17. 11,12. özv. Nagy Istvánná. 7720 INGATLAN Tata belterületén 1600 négyszög­öl ingatlan, Komáromi útnál, ház­helynek alkalmas. elfogadható áron megosztva is eladó. Érdeklőd­ni lehet: Tata II.. Kossuth tér C. ■ Kulik Lajosnál, minden nap '.6 óra után. 77U8 JÁRMŰ Kiskerekü 10ö0-es Wartburg sür­gősen eladó, alkatrészként is. Eipl Antal, Tata 11., Május 1. Út KJ, mii. 7715 VYV mikrobusz eladó. Csőinek, Hősök tere 1. Szálay, érdeklőd­ni csa k vasárnap. 7714* VEC ÍVES Eladó egy nagyon szép.’ .5 hóna­pos Dalmata kutyus, helyszűke miatt kedvező áron. Tokod, Kos­suth . L. út 50. Fogorvosi rendelő berendezése eladó. Érdeklődni lehet 16—18 óra között Tatabánya I., Ságvári ufc 3. 1 lph. 1,4. 7723 HÁZASSÁG 59 éves, 167 magas, nyugdíjas özyegyember élettársat keres olyan megbízható, 55 év körüli nyugdí­jas, karcsú,' jó megjelenésű nő személyében, aki kétszobás, kom­fortos lakásába jönne. Levelet ,.Uj év” jeligével az esztergomi hirde- tésfelvevöhöz, Irinyi u. 7/a. kéri, 7697 amire szükségük van. — román Szilveszteri vendéglátás Ha szilveszter éjszakára vendégeket hívunk, olyan ele­iekkel és italokkal kell meg­vendégelnünk őket. hogy azo­kat jó előre elkészíthessük, s 8 ..háziasszonykodás'’ ne za­varja meg a mulatságunkat. Az italokhoz kínáljunk sós és édes ■ aprósülernényt. 37. előre megterített — és szépen fel­díszített — büféasztalra pedig rakjuk fel a tálakat. hogy mindenki kedvére szedhessen belőle, ha megéhezik, Termé­szetesen készítsünk az as dal egyik oldalára elegendő meny- nyiségű tányért, evőeszközt és főleg papírszalvétát, hogy ne kelljen a vendégség során ug­rálnunk, mosogatnunk. Ka van termoszunk, főzzünk meg előre nagyobb mennyiségű fe­ketekávét. és töltsük bele, hogy az is legyen kéznél, lőne néhány recept, hogy mit ké­szítsünk a szilveszteri vendég­ségre : Már néhány nappal előbb megsüthetjük a finom és ol­csó köménymagos rudacskakat: 55 deka lisztet összegyúrunk 15 deka olvasztott zsírral, 2 deka kevés tejben kelesztett élesztővel és annyi sóval, hogy a nyers tésztát megízlelve, kel­lemesen sós ízű legyen. Ujjnyi vastagra kinyújtjuk, megken­jük egy egész felvert nyers tojással és meghintjük sűrűn köménymaggal. Ujjnyi széles hosszú csíkokat vágunk belőle, akkorát, hogy a tepsiben ke­resztben végigérjenek. A sütő­ben szép pirosra megsütjük, és ha kihűlt, késsel ferdén ujjnyi darabokra vágjuk. Még szebb lesz a köménymagos ru­dacska, ha nem késsel, hanem derelyemetszővel vágjuk a hosszú, csíkokat, így cakkos lesz a szélük. Színéin előre elkészíthetjük a diós szeletet: 25 deka darált diót összegyúrunk' 25 deka porcukorral, egy egész tojás­sal, és kevés rummal. vagy rumesszenciával ízesítjük. Ujj­nyi vastagra nyújtjuk, és úgy terítjük egy kizsírozott tepsi­be. hogy. egyik oldalon még maradjon bőven hely. 10 deka porcukrot egy tojásfehérjével meg pár csepp citromlével 15 percig keverünk, rásimítjuk a biomasszára, majd vizes kés­sel másfél ujjnyi széles, 5 cm hosszú szeletekre vágva, a szeleteket a tepsiben úgy szét­húzzuk, hogy ne érjék egymást. A sütőt közben 15 percig elő­melegítjük, hogy jó forró le- gj'en, a tepsit betoljuk, a sütő­ajtót becsukjuk, majd kb. 10 «másodperc múlva (lassan tízig számolunk!), a sütőt eloltjuk, de a tésztát a forró sütőben hagyjuk száradni. Így szép fe­hér marad ennek a nagyon finom süteménynek a teteje. A büféasztal egyik dísze lesz az emeletes szendvics. Jó vé­konyra felszeletelünk közön­séges Uéh veret , vagy í özske- nyeret. és beléből a legna­gyobb pogácsa szaggatóval la- 'pokat szúrunk ki. Készítünk háromféle pástétomot; darált s-onkát kevés tejföllel kikever­ve, reszelt sajtot puha vajjal meg kevés tejföllel kikeverve és gombakrémet (10 de­ka apróra vágott, párolt gom­bát 2 összevagdalt keményto- jással meg 10 deka vajjal Ki­keverve. sóval. töröttborssal ízesítve). 4-4 kenyérkorongot ezzel a háromféle krémmel felváltva megtöltünk, tetejét vajjal vékonyan megkenjük és ecetes uborkadarabokkal, vagy cifrára vágott céklasaláta-da- rabokkal díszítjük. Hús is, saláta is egyben a göngyölt sonka. Reszelünk egy darabka tormát, hozzá resze­lünk 1 nagy, meghámozott almát, megöntözzük kevés cit­romlével, és 10 percig állni hagyjuk. Ekkor sűrű tejföllel összekeverjük, és apróra vá­gott mandulát adunk bele. ízlés szerint megsózzuk és a sonkaszeletekre hosszában 1-1 csíkot rakjunk belőle. Erre te­kerjük fel a sonkát, és a tálra egymás mellé fektetve a te­kercseket, tetejüket ecetes uborkakarikával, .vagy tor­makrém pöttyökkel díszítjük. Ha éjfél után meleget aka­runk adni, jó az agglegény káposzta, mert elkészítése olyan egyszerű, hogy még egy gyakorlatlan férfi is bátran hozzáfoghat. Fél ‘kiló darált sertéshúst és egy kiló hordós káposztát vásárolunk úgy, hogy legyen közötte 4-5 levél is. A húst összegyúrjuk 10 de­ka reszelt sajttal, megsózzuk, megborsozzuk, és a négyszög­letesre vágott káposztalevelek­be csomagoljuk, .mint a közön­séges töltött káposztát, csak kisebbek lesznek a töltelékek. 10 deka füstölt szalonnát kiol­vasztunk, megpirítunk rajta egy kis fej apróra vágott vö­röshagymát, meghintjük csa­pott kiskanálnyi pirospapriká­val. és alulra a töltelékeket, felülre a vágott káposztát be­letesszük. Kevés vizet öntünk alá, az egészet puhára megpá­roljuk, végül egy evőkanál, liszttel simára kevert tejföllel besűrítjük. Forrón tálaljuk. Mindig előre készítsük el, és tálalásnál csak a tejfölös ha­barást végezzük, mert akkor jó a káposzta, .ha legalább egvszer fel van melegítve. Kellemes „hosszú” ital a cit­romból é: 3 citrom sárga héját vékony csíkban, egy darabban lefejtük, hogy szép spirál alakú cttTOMhéjat kapjunk. 5 deka porcukrot 2 liter száraz fehérborral addig keverünk, míg teljesen fel ne.m oldódott, belelógatjuk a citromhéjat (a korsó szélére .akasztjuk az egyik végét), és fél órára jég­be hűtjük. Ezután hozzáön- tünk kb. 3/4 liter jéghideg szóda-, vagy kristályvizet és egy üveg nagyon hideg száraz pezsgőt, vagy habzóbort. A citrom belsejét a fehér héjá­tól megtisztítjuk, vékonyan felszeleteljük, és a poharakba rakjuk, úgy töltjük rá a jó hideg citrombólét. Ha forró, erősebb itallal akarjuk fogadni a vendégeket, készítsünk grogot. Erős teát főzünk, egy darabka citrom­héjjal, szegfűszeggel, és 2-3 szem szegfűborssal ízesítve, s pár percig forraljuk, hogy a fűszerek ízét átvegye. A tűzről levéve feleannyi rumot ön­tünk hozzá, és egy pici darab­ka margarint dobunk bele. Poharakban tálaljuk, kiskanál- lal, hogy közben meg lehessen keverni, nehogy a margarin — amitől különlegesen jó ízt kap — összesűrűsödjék a tete­jén. hét jogosítványt. ★ Rostás Mária 29 éves bün­tetett előéletű oroszlányi la­kos — korábban kétszer ítél­ték felfüggesztett szabadság­szabadságvesztés végrehajtá­sát is. Sztankó Vincét 8 hóna­pi szabadságvesztésre és 1 év közügyektől eltiltásra, K. L. fiatalkorút pedig 5 hónapi sza­badságvesztésre ítélték. Az íté­let jogerős. 65 éves, 168 cm magas, nyugdí­jas bányász, gyönyörűen berende­zett, szép lakással, keresi jó­indulatú, becsületes nő ismeretsé­gét házasság céljából, aki hátra­lévő életében mellette kitartana. Előnyben: akinek nincsen lakása. Választ: ..Egy szál ruhában is jö­het” jeligére kér az oroszlányi hirdetésfelvevőbe, Oroszlány, Rá­kóczi u. 9. 7728 Á nagyigmándi „Jókai Mór" Mezőgazdasági Termeló'szövetkezet ezúton kíván minden kedves tagjának és dolgozójának eredményekben gazdag, boldog új esztendőt Eredményekben : gazdag, í boldog új évet kíván í a Komáromi Vasipari Szövetkezet 7671 t \ : t t | t \ t t : t t * t t t \ r \ l Tájékoztató! Tájékoztatjuk a kedves ol­vasókat arról, hogy szövet­kezetünk elnevezése 1980. január l-től „Kemobir Fa- és Vegyipari Szövetkezet Tata névre megváltozik. A szövetkezet termelési pro­filja és MNB egyszámla száma továbbra is változat­lan marad. Egyesült Fa- és Vegyipari Szövetkezet. 7725-

Next

/
Oldalképek
Tartalom