Dolgozók Lapja, 1979. szeptember (32. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-15 / 216. szám

6 Ö O L 6 O ® ŐK LAPJA 1H., §8ö!flbt! AI»ICOII11(HKTKKKIÍ LAKAS Egyedülálló nő albérletet keres Tatabányán. ,,Sürgős” jeligére ké­rem a választ a Komárom me­gyei Lapkiadóba, Tatabánya. PL 141. 5626 Beköltözhetően eladó kétszobás, központi fűtéses öröklakás. Meg­tekinthető 17 óra után. Tatabánya I.. Nedermann u. 4. III 2. 5623 Tatai mezőgazdasági középisko­lás fiú részére elsejétől albérletet kerlsek. Visy Imre, mérnök. Szé­kesfehérvár, Pintér K. íkp. 20. 5604 Oroszlányi egyszobás, összkom­fortos szövetkezeti lakásomat be­költözhetően eladnám, vagy a környéken házra, lakásra cserél­ném. megegyezéssel, tanácsira is. Oroszlánv_. Bánki Donát u. 20. fszt. 2. (délutáni órákban). 5609 Nyugdíjas nő olcsó albérleti szobát keres Tatabányán vagy környékén. , .Minél előbb 414985” jeligére a tatabányai Magyar Hir­detőbe. 5588 Komáromban OTP-s öröklakás kp 4- OTP-átvállalással eladó. Ér­deklődni lehet: Mártírok u. 64. IV 1. 5505 Eladó kétszobás központi fűté- áes szövetkezeti lakás kp. + OTP- átvállalással. Megtekinthető bár­mikor, Tata II., Egység utca 7. IV. lh. 1/3. 5568 Egészségügyi dolgozó házaspár egy kisgyermekkel Tatabánya, Tata. vagy Vértesszőlős területén összkomfortos, külön álló lakrész albérletet keres. Ajánlatokat 9 órától 17 óráig. Felszabadulás tér 12. sz. gyógyszertárban, Tatabá­nya, tel.: 25-26. 5570 INGATLAN Háromszobás, összkomfortos családi ház eladó. Tatabánya VI., Április 4. u. 20. Érdeklődni le­het, Ifjúmunkás u. 27. 3/2. délután 17—19 óráig. 5640 Környei öreghegyen 440 négy­szögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Kecskéd, Vasút u. 74. (Egész nap.) 5633 Vértessomló belterületén 806 négyszögöl bekerített, panorámás víkendtelek eladó. Érdeklődni le­het: 2840 Oroszlány, Április 4. u. 4. IV 2. alatt. 5634 Tatán, Újhegyen 928 négyzet- méter szőlő eladó. Érdeklődni, Tóth B. Anna. Komárom. Mártí­rok útja 21 C. Ili 2. Telefon: 8—16 óráig Komárom 7 25. 5621 Eladó Esztergomban modern 4 Szobás, garázsos. kertes családi ház. Cím: Dr. Lik László, Áchim András u. 7. Érdeklődni 18 h. után. 5494 Tata I., Fürdő utca 4. szám alatt 3 szobás családi ház beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni egész nap. 5603 Esztergom központjában lévő 3 próba, összkomfortos, pince, pad­lás. központi fütéses, zárt, kertes családi házamat eladnám. „Hat- százötvenezer 168636” jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. . 5451 Családi ház eladó. Érdeklődni lehet, Tatabánya II.. Paradicsom u. 23. 16 órától 18 óráig. Irányár 250 000 Ft.______________________5599 Tatabánya-felsőn családi ház beköltözhetően azonnal eladó. Ér­deklődni. Nedermann Ferenc ut­ca 22. II. em. aj tó 3. _________5606 T atán 3 szobás kertes, új csalá­di ház 110 négyzetméter alapterü­lettel eladó. Érdeklődni „Beköl­tözhető” jeligére a tatai hirdetás- íelvevónél, Gesztenyefasor 1, vagy telelőn 677,____________________554£_ K étszobás, kertes családi ház eladó. Tatabánya II., Jókai u. 113. Érdeklődni, vasárnaponként de. 10—12 óráig. 5415 Tatabánya-Kertvárosban, Szőlő­dombon 330 négyszögöl szőlő, épí­tőanyaggal. pincével, felszereléssel együtt eladó. Érdeklődni, Tatabá­nya V., Komáromi u. 14. fsz. 2. ________________________________5591 2 06 négyszögöles, teraszos telek gyümölcsfákkal, málnással újvá­rosi szőlőhegyen eladó. Érdek­lődni 16 óra után. Tatabánya V., Mártírok u. 52. VII/3. 5619 Pomázon (Pest megye), kétszo­bás, kis kertes családi ház sür­gősen, olcsón, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Tata I., Kocsi ut­ca 8. 5593 JÁRMŰ Wartburg 353-as, UC-s — fehér, vizsgázott, garázsban tartott — el­ső kézből eladó. Oroszlány, Ha- raszthegyi u. i c. II 3. (Éden mö­gött.) Telefon: 581. Érdeklődni: 16 ór ától,_________________________5632 2 50-es Jáva eladó. Vértesszőlős, József A. u. 12. 5643 Barkas mikrobusz eladó. Tata­bánya V., Mártírok u. 85. VII/1. ________________________________5639 C Y-os Fiat Sport Coupé sürgő­sen eladó. Érdeklődni, Tatabánya V., Kulich Gyula tér 7. III/4. ________________________________5636 R endszám nélküli, üzemképes Moszkvics 407-es eladó, alkatrész­ként is. Pőcze Ferenc, Tatabánya IIL, Ősz u. 12/1._____________5630 Z I-s Wartburg, friss műszakival eladó. Érdeklődni szombat, va­sárnap 12 h-tól, hétköznap fél 4 h-tól Tatabánya I., Nedermann 22. III/l.___________________________5585 U L-s Zsiguli 1200-as első kézből eladó. Érdeklődni, Rákóczi Fe­renc u. 7. Kincsey János. 5586 Eladó UV-s piros színű Wart­burg de Luxe tolótetős gépkocsi. Megtekinthető 16 óra után, Tata I., Dózsa György u. 49. Varga. 5597 UR-es Trabant Speciál eladó. Tata II.. Gesztenyefasor 4L II. lh. HL em. 7. 5601 IF-es Wartburg Limousine 353-as eladó. Megtekinthető. Tata II., Agostyáni u. 54. 16 órától. ________________________________5600 1 982-ig érvényes műszakival Skoda HO L. eladó. Érdeklődni, esténként és vasárnap egész nap. Tata. Május 1. u. 31. 2 3. 5605___ Z B írsz. 1200-as Zsiguli sürgősen eladó. Érdeklődni, 17 órától a 71-50-es telefon-számon.______5563 M oszkvics 408-as felújított ka- rossziával eladó. alkatrészenként is. Érdeklődni: Bököd, Száva u. 4. _____________5610 S imson Schwalbe kismotor el­adó. Tatabánya II.. Borbély Sán­dor u. 23. (Bánhida).________5531 U L Zaporozsec eladó. Szabó, Tatabánya V.. Népköztársaság út­ja 50. fsz. 1. 15 órától. 5540 Karambolos 128-as Fiat eladó. Tatabánya III., Beloiannisz út 75. Csánó József karosszérialakatos. __________________________________ 5562 K itűnő műszaki állapotban lévő Zaporozsec IS rendszámú friss műszaki vizsgás, eladó. Érdeklőd­ni, Tatabánya V., Martos F. tér 4. Il in. 13 óra után. 5581 MZ TS 250 i motorkerékpár eú" adó. Érdeklődni. 17 óra után, Ko­márom, Mártírok u. 5,b. Macho­v>tsch._________________________5583 J ó karban lévő. most vizsgázott Fiat 500-as Combi eladó. Tata I., Kakas u. 28. 5592 IF-es NSU 600-as 1980. első íél- évig vizsgázott, sürgősen eladó. Tata II., Alkotmány utca 3/A. Ko­vács._______________________5594 E ladó rendszám nélküli, kitűnő állapotban lévő nagykerekü Wart­burg. Érdeklődni, XIV-es lejtak- nával szemben, első utca, 140-es parcella. 13—17 óráig. 5642 VEGYES Korrepetálást természettudomá­nyokból középiskolás szintig vál­lalok. Varga Károly. Tatabánya 11., Vadász 12. 1/1. Tel.: 61-73. _______________________________5185 E gy 50. 25 literes új hordó, egy kis prés eladó. Érdeklődni, 75-91-es telefonon, délután.____________5622 E ladó jó állapotban lévő v’arTa kombinált szekrény, dohányzó­asztal. és könyvespolc. Megtekint­hető hétköznap 17 óra után. Tata 1.. Fazekas utca 55 a._________5598 E ladó egy új decimál szőlőprés. S/.omod. 'rátái u. 20. 5602 Rövid angol mechanikás zongo­ra igényesnek eladó, Tatabánya V., Mártírok 67. fsz. 2. Telefon: 27-00.___________________________5590 F a- és fémipari barkácsgépek 220 Voltos hegesztőtrafó, 18 fm. masszív vaskerítés eladó. Tatabá­nya, Ótelep, Vasút utca 72/4. Gyürky._______________________5541 Z ongora és pianínó hangolását, javítását vállalom. Szendőfi Attila, 1144 Budapest XIV., Gvadányi u. 44—46. V/132. Telefon: 844-148. ________________________________5412 B etonútépítő Vállalat M 1 Autó­pályaépítő Főmérnökség vezetősé­gé bicskei telephelyéről aszfalt- és betontermékeket ipari áron el­ad. Megrendelőlevéllel előzetes megbeszélés miatt Bicske, Csabdi út, ügyintézője: Kálvin József, építésvézetőt kérjük felkeresni. 5292 HÁZASSÁG 50 éves, nyugdíjas, teltkarcsú, intelligens. barna asszony, ha­sonló adottságokkal rendelkező, józan gondolkodású férfi ismeret­ségét keresi házasság céljából 60 évesig. Lakás szükséges. Levele­ket „Borostyán” jeligére a falai hirdetésfelvevőbe kérem, Geszle- nyeíasor 1. ____________________5460 L akással rendelkező 31 éves, barna, 160 cm magas, önhibáján kívül elvált, két kisgyermekét egyedül nevelő, üzemi baleset mi­att kissé járáshibás fiatalember, ezúton keresi lány vagy elvált asszony ismeretségét házasság cél­jából, 24—31 éves korig. 1—2 gyer­mek .nem akadály. Leveleket „Sze­relem, szeretet, megbecsülés” je­ligére a komáromi hirdetésfelve- vöhöz. Mártírok u. 54. 1/1. alá ké­rem. Minden fényképes levélre válaszolok. Kalandorok kímélje­nek. 5508 170.28 éves szakmunkás saját központi fűtéses lakással rendel­kező, káros szenvedélytől mentes legényember, korban hozzáillő lány vagy elvált asszony ismeret­ségét keresi házasság céljából. „Szeretet” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba, Tatabánya, PL 141._________________________5564 47 éves, független fizikai dol­gozó férfi társaság hiányában megismerkedne özvegy vagy el­vált növel 35—40 éves korig há­zasság céljából. Egy-két gyermek nem akadály. Lehetőleg fényké­pes leveleket kérek. „Tatabányai­ak előnyben 414984” jeligére a ta­tabányai Magyar Hirdetőbe. ________________ 5587 S zeretnék valakihez tartozni és ezért keresem annak a káros szenvedélytől mentes férfinak is­meretségét, aki szereti a tisztasá­got és az otthonát. 53 éves, 166 cm, zárkózott természetű, egysze­rű elvált asszony vagyok. Anya­giak nem érdekelnek. Szeretnék szeretni és szeretetet kapni. Le­veleket „Boldogság merre vagy?” jeligére a tatai hirdetésfelvevöbe kérem. Gcs/tenyefasor 1. 5599 28 éves, 165 cm magas, elvált gyári munkás, megismerkedne mezőgazdasági munkát kedvelő szorgalmas lánnyal, özvegy, vagy elvált asszonnyal házasság céljá­ból. Egy gyermek nem akadály. „Találjunk egymásra” jeligére le­veleket, Tata, Gesztenyefasor 1. sz. alá kérem. 5595 MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK A Bányaipari Technikum felvé­telre keres MARABU—8-as kazá­nokhoz egy főfoglalkozású fűtőt és négy fő nyugdíjas fűtőt. Fize­tés megegyezés szerint. Jelentkez­ni lehet: Tatabánya III.. Széche­nyi u. 20. Gazdasági Hivatal. 5774 A Komárom megyei Gyermek­es Ifjúságvédő Intézet felvesz: 1 fő élelmezésvezetőt, l fő vizsgá­zón. fűtöt (olajtüzelésű kazánhoz). Jelentkezés: Tatabánya VI., Pus­kin 7/fc. Cement- és Mészművek Lábatlani Gyára FELVÉTELRE KERES 18. életévüket betöltött érettségizett, vagy 8 általános iskolát végzett férfi dolgozatot cementipari szakmunkás muntokörök betöltésére Szakmunkásképesítéssel rendelkező dolgozók felvételnél előnyben részesülnek. Bérezés a kollektív szerződés szerint. Szállás és étkezés biztosított. Jelentkezni lehet írásban, vagy személyesen a gyár Üzemgazdasági Osztályán. Cím: Cement- és Mészművek Lábatlani Gyára 2541 Lábatlan 5360 rf PVTTrrfTTTTyTTTrt>TTyVTT'VT'y'r-T'T-f A csehszlovák — magyar áruházi árucsere keretén belül eddig közel 3 millió forint értékű áru érkezett: 1 3 4» | é 3 3 3 3 Ü 3 4 I «■ t lehetőség most vasé roljon férfi-női cipőt, sportcipőt, tornacipőt, gyermekcsizmát, bakfis papucsot, bőröndöket, gyermek babakocsit, vastalicskát, ereszcsatornát, fakadókat, hordókat, vascsöveket, csaptelepeket, Persil mosóport AZ UNIKER 1 3 ◄ ■4 4 1 1 4Í 2 4 : szakboltjaiban. I 5542 ► 4 * káA A A4 i'AXm'AA'AAÁ k'AA AAAAAA A AAAAAAAA A A AAAAAAAA A A AAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AÁAAAITA MA A AAAA44AA4*­Árusítással egybekötött 1H» • • .. HANGSZER BEMUTATÓ ;,y 1979. szeptember 17-től október 6-ig Tatabánya-Dózsakert, Sétáló utcában. Megtekinthető: naponta 9—17 óráig szombaton : 9 —13 óráig A bemutató ideje alatt minden hangszer lO ° 0-os engedménnyel kapható. Minden kedves érdeklődét szeretettel vár a Vértesalja ÁFÉSZ, Környe

Next

/
Oldalképek
Tartalom