Dolgozók Lapja, 1979. június (32. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-23 / 145. szám

DOLGOZOK LAPJA 1979. Jiinlus 23., siómba! A p ró h i rd et és LAK AS Oroszlányi két és félszobás, komfortos tanácsi lakásomat el­cserélném helyben, hasonló két­szobásra. Rákóczi utcában, II. emeletig. Érdeklődni: egész nap. Oroszlány, Petőfi Sándor üt 27. Földszint 1. 4143 Oroszlányi két és félszobás, komfortos, tanácsi lakásomat helyben elcserélném két db ha­sonló egyszobásra. Érdeklődni: Oroszlány. Fürst Sándor út 30., földszint 2. 4141 Elcserélném tatabánya-újvárosi Félszoba, összkomfortos, tanácsi lakásom, tatai tanácsi lakásra. ..Minden megoldás érdekel” jel­igére a Komárom megyei Lap­kiadóba, Tatabánya, Pl. 141. “077 Elcserélném tanácsi összkomfor­tos kétszobás lakásomat belterü­leten nagyobbra. Érdeklődni: F.sz- iergom, 240 telefonon. 4000 Egyedülálló fiatal lány albérle­tet keres. ..Hosszabb időre” jel­igére kérem a választ a Komárom nVegyei Lapkiadóba, Tatabánya, Pt. 141. 405» Egyedülálló ne Tatabányán vág 414601” jeligére gyár Hirdetőbe. albérletét kert Tatán. ..Sürgő tatabányai Ma 4(X»4 Üjliegyen szőlő eladó. Tata II., Tanácsköztársaság út 17 a. 4006 Eladnám egyszobás családi há­zamat és vennék falusi házat 80 (KM) Ft-ig. Cím: Tatár Mária, Tatabánya II., Borbély' út 8. 4118 Eladó kétszobás családi ház Üj- bánhidán. valamint Turulnál 300 négyszögöl szőlő, présház, felsze­reléssel együtt. Érdeklődni: Tata­bánya II.. Fesfzty út 94. 4103 JÁRMŰ Skoda S lOO-as IC-s jó állapot­ban eladó. 19 600 Ft-ért. Mészáros, Sárisáp, Fő utca 12., vagy Barta, Fő utca 20. 4089 Karambolozott Wolksvagen al­katrésznek eladó. Érdeklődni le­het Kisbér, Desseö Gyula utca 22. 17 órától. 4086 UD-s 1200-as Zsiguli sürgősen eladó. Érdeklődni 17 órától, Héreg, Damjanich út 10. 4104 VEGYES Elcserélném tanácsi összkomfor­tos. kétszobás lakásomat belterü­leten nagyobbra. Érdeklődni Esz­tergom. telefon 240. 4140 Elcserélném Tatabánya. Mártí­rok úti háromszoba hallos, össz­komfortos tanácsi lakásomat két kisebbre. .„Összeköltözö 414680" jel­igére a tatabányai Magyar Hirde­tőbe. 4137 Fiatal, gyermektelen házaspár különbejáratú szobát keres, kony­ha- és fürdőszoba-használattal. ..Tatabányán 414683” jeligére a tatabányai Magyar Hirdetőbe. 4135 Egyszoba összkomfortos albérle­tet keres fiatal mérnökházaspár Tatabányán. Értesítést Firbás Nán­dor, Tatabánya V.. Népköztársa­ság út 15. ÍV 2-re kérek. 4127 Elcserélném kétszobás, Össz­komfortos. tanácsi lakásomat ma­gán, kertes lakásért. Tatabánya, Esztergomi út 13. IV, 10. 4076 Oroszlányi, KáUt^/.i utcai egy­szobás. étkezős, összkomfortos ta­nácsi lakásomat elcserélném hely­ben. másfél-kétszobás hasonló összkomfortosra. I. emeletig, ko­moly megegyezéssel. Oroszlány. Rákóczi út 23. IV 20. 4(504 Eladó azonnal beköltözhet) két­szobás öröklakás kp 4- 120 ezer forint OTP-átvállal >ssal. Tatabá­nya V., Március 15. út 7. IV 3. 4079 Elcserélném VII. emeleti össz­komfortos. egyszobás lakásomat, másfél vagy egv^zoba-összkon fortosVa, ITT. emeletit?, megegye­zéssel. ..Dózsákért 414660” jc’igé­re. a tatabányai Magyar 4ird<-.-: - be. *.063 Elcserélném tatai kettőszobás tanácsi, összkomfortos lakásomat tr.iai vagy tatabányai erkélyen nagyobbra. (összkomfortos, II. emeletig). ..Azonnal 414664” jel­igére a tatabányai Magyar HTde- tőbe. 4061 Tata centrumában lévő kétszo­bás. földszintes, komfortos taná­csi lakásomat elcserélném tatai kertes csal'di házra. Minden megoldás érdekel. Megtekinthető Tata II., Májú/ 1. út 7. Szárny. 4691 Fiatal pár albérletet keres Ta­tabányán vagy Talán. Ajánlato­kat Tatabánya, Sárberki lkt. 202. tsz. 2. Göndics. 4iit> Kétszobás, OTP-s öröklakás kp -- OTP-át vállalással eladó. Ér­deklődni lehet: Villám Ferenc, Komárom. Csillagtelep 2 b., 111,2 egész nap. 4lli INGATLAN Tatán hároniszobás itom "ortos családi ház. , beköltözhetően tladó (egyik szoba üzlethelyiség voh). Éideklődni egész nap Tata 1., Fürdő utca 4. szám alatt leh \ 4092 Családi ház beköltözhetően el­adó. Tatabánja II.. Paradicsom utca 23. Irányár 256 066 Ft. Érdek­lődni 17 és 19 óra között. 4134 Háromszobás családi ház eladó (garázzsal). Újvárosi vagy dózsa- kerti lakás szükséges. Tatabánya VI.. Kállai út 5. 4121 Komárom. Madách út 1. sz. te­lek, építési engedéllyel eladó. Cím: Bozoky Zoltánné, Budapest II., Torockó út 3. 3776 Bánhidán kertes iker-házrész el­tartó. 140 ezer forintért (nagyobb részletfizetéssel is). Tatabánya tt.. Feszty út 89. 4030 Makón kis kettes családi ház el­adó Kont út 4 b. alatt (katoli­kus templomhoz közel). Horváth László. 3868 Tarjanban faluhoz közel eső kb. 300 négyszögöl közművesített le­iek eladó. Érdeklődni: Müller, Tarján. Jókai út 81.. vasárnapon­ként délelőtt. 4041 Eladó Kocs. Kossuth út 82. sz. Alatti családi ház melléképületek­kel. 909 négyszögöl telekkel. Ugyanott kovácsmühely-felszere- Érdeklődni lehet : Tat« rí.. Fürst Sándor uvca 26. a, 1$ óra »tán, -WHO CZ 98-68 rendszámú Wartburg de Luxe 353 személygépkocsi há­roméves gyári új motorral eladó. Oroszlány, Április 4. út 1. 12. • 4142 Négyéves Zsiguli 50 600 km-rel, extrákkal, újszerű állapotban el­adó. Érdeklődni szombat, vasár­nap. Környebánya' 83. Horváth István. 4129 Vadonatúj Java-Musztáng kis­motor eladó. Tata II.. Bacsó Bé­la út 66. 11 ÉP., földszint 2. 4165 II.-es S—100-as Skoda 1981-ig ér­vényes műszaki, vizsgával eladó. Oroszlány, Népek barátsága út 20. IX 1. (Kovácsoknál). 4112 Nagy kerek ü VV a i r b u r g -1< a ro s s z é ­ria jó állatpotban eladó. Tata I., Fellner Jakab utca 14. 107 UI-s 125-ös Polski sürgősen el­adó. Megtekinthető Tardosbánva, Kossuth utca 13. 4108 Nagy kerekű Wartburg 1980. ok­tóberig érvényes műszaki vizs­gával és kiskerekű Wartburg-al- katrészek eladók. Érdeklődni 15 órától. Oroszlány, Bánki Dónál út 21. II 6. 4113 l()ÖO-es kiskerekű Wartburg 1980-ig vizsgáztatott eladó. Tata­bánya I., Ady E. út 38. 4058 Eladó MZ 125 TS típúsú há-' roméves. márciusban vizsgázott motorke:: ékpár. Érdeklődni Tata­bánya V., Győri út 22. II 4. 4101 Nagy kerekű Wartburg eladó, műszakira előkészítve vagy anél­kül. Megtekinthető: Tatabanya- Bán hida, KOSSUth Út 52. 4056 408-as Moszkvics fele részben felújított, rendszám nélküli, szét- szerc’i állapotban sürgősen eladó. Befc /Lrcsliez új alkatrészek van­nak. Érdeklődni: kCSd., péntek, vasárba p egész nap. máskor du. 5-től. Tata II., Gábor Áron 1. 4057 CL írisz. 190—D*-r*Mercedes sürgő­sen eladó. Sz.őny, Bokányi út 5. 4115 Faház átvétel előtt eladó. Tata­bánya, Sárberki ltp. 317. 1,6. Mag­dák. ' 4136 Gyors határidővel parkettacsi­szolást, -lakkozást. alapozással vállalok. Telelőn: 63-72. 3785 Gondozónőt keresünk 81 éves asszony mellé tálai egyszobás la­kásba. Eltartási szerződés vagy alkalmazás. Érdeklődni ..Tóvaros” jeligére a tatai hirdetésfelvevőnél. Gesztenyeíasor l. 1026 Fajtiszta anyanvulak. bécsikék és süldők eladók állomány felszá­molás miatt. Tatabánya II., Vad­virág út 58 . 4654 iiazassag Elfoglalt*ágom miatt ezúton ke­resek egy 170-175 cm magas, jól­szituált. intelligens, pollen, vagy önhibáján kívül elvalt férfit 29 éves korig, házasság céljából. Csinosnak mondott, vidám ter­mészetű hölgy vagyok. Minden levélre válaszolok. ..Hajnal” jel­igére leveleket a tatai hirdetésiel- vevöbe. Gesztenyefasor l. 4693 64 175 cm magas nyugdíjas szak­munkás, de még mellékesen dol­gozó férfi vagyok. Nem dohány­zóm. nem iszom.# Tíz éve önhi­bámon kívül elváltam. Házasság céljából szeretnék megismerkedni 55—60 éves'ig egy rendes asszviy- ny-al. akivel hátralévő életünkben boldogan élhetnénk. Lakás meg­oldható Leveleket ..Tál in rr.éj nc-m késő” jeligére a tatai hirde­tés fel vevőbe kérem, Geszten ,vfa­sor 1. 4106 MUNKAVÁLLALÓT FELVESZNEK Kétmüszakos adatrögzítői mun­kakörbe felvételre keresünk nő- dolgozókat. Jelentkezés: a SZÜV Tatabányai Szrámífóközpontjában. [. pt 2 a. 3976 I diaydMVdl im iviwí, Tatabánya C,' Tá n cs i c.s M. Fi« velem! A Tatabányai Ingatlankezelő Vállalat bővíti a lakossági szolgáltatását. 1979. JULIUS 1 -TÖL 9,50 FT NÉGYZETMÉTEREN­KÉNTI EGYSÉGÁRON VÁLLALJA TATABÁNYÁN sí |)2i(lló^oiiie^ek I»e|>i i i\hwA í i 21*211 MEGRENDELÉSEKET A TERÜLETILEG ILLETÉ­KES HAZKEZELOSEGKK GYŰJTIK ÖSSZE, MELY­ÉVEL EGY IDŐBEN INFORMÁCIÓT ADNAK A MUNKA ELVÉGZÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL. Tatabányai Ingatlankezelő Vállalat 410« Rohanó megawattok Ma két hét alatt állítanak elő annyi elektromos áramot Lengyelországban. mint amennyit 1938-ban egész év­ben. 1978-ban 116 milliárd ki­lowattot — az 1950-es teljesít­ménynél tizenkétszer többet — termelt az ország. E hatalmas fejlődés ellené­re. az ipari beruházások kö­vetkeztében megnövekedett elektromos energiaigényt nem tudták új erőművek építésé­vel követni. A most folyó öt­éves tervben (1976—1980.) 8000 megawattal kívánták növelni a termelést, de 1976-ban és 1977-ben csak mintegy 1700 megawattal nőtt az országos kapacitás. 1978-ban ezért meg­gyorsították az építkezések ütemét és az év végéig 2470 megawattal növelték a terme­lést. Előreláthatólag 1980-ban már 28 000 megawattot juttat­nak az országos hálózatba. A következő tervidőszako­kat a még gyorsabb fejlesztés jellemzi majd. 1985-ig épül majd a 2160 megawattos „Opo- le” erőmű, amely kőszén, és a 4320 megawattos „Belcha- tóvy”. amely barnaszén tüzelé­sű lesz. Lengyelországban elő­ször ezekbe az erőművekbe építenék be 360 megawattos blokkokat. Az előrejelzések szerint 1985-ben az országos hálózat teljesítménye 39 000, öt évvel később 55 000 megawatt lesz. 1990 után már 600 megawat­tos blokkok szerelését is ter­vezik, ami lehetővé teszi, hogy az ezredfordulóra az országos teljesítmény elérje a 94 000 kilowattot. Növelik a barna­szén felhasználását, és az 1986. után épülő erőművekben már ez a tüzelőanyag dominál majd a feketeszénnel szemben. Fehér ételek futószalagon 11 Egy csésze elegánsan szervírozott teával már kitűnő a vendéglátás. MINDEN ALKALOMRA KIVÁLÓ ITAL A TEA 3843 A legnagyobb jövője azon­ban Lengyelországban is az atomenergiának van. Szovjet segítséggel épül és 1984-től már üzemelni fog az 'első len­gyel atomerőmű Zarnowec- ben. A Szovjetunióban jól be­vált 440 megawattos blok­kokkal szerelik fel, majd né­hány év múlva 1000 mega­wattosokkal bővítik tovább. 1990-ben a lengyel atomerő­művek 5000 megawatt, 2000- ben pedig már 23 000 mega­watt áramot termelnek. Az egyik leggazdaságosabb és a . környezetet legkevésbé károsító a vízienergia kihasz­nálása. Jelenleg 817 megawat­tot állítanak elő ezzel a mód­szerrel. A volumen 2000-ben valószínűleg eléri majd a 7000 megawattot, amiből 2000 a „Visztula Rendezési Program” keretében épül meg. Dél-Vietnam újjászületése Az elmúlt négy év alatt je­lentős változásokon ment áll Vietnam déli része. A váltó-, zásokat jól illusztrálja a Da Nang környéki Phou-Loc járás új élete, ahol 1975-ben 32 000 volt a munkanélküliek száma, miközben a járásban összesen 130 000 embei( élt. A felszaba­dulás után összesen három hónapra elegendő élelem volt, a rizsföldeket benőtte a gaz, a fák a háborúban alkalma­zott vegyszerek hatására el- vesztetek lombjukat. Az elmúlt évek alatt Phou- Locban több mint 20 000 hek­tárnyi termőföldet sikerült visszahódítani a természettől, ennek következtében biztosí­tották a lakosság rizsellátását. Mindössze egy év leforgása alatt felszámolták a felnőttek írástudatlanságát és a trópusi betegségeket. A tej- és a tejtermékek-ős- ■■ idők óba alapvető élelmiszer­nek számítanak a mongol nép körében. Sőt, még szentként tisztelték is őket. A „cagan ide” — a fehér étel — vendég­nek felszolgált, hagyományos mongol eledel a vendég iránt tanúsított tisztelet jele. Ezt naponta sok ezer ember­nek kínálja az Ulánbátort tej- gyár. Termékeinek választéka változatos: , tej, kefir; túró, fagylalt, tejföl, sajt, nemzeti tejtermékek, például a „bjász- lág" (mongol sgjt), az „árul” szárított túró), az „urum” (tej­színhab). Nemrég helyeztek üzémbe egy napi 20 tonna kapacitású tejporgyártó üzemet. Olyan újdonságok is megjelentek, mint a műanyag pohárbá cso­magolt tejről, a papírcsomag­ban árult pasztőrözött tej. A munkások, teljes mértékben el­sajátították az új technológi­át, a futószalag szabályos ütemben működik . .. A gyár kollektívája decem­berben ünnepli az üzem fenn­állásának 20. évfordulóját, A dolgozók elhatározták, hogy a jubileumot magas termelési ereményekkel köszöntik. MEZŐGAZDASÁGI KOMBINAT KÖRNYE felvételre keres: tehenész esaktdot Felvétel esetén szolgálati lakást biztosítunk. JELENTKEZES: írásban a Mezőgazdasági Kombinál szarvasmarha-ágazat vezetőjénél. 4099 ÚJABB MÁRKA­AKCIÓ! Az idén újabb játékot in­dítunk a Márka üdítő ita­lok fogyasztóinak. A Márka üdítők kupakjá­nak műanyag betétjén el­rejtettük a Márka szó egy- egy betűjét. Az összegyűj­tött betűkből összeállított Márka szóért sorsjegyet kap, aki az öt kupakot be­viszi, vagy ajánlott levél­ben beküldi a már jól is­mert címre: MÁRKA KUPAK KÖZPONT Budapest, VI., Hegedű u. 9. 1061. Telefon: 416-933. Nyitva: hétfőn 13-tői 17 óráig, szerdán 10-töl 18 óráig, pénteken 13-tól 17 óráig. Főnyeremények: Lada sze­mélygépkocsi, társasutazá« a 7 n'impiár:« *« még sok értékes nyeremény. Sorsolás': 1980. február 16-án. 3752 A Pest-Nógrád-Komárom megyei Agroker Vállalat iombtrágyákat és növényvédő szereket ajánl a kistermelőknek LOMBTRAGYAK Wuxal (9—9—7 %) 5 literes 96.— Ft 1 literes 23.10 Ft Plántán <9—9—7 %) 0,3 literes 10.40 Ft Mikramid (45 0 0 N) 2 kg-os 23.10 Ft Peretrix—I. (10—7—5,5 %) I literes 17.— Ft Peretrix—II. (6—11—5,5 %) 1 literes 18.40 Ft Peretrix—III. (5—8—10 %) 1 literes 19.60 Ft GYOM IRTÓSZER Glyaika NA, l 1 119.— Ft GOMB AÖ LŐSZEREK Fundazol 0,10 32.30 Ft Fund ázol 0.50 136.— Ft Cuprosan SD 1 1 67.— Ft ROVAROLOSZEREK Bi 58 EC 11 83.50 Ft Pirimor 50 DP, 0,05 35.30 Ft U ni lösz 50 EC, 1/1 95.— Ft Unitron 40 EC, 1 L 70.50 Ft Unisol 40 EC, 1 1 70.— Ft Beszerezhetők a vetőmagboltokban, valamint az ÁFÉSZ cs a kiskereskedelmi vállalatok szaküzleteiben. PEST—NOGINA!)— KOMÁROM MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI ELLÁTÓ VÁLLALAT, AGROKER

Next

/
Oldalképek
Tartalom