Dolgozók Lapja, 1979. június (32. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-23 / 145. szám

1979. junlus 23., szombat DOLGOZOK LAPJA 7 MEGYÉNK Tekekrónika Zárótáblázatok Ssrdüiő bajnoHság A megyei serdülő labdariigó- bajnoksag végeredménye: Komaromi csoport: 1. Komárom 12 11 1­72 :I0 23 o Acs I. 12 8 ­4 33: :27 16 3. Nagyigmánd 12 8 ­4 35 :26 Ili 4. .Ászár 12 7 ­5 40: :33 14 5. Acs II. 12 3 1 8 17 :49 7 ti. Bábolna I. 12 3 ­9 14 :42 6 7. Bábolna II. 12- ­12 3 :4?­Dorogi csoport: 1. Esztergom 20 17 2 1 138:23 38 2. Tokodi TSZ 20 15 4 1 90:21 34 3. Ny. Viscosa 20 13 4 3 73:39 30 4. Tokodi üveg 20 10 2. 8 71:49 22 5, Dorog II. 20 9 2 9 44:50 20 6. Sárisáp 20 8 5 9 54:50 17 7. Tát 20 8 4 10 39:80 16 8. E.-gom II. 20 8 2 12 34:84 14 9: Dorog II. 20 8 2 12 37:70 14 10. Lábatlan 20 3 8 11 26:33 12 11. Dömös 20 1 3 18 18:163 5 Tatabányai csoport: 1. K. Olajmunk. 14 13 ­1 57:12 26 2, Tata 14 10 ­4 33:15 20 3. Tb. Sportisk. 11 9 1 4 54:21 19 4. Tb. Vasas 14 7 2 5 43:25 16 5. Oroszlány 14 6 1 7 34:22 13 6. KOMÉP 14 3 3 8 22:46 9 7. Almásfüzitő 14 2 1 11 13:52 5 8. Vértesszőlős 14 1 2 11 6:69 4 A három csoportgyőztes kör­mérkőzésen dönti el a megyei serdülő bajnokság 1—3. helyét. t Elcsendesedtek a tekepályák, a tavaszi idénynek vége, mar c^ak különböző kupa és em- Lékversenyek vannak elvétve, ahol azért csapataink' reszt- vednek. Az utolsó bajnoki forduló­ban voltak szoros és. könnyű mérkőzések. A Dorog Győr­ben a GYÜRHŰ csapatától súlyos vereséget szenvedett, pedig a DAC tavaly az NB li­tten, a GY'ÖRHŰ viszont a megyei bajnokságban szere­pelt. A Viscosa az Ikarus csa­patával mérkőzött: a tabella utolsó helyezettje ellen fölé­nyes győzelemmel végződött a verseny. Az Oroszlányi Bá­nyász a Dunaújvárosi Vendég­látó csapatát fogadta és szín­vonalas mérkőzésen megsze­rezte a két pontot. Eredmények: GYÖRHÖ— Dorog7.1 (2514—2303). Pont­szerző :. Magyaros M. 427 fa. Viscosa—Ikarusz 7:1 (2377— 2192). Psz.: Sütő E. 415, Ko­vács Géza 409. Soós 397. Feke­te 397, Hergéth 397 fa. Orosz­lányi Bányász—Dunaújvárosi Vendéglátó 5:3 (2550—2494). Psz.: Michele 4(53, Hirbár 441, Lazók 431 fa. Csapataink állása az NB Ill- ban: második a Viscosa 8 győzelemmel, 3 vereséggel, 18 ponttal; negyedik az Oroszlá­nyi Bányász 7 győzelemmel, 4 vereséggel, 14 ponttal, hetedik A játékosok sorrendje a ta­vaszi idényben. Viscosa: 1. Fe­kete Lajos 9 mérkőzés, 3 pont 3805 fa. 422—7 átlag: 2. Soós Sándor 11—8 — 4587 — 415—2; 3. Hergéth János 11 — 8 — 4537 — 412—2: 4. Kovács Gábor 7 — 3 — 2881 — 412; 5, Sütő Ervin 10 — 7 — 4061 — 406—1; 6. Kovács Géza ,8 — 4 — 3243 — 405—3; 7. Táilós Lajos 9 mérkőzés, 4 pont. 3643 fa. 404—7 állag. Ezenkívül Vairga Gábor játszott még 1 mérkőzést. Oroszlányi Bányász: 1. Michele Ede 11 mérkőzés, 10 pont, 4690 fa, 426—7 átlag. 2. Molnár János 11 — 6 — 4587 — 417; 3. Lazók János 11 — 8 — 4531 —,411—10: 4. Hribár Ferenc 10 — 5 — 4039 — 403— 9: 5. Sztics Károly 8 — 3 —. 3209 — 401—1: 6. Som odi Zol­tán 7 mérkőzés, 2 pont, 2776 fa. 396—4 átlag. Játszott még Kuti 4. Csorba 2, Kiss és Szayer 1—1 mérkőzést. Dorogi . AC: t. Magyaros Sándor 9 mérkőzés, 6 pont. 3899 fa, 433—2 állag: 2. Ma­gyaros Márton 11 — 9 — 4739 — 430—9: 3. Bánczi Rezső 11 — 6 — 4641 — 421—10; 4. Nagy László 8 — 1 — 3270 — 408— 6; 5. Keinauff Béla 9 — 4 — 3648 — 405—3; 6. Herendi La­jos 10 mérkőzés, 2 pont, 3991 fa. 399—1 átlag. Játszott még a Dorog 5 győzelemmel, 6 ve- Klitz 4, Zombori 2. Plúger és reséggel, 10 ponttal. Miklós 1 mérkőzést. RÖVIDEN Az Express budapesti igaz­gatósága és a KISZ Budapes­ti Bizottsága felhívja mind­azok figyelmét, akik az ,.Aranyjelvényesek az Olim­piára” sportakció résztvevői, hogy július elsején az utolsó lehetőség kínálkozik a bekap­csolódásra, mert akik a most következő úszópróbán nem vesznek részt,' azok mind az öt követelményt már nem tel­jesíthetik. Jelentkezni az Ex­press Utazási Iroda fiókiro­dáiban egészen a próba nap­jáig lehet, de nevezést még a helyszínen is elfogadnak. Az úszópróba két helyszíne a Bp. Honvéd Tüzér utcai uszodája, illetve a Bp. Vasas Izzó Tungsram uszodája. Pénteken különautóbuszok- kal utazott el Besztercebányá­ra a magyar férfi és női at­létikai válogatott, amely a jö­vő héten mutatkozik be a Bruno Zauliról elnevezett Eu­rópa Kupában, de azt meg­előzően színvonalasnak ígér­kező négyes viadalon vesz részt. Kézilabda NB II. Újabb bravúron I 1 TATAI AC—GYŐRI ÉLELMISZER, NŐI, 13:11(6:4) Győr, 150 néző, v.: Somlai, Szendi. TAO: Kéziné — Mé­száros A., Németh P., Schrei­ner, Nemes, Szép, Sárosi, Csere: Kollár, Welsch, Sza- mosvölgyiné, Jakab, Bokros. Edző: Kasza János. A győri együttes tavasszal még nem kapott ki otthoná­ban, így a tataiak elszánt helytállásra készültek. Ideges hangulatban kezdődött a ta­lálkozó. a TAG lőtte az első gólt. majd a hazaiak bünte­tőből egyenlítettek. Ezután újabb tstai gól, majd ' újabb gypri hetes következett. (2:2). A vendégek egy­re jobban játékba len­dültek s Kéziné jó védései után sikerült 5:2-re elhúzni­uk. Közben nagy taktikai csa­ta kezdődött. A TAC 5—1 -es védekezéssel (öt játékos terü­letet védett, egy pedig zavar­ta az ellenfél mozgását) meg­törte a hazaiak kombinatív játékát. A győriek Németh Pi­roska semlegesítésére töreked­tek — kevés'sikerrel. A niásodi'f játékrészben a fegyelmezett védekezés nyo­mán tovább nőtt az előny (8:4). Az utolsó tíz percben a játék­vezetők egymás után elvették a labdát a TAC-tól. így a győ­riek 9:8--"ái- felzárkóztak. Ez­után rendkívül izgalmas lett ■ játék, a hazaiak kijöttek Idegenben nyert a Körn ve emberfogásra, s a fellazult védelem ellen sikerült továb­bi gólokat lőni. Kitűnő teljesítmény volt! Góllövők: Németh P„ 6. Mé­száros A. 4, Schreiner, Szép, Sárosi. CSORNAI MEDOSZ —DOROGI AC, NŐI 17.13 (8:6) Csorna, 30 néző, v.: Pócza, Vadócz. Dorog: Kondár — Monostori, Kollár. Kovács P., Andrási. Tanka, Gábor. Csere: Marosvölgyi, Kavalák, Laczkó, Kondra. Edző: Búzási József. A mérkőzés a kiesés szem­pontjából volt fontos. ' A doro­giak nagyon készültek a ta­lálkozóra, nyerni szerettek volna. A játékosokban is erős volt az önbizalom. Sok moz­gással, Kovács Piroska és And­rási helyzetbe hozására töre­kedtek. A két együttes végig fej­fej mellett haladt. Érezhető volt, hogy a játékvezetők a hazai együttesnek kedveznek; amikjor ugyanis egyenlített a DAC. mindig közbe léptek. 7:6-os állásnál Andrásit telje­sen érthetetlenül kiállították, a hazaiak 'két gólos előnnyel fordulhattak. A második fél­időben Kovácsot követő em­berfogással tartották, szinte állandóan szabálytalanul. Ezt a játékvezetők nem vették figyelembe. így a csapatnak csak egy átlövője maradt. A bírók működése sokat számított a vesztésben. Góllö­vők: Kovács JP. 7, Andrási 4, Kollár. Marosvölgyi. KÖRNYEI MEDOSZ—GANZ- MÁVAG, FÉRFI 25:22 (12:14) Bp., Kőbányai út, v.: Mol­nár, Sasvári. Környe: Sándor — Dénes, Pavelka, Fekete, Wittmann, Horti, Bencsik. Csere: Szabó, Szőgyéni A., Paszinger, Tavarnay. Pavelkó. Edző: Farkasvölgyi Ákos. A kiesés szempontjából ez a találkozó is sorsdöntőnek ígérkezett. A hazaiak a cso­portban az utolsó helyen ta­nyázna1,". ám az idény közben erősítettek, náluk játszik a volt csepeli válogatott Leirer, valamint a volt NB I B-s Éliás. 3:3-ig együtt haladt a két csapat, -ám ezután a kör- nyeiek sorozatos védekezési hibákból öt gólos előnyhöz jut­tatták a Ganz-MÁVAG-ot. A jó cserék hatásosnak bizo­nyultak, a félidő végére sike­rült. az ellenfelet megközelí­teni. A második félidőben na­gyon szorosan alakult a mér­kőzés. A jól játszó Pavelka vezérletével a környeiek 19:19- re felzárkóztak. A mérkőzés vége előtt tíz perccel egy sportszerűtlenség miatt eldőlt a két pont sorsa. A Ganz- MÁVAG új szerzeménye, Éli­Hét végi sportműsor üz MNK és ÓIK megyei programja A megyei bajnokság befe­jezése után azonnal elkezdőd­nek az 1979 80-as Magyar Népköztarsasagi Kupa megyei selejtezőinek küzdelmei. Az I. forduld (június 24. 17 óra) pá­rosítása: Almásfüzitő—T. Rá­kóczi. Dömös—Sárisáp, Lábat­lan—Ny. Viscosa, Komáromi AC—Ács. Tokodi TSZ SK— Tokcdi Üveg, Tatai AC—Tb. Vasas, Olajmunkás—Vértes­szőlős, Ászár—Nagyigmánd. A járási MNK-győztesek a II. fordulóba kapcsolódnak be. NB Il-es csapataink, • valamint Esztergom a IV. fordulóban kezdi el a küzdelmet. Az Országos Ifjúsági Kupa megyei selejtézője ugyancsak vasárnap. 24-én kezdődik. Az I. forduló (június 24, 15 óra) párosítása: Almásfüzitő—KO- MÉP. DömösÉASárisáp. Olaj­munkás—Vértesszőlős, Ászár— Nagyigmánd. Esztergom—Do­rog, Tokodi TSZ SK—T. Üveg, Tatai AC—Tb. Vasas. Komá­romi AC—Ács, Oroszlány— Bábolna. Az I. fordulóban a Tatabányai Bányász, a Lábat­lan: Egyetértés és a Nyerges­újfalui Viscosa erőnyerő. SZOMBAT BIRKÓZÁS: Országos ser­dülő kötöttfogású verseny, Dorog, Zrínyi Általános Isko­la, 10. KÉZILABDA: Uttöröolirnpia területi döntő, Tatabánya,, TBSC Sporttelep, délelőtt 9 —12. délután 14—17. RÖPLABDA: NB I.: Női: Almásfüzitői Timföld—BSE, Almásfüzitő, Sport utca, 15 óra. ÚSZÁS: összevont megyei áttüröba jnokság, Komárom, Termálfürdő, 10. VASÁRNAP KÉZILABDA: Üttörőolimpia területi döntő: Tatabánya, TBSC, Sporttelep, délelőtt 9 —12, délután 14—17. LABDARÚGÁS: Osztályozó mérkőzések az NB II-be ju­tásért: Honvéd Szondi SE Dunakeszi VSE. Tatabánya, KOMÉP-pálya. 16,30, Palotai. Esztergom—Paks, Marion vá­sár. 16.30, Rúzsa. Várpalotai Bányász—Oroszlányi Bányász, Sárvár. 16.30, Tátrai. Nyári Totó Kupa: Nagyig- mándi KSK—MÁV DAC, Nagyigmánd, 17, Németh. MNK-mérkőzések: Almásfü­zitői Timföld—T. Rákóczi. Al­másfüzitő, 17, Slick II. Dy- mös—Sárisáp, Dömös. iT, Pralovszki. Lábatlan—Viscosa, Lábatlan, 18, Szűcs. Komá­romi AC—Ácsi Kinizsi, Ko­márom, 17. dr. Nagy. Tokodi TSZ SK—Tokodi Üveg. Tokod, 17, Radios. Tatai AC—Tb. Va­sas, Tata, 17. Bolla. Olajmun­kás—Vér Lesszőlős, Komarom, 17. Bódis. Ászár—Nagyig- mánd. Ászár, 17. Vanko. Országos Ifjúsági Kupa: Dömös—Sárisáp, Dömos. 15.15, Miráki. Tokodi TSZ SK—To­kodi Üveg. Tokod, 15.15. Bu­gyi. Tatai AC—Tb. Vasas. Ta­ta. 1515. Keufman, Olajmun­kás—Vértesszőlős, Komárom, 15.15, Csapó. Ászár—Nagyig­mánd. Ászár. 15.15. Mohos. Almásfüzitő—KOMÉP, Almás­füzitő, 15.15, Thier. Esz­tergom—Dorog, Esztergom, 15.15, Kassai. Oroszlány—Bá­bolna, Oroszlány, 15, Csizma­dia. TEKE: öreg fiúk megyei baj­nokság: Oroszlány, tekecsar­nok. 8. ÚSZÁS: Kisdobos Kupa, Tatabánya, Sportuszoda. 10. Úttörő Kupa. Tatabánya, Sportuszoda, 11.30. összevont megyei serdülő bajnokság. Tatabánya, Sportuszoda, 14. „Misáért" Tatabánya következik Egy hónapja már, hogy el­indult az olimpiai futás „gé­pezete” Komárom megyében. Azóta sorra érkeznek az elő­zetes és értékelő jelzések (Esztergomot kivéve!?), bizo­nyítva, hogy jó elgondolás volt a moszkvai olimpia tisz­teletére meghirdetni a futó­kocogó akciót. Jelenl.eg ezer darab eredeti „Misa-mackó” jelvénye van a rendezőknek. A megyei sport- hivatal azonban újabb erőfe­szítéseket tesz további beszer­zésekre. Valóban erőfeszítésről van szó, ugyanis a jelvénye­ket csak a Szovjetunióban gyárthatják, (védett embléma). A szemtanúk szerint ott is pillanatok alatt elfogy az üz­letekbe érkezett mennyiség. A sporthivatalnak még két­ezer jelvényre van ígérete, így előreláthatólag háromez­ret tudnak majd kisorsolni. Tatabányán az első olimpia! futáson löOLen indultak. A megyeszékhelyén a második Misa-l'utás június 25-én (hét­főn) 18—20 óra között lesz a Jubileum sportparkban. Az üdülési szezont figyelembe vé­ve most csúcsjavításra nem lehet számítani, mégis sok résztvevő indulását várja a városi sportfelügyelőség. A távot (1980 méter) némi álló- képességgel mindenki ké­nyelmes, kocogó tempóban teljesítheti. A résztvevők egyébként már 3 4 6-tól ko­coghatnak, a később érkezők is folyamatosan bekapcsolód­hatnak. Várják a családosai! indulókat, kollektívákat, és egyéni résztvevőket. Kocogó miniszterek ás- ugyanis a pályáról kilép­ve megütötte az egyik környei szürkéiét, amiért véglegesen kiállították. Ezután — ember­előnyben — már biztosan nyert a vendégcsapat. Nagyon fontos két pontot szerzett a Környe! Góljövök: Pavelka 6, Fekete 5, Dénes. Wittmann, Tavarnay, 3—3, Paszinger 2, Horti, Pavelkö, Szőgyéni A. MTK — VM—RÁKÓCZI SE, FÉRFI 27:20 (10:9) Tata. 50 néző, v.: Heitter, Kálinger. Rákóczi SE: Kővári — Koncz, Kreisz, Apáti, Si­pos, Sári, Nagy Csere: Czin- kóczi. Gercsó, Gyukics. Krasz- nai. Kottler, Edző: Kiss Jó­zsef. Jól indult a mérkőzés, a ta­taiak csakhamar 2:0-ra ve­zettek. Ezzel aztán el is lőt­ték a „puskaport”. A vendégek átvették a játék irányítását és máris 4:3 lett az eredmény a javukra. A Rákóczi legénysé­gétől csak egyenlítésre tellett. A második félidőben sem változott a ■ játék, 14:13-as MTK—VM vezetés után el­húzott a budapesti csapat 17:13-ra. Még egyszer felcsil­lant a remény, sikerült 17:16'- ra felzárkózni, ám ekkor is sorozatban maradtak ki a biz­tos gólhelyzetek. A tatai gárda minden olkéo- zelés nélkül, lélektelenül ját­szott, megérdemelten szenve­dett súlyos vereséget. NB 11-es mérkőzésen nem lehet meg­engedni azt a luxust, hogy tizennégy százszázalékos hely­zetet ne lőjjenek be a csatá­rok. Góllövők: Gercsó. Sipos, Sári. Koncz 4—4, Apáti 3, Kreisz, -. Gaston Thorn, Luxemburg miniszterelnöke hetekig azon törte a fejét, hogy kormányá­ban kire bízza az energetikai tárcát. „Olyan emberre van szükség, aki nagyon keményen tud dolgozni, s az' energiai problémák megoldásán túl, ké­pes a közlekedésben, a turiz­musban, s még a környezet- védelemmel kapcsolatos ügyekben is rendet teremteni. Kinek van ehhez energiája?” — ilyen gondolatok járhattak a kormányfő fejeben. A választás Josef Barthelre esett, aki diplomáciai körök­ben bemutatásra szorul, nem úgy sportberkekben. Luxem­burg új minisztere ugyanis nem más, mint a helsinki olimpia 1500 méteres síkfutó bajnoka!.. Barthel már az 1948-as játékok döntőjébe is bevere- kedte magát. így emlékezik Londonra: — Akkor azt hittem, hogy sportpályafutásom csúcsára érkeztem. Nekem az a kilen­cedik hely is oly szép volt. Helsinkiben senki se várt tőle győzelmet. — Igaz, hogy megnyertem a futamot, s a középdöntőből is elsőként mentem tovább, de a döntőben legfeljebb hatodik helyre számítottam, ha meg minden sikerül, bronzéremre. Háromszáz méterrel a cél előtt a nemei Werner Lueg, a nagy favorit hat-hét méterrel fu­tott előttem. Szerencsére tü­relmesen követtem: csak száz­zal a célszalag elölt vetet­tem be a tartalékokat. Lueg bizony állva maradt. Josef Barthel az olimpia után két évvel megnyerte az amerikai egymérföldes baj­nokságot, s nem sokkal ké­sőbb visszavonult. Mérnöki diplomat szerzett, de a sport­tól rövid időre sem távolodott el: előbb a Luxemburgi Atlé­tikai Szövetségben elnökölt, aztán az országa olimpiai bi­zottságába is beválasztották. Ezt a tisztséget két éve le­mondta. — Amikor a miniszterelnök hivatott, azt hittem, hogy va­lamiféle sporttal . kapcsolatos megbízatás vár ram — nyi­latkozta az újdonsült minisz­ter. — Én lepődtem meg a legjobban, amik,or megtudtam, hogy a kormány tagja leszek. A családom cseppet sem örült a megbízatásomnak, azóta is fagyos a hangulat odahaza. Én úgy érzem, nincs baj. Ami tőlem teld:. azt megteszem, az „energiámra” biztosan nem lesz panasz. Senki se gondolja egyébként, hogy most szá­momra aztán vége a sportnak. Minden nap elmegyek majd egy pár kilométer futni, ko­cogni, hátha a többi minisz­ter is csatlakozik . .. Kispályás labdarúgás SZÖUDSZ-kupa Komáromban Komáromban a KAC és á termálfürdő pályáin szomba­ton é.s vasárnap rendezik a SZÖVOSZ Kupa területi dön­tőit kispályás labdarúgásban. Öt megye — Fejér, Győr-Sop- ron, Kontárom, Vas és Veszp­rém — fogyasztási szövetkeze­teinél«: első helyezett női- és férficsapatai mérkőznek majd az országos döntőbe jutásért. A találkozók mindkét napon 10 órakor kezdődnek. Ünnepé­lyes eredményhirdetés vasár­nap délben les«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom