Dolgozók Lapja, 1979. március (32. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-21 / 67. szám

tOTf fWtrrhrt 51., fwrő* dolgozók latja 11 Megyei labdarúgó-hajnokgág Hazai csapa ÁCSI KINIZSI—TOKODI ÜVEGGYÁR 6:1 (3:1) Ács, 300 néző, v.: Schlick II. János. A hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést és az 5. percben Tóth góljá­val vezetéshez jutottak. A gól után a vendégek szórványos ellentámadásokkal veszélyez­tetlek. majd a 18. percben — tizenegyessel — kiegyenlítet­tek. Hédiit (Tokod) a játékve­zető kiállította. Az ember­hátrány zavart okozott az üveggyáriakriál és ez az ered­ményen is megmutatkozott. A cukorgyáriak további góljai­nak története: a 32. percben tizenegyesből KiszJi, majd a ' 40-ben Milliner volt eredmé­nyes. Az 52. percben Varga, a 64. es a 7ő-ben pedig Nagy szerzett golt: 6:1. Ezt követő­en Bergoviczet (Tokod) a já­tékvezető az ellenfél bantal- mazasa miatt állította ki. Az ácsiak győzelme meg ilyen aranyban is megérdemelt. KOMAROMI ÁC —lAbatlani EGYETÉRTÉS 3:0 (1:0) Komárom. 600 néző, v.: Szá- leszki György. A vendégek kezdeti támadásai nem jelen­tettek komolyabb veszélyt a KAC kapujára. ,A hazaiak lassan lendültek játékba, fo­kozatosan át is vették a kez­deményezést. A 30. percben Horváthot (Lábatlan) a játék­vezető kiállította. A 41. perc­ben a komáromi Kozenkov az egész védelmet lefutva lőtt , gólt. 1.0. Szünet után sem változott á játék képe, a ko­máromiak támadtak, a megfo­gyatkozott lábatlaniak véde­keztek. Az 56. percben Varga növelte a gólok számát. 2:0. A lábatlaniak ezután kitá- madlak, de ezek a próbálko­zások nem jártak sikerrel. A komáromi Mózes viszont a 80. percben beállította a végered­ményt. PATAI AC—NAGTIGMANTH KSR 4:1 (1:0) Tata, 250 néző, v.: Janesák Csaba. Gyors gól vezette be a találkozót: Pásztor jó cselso­rozat után a 3. percben veze­téshez juttatta a TAC-ot, A hazai nézők további gólokat reméltek, de a vendégek jól Mozgalmas szerdája lesz ma a magyar labdarúgásnak, hi­szen az A-válogatott a Slován Bratislavával, az olimpiai vá­logatott az Aclmira Wiennel játszik előkészületi mérkőzést. Az MNK-ban pedig a legjobb nyolc közé jutást eldöntő ta­lálkozók lesznek. A TBSC labdarúgói mind­három fronton érdekeltek: Csapó az A-keretben. Csepecz az olimpiaiban játszik, a csa­pat pedig a békéscsabaiakat. fogadja a tatabányai visszavá­góra. Békéscsabán 3:3-as dön­tetlent ért el a múlt héten a jkányász, tehát mindenképpen * .v vesebb a mai találkozón.. Bar a vendégek joggal re­ménykedhetnek. hiszen a baj- n KisÁg utóbb: három fordu­■ ean 5 pontot szerezlek: egy et elhoztak Kispestről, a Bp Honvédtől, gólzáporral verte-1: a V. Izzót, és ugyan- cs;< k biztosan fektették két- . a Videotont. A Bá­nyám ellen az MNK-ban vi- ;am sikerült győzni Bé- S?és.-. ián. Ennek ellenére if-ruirik István, a csabaiak ve- wtc* edzője nem tartja lehe­vedekezlek. A második fél­időben nagy becsvággyal kezd­tek a nagyigmándiak és ki­egyenlítetlek. Ezután is nagy nyomás nehezedett a tataiak kapujára, de ezt a kritikus szakaszt sikerült átvészelni­ük. Aztán két előrevágott lab­da és két védelmi' hiba alapo­san megfordította a játék ké­pet es az eredményt. Előbb a tatai Varga, majd Szépe lőtt gólt. A nagyigmándiak látha­tólag feladták, így Pásztor második gólját is belőhette: 4:1. A nagy gólkülönbségü eredmény ellentmond a látot­taknak. mert a hazaiak csak nehez küzdelemben érték el egyébként megérdemelt győ­zelmüket. DOMOSI KSK—KOMAROMI OLAJMUNKAs 3:3 (3:3) Dömós. 400 néző, v.: Kaufe mann László. A kieses fenye­geti mindkét csapatot, ezért nagyon küzdöttek. Az első húsz percben a kezdeménye­zőbb hazaiak Marosi és Murai révén kétgólos előnyhöz jutot­tak. A hazai szurkolók egy ré­sze ekkor már „lefutottnak” vélte a találkozót. Nem így az Olajmunkás: a 25. es a 35. percekben Pintér lőtt gólt és kiegyenlített a vendégcsapat. A második félidőt a dömösi Kecskés parádés kapásgólja vezette be. 3:2. Ext követően kiegyenlítetté vált a játék, az eredmény nem változott. A nagyobb akarat döntött a Do­mb* ja*rái*. TATABANYAI VASAS —ASZ A Rí KSK 2:0 (1:0) Tatabánya, 150 néző, v.: Kara Dániel. A Vasas ragadta magához a kezdeményezést és fölénye az idő" múlásával egy­re fokozódott. A vendégek megerősített vedelme jól állta a rohamokat és a megszerzett labdaval igyekeztek ellentá­madásba lendülni. A 32. perc­ben a tatabányai Kovács lőtt a halóba. 1:0. Fordulás után sem változott a játék. A 76. percben Maros növelte a gó­lok számát. A' vasasok fölénye továbbra is megmaradt, de ek­kor már inkább a tetszetős já­tékra — és nem a góllövésre — törekedtek. A sportszerű mérkőzésen igazságos ered­mény született. tétlennek csapata továbbjutá­sát : — Bár két válogatottunk, Kerekes es . Pásztor a Nép­stadionban lep pályára. Ki­rályvári sem játszhat sérülés miatt, azért nprn vagyok pesz- szimista. Csapatunk jelen pil­lanatban képes idegenben is kiharcoLni a nyolc közé ju­tást. Nem beszélve arról, hogy a bányászok is. nélkülözik két válogatottjukat, Csepeczet és Csapót. Monostori Tivadar, a TBSC vezető edzője — hasonlóan békéscsabai kollégájához — bízik a továbbjutásban: — Valóban jó formában vannak szerdai ellenfeleink, ezért küzdelmes mérkőzést varok, amelyen a Bányász ki­harcolhatja a továbbjutást. Minket megnyugtat az ott el­ért döntetlen es most csak egy keveset kell rátenni az ide­genbeli teljesítményre. A Bányász a következő fel­állításban lép pályára a ma 3-kor kezdődő találkozón': Kiss — Szabó, Udvardi, Arany, Knapik — Barabás, Dupai. Blatt — P. Nagy, Schmidt, Tamás. SÁR IS API BÁNYÁSZ —ESZTERGOMI MIM VASAS 1:1 (1:0) Sárisáp, 300 néző, v.: Kezes Sándor. Jó iramú, színvonalas találkozót vívott a két nagy­múltú rivális. Az első félidő­ben a vendég esztergomiak némi fölényben voltak, dé helyzeteiket elügyetlenkedlek. A hazaiak viszont a 23. perc­ben egy jól felépített táma­dásból gólt értek el. 1:0. Szü­net után kiegyenlítettebbé vált a játék. Az esztergomiak ti­zenegyesből szépítettek. 1 :l. A hátralévő időben felváltva tá­madlak a csapatok, de ezek a próbálkozások nem jelentettek igazi veszélyt a kapukra. Almásfüzitői timföld —NYERGES ÜJFALUI VISCOSA 2:3 (1:1) Almásfüzitő, 200 néző, y.: Bakon Ferenc. Az almásfüzítói szurkolók az előző fordulóban elért fölényes győzelmen fel­buzdulva hasonló folytatást reméltek csapatuktól. Ám a találkozó kiegyenlített erők küzdelmet hozta, egyik csapat sem tudott jelentősebb, a mér­kőzés sorsát eldöntő fölényt biztosítani. A mutatott játék alapján a pontosztozkodás igazságos. VÉRTESSZÖLŐSI KSK —TOKODI TSZ SK 2:0 (0:0) Vértesszőlős, 400 néző. Győr megyei játékvezető közremű­ködésével került sor a két csa­pat találkozójára. Az első fél­idő kiegyenlített erők küzdel­mét hozta, bár a hazaiak töb­bet birtokolták a labdát. A vendégek védelme mindig idő­ben közbe tudott avatkozni. A vertesszőlősiek körülményesen vezették támadásaikat. A to- kodiak ekkor veszélyes ellen- támadásokat is vezettek. A második félidőben már olajo- zottabban működött a vértes- szőlősi gepezet és ez az ered­ményen is megmutatkozott. A Vértesszőlőst jó játéka, a Tokodot határtalat lelkesedése dicséri. A bajnokság állása: 1. Esztergom T7 14 3 57:12 31 2. Tb. Vasas 17 11 2 4 37 :24 24 :i. üveggyár 17 11 1 ,5 37:24 23 4. Vcrtesszölös 17 10 2 5 33:24 9'9 5. Nyergesújfalu 17 8 0 3 32:20 22 fi. Ácsi K. 17 X 3 fi 38 :31 19 7. Sárisáp 17 7 5 5 38:33 19 8. Kom. AC 17 7 4 6 37:25 18 9. Tatai AC 17 7 4 fai 31:27 18 10. Almásfüzitő 17 7 4 6 30:31 18 11. Nagyigmánd 17 5 5 6 21:25 15 12. Tokodi TSZ 17 5 2 10 24:36 12 13. Olajmunkás 17 3 4 10 20:35 10 14. Lábatlan 17 3 3 11 29:48 9 15. Dömös 17 3 3 11 17:36 9 IG. Ászár 17 1 1 15 20:64 3 Ifjúsági eredmények: Tatai AC—Nagyigmánd 2:1 (0:0); Sárisáp—Esztergom 1:1 (1:0); Tokodi Üveg—Áes 3:2 (1:0); Almásfüzitő—N.vergesú j falu 2:0 (1:0); Tb. Vasas—Ászár 4:1 (1:0). G.YNZ-MA VÁG —OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ 85:70 (47:30) Oroszlány, 800 néző, vezet­te: Horváth, Berki. OBSK: Varga (2), Krajnyik (20), Bocskor (6), Lupis (6), Man­ner (8). Csere: Zsolnai (10), Hidasi (15). Kostyál (2), Ko­vács (1), Edző: Jugovics Jó­zsef. Ü.jra kettős forduló volt a férfi kosárlabda NB I-ben. Az első napon a bajnokságra is esélyes Ganz-MÁVAG szere­pelt Oroszlányban. A vendégcsapat végig -oldá­sához méltóan játszott, es egy pillanatra sem forgott ve­szélyben a győzelme. A hazai játékosok nagy hibaszázalék­kal dobtak. Sokszor a biztos ziccerek is kimaradtak. Az eddig igen ponterős Manner is csak árnyéka volt önmagá­nak, de a többiek szintén erőtlenebből. játszottak. Ez­* A válogatottak nélkül M!NK-ban a legjobb nyolc közé Röplabda NB I * Nehezebb volt otthon ALMÁSFÜZITŐI TSC —LEHEL SC 3:1 Jászberény, vezette; Horváth, Legendás. ATSC: Argyelánné, Túri, Karsai. Frecska, Poczos,, Podhoráné. Csere: Láng, Ha­lász. Nagy. Edző: Kerekes László. Az első szettben a hazai pályát cs a közönség bizta­tását élvező Lehel nagy len­dülettel kezdett. A Timföld ebben a játékrészben elsősor­ban nyitásfogadásban és mezőnyjátékban maradt alul, igy az első szett hazai győ­zelemmel végződött. A máso­dik szettben viszont igen jól és ötletesen játszott a Tim­föld, végig irányított, és ner­cek alatt fölényesen gvőzött 15(3-ra. A harmadik szettben sem sokat változott a játék, a szép támadások után Argye­lánné és Túri volt pontszerző. Most jól játszott Frecska is. Ez a játszma szintén fölé­nyes. 15:5 arányú ^TSC-gj’ő- zelemmel végződött. A negye­dik szettben már kissé ki­engedett a Timföld, a Lehel megpróbált erősíteni, de csak szúrósabba tudta tenni a játsz­mái. lay 15:10 aranyban nyert a Timföld. ALMÁSFÜZITŐI TSC — LEHEL SC 3:2 Almásfüzitő, vezette: Szá­lai J.. Fonyódi. A Timföld a jászberényi felállításban ját­szott. Az első szettben a Jászbe­rény csak itt-olt szerzett egy- egy pontot. Végig hazai fö­lény és megérdemelt ATSC- gyözele.n szüléiéit 15:7 arany­ban. Túri jól irányított, Ar- gyelánne és Karsai ismét ponterős volt. Mindenki sima mérkőzést várt. A második játszma hideg zuhanyként ha­tott. A Timföld játékosai ért­hetetlenül kapkodóva. ideges­sé váltak, a Jászberény, pe­dig rutinos játékosai révén irányította a játszmát. A ha­zaiak kezdetleges hibáit jól kihasználta a Lehel. A ven­dégek tizedik pontja után szerezte első pontját a Tim­föld. Végül megérdemelten nyert a Lehel 15:U-ra. A jászberényiek előtt fel­csillant a remény: még nyer­hetnek Almásfüzitőn. A har­madik szettben fej-fej mellett küzdött a két csapat. Végül 14:10-re vezetett a Timföld. Ez megnyugtatónak látszott, de nem tudta értékesíteni a csapat a szetttabdát, ismét . a Lehel jött fel. és nagy küzde­lemben I6:14-re megnyerte a siettet. A negyedik szettben változatos játék alakult ki. A szett közepén még a Lettel vezet, de 10:10-nél feljött a Timföld. Argyelánné remek ütésekkel igen fontos ponto­kul szerzett és 15:ll)-ré nyel­tek a hazaiak. Ezzel kiegyen­lítették a játszmák aranyat. (2:2). Az ötödik szettben 11:11- ig rendkívül izgalmas volt ' a játék. Túri jó nyitásai ismét sokat értek, egyre idegesebb lett a Lehel. Végül a szoros szettben megszerezte a győ­zelmet a hazai csapat: 15:12. Nem várt. nehéz mérkőzés volt. A Timföld kezdeti fö­lénye után visszaesett, s igy magának nehezítette meg a mérkőzést. Pénteken a Miskolci 'VSC látogat Almásfüzitőre, majd vasárnap Miskolcon lesz a keret bejátszás utolsó mérkő­zésé. Túra után, túra előtt T anácsköztársasági Emlékverseny Ha valaki elmúlt vasárnap délután (magános vagy csalá­di) kiránduló kedvében a ta­tabányai Turul Emlékmű kör­nyékére vetődött, bizonyara észrevette az erdőben a piros kreppszalaggal megjelölt út­vonalat. Délután már valóban csak a kisebb kiránduló cso­portok találgathatták, kinek jelezték ezt a vadregényes út­vonalat, délelőtt viszont álta­lános iskolai túrázók csapatai­nak „volt iiányielplője ,a. piros szalag. A Tanácsköztársaság évfordulójának tiszteletére a TBSC természetjáró szakosz­tálya emléktűrát írt ki, ame­lyen diákok és szocialista bri­gádok indulhatnak. Tavaly már megrendezték ezt a ver­senyt és akkor olyan sok volt a nevező, hogy az indulókat két csoportra kellett osztani. Az elmúlt vasárnap a piros útvonalon a megyeszékhely és a környező községek általá­nos iskolai diákjai versenyez­tek 5—10 tagú csapatok tag­jaiként, összesen 973-an. Az iskoláknak külön tömegesífé- si versenyt is kiírtak, amely­nek elbírálási szempontja az volt. hogy a tanulók hány szá­zaléka indult az émléktúván. Ezt a versenyt a vértesszőlő- si általános iskola nyerte: az ■odajáró diákok 61 százaléka vett részt a túrán. Másodikok a környeiek lettek. (Csak zá­rójelben jegyezzük meg, hogy bár igen szép számban indul­tak a gyerekek, tehát igazi tö­megverseny volt a vasárnapi, sajnos néhány tatabányai is­kola egy versenyzőt sem ne­vezett.) A tömegesítés mellett tájé­kozódás! ügyességi es elméle­ti verseny folyt a csapatok között. Ebben a küzdelemben a Tatabánya Dózsakerti I-es Iskola diákjai leltek az elsők. A tanácsközlársasági em­léktúra második napja e hét vasárnapján, 25-én lesz. Ek­kor a középiskolák és a város üzemeinek szocialista brigád­jai túráznak majd a 6 kilo­méteres útvonalon. A csapa­tokat 3.30 és 11 óra között in­dítják az Újvárosi II. sz. Ál­talános Iskolától. Minden résztvevő a célban emlékjel- vényt kap. Az 1—3. helyezeti' csapatok is díjat kapnak. (A diákokat és intézményeket külön értékelik a rendezők.) Erre az alkalomra írták ki a Tanácsköztársaság Vándor Kupát. A serleget az az üzem, intézmény és iskola nyerheti el egy évre. amely a legtöbb túrázót indítja az emlékver­senyen. I unni — onnan Ljudinüia Turiscseva után az 1972-es müncheni olimpia egy másik felejthetetlen szov- jet tornász szereplője, Olga Korbut is gyermeket hozott a világra, méghozzá egy 3.20 kg-os fiúcskát. Olga Korbut versenyzői évei után sem sza­kadt el a tornától, Minszkben, a Bjelorusz TornászszcAetség szövetségi edzőjeként dolgo­zik. Most persze rövidebb idő­re nélkülözni kénytelenek ... ★ .Óriási a büszkeség Uj-Zé- landon, az aucklandi tömeg­futóversenyen 32 000-ren vál­lalkoztak a 12 krti-es táv megtételére, s ezzel a rnérete- ket tekintve ..világcsúcs” dőlt meg. A hatalmas mezőnyben az első helyet egy 23 eszten­dős főiskolás, Gary Palmer szerezte meg, 33:55 perces idővel. aus 28—április 5.) három-há­rom magyar férfi és női tor­nász szerepel. Almási, Flan­eléit Övári és Köteles, illetve Perényi, Kovács, Kelemen és Kramarics közül válogatják ki a vezető edzők a résztvevő­ket. Az április 7-i londoni ..Bajnokok tornáján'’ a tervek szerint Horacsek és Vámos indul a magyar színekben. Pécsett április 8—10. között a magyar nemzetközi bajnok­ságon várhatóan 15 ország képviselteti magát. Pécs után Bukarestben, Kassán és Berlinben verse­nyeznek a magyar tornászok. Kosárlabda DIB I. Két vereség úttal sem volt baj az akarás­sal, de a MÁVAG túl nehéz diónak bizonyult ezen a talál­kozón a hazaiak számára. Jók: Hidasi, Zsolnai. KECSKEMÉTI SC —OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ 95:68 (43:25) Kecskemet, 400 néző, vezet­te: Bacsfay, Faidt. OBSK: Varga, Bocskor (6), Kraj- nyik (12), Lupis (11), Manner (22). Csere: Zsolnai (11), Hi­dasi (2), Kostyál (4), Hilcz. Edző: Jugovics József. A hazai» csapat a kieses ré­métől fenyegetve láthatóan mindent feltett erre a talál­kozóra. Hosszú idő után újra játszott a kecskeméti együt­tesben a 202 cm magas szov; jet középjátékos. Subin is. Á 10. percig fej.-fej melleit ha­ladt .a két csapat. Az Orosz­lánynak ezúttal sem ment a dobás, de így is tartotta ma­gát a vendégcsapat. Subin szinte hibátlanul értékesítette helyzeteit és az ö jóvoltából elhúzott a Kecskemét. A második félidőben már jobban támadott a Bányász, dé a védekezésben sokat hi­bázott. A eserc sem segített, végül is nem várt, súlyos ve­reséget szenvedett az OBSK. Az oroszlányi csapatból sen­kit sem lehet jő játékáért megemlíteni, míg) a hazai csa­patból többen játszottak ki­válóan. A tavaszi utolsó fordulóban régi riválisát, a Sopront fo­gadja az Oroszlány és ha az idényt a középmezőnyben akarja zárni, feltétlenül győz­nie kell. A sikertelen kettős forduló után remélhetőleg összeszedi magát a hazai csa­pat és esélyese lesz a mér­kőzésnek. A férfi kosárlabda NB I. állása: l. Bp. V. írré 15 14 1 1414:1184 29 2. Bp. Honv. J5 13 a 1472:1119 28 3. Ganz-M.. 15 12 3 1252:1147 27 4. Videoton 15 10 5 1352:1269 25 5. Baja 15 9 6 1180:1123 24 6. MAJ C 14 9 5 1306:1175 23 7. Körmend 14 8 6 1128:1123 22 8. Oroszlány 14 6 8 1134:1217 20 9. BSE 15 5 10 1223:1282 20 10. Sopron ! 1 5 9 1099:1174 19 11. Pécs 13 6 7 1152:1135 19 12. Csepel 14 4 10 1104:1182 18 13. ZTE 14 4 10 1080:1179 1 8 14. Eger 11 3 11 993:1285 11 15. TFSK II 3 11 1137:1288 lf 16. Kecskemet 13 3 10 987 .nmét Tornászviadal — sorozatban Március 25-én szabadon vá- < lasztott gyakorlatokkal váló- i gátolt versenyt vív Lengyel- i ország és Magyarország tor- < nászcsapata. A találkozó szín- 1 helye Bydgoszcz. A versenyen 1 réjzt vévő magyar csapat a 1 következő kilenc tornász kö- 1 zül kerül ki: Berényi, Donáth, . Guczoghy, Kelemen, Kovács, * s Kramarics, Paprika, Vámos i és Vágány. 1 A válogatott verseny után 1 egyéni erőpróbák sora vár a j magyar tornászokra. A Mos-' cqw News hagyományos nem­zetközi viadalán és az azt 1 követő rigai erőpróbák (már- i

Next

/
Oldalképek
Tartalom