Dolgozók Lapja, 1978. december (31. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-16 / 296. szám

6 DOtGOZÖK f.'Af JÄ 1978. dee ember 18., ffiomfet! Apróhirdetés LAKÁS Elcserélném újvárosi, Mártírok úti két és fél szobás tanácsi la­kásomat dózsakerti kétszobás ta­nácsira. II. enueletig. Tatabánya, Mártírok u. 50. II/3. este 7 óra után. 7030 Tatán kétszobás komfortos szö­vetkezeti lakás eladó kp. -f OTP- át vállalással. Megteklntliető. Ta­ta II., Május 1. u. 6/B. IV/l. na­ponta 18 órától. 7022 Oroszlányban kétszobás, össz­komfortos öröklakás — készpénz H- OTP-átvállalással — eladó. Vá­laszt: „Családi fészek” jeligére, az oroszlányi hirdetésfeivevőbe kerek, Oroszlány, Rákóczi u. 9. 6995 Harkányban összkomfortos tár­sasüdülőben három férőhelyes lakrész vállalatnak, idényre ki­adó. Szabados György 2510 Dorog, Gorkij u. 27. 7039 Esztergomban kétszobás kom­fortos szövetkezeti lakás beköl­tözhetően eladó. Rózsa Ferenc ut­ca 41. 1/4. Érdeklődés. Bajcsy-Zsi- 'linszky út 73. Tuschinger József. Naponta 15—17 óráig. 7024 Fiatal házaspár 3 gyermekkel bútorozatlan albérleti lakást ke­res Tatabányán, vagy környékén. ..Minden megoldás érdekel 252790” jeligére a tatabányai Magyar Hir­detőbe. * 7026 Kulcsmásolás! Trabant, Wartburg ajtó, — Wartburg és Zsiguli típusú gépkocsi kulcsok szám szerinti másolását, továbbá mindenfajta kulcsok másolását vállalom. Az elzett gyártmányú kulcsokat az érvényben lévő katalógus számok szerinf, (biztonsági, kéttollú, le­vélszekrény), Sáhó József 2890 Tata II., Göröghősök 7/a. 6891 Fehér bor 1976-os. nagyobb mennyiségben, egy tételben eladó. Esztergom, Kenderes! út 16. Ér­deklődés. * 18 óra után. ______7040 G arázs eladó Tatabányán. a Sportcsarnok mögött. ..Megegye­zünk 252791” jeligére a tatabányai Magyar Hirdetőbe. 7027 Cocker Spaniel (féléves. kan) olcsón eladó. Érdeklődni: Orosz­lány. Rákóczi u. 27. 1/7. Telefon: 136. 6994 Fogsorjavltás megvárható Nagy­váradi fogtechnikus Tata L, Kato­na u. 4. 6546 Kettő darab keveset használt, azonos kárpitozást! ágyneműtartós heverőt vennék. Ajánlatot a ki- adóba kérek.__________________6985 S ítalpak 109 és 200 cm teljes fel­szereléssel 500 ille* ve 750 Ft-ért. Körfűrésznek állfthatós vasaisztal. tengellyel és ékszíj tárcsával 6Q0 Ft~órt eladók. Tatabánya II., Feszty u. 71.____ ______7031 I NGATLAN Kétszoba-konyhás »régebbi tí­pusú családi' ház 300 négyszögöl telekkel eLadó. Érdeklődni: Al­másfüzitő, Naszályi út 9. szombat, vasárnap délután. 7043 Eladó 287 négyszögöl építési te­lek. Érdeklődni lehet. Tata I.. Ko­máromi utca 117. szám alatt. 7023 Tatán, Deák Ferenc utca 57. Bszám alatt. 176 négyszögöl, telek­it: öhyvileg felosztható saroktelek, valamint egy 600-as karambolo­zott Trabant, új motorral eladó. Érdeklődni lehet. Kocs. Kossuth utca 88. 7020 Nyergesújfalutban, Sátori u. 9. «Jatt három és- fél szobás ailápin- eézett és tetőtér beépítésű kom­fortos családi ház, azonnal beköl­tözhetően eladó. Irányára 260 ezer. Érdeklődni: Ecki Antal 2536 Nyergesújfalu, Kossuth u. 177. szám alatt, du.' 16 órától. 7018 Tokodaltárón beépíthető telek« lakható melléképülettel eladó. Ér­deklődés. Asztalos Sándor u. 42. 6962* Kétszobás, konyhás. kertes ház, melléképületekkel, valamint egy 200 darabos, villamos keltetőgép eladó. Érdeklődni: Bököd Erdélyi 13, 37. 6997 Komáromban tamácsház mögött saroktelek, építési engedéllyel el­adó. Cím: Bozóky. Budapest II.. Torockó utca 1026. 6698 Esztergomban, szigeten, kétszo­ba. komfortos, garázsos házré­szemet beköltözhetően. sürgősen eladnám. Érdeklődés, Kósik Fe­renc. Táncsics Mihály út 7. 17. órától. 7025 JÁRMŰ ID Fiat 850-es eladó. Tatabánya II.. Réti u. 50. II/3. Bármikor. 7014 Nagykerekű Wartburg alkat­résznek is eladó. Almásfüzitő, Béke u. 15. _____________6999 3 53-as Wartburg alkatrészenként eladó. Oláh János, Majk. (Délután 14 órától.) 6998 UH-s 1200-as fehér Zsiguli eladó. Érdeklődni: Oroszlány, Majki u. 1. (Egész nap). 6965 IH-s felújított Trabant eladó. Megtekinthető: Kömye. Beloian­nisz u. 36. _____________"662 1 300-as Dínósárga Polski Fiat. kifogástalan állapotban, friss mű­szaki vizsgával eladó. Megtekint­hető: vasárnap. Győr. Röppentyű u. 16. Kiss István. 6975 Skoda 1000 MB alkatrészenként Is eladó. Megtekinthető. Tatabá­nya V., • Mártírok útja 99. VITI^. Vasárnap egész nap. 6974 ZP 1300-as Lada eladó. Érdek­lődni : Vértessizőlős. Vailusek út 73. 7053 E'adó garázs, Tatán, seőnveg- gyárral szemben. Dr. Magyar. Ta­tabánya. Sárbereki lakótelep 322. .Körzeti orvosi rendelőnél. 7029^ Garázs eladó Tatabánya-Dózsa- kertben. Érdeklődni: Vadász u. 93. II/l.________________________7011_ F ekete antik bútor eladó. Ér­deklődni lehet: Bársonyos, Gár- donyi út 12. 6992 Karácsonyra szerezzen örömet. Fából készült ajándék- és dísz­tárgyak nagy választékban kap­hatók. Méretre szabott lambériát jövő évi szállításra vállalom. Bar- kácsbolt. Tata, Ady Endre utca 59. M79 HÁZ ASS AG Egyedülálló 96 éves özvegy nyugdíjas szakmunkás megismer­kedne korban hozzáillő hölggyeí házasság céljából. „Kölcsönös bi­zalom 252787” Jeligére a tatabá­nyai Magyar Hirdetőbe. 7003 24 éves, józan életű fiatalem­ber, megismerkedne házasság céljából hozzáillő lánnyal, vagy elvált asszonnyal. Lakás van. Fényképes levelek előnyben. Le­veleket „Megbecsüljük egymást” •jeligére a tatai hirdetésfelvevőbe kérem, Gesztenyefasor 1. 6977 174 cm magas kőműves szak­munkás, nőtlen fiatalember, meg­ismerkedne házasság céljából szakmunkás nővel 27 éves korig. „Fényképész lány” jeligére a ta­tabányai Magyar Hirdetőbe. 7«at 52 éves, 170 magas, kissé mo- lett özvegy asszony, rendezett kö­rülményekkel, (fizikai állomány­ban) — házasság céljából — meg­ismerkedne minden káros szen­vedélytől mentes, komoly férfival, aki tízéves kisfiát szeretni tudná. Választ „Együtt-égymásért” jeli­gére, az oroszlányi hirdetésfeive­vőbe kér. Oroszlány, Rákóczi u 9. 8916 45 éves, 172 magas, barna hajú, minden káros szenvedélytől men­tes. elvált, leszázalékolt nyugdíjas férfi várja — házasság céjából — kétszobás, kertes házába azit a hozzá illő szerény, házias nőt. aki nem dohányzik. Leszázalékolt előnyben. Választ: „Kölcsönös megbecsülés és szeretet” jeligére kér. az oroszlányi hirdet ^felve­vőbe. Oroszlány, Rákóczi u. 9. 699« 46 éves, 167 magas férfi várja, szép családi házába azt a kedves, vonzó külsejű, minden tekintet­ben rendes hölgyet. aki boldog családi életre vágyik. Választ: „Tavasz a télben” jeligére. az oroszlányi hirdetésfelvevőbe ké­rem. Oroszlány. Rákóczi u. 9. * 701« 60 éves nyugdíjas, rendezett anyagaikkal. korban hozzáillő élettáirsat. keres. Leveleket ..Nem jó egyedül” jeligére a komáromi hirdetésfelvevőhöz kérek: Komá­rom. Máirtirok u. 54. I/l. 7042 VEGYES Elveszett tatabánya-újvárosi ta­xiállomáson egy tv-szerelőtáská december 14-én 13—15 óra között. A becsületes megtalálót• jutalom­ban részesítem. Kérem, hogy a táskát a Nyomda Vállalatnak ad­ja le. 7036 30 éves 179 magas szakmunkás megismerkedne lánnyal vagy el­vált asszonnyal házasság céljából. ..őszinteség 252794” jeligére a ta­tabányai Magyar Hirdetőbe. 7082 MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK Közgazdasági érettségivel, szál­lítási vizsgával. jogosítvánnyal, másfél évtizedes szállítási és érté­kesítési gyakorlattal állást vál­lalnék január 2-i belépéssel. Más is érdekel. Ajánlatokat „Megbíz­ható” jeligére a komáromi hir­detésfelvevőhöz. Mártírok u. 54. I/l. alá kérem._________■ __ 7044 A József Attila Nevelőotthon Tatabánya VI.. Puskin u. 7/a. fel­vesz azonnali belépésre vizsgázott olaj kazán fűtőt. 7012 Egy nap a belosztályon Nők fehérben Nem kis izgalommal igyek­szem a megyei l$prház 2-es belosztályára. Vajon milyen a kórház világa belülről, azaz nem a beteg vagy a látogató, hanem az ápolónők szemével? Az ő munkájuk, törődésük a beteggel, áldozatvállalásuk egy-egy élet megmentéséért — ez érdekelt, amikor nyo­mukba szegődtem. Szőke Mihályné. Margit fő­nővér kalauzol, azaz csak né­hány szót váltunk, aztán utamra bocsát Intenzív osztály A csend, ha lehet ezen a folyosón még nagyobb. Szem- villanásból érti egymást orvos és nővér. Az intenzív osztályon fiatál, csinos lány áll a vezérlőpult­nak is beillő, Heilige-típusú EKG-monitomál. Szemét egyetlen pillanatra sem ve­szi le a gép kijelzéseiről. — Nem tetszik nekem ez a gör­be — csóválja meg a fejét Bátori Éva nővér, de nem sza­lad orvosért maga intézkedik. Szusszanásnyi szabad idejé­ben — egyetlen pillanatra sem hagyhatja el a kórtermet — munkájáról beszél, szere­tettel, mint anya gyermeké­ről. — A tanulóévekkel együtt öt éve dolgozom az egészség­ügyben. Leginkább a cardioló- gia érdekel, ezért is végeztem el az intenzív terápiás tan­folyamot Semmihez sem ha­sonlítható az az öröm, amit egy sikeres újraélesztés végén érzek. Ma már nem nehéz fi­zikai munka, amit ezen az osztályon végzünk. Az ágyak le- és felemelhetők, szabá­lyozható a magasságuk. Meg­dőlt már az az elmélet, hogy infarktus után hat hétig- kell feküdni. Mozgatjuk, tornáz­tatjuk a betegeket, nagy tü­relemmel szoktatjuk vissza őket a normális élethez. Megérkezik a reggeli, meg­élénkül a csendes szoba. A nagybetegek szeme körbe jár, egyikük felfedezi, esik a hó. S már adott is a téma,. fel­idézik emlékeiket, ki melyik évben milyen hideget, mek­kora hóesést ért meg. Sva az ételekkel egyensúlyoz, s mindenkihez van egy kedves, emberi szava. — Pista bácsi, még eey fél zsömlét — nógat­ja szelíden az egyik lábado­zót. Éva az injekciózásra ké­szül elő, így közben beszélget­hetünk. — 21 éves vagyok, úgy ér­zem. a pályaválasztásom teli­találat volt. Dr. Brenner Fe­renc főorvosban olyan főnök­re találtam, akitől tanulni le­het, s azt hiszem, valameny- nyien élünk is ezzel a lehe­tőséggel. Három nővér, 52 ágy A második emeleten járok. Itt oldottabb a légkör, egy- egy sétálgató beteg a folyosón. A nővérek helyzete a modern környezet ellenére sem irigy­lésre méltó. Egy-egy szakban hárman vannak, mindegyi­kükre 15-20 beteg jut Smudla Lászióné, Marika nővér nyomába szegődöm. Az­az csak szegődnék, ha bírnám az iramot, amit diktál. Egyik pillanatban még egy beteg­ágynál állok, mellette, utána hűlt helyét találom, — mondják, a laborba szaladt. Aztán mégiscsak szóra bí­rom, igaz, közben is dolgozik. — 16 éve vagyok az egész­ségügyben. A régi pavilonból kerültem át, itt jóval kedve­zőbbek a körülmények, elég. ha csak a korszerű öltözőnket említem. Szerencsém van. ugyanis ezen az osztályon ál­landó éjszakás nővér van, így csak néha kell beugrani helyet­te. Emlékszem, 1150 forinttá* kezdtem, most 3400 forintnál tartok. Elégedett vagyok, a fi­zetésrendezés nyomán anyagi­lag is jobban elismerik a munkánkat, amit hosszú ideje hiába vártunk. Ezt a gondolatsort folyta­tom az osztály főorvosával, dr. Brenner Ferenccel. — Az anyagi kérdés való­ban megoldódott, de maradt a három műszak. Ez ugyanis folyamatos üzem, szombat, vasárnap sem lehet szünnaoot elrendelni. Holott a nővérek többsége családos nő, anya. Számukra a három műszak óriási tehertétel, mindenki egyéni leleménnyel oldia még családi nehézségeit. Érdekes osztályunkon a nővérlé'.szám alakulása is. Ha mindenki dolgozna — nem lennének be­tegeit és gyes-en lévők —ele­gendő lenne a nővérlétszám, így azonban 30 százalékos a hiány. S az ideiglenesen tá­vollévők helyére többnyire csak szakképzetlen dolgozóitat kapunk. Azután egy másik, nem ke­vésbé érdekes témára kanya­rodik a beszélgetés, az orvo­sak és nővérek kapcsolatára. — Rendkívül pozitív és gyorsan lejátszódó folyamat szemtanúi vagyunk. A nővé­rek szakmai, és általános mű­veltsége ma már olyan fokú, hogy elmosódnak a hajdani különbségek az orvosok és nővérek között. A két munka­kör szerencsésen összemosó­dik. A jó nóvér ac orvos jobb kezo Földszint, tankórterem. Va­jón mit rejt e felírat? — tű­nődöm, de Kecskés Istvánná, Edit nővér már be is tessékel. — Az egészségügyi szakkö­zépiskola diákjait készítjük itt fel az életre. A szakma szere- tetére neveljük, s itt gyakor­latban elleshetik a nővér­pálya minden csínját-bínját. — Mit szólnak az itt fekvő betegek. ahhoz, hogy rajtuk tanulnak? Soha senki nem lázadozott ellene. Szeretik a betegek a változatosságot, no meg a mo­solygós arcokat. Edit sem kezdő a nővér­szakmában: 12 esztendeje kezdte, segédnóvérként. Azóta elvégezte a szakiskolát, jelen­leg gimnáziumba jár. Ennyit tudok meg róla, amikor egy újonnan felvett beteghez siet, infúziót állít össze számára. Vizit lesz — terjed el futó­tűzként a hír a folyosón. A járóbetegek a kórtermekbe si­etnek, rendezkednek, csinosít­ják a szobát. Dr. Szélvári Ferenc osztályos orvos vizitel, Edit, mellette lép­del, kezében füzet, s mindazt, amit az orvos közöl — vizsgá­latok, gyógyszerek, injekciók —, szorgalmasan jegyzi! — Csak úgy érthetünk el ered­ményt — mondja Szélvári doktor, —, ha összhang Van az orvos és nővér között, és megbecsüljük egymás mun­káját. Ez szerintem a jó mun­kahelyi légkör alapja. A jó nővér az orvos jobb keze, de ehhez kompromisszumokra van szükség. Szavaira Edit és Györgyi nővér rábólint, s már el is tűnnek a gyógyszereket, injek­ciókat tartalmazó kocsit ma­guk előtt gördítve, a kórterem­ben. Dél, van, a vizsgálatoknak, viziteknek vége. Edénycsöröm­pölés jelent újabb változást a betegek egyhangú „menet­rendjében”. Margó főnővér körsétája is végéhez közeledik, ő is talán először ül le szobájában ezen a napon. Kikről is beszélget­hetnénk másról, mint kollégái­ról, a nővérekről. — Nagy bajban eltűnnek a személyes ellentétek, segítünk egymásnak. Amikor szükség van összetartásra, számíthatok a nővérekre. Érdeklődéssel ku­tatok olyan nővérek után, akik fogékonyak az új iránt, őket iskolákba kjildjük. Nem taga­dom. a válogatásnál lényeges szempont az is, tud-e kontak­tust teremteni a beteggel, pszichésen is foglalkozik-e ve­lük, mert ezt mindnyájan igénylik. Két óra van. Nem hangzik fel a műszak végét jelző du­da, mint a gyárakban, s a fehér köpenyek sem egycsa- pásra kerülnek szögre. Éva, Marika, Edit, s a többiek, el­végzik 'még megkezdett dolgu­kat, s csak utána vesznek bú­csút betegeiktől. „Civilek” lesznek a követke­ző műszakig, anyák, feleségek, akik főznek, mosnak, bevásá­rolnak. De fejükben ott mo­toszkált a gondolat, jobban van-e Pista bácsi, Erzsi néni, megkapta-e az injekciót? Az élet nem áll meg, Edit, Éva, Marika helyébe más nővé­rek állnak, s egy célért, az emberéletekért dolgoznak. V. Román Marian Az Építőipari Száltílási Vállalat Győri Szállítási Üzemegység Tatabányai Kirendeltségére felvételre keresünk két szállítási Ismeretekkel rendelkező férfidolgozót A munkakör ellátásához KSZT. szakvizsga vagy Gépjármű Forgalmi Tiszti Iskola szükséges. JELENTKEZNI LEHET: Tatabánya II., Búzavirág u. 6765 Felvételre keresünk dolgozókat az alábbi munkakörök betöltésére — Imii technikus; — műszaki fejlesztő; — szerszám- is készülék- szerkesztő Személyes jelentkezést kérünk KISRUGÓ-ÜZEM Tatabánya-Sikvölgy 6771 Szobrok téli álma Letakarták a fővárosban azokat a köztéri szobrokat, amelyeket óvni, védeni kell a tél viszontagságaitól. A fővá­rosban 624 köztéri emlékmű, díszítő, és neves emberekről készített szobor található. Kö­zülük jó néhány érzékeny az esőre, a hóra, a fagyra: a ca- rarrai márvány megrepedezik, a homok- és mészkő omlé- konnyá válik, elporlad. Ezért december első napjaitól márci­us végéig „téli álmukat alusz- szák” ezek a szobrok. RENDKÍVÜLI GENERÁL NAPOK december 17-től 21-ig a tatabányai, oroszlányi, tatai és komáromi készruha-boltokban engedménnyel értékesítjük a férfi és női » szövet kabátokat V w 0N CSAK NYER! 6—12 V akkumulátortöltő 524 Ft ; Tatabánya-Újváros, Március 15. u. Kisdobos Úttörő ÜNORftK 200 Ft árengedménnyel AiKátumátMtiMttiAMttnimuutuiitimtáuirAUámU

Next

/
Oldalképek
Tartalom