Dolgozók Lapja, 1978. december (31. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-16 / 296. szám

t9VB. iteemher ti., BOtCOíOKLATJA 7 í Birkózás Hat aranyérem ' A győri birkózószövetség brszagos úttörő „A"- és „B"- Ifcorcsoportos szabadfogású bir­kózóversenyt rendezett. A két­napos küzdelemben 14 sport­egyesület 103 versenyzője lé­pett szőnyegre. Megyénkből a Tatabányai Bányász és az Esz­tergomi Vasas fiataljai vettek részt. A tatabányai birkózók a megszerezhető húsz első hely közül hatot megnyertek. A legbiztosabb győzelmet Sely­mes István (TBSC) aratta a 32 kg-os súlycsoportban. Vala­mennyi ellenfelét az első húsz másodpercben fektette két- vállra. Hasonlóképpen győzte le ellenfeleit Henger István (TBSC) is. Henger lendületes iramától és fizikai erejétől már félnek az ellenfelek. Ver- mesz Sándor a 29 kg-os súly­csoportban diadalmaskodott, valamennyi ellenfelét látvá­nyos akciókkal, tuserős fogá­sokkal győzte le. Értékes, szép helyezéseket értek el az esz­tergomi fiúk is. Baiogh László pontozással verte Tófalvit (TBSC) 35 kg-ban, pedig a ta­tabányai birkózó ebben az év­ben nem nagyon talált még legyőzőre. A győztesek és helyezettek: ,.Alkategória: 29 kg; 1. Ve- nesz Sándor (TBSC).. 32 kg: 1. Selymes István (TBSC). 35 kg: ... 2. Balogh László (Eszter­gom), 3. Tófalvi Sándor (TBSC). 41 kg: ...2. Takács János (TBSC). ,.B”-kategória: 35 kg: 1. Ács Mihály (TBSC). 41 kg: 1. Szabó István (TBSC), 2. Borbély Zsolt (Esztergom). 45 kg: 1. Henger István (TBSC) 53 kg: 1. Rácz Attila (TBSC), ' ... 3. Gazdag László (Esztergom). 58 kg: ... 3. Vadas János (TBSC). 68 kg: ...3. Wetzel Csaba IVcpcs mezőny a Polák Lajos emlékversenyen * ’ Hét sportklub sakkozói in­dultak el az évzáró villám- versenyen. ötvenheten jelent­keztek a versenyé Íróságnál, ebből 33-an a' felnőtt kate­góriában, 24-en' pedig az iP- (júságiáknál.' A sakkozók Nyer- pesújfaluról, Ácsról,. Komá­romból, Esztergomból, , Na­szályról és Tatabányáról gyűl­itek össze; A 33 felnőtt versenyző 3 fc lödön tő' csoportban vívta ki ti jogot- a 12-es döntőbe kerü­léshez. Végeredmény: Szobi Tibor (Viscosa) 8, Rigán (TBSO 7,5, Szüts (TBSC) és !Gál (Viscosa) 7-7, Baráti KTBSC) 6,5. Blaskovits (TBSC) te. Bárján' (Esztergom) és Szo­bi Géza (Naszály) 5,5-5,5, Zse- bők (Ács) és Fodor (Ács) 5-9, Fekete (Naszály) 2, Miracaér (Esztergom) 1 pont. A fiatal versenyzők két cso­portban játszottak a döntőbe jutásért, mely itt is 12 tagú volt. A végeredmény: Egri (Esztergom) 10, Kántor (Ko­márom) 9, Szalai (Esztergom) 8, Dékány (TBSC) 7,5, Kampf- müller (Naszály) 7, Nagy (Na­szály) 5, Varga (Naszály) és ifj. Kerekes (TBSC) 4-4, Hö- römpöli D. (Naszály) és Or- csik (Tatabányai Vasas) 3,5­3,5, Fülöp (Naszály) 3, Kere­kes Csaba (TBSC) 1,5 pont. A verseny végén a díj álcát és okleveleket Zámbó László, a megyei sakkszövetség elnöke helyettese osztotta szét, mél­tatva az összegyűlt sakkozók küzdőképessegét, sportszerű magatartását. Sportágak legjobbjai: Káló Sándor és Szobi Margit Kilencedszer Írták ki ebben az évben az immár hagyomá­nyos Tokaj Expressz nemzet­közi egyéni párbajtőrversenyt, amely december elején mindig Budapestre irányítja a vívó­világ figyelmét. Méltán, hiszen az évek során a legrangosabb fegyvernemi összecsapások kö­zé lépett. Ezúttal is itt volt mindenki, aki csak számít a párbajtőrben. Sőt! Ami a me­zőny összetételét illeti, tulaj­donképpen még egy világbaj­nokinál is nehezebb volt, te­kintettel az igen kemény el­lenfeleknek számító öttusázók indulására. A Tokaj Express sikerének egyik titka nyilván az, hogy a magyarok rendezik; azok a magyarok, akik majd egy évtizeden keresztül a fegyver­nem „királyainak” számítot­tak; a ve t enyt épp p siker- sorozat csúcspontján vezették be. Az idei kiírásig a nyolc alkalomból mindössze kétszer sikerült idegen országbeli ví­vónak diadalmaskodnia, má­sodszorra éppen tavaly a fran­cia Riboud-nak, aki aztán (mintegy igazolva győzelmé­nek jogosságát) az idén világ­ÜJ cserépkályhAk Építése, átrakás, javítás Nagy Károly cserepkályhás mester Levélcím: Ács, Rákóczi u. 39. Ugyanott: VVV. MIKROBUSZ 1880 végéig műszaki vizsgával eladó. 6986 Aram vasárnap a Bolyai Könyvesbolt 15 óráig tart nyílva! 7’/'/ Ma: FTC—TBSC Akaratban keli erősödni Nagyon elégedetlen volt Monostori Tivadar, a TBSC labdarúgóinak vezető edzője a csapat Zalaegerszeg elleni tel­jesítményével. Még szerdán, a Bányász—22-es Volán MNK- találkozó után sem az éppen lejátszott mérkőzés, hanem a ZTE tatabányai pontrablása foglalkoztatta: —Karnyújtásnyira voltunk attól, hogy az őszi évadot 20 ponttal zárjuk, de most mar nagyon nehéz lesz. Ügy gondolom, nemcsak én, hanem A komáromi járás, labdarú­gó-bajnokságában -a 17. for­dulót játszották a csapatok. A meglepetés ezúttal sem ma­radt el, a listavezető Kisbér Há rután vendégszerepeit, az első félidőben vezetett is, de a jól hajráz^ hazaiak a máso­dik játékrészben megfordítot­ták az eredményt. A Szend— Ács II. mérkőzésen az első félidőben a vendégeli egyen­rangú ellenfelek voltak, a második 45 percben a hazaiak erősítettek és biztosan győz­tek., A szendiek közül Cseák Imrét utánrúgásént kiállítot­ták. A Mocsa Bársonyoson vendégszerepeit és biztosan győzött. A' mérkőzés 20. per­cében Micskó Jenő bársonyo- si játékos a rmocsai kapussal összerúgott és eltörött a lába. A 40. percben Pirig Géza szin­tén bársonyosi játékos a vál­lán sérült meg súlyosan, nem tudta folytatni a játékot. Bakony sárkányon a császári csapat volt a vendég. ■ A ruti­nos hazaiak jó játékkal, biz­tos győzelmet szereztek. Nem megy a játék az ácsteszériek- nek, ezúttal hazai pályán kap­tak ki a jobb erőnlé'ű száki­aktól. Ezen a mérkőzésen is történt sérülés: Majer Gábor száki játékosnak a bokája tört el. Meglepetésre a lelke­sen játszó Szőkepuszta Pár­kányon pontot rabolt az fesé- Ívesebb hazaiaktól. A Réde gólzáporos győzelmet aratott a gyenge teljesítményt nyújtó Étével szemben. A Vértesket.- hely—Csém mérkőzésen a ha­zaiak már az első félidőben eldöntötték a két pont sorsát. Súr csapata nem jelent meg Nagyigmándon. A Csém—Ré­a közönség is csalódott, mert a nézőket sem lelkesíti külö­nösebben egy hazai pályán elért 1:1 a ZTE ellen. Ennél azért mindenki többet várt a Bányásztól. Igaza van Monostorinak, mert valóban nem volt nagy tett a csapat elmúlt szombati játéka. Főleg az akarattal, a küzdeni tudással volt baj. Többet adták hátrafelé a lab­dát a tataibányaiak, mint elő­re. Ma pedig ez a felfogás a döntetlenre sem lesz elég az de mérkőzés lejátszását ren­delte el a szövetség fegyelmi bizottsága, ezért az őszi vég­eredmény még nem teljes. Eredményeit: Szák—Acste­szér 5:3 (1:1), Ácsteszér, 80 néző, vezette: Andorka. Szend —Ács II. 5:3 (2:2), Szend, 120 néző, vezette: Csóka. Réde— Ete 9:0 (4:0), Réde, 150 néző. vezette: Győri. Vérteskethely —Csém 5:2 (3:0),' Vértesket- hely, 150 néző, vezette: Nyári. Tárkány—SzőkepuszLa 1:1 (0:0), Tárkány, /100 néző. ve­zette: Tóth L. Bakonysárkány —Császár 3:0 (TÍO), 80 néző, vezette: Bakon; Mocsa—Bár­sonyos 4:0 ’ (1 ró), Bársonyos, 100 néző, vezette: Vass. Han­ta—Kisbér 3:2 (1;2), Hánta, 150 néző, vezette: Roznánszky. A bajnokság, őszi végeredmé­nye: 1. Kisbér 17 14 1 f 40 :15 29 2. Rede 16 12 3 1 54:13 27 3. Mocsa 17 11 4 2 51:18 26 4. Szend 17 10 3 4 47:23 23 5. V.kcthcly 17 10 2 5 50:31 22 6. B.sárkány 17 9 4 4 32:26 22 7. Szák 17 9 o 6 37:28 29 S. Hánla 17 X 3 6 45:37 19 N.igm. II. 17 X 1 X 39:37 17 10. Tarkán,y 17 6 5 6 30:34 17 11. Acs II. 17 5 4 X 38:38 14 12. Csém 16 3 6 7 22:46 12 13. Sur 17 3 5 9 26:36 11 14. Bársonyos 17 5 1 11 37:48 11 15. Ete 17 3 5 9 29:43 11 16. Császár 17 4 2 11 26:57 10 17. Szókcpuszta 17 1 5 11 22:53 7 18. Ácsteszér 17 2 2 13 32:77 6 Üllői úton, az FTC ellen. Ez­zel is egyetértett Monostori Tivadar. — Néhány játékosnál szem­beötlő a.formahanyatlás. Szép sorozat után jött az újpesti, majd a mostani kudarc. Páran elfáradtak, elsősorban idegileg. Ezért is döntöttem úgy, hogy a Fradi ellen változtatok a csapaton. Talán nem árt a frissítés, mert az előttünk álló mérkőzésen nagyon kell majd küzdeni. A vezető edző egyébként nem tartotta lehetetlennek az Üllői úti pontszerzést. ■ — A Ferencváros olyan csapat, hogy a legjobb össze­állítású TBSC is kikaphat tő­le, viszont egy „tartalékos”, de ákax-atban megerősített Bányász sikeresen szerepelhet ellene. Nem akarnak a tatabányaiak — mint legutóbb Üjpesteu — öt gólt kapni. Ez volt Monos­tori mondanivalójának lénye­ge. Szof'os eredmény és eset­leg döntetlen: ennyi a Bá­nyász célja a mai, 16 órakor kezdődő, .villanyfényes talál­kozón. A kezdő csapat a kö­vetkező: Dombai — Szabó, Néder, Udvardi, Gálhídi — Barabás; csapó, pupai — He­gyi, Schmidt, Tamás. Csere: Csepecz, Zsidó, Nagy I. Komáromban, a 318-as Szakmunkásképző Intézetben rendezték meg az úttörő­olimpia asztalitenisz megyei döntőjét. A járási, városi ver­senyeken előzőleg 730 pajtás indult. Különösen kiemelke­dett a tatabányai rendezvény, ahol 517 úttörő és kisdobos játszott a helyezésekért. A megyei döntő helyezett­jei: Leányok: I. korcsopoi't, ..A“-kategória: 1. Rumánsky Erzsébet (Tatabányai Mező), 2. Burial Éva (Esztergomi Pe­tőfi). 3. Perje Edit (Komáro­mi Klapka). I. korcsoport, „B”- kalegói'ia: 1. Mayer Veronika (Máriahalom), 2. Barka Eri­ka (Kocs), 3. Tóth Mária (Ászár).. II. korcsoport, „A”- kategória: 1. Pintér Andrea Hét végi sportműsor SZOMBAT KÉZILABDA: A női MNK 12-es döntője. Tatabanyái Bá­nyász—Taurus SC, Tatabánya, 16.30. KOSÁRLABDA: NB I: Rá­játszás: Városmajori csarnok: Oroszlányi Bányász-—Kecske­mét, férfi, 14.30. LABDARÚGÁS: KB l: Fe­rencváros—Tatabányai Bá­nyász, Üllői út, 16. NB I tartalékcsoport: Fe­rencváros—Tatabányai Bá­nyász. Üllői út, 13. NB-s tartalékcsoport: Bá­bolna—Rákóczi SE, Bábolna, 13. I VASÁRNAP ASZTALITENISZ1. KISZ Kupa megyei döntő, Tatabá­nya, sportcsarnok, 9. KOSÁRLABDA: NB 1: Rá­játszás: Városmajori csarnok: Videoton—Oroszlányi Bányász, férfi, 14.30. NB 11: Férfi: Volán SE— Esztergomi Vasas, Bp„ Nep­tun u., 11. Női: M. Hajógyár— Esztergomi Vasas, Maglódi út,’ 10.40. LABDARÚGÁS: nb m PVSK—Oroszlány, Pécs, Ver­seny u., 13. Dorogi AC—Ba­kony Vegyész, Dorog, 13. KO- MÉP SC—Bábolnai SE, Tata­bánya, 13. NIKE AK—Tatai Rákóczi SE, Fűzfő, 13. Országos ifjúsági bajnokság! Dorogi AC—FTC Sí, Tokodal- táx’ó, 11, dí\ Szőke. NB-s tartalék bajnokság} KOMÉP SC—Tatabányai Bá­nyász, Tatabánya, 10. (Pilismarót), 2. Landesz Ka­talin (Naszály1), 3. Szabó Zsu­zsa (Tatabánya). Fiúk: I. korcsoport, „A”- kategórla: 1. Kerekes Zsolt (Esztergomi Petőfi), 2. Méri János (Tatabányai Jókai), 3, Szőllősi Sándor (Naszály). I, korcsopoi't, „B '-kategória: 1. Herezeg íjászló (Naszály), 2, Vermes Gábor (Komáromi Pe­tőfi), 3. Sági József (Anna- vöigy). II. korcsoport: „Al­kategória; 1. Tódor Attila (Ta­tabányai IV-es), 2. Varga László (Esztergomi Petőfi), 3. Baranyai Tibor (Komáromi I-es). Az első helyezettek képvi­selik megyénket az országos döntőn, amely december 27— 30. közkitt Szombathelyen lesz, Járási labdarúgó-bajnokság Úttörőolimpia Megyei dents asztaliteniszben Fellángolás vagy újabb sorozat? bajnok lett Hamburgban. Most. a kilencedik összecsapás viszont meghozta a külföldiek harmadik győzelmét (a lengyel Swornovvski bizonyult a leg­jobbnak), mégpedig úgy, hogy a hatos döntőben egyetlen ma­gyar sem szerepelt. Mindez főképp azért érdekes. mert ebben az esztendőben — hosszabb szünet után — ismét a magyar párbajtőrcsapat volt a világ legjobbja. Jogos hát, a kérdés (visszatekintve a Ham­burgban történtekre), hogy a világbajnoki csapatafany fel­lángolás volt csak, vagy netán egv újabb sorozat kezdete? Csöppet sem könnyű a vá­lasz. s a dolgok természetéből adódóan csakis elméleti lehet. Érdemes azonban ebből a al­kalomból visszatekinteni a fegyvernem legújabbkori ma­gyarországi történetére. A magyaroknak először az ötv enes évek elején sikerült beleszólniuk a „nagyok” (fran­ciák. olaszok) külön párbajá­ba (1953, Brüsszel: Sákovics József), s noha ez a fegyver­nem is fokozatosan kezdett felnőni nálunk, az első csapat­sikert csak 1959-ben sikerült elérni, éppen a budapesti VB-n. Ettől kezdve a magyar párbajtőrvívás egyike volt a világ legjobbjainak. A tókiói olimpián aratott győzelem már á régi és az új emberek találkozásának szerencsés pil­lanata, s az új csapat vezér- egyénisége már az a két fiatal, Kulcsár, es Nemere volt, akik aztán fokozatosan „magukra hozták” ígéretes tehetségű kortársaikat is. A „bomba” 1968-ban robbant, amikor pár­bajtőrvívóink a mexikóvárosi olimpián százszázalékos sikert aratlak: a csapat mellett Kul­csár Győző is aranyérmes lett. Ettől kezdve négy éven ál a verhetetlenség mítoszát sike­rült kialakítania a magyar párbajtőr-válogatottnak, egé­szen a müncheni olimpiával bezáróan. Látszólag nem is volt baj addig, amíg sikert siker követett a pástom A csapat kibírta egyik leg­jobbjának, Nemerének kül­földre távozását, s kibírta azt is. hogy nem kis ideig mester­ségesen akadályozták a fiata­lok egészséges felfelé áram­lását. Aztán a müncheni ket­tős győzelemmel véget ért va­lami. Bekövetkezett az, ami a sportban is oly természetes: jóllaktak” a sikerrel, s a ví­vás fokozatosan másodrangú tevékenységgé silányult éle­tükben. Még élték a megszo­kott „nagy életet”, de elma­radtak az aranyak. S mi tör­tént?'1977. tavaszán a csapat két tagja rajtavesztett egy bé­csi út hm.'.., szabálytalansá­gain, s ennek következtében kizárták őket a válogatott ke­retből. Az új helyzet kezdte átírni a magyar párbajtőrcsapatot. Szükségképpen új embereknek kellett jönniük, míg a régiek újfent elkezdtek harcolni a helyükért. A következmény? Csapatarany az 1978-as világ­bajnokságon. — Véletlen vagy újabb sorozat kezdete” — kér­deztük korábban. Ma még nem tudni. Egy azonban biztos az előjogok elvesztése nem vált kárára a kivételezett helyze­tet élvező párbajtőr-nagyságok­nak. A fiatalokat felfűtötte a bizonyítás lehetősége (Kolc- zonay, Pap Jenő, és súlyos sé­rüléséig Pethő), míg az „öre­geket” a csak azért is elszánt­sága. Kérdés, hogy mindebből futja-e majd Moszkváig? A rendkívüli pengeművész, Kul­csár ugyan már bejelentette visszavonulását, de Fenyvesi, Osztrics. Erdős Sándor még maradni akar. S lehetséges, hogy az utóbbi érek „keserű tanulságai" megtanították őket arra, hogy megint csak a ví­vásra összpontosítsanak? A magyar vívósport nagy nyeresége volna ez. Mint • ahogy mindenképpen meg­szívlelendő tanulsága a nagy csapat széthullásának, és egy esetleges újabb kialakulásának története. Kár, hogy ezekért a tanulságokért „hazai tájakon* mindig elég nagy árat kell fia zetnünk. K. L. At. A Kisbér veresége r A sportági szakszövetségek fez MTI sportrovata útján is­iiét közzé tették „az év leg­jobbjainak” listáját. Megyénk­ből az idén ketten érdemelték ki ezt a címet: férfi kézilab­dában Káló Sándor, a Tatabá­nyai Bányász csapatkapitánya, női íjászatban pedig . Stobt iMargit, a Magyar Viscosa sportolója. A legjobbak listáján van frneg két megy er vonatkozású Szereplő. Női kézilabdában a Környei, MEDOSZ-ban neve­lődött Vadász Józsefné, szüle­tett Vanya Mária (jelenleg a Bp, Vasas és persze a ma­gyar női válogatott tagja), a férfiatléták közül pedig Jám­bor József magasugró csúcs­tartó — aki Kisbéren ismer­kedett meg a sportággal —. kapta a szövetség szavazatát a kitüntető címre, (Jámbor a TF-en tanul és sportol.) Az „év legjobbjai” között a sakkozó Portiseb Lajos tartja a rekordot, aki immár tizen- harmadszor nyerte el e címet. A legjobb magyar labdarúgó voksát az idén Kocsis István. a Bp. Honvéd középhátvédje kapta meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom