Dolgozók Lapja, 1978. május (31. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-16 / 113. szám

t. DOLGOZOK LAPJA 1978. május 16., kedd LAKÁS Elcserélném egyszobás, félkom­fortos tamtácsi lakásomat nagyobb összkomfortosra. Tatabánya V., Töhötöm u. 1912. 16—19. között. 2454 Vidéki lakásra cserélem tatabá­nya-újvárosi kótszoba-összkomfor- tos I. emeleti loggiás lakásom meg­egyezéssel. Részletes választ 2801 Tatabánya, Pf. 1203. 2437 Dorogi kétszobás második eme­leti szövetkezeti lakásomat elad­nám vagy budapesti tanácsi la­kásra cserélném. „Őszi költözés” jeligére esztergomi hirdetési el ve­vőhöz. Irinyi u. 7 a. 2441 Elcserélném tatabányai egy és léi szobás 10. emeleti liftes házban lévő tanácsi összkomfortos laká­somat, hasonló kétszobásra, meg­egyezéssel. Érdeklődni (délutáni órákban). Tatabánya V., Mártírok u. 56. I\ 4. 2409 Eladó egyszoba-összkomfortos szövetkezeti lakás készpénzért. Érdeklődni. 17 órától. Tatabánya V., Mártírok útja 74. fszt. 1. 2445 Szőrszálak végleges eltávolítása villannyal, (rövidhullámmal), fáj­dalom nélkül. Több évtizedes gya­korlattal. Dr. Okolicsányi kozme­tika. Tatabánya II., (Bánhida), Jó­kai u. 133. (Fehér ökörnél leszáll- ni.) 2391 Minden típusú motorhoz fogas­kerék, lánckerék készítés, vala­mint hengerfúrás, mindenféle gép­munkák végzését vállalom határ­időre, garanciával. Lengyel, Gép­műhely, Komárom (Szőny), Ady Endre u. 28. 2400 Eladó 2 db kanca ló 3—4 évesek. Érdeklődni: Szőny, Petőfi S. u. 49. 2367 Eladó alig használt betonkeverő és 1200 tojásos baromfikeltető gép. Érdeklődni lehet, Tokodaltáró, Kállai Éva u. 18. 2385 Eladó új KLU — 2,30 m2-es me­legvíz fűtésű kazán. Tatabánya II., Gárdonyi u. 14. 2443 Oroszlányban zöldség és gyü­mölcs-bolt eladó. Ajánlatokat „Le­hetőség 252196” jeligére a tatabá­nyai Magyar Hirdetőbe. 2422 INGATLAN Lakóház, a hozzá tartozó telek­ben szőlővel eladó. Cím, Kömye, l)ózs.a György u. 34. Bármikor megtekinthető. 2453 Eladó befejezés előtt álló kétszo­bás családi ház. Érdeklődni, Esz­tergom, Fodorné, telefon 149. 8— 14-ig. 2316 Eladó balatonudvari mandulás­ban száztíz enhárom négyszögöl üdülőtelek. Érdeklődni lehet, Ta- tay Tiborné. Esztergom, Kenderesi út. 32. sz. 2440 Költözés miatt sürgősen eladó Bokodon, a lakótelep mellett 300 négyszögöl házhely, 16 000 forint­ért. Tervrajzét, építési engedélyt adok hozzá. Érdeklődni, Németh Istvánná, használtcikk kereskedő. Oroszlány, Fürst Sándor u. 12. Ili 25. 2426 Tatabányán, a Fruzsina utcában garázs eladó. Érdeklődni 15-78-as telefonon este, vagy délután, Er­dész u. 10. fszt. 3. szám alatt. 2375 HAZASSAG 22 éves, 177 cm magas, szőkés­barna hajú szakmunkás fiatal­ember ezúton keresi korban hoz­záillő, szolid, csendes lány isme­retségét házasság céljából. Leve­leket „Nem nagyon tudok tán­colni” jeligére a tatai hirdetésfel­vevőhöz kérek, Gesztenyefasor 1. szám alá. 2429 21 éves, 188 cm magas, dolgozó leány, házasság céljából megis­merkedne 190 cm vagy ennél ma­gasabb egyszerű, dolgozó fiatal­emberrel. Válaszokat „Szeretnélek megtalálni” jeligére a tatai hir­detésfelvevőhöz kérek, Gesztenye­fasor 1. 2432 JÁRMŰ PB-5 1500-as Ladát VenDele. Aján­latot „Sürgős” jeligére a lapkiadó­ba kérek. 2456 Most vizsgázott Polski Kát el­adó. Acs. Árpád utca 2. M3!) PA 156-os Polski eladó. Huber János. Mezőgazdasági Kombinát, Kömye. 2413 Ul-s S—100-as 1960-ig érvényes vizsgával eladó. Érdeklődni 17 óra után. Tatabánya V., Ifjúmunkás u. 33. Dl. 6. 2444 350-es Velorex eladó. Bicske, Lenin u. 139. Springinzeise József. 2432 VEGYES Konyhabútor, csőgarnitűra, szek­rények és egyéb bútorok eladok. Délután 3—6-ig. Tatabánya I., Ságvári u. 7/b. H. Ili. 1 3. 2434 TATAI LAKOSOK FIGYELMESE! Hirdetésfelvétel a Dolgozók Lap­jába Kiss Ferencné. Tata II.. Gesz­tenyefasor I. sz. alatti lakásán (Vasútállomás mellett.) Szerda 9—17 óráig, vasárnap 9—II óráig Telefon: 677. »V» Bizalommal keresse fel! TÜZÉR­Cement, mészhidrát, farostlemez, faforgácslap, színezett és mintás falicsempck. Vaskapuk, kerítésmezők, különböző méretű drótfonatok, kőagyagcsövck. TISZTELETTEL VÁRJÁK ÖNT A KISBÉRI, CSÁSZÁRI, BAKONYSZOMBATHELYI TÜZEI'TELEPEINK! 2360 Súlyemelés Jó verseny, több országos csúcs Tatabánya bajnokságán Kőszegié Tatabánya nagydíja Két napon át késő estig dübörgőit Tatabányán a Sport- csarnok. A város súlyemelő­bajnokságán a dobogóra hup­panó nehéz tárcsák remegtet- ték meg az épületet és a dob­hártyákat. Az I. osztályú és válogatott súlyemelők szinte kivétel nélkül indultak. végeredmény, mert a szom­bathelyiek két súlyemelője, Antalovics és Dobó Kubában versenyzett. (Az ott elért ered­ményüket számítják majd be az itteni pontversenybe.) A súlyemelőversenyen részt vett a lengyel Odra Opole csapata is. A lengyelek TBSC­Mcszáros (TAC) szakításban új országos csúcsot ért cl Jól rendezett versenyt, ki­tűnő küzdelmeket és több országos csúcsot láthattak a nézők. Dicséretükre legyen mondva szép számban és nagy szakértelemmel izgulták vé­gig a küzdelmet. Az első nap csúcsát Oláh Béla (TBSC) ál­lította fel. Légsúlyú szakítás­ban, versenyen kívül 111 kilo­grammot teljesített. (A régi csúcsot Kőszegi tartotta 110,5 kg-mal.) A nehézsúlyú tatai Mészáros, Szalai (TBSC) után a második helyen végzett, de azzal kárpótolta magát, hogy szakításban versenyen kívül éppen Szalai országos csúcsát javította meg 6,5 kilóval. Az új csúcs: 166,5 kg. Félnehéz­súlyú lökésben Baczakó (BKV Előre) teljesített 203 kilós csúcsértéket versenyen kívül. (Az eredmény, nem hitelesít­hető, mert á fővárosi súlyeme­lő verseny közben „gyenge”, 190 kilót lökött csak.) Tatabánya város egyéni baj­nokságának eredményei pár­huzamosan beleszámítottak az első osztályú CSB fordulójába is. Ebben a versenyben az már biztos, hogy a TBSC lett az első 7449 ponttal és a Lé- ninvárosi MTK a második 7303 ponttal. Bizonytalan még a harmadik hely sorsa. Ennek megszerzésére a Tatai AC-nek és a Szombathelyi Haladásnak van esélye. Azért nincs még vei folytatott csapatversenyét a Bányász nyerte 7:3-ra. Odaítélték Tatabánya város nagydíját is. (Ezt az a ver­senyző kapja, aki a legmaga­sabb szintű nemzetközi ered­ményt éri el.) Idén ezt a le- ninvárosi Kőszegi György nyerte el. Az egyes súlycsoportok he­lyezettjei: lepke: 1. Glückman (Csepel) 202,5 (90, 112,5), 2. Oláh M. (OBSK) 202,5 (85. 117,5), 3. Daróczi (Szombat­hely) 200 (92,5, 107.5). Lég: 1. Kőszegi (Leninváros) 245 (105, 140), 2. Horváth J. (TAC) 220 (100, 120), 3. Horváth L. (Szombathely), 215 (100, 115). Oláh B. (TBSC) versenyen kí­vül szakításban 111 kg. új országos csúcs. Pehely: 1. Ma- jorits (TAC) 240 (105, 135), 2. Stefanovits (Bp. Honvéd) 237,5 (100. 137,5), 3. Kövhöcz (Szom­bathely) 222,5 (97.5, 125). Könnyű: 1. Falek (Opole) 290 (125,165). 2. Fodor (TAC) 275 (125, 150), 3. Kovács (Lenin­város) 270 (120,150). Váltó: 1. Varga (TAC). 297.5 (130, 167.5), 2. Prokop (Opole) 392,5 (130, 162.5), 3. Komjáti (TBSC) 290 (125, 165). Közép: 1. Stark (TBSC) 340 (155, 185). 2. Kozári (TBSC) 317 (142.5, 175), 3. Sági (TBSC) 310 (140, 170). Kisnehéz: 1. Sólyomvári (TAC) 340 (160, 180), 2. Feke­& ÁFÉSZ- g NAPOK!! Most vásároljon Gemenc és 622-es Mekalor $ olajkályhái $ az ácsi, szőnyi, inoesai, nagyigmándi, bábolnai iparcikkboltokban. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. 2214 i? $ te (Leninváros) 335 (140. 195), 3. Körner (Kinizsi Húsos) 295 (130. 165). Félnehéz: 1. Bacza­kó (BKV Előre) 350 (160, 190), 2. Varga (Leninváros) 342,5 (157.5, 180), 3.'' Rehus-Uzor (Szombathely) 332,5 (152,5, 130). Nehéz: 1. Szalai (TBSC) 355 (152.5, 202.5), 2. Mészáros (TAC) 350 (160, 190). Verse­nyen kívül szakításban új or­szágos csúcs: 166,5. 3.) Ulvicz- ki (Szolnok) 317,5 (145, 172.5). Ólom: 1. Réti (Leninváros) 320 (150, 170), 2. Pawliczek (Opo­le) 230 (100, 130), 3. Secrenew (Opole) 190 (80, 110). A totó 19. heti eredménye: 1. Dorog—Komló 0:1 2 2. Nagykanizsa—Salgótarján 1:3 2 3. MÁV DAC—Szóin. MTE 4:2 1. 4. Fűzfő—Kazincbarcika 2:1 1 3. BVSC—Kossuth KFSE 2:01 6. Eger—Vasas Izzó 2:2 x 7. Láng Vasas—Ikarus 2:1 I. •8. Cegléd—Kecskeméti SC 0:6 2 9. Építők SC—Pénzügyőr 0:0 x 10. ÉGSZÖV—Bp. Spartacus 1:4 2 11. Dunakeszi—Balassagy. 1:1 x 12. Oroszlány—Pécsi VSK 1:3 2 13. Siófok—Bauxitbányász 0:1 2 4-1 14. Sabaria— KOMÉP 2:0 1 A 19. heti tatónyeremények mn illeték levonása, után a követke­zők: 13 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 730 454 fo­rint: ezek közül 13 plusz 1 taküa- tos szelvény egy darab, a nyere­mény és a jutalom együtt 1 761 548 forint: 12 taJálatos szelvény 38 da­rab, nyereményük egyenként 25 620 forint; n találatos szelvény 828 darab, nyereményük egyenként 1176 forint; a 10 találatos szelvé­nyek száma 8910 darab, nyeremé­nyük egyenként 164 forint. A kö­zölt adatok tájékoztató jellegűek. Vízilabda OB I. A kettős fordulóból egy pont TATABÁNYA—SZOLNOK 7:7 (1:2, 3:1, 2:2, 1:2) Tatabánya, 200 néző, v.: Brandi, Gulyás, TBSC: Nagy­váradi — Kásás, dr. Görgé- nyi, Czinder, Persely, Vojvoda, Samu. Csere: Huszár. Edző: Pongrácz Imre. A szolnokiak szereztek veze­tést, de Kásás emberelőnyös helyzetből gyorsan egyenlített. Újra a vendégek értek el gólt, a válasz erre Kásás kapufája volt. Emberelőnybe kerültek gek akcióból érték el. A bá­nyászcsapatból Kásás, Persely teljesítménye dicsérhető. Ü. DÖZSA—TATABANYA 5:3 (3:1, 1:0, 1:2, O.-fl) Tatabánya, 200 néző, r.t Marjai, Orosz. A TBSC az elő­ző napival szemben annyiban változott, hogy Czinder helyén Huszár a kezdő csapatban ját­szott. Érdekes, változatos, jó volt a játék, mindkét csapat tagjai Mindkét mérkőzésen Kásás volt a Tatabánya legjobbja 1 ismét a bányászok, ezt Per­sely csak szünet után tudta, gólra váltani. Formás táma­dás végén Persely szerzett ve­zetést, de ezután őt küldték ki a vízből, s máris 3:3. Em­berelőnyből Kásás juttatta csa­patát vezetéshez. A második szünet előtt dr. Görgényit ál­lították ki, de jól védekeztek a tatabányaiak. A harmadik negyedet, is jól kezdték a bányászok, igaz emberelőnyös helyzetből Samu csak a kapufát találta el, de aztán a megítélt büntetőt ér­tékesítette. Ezt követően Samu szabálytalan szereléséért ítél­tek büntetőt, mélyet Nagyvá­radi kiütött, de a tétovázó védők között a tiszapartiak gólt értek el. Emberelőnyből Persely volt ^eredményes, utá­na Samu megtorpanását hasz­nálták ki gólszerzésre a ven­dégek. Az utolsó negyed ele­jén a hazaiak akcióból gólt kaptak, majd büntetőből a ve­zetést is megszerezték a szol­nokiak. Emberelőnyös helyzet­ből végül Vojvoda egyenlí­tett. Érdekes, izgalmas, gólokban gazdag mérkőzést láthattak a szurkolók. A hazaiak igyekez­tek szabályosan védekezni, vi­szont a szolnokiak csak! sza­bálytalanságok árán tudtál: megállítani a bányászok len­dületes támadásait: ezért for­dult elő, hogy a hazaiak gól­jaik többségét most emberelő­nyös helyzetből, míg a vendé­sokat úsztak. Az első játék­részben az Ú. Dózsa ponto­sabban fejezte be támadásait. A színvonal is megfelelő volt; erre jellemző, hogy az első két negyedben a játékvezetőknek súlyos szabálytalankodásért nem kellett közbeavatkozni. A gólok többsége is ebben az időszakban esett, valamennyi akcióból. A játékidő második felében mindkét csapatból két-két ki­állítás történt, de gólt mindkét együttes csak egyszer ért el emberelőnyből. Ezen kívül még két esetben páros kiállí­tás történt. A bányászok teljesen egyen­rangú ellenfelei voltaic a Dó­zsának, s hogy mégsem szüle­tett meglepetés, az azért volt, mert a támadásokat pontatlan lövésekkel fejezték be vágj' átadási hibát vétettek. Véde­kezésük sem volt olyan szí­vós es zárt, mint a fővárosia­ké. A TBSC gólszerzői: Persely és Kásás akcióból, Vojvoda emberelőnyös helyzetből. A hazai csapatból ezúttal is Ká­sás teljesítménye emelhető ki. bajnokság állása: FTC 6 BVSC 6 Ü. Dózsa 6 OSC 6 Vasas 6 Bp. Spartacus 6 Tatabánya 6 Szolnok 6 Bp. V. Izzó 6 Eger SE 6 Szentes 6 SZEÜL 6- 38 1 33 1 34 1 34 3 34 3 22 3 26 3 31 4 28 4 22 5 23 5 19 :26 It :25 10 :27 10 :24 9 :29-.'I :3l :37 :28 •25 M0 28 Építők — magánépítők ügyelem! Leválasztáshoz, térelválasztáshoz, homlokzat-kialakításhoz esztétikus kivitelezésű iivegtéglák beszerezhetők az AMFORA ÜVÉRT Győri lerakatánál Győr, Régi Veszprémi u. 14—16. 2442

Next

/
Oldalképek
Tartalom