Dolgozók Lapja, 1977. szeptember (30. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-14 / 216. szám

T IMI. sfBBlfaitof Sf; noceoKöK ofja Asztalitenisz Tizek bajnoksága Esztergomban Esztergomban, a Petőfi Sán­dor iskola tornatermében tar­tották az. ifjúsági fiú és le­ány. valamint az újonc fiú Tizek ez évi megyei bajnok­ságát. Bár a kiírást időben megkapták azy egyesületek, a tokodi, valamint a tatai játé­kosok — nevezésük ellenére — nem jelentek meg a rajt­nál. A mezőny így is teljes volt, mert a tartalékként ki­jelöltek beléptek a távolma­radók helyére. Érdekesség, hogy valameny- nyi győztes veretlenül szerez­te meg a bajnoki címet és' mind a SZIM versenyzői. A fiúknál jól szerepelt a két serdülő: Imecs (TBSC) és Sá­fár (SZIM). Elmaradt a vá­rakozástól Hegedűs (TBSC). ifj. Vízkeleti (KAC) és Ber­kes (Pilismarót). A leányok­nál a még jövőre is serdülő­korú Szabó Andrea nyert, a harmadik, negyedik és ötödik helyet csak a szett-arány dön­tötte el. Az újonc fiúknál Ke­rekes (SZIM) és a tartalékból előrelépett Darabos (TBSC) között dőlt el az elsőség. El­maradt a várakozástól Nagy Zsolt, viszont megfelelt a me­zőny legfiatalabbja, a 9 éves Erős Márton. Részletes eredmények: if­júsági fiúk: 1. Kókai Kálmán (SZIM) 9, 2. Antal Zoltán (SZIM) 8, 3. Imecs Ernő (TBSC), 4. Sáfár Zsolt (SZIM) 5, 5. Vízkeleti Lajos (KAC) 5, 6. Fekete István (TBSC) 4,7. ' Hegedűs Tamás (TBSC). 4, 8. Berkes Ferenc (Pilismarót) 2, D. Kovács Csaba (TBSC) 1 győzelem, 10. Szabados István (KAC) pont nélküli. Ifjúsági leányok: 1. Szabó Andrea (SZIM) 9, 2. Molnár Éva (KAC) 8, 3. Kara Valéria (SZIM) 6, 4. Anka Erzsébet (KAC) 6, 5. Gere Erika (SZIM) 6, 6. Szilágyi Márta (SZIM) 4, 7. Máté Éva (TBSC) 3, 8. Er­délyi Zsuzsa (Pilismarót) 2, 9. Rumánszky Erzsébet (TBSC) 1 győzelem, 10. Per je Edit (KAC) pont nélkül. Űjonc fiúk: 1. Kerekes Zsolt (SZIM) 9, 2. Darabos Gábor (TBSC) 8, 3. Méri Já­nos (TBSC) 7, 4. Nagy Zsolt (Granvisus) 6, 5. Csóka Ist­ván (TBSC) 5, 6. Bödecs Ká­roly (TBSC) 4, 7. Döme Gá­bor (KAC) 2, 8. Erős Márton (SZIM) 2, 9. Sárik Zsolt (Pi­lismarót) 1 győzelem, 10. Mor­vái László (Pilismarót) pont nélkül. 5POIH Nemzetközi vízilabda-mérkőzés Tetszetős játék — biztos TBSC-ftyőzelem A Tatabányai Bányász ven- „hazai” vízilabdázót: Angyal dégeként hazánkban tartózko- Károlyt és Lázár Jánost. dó BSK Zwickau (NDK) a Kezdés után Huszár révén hét végén két mérkőzést ját- szerzeft gyorsan vezetést a szott (szombaton) a Spartak Tatabányi Nem sokkal ké_ Komarnó (Csehszlovákia) sgbb akciógólból egyenlítet­csapata ellen, majd vasárnap tek a vendégek. Az első ne- a vendéglátókkal mérkőzött. . gyedben jobbára erőfelmérés Az előző eredmények: Zwi- folyt a vízben. A második TATABANYA—ZWICKAU 10:4 Súlyemelés Területi minősítő verseny A megyei súlyemelő szakszö­vetség rendezte meg a „G” te- . rület szakosztályai részére a vegyes korcsoportú versenyt, ahol hat Az OB II-ben bajnokságot nyert tatabányai vízilabdacsapat ckau—Spartak Komárnó 7:6; a negyedben a jobb úszástudású visszavágón Spartak Komárnó tatabányaiak magukhoz ra- —Zwickau 8:3. gadták a kezdeményezést. Vojvoda akciógólból szerzett vezetést, majd dr. Görgényi egy lefordulás után hagyott maga mögött mindenkit és : talált biztosan a hálóba. Tatabánya lOO nezö vezet- A harmadik negyedben a te: Schoder (NDK-beh), Kajp- vendégcsápat elfáradt, több- csándi. Tatabanya: Nagy vara- ször szabálytalankodtak já- di — Nagyal, Kásás — dr. tékosai. Emberelőnyös hely- Görgényi — Lázár, Persely, zetből Persely növelte to- Huszár. Csere: Vojvoda, vább -az előnyt, majd ismét Czinder, Petrik, Varró, Zsa- szép szerelés és lefordulás dón. Edző: Pongrácz Imre. után dr Görgényi gyarapítot­ta a gólok szamát. Ezután A mérkőzésen búcsúztatták látványos Persely—Vojvoda az eredményes, hosszú sport- adogatás után az utóbbi ért pályafutásukat befejező két el szép gólt. Ritkán látható alakítással dr. Görgényi svéd­csavarjával került a német kapuba a labda. Az NDK-sok akciógólból szépítettek. Az utolsó negyedben a ha­zaiak csak a szép játékra tö­rekedtek és ez sikerült is ne­kik. Persely egymás után két szép gólt szerzett. A Zwickau erre két góllal válaszolt. A befejezés előtt nem sokkal Huszár, távoli bombája kötött ki a hálóban. Attila (TBSC, kg, s. ezüst), ... 4. Csernyik József (TAC, 133 kg, s. bronz). Könnyűsúly: minősítő 1. Szigetvölgyi Imre (OBSK, egyesület 180 kg, s. arany), 2. Bognár 53 versenyzője indult. A szín- László (TBSC, 165 kg, s. ezüst), vonal a közepesnél jobb volt, 3.. Herceg Zoltán (TAC, 155 kg, a nyolc felnőtt közül hárman s.' ezüst). Váltósúly: 1. Lakatos első osztályú szintet teljesí- Sándor (TBSC, 175 kg, s. ezüst), tettek. A serdülők eredményei 2. Molnár István (TBSC, 150 közül Oláh Pál (légsúly) ifjú- kg, s. bronz), 3. Jenei László sági aranyszintje említésre (TAC, 150 kg, s. bronz), Kö- méltó. Viszont a felső súlycso- zépsúly: 1. Grásl László portokban egészen gyenge tel- (OBSK, 165 kg, s. bronz). Fél- jesitménnyel is érmet lehetett nehézsúly: 1. Cseke Gyula szsm szerezni, az egyes súlycsopor- (TBSC, 182.5 kg, s. bronz), 2. tokban még a bronzszintet sem Nagy József (OBSK, 145 kg), érték el a versenyzők, örven- Nehézsúly: 1. Baranyai János detes az úttörők fejlődése. Ha- (OBSK, 202,5 kg, s. bronz), 2. tan közülük a serdülő ezüst, Preczinger József (TBSC, 165 illetve bronz szintet is teljesí- kg, s. bronz). Ólomsúly: 1. Ko­vács István (TBSC, 2Ó0 kg). Űttörő „A” kategória, lepke­tették. Felnőttek: légsúly: 1. Illeg Pál '(OBSK 270,5 kg I. oj. sú, x Kósa Lajos (TAC, 77,5 TAC^O ke IH o kg) Pehelysúly; >■ ^ete Já­(T^C> 17 . nos (TBSC, 120 kg, s. ezüst), nyűsúly.: 1. Cservény Frigyes (TBSC, 227,5 kg. II. o.). Váltó' 2. Kovács Imre (OBSK. 95 kg). Könnyűsúly: 1. Pál Péter : x' ®ági Já?os h(Tr SCi (TBSC, 115' kg, s.’ bronz). Vál- 2m,0 kg, I. o.). 2. H. Recsi tósúly. x Kreesmayer Gusz­István (OBSK. 272,5 kg, I. o.), tósúly: 1. Kreesmayer t .rtDov onn táv (TAC, 130 kg, s. bronz). Középsúly’: 1. Érnek Zoltán (TBSC, 140 kg, s. bronz). KiS- nehézsúly: 1. Csákvári And­rás (TAC, 127,5 kg). Ólomsúly: 1. Donka Attila (OBSK, 132.5 kg). kg). Ifjúságiak: kisnehézsúly: 1. Simon László (KOMÉP, 185 kg). Serdülők: lepkesúly; 1. Fá­bián János (TBSC, 127.5 kg, serd. ezüst.). 2. Katona Győző (TBSC, 112.5 kg, bronz), 3. „B” kategória: lepkesúly: 1. Fett Ernő (Rába ETO, 107,5 Házmán László (TBSC, 65 kg), kg. bronz). Légsúly: Oláh Pál 2. Szombathelyi L. (OBSK, 60 (TBSC, 185 kg, ifj. arany), 2. kg). Légsúly: Burda Zoltán Tollonits Ferenc (TAC, 160 kg, (TBSC, 115 kg. s. bronz). 2. s. arany), 3. Luczenkó Béla Kozák Sándor (OBSK, 57,5 kg), (TAC, 140 kg, s. ezüst). Pehely- 3. Hullár László (TBSC, 77,5 *51y: 1. Magyar Gyula (TBSC, kg). Pehelysúly: 1. Torda JÓ­IK kg, s. arany*, 2. Szwromi asel (TBSC, 112,5 kg, •. brwx) A lényegesen fiatalabb já­tékosokból álló és mozgéko­nyabb Bányász tetszetős játék­kal biztosan győzte le ne­hézkes, körülményes NDK-be­li ellenfelét. Megyei labdarúgó-bajnokság Helycserék as élmezőny ben TÁTI TSZ SK —TOKODI ARANYKALÁSZ TSZ SK 7:3 (5:1) Tíse gól Tóton LÄBATLANI EGYETÉRTÉS —SARISAPI BÁNYÁSZ 2:1 (1:0) búcsú volt, a mérkőzés rend­kívül sportszerű légkörben zaj­lott le. A vendégcsapat szer­vezettebb, tervszerűbb játéka csakhamar megmutatkozott. Már az első félidőben vezetés­hez jutottak az igmándiak. Fordulás után folytatódott a Lábatlan, 500 néző, v.: Ma- Tát, 500 néző, v.: Jancsák rosvölgyi János. A népes né- Csaba. Alig ült el a felvonuló zősereg lelkesen buzdította a máris'megszerezte a" vezetést* a SsvággyaT'k^zdSt.^ A "sfk ^lfm'Tikkor T'a" vendé' Ä? az0ornbmU’csa?SeÄSS * -It több helyzetük, sai, a hazaiak kapkodtak, úgy használni a lábatlaniak eb- A minden csapatrészben tűnt, hogy csakhamar „padló- hen a játékrészben. jobb Nagyigmánd megérde­ra” kerülnek. A kihagyott to- Szünet után is folytatódott melten nyert az ezúttal gyen- kodi gólhelyzetek után azon- a_ hazaiak támadássorozata. A gélkedő szőlősiek ellen, ban fokozatosan lábrakaptak sárisápiak sokat reklamáltak, “é? ®6l“ S S« KOMAROM. OLAJ MUNKÁS Egyenlítés után még négy bólytalankodtak is, a félidő —ALMÁSFÜZITŐI TIMFÖLD góllal terhelték meg a vendé- közepén például szabálytala- 0:0 gek hálóját. A nagyszámú kö- uul szereltek a ^16-oson be- zönség tehát újból tapsolt, ez- A úttal már a szép akcióknak. Második félidőben kiegyenlí­tettebbé vált a játék, amit a gólarány is mutat: mindkét ol­dalon 2—2 esett. Jó iramú, élvezetes mérkő­zésen a közönség nagyszerű­en szórakozott, hiszen tíz gólt láthatott. Góllövők: Papp 3, Sebők 2, Lovász 2, illetve Ti­hanyi 2, Nagy A. Kiállítva: Pánczél Gábor (Tokod), Bod­rogi István (Tát). lül. A megítélt büntetőt Eckl értékesítette. Ezután már a vendégek is többet törődtek a labdával, szépítettek, majd közel álltak az egyenlítéshez. A játék összképe alapján a hazai győzelem azonban meg­Komárom, Olajmunkás-pá- lya, v.: Bakon Ferenc. Mind­két oldalon „olasz” stílusban védekeztek, a csatárok csak nagy ritkán kerültek lövő­helyzetbe. A hazaiak voltak valamivel aktívabbak, de az érdemelt. Góllövők: Horváth adódó helyzeteket ők is el­L, Eckl, illetve Batka. NYERGESÉ JFALUI VISCOSA —ÄSZÄRI KSK 4:2 (1:1) kapkodták, vagy a füzitői vé­dők léptek még időben közbe. A fiatal erőkből álló Tim­föld most is nagyon lelkesen küzdött, így a sportszerű ta­lálkozó döntetlen eredménye igazságosnak mondható. ESZTERGOMI MIM VASAS —TATAI AC 2:1 (1:1) A bajnokság állása: Esztergom, 400 néző, v.: Sú­lyok József. Esztergomi táma­dásokkal kezdődött a mérkŐ­Nyergesújfalu, 300 néző, v.: Pulai Zoltán. A kellemes idő­ben eleinte kiegyenlített já­ték folyt, az adódó helyzeteket azonban csak egy-egy gól ere­jéig használta ki mind a két csapat. Szünet után a Viscosa zés, a 7. percben vezetést taktikát változtatott, tervsze- szerzett a hazai csapat: egy rűbb játéka csakhamar zavar- ^ korszerű támadás végén Salk ba hozta az ászári együttest, jŐ’ viscosa? volt eredményes. Ezután fel- mely idegeskedett, kapkodott, h. Tát jött a TAC és még ebben a már kevésbé tudta megtörni a «• olajmunkás félidőben egyenlített. hazaiak lendületét. E játék- ­Szünet után erősítettek a részben ezért a nyergesújfa- hazaiak, ismét többször for- luiak három gólt szereztek, az vertesszőlös gott veszélyben a TAC kapu- ászáriak erejéből ismét csak ja. A győzelmet jelentő gólt egyre futotta. Ifjúsági bajnokság: Lábat­a 60. percben Nemes szerezte. Színvonalas, érdekes küzde- lan—Sárisáp 3:1 (3:0). T. A két csapat változatos lem volt, a két csapat dicsére- Üveggyár—Ács 3:0 (2:0). Esz- mérkőzést vívott, mindkét ka- tét érdemelj sportszerű játéká- tergom—TAC 7:1 (4:0). KAC— (Tusnak bőven akadt- dolga. A őrt. Góllövők: Szoboszlói 2, hazaiak támadtak többet, de Róth, Csapó, illetve Róth, a tatai kapus különösen jól Szedlacsek. védett. Az eredmény reális. TOKODI ÜVEGGYÄRI ÉPÍTŐK —ÁCSI KINIZSI 2:2 (1:0) 1. Nagyigmánd 4 3 1­11: 5 T 2. Tatai AC 4 3­1 11: 7 6 T. üveggyár 4 2 2­11: 7 6 4. Esztergom 4 2 2­9: 5 6 5. KAC 4 3­1 7:4 6 6. Sári sáp 4 2 1 1 10: 5 5 7. Acs 4 2 1 1 11: 8 » 8. Almásfüzitő 4 2 1 1 9:7 5 9. Lábatlan 4 2 1 1 9:10 5 10. Viscosa. 4 2­2 12:10 4 11. Tát 4 1 1 *> 10: 9 3 12. K. Olajmunkás 4­2 2 5: 9 2 13. T. Aranykalász 4 1­3 5:14 2 14. Ászár 4­1 3 4:8 1 15. Tb. Vasas 4­1 3 3:8 1 16. Vértesszőlős 4­­4 3:12 ­Tb. Vasas 3:2 (2:0). T. Arany­kalász—Tát 5:0 (2:0). tjíy. Vis­cosa—Ászár 9:2 (4:2). K. Olaj­munkás—Almásfüzitő 3:3 (0:l)j KOMAROMI AC —TATABANYAI VASAS 1:0 (0:0) Tatabánya, 150 néző, v.: Miráki Lajos. Az első 45 perc­ben kiegyenlített játék folyt, a két csapat elsősorban a biz­Tokod; 300 néző, v.: Dikácz. Az eddig veretlen tokodiak kezdtek lendületesebben, az ácsi csapat egy ideig védeke­Kosárlabda NB II. tonságos védekezésre ügyelt. zesre kényszerült. Az adódó A védők dolgát segítette az is, helyzetek közül a tokodiak hogy a támadások lassúak és csak egyet tudtak kihasználni erőtlenek voltak. A második A második félidőben erősen játékrészben élénkült az feljött a vendégcsapat, jo ira- iram, most már a kapuk előtt ma’ érdekes játék alakult ki. bőven adódott meleg helyzet. Ebben a játékrészben a ven- A csatárok azonban továbbra őégek két gólt szereztek, erre is hadilábon álltak a góllövés- a hazaiak csak eggyel tudtak sei, a jobbnál jobb helyzeteket válaszolni, így alakult ki a rontották el. Végül a 78. perc- döntetlen eredmény, mely ben a vendégek egy tizen­egyesből megszerezték a 2 pontot érő gólt. Közepes iram. mindkét ol­dalon gyenge csatárjáték, ezért a döntetlen igazságo­sabb lett volna. Góllövő: Dián. Kiállítva: Bállá Rudolf (Tb. Vasas). megfelelt a mérkőzésen látot­taknak. NAGYIGMANDI KSK —VÉRTESSZŐLÖSI KSK 2:0 (1:0) Vértesszőlős. 300 néző. v.: Kiss Géza Bár Vértesszőlősön Go-kart Országos meghívásos verseny Az Ifjúságiak rajtja (Mm Az újvárosi összekötő úton rendezte a tatabányai Volán SE go-ka rt-szakosztálya az országos meghívásos verse­nyét. Eredmények: Ifjúságiak: 1. Kesjár Csaba (egyesületén kí­vüli), 2. Rózsi Béla (BÁCSÉP), 3. Faragó János (Kecskemét). I. osztályúak: 1. Sebestyén Mi­hály (PGSK), 2. Nagy Iászló (Volán. Győr), 3. Balog László (Ikarus). II. osztályúak: 1. No- vák István (egyesületen kívü­li), 2. Eszes János (Ikarus), 3. Gálos Gábor (Volán, Győr), . 6. Varga Károly (Volán, Ta­tabánya). III. osztályúak: 1. Nagy József (Volán, Győr), 2. Nagy Péter (Volán, Győr), 3. Gerendás Gábor (egyesületen kívüli). Tatabánya város tisz- tetetdíját Nagy József (Volán, Száz pont lelett — idegenben is OROSZLÁNYI BÁNYÁSZ- SZOMBATHELYI SABARIA 113:59 (51:36) Szombathely, 100 néző, ve- zette: Tvordy—Maitz. OBSK3 Varga (6), Bocskor (20), Kraj- nyik (30), Hilcz (2), Lupis (14). Csere: Zsolnai (20), Hír dasi (13), Baumann (8), Ko­vács. Edző: Jugovics József. Idegenbeli mérkőzésére is biztos esélyesként utazott el az Oroszlányi Bányász NB Il-es kosárlabda-együttese, pedig Manner, a csapat erős­sége újra sérült, s így nem léphetett pályára. Némi meglepetésre szorosan alakult az első tíz perc. A Bányász játékosai több „zic­cert” kihagytak és ez felhoz­ta a szombathelyieket. Zsol­nai beállása fordulatot hozott, lendületbe hozta az egész csa­patot. A félidő, végére már jelentős előnyt szerzett a vendégegyüttes. A második félidő elején képességeihez mérten ját­szott az Oroszlány és percek alatt 30 pontra nőtt előnye. Ekkor szervezetten és harco­san védekezett. A megszerzett labdák indításával érte el pontjait. A mindjobban fárad­ni látszó hazaiak a 17. perc­ben kapták 100. pontjukat, amit a mérkőzés befejezéséig újabb 13 követett még. Az első tíz percet leszá­mítva nagy fölényben játszott az OBSK és újabb 100 ponton felül- dobva továbbra is tart­ja vezető helyét a tabellán. Egyénileg Zsolnai játéka emelkedett a többiek fiié, mert a kritikus időszakba« sokat vállalva magára, átse­gítette csapatát a holtponton^

Next

/
Oldalképek
Tartalom