Dolgozók Lapja, 1977. szeptember (30. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-22 / 223. szám

t#7T. szeptember SS. csütörtök DOLGOZÓK LAPJA 5 Szombaton: megyei döntő Szombaton, szeptember 24- én délelőtt 9 órakor kezdőd­nek a munkahelyi spartakiád- vensenyek megyei döntői a Tatabányai Bányász sportte­lepén. Három sportágban — atlétikában, kispályás labda­rúgásban és kézilabdában — vetélkednek az üzemek, vál­lalatok, intézmények, szak­mák legjobbjai a megyei baj­noki címekért. Színvonalas, küzdelmes ve­télkedőkre lehet számítani. Különösen kispályás labdarú­gásban várható kiélezett harc. A munkahelyi spartakiád me­gyei döntője mindig kiemel­kedő eseménye volt a tömeg­sport rendezvényeknek. így aztán azok sem bánják meg, akik csak nézőként (remélhe­tőleg mind nagyobb szám­ban) keresik fel a TBSC sporttelepét. TOTÓTIPPEK a 39. hétre 1. Várpalota—Dorog 2 X 2. Vác—SBTC X 1 3. Kazincb.—Komló X 4. Vasas Izzó—Volán SC 2 1 5. Szekszárd—MÁV DAC 1 X 6. Eger—Budafok X 1 7. Gyula—Debreceni MTE 1 8. S.-újhely—Szarvas X 2 9. Síküveggyár—Sz. MÁV 1 X 10. BEM SE—Kiskunlaeháza 2 11. D. Építők—KSC X 2 12. Bauxitb.—PVSK 2 13. KOMÉP—Oroszlány Pótmérkőzések: X 2 14. B.~ gyarmat—Pénzügyőr 1 X 15. Erzsébeti SMTK—Ikarus X 2 16. Kecskeméti TE—Gyöngyös 1 X sport Atlétika Jó szereplés az ugrószámokban Lezajlott a Magyar Atléti­kai Szövetség ez évi utolsó bajnoksága. A Népstadion­ban az ifjúsági ügyességi, a lóversenytér 3000 méteres nagykorén pedig a futó CSB-t bonyolították le. A hűvös idő főleg az ugrók teljesítményére 1 nyomta rá a bélyegét. A TBSC versenyzőit azonban ez kevésbé zavarta, hiszen mind a magasugró, mind a távolugró csapat vá­rakozáson felül jól szerepelt. Magasugrásban 182 cm-es át­laggal a 4. helyet szerezték meg a tatabányaiak, távolug­rásban pedig ezüstérmesek lettek, 644,2 cm-es átlaggal. Különösen kitűnt Miklós Ist­ván 678 cm-es távolugrásó- vaü. A futócsapat bajnokságban a TBSC ifi és serdülő csapa­ta volt érdekelt. A lóver­senypálya helyenként süppe- dős, egyenetlen nagykorén folytak a versenyek; elég sok sérülést okozott a rossz talaj. A férfi ifjúsági csapa­tat dobogóra várta a szakve­Orszagos ifjúsági bajnokság Eredményes rajt Megkezdődött az országos ifjúsági labdarúgó-bajnokság nyugati csoportjának őszi idé­nye. A három lejátszott mér­kőzésen százszázalékos tel­jesítményt nyújtott a Tatabá­nyai Bányász. Az Oroszlányi Bányász két győzelmet ara­tott és egyszer vereséget szen­vedett. A KOMÉP három pon­tot szerzett. Eredmények: Oroszlány— Fűzfő 4:0 (1:0), Dunaújvárosi Építők—KOMÉP 2:1 (1:1), Ta­tabányai Bányász—Siófok 6:0, (4:0), KOMÉP—Bakony Ve­gyész 2:0 (0:0),' Tatabányai Bányász—Dunaújvárosi Épí­tők 7:1 (5:1), Oroszlány— Enying 5:1 (2:0), Tatabányai Bányász—Ajkai Alumínium 5:0 (3:0), Pét—Oroszlány 1:0 (0:0)„ KOMÉP—Várpalota 1:1, (0:1). A bajnokság 1. Tatabánya 2. Videoton 3. D. Kohász 4. MÁV Előre 5. Oroszlány 6. KOMÉP 7. Várpalota 8. Ajkai Alu. 9. Siófok 10. Bakony V. 11. Péti MTE 12. D. Építők 13. NIKE Fűzfő 14. Enying állása: 3 3 - - 18: 1 3 3 - - 7: 1 6 3 2 - 1 13: 4 4 3 2 - 1 13: 4 4 3 2 - 3 11 3 11 3 11 3 111 3 1-2 3 1-2 3 1-2 3 - - 3 3 - - 3 9: 2 4 4: 3 3 3: 2 3 3: 7 3 2: 7 3 3: 6 2 2: 8 2 4:11 2 1:8 0 2:20 0 Apróhirdetés LAKAS Nyugalmas albérletet keres ér­telmiségi férfi Tatabányán. Tatán vagy Szárligeten. „Október 1. 401354” jeligére a tatabányai hirde­tőbe. 3691 ID-s 601-es Trabant vizsgázott eladó. Tatabánya III., Széchenyi út 15. 17-órától. 3712 ZT 1200-as Lada eladó. Tatabá­nya 1., Mátyás király u. 20. 3675 INGATLAN 408-as Moszkvics betegség miatt eladó. Érdeklődni 21-87. Mikus. 3717 zetés — s alig öt ponttal maradtak el ettől. Jól szere­pelt egyénileg az ifjúságiak közül Szatyina Gc'za, aki a 4. helyet szerezte ' meg. A serdülő csapat bajnokság­ra esélyesként indult. Saj­nos az együttes negyedik és ötödik futója gyengébb telje­sítményt nyújtott, így csak a második helyet sikerült megszerezni. Nagyon jól fu­tott viszont Munkácsi Mihály, Nagy József és Kristóf Tibor. Eredmények: Ifjúságiak: 5000 m (92 befutó): ... 4. TBSC (Szatyina Géza, Gyulai Zoltán, Zsédely László, Hege­dűs Attila, Farkas Zolfán) 148 pont. Egyénileg: ...4. Szatyina Géza (TBSC) 15:16,8. Serdülők: 3000 méteren (68 befutó): ... 2. TloC (Munká­csi Mihály, Nagy József, Kris­tóf Tibor, Pocsai Tamás, Li- cur János) 57 pont. Magasugrás: ...4. TBSC, 182 cm-es átlaggal (Dobos Mihály 184, Miklós István 184, Salamon Zoltán 180, Szá­lai István 180) cm.). Távolug­rás: ... 2. TBSC, 644,2 cm-es átlaggal (Miklós István 678, Bálint j István 649, Salamon Zoltán 626, Hegedűs Attila 624 cm). ★ A Pápai Textiles minősítő versenyén elindult a TBSC felnőtt- és ifi-gyalogló gárdá­ja is. Az ifjúságiaknál a 10 km-es távon Farkas Zoltán 45:18,1 kitűnő időt ért el. Eredmények: Felnőttek: 20 km: ...4. Járfás József (TBSC) 1:40:48,00. Ifjúságiak: 10 km: 1. Farkas Zoltán (TBSC) 45:18,1 ...5. Győré István (TBSC) 49:25,00. Magabiztos csapatjátékkal. Tatabánva—Dunaújváros 3:0 (1:0) Tatabánya, 4000 néző, vezet­te: Körös. TBSC: Csepecz (a 79. perctől Kiss) — Szabó, Lakatos, Néder, Knapik — Halász, Arany, Kisteleki — Hegyi, P. Nagy, Nagy I., (a 70. perctől Juhász). Edző: Mo­nostori Tivadar. Az eső délutánra elállt, de így is csak a „törzstábor” gyűlt össze a lelátón; a • csú­szós játéktér pedig a két csa­pat dolgát nehezítette. Ez sem akadályozta azonban a Bá­nyászt abban, hogy lendüle­tesen kezdjen. Ügyes támadá­sok gördültek a csakhamar beszorult Kohász kapuja felé.- Az 5. percben Halász szöktet­te remekül Nagy Istvánt, akit gólhelyzetben „elkaszáltak”. Körös nem látott okot a 11-es megadására. Két perc múlva Arany vágta közelről kapu fölét a labdát. A Tatabánya ázsiója szem­mel láthatóan nagy volt a ven­dégek előtt, néha ártalmatlan helyzetben is szögletre men­tettek. Egy ilyen esetnél a sa- sokrúgás után Néder (tehát hátvéd) lőtt élesen a kapu mellé. Szinte egyoldalú játék folyt, ám a gól késett és ez visszaadta a dunaújvárosiak önbizalmát, most már több­ször nyomultak fel. A 22. perc­ben zavar is támadt Csepecz kapuja előtt, ám a közeli lö- fölé a labdát. A félidő végefelé megint erősített a hazai csapat. Több szöglet következett, az egyik­nél — a 37. percben — Arany előrevetődve fejelt a hálóba. 1:0. Mindjárt utána Csepecz védett nagyot. A másik olda­lon Kisteleki fejese suhant el a léc mellett. A 45. percben Arany teljesen tisztán hagyva még azt is megnézhette, hova célozzon, aztán a kapust vá­lasztotta. A visszapattanó lab­dát újból és újból rálőtték a csatárok, végül kiment az alapvonalon túlra. Szünet után ismét a Bányász ostromolt, a Dunaújváros hiá­ba próbálta a másik térfélre kényszeríteni a játékot. Az 53. percben Halász — Hegyi össz- játék után Nagy I. fejelt a léc alá. 2:0. Azért Csepeczfiek is akadt néha dolga: egy ízben bravúrosan ütötte el a labdát a berohanó csatárok elől. A 62. percben Hegyit a 16-os sarkától nem messze felrúg­ták. Knapik élesen a kapu elé lőtte a szabadrúgást és Halász nagyszerű ütemben felugorva fejéit a hálóba. 3:0. A Dunaújváros csak erőlkö­dött. Lakatosék nagy maga- biztossággal verték vissza a támadásokat. A 69. percben Arany iramodott egyedül a kapu felé, de a kifutó kapusba vitte a labdát. A cserék után is a hazaiak uralták a játék­teret. A mérkőzés utolsó per­ceiben újabb gólokat érhettek volna el; P. Nagy például tiszta helyzetben lőtt a kapus kezébe. Igaz, a másik olda­lon is elpuskáztak egy hely­zetet a vendégcsatárok, de jól tették, mert a szépítő góllal kissé visszafogták volna azt az örömujjongást, mely a ve­retlen hazai csapatot köszön­tötte. A szurkolók ovációja érthe­tő volt — és nem is csak a háromgólos győzelemnek szólt, hanem annak a maáabiztos, időnként látványos csapatjá­téknak, mellyel a Bányász ki­vívta ezt. Néha úgy tűnt, két különböző osztályú együt­tes küzd egymással. Pedig a Kohász nagyon igyekezett, de próbálkozásai szinte visszape­regtek a szilárd tatabányai vé­delemről, a hazai támadások viszont jól szervezettek és rendszerint góltígérőek voltak. Bizonyságát adták, hogy nem véletlen a győzelemsorozat valóban egységes, tudatosan játszó csapat őrli fel az ellen­fél ellenállását. Csakhát az igazi értékmérő mérkőzések ezután következnek ... Mindenesetre megnyugtató volt látni ezt a játékot — és az együttest, melyből senki sem „lógott ki” gyenge telje­sítménnyel. Hogy mégis ne­vekre szóló értékelést is mond­junk: Csepecz ismét biztos őre volt kapujának; Lakatosnál jobb formában lévő középhát­véd jelenleg kevés akad ma a magyar pályákon; mellette ezúttal főképp Knapik jeles­kedett, akinek ráadásul min­den bejött. Halász válogatott szinten játszott. Kisteleki — önbizalomra kapva — nagy nyeresége a csapatnak, s ami külön dicséretére szól: lát a pályán, úgynevezett „ész-játé­kos”. Elől Hegyi volt különö­sen mozgékony és sokat vál­laló. II. L. Sportol a család Nyílt tomegsporlnap Tatabányán A Komárom megyei Test- nevelési és Sporthivatal, va­lamint a Tatabánya Városi Sportfelügyelőség rendezésé­ben nagyszabású tömegsport­nap lesz szeptember 25-én (vasárnap) délelőtt 9 órától a Jubileumi Sportparkban. A tömegsportnap elnevezése — „Sportol a család” — egyút­tal utal az esemény jellegére is: elsőso'rban családokra szá­mítanak a rendezők, de egyé­nileg Is részt vehet bárki az eseményeken. szolnak a sporttal, a sporto­lással kapcsolatos kérdésekre. A sporthivatal, a városi sportfelügyelőség kérése az indulni kívánókhoz: lehetőleg sportöltözetben jöjjenek. Rossz idő esetén egy héttel később, 'október 2-án tartják az egészséges életmód kiala­kítását segítő sportnapot. Vegyipari sportnap Az idei, 13. Vegyész Sport­lapot az Almásfüzitői Tim­földgyár sporttelepén ren­dezték meg. Labdarúgásban, sakkban, asztaliteniszben, (férfi, női), tekében, céllövé­szetben, gránátdobásban, ko­sárdobásban és 11-es rúgás­ban vetélkedtek az indulók. Eredmények: labdarúgás: 1. Komáromi Kőolajipari Válla­lat 10, 2. Magyar Viscosa­gyár 6, 3. Kőbányai Gyógy- szerárugyár 6, 4. Almásfüzi­tői Timföldgyár 6. 5. Tatabá­nyai Alumíniumkohó 2 pont, 6. Tatabányai Karbidgyár pont nélkül. Sakk (egyéni): 1. Steiner Ferenc (Köb. Gyógy­szer) 5, 2. Kovács Károly (Viscosa) 4, 3. Jenei Pál ,Al­mást. Timföldgy.) 3, 4-5. Drescher Károly (Tb. Aluko- hó), Krocsányi László (Kom Kőolajip.) 1-1 pont. Asztalitenisz, férfi egyéni: 1. Bara Ferenc (Viscosa), 2. Nagy Tibor (Kom. Kőolajip.). 3. Tóth László (Almásf. Tim- íöldgy.), 4. Lamport Ödön (Köb. Gyógyszer.), 5. Szilágyi György (Almásf. Timföldgy.), 6. Nagy Lajos (Kom. Kőolaj­ip.). Női egyéni: 1. Tóth Im- réné, 2. Simó Mihályné (mindketten Almásf. Tim­földgy.) 3. Kukor Imréné, 4. Szabó Andrásné (mindketten Kom, Kőolajip.), 5. Tolnai KÍára, 6. Rumi Irén (mind­ketten Tb. Alumíniumkohó). Asztalitenisz, férfi csapatok: 1 Kom. Kőolajipari Váll. (Nagy I.—Nagy II.) 2. Vis- cosagyár (Bara—Pataki), 3. Almásfüzitői Timföldgyár (Szilágyi—Tóth). 4. Kőbányai Gyógyszerárugyár, 5. Tatabá­nyai Alumíniumkohő. Női csapatok: 1. Almásfüzitői Timföldgyár (Tóthné—Simo­né), 2. Kom. Kőolajipari Váll. (Kukorné—Szabóné), 3. Tata­bányai Alumíniumkohó (Ru­mi—Tolnai). Teke: 1. Némedi Antal, 2. Simó Mihály (mind­ketten Timföldgyár). Céllövé­szet: 1. Barta Kornél 'Tb. Alumíniumkohó) 2. Szabó Ist­ván (Viscosa). Gránátdobás: 1. Olléh Tamás (Viscosa). Kosárra dobás: 1. Báníalvy György (Kőbányai Gyógyszer­árugyár). 11-es rúgás: 1. Csorba András, 2. Némedi Antal (mindketten Almásf. Timföld gyár), 3. Gál Emil (Viscosa). A VDSZ vándorserlégét az Almásfüzitői Timföldgyár dolgozói nyerték el. Röplabda NB II Vértesszőlősön, Szanatórium felé 400 négyszögöl 4 éves riz­lingszilváni kordon szőlő eladó. Titkó, Újváros Komáromi 29/19. Telefon: 72-98. 3714 Lebontásra váró jó állapotban lévő 2 szobás ház telekkel vagy anélkül eladó. Érdeklődni lehet: Baj. Petőfi u. 47. 3682 Beköltözhető 2 szoba-konyhás utcai házrész Esztergom Zalka Máté u. 12. eladó. Érdeklődni Aubé- li, Esztergom-Kertváros, Pozsonyi u. 69. Ugyanitt 350-es IZS, oldalko- csjs motorkerékpár eladó 3532 Eladó beköltözhető családi ház Tatabánya II., Jókai u. 17. sz. alatt. 3708 Eladó Tata, Vöröshadsereg út 12/c. utolsó háztömb, háromszoba- összkomfortos társas házrész, be­költözhetően. Dózsakerti cserela­kást beszámítok. Érdeklődni egész nap a helyszínen. Trestyánszky. 3695 Eladó Tatán, Malom utca 19. szám alatt kétszoba, két konyhás részben beköltözhető családi ház. fizetési kedvezménnyel. pincével szenes, fáskamrával együtt. Ér­deklődni lehet 2911 Tömődpusz- tán Béresnél 3692 Eladó Környe, Kossuth u. 11. hár.ornszoba-összkomfortos csalá­di ház melléképületek, két csa­ládnak is megfelel. 400 négyszög­öl telekkel. Érdeklődni lehet hely­ben. 3702 MKMI7 Sadó 127-es Fiat megkímélt ál­ltban. Érdeklődni, Tatabánya- ktasakert, Tapéta-bolt 3689 Skoda MB 1000-es 26 000 Ft-ért eladó. Oroszlány, Népek barátsá­ga u. 19. IV/3. 3726 VEGYES Háztáji és nagyüzemi tartásra egyaránt kiválóan alkalmas, tojó­érett TETRA SL előnevelt jérce október, november, december hó­napra soron kívül megrendelhető. Cím: Mezőgazdasági Kombinát, Bábolna, Agrária Külkereskedelmi Iroda. 3596 Szőlőoltványok lugasszőlők ter­melői áron. Díjmentes árjegyzé­ket küldök. Valiskó ‘ szőlész. Gyöngyös, Aranysas 3. 3594 munkavAllalökat FELVESZNEK A tatabányai Puskin Művelődési Ház azonnali belépésre felvesz szakvizsgával rendelkező fűtőt — lehetőleg nyugdíjast — Idénymun­kára. széntüzelésű kazánhoz. Bé­rezés besorolás szerint. Jelentkez­ni a Puskin Művelődési Házban személyesen 14-tól 20 óráig vagy a 24-11-es telefonon. 3713 Micsanek Rudolf mutatványos szakmába tehergépkocsi-vezetőt keres, teljes ellátás + fizetés. Le­hetőleg egyedülállóak jelentkezze­nek. Tatabánya II., Károlyi Mi­hály u. 18. 3678 Az újvárosi IV. sz. Általános Is­kola karbantartó szakmunkást épületgondnokot felvesz. Más­fél szobás cserelakás szükséges. Érdeklődni az iskola gazdaság- vezetőjén«! tm Széles skálájú program várja a jelentkezőket: lesz kispályás labdarúgás, tollas­labda, röplabda, fejelés, láb­tenisz és asztalitenisz viadal, /.lkalom nyílik erősítésre (súlyemelő, szobakerékpárok, evezőgép) a kondícióteremben. Kocogócsapatok indulnak, gimnasztikái gyakorlatokkal lehet átmozgatni az elpuhult izmokat. Ezeken a családok együttesen is részt vehetnek. Külön program vár az apró­ságokra, a gyerekekre. Az előbbiek óvónő irányításával kapnak ízelítőt a vidám fár- sasjátékok!, ól, a nagyobba­kat görkorcsolyaverseny és labdajátékok várják. Minden családos résztvevő (egyik szülő gyermekével szá­mít egy rz Iádnak) sorsjegyet kap, amelynek „húzására” fél­óránként kerül sor. A díjak csupa sportszerekből állnak. A rendezők segítségére sietett a Centrum Áruház és díjakat ajánlott fel a legeredménye­sebb résztvevőknek. Testedzési . tanácsadás is les« a sportnap ideje alatt. A kondíció-teremben dr. Bíró Gábor sportfőorvos és Reb- fus Tibor pszichológus vála­Két győzelmével közelebb van a bajnoki címhez a KOMLP KOMÉP—MEZÖFI SE 3:2 Kecskemét, 200 néző, vezet­te: Kiss T. KOMÉP: Joó, Él­tes, Hernádi, Szauter, Ádám, Pócz. Csere: Pető, Fekete, Varga. Edző: Kálmán József. Rangadó mérkőzést játszott a KOMÉP NB 11-es röplabda­csapata a mögötte álló Mező- fi SE-vel Kecskeméten. Az el­ső játszmában a hazai együt­tes kezdett jobban, de a haj­rára feljavult a KOMÉP és nyolcadik játszmalabdáját ér­tékesítve 16:14-re nyert. A folytatásban ismét a kecs­kemétiek kezdtek jobban (8:4), de fokozatosan lendüjetbe jött az építős gárda és a ma­ga javára fordította az állást. A hajrában a csereként beállt Fekete jól helyezett adogatá­sa révén a második játszmát is a KOMÉP nyerte 15:13-ra. A harmadik játszmában 7:1- re elhúzott a KOMÉP, így sokan 3:0-ás győzelmet vártak. A hazai együttes azonban nem adta fel a küzdelmet, kezd­te ledolgozni hátrányát. A megtorpant tatabányai csapat 14 nyitást követően egyetlen pontot sem szerzett, megérde­melten nyertek a hazaiak 15:7- re. Az elszalasztott győzelmi le­hetőség némiképp visszavetet­te az újvárosiakat. Ezt kihasz­nálva a Mezőfi SE hosszú lab­damenetek után 11:6-os előny­höz jutott. Újból rákapcsolt a KOMÉP, és befogta ellenfelét. (11:11). De ezzel el is lőtte puskaporát, és a hazaiak 15 Ti­re nyertek. Az ötödik, döntő játszma elején 7:3-as előnyt szerzett a vendégegyüttes, de a Mezőfi SE egyenlített. Forduláskor a vendégcsapatnak volt egypon­tos előnye. Az izgalmas ta­lálkozón 13:13-as állás után Hernádi erős leütéseivel nyert a KOMÉP. A közel két cs fél órás, szín­vonalas találkozón megérde­melten győzött a KOMÉI’ együttese. Küzdelemből és fe­gyelmezettségből jelesre vizs­gázott a teljes csapat! KOMÉP—BÁCSÉP 3:0 A másik kecskeméti együt­tes a kicsit fáradt tatabányai csapattal szemben 10:6-os előnyt szerzett. De egyenlített a KOMÉP (11:11-nél) és 15:11- re nyerte az első játszmát. A másodikban a vendégegyüttes végig irányított, Pető nyitásai­val, és Pócz, valamint Joó le­ütéseivel 15:9-re nyert. A har­madik szettben is csak a kez­dést után voltak egyenlő el­lenfelek a hazaiak. A tatabá­nyai együttes fölényesen, 15:5- re győzött. Az építős találkozón maga­biztosan nyert tudáskülönb­ségét kihasználva a KOMÉP. Jók: Pető, Pócz, Hernádi és Joó. Két újabb győzelmével kö­zelebb jutott a bajnoki címhez az építőipari gárda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom