Dolgozók Lapja, 1977. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-10 / 58. szám

1ST?, március 1#„ csütörtök DOLGOZOK LAPJA 5 ENGEDMÉNYES MÁRCIUS 7M9HG Üveg­és műanyag­árukból! Poharak, kompó- tos és tésztás készletek, külön­böző műanyag' cikkek kaphatók az állami és szö­vetkezeti szak­boltokban« áru­házakban. Amíg a készlet tart! Labdarúgó MNK Záróforduló, győzelemmel Tatabányai Bányász—SZEOL AK 3:2 (1:1) LAKÁS Elcserélném tóvárosi, szövetke­zeti komfortos lakásom, Tóváro­son lévő házra, nagy kerttel. Min­den megoldás érdekel. „Állatba­rát" jeligére a kiadóba. 835 Fiatalasszony egy kisgyermek­kel különbejáratú bútorozott al­bérletet keres Tatabánya terüle­tén. Tatabánya n., Réti u. 87. 1/2. 897 Háromszoba-komfortos tanácsi lakást 2 kisebb tatabányai taná­csi lakásra cserélném. Cím Orosz­lány, Táncsics M. u. 36. Kovács. 811 Házfelügyelői állásomat, egyszo­bás tanácsi lakásomat elcserélném másfél szobás lakásra. második emeletig. Cim. Tatabánva V.. Népköztársaság útja 5. fszt. 1. 848 INGATLAN .---------------------------------------.— Tatán Villanegyedben 103 négy­szögöl házhely eladó. Érdeklődni, Tata II., Kazinczi u. 12. 879 Befejezetlen családi ház eladó Szárligeten. Érdeklődni lehet, Ta­tabánya V., Mártírok útja 37. III/3. 874 Eladó Neszmelyen 300 négyszög­öl szőlő, szántóval. Érdeklődni, Baranya Bálintné, Dad, Vöröshad­sereg 82. 832 Eladó Dunaalmáson, a kolostor mellett 203 négyszögöl üdülőtelek Cím a kiadóban. 834 Elcserélném kis családi házamat 120 négyszögöl kerttel, újvárosi, vagy dózsakerti összkomfortosra. Tatabánya III., Szabadkai u. 17. (Felsőealla), B61 összkomfortos családi házamat elcserélném tanácsira ráfizetéssel. Cím. Tatabánya II., Borbély S. u 86. 873 Kertvárosban 200 négyszögöl szőlő, pincével sürgősen eladó. Ér­deklődni: egész nap. Tatabánya V.. Mártírok út1a 55. X/4. 871 Esztergom-Kertváros, Temes­vári út 46. alatt lévő 300 négy­szögöl telek, öreg szoba-konyhás házzal eladó. 889 400 négyszögöl víkendtelek Kert­városban eladó. Érdeklődni, Tata­bánya V., Népköztársaság u. 23. 1/3. TO1 JÁRMŰ MZ 125-ös új állapotban jutá­nyosán eladó. Tatabánya I., Er­dősor 15/3. Érdeklődni bármikor. 882 Eladó 353-as Wartburg de Luxé személygépkocsi, kitűnő állapot­ban. Érdeklődni, Tata n., Somo­gyi Béla út 38/a. Várad! Lajosnál. 1700 TOTÓTIPPEK a 11. hétre 1. DVSC—Budafok 2. Nagyk.—MÁV DAC 3. Oroszlány—Várpalota 4. KKFSE—Ganz-MÁVAG 5. Ózd—BVSC 6. Szekszárd—Eger 7. Szabó L. SE—Szarvas 8. ÉPGÉP—Sz. Dózsa 9. ÉGSZÖV—LEHEL 10. Fiorentina—Verona 11. Inter.—Torino 12. Perugia—Lazio 13. Sampdoria—Genoa 14. Rudabánya—Kazineb. 15. Záhony—IKARUS 16. B. Bányász—MVSC ZG-s Wartburg eladó. Tatabánya V., Felszabadulás tér 9. IX. 1. 85« UN-es Wartburg Limousine el­adó. Tatabánya I., Ságvári E. út 16. II. Ih. fszt. 3. Telefon: 10-17. 862 UF-es Skoda S—100-as eladó. Ta­ta I., Komáromi u. 10. 853 2 db 1000-es nagy kerekű Wart­burg eladó 26 ezerért. Cím, Tata­bánya II., Vértes u. 26. 866 IT-s Trabant 601-es eladó. Esz­tergom, Jókai u. 36. 890 Jó karban lévő Zsiguli bevonu­lás miatt eladó. Megtekinthető: Ta­tabánya II., Réti u. 37. fszt. 2. 869 412-es Moszkvics most vizsgázott, jó állapotban eladó. Érdeklődni, Tatabánya V., Kiüán krt. 47. IV/3. 14 órától. 895 IV-es Trabant Limousiin-e eladó. Gelencsér, Nyergesújfalu, Viscosa- telep, Duna utca 2. 9/1. Megtekint­hető délutánonként. 893 VEGYES Eladó német faipari vastagoló gyalugép. Tarján, József A. u. 22. 881 Betonkeverő gép újszerű állapot­ban eladó. (220 V-os) Környe, Jó­zsef A. u. 1. Érdeklődni, naponta 14 órától. 883 Eladó 2 db 1 éves kanca csikó. Kocs, Kossuth u. 49. 863 Szőlőtermelők figyelem! 150, 160, 170, 180 cm-es akác szőlőkaró el­adó. 3.00: 3.20; 3.50; 3.80 Ft/db áron. Csütörtök, péntek, szombati napokon 8—16 óráig. Azonnal szál­lítható. Cím, Héreg, Erdészház. Scherlein erdésznél. 880 Munkavállalókat felvesznek A Magyar Hirdető Tatabányai Kirendeltsége felvesz érettségivel és gyakorlattal rendelkező, gép­írni tudó nőt adminisztratív mun­kakörbe. Ugyancsak felvesz főál­lásba, motorkerékpárral rendelke­ző férfit plakátragasztói munka­körbe. Fizetés: kollektív szerint. Jelentkezni: Magyar Hirdető ki- rendeltsége, Tatabánya V., Ifjú­munkás u. 4. sz. alatt. 775 Szeged, 1000 néző, vezette: Szávó. Tatabányai Bányász: Kiss — Szabó, Néder, Lakatos, Knapik — Halász, Csapó, Arany (MüUer) — Hegyi, P. Nagy, Sallói. Edző: Monostori Tivadar. Tatabányai szemmel nézve rosszul indult az MNK III. cso­portjában a harmadik és ne­gyedik helyen álló együttesek összecsapása, ugyanis már az első percben a bányászcsa­pat kapujában táncolt a lab­da. A tatabányai kaputól 18 méterre Lakatos ellökte He­gedűst. Birinyi szabadrúgása átszállt a kék-fehérek sorfa­lán és a vetődő Kiss mellett a hálóba vágódott. 1:0. Kiegyen­lített küzdelem után a 13. percben szépített a TBSC. Csa­pó a felezővonalról megiramo­dott, több hazai védőt maga mögött hagyott, s a kifutó Merley fölött a hálóba emelte a labdát. 1:1. A 16. percben az előretörő Hegedűst Szabó csak üggyel - bajjal tudta megállítani a ta­tabányai 16-oson belül. Ezután megint csökkent az iram, a kapuk alig kerültek veszélybe. A 38. percben a vendégegyüt­tes játékosai előtt adódott újabb előnyszerzés! lehetőség. Hegyi beadását több szegedi védő is elvétette, a szemfüles Sallói lövését, a szege­di kapus a sarok előtt elcsípte. Egy perccel ké­sőbb Halász, a másik oldalon a 41. percben Hegedűs került ígéretes helyzetbe, a kapusok azonban mindkét esetben ré­sen voltak. A Komárom megyei kosár­labdasport az idén két NB Il-es csapattal gyarapodott. A nőiénél a Tb. Hirtex jutott vissza ebbe az osztályba, míg az Oroszlányi Bányász férfi együttese mellett a Tatai AC is a Nemzeti Bajnokság II osztályában kezdte meg a küz­delmet. A jogot e szereplésre az 1976-os NB III-as bajnok­ság harmadik helyének kiví­vásával szerezte meg a tatai gárda. A magasabb osztályban való szereplés természetszerűen na­gyobb követelményeket tá­maszt az egyesület, a szak­osztály és a játékosok kollek­tívája elé. A célkitűzés sze­rénynek és reálisnak tűnik, de megvalósításához nagy küzdőszellemre fokozott mun­kára, minőségi teljesítményre lesz szükség: megkapaszkodni Szünet után a Szeged kez­dett jobban. Az 55. percben Kádár egyéni játék után pró­bált kapura lőni, amikor La­katos felvágta. A játékvezető figyelmeztette a hátvédet. Az 59. percben Sallói húzott el a bal oldalon, középre ívelését az egymásra váró szegedi vé­dők között P. Nagy a kapu bal oldalába fejelte. 2:1. A bányászcsapat nem örül­hetett sokáig a vezetésnek, mert a 61. percben egyenlített a Tisza-parti gárda. Zámbori —Birinyi összjáték után Vass dr. elé került a labda, aki a 11-es pont közeléből a jobb al­só sarokba fejelt. 2:2. Ezután mozgalmasabbá vált a játék, hol egyik, hol a má­sik kapu előtt alakult ki ve­szélyes helyzet. A 69. percben Halász mintaszerűen tálalt P. Nagy elé, aki a kimozduló Merley mellett a kapu fölé durrantott. Hasonló jelenet is­métlődött meg a 73. percben az ellenkező oldalon is, ekkor Wéner ügyetlenkedett el jó helyzetet. A 82. percben a so­kat mozgó Sallói ívelt a sza­badon hagyott Hegyi elé, aki közelről a jobb alsó sarokba lőtt. 3:2. Befejezés előtt P. Nagy előtt adódott újabb gólszerzési le­hetőség, a fiaital tatabányai csatár elhamarkodott lövését azonban hárította a hazaiak kapusa, így az eredmény már nem változott. Fordulatos, de meglehetősen alacsony színvonalú mérkő­zést vívott a két csapat. Gyúr ki Ernő a második osztályban, elkerül­ni a kiesést. E feladatra az a csapat vállalkozott, amelyik tavaly egy osztállyal lejjebb csak a bronzérmet szerezte meg — és amely csak néhány ifjúsági korú játékossal gyara­pította játékosállományát. Az NB II Közép csoportjá­ban tizenhat csapat versenyez, közülük tíz budapesti. (Az Oroszlányi Bányász másik csoportban szerepel.) Az első három fordulóban két idegen­ben és egy hazai környezetben játszott mérkőzésen is fővá­rosi együttesek voltak a tatai­ak ellenfelei. A három mérkő­zés mérlege negatív: három vereség. A vereségek egyik oka: a sorsolás szeszélye foly­tán a mezőny talán három legerősebb csapatával került szembe a TAC. Az is kétség­telen, hogy az első találkozón bizonyos fokú megilletődött- ség, bizonytalanság is béní­totta a játékosokat. Ez különösen az első mér­kőzés eredményén tükröződik, amikor is a BKV Előre 98 pontjával szemben a TAC csak 25 pontra volt képes, ami e sportágban csaknem „kiüté­ses” vereségnek értékelhető. Az OSC elleni otthoni 93:99-es eredmény viszont már küzdel­mes, változatos, jó mérkőzést jelzett. A végig szoros, nyílt találkozón a TAC sem állt tá­vol a győzelemtől. A harmadik fordulóban is­mét Budapestre utaztak a tataiak, és a BEAC ellen 89:47 arányban maradtak alul. A végeredmény nagy különb­ségét némiképp ellensúlyozza, hogy a 14. percben még 22:16 volt az állás és csak a máso­dik félidőben estek vissza a TAC kosarasai. A nehéz rajt, a három ve­reség ellenére az egyes perió­dusokban mutatott jó játék — elsősorban az OSC ellen nyúj­tott teljesítmény — alapján úgy véljük: a TAC kosárlabda csapata eséllyel veheti fel a harcol a bentmaradásért. W. 1 x X 1 X X X 2 I 2 X 1 2 1 X 1 X l 1 2 1 X 2 X x 2 l X Gépipari vállalat tatabányai üzemébe keresünk legalább ötéves gyakorlattal rendelkező M rr irányitó munkakörbe. A jelentkezést kérjük „Vasas" jeligére a kiadóba. Kosárlabda !\B 11 Nehéz rajt Megyei Mozgalmas hónap áll me­gyénk vívói háta mögött. Februárban három minősítő versenyt rendezett a megyei szakszövetség, közben került megrendezésre a felnőtt baj­nokság. Ezen kívül szerepeltek vívóink Budapesten a junior egyéni és csapatbajnokságon. Komáromban III. osztályú kardversennyel kezdődött a versenyidőszak. Közel 60 ver­senytó indult — több buda­pesti egyesület is —, ami se­gíti megyénk vívó sportéletek fellendülését. Vívóink közül Csabai Imre (TBSC) szerepelt a legjobban, egyedül ő jutott a döntőbe, ahol 8. helyet sze­rezte meg. A következő viadal helyszí­ne Tata volt, ahol a IV. osz­tályú női tőrözők álltak pást­ra. 12 egyesület 56 sportolója versengett a magasabb minő­sítésért. Megyénk tőrözőnői dicséretesen szerepeltek, öten kerültek a döntőbe: 1. Jura- novics Katalin (TBSC), 2. Pa­tó Mária (EMG),----4. Giliga A nna (EMG), ...7. Tarján Hajnalka (EMG), ... 9. Diny- nyés Ildikó (EMG). A megyei felnőtt bajnoksá­gon minden fegyvernem kép­viselői pástra álltak: Sajnála­tos, hogy női tőrben 4, kard­ban csak 1 (!) induló volt. Párbajtőrben és tőrben ma­gasabb volt az indulók lét— vívóélet száma. A végeredmény: női tőr: 1. Héricz Katalin (TAC), 2. Tóth Ildikó (TBSC). 3. Pa- thó Mária (EMG). Férfi tőr: 1. Kiss Károly, 2. Hegedűs Ferenc, 3. Erős Róbert (mind­hárman TBSC). Párbajtőr: 1. Kiss Károly, 2. Hegedűs Fe­renc, 3. Szitányi József (mind­hárman TBSC). Ezután Esztergomban III. osztályú női tőrversenyt ren­deztek, ahol több mint 60 in­duló volt. A döntőben már nagyon kiegyensúlyozódott a mezőny. A nagy küzdelemben csak egy megyei vívónő Kiss Károlyné (Lődy Ilona) vég­zett az élmezőnyben, aki vé­gül is a IV. helyet szerezte meg. Az országos junior egyéni és csapatversenyen Villányi Zsolt egyéniben: a legjobb nyolc közé jutásért az IVB-t járt Magyarival vívott, * 10:6 arányban alulmaradt A csapatbajnokságon első ellenfélnek az Ű. Dózsa együt­tesét kapta a TBSC fiatal gár­dája. Az utolsó asszó előtt az eredményjelző 8:7-es bányász­vezetést mutatott a végered­mény azonban 8:8 lett, egy tussal az Ű. Dózsa bizonyult jobbnak. Az OSC csapata 9:6 arányban diadalmaskodott a tatabányai fiatalok felett, akik így a 9. helyen végeztek. Atlétáink elutaztak az EB-re Szerdán délelőtt elutazott San Sebastianba, a hétvégi fe­dettpályás Európa-baj no., Ság­ra a magyar atléták küldött­sége. A csapat vezetője Mor- vay Béla, a MASZ főtitkára, tagjai: Erdélyiné Szabó Ildikó (NYVSC), távolugró; Hrenek János (FTC), középtávfutó; Kelemen Endre (Ü. Dózsa), magasugró; Lipcsei Irén (Deb­receni MTE), középtávfutó; Major István (Bp. Honvéd), magasugró; Sámuel Edit (Bp. Spartacus), magasugró; Szal­ma László (Honvéd Kun Béla SE), távolugró: Szántó Tamás (Debreceni MTE), középtáv­futó és Zemen János (Ü. Dó­zsa), középtávfutó, továbbá Fejes Zoltán vezetó edző. Híres László, Molnár István és Erős Pál edző, valamint Schmutz István gyúró. Ökölvívás Üuuántúl-bajnokság Az ifjúsági korú ökölvívók országos bajnokságát április 3—9. között Szolnokon rende­zik. E rangos viadal erőfel­mérésének szánva e hét végén csütörtöktől vasárnapig terü­leti bajnokságokat rendez aa országos szakszövetség három helyen. Budapesten, Budapest-baj- nokság néven a főváros! egye­sületek, Tiszájául-bajnokság elnevezéssel Baján a keleti országrész és Dunántúl-baj- nolcság néven a nyugati or­szágrész egyesületeinek ifjú­sági korú versenyzői indulnak az országos bajnokságon való részvételi jog megszerzéséért A megyei egyesületek fiatal ökölvívói a mecsekaljai vá­rosban lépnek szorítóba már­cius 10—13 között. Megyei döntő: vasárnap A megyei sporthivatal és a KISZ megyei bizottsága ál­tal közösen meghirdetett Sportfejtörő ’77 elnevezésű szellemi vetélkedő a végső ál­lomásához érkezett. Márci­us 13-án délelőtt 9 órákor kezdődik a tatai KlSZ-isko- Iában a vetélkedő megyei döntője, ahol a középdöntők 1—6. helyezettjei indulhatnak. Az első helyezettre értékes díj vár: külföldi társasutazá­son vehet részt, de a helye­zettek is értékes díjazásban részesülnek. A kérdéscsoportok felölelik az olimpiák, híres versenyzők, sportszervezetek történeteit. Természetesen Komárom me­gye sportja is szerepel a kér­dések között. Ezeken kívül szervezési, sportegészségügyi ismeretek egészítik ki a fen­tieket. A játékvezető képrejt­vény és hangjátékkal „színe­síti” a vetélkedőt. A rendezők minden érdeklődőt szívesen látnak. Járási teremkézilabda Színvonalas mérkőzések Komáromban Ezúttal férfi mérkőzésekre került sor a Komárom járási városi kézilabda szakszövet­ség által rendezett terem- kézilabda-bajnokságon. Meg­lepetésre az Ácsi Egyetértés SE legyőzte a Kisbéri Gamma csapatát, így az utolsó játék­nap előtt már csak a Kisbéri Táncsics Gimnázium veretlen és a bajnokság első helyén áll. A lelkes Nagyigmánd is jobbnak bizonyult az Olaj­munkás első csapatánál. Eredmények: Komáromi Olaj­munkás II.—Lábatlan 18:14 (10:5), Komáromi 318. MüM I. —Komáromi 318. MüM II. 31:11 (13:7), Kisbéri Táncsics —Komáromi Olajmunkás I. 30:15 (16:7), Komáromi 318. MÜM I.—Dorog 22:22 (14:12), Lábatlan—Nagyigmánd 18:14 (11:6), Kisbéri Gamma—Ko­máromi Olajmunkás I. 30:21 (16:12), Komáromi Olajmun­kás II.—Komáromi 318. MüM II. 25:12 (16:5), Kisbéri Gam­ma-Lábatlan 24:21 (11:9), Kisbéri Táncsics—Dorog 28:10 (13:5), Ácsi Egyetértés—Ko­máromi 318. MüM I. 22:15 (13:6), Dorog—Komáromi 318. MüM II. 37:15 (18:11), Nagy­igmánd—Komáromi Olajmun­kás II. 15:15 (9:8), Kisbéri Táncsics—Ácsi Egyetértés 20:13 (9:6), Nagyigmánd—Komáromi Olajmunkás I. 16:14 (8:10), Ácsi Egyetértés—Kisbéri Gam­ma 22:18 (11:5). A mérkőzéseket Benczik József, Hoczek József, Kon­dor István, Mayer Vilmos, Szente Imre játékvezetők ve­zették. A bajnokság állása: 1. Kisbéri T. 2. Ácsi E. 3. Kisbéri G. 4. Lábatlan 5. Dorog 6. K. MüM I. 7. Nagyigmánd 8. K. Olajm. EL 9. K. Olajm. I. 10. K. MüM Uo 6 5 1 - 149: 95 11 6 5 - 1 148: 89 10 6411 145:116 9 6 3 - 3 125:116 6 6 2 2 2 128:130 6 6 2 1 3 132:120 5 6 2 1 3 93:113 5 6213 102:127 5 6 114 115:136 3 6 - - 6 76:171 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom